tisdag 18 februari 2014

Äb-frågorna

Medge att det är lite fascinerande när frågor som ställs inte får svar - eller svar som ger anledning till nya frågor. Än mer fascinerande blir det när själva frågandet skamstämplas, misstänkliggörs eller straffas. I en nation med normala journalister, skulle detta väcka den grundläggande murvelinstinkten. Det är när resonemang skaver som journalisten vaknar.

Jag behöver inte tjata de obesvarade frågorna. Mitt eget intresse för att fråga väcktes av presentationen av Antje Jackelén som professor, vilket hon inte var omm man med professor avses en professorskompetent person i den mening begreppet har i Sverige. Det gav frågor om henns faktiska akademiska meritering. Mitt intresse har därefter stimulerats av alla lovorden.

Jag kunde inte minnas att hennes avhandling varit så märkvärdig och kunde inte riktigt orientera mig när det kom till upplysningar om hennes viktiga debatter med den samtida kulturen. The Templeton Foundation har sitt upphov i amerikansk kristendomstolkning, evangelikal och politiskt konservativ har jag förstått, och med syftet att hålla ihop teologi och naturvetenskap - ett inte alldeles invändningsfritt projekt men därifrån fick tydligen Antje Jackelén sin försörjning. Utnyttjade hon Templeton eller utnyttjades hon? Talet om hennes pastorala erfarenheter var, tycktes det mig, något överdrivet liksom uppgifterna om det breda stödet i valet. Kyrkostyrelsen och Uppsala stift redovisas tillsammans. Av 35 röstande i den miljö där ärkebiskopen ska verka, fick Antje 8 av 35 röster. Det finns en del för Antje Jackelén att bevisa mot bakgrund av det resultatet. När jag sett valresultatet i Växjö stift blev jag fundersam. Av 17 röster fick hon 14 - vad visste de som röstade på henne som vi andra tre inte fattat? För vad vet vi egentligen om Antje Jackelén? Lite kringfrågor blev mest till nya problem för ingenting blev riktigt rätt. Så har det fortsatt. Pastor Wisti kallades till biskopen för att han sagt "livgiverskan" om Anden - precis det Heinz Jackelén också sagt. Har han också kallats till samtal med biskopen?

Några teologiska frågor ställdes vid utfrågningen. Den om Jesus och Muhammed hade Kyrkans Tidning hämtat från Eskil Francks bok Giv mig, min son, ditt hjärta (Fri Tanke förlag 2013) där Eskil ställer en sanningsfråga: Ger Jesus en sannare bild av Gud än Muhammed? (s 174) Stor oreda under himmelen, blev resultatet av den frågan. Fast den som var dogmhistoriskt orienterad kunde i svar eller icke-svar som gavs, känna igen den idealistiska tyska teologien med rötter hos Kant och Schleiermacher. I tysk protestantisk tradition talar man hellre om "utsagor om Jesus" än om "Jesus".  Och då finns det nog skäl att fundera på om Svenska kyrkan genom sin ärkebiskop antar en mer protestantisk gestalt än en evangelisk. Frågan är inte illvillig. Antje Jackelén kommer från en unierad kyrka, inte från en evangelisk-luthersk. Och just den frågan har inte uppmärksammats. Är den alldeles betydelselös? Hur formas vi som kristna - och när?

Johanna Andersson ställde i GP fram utmaningen till Antje Jackelén "att återställa ett öppnare debattklimat i Svenska kyrkan". Det är en utmaning. Kanske är det en mindre utmaning att göra reda i de frågor som ställts - men inte mindre viktig. Det betyder att vara noga med detaljerna, som att inte läsa upp ett brev inför kyrkomötet som visar sig vara något annat än vad kyrkomötet förmåddes uppfatta, t ex. Det måste liksom bli rätt, för på detta vilar Antje Jackeléns reputation.

35 kommentarer:

 1. Möjligen kan kyrkostyrelsens måttliga stöd för blivande ÄB bero på att politiskt nominerat folk vill ha politiskt förutsägbara tjänstemän snarare än ta risken att en ÄB tänker själv.

  SvaraRadera
 2. Var äb electa Antje docent under sin tid i Lund?
  Vet någon var man kan komma över en fullständig förteckning över hennes tryckta skrifter och ev. vetenskapliga artiklar?

