fredag 28 februari 2014

Leverera!

I går uppsökte jag Smålandspostens arkiv för att se utbudet av gudstjänster 1964 och 1989. I princip var det ingen minskning på dessa 25 år. Två förmiddagsgudstjänster i domkyrkan och en aftonsång 1964 och i vart fall två förmiddagsgudstjänster samt Söndax (vad nu det var) 1989. I församlingarna runtom var det i tidningen utannonserad söndagsskola, det var passionsgudstjänster under veckan och så en vanlig högmässa med eller utan HHN i församlingarna. Öjaby hade 1989 både en familjegudstjänst med söndagsskola kl 9 och högmässa kl 11. Ör och Ormesberga hade högmässogudstjänst resp högmässa, 9.30 och 11 och varsin gudstjänst hade församlingarna också 25 år tidigare.

Så här kan jag fortsätta rätt länge. Frågorna som kan ställas kunde handla om varför vi tappat allt detta - och svaret är att många av dem som var med för 50 år sedan gått all världens väg. Varför kom inga nya - eller inte tillräckligt många? Ett svar blir förstås att sedan 1700-talets slut har Västerlandet varit på väg in i andra tankemönster än Kyrkans och vi har närmast levt på övertid som klarat oss så bra som vi gjort. Ett annat svar handlar om förnöjsamheten. Just därför att det kom folk, fanns det inget behov av förnyelse och få präster förmådde se runt hörnet. Ett tredje svar är att det tar lång tid att bygga upp men går fört att riva ner. Det fjärde svaret hämtar jag från Catherine Jefferts Schori, Presiding Bishop i New York. Hon hävdar att kvantiten kyrkobesökare sjunkit men kvaliteten är högre nu. Fast jag tror inte hon talar sanning. Min Gudmor höll nog för en kvalitetsgranskning om det skulle komma till det - och hon gick i kyrkan söndagligen och lite till!

I Smålandsposten denna fredag återkommer något som inte fanns dåförtiden. Semlor! GUDM betydde gudstjänst, undervisning, diakoni, mission men ska nog utläsas gudstjänstutbud (vi delar fortfarande "bröd, vin och liv" i Växjö domkyrka i en inklusiv mässa och till utbudet av gudstjänster kopplas alltid något mera/annat typ semlor...), underhållning, dagverksamhet, mjukisvärden. Läs den kyrkliga annonseringen själva och tänk en stund. Kunde ingen lite på att gudstjänsten står för sig själv och förmår locka hungriga, inte bara sådana som gärna smaskar i sig en semla? Ska Ture Sventon sättas upp på bild bland helgonen, han som gillade temlor året runt? En prson vid frukostbordet sa att det inte är fel att locka människor och skapa uppmärksamhet kring det vi gör. Det är riktigt. Så varför inte annonsera Gin&Tonic-måndag som infaller på måndag? Det skulle locka och förvisso skapa medial uppmärksamhet, svarade jag. Det var tydligen fel svar. Det avfärdades med en fnysning.

Församlingsblad ska man läsa. I Mistelås blir det i fortsättningen gudstjänst varannan söndag och i Slätthör gudstjänst tre gånger av fyra. På dr Braws tid - för ett halvår sedan - var det gudstjänst varje söndag i båda kyrkorna. Nu har man också ansökt om att få ha gemensamma gudstjänster i pastoratet. Underlaget räcker inte till för fler gudstjänster och samhörigheten i pastoratet vill man öka. Jag försöker räkna. Med "gamla måttet" skull församlingarna haft 55 gudstjänster under fyra månader. Nu blir det 39. Blir det en nedskärning på 30% som egentligen inte syns? En kyrkoherde och en komminister finns det fortfarande samt två kantorer. Kyrkvaktmästare därtill. Söndagsproduktionen minskar. Det gör inte den kyrkoavgift medlemmarna ska erlägga.

Mitt ställningstagande är mycket enkelt. Jag betalar för ett medlemskap i en kyrka. Kyrkan firar söndagen med en kristen gudstjänst. Den kristna söndagsgudstjänsten är den eukaristi som av ålder vuxit fram som högmässa söndag förmiddag. Leverera den! Vad den läromässigt innehåller vet jag av innehållsdeklarationen, dvs Bibel och bekännelse. Förse mig med evangeliet, rätt förkunnat som lag och evangelium, alltså! Jag tänker inte gå till en annan kyrka eller annat samfund än den där jag är döpt och konfirmerad - vilket högsta gudomliga väsende de än dyrkar där. Skulle jag - och ändå betala den rätt ansenliga avgiften till Svenska kyrkan? Vem tar ni mig för? En ekonomiskt lättsinnig?

Talet om den rikstäckande folkkyrkan blir alltmer ihåligt. Kommer förhållandet att anmälas till Konstitutionsutskottet med krav att Lagen om Svenska kyrkan blivit obsolet och därför ska avskaffas? Den stegvisa och lite smygande nedmonteringen har uppenbara risker. Det behövs inte mycket för att få axelryckningen som effekt och därefter handfasta beslut.

På söndag är det ont om högmässor i nejden. Det blir Askonsdagsmässa. De nådeshungrande får lugna sig.

53 kommentarer:

 1. "Ett svar blir förstås att sedan 1700-talets slut har Västerlandet varit på väg in i andra tankemönster än Kyrkans och vi har närmast levt på övertid som klarat oss så bra som vi gjort." Nej, det tror vi inte på -- 1900-talet erbjöd verkligen ingen god reklam för upplysningsidealismen! Istället handlar det om något som Marika Formgren bäst har lyckats formulera, nämligen civilsamhällets död; att lokalsamhällenas sociala auktoritet har ersatts av en statligt påtvingad social auktoritet ovanifrån som berövat människorna deras integritet och gjort dem till rön för vinden, inte ens våra egna barn vågar vi längre ta uppfostringsansvar för, utan överlåter det till skolan, som ju har "värdegrunder" att stå på. Mot värdegrunder kämpar dock även gudarna förgäves. Särskilt sedan de har trängt in i kyrkans eget liv. Behöver jag nämna HBTQ-dravlet? Nej, kristendomen gjord till ideologi, det är orsaken till avkristnandet, det fick mig att lämna SveK som medlem för många år sedan, och i dag kan jag med viss tillfredsställelse konstatera att många andra numera gör samma val. (varför de gör detta val är ointressant; huvudsaken är att de gör det, dvs. tar personligt ansvar för något). Vem behöver kristen ideologi när staten (och dess anhang i medierna) med så mycket större auktoritet ägnar sig åt att uppfostra svenskarna ideologiskt i en riktning som varken kan kallas sekulär eller kristen, utan bara satanisk? Nej, kyrkan har gjort sig själv mariginell, till ett religionshistoriskt intressant fenomen, ännu en koloss på lerfötter. Lyssna till Marika Formgren! Hon har förstått något: http://axess.se/tv/lecture.aspx?slug=bygg-samhallet-nedifran
  eller läs: http://www.axess.se/magasin/default.aspx?article=2016#.UxBWYaUxap0

  SvaraRadera
  Svar
  1. Mycket bra analys - den socialistiska välfärdsstaten (även kallad för "folkhemmet" och omhuldad av bl.a. "nya" Moderaterna och SD) är en själskvävande best, en förtryckande kraft och en passiviserande "blöt handske" som fördärvat de flesta nordvästeuropeiska länder på ett närmast oåterkalleligt sätt!

   Men detta tror jag inte att dr Sandahl begriper?!
   /Antony

   Radera
 2. Jag tror att en viktig faktor var att ännu 1989 var domkapitlets tjänstgöringsföreskrifter styrande. Där föreskrevs vilka och hur många gudstjänster som skulle firas./Gustaf Björck

  SvaraRadera
 3. Sen kan man undra om hur en biskop kan tala i termer av kvalietet om sina medmänniskor och medkristna. Vi är kanske inte alla smålänningar inför Gud men vi är alla fall syndare. Och bara frälsta i Jesu namn och blod.Det vill säga av nåd och Jesu försoningsgärning. En biskop är väl också en medsyndare inför Gud? Eller har jag missförstått något något?/Sven-Åke Nilsson

  SvaraRadera
 4. Till Dag och Gustaf Björck!

  Den förstnämnde är - som jag - ledsen över att antalet gudstjänster minskat i Svenska kyrkan. Den andre längtar efter gamla föreskrifter, som skall styra antalet.
  Båda tycks bortse från att Svenska kyrkans ställning då var mycket starkare än den är nu: skilsmässans konsekvenser igen (som båda var anhängare av).

  Den förste tänker inte gå i andra samfunds gudstjänster, då han betalar till Svenska kyrkan. Det gör jag också men har in get emot - exempelvis av praktiska elöler geografiska skäl ibland - att göra det. Vad gör då Dag, när han är utomlands och inte vistas på en ord, där en SKUT-kyrka finns? Det är inte likt Mohedamannen att på detta sätt ta på sig skygglappar.
  Den andra (Björck) låter oss sväva i okunnighet om huruvida han är lika begränsad i kyrkoperspektivet. Å andra sidan är det ju av marginell betydelse att få veta det.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bengt-Olof! VARFÖR KALLAR DU D.S. FÖR MOHAMMEDAN?! För det första kallas dom som tror på islam för muslimer (betyder "nedkastade"), för det andra så är ju inte DS inte en främmande trosbetjänare, han är kristen, det måste Du väl tillstå fastän ni ofta träter om saker som har hänt i kyrkomötena o.så.vidare? Jag bara undrar varför du vill att han ska tillbe hos olika religioner?

   Anna B.

   Radera
  2. Läs en gång till, Anna B. Det står Mohedamannen, inget annat. Men din felläsning var ju lite rolig. :-)

   Radera
  3. Han bor i Moheda.

   Radera
  4. Bengt Holmberg1 mars 2014 kl. 11:48

   Dike skriver faktiskt Moheda-mannen - DS bor i Moheda.

   Radera
  5. Oj, mitt fel, jag måste har vart lite disklektisk. Förlåt mig, jag kände inte till Moheda heller. Bengt Olof går fri.

   Anna B.

   Radera
  6. Nå, man vet ju aldrig riktigt vad som gömmer sig i de djupa småländska skogarna :-), men roligt var det under alla omständigheter. Tack Anna B. för den muntrationen. Jag nändes faktiskt inte komma med någon form av rättelse och var dessutom övertygad om att andra raskt skulle stå till tjänst med den saken.

   Radera
 5. Den så kallade liberala teologin, skadad av upplysningstidens empirism och rationalism ser som sin uppgift att med alla tänkbara metoder omtolka och bortförklara Guds verk och Trons mysterium och de troendes tillbedjan och svar. Det är därför de som håller fast vid Guds bud och Jesu Kristi vittnesbörd blir till en irriterande påminnelse om att det Kristna livet innebär en daglig omvändelse och pilgrimsvandring mot ett högre mål än alla inomvärldsliga projekt och enbart mänskliga tankar i all sin stolthet. Svenska Kyrkan är kallad att vara Kristi Kyrka och trolovad med en enda man (Kristus).

  SvaraRadera
 6. Folkkyrkan försvann definitivt och oåterkalleligt 1jan 2014. Nu här vi en nidäruppe- och vihärnerekyrka. Prelater och högre tjänstemän har tagit makten och inflytandet
  Åt fanders med biskopar, kyrkostyrelsemedlemmar och dylika.
  Upprätta det almänna prästadömet! Alla är vi, om än inte smålänningar, så dock präster inför Gud.
  Uffe Berggren

  SvaraRadera
  Svar
  1. Uffe,
   var gärna präst inför Gud, men jag hoppas du aldrig predikar eller sakramenterar när jag behöver nådesförvaltning.
   Lycka till ändå önskar

   Anna B.

   Radera
  2. Vad är viktigare än samtalet?
   Hur klarade sig de tidigastekristna utan präster?
   Vi har en överstepräst som kallar oss att vara hans vänner-PRÄSTER n.b.
   Uffe

   Radera
  3. Präst kommer av presbyter, det har alltid funnits i kyrkan, Paulus insatte sådana...

   Radera
  4. De tidigastekristna-se Apg-hade inga"presbyter".
   Denne Saulus-Paulus - vi skriver 2014!!!
   Uffe

   Radera
  5. I Apg insätter apostlarna presbyter överallt där församlingar bildas. Det vet vi 2014, det visste kyrkan 1517, och redan år 50! Vad nu årtalet har med saken att göra.

   Radera
  6. 2014: Det är dags att lämpa präst-och kyrkofullmäktigeordförandeauktoriteten överbord
   För mig är den prästlösa första kristna församlingen inspirationskälla; den är urbildlig.
   Uffe

   Radera
 7. Bengt Olof Dike,
  Du är som en Cato fast inte lika vältalig kanske med hans stående "För övrigt anser jag...".

  Hur vore det om Du försökte se skillnad mellan orsak och verkan. Kyrkans sämre ekonomi beror på färre medlemmar -så långt kan vi säkert alla vara eniga i men om Du inte på fullt allvar vill hävda att om SveK fortfarande varit en statskyrka skulle där inte ha varit någon medlemsflykt. Vill Du hävda det så tala då om hur denna medlemsflykt skulle förhindrats?

  (Jag har inga tvivel om att staten skulle ha kunnat med tvångsmedel eller bara utökad byråkrati kunnat förhindra en medlemsflykt men är det det du propagerar för så Gud bevare oss än mera för en sådan kyrka.)

  Nej, inse att medlemsflykten beror på mycket varav politikers klåfingrighet i kyrkans angelägenheter är en stoor del men inte den enda. Det går säkert att räkna upp hundratals orsaker men ingreppen från politikers sida är nog den allra största.
  De har , där kanske Du bör fundera över egen insats, framgångsrikt lyckats insätta nickedockor på samtliga platser och gett ett löjets skinmer över hela organisationen.

  Sedan kan man nog inte heller bortse från att även "vanligt" folk reagerar över aningslösheten och de rena hädelser som förekommer och förekommit inom SveK med famösa utställningar bl.a. Inte heller hur SveK reagerar mot den enda demokratin inom mellanöstern.

  Ja det finns många, många orsaker till medlemsflykten varav man inte kan bortse från den rent krasst ekonomiska. Vem betalar om han inte måste för något han eller hon inte tror på eller anse sig behöva?

  Fundera över hur många av er kyrkopolitiker som betalar medlemsavgiften till SveK för att få kunna lyfta honorar och i praktiken avveckla hela Kristi Kyrka. Nota Bene , jag säger inte att det gäller Dig men förnekar Du att det sitter sådana och styr. Ateister , utövare av andra religioner styr SveK!

  //HH

  SvaraRadera
 8. Anna B.
  Din indignation är nog felriktad denna gången vad gäller Bengt Olof