måndag 26 september 2016

Saknar du utbildningskatalogen?

Jag bläddrade förbi sidan i Stiftsliv med frågan om jag saknade utbildningskatalogen, för jag trodde det var en anvisning hur man skulle skaffa extra exemplar av denna värdefulla publikation och jag trodde jag läst den. Utbildning om Kbok och annat som inte angår mig. Handen på hjärtat är jag ju pensionär. Jag är liksom färdigbildad. Men så fick jag frågan: "Har du sett?" Då läste jag i helgen sidan i Stiftsliv lite mer nogsamt.

Stiftsliv är tidskriften "för dig som är förtroendevald, anställd eller ideellt engagerad inom Svenska kyrkan, Växjö stift." Modéus II redogör återkommande för utsikten från Östrabo på sista sidan. Han ser både ett och annat. Det brukar vara lärorikt. I december kommer nästa Stiftsliv.

Beskedet om utbildningskatalogen var att det inte hålls några nya kurser våren 2017 och av detta basala skäl ges ingen kurskatalog ut. Det är helt logiskt. Det hade varit konstigt om det getts ut en katalog om något som inte finns. Så långt är jag med.

"Varför hålls inga kurser?
Jo, för att vi alla ska få tid att samla våra krafter inför det framtidsarbete som inletts i stiftet. Stiftskansliet ser över sin verksamhet för att kunna stötta församlingarna på bästa sätt i detta arbete. Under hösten målar barn framtidsbilder medan ungdomar och vuxna skrivit till biskopen om sina framtida bilder av kyrkan. Alla har bjudits in av biskopen att tycka till på olika sätt - tillsammans målar vi framtiden."

Nu förstår ni.
Häpnad fyller mitt inre. Fascinosum et tremendum!
Ska vi tala om detta när vi möts i kyrkomötet och till och med ska äta stiftsmiddag?

Vi har ett stiftskansli fullt av folk i en tid av stor förvirring. Vi ser präster och arbetslag slåss med en verklighet som tycks lika obeveklig som ohanterlig. Kunde man inte haft en kurs på temat "Måla samtidsbilder" och bara haft svart och grått i färglådan? Modéus II har rådslagit sedan han blev biskop. Kunde det inte varit kurser som hämtat upp teman från det som sagts och då som uppföljning skapat någon form av tankemässigt sammanhang? Kunde det inte i största allmänhet ha varit behov av att sysselsätta personalen på stiftskansliet, den som alltså nu ägnar 40 timmar i veckan åt att se över sin verksamhet. Men var det inte "semper reformanda" det hette, konstruktiv kritik som en tråd i vardagsväven, liksom?

Har stiftsstyrelsen diskuterat detta?
Jag vet vad vi gjort om en bataljonschef fått för sig att ägna sin tid åt att se över verksamheten och just därför inte utbilda under en tid. På kompanier och plutoner skulle det i stället målas framtidsbilder. Ja, till och med ett kronvrak kan föreställa sig situationen. Bataljonschefen hade fått sig en uppsträckning som när generalen Fale Faleson Burman (1903-1973) hyvlade ner bataljonschefen i Eskelhem år 1962 (var det väl). Var det efter den händelsen det kom in en instruktion i reglementet om hur tillrättavisning inför trupp av underlydande skulle hanteras? Eller var det de bleka åhörarna som funderade över saken? Vad hade den olycklige BatC gjort? Han hade väntat 2 timmar för att försöka skapa sig en bild av läget. 2 timmar! Det var visserligen just så katastrofalt fel som generalen menade, men det var dock bara 2 timmar. Inte en hel vårtermin.

Kommer domen över Svenska kyrkan att vara att människorna inte tog vara på den tid när de var sökta? De målade i stället. Inte vet jag. Jag är mest häpen över hur det går till eller inte går till i ett kunskapsföretag som Svenska kyrkan. Fortfarande betalar folk kyrkoavgift för att hålla igång också ett stiftskansli som ser över sitt arbete...

Modéus II tittar ut över tillvaron på sista sidan, som sagt.
Han ser att Svenska kyrkan på senare tid "fått utstå en del kritik". Han ber att detta "inte ska få skymma det faktum att Svenska kyrkan är en av civilsamhällets viktigaste aktörer för dem som flytt sina hemländer med längtan efter en fristad." Det vore väl ofint att frimodigt påminna om vilken nomineringsgrupp som 2014 och 2015 såg till att det blev pengar till den viktiga aktörens verksamhet. Modéus II funderar vidare.

"Ibland hör jag människor ställa frågan vem kyrkan egentligen ska hjälpa. Alla är mitt svar."
Det hela låter som predikotöna från Jönköping, men inget ont om det. "Ibland" är ibland ett ord som betyder något annat än ibland, tror jag. Det betyder att predikanten vill ha upp ett tema. Nu fick Modéus II det. Alla! Men så sa faktiskt inte farbror Sven, min konfirmandlärare Sven Hultman. Han sa "min nästa" och nästan kan vara någon du ser i tv-nyheterna som lider nöd och då finns Lutherhjälpen. Han sa inte "alla" för han visste att "alla" i realiteten betyder "ingen".

Modéus II hävdar att "dagens realpolitiska beslut är morgondagens värderingar". Det tror jag inte. Mina värderingar går djupare än så. Men jag är tacksam för informationen, en inblick i Modei tankevärld.
Hade detta inte kunnat vara en kursdag för präster?
Hur formas och formar dina värderingar - och vilka är de? En studiedag om den där besvärlige Jesus som vill vara Herre och för den delen aldrig målade framtidsbilder utan sa hur det var och hur det ska bli.
Anmälan senast och adress till stiftskansliet på Östrabo.

I brist på utbildningskatalog kan annars envar hågad bilda sig sjäv.
Jag tipsades så vänligt om en stor intervju med Antje Jackelén. Den gav inblickar i en ärkebiskops tankevärld.
http://www.expressen.se/nyheter/har-fragat-mig-hur-lange-jag-kan-orka/
Johanna Andersson var snar att respondera genom ett öppet brev, som kan läsas på Kristen Opinion Hon tycks mig inte vara riktigt nöjd med det hon inhämtar i Expressen. Irritationsmarkören formuleras "jag har med stor förvåning tagit del av". I Vilda Västern hade samma sak uttryckts sålunda: "Jag har osäkrat min revolver." Johanna är egentligen lika rakt på sak med de ord som borde bli bevarade i tacksamma hjärtan. "Jag har med stor förvåning tagit del av..." Öva in den repliken.
https://kristenopinion.wordpress.com

Vart ska allt detta barka vart? Vi kanske kan klara bildningen utan kurskatalog och utan kurser när vi bildas så effektivt i, om och av Svenska kyrkan detta underliga år 2016.
Nu är det så mycket tåga i mig att jag tågar till Uppsala.
I eftermiddag ska biskopsmöte och kyrkostyrelse hantera handboksfrågan.
Det är nåt mest varje dag. Till och med utan utbildningskatalog.

29 kommentarer:

 1. Jag kan som gammal lundensare frimodigt rekommendera Modéus II:s undersåtar att under våren ivrigt studera Fallstaff Fakir: Envar sin egen professor. (Fast om envar är sin egen professor behöver man kanske inte studera den heller? Annat än som ett förslag till kursplan).

  Inför Allhelgona kan man annars lära sej en dikt av själve Axel Wallengren att högtidligt deklamera: http://diktarna.blogspot.se/2015/06/novemberdag.html

  SvaraRadera
 2. Men har inte J.Andersson övergivit Kyrkan?
  Extra ecclesiam nulla salus.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tror inte att förvåningen minskar av den anledningen. Inte i första taget i alla fall. ;)

   Radera
 3. Jag har en liten gul notesbok från konfirmationstiden (1960) där grunden för min kristna tro är nedskriven i anslutning till Lilla katekesen. Där läser jag - apropå Modeus utblick -
  Vem är vår nästa? Det är varje människa, men särskilt den som BEHÖVER hjälp och som vi KAN hjälpa.
  Vidare: Vad menas med att älska sin nästa? Att hjälpa honom när han är i nöd, inte motverka utan bidraga till hans bästa, underlätta levnaden för honom, särskilt för de betryckta och förbisedda.
  Hakon

  SvaraRadera
 4. Omslagsflickor i slöja. Boktips om islam. "Vi borde göra mer"-tillrop.

  Det kommer inte att bli så kul framöver. Färre synliga kors och mer civilsamhälle, det är melodin för framtiden. Det hade varit skönt att luta sig mot korset i en orolig tid. Men det kan upplevas distanserande.

  Fram med kolkritan. Framtiden är mörk.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Modéus religionsdialog med regnbågsflaggan i ena handen och "handbok i nihilistisk postmodernism" i den andra kommer att bli spännande att få följa!
   Antony

   Radera
 5. Under min militära grundutbildning i slutet av 80-talet så saknades pengar till att genomföra den obligatoriska skjututbildningen. Vi blev dock hejare på att plocka isär och ihop m/45B i alla sju delar.
  Vadd gäller denkyrkliga utbildningen så är det bibelnära studier i den lilla gruppen i församlingsgemenskaprn som är det viktigaste. Den kan även stiftsanställda ta del av om arbetsgivaren är villig att förlägga arbetstiden sålunda. En förutsättning är dock att bibeln studeras i grupp bland lekmän i församlingen, men det får man väl förutsätta i en kristen kyrka?

  SvaraRadera
 6. Intellektuella inbillar sig att framtidens värderingar formas av fakta. Eller av sund, öppenhjärtig gemensam reflektion över fakta. I verkligheten formas framtidens värderingar av TV-underhållningen. Vartill bör räknas icke endast amerikanska situationskomedier utan även morgonsofforna, melodifestivalen, nyhetssändningarna och de "granskande" reportagen. Skandaler och sensationer är bra. Indignation är utmärkt. Den första gevärspipan är laddad med något som väcker och engagerar folk. Den andra innehåller pekpinnar som visar vems fel allt är och hur vi ska lösa problemet. Slutsatser dras och människors värderingar ändras i önskad riktning.

  SvaraRadera
 7. Fredrik Modeus var lysande som kyrkoherde, han kunde entusiasmera lekfolket och förmå dem att göra insatser. Hans kyrka var välfylld. Hans recept att mässan ska vara likadan varje söndag var dragande, liksom den liturgiska medvetenhetn (till viss grad).
  Som biskop blir den ständiga positivismen lite ansträngd.
  Svenska kyrkans läge är prekärt, det måste nog erkännas innan det kan bli bättre.
  Canutus Hahn

  SvaraRadera
  Svar
  1. Lysande var dock inte hanteringen av den på territoriet liggande Laurentiistiftelsen.

   Radera
 8. Följande "hymn" bör ingå i Växjö stifts gudstjänstliv.

  "Vi ska måla hela världen lille Modéus, full av floskler varje dag, heresier och sodomiter gör detsamma, du ska floskler i ditt sinne ändå ha".

  - framförande i likhet med Anita Hegerland.

  Antony

  SvaraRadera
 9. Hantera handboken? Ingen fråga har väl hanterats så lite som den. Man undrar om ÄB och andra med rolig hatt alls läser i remissvaren eller bara köper kansliets hemkokade statistik? Det hela signalerar en kyrka som givit upp.

  /TD

  SvaraRadera
 10. Bloggaren överger inte sin kyrka. KM är hans plats, trots spott och spe mot kyrkan däremellan!

  Jo, så är det. Ännu ett kyrkomöte står för dörren, bloggaren är på plats, debattglad och stridsvillig som alltid. Jag bara undrar, som jag länge har gjort: varför slår och piskar han sin kyrka så mycket att de dagar är lätt räknade då han INTE gör detta?

  Är det gamla ordstävet, att den man älskar, agar man, tillämpligt här. Jag återkommer slutligen till en tidigare fråga, aktualiserad av "slagordsdebatten" i veckan som gick, en fråga som tyvärr bloggaren och hans doakör "glömde". Nämligen denna:
  -Vad menar egentligen FK med orden "Försoning i ämbetsfrågor"?
  Råder det strid, konflikt - och vad innebär "försoningen" i praktiken?

  Det räcker gott om bloggaren svarar. Exempelvis behöver signaturen HH inte känna sig manad att återigen hoppa in på galejan.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Med vilken rätt kan herr Dike kräva svar på sina frågor när han sällan eller aldrig själv svarar på dem han får själv? Släng ut tjafsmajan en gång för alla från bloggen! /John

   Radera
  2. Om Bengt Olof svarar på Ulf H:s fråga varför inte även kravet på viss ämbetssyn bör överges som prästvigningskrav om kravet på viss äktenskapssyn är så orimligt, så kan väl Frimodig Kyrka försöka svara på vad Försoning i ämbetsfrågan betyder (det har jag förvisso själv undrat ibland). Svarar han inte kan vi säga ungefär som Jesus: "Så säger inte heller vi vad vi menar om detta."

   F.ö. är "den man älskar agar man" möjligen ett ordstäv, men "den Herren älskar agar han, liksom en far agar den son han har kär" är ett (mycket viktigt) bibelord. HUR agan ska ske föreskrivs däremot aldrig i Nya testamentet (allt tal om "ris" o dyl hör hemma i GT), men ATT fostran ska ske och även sker i alla goda hem - då inte tolkad just som slag och spö, det är visst och säkert. Kristligt tolkat är nog bibelordet i viss mån tillämpligt just på Dag Sandahls (och mitt) förhållande till Svenska kyrkan, även om den inte precis är "vår son som vi har kär"; det är ju vi som är dess söner, så det handlar väl snarare om att hantera en förälder som blivit lite... flokig som vi säger här i Hälsingland. Älskad och en gång till mycken glädje (fortfarande ibland!) men inte desto mindre nu ofta högst irriterande och ibland i behov av att hejdas och återföras på rätta vägar.

   Radera
 11. Johannes satt där på Patmos och tänkte :Jag skriver en U T B I L D N I N G S -
  KATALOG. Jag passar också på att grunda Människofiskarnas Bildningsförbund, MBF.Då hördes en röst från himlen :Du har börjat höra dåligt på ålderns höst Johannes.Mitt ord var bilder inte bildning. Måla framtidsbilder Johannes!
  I begynnelsen var Ordet och med våra ord målar vi framtidens kyrka. Fredrik och hans smålänningar är på rätt väg.Vi i Skåne fattar först nu vad vi gick miste om när Fredrik INTE blev biskop i Lunds stift -det finns all anledning att förbanna de politiska nomineringssgrupper Socialdemokraterna och Centern. Nå, en gång hällebergare alltid hällebergare ;vi i den småländska diasporan får trots allt glädja oss.
  Ulf H Berggren, Lund -Hälleberga

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om nu sossar och centerpartister är "skyldiga" till Johan Tyrberg - vilket återstår att bevisa, han är snarare vald på lämplighet - ska i alla fall det räknas dem till godo.
   Kh på landet

   Radera
  2. Jag uppskattar Johan Tyrberg.
   Men Fredrik Modeus var den mest meriterade att bli biskop i Lunds stift. Alla utom just C:s och S:s nomineringssgrupper ansåg det. Politiska nomineringssgrupper har inte i vår kyrka att göra. Politiska nomineringssgrupper ska inte fälla avgörandet i utnämningsfrågor. Det är ren styggelse.
   Men smålänningarna både i och utanför förskingringen är att gratulera.
   Och - som sagt -inget ont om Johan Tyrberg därvidlag.
   Och minns, jag är inte den som tar biskopsmötet på auktoritet...
   Ulf,mer lundensare än hällebergare nuförtin...

   Radera
  3. Du förbannar demokratiska val och dito valda nomineringsgrupper, Ulf H Berggren!

   Tydligare än Dina ord ovan kan inte domen över demokratin och demokratiska beslut vara.
   Därmed visar Du också att Du - det är ju logiken - vill förbjuda nomineringsgruppen med partinamn (vilka hittills har samlat flest röster i kyrkovalen) att ställa upp i valen.

   Inte blir åsikten behagligare genom ordet "förbanna". Demokratin förbannas alltså!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  4. BOD
   Jag anser att partipolitiken har sin plats inkl demokratiska val.
   Vad jag förbannar är partipolitiken i Svenska Kyrkan.
   Är det inte dags för folkomröstning om Gud i Svenska Kyrkan, Bengt Olof?!. (jag är osäker på hur utfallet skulle bli om alla medlemmar röstade...)
   Ulf

   Radera
 12. Försoning kan 1. Betyda sakligt klarläggande vad saken gäller och 2. Sökande efter vägar att leva i det som kallas "försonad mångfald". Jag kan tänka mig att detta leder till att idiotförklaringen därmed faller och detta av ett avtvätta goda skäl: den behövs inte för alla älskar 1958 års beslut och hatar 1957 års eller alla inser hur parterna tänker och är trygga med det.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Inga präster i Svenska kyrkan är enligt vad jag vet "idiotförklarade".

   Jag tror faktiskt att FK inte förmår förklara parollens innebörd. De kloka i nomineringsgruppen förstår givetvis att en återgång till tiden innan 1957 är orealistisk; alltså att det lilla fåtal som i dag inte vill se kvinnor i predikstolen får finna sig i det som bland militärer kallas "gilla läget".

   Såvitt jag vet råder alltså inget krigstillstånd i ämbetsfrågan - inte ens vapenstillestånd. Det råder fred. Om några få är missnöjda med freden, hoppas åtminstone jag att deras missnöje så småningom ebbar ut.

   Bloggaren själv sitter ju8 i kyrkans högsta ledning och har i den INTE luftat tanken på att vrida klockan tillbaka till 1956 års ordning.
   Det skall han ha tack för!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  2. 1957 är året då Kyrkomötet avvisade statens/riksdagens förslag. Detta nej påverkade inte staten och 1958 valdes ett nytt kyrkomöte, som på samma underlag sa ja. Kyrkomötets och Biskopsmötets önskan om tid för studier och samtal kunde alltså inte villfaras. Om detta konstaterades 1970 "så bör det inte gå till". Är det alls möjligt att göra något för att bättra det inte skulle gå till? Vad jag föreslagit återfinns i tryckta publikationer! De kan studeras.

   Radera
 13. Modeus inlägg om ungarnas målningar hyllas på fejjan. De vill ha glitter, regnbågar, studsmattor och vattenrutschkanor i kyrkan. Oklart om de menar i organisationen eller i själva byggnaden.

  Nåja, då kanske det reas ut lite kors, krucifix och altartavlor som vi svartmålande deppon kan ha hemma. Vi som inte längtar efter "Teos lekland".

  Ja. Jag vet. Låt barnen komma ...
  Jag ska vara tyst.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Modus kanske kan göra ett postmodernt liturgiskt hopkok av regnbågar, studsmadrasser och vattenrutschkanor. Den kan bli riktigt "kinky"!
   Antony

   Radera
  2. Fiskdamm, sockervadd och skumdisco funkar säkert. Men inga välsignelser, usch och fy för religion :-).

   Radera
 14. Men visst har vi en utbildningskatalog!
  Någon som hört talas om Bibeln?
  Inbillning säger somliga. Men visst är det frågan om utbildning.

  LG

  SvaraRadera
  Svar
  1. Funkar fint som församlingsinstruktion också.

   Radera
 15. Har svårt att förstå huru 1957 och 1958 års beslut kunna lefva i "försonad mångfald", alldenstund 'samvetsklausulen' (hette den egentligen så, hur formulerades detta egentligen, kan någon ge svar?) väl avförsonades av KM-beslutet dels 1982 och sedermera av BM:s beslut att INGEN som icke ställer upp på -58 får vigas till prästerlig tjänst. Finns denna diskrepans utredd eller avhandling i någon skrift egentligen? Kanske docenten i kyrkovetenskap kan ge svar.

  Sign. En som känner sig förvirrad, och ofta olycklig. Är SvK idag samma samfund som jag döptes, gick i söndagsskola och konfirmerades? Vad ska jag göra!

  SvaraRadera