måndag 11 februari 2013

Vi blev utestängda!

Det vore intressant att få veta hur många församlingar som i går avhandlade vad som skett i veckan, nämligen att en kyrka inom Lutherska Världsförbundet (LVF) brutit med en annan LVF-kyrka. Kanske gick söndagen förbi utan någon reflektion - som om Jesus inte manat till enhet för att världen ska tro och som om själva saken är rakt av ointressant. Saken? Att medkristna förklarar att vi inte är medkristna längre.

Snälla människor bekymrar sig om de pengar Svenska kyrkan skickat till Mekane Yesus-kyrkan och som nu denna kyrka sägs avstå från. Jag är inte så bekymrad, eftersom jag beundrar en kyrka som trots pengar vågar hålla på sig. Man kan anta att andra kyrkor stöttar med lite extra när nu saken är som den är. Syndapengar behövs alltså inte.

Mina frågor gäller det faktum att "min" kyrka definieras bort av fd medkristna. I klartext får vi veta vad den ryska ortodoxa kyrkan tidigare sagt - men nu av en kyrka med vilken vi historiskt varit förbundna. Har Mekane Yesus-kyrkan rätt? Är mässan som firas i Svenska kyrkan sådan att en rätt kristen avstår från den? Det tror jag inte. Men då fokuseras på kyrkopolitiska frågor - har verkligen Svenska kyrkans kyrkomöte läroauktoritet? Det tror jag ju inte heller - och markerade 1982 i det dåvarande kyrkomötet. Men vad har hänt när politiska partier får härja fritt i frågor som slår sönder kristen enhet och driva igenom en reform utan besvärande teologisk underbyggnad? Kan Mekane Yesus-kyrkans beslut hjälpa oss till självkritik?

Bortförklaringarna för att slippa grundläggande självkritik kan vi nog samla in den närmaste tiden.
En kommer att handla om att EELCMA:s kyrkoledning hade velat en mer diplomatisk lösning men kördes över av de mer ekumeniskt okunniga i deras synod. Det är en intressant form av klerikal rasism, kan man tycka.
En annan förklaring handlar om homofobin i Etiopien, enligt lag är homosexualitet förbjuden. Med denna förklaring slipper man ägna sig åt teologi och kan mer hänge sig åt tanken på de okunniga och underutvecklade. Stämplat och klart.
En tredje förklaring är mest en deklaration att vi inte stänger några dörrar. Det gör vi inte. Problemet är det motsatta. En medlemskyrka i LVF har stängt dörren för oss. Vi är utestängda - och den insikten landar alltså inte. Mental förträngning som försvar, om jag fattat den kyrkopolitiska psykologin rätt.

Återstår frågorna för EFS. Det är rätt lite som går EFS väg i Svenska kyrkan just nu. Utbildningen på Johannelund liksom hanteringen av Hammarbykyrkan och så Mekane Yesus-kyrkans beslut borde göra det svårt för EFS. När blir det för mycket? När ska EFS säga att "i valet att stå samman med våra trossyskon i Etiopien och få somliga fördelar av vår position i Svenska kyrkan, väljer vi tron och trons syskon? Att segla med ett Kyrkans skepp som heter Titanic är inte vår modell för framtiden. Vi formar en annan."

Klerikal svenskkyrklig självräcklighet kanske håller ett tag till. Vi står ju samman med ELCA i USA och där finns ju också TEC. Odlar vi våra förbindelser i USA behöver vi kanske inte bry oss om etiopierna, eller? Amerikanarna är ju lika fina som vi, men faktiskt lika utestängda när det kommer till de fd medkristna som lever i kyrkor som växer.

Jag får förstås aldrig veta i hur många församlingar vår kyrkas utestängning aktualiserades i går. 1, 10 eller 100? Sas ingenting, är det också informationsbärande. Illavarslande informationsbärande.

11 kommentarer:

 1. Som jag ser det med EFS och SMF i tidigare generationer med brytningar till Svenska Kyrkan, så handlar vår tid inte om att bryta väg för Herren utan för hbtq - ingen segerflagga för Lammet utan regnbågsflaggan.
  Med stolthet tyvärr.
  SMK var nära att brytas mittitu och Kyrkan i Kongo ville inte vara med längre, missionärer som predikat mot månggifte fick detta i ansiktet, att Missionskyrkan nu välsignar vigsel av två av samma kön.

  Vägen smalnar. Tro inte att det går att få alla kristna att tycka lika i någon enhet. Vi kan aldrig ta på oss varandras kors utan var och en måste bära sitt eget.

  Är det inte dags att förkunna Jesus nu som Guds son och honom som uppstånden? Har hans kraft förminskats? Det är bibelkunskap som fattas - inte strider mot Seglora tankesmedja.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, gunnelsplats, Du säger det så bra att jag önskar att jag kunnat säga det själv. Om SMK vet jag knappast något och om EFS inte mycket men vad jag ser här om Dag Sandahls försvar mot Seglora Smedjas sanna eller påhittade oförskämdheter får mig att tänka på apostelns ord till de kristna i Rom "låt dig icke övervinnas av det onda, utan övervinn det onda med det goda". Vad skall en frälsningssökande människa med ett obefäst sinne tänka? Undrar Bartholomeus P.

   Radera
 2. Nu när "omtolkarna" av evangeliet gjort sitt och visat på hur hermeneutiskt kreativa vi är på att anpassa oss efter denna tidsålder träder snart "bortförklararna" fram. De skall försöka ingjuta mod inför den fortsatta resan bort från den klassiska kristna tron som de kallar modern konstruktion. Alternativet till omtolkarnas och bortförklararnas ideologi är självrannsakan, bot och omvändelse. Är det inte ide att börja med firandet av reformationsjubileet 2017 än att söka ödesgemenskap med TEC och ElCA och halsstarrigt hålla fast vid vår egen väg?

  SvaraRadera
 3. Så det spelar ingen roll hur nattvarden hanteras? För det handlar väl om nattvardsgemenskap och inte om äktenskapsgemenskap? För det är väl fortfarande bara två som gifter sig? Om två män gifter sig, så gifter de sig inte med mig. Men om någon tar nattvarden i Etiopien, så tar den personen nattvarden tillsammans med mig. Så har det lärts ut. Att alla kristna i hela världen i alla tider, levande och döda, delar samma Herrens måltid.

  Men så fungerar det ju inte, när nattvarden profaneras. Senaste gången det bjöds på druvjuice i kyrkan, gick jag därifrån till McDonalds och läste själv instiftelseorden över juicen och brödet i ostburgaren. Det kändes precis lika heligt som den gången det bjöds på riktigt vin i kyrkan, men prästen hade sagt innan att det bara är symboliskt och att vi inte skulle ta honom på orden "Jesu blod utgjutet för dig".

  Nä, det hjälpte inte ens att det var en manlig präst. Fattas tron blir det mässfall ändå, en mässa i förfall. Hur många krogar har blivit torrlagda efter teol kandidatens Anders Wejryds påhitt att göra nattvarden till en nykterhetspolitisk symbolhandling? Varför valde han prästyrket? Kom han inte in på Dramatens scenskola?

  SvaraRadera
 4. Bra att du är här, Gunnel! Det var en mycket bra kommentar, dessutom. (Eller hur, Dag?). Jämförelsen med månggifte, som våra missionärer predikat emot i många år, är mycket intressant, nu när polyamorins vägröjare profeterar även i vårt land och vi, som sagt, viger folk av samma kön.

  Sedan är det sant, Dag, att det finns mycket VERKLIG homofobi i både Afrika och Östeuropa (åja, vi är inte alltid alldeles fria här i Sverige eller Svenska kyrkan heller). Men vem, ja, säg VEM tror att Mekane Yesus-kyrkan eller kyrkorna i Östeuropa nu blir mer villiga att lyssna och lära av en organisation som vår, som inte bara nöjde sej med välsignelse och förbön på enskild pastors ansvar, ej heller med en generell och offentlig, vigselliknande välsignelse (men det handlade INTE om könsneutrala äktenskap, sa man, o nej då, och därför avvaktade EELCMY faktiskt!), ja inte ens med de könsneutrala äktenskapen när de till slut ändå kom, utan nu också vill undervisa våra ryska och etiopiska vänner om att även karlar kan föda barn. Jag säger bara: Lycka till med det, Wejryd!

  SvaraRadera
 5. Nåväl,

  I denna tid när det som är inte välsignad av Gud, alltså enkönad-vigsel, polygami, polyamori, bestialitet - när dessa former upphöjs till att vara dygd av kyrkoledningen,dvs, ÄB, biskopar, kyrkoherdar, och präster, ja då återstår bara en sak: att lämna det sjunkade skeppet Titanic! Att sen kalla en annan kontinents(Afrika) folk för homofober, ja kanske då är det dags att förklara svenska diplomatiska beskickningar som "persona non grata" och skicka hem dom snarast. Ty att mottaga bistånd från Sverige är som att mottaga Judaspengar.

  Vladimir Pravdoljubov


  SvaraRadera
  Svar
  1. Käre Vladimir!
   Din bild av vår kyrka som det sjunkande skeppet Titanic är faktiskt väldigt träffande. Men det finns en väsentlig skillnad mellan passagerarna på de olika skeppen. På originalet försökte alla så gott det gick att skyndsamt försöka undkomma att följa med ned i djupet. Men så icke med de styrande i vår kyrka; våra kära kyrkopolitiker. De klamrar sig i stället fast i den sjunkande skutan för att hålla sig kvar. Vad är de egentligen för "idioter" som inte inser det hopplösa läget och flyr medan de kan? Skillnaden är förstås att de vet, att det finns tillräckligt med räddningsbåtar att fly med. Säkerhetsföreskrifterna är mer rigorösa i vår tid, än då. Men skammen för vad de ställt till med kan de ändå inte rädda sig ifrån. Men bra fallskärmar har de säkert och det är ju huvudsaken.

   "Präst från Skara stift"

   Radera
  2. Hur kan man rädda sej från en sjunkande båt med hjälp av en fallskärm???

   Nejvisstnej, man ska inte övertolka en liknelse... ;-)

   Radera
  3. Ärade präst från Skara stift,

   Tack för dina välformulerade ord. Jag kan bara se på med förskräckelse om vad som händer i Svedala. Allt det som är ont höjs upp som dygd och allt som är gott anses som synd. Självfallet vet jag att det finns riktig tro i Sverige, en tro som inte skäms för Den Treenige Guden. Kanske Moder Hesselblads böneliv håller på at förverkligas dvs att Svedala än en gång blir katolskt. Det flesta människor i Svedala vet inte riktigt vad Luther stred för. Och vad hjälper en fallskärm med? Ja, skammen kommer de inte undan ifrån. Kanske blir det några som Gud visar sin barmhärtighet för. Nog blir det fler som kommer att lukta som vidbrända kadavrar när de knackar på pärleporten. Nu kan man fråga sig varför hierarkien i Svk beter sig som den aningslösa men urfega kaptenen på Costa Concordia som förliste på den Italienska kusten?

   Vladimir Pravdoljubov


   Radera
 6. Jag kan enbart be om en ny trosbekännelse som är anpassat till den Svenska Kyrkans nuvarande uppfattning.
  Den tycks i alla händelser inte överestämma med Etiopien.

  SvaraRadera
 7. Ärkebiskopen hävdar på sin blogg (i en kommentar till en kommentar) att hans uttalande om att det "inte är aktuellt" att ändra kyrkomötets beslut om äktenskapet, baseras på att det till förra årets kyrkomöte inte kom någon motion om att riva upp beslutet...
  Man häpnar!

  SvaraRadera