onsdag 5 december 2012

Fina, goda tyskar och lönearbetare

Det måste sägas. Det finns fina och goda tyskar. Jag påmindes om några av dem. Harald Riesenfeld t ex, professor och den ende reservofficer i sin tid som blev bataljonschef. Prostinnan Petersson kan kvala in i kategorin "tyskar" om än med ett nödrop, för det är mer tyska gener man då koncentrerar sig på. Alles geht, doch! Klaus Moritz, ska med förstås, kyrkoherde i Helga Trefaldighet i Uppsala och desertör från den tyska krigsmakten. Ingen av dessa tre hade kommit på tanken att bråka med domprosten Wilhelmsson. Hur ska detta förstås? Är de särskilt ömsinta eller är det något de inte fattat, en förändringsbenägenhet de inte har?

Med hjälp av en annan tysk ska domprostens öde förstås - och en engelsman. Vi återvänder till kamraterna Engels och Marx. Året är 1848 och Kommunistiska Manifestet har just blivit till. Författarna beskriver hur allt blir lönearbete. Den näst sista kategorin som förlorat sin nimbus och blir lönearbetare är läkarna. Den sista är prästerna. Där är vi. Bort med allt tal om kallelse och ett av Gud givet uppdrag och ansvar, som får konsekvenser i kyrkoordning och skyddar prästens frihet i predikstolen. Gör just prästens ämbetsansvar otydligt genom att välja in andra som prästernas företrädare för läroämbetet i domkapitlet än präster. Till exempel.

Nu läser jag poskaren Mats Rimborg i en kommentar på Kyrkans Tidnings elektroniska kommentarfält - Kyrkans Tidning, vårt viktiga forum för nyheter och debatt. Inget pjosk här! "I näringslivet är det ganska vanligt att alla chefer får söka om sina tjänster", vet han att berätta, när det sker en omorganisation. "Det är inget konstigt alls, utanför ankdammen Svenska kyrkan. Det är precis så här det bör gå till." Bra att veta hur Posk kan uppfatta saken. Så är också kyrkonämndens ordförande, docenten Walter Überlacker i Lund, poskare. Så bra att vi haft Friedrich Engels och Karl Marx som förklarat sammanhanget för osss och så bra att Mats Rimborg tydliggör saken: Lönearbetare!

Inte alls konstigt sålunda att domprosten Wilherlmsson inte får fortsätta. Han kanske kan byta namn och bli Domprobst Überflüssig? Vilket radarpar i Lund: Überlacker och Überflüssig! Och till det Bischöfin Jackelén. Die Fahne hoch!

Vi andra, lönearbetare i kaftan, drar ut till dagens id - till jobbet, alltså - för att dra ihop några spänn för våra tidsreglerade och nogsamt avtalade insatser. Jag bara undrar: varför viger vi egentligen religionsvetare till präster? Kan vi inte bara anställa dem utan att blanda in religiöst mumbo-jumbo i det hela?

21 kommentarer:

 1. Är det inte otillbörlig diskriminering att avkräva teologisk examina?
  Eller ens medlemskap?
  Hur kvalitetssäkrar SvK undervisningen vid teologiska fakulteter? För SvK kan ju inte påverka undervisningens innehåll.
  Det är väl knappast pastoralutbildningen efter teologstudierna som är en kvalitetssäkring?

  Kanske behöver biskop och domkapitel hålla katakesförhör med prästkandidaterna?
  Kanske även återkommande för alla präster och diakoner vart femte år.
  Men då måste ju domkapitlen läsa och lära sig katekesen.

  SvaraRadera
 2. Natt Sandahl.Vakna Dag!Med Kronos hjälp skriver vi 2012. För vi in kairos också är tiden ute för det begränsade prästerskapets tid. Nu är kvalitetstid. Alla - ingen undantagen - är vi kallade att vara präster i det nya förbundets tid. Så sände Gud sin son för det nya samarbetsavtalet. Den förste med riktigt "synergoj"-medvetande var väl Paulus efter sin Damaskusupplevelse.

  SvaraRadera
 3. Jag glömde underteckna med Ulv Tiger Berggren...

  SvaraRadera
 4. Nu råkar ju denne Hållebergare ha sitt boende i Lund.
  Detta att hålla sig kvar till 67. Två års ytterligare maktposition för biskopar,domprostar, kyrkoherdar, arbetsledande komministrar etc.
  Nyordning i Lund bör också innebära föryngring, förnyelse på vägen mot att vi inte behöver och vill ha något prästerskap längre.
  Håkan E Wilhelmsson hade möjlighet att i ett tidigt skede frivilligt träda tillbaka. - Enfråga om omdöme som jag ser det.
  Den som ger sig på Walter och Antje riskerar dessutom både varg och tigerbett. Det Du "myggan" Sandahl

  SvaraRadera
 5. Jag missade igen med att underteckna med Ulv Tiger Berggren.

  SvaraRadera
 6. Vad läser vi från Bloggardags hand? Se det ännu en gång och skaka på huvudet: en nedtecknad koppling mellan Lundabiskopens icke kommenterade men (av Dag) anade agerande och den tonsatta nazistiska kampparollen "Die Fahne hoch"!
  Vad antyder Dag med en dylik association? Förklaring efterfrågas!

  Undrande från Lunds stift

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag läser ofta BloggarDag med stor behållning och uppskattar mycket de skarpsinniga och ofta unika analyserna av Kyrkan och tidsläget. Denna och föregående analys anser jag var för viktig för att behöva belastas med tramsigheter om tyskar och osmakliga bruna associationer.
   En landsortskaplan

   Radera
 7. Det är absolut så det INTE bör gå till. En präst bör ha ett mycket starkt anställningsskydd för att undvika räddhåga när sådant behöver sägas som inte kliar överheten i öronen. Men kanske har statskyrkan (som ju i mångt och mycket finns kvar) kommit till vägs ände. Kanske ska prästerna inte alls vara anställda (av kyrkan) utan ha sin försörjning från annat och kunna predika frimodigt. Något av alternativen bör gälla, inte dagens konstiga regler.

  SvaraRadera
 8. Ty det fanns ingen plats i härbärget.Det måste varit ett populärt ställe.
  Kan den vanligaste platsen att föda på,vid den tiden, möjligen ha varit i ett stall?
  Föddes det i härbren i Sverige vid den tiden?

  SvaraRadera
 9. Vet just inte om den sandahlska pudeln övertygar helt. Biskop ("Bischöfin") Antje uppskattar inte att bli sammanlänkad med "Die Fahne hoch"/Horst Wessellied. Så knappast dpr Wilhelmsson eller Walther Übelacker heller.

  Raljerande om grupptillhörigheter är ett svårt kapitel. Hur man vänder sig blir man osaklig och trampar någon på tårna. Kanske bäst att avstå, även om man enbart avsåg att skämta för att roa? Muslimer och homosexuella slipper numera dylika slängar. När slipper tyskar, kristna och judar?

  Tant Svart

  SvaraRadera
  Svar
  1. Thorsten Schütte5 december 2012 kl. 20:19

   Precis, Tant Svart! Som tyskfödd är jag hjärtligt trött på detta ständiga framtagande av nidbilder av oss tyskar. Vad mera ska vi göra för att visa att vi ha lämnat nazism bakom oss? Eller är det arvsynden som spökar?

   Radera
  2. Visst är det arvsynd.

   Men ännu mera att tyskarna inte bara en gång utan två blivit sittande med Svartepetter. Då känns det skönt att kunna projicera sin egen skuld på de redan nedsmetade tyskarna. Ja rent av pådyvla dem sin egen för att helt bli av med den.
   Så blev den tyska ledningen i Nürnbergrättegångarna fälld för Katýnmassakern. Man visste redan då, att Sovjet passat på att i ett slag avrätta ca 15.000 tilfångatagna, polska officerare. Det var emellertid politiskt omöjligt att fälla annat utslag. Ryssarna behövde ett indirekt frikännande för att behärska sina ofrivilliga underlydande i det mot väster förflyttade och etniskt rensade Polen. Domen har aldrig blivit upphävd.

   Sverige har tacksamt glömt, att man en gång var världsledande på rashygien. Den unga Hitlerstaten skickade delegationer till Sverige för att utforma sin raspolitik efter svensk förebild. Vi vet ändå numera att tyskarna är ensamt skyldiga. För all framtid.

   Britterna vill absolut inte höra talas om sina koncentrationsläger för slutgiltigt eliminerande av den afrikaanstalande boerbefolkningen i Sydafrika. Det måste givetvis vara tyskarna som uppfann sådana omänskliga metoder!
   Fransmännen är inte intresserade att höra om sin nationalistiska annexionspolitik med undertryckande av befolkningarnas språk och kultur in i nutiden, som i t ex Elsass och Savoien m fl, även med mycket hårda metoder. Så avrättades stora delar av den högsta politiska ledningen i Elsass med nackskott inför den tyska framryckningen. Bara i Strassburg internerades ca 100.000 män och fördes till läger. Man kunde inte lita på den tysktalande befolkningen. Men sådana metoder och sådan politik är i nutidens medvetande något förgånget, bortglömt och tyskt.

   I Polen var befolkningen inte bara villig, utan överförtjust att kunna göra sig kvitt sina judiska landsmän. Vid flera tillfällen ingrep t o m SS-trupper för att förhindra polackernas massmord på judar. I nutiden har motvilligt minnesmärken rests vid en del sådana platser. Fortfarande är stora delar av den polska, liksom ukrainska folkopinionen öppet antisemitistisk. Nog är det då skönt att tro sig veta, att sådant är något som endast tyskar lider av?

   Vae victis, sa romarna. Ve de besegrade!

   Tant Svart

   Radera
  3. Dagens Tyskland och tyskar födda efter kriget kan givetvis inte hållas moraliskt ansvariga för Hitler-Tysklands förbrytelser.Det historiska ansvaret vilar på de som den gången fattade besluten och deltog i verkställandet av dem och ingen annan. Varje förnuftig och rätttänkande människa inser att det är så liksom att segrarmakterna 1945 inte var några snövita dygdemönster. Nürnbergprocessen var i högsta grad en politisk process där segrarna dömde de besegrade, men de som dömdes var inte på något sätt oskyldiga. Jag vill hävda att de också enligt tysk rättstradition var skyldiga och skulle ha befunnits så om de ställts inför en tysk domstol. Låt oss leka med tanken att kuppen i juli 1944 hade lyckats. Den nybildade tyska stats- och militärledningen hade då haft två brådskande saker att ta itu med. Dels förhandlingar med de allierade om ett vapenstillestånd och dels en grundlig uppgörelse med den naziregim som tillfogat också Tyskland och det tyska folket så stor skada. Den storstädning som då skulle ha verkställts hade blivit grundlig och effektiv. Det finns ingen orsak att tro något annat och tyska militärdomstolar skulle inte ha lagt fingrarna mellan. För det talade ju både sakliga skäl och politiska nödvändighetsskäl. Ur alla synpunkter sett hade ett sådant krigsslut i Europa varit mycket fördelaktigare för oss europeer även bortsett från de millioner människoliv som räddats.

   Svensk rashygien och polsk antisemitism är inte heller okända storheter för den något historiskt bevandrade, men det där med nackskott och massavrättning av den politiska ledningen i Elsass kräver nog en lite mer detaljerad beskrivning med källuppgifter. Från placering i läger till nackskott är steget långt och borde rimligen ha varit det även i Frankrike 1939/40. Så, kan vi få lite mer kött på benen här!

   Radera
 10. Om det nu skall gnällas så förskräckligt på tysktalande geografiska områden tycker jag nog att Österrike och södra Tyskland kunde få en släng av sleven? Den sydtyska kulturen med sina wagnerideer, katolsk konservatism med svarta talarer och små korta spetsröcklin har väl haft ett och annat inflytande på kyrkligt konservativa kretsar med högborgerliga värderingar. Hur var det egentligen med SSB och greveparet vars dotter var gift med han den där fete morfinisten? Menar om vi nu skall söka skuld pga språkbakgrund så kanske Dag Sandahl kunde rikta sin kritiska blick mot mälardalshögkyrkligheten också? Lite trist att det bara är den sydsvenska staden Lund som får klä skott. Tycker det kunde bli lite mer utspridd kritik. / Magnus Olsson

  SvaraRadera
 11. Hasse Alfredson skämtade med Svenska Kyrkan redan fö 40 år seda. Den nya Prästen är visst religiös vad di säger.
  Frågan är väl hur läget ligger i dag.
  Bibeln gäller ändå tills vidare efter ganska hårdhänta omtolkningar.

  SvaraRadera
 12. Dag Sandahl. Man har många gånger kunnat tyda din bitterhet över att befordringsvägen till Kyrkoherde och Biskop varit stängd för dig för att du är högkyrklig och kvinnoprästmotståndare. sanna bilden är att du i
  Men en starkt bidragande del i frågan är att du är för mycket provokatör, vilket är den snällaste men minst sanna bilden av dig på din bloggsida. Den mer sanna bilden är att du inte passar för ledarrollen. Du diminuerar de som inte tycker som du. Du idiotförklarar andra, och dina antydningar om andra är ofta groteska och obscena. Fula anspelningar och hårda ord är din akilleshäl, inte ditt kvinnoprästmotstånd.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Är inte heller här beredd att hålla med.

   Balansgångar är alltid svåra. Produktivitet och tidspress gör att vägande på guldvåg ibland, eller t o m ofta, inte hinns med. Av och till blir en del fel. Om man skriver i tidningssammanhang får man hjälp av korrekturläsare. Oftast endast med formalia, men om man är en ödmjuk/klok själ även med mera övergripande frågor. Det är inte lätt att se sina idiosynkrasier. Åtminstone kräver det lång eftertanke. En god regel är att låta någon annan läsa igenom och komma med synpunkter innan något publiceras.

   Inför en obestridlig formuleringarnas mästare som DS bör man nog visa stor tolerans och förståelse. Det enda sättet, att aldrig hamna i diket, är att aldrig ge sig ut på vägen. Hur det går för dem som gräver ned sitt pund och sätter sitt ljus under ena skäppo vet vi från Jesu ord.

   Tant Svart

   Radera
  2. Jag hör inte till DS fanclub. Men att tolka DS som du gör anonymt tyder på flera fel i din bildningsnivå. Din analys är direkt komisk och säger mycket om dig i din anonyma värld och det är inte till din fördel. Slåss gärna men slåss med öppet visir! Den typen av påståenden som du nu gör innebär direkt självmål. Tråkigt nog måste det sammanfatta som 1- 0 till Ds mot en feg människa. / Magnus Olsson

   Radera
  3. Så välformulerat, moget och nyanserat du fick till det!!!
   Synd bara att du inte vågade stå för grovheterna fullt ut, dvs med namn. Det hör liksom till när man häver ur sig sådant.

   Jag i Halland

   Radera
 13. Nu måste det väl vara fler än en Kykoherde i samma samfällighet. Då blir ju frågan skall en av dom vara Kyrkoherde och arbetsledar för de övriga prästerna. Och de andra Kyrkoherdarna bli Komministrar. I detta fallet är det nog klokt att rekrytera en Kyrkoherde utifrån till Domprosttjänsten! Hur man sen gör med de Kyrkoherdar som blir övertaliga eller arbetsledande komministrar är väl en fråga om förhandligar mellan samfälligheten och prästernas fackliga organisation. Huvudsaken är väl Guds Rikes utbredande. Inte titulaturen på prästerna.

  Sven-Åke Nilsson/Snart i liknande om inte samma situation.

  SvaraRadera
 14. Anonym ovan menar att Dag inte skulle duga till ledare, emedan ha ju beter sig så illa och uttrycker sig så grovt.
  Nu har ju Dag haft ledande roller och skött dem mycket väl, vilket vitsordats också av dem som beslutat att göra siga v emd honom. Nej, Svenska kyrkan är inte öppen, inte tolerant, inte hög till taket, inte bred. Den har sina gamla överhets- och enhetlighets-gener med sig från förra äktenskapet (med staten) och det sitter i. Liksom att prioritera efter denna världens måttstockar. När man samlade till "världens barn" här förleden var det smått komiskt. Dels brukar världens barn i allmänhet ha större tillgångar än den tillkommande tidens barn,dels verkade det nog litet som om man, utan att riktigt ha fattat det, samlade till sig själv. Det finns mycket för Dag och hans efterföljare att ta i tu med. fm

  SvaraRadera