fredag 20 mars 2015

Clearingsystem

I går fick jag (med flera) en genomgång av vart den s k Utjämningsutredningen lutar. Det finns mycket att fundera över i ett land där ett antal skillnader blir uppenbara och där utanförskapet inte bara gäller utsatta förorter utan också landsbygd och glesbygd. Vi skruvar på rattarna i det kyrkliga utjämningssystemet varje år, som ni vet. Och jag hörde till dem som var skeptiska när ett massivt clearingsystem skulle införas för därmed bröts territorialsystemet upp utan någon vidare debatt i frågan. Det är små förändringar, till synes praktiska, som kan få stora konsekvenser på sikt. Å andra sidan har clearingsystemet uppenbara fördelar men, tänker jag, borde utvidgas. Bli användarvänligt eller kundtillvänt, för att lägga orden väl.

Jag erlägger kyrkoavgift. Den är inte obetydlig när jag ser på utgiftsposter. Fast det kostar mig inte ens 30:-/dag att vara med i Svenska kyrkan, kan jag räkna ut. Kring 800:- i månaden låter lite värre. Det skulle motsvara 200:- per högmässa, om det nu vore högmässor jag erbjöds i den församling där jag bor. Nu söker jag den kristna huvudgudstjänst i vilken jag erfar sakramental trygghet. En sådan finns vid 40 tillfällen 25 km bort. Jag färdas dit och det blir sålunda 40 x 50 km (för jag ska hem också). 2000 km per år. I milkostnad är det 3.700:-. Min faktiska kyrkoavgift - kostnad - blir 50% högre än vad den rätteligen skulle vara, givet att den församling jag bor i försett mig med en kristen gudstjänst av nedärvt slag. Högmässa kallas den. Låt oss då utvidga clearingsystemet.

Jag för kyrkogångsbok, kyrkvärden i den församling jag uppsöker signerar och kvartalsvis kan jag skicka en räkning på de milkostnader jag haft för att ta mig till högmässan. Jag måste bevara min kyrkogångsbok så att revisorerna kan se att jag verkligen varit där. Den församling jag bor i lider ingen skada. Jag betalar snällt min kyrkoavgift dit och får tillbaka kostnadstäckning - men det mesta jag betalat får pastoratet behålla utan att jag på något sätt belastar pastoratet. Jag sliter inte på lokalerna, upptar inte prästernas tid, besvärar inte med att komma med krav eller annat sådant. Det enda pastoratet behöver göra är att betala de räkningar jag skickar in fyra gånger per år.

Gudstjänstclearing, smaka på ordet. Lika enkelt som clearing av dop, vigsel och begravning och samma resursöverförande vi väl har för konfirmandkostnader.

Nu har jag ett konstruktivt förslag. Det har inget att göra med förslag om fri församlingstillhörighet. Det handlar bara om att de som vill ta tron på allvar i Svenska kyrkan inte ska drabbas av merkostnader. Om vi inte ska göra som jag nu föreslagit, vad ska vi göra då?

Finns det inte en risk att jag åker till en gudstjänst i Tornedalen och begär milersättning av hempastoratet? Jo, det kan hända. Men knappast varje söndag. Och skulle det hända någon gång, är det mig väl unt, eller? På så vis kan ju pensionärers resnöje delfinasieras, fattar alla. Delfinansiering stavas diakoni. Ska denna hållning förslagsvis gälla Borgå-gemenskapen?

Låt oss börja i det enkla emellertid. Reseersättning för den som far till en högmässa av sedvanligt slag men som inte finns att få i hempastoratet. Resten kan få vara bonus.

27 kommentarer:

 1. I min enfald har jag trott att det kristna livet innebär uppoffringar. Jag förstår att det krävs en inte så ringa, logistisk och mental, ansträngning för att kunna leva ett någorlunda kristet liv i Svky, men att "dra av det" på den frivilliga kyrkoavgiften är nog symptomatiskt för den "mammonkult" som råder i det postkristna samfundet. Det handlar mer och mer om pengar, från politikernas fixering vid medlemstal/intäkter till de överbetalda klerkernas löner!
  Antony

  SvaraRadera
  Svar
  1. Antony! Nu hänger jag inte riktigt med i ditt resonemang. Dags problem - vilket han delar med många - är väl inte att han som medlem i Svenska Kyrkan betalar en inkomstreglerad kyrkoavgift. Problemet för oss är att vi MÅSTE betala till den församling inom vars geografiska gränser vår bostad råkar våra belägen. Om denna församling då har ett så magert eller obefintligt andligt gudstjänstutbud att jag inte kan delta i något där (tyvärr inte så ovanligt) så tvingas jag att söka mig någon annanstans.
   Tyvärr kan jag inte, med mindre än att jag de facto skaffar bostad utanför denna min "hemförsamling", ta med mig min kyrkoavgift. Kyrkoavgiften går till församlingen där jag är mantalsskriven oberoende av vad jag tycker om detta. En samvetsfråga för mer än en medlem i Svenska Kyrkan är det att mina pengar går till en församling och jag själv till en annan (snyltar jag där?). Den församling jag väljer som andlig hemvist för stå för kostnader medan "hemförsamlingen" har ren vinst av mitt medlemskap.
   Att konvertera är inte något som alla väljer.

   Jag i Halland

   Radera
  2. Territorialprincipen är nog ganska bra, ändå.

   Om man finge välja fritt, skulle de många klentrogna följa politiska propåer och ge sin kyrkoavgift till företeelser som låter bra, typ Seglora och garanterat pekå och tröskellösa församlingar med rätt åsikter bland sina tjänstehens, typ dpr Hermansson i Visby. Förmodligen vore denna effekt mångdubbelt större än att de troende betalade där det goda utbudet finns.

   GG

   Radera
  3. Jag förstår problematiken med territorialprincipen, och ber att få modifiera min tidigare kommentar. I Stockholms Katolska Stift kan vi anmäla tillhörighet i annan församling än den vi bor i men så är, vad jag vet, inte avgiften lika bunden till församlingarna. Med tanke på den långtgående sekulariseringen i Svky är nog GG:s scenario troligt. Det finns knappast underlag för att skapa en högkyrklig församling längre, möjligen några "karismatiska/evangelikala" dito. Risken, om territorialprincipen togs bort, är att det i storstäderna skulle förstärka heretiker som Seglorianerna eller "Jonas Gardell hedonister"!
   Antony

   Radera
 2. Kyrkoavgiften kan, bör och måste sänkas.

  Frestelsen till free-riding blir för hög i dagsläget.

  Dessutom minskar den ekonomiska förmågan att erbjuda plattformar till icke-kristna företeelser, ett nog så vällovligt ändamål i sig. Byggnadsvård och kyrkomusik bör kunna dra till sig mycket sponsorpengar:

  Vad sägs om "The SAAB Defence Industries' Max Reger Organ Music Festival" eller The Marcus Wallenberg Foundation for Swedish Ecclesiastical and Cultural Heritage" eller "The Lundin Petroleum Memorial Fund"? För att inte tala om "Christian Braws och Dag Sandahls fond för gudstjänstens rätta firande i Mohedatrakten" och andra pigga, käcka och muntra, mindre initiativ.


  J

  SvaraRadera
 3. Antar du bedömt vilket stöd ditt förslag kan få. Du betalar 800 i månaden till Svenska kyrkan? Du måste älska den mycket. Säkert kommer den använda dina pengar på det sätt den finner lämpligt.

  SvaraRadera
 4. Vi får väl utgå från att Bloggaren skämtar mer än en avsevärd smula. Faktum kvarstår: Den ene efter den andre jag hört säga:

  -Vi blir kvar!

  visar sig lite senare ändå ha gått ur. När tanken fått mala ett tag, anser man sig inte få valuta för pengarna, eller snarare att man kan ha roligare för beloppet. För Svenska Kyrkan är alla nyheter dåliga nyheter. Oavsett vad som sker, får människor anledning att gå ur och tänka och säga hur skönt det är att man inte längre betalar till sådant och sådana. Förmågan till ofördragsamhet med de arma medkristna tycks stor! Lika stor som projektionen av Den Auktoritäre Kristne Manspersonen. Föga hjälper det att Könsspektrat i kyrkan rimligen är större än i övriga samhället. Svartrocken är ett levande hatobjekt även om han sedan länge stoppats i kistan.

  Att i detta läge tro, att SvK frivilligt skulle gå in för att ge en ynklig minoritet avgiftsbetalande det de anser sig behöva, och därmed riskera att driva ut en god del av de avgiftsbetalande genom sammankoppling med dessa gammalkyrkliga, icke socialt godtagbara element, finner jag ytterst otroligt. Sandahl & co får t v nöja sig med och glädjas över att få betala och inte bli uteslutna ur sin kyrka.


  Lars Jensen

  SvaraRadera
 5. "Högmässa av sedvanligt slag"
  kan det nog ifrågasättas vad det är för någonting. Vem som skall avgöra vad detta innebär t.ex. Är det med kyrkkaffe, semla, våfflor, korv och coca-cola och allt som man lockar med? Är det med vin eller druvsaft? Tja, vad inkluderas.
  Förr kunde äldre människor som flyttade in på vårdhem i annan församling ändå fortsätta med att vara skriven i sin hemförsamling som "skriven på församlingen". Man kanske kunde göra tvärtom här; vara skriven på den församling man har sin gudstjänstgemenskap och betala kyrkoavgift där och bara bo kvar på sin territoriella församling? Kan det vara någonting? Eller finns det fler tokiga förslag?
  Nja, enklast är nog ändå att helt slopa systemet med det territoriella medlemskapet och låta folk välja sin församlingstillhörighet och betala avgiften där. Det talas ju så mycket om frihet idag, men här släpar allt kyrkan efter i sitt nytänkande. Det är nog hög tid att se över denna ålderdomliga ordning av medlemskap från anno dazumal och släppa friheten lös, annars är jag rädd för att misslynta människor helt lämnar kyrkan, utan att gå med i en annan församling, därför att detta idag inte går.
  Men visst skulle det bli stora förändringar, det är jag helt övertygad om.

  "Präst från Skara stift"

  SvaraRadera
 6. "När tanken fått mala ett tag, anser man sig inte få valuta för pengarna, eller snarare att man kan ha roligare för beloppet."

  Jag tror inte att kristna utträdare resonerar så. Själv kom jag efter mycken bön och bibelläsning fram till att jag inte längre kunde vara kvar i Svenska kyrkan. En av anledningarna är att jag inte, genom min kyrkoavgift, vill hjälpa Svenska kyrkan att vilseföra ännu fler människor. Kyrkoavgiften får nu Missionsprovinsen och Församlingsfakulteten i Göteborg dela på.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag som trodde att Missionsprovinsen är en del av Svky? Hur kan man gå ur och samtidigt vara kvar?!
   Antony

   Radera
  2. Nu tänkte jag väl inte på mera profilerade kristna medlemmar med någorlunda kyrkogång. Nej, dessa utträdda som nyss deklarerade att de skulle vara kvar gick knappast i kyrkan annat än vid dkn.

   Lars Jensen

   Radera
  3. Antony! I sin provinsordning beskriver Missionsprovinsen sin identitet på följande sätt (förutom tillhörigheten till 'den enda, heliga, allmänneliga och apostoliska kyrkan'):

   "Den är en fri provins av Guds kyrka och församling i Sverige, på den oförändrade evangelisk-lutherska bekännelsens grund. Den står i kontinuitet med den andliga tradition som vuxit fram och förvaltats i enlighet med denna bekännelse inom Svenska kyrkan, och betraktar sig som ett icke-territoriellt stift i denna tradition."

   Vår tillhörighet gäller alltså inte Svenska kyrkan som (nuvarande) organisation, utan Svenska kyrkan i dess tradition. I denna är vi en 'fri', och därmed oberoende, del.

   Men det är klart att frågan om identitet kan var omstridd. När vi i Svenska kyrkans tradition hävdar att vi tillhör den 'allmänneliga (katolska)' kyrkan, så är det ett anspråk som Rom inte accepterar.

   I båda fallen blir frågan naturligtvis vem som har rätt att beskriva och fastställa någons identitet. Jag ger inte obegränsad rätt till detta till (den ev. juridiska) personen i fråga, men kan samtidigt inte acceptera att någon annan, som känner sig utmanad, gör det helt i eget intresse.

   Radera
  4. Antony,
   Missionsprovinsen är inte en del av Svenska kyrkan. Ursprungligen tänkte man den sig nog som en inomkyrklig rörelse men det höll inte i längden.

   Numera är det dessutom så att Svenska kyrkan utövar förföljelse mot präster som på något sätt har något med Missionsprovinsen att göra. Det räcker att en präst besöker en av Missionsprovinsens gudstjänster som vanlig gudstjänstdeltagare för att han ska bli hotad med "avkragning". Så långt har det alltså gått med Svenska kyrkan.

   Radera
  5. Lars Jensen,
   då förstår att jag att de gick ur. Däremot tycker jag att det är konstigt att de uttryckligen sade att de skulle vara kvar. Det har jag bara hört av kristna och då framför allt präster som sagt att de blir kvar i Svenska kyrkan tills de kastas ut. Sedan kan det förstås hända att man som kristen omprövar sitt ställningstagande när förfallet inom Svenska kyrkan ökar.

   Radera
  6. Jag häpnar över det som du skriver Elisabeth! Då många här ventilerar åsikter som "Stasi-metoder" och "DDR-kultur" (om Svkys nomenklatura) så har jag trott att det varit något överdrivet, men om man riskerar "avkragning" för att man deltar i en gudstjänst så är DDR-allegorin helt rätt!
   Antony

   Radera
  7. Det tycks vara lite skämmigt att inte bidra till vården av det svenska kulturarvet. Men kan man sen skärskåda företrädare för kyrkan, kyrkopolitiker eller präster, brukar ilskan, liksom motivationen för utträde, öka. Det blir väl för de flesta en process?

   Lars Jensen

   Radera
 7. Antony

  SVeK vägrar att erkänna misssionsprovinsen och dess präster. Missionsprovinsen i sig har - om jag förstått rätt- aldrig eftersträvat en separation utan möjligen skulle man kunna hävda att de sökt en plats för de "gammeltroende" inom SVeK men där direkt motats ut. Detta trots att SVek i sin jakt efter betalande medlemmar godkänt prästvigningar och rörelser bland de frikyrkliga.

  Numera tolereras de inte ens utan jagas / förföljs av sådana som BOD och hans gelikar . I viss mån kan man likna situationen med hur den var på 1500talet med en Martin Luther som verkligen inte eftersträvade en splittring utan "bara" en reformation, en rättelse av det som gått snett.

  RKK insåg iofs långt senare att Martin Luthers kritik till stora delar var befogad -det var ju därför de hade sin motreformation. TYvärr- enligt mig då- var denna motreformation inte tillräcklig men lika sorglig är det faktum att Martin Luthers initierade reformation också förfuskats och splittrats upp i mer eller mindre sektliknande församlingar å ena sidan och till intet förpliktande allmänhumanism-knappt det å andra sidan.

  Av apostolisk lära finns inte mycket kvar i västvärlden.Kyrkor som byggde på Martin Luthers reformation. Det finns ännu präster som fortfarande kämpar för den apostoliska tron men de försvinner i rask takt.

  //HH

  SvaraRadera
 8. HH och andra, som vägrar lätta på medlemsförlåten,

  -Nu har Du, HH, plikten att konkretisera påståendet att jag förföljer och jagar missionsprovinsen och dess präster. Smit nu inte undan med tystnad utan styrk Ditt påstående omedelbart.

  I övrigt noterar jag dels att ingen ännu har lättat på förlåten kring provinsensens storlek och medlemsantal. Känsligt kanske? Inom kort tror jag mig dock ha fått fram uppgiften - om än ej exakt - från annat håll.

  Sedan är jag förvånad över anklagelserna mot Svenska kyrkan gällande provinsen. Som om det vore vår folkkyrkas fel att provinsen ej är fullt ut erkänd!

  Erkänner provinsen KO då?
  M er behöver inte sägas som svar på varför förhållandena är som de är. Förstår inte ni det som gång efter annan formligen tuggar anzklagelser mot kyrkan i frågan?

  Eller uttryckt så här: är det Svenskia kyrkans i demokratisk ordning fastslagna regelverk som skall gälla, eller är det den lilla provinsens?

  BENGT OLOF DIKE

  PS Glöm inte, HH, att precisera Din anklagelse ovan! DS

  SvaraRadera
  Svar
  1. "att provinsen ej är fullt ut erkänd"

   Vem är det som ska erkänna?

   "Eller uttryckt så här: är det Svenskia kyrkans i demokratisk ordning fastslagna regelverk som skall gälla, eller är det den lilla provinsens?"

   Vad har Svenska kyrkan med MPR:s regelverk att göra?

   SVARA PÅ DET! SVARA PÅ DET!

   Radera
 9. HH,

  Nu har det snart gått ett dygn sedan Du anmodandes att precisera Din beskyllning mot mig att idka förföljelse mot missionsprovinsen.

  Jag vet inte om det är Du som döljer sig bakom utbrotten ovan (21/3,kl 12.44) och där avsändaren tydligen inte förstår att provinsens syn på tingens ordning måste revideras, om den skall kunna sammansmältas med Svenska kyrkans. Min kommentar var ju en sakupplysning efter en tidigare klagomening ovan, att kyrkan inte erkänner provinsen.

  Så HH, var nu äntligen vänlig och precisera Din anklagelse, att jag bedriver förföljelse mot provinsföreträdare.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 10. BOD,
  Låt oss vara korrekta. Jag kan ju näppeligen tala för MPR eftersom jag inte ens är medlem i denna däremot kan jag kanske uttrycka saker som jag själv uppfattar det och förmodar att åtminstone delvis är sådant som MPR hålller med i.

  Alltså: Du frågar om MPR godkänner / erkänner KO. Ja det antar jag att de gör i de delar där KO inte går emot SVeK´s egen ännu officiellt gällande bekännelse och den apostoliska läran. Problemet är som jag ser det att ni politiker ,"förtroendevalda" genomtrumfat beslut som inte är i överensstämmelse med den lära och den bekännelse Ni påstår er vara bundna av. En lära och en bekännelse som MPR fullt ut erkänner och som SVeK innan ni helt tog över makten de facto också följde.

  Demokratiskt fastslagna regelverk har inget med Kristi Kyrka på jorden att göra. Är det fel så är det fel oavsett om samtliga medlemmar tycker annorlunda. Bryter man mot detta är det inte längre en Kristi Kyrka på jorden-ingen helig allmännelig och apostolisk kyrka ej heller en evangelisk Luthersk kyrka som SVeK hävdar sig vara.Återkommer till andra frågor senare
  //HH

  SvaraRadera
 11. BOD

  1, Jag vet inget om antalet medlemmar inom mpr .Det intresserar mig inte och jag fattar inte vad Du av alla ens har med det att göra. Anklagar Du mpr för oegentligheter eller vad pysslar Du med?''

  2, Jag konstaterar att SVeK inte erkänner mpr som en del av SVeK detta samtidigt som de erkänner grupperingar med ordningar väsensskild från SVeK´s KO så ditt tal om KO verkar en aning malplacerat.

  3, Jag får däremot medge att uttrycket "förföljer" mpr var väl grovt . Jag tycker mest det är fjanterier du håller på med där när du talar om att inte lätta på förlåten och ditt ordval "andra metoder". Trams och dumheter men inte förföljelse- dvs om det nu inte var Du som anmälde Ragnar Block-jag fick ju aldrig svar på denna fråga.

  4, I övrigt tycker jag nog mest att Du är en tramsig politiker som vägrar att se vart SVeK är på väg. Jag noterade att Du vitt ett tillfälle talade om hur bättre det var på statskyrkotiden och glömde att kritiken just handlade om hur ni politiker efter detta och mot alla intentioner och löften tillskansat er ännu mera makt och helt tagit över SVeK -att talet om tvåregementslära just är prat utan verklighetsbakgrund. Att ni istället för att söka Guds ledning kontrollerar vad tidsandan tycker och sedan i "demokratisk" ordning genomför detta trots att ni då går helt utan befogenheterna för en kyrka som kallar sig helig ,allmännelig och apostolisk kyrka. Däri ligger min kritik och jag menar att ni därmed raserar Kristi Kyrka - det må sedan vara i all välmening.'
  5- Slutligen. Enligt mig är det faktiskt mpr som följer vad jag skulle kalla gällande regler för SVeK´s KO inte SVeK. SVeK har helt enkelt inte mandat för en del av de beslut ni i KM har trumfat igenom- inte om Ni samtidigt hävdar att SVeK är en helig ,allmännelig och apostolisk kyrka.
  Du och dina gelikar måste nog snart bestämma er för vad Ni önskar. En demokratisk folkkyrka i strid med den apostoliska läran eller en Helig, allmännelig och apostolisk Kyrka- en Kristi Kyrka på jorden.

  Minns att jag påpekat gång på gång att just ingen kyrka har klarat av att vara detta men att de åtminstone haft detta som målsättning- vackert så- tyvärr är detta inte längre ambitionen oavsett vad Du i din naivitet påstår.

  En heretiker till ÄB som Du ber oss välsigna för att inte tala om alla knepiga prelater och biskopar i övrigt ni lyckats välja./ trumfa igenom- varje gång mot det egentliga kyrkfolkets vilja. Det är ingen Kristi Kyrka på jorden oavsett hur ofta du påstår detta. Visst kan man få folk att tro på en lögn om man påstår det tillräckligt länge men en lögn blir ändock ingen sanning bara för att Du och dina gelikar hävdar detta eller tom tror på detta.
  //HH

  SvaraRadera
 12. HH,

  -Jag accepterar att Du tog tillbaka ordet "förföljer" och noterar, att Du fortfarande hävdar att demokratiska beslut inte har något med Kristi kyrka på jorden att göra. Och att Du - också fortfarande - anser Dig vara den rätta uttolkaren av Ordet och inte Svenska kyrkan.
  Jag har tidigare erinrat om att kristendomen verkligen är grunden för demokratin, att ingen som helst motsatsställning råder dem emellan. Frihet, solidaritet, respekt, hjälpa varandra, kärlek, nåd, förlåtelse. Jag förstår därför inte, allvarligt skrivet, varför Du sätter demokrati MOT vår kyrka och Ordet.

  Låt mig här för Dig och de andra, som håller med Dig om att ni är de sanna uttolkarna av detta ord, erinra om Trosbekännelsen, som läses varje söndag i våra kyrkor.
  Vad står i den? Vad tror Svenska kyrkan på? Och vad tror gudstjänstbesökarna på?

  Varför då, HH, påstå något annat om Svenska kyrkans grund? Trosbekännelsens text är entydig, kan inte missförstås eller misstolkas.
  Varje gång, som Du upprepar Ditt omdöme om Svenska kyrkans tro, kan hänvisas till denna bekännelse. Och Dina upprepanden faller till marken som det mogna plommonet faller från trädet.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 13. BOD,
  Sannerligen om jag kan begripa om Du är lika stupid som dina texter antyder eller bara otroligt naiv.

  Jag hävdar t ex inte att demokrati i sig är att gå emot Guds vilja. Vad jag hävdar är att det finns beslut som inte i en kyrka som hävdar sig vara helig, allmännelig och apostolisk kan tas. Att man då går utanför sitt kompetensområde och utanför sitt mandat. Helt enkelt då fattar ogiltiga beslut.

  Kristi Kyrka på jorden är något som skall förvaltas enligt Guds givna direktiv. och inte enligt någon tidsandas tyckanden och tänkanden och enligt mallen- Skulle Gud väl ha sagt...

  Kristus ger oss oerhört stor frihet i förvaltningen- dock inte obegränsad .

  Tyvärr tycks inte Ni makthungriga politiker inse detta utan tycks tro att är något bara demokratiskt / lagenligt beslutat är det rätt och att den enda "rätt" de som är missnöjda med ett beslut har är att försöka vända opinionen

  Sedan , det ytterst naiva tramset om att man ju läser trosbekännelsen- Ja visst- än så länge men om man samtidigt hävdar att den inte är föremål för tro -hur mycket är det värt? Hur mycket är det värt när man sedan i skrift och tal förnekar och ifrågasätter allt vad trosbekännelsen säger?

  Tror Du verkligen att sådana präster kan leda männisor till kristendom? Nej. där kan jag nog till min sorg säga att jag mera lutar åt NTL´s tal om att Gudstron kan bevaras trots kyrkan och trots sina präster och jag skulle vilja tillägga trots sina klåfingriga oppurtunistiska politiker.

  Tyvärr tror jag dock att det då blir en mera allmän Gudstro -en vag känsla av att det finns något förmer än oss själva . En känsla som delas av de flesta vare sig de kallar sig ateister eller agnostiker och något som då gärna leder bort från Kristi undervisning eftersom den då gärna byggs på med egna önskningar och antaganden om hur detta vaga- ovan oss är.

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. HH, vi ses kanske vid pärleporten- tidigare lär det inte bli! Så får vi se om det är du eller jag som har fallit Gud i smaken! :-) Och vem som faktiskt har rätt!

   Radera
 14. HH,

  -Än så länge läser man trosbekännelsen. Med de orden försöker Du komma undan frågeställningen. Som om kyrkan vore på väg att överge den.

  Sedan har Du visst försökt sätta demokratin i motsatsställning till den av Dig uttolkade Gudsviljan. Men demokrati i den kyrkliga organisationen är i grunden något fint, då det, enkelt uttryckt, betyder folkförankring. Demokratiska system skall vi vara mycket rädda om, inte förkasta och smutskasta.

  Sedan igen, igen och åter igen HH:
  -Varför skulle Du, av alla, vara den som bättre tolkar Gudsordet och den Högstes vilja bättre än vad Svenska kyrkan kan göra det? Varför, vilket detta anspråk innebär, vet just Du mer än hela vår kyrkoledning?
  De frågorna kan Du inte komma undan, fast ärligt skrivet tror jag inte att Du kommer att besvara dem.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 15. Lyss till BOD: I demokratiens namn, de goda politrukernas och folkkyrkans -
  DET VAR BÄTTRE FÖRE 2000!!!

  SvaraRadera