  SvaraRadera
 3. Tack Dag för ditt stora hjärta och sin stora arbetskapacitet. http://www.gp.se/nyheter/ledare/gastkronikor/1.2280168-johanna-andersson-olycklig-start-for-nya-arkebiskopen finns att läsa det Johanna Andersson skriver.

  SvaraRadera
 4. De fjorton av sjutton rösterna för AJ i Växjö:

  Nog väljer man reflexmässigt den Dag Sandahl agerar mot?

  AJ:s oklarheter :

  Beror till stor del på en mänsklig ovana att slira till bekväma ordval, kanske lite förskönande. Farlig blir ovanan först när man blir minister. - eller biskop! Kanske inte så mycket att reda ut, egentligen. Om man alltså inte vill se blod flyta. Vill verkligen DS det?

  KJ

  SvaraRadera
 5. Jo, man blir alltid lite misstänksam inför varje sammanhang där själva frågandet ifrågasätts. Detta sagt som en allmän sanning. Men i det just nu aktuella fallet så hade det ju redan för länge sedan varit mycket lätt för huvudpersonen sjäv eller någon som för hennes talan i offentligheten att räta ut alla frågetecken.

  SvaraRadera
 6. http://svenskakyrkan.se/default.aspx?id=640045 är den adress man kan söka sig till och därefter finns både CV och publikationslista

  SvaraRadera
 7. Bloggaren besvarar heller inte alltid frågor. Betyder det samma slutsats? Den som läser kap 14 efter evangeliepassagen, i söndags, kan få mycket att fundera över. Lärjungarnas oro för att bli snuvade på makten, sedan Jesus talat om en tronbestigning, men de missar att den hör samman med vad som utgår från den, pånyttfödelse. Strider om makt är intressant att följa liksom att frågan aldrig ställs: vem är minst ibland oss. / Magnus Olsson med en liten liten paus i almenackan, gläds över att pensionären tillika bloggaren, nu har tid att synas i kommentatorsfältet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Skrev fel. Kap 20 förstås, hos St Matteus./ Magnus Olsson

   Radera
 8. "För på detta vilar Antje Jackeléns reputation."

  Och vilken reputation har hon? Den som Der Oberhauptquartier zum Uppsala har kokat ihop för inhemsk konsumtion?

  Snart får Sverige en äb som kan inte, med hedern i behåll, förklara skillnaden mellan katafatisk teologi och apofatisk teologi och hennes "doktorshatt" är lika falsk som den som Refaat el Sayed skröt om.
  Dimmorna snart skingras och vi kommer att bevittna "Chrislam". Der Sonderkommando(under devisen "demokratisk folkkyrka") och dess doakör har gjort sin tjänst mycket skickligt.

  Arme Sverige, må Gud vara dig nådig...

  Nils Johannes

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja jag tycker det verkar mycket bättre att som du vill Nils-Johannes, starta religionskrig. Krig är kul! Det tycker alla.
   Hursomhelst är det alltid fel att försöka nå fram till samarbete och fredlig samexistens - det tycker ju inte minst kvinnoprästmotståndarna! "Försoning i ämbetsfrågan" är tokiga vänsterliberala idéer, eller hur var det?

   Radera
 9. Biskopars valspråk anger något eller snarare mycket av deras karaktär. Ratzingers valspråk är från 3 Joh 8 "Sanningens medarbetare". Jackelén har så vitt jag förstår hämtat sitt valspråk från 1Joh 3:20 "Gud är större".
  Problemet med detta valspråk är att vi inte påminns om den fullständiga meningen "Gud är större än vårt hjärta". Ratzingers valspråk är inte ofullständigt eftersom Sanningen syftar på Kristus. Med Jackelén vet vi inte riktigt eftersom Kristus kan relativiseras av något större. Att bara skriva ett ofullständigt komparativ kan visa både på en öppenhet men också en meningslöshet ungefär som den meningslösa frågan: Vad är det för skillnad på en anka?

  SvaraRadera
 10. Ännu en fullpoängare. Tack.

  SvaraRadera
 11. Men vad är detta? Har Antje Jackelén blivit vald enbart på grund av sina akademiska meriter? Krävs det för ämbetet att hon har varit professor? Hade det egentligen inte räckt att hon hade samma akademiska meriter som sin företrädare nämligen en teol.kand.examen? Eller kräver man så mycket mer av en kvinna? Antje Jackelén har verkligen ingen anledning att redovisa någonting därför att illvilliga försöker sprida misstro mot henne. Nu har det ju till och med på vissa håll i kommentarsfälten blivit till en sanning att de akademiska meriterna är falska! Makalöst! Återigen Dag Sandahl, gör research och bevisa det du hela tiden insinuerar! Då blir du trovärdig om dina farhågor är riktiga. Som det är nu så är det bara skitprat!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nya Tant Lila,
   Även om jag också är lite trött på diskussionen om Antje och hennes meriter så menar jag att Du missförstår poängen om man nu kan tala om poäng i detta för mig åtminstone sorgliga sammanhang.

   Det är inte frågan om ifall det räcker med att vara teologie kandidat eller inte. Det räcker förvisso med en teologie kand.examen. Ja, är jag inte helt ute i det blå finns det egentligen inga formella krav på en biskop. Han eller hon behöver inte ens vara prästvigd och behöver inte ha haft någon som helst pastoral bakgrund. Det om det formella.

   Problemet är att hon lanserades med meriter som kan ifrågasättas och att valet av henne var rent politiskt och förutbestämt som de flesta val där politiker är inblandade tenderar att vara.
   Omröstningar och sådant är rena formsaker där man i god tid innan sett till att ha majoritet för sina sk fria val.

   Som jag påpekat tidigare. Politikerna hade bestämt sig för att den näste ÄB skulle vara kvinna . Man visste också att bland kvinnorna fanns en som i "fritt val" och utan "tricks" antagligen skulle få fler röster plus att man hade några andra kvinnor som man insåg vara en allt för stor belastning i dagsläget. Jag nämner inga namn.
   Nåväl, vad man gjorde var att skönmåla dennakanditat och upphaussa meriterna men detta enbart för att kunna hävda att man valt den mest meriterade vilket alltså knappast ur någon måttstock är sant.
   Bland kvinnorna fanns en långt mera meriterad men ur politikernas synpunkt farlig eftersom hon kunde förmodas inte vara så eftergiven som en "Antje" och bland männen fanns onekligen mer än en med formella meriter överstigande Antjes.
   Det det handlar om är att vi mörkermän faktiskt vill visa på detta.
   Andra borde kunna vara ärliga nog och erkänna att valet av Antje enbart handlar om ett PK-val där man samtidigt ville undvika att den i övrigt men under samma kriterie, dvs att vara kvinna valdes.
   Det handlar inte så mycket om "falska meriter" .Det handlar om upphaussade meriter och undertryckande av andras och som sagt professor i vanlig mening är hon inte.
   //HH

   Radera
  2. För mig, som bor i Lunds stift- jag vet inte var HH har sin hemvist- är allt det här ytterst märkligt. Redan för ett par år sedan var jag övertygad om att Antje Jackelén skulle bli nästa ärkebiskop. Inte för att hon var kvinna och inte för sina akademiska meriter utan för att hon i mina ögon var en person som skulle bära detta ämbete med heder genom hela sin person och sitt sätt att uppträda och vara. Men det är nog helt personligt. Hon fick mig tillbaka till Svenska kyrkan efter mitt senaste 1,5 års långa utträde genom sitt sätt att bemöta mig per mejl. Jag kände för första gången på många år att här fanns det en kraft i det hon förmedlade, en kraft som jag upplever som gudomlig. Men detta är naturligtvis känslodravel, och inget som kan mäta sig med lärda mäns kunskaper om det rätta och den rätta läran! Jag föredrar de representanter för kyrkan som förmedlar värme, seende och en känsla av att de själva är djupt troende till skillnad från uppblåsta, anonyma besserwissrar som sitter på höga hästar inför medmänniskorna! Den blivande ärkebiskopen kan kommunicera, en egenskap som långtifrån är alla inom Svenska kyrkan förunnad. Jag har inte hört en enda av Svenska kyrkans anställda som har arbetat med henne som har gett henne något annat än mycket goda omdömen.
   Personligen hoppas jag att jag får uppleva den dag då den ämbetsinnehavare som fick mig ur Svenska kyrkan ersätts av en ärkebiskop som i Lunds stift fick mig tillbaka till den! Då ska jag dricka champagne!

   Radera
  3. Nya Tant Lila,
   Då är väl allt bra från din sida? Vad vill Du annars ha sagt?
   Vi andra som inte tycker att hon verkar som den djupt troende och som med kraft förmedlar Kristi Evangelium utvalde är väl då de ömkansvärda.?
   //HH

   Radera
  4. PROST, liebe Tante Lila!

   Själv skålar jag av samma anledning men föreslår för att hedra Electa sekt.

   Kanske utmärkta Jules Mumm Medium Dry?

   M Gunnesson

   Radera
  5. @HH: Hon vill ha sagt att ni kanske inte ska ta det för den självklara sanning du och flera gör att det enbart handlade om ett politiskt "PK-val".

   Radera
  6. @Anna: har något du framfört på den här sidan varit annat än "självklara sanningar" utifrån en sekulariserad, vänsterkramande världsbild? / Anna B.

   Radera
  7. @Anna B!

   Anna (originalet) har uppenbarligen många strängar på sin lyra. Övriga skribenter här valde att låta Nils Johannes' kommentar ovan passera. Kanske bäst så? Om nu något borde sägas, var väl Annas(o) sätt i sammanhanget ganska sympatiskt och till innehållet rimligt?

   Jag har svårt att se att Annas(o) ironi rakt av måste stamma ur en "sekulariserad, vänsterkramande världsbild". En sådan har vi f ö nog lite till mans. Våra självklarheter beror på var vi tar vår utgångspunkt. Perspektiv på vår mentala omgivning kräver förmåga att se på företeelser från många olika håll. Att växa till insikt om tidandan och oss själva och så närma sig sanningen blir en långvarig process. Den processen underlättas av att det finns fora för diskussion och meningsbrytning. Ett viktigt sådant är forum tycks denna blogg vara.

   Så mycket "doakör" ser jag nu inte här.

   M Gunnesson

   Radera
  8. @Anna B Nu kom en sådan där beskyllning igen, som jag gör att jag sitter som ett frågetecken. Kan du exemplifiera på vilket sätt mina kommentarer varit "vänsterkramande"? Och smit inte ifrån detta nu, som så många gör, dvs man beskyller någon för något men vill sedan inte förklara vad man menar.

   Radera
 12. Bra att du tar upp de verkligt intressanta frågorna till Jackelén, den om Muhammed och Jesus är ju verkligen värd att diskutera idag. Islam med sina enkla svar på alla frågor från kvinnans plats i samhället till hur man ska bete sig på dass kan nog locka många syskon i hoppet om inte kyrkan visar på evangeliet som en motpol och inte bara ett likvärdigt alternativ. Det sanna evangeliet är ju betydligt mer komplext men också det sanna budskapet om hur människan blir frälst och det är tragiskt om kyrkans företrädare på alla positioner mumlar i skägget i denna grundläggande fråga för kyrkans hela existens och egentligen mänsklighetens hela existens.

  Däremot tycker jag valspråket Gud är större är utmärkt, jag tyckjer gott vi ska visa att det iINTE är en muslimsk sanning utan formulerats många gånger i Bibeln från GT till NT och det är en kristen sanning, inte en muslimsk från början.

  Egentligen är ju Islam en ariansk sekt som dragit iväg från kristendomen. Så mycket är intill förvillelse likt, därför är det så viktigt att visa på att kristendomen är den sanna vägen och att återta de kristna tankarna som Islam börjat ta monopol på, liksom de vägrar kristna att benämna Gud på sitt eget språk i Malaysia med motiveringen att Gud är ett exklusivt ord för Islam.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Borde kanske Jackeléns herdabrev, men när jag läser om biskopens valspråk på Lunds stifts hemsida blir jag inte mycket klokare. Valspråket skall fungera både som en tröst och en oroande utmaning. Att Gud är större än våra bilder och att Hans tankar är högre än våra vägar är inget som oroar utan snarare tröstar. Det finns tydligen en öppning mot Islam hos Jackelén. Inom Islam talar man om att Gud kan gå emot sitt Ord dvs. att Gud skulle vara större än sitt Ord. Just detta påpekade Benedict XVI i sitt berömda eller som kritikerna hävdar beryktade Regensburgertal från 2006.

   Radera
  2. Gud är större återkommer som en sanning genom hela Bibeln inte bara IJoh., detta tycker jag är bra hos Jackelén, vi ska ta tillbaka den bekännelsen från islam, den är kristen från början som så mycket inom Islam. Islam är lockande för många genom sin enkelhet, vi måste därför predika ett tydligt evangelium i all sin komplexitet. Dessutom är den gängse tolkningen av Allahu akbar= Gud är störst och det är mer begränsat än Gud är större som den kristna bekännelsen lyder. Jag tycker det visar tydligt på islams förenklade paketlösning kontra evangeliets genomsyrande allomfattande kraft och komplexitet.

   Radera
  3. Som sann Gud säger Jesus: Jag och Fadern äro ett. Som sann människa säger Jesus: Fadern är större än Jag. Detta utmanar alla totalitära krafter som A J talar om.

   Radera
 13. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 14. Som ni kanse, så är Dags invändingar berätigade:
  På Svenska kyrkans info-sajt, (http://svenskakyrkan.se/default.aspx?id=640045)
  står det om biskop Jackelén:
  "Från 2001 fram tills hon blev vald till biskop i Lunds stift var Antje Jackelén professor i systematisk teologi/religion och naturvetenskap vid Lutheran School of Theology i Chicago."

  Om man kollar hur "adjunct professor " förklaras i andra sammanhang på nätet, så översätts det som "forskningsassitent" (som var en "bättre" titel än den låter) "docent" och "gästföreläsare". Slå gärna på "docent" och "adjunct professor" på Wiki och andra håll,så ser ni hur det ser ut...
  "Professor" skall hon inte kallas på svenska, där det är en hög akademisk titel.
  Svenskakyrkan.se har förlorat i trovärdighet, eftersom man inte kollade detta (akademiska titlar utomlands är alltid knepigt) och än värre, inte rättar felet, trots att saken uppmärksammats.
  Det kan knappast vara trevligt för biskop Jackelén att presenteras felaktigt på sin kyrkans officiella hemsida!
  Mikael Liljeström

  SvaraRadera
 15. Om uppgifterna som finns i det av svenskakyrkan.se publicerade CV:t stämmer (-men gör de det? För de stämmer ju inte med arbetsgivarens uppgifter!) så har biskop Jackelén varit "docent" 2001 till 2003 och "forskarassitent" (i Sverige en forskartjänst på väg mot docent) mellan 2003 och 2006. Mikael Liljeström, delar Bloggardags obekvämhet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Onekligen ett intressant slirande på sanningen.

   Men måste Antje Jackelén hållas ansvarig? Förvänta inte alltför stora mått av kunskaper och reflektion hos websidesredaktörer!

   Och visst kanske AJ kunde ha ingripit och rättat, men om nu verkligheten presenteras lite förskönande, låter man sig kanske nöjas med en smickrande omskrivning. Det är i så fall inte första gången i meriteringssammanhang. Man rättar kanske fel i negativ riktning, men lite överord skadar väl inte, resonerar man?

   KJ

   Radera
  2. Antjes meritering är väl inte det enda som beskrivs i förment förskönande ordalag på Svenska kyrkan hemsida. Reklam varvat med desinformation är vad som bjuds om både vår frälsare och kyrkan. Jag har aldrig lyckats komma dit utan att drabbas av känslan att: Om det är så här Svenska kyrkan är, måste jag gå ur genast. Endast tack vare att allt av värde man behöver veta om sv k finns på bloggardag m kommentarer o länkar är jag kvar. Som jag ser det bör hemsidan stängas ner, och om det inte hjälper Kyrkans hus stängas ner och om det inte heller hjälper stiften stängas ner. Om inte heller det hjälper bör hela sv k stängas ner. Kanske räcker det dock med hemsidan och delar av kyrkans hus?

   Radera
  3. Anonym 11:39!

   Vad förväntar du dig att de för Svenska Kyrkans Hemsida ansvariga skall kunna åstadkomma?

   En grundlig revidering av hemsidan vore kanske ett passande uppdrag för Dag Sandahl och Annika Borg?

   Nähä. De kusarna drar åt fel håll...

   Radera
 16. En fasansfull misstolkning av Jesu ord att apostlarna, kyrkan och vi skall göra "större gärningar" sker när vi glömmer att Han går till Fadern och sitter på högra sidan för at återkomma i härlighet. Att vi skulle göra större gärningar vill de antropocentriska inte avmytologisera eftersom det inte passar idelologin. Det går dock bra att gömma sig bakom att Gud är större och projicera detta på sina egna föreställningar.

  SvaraRadera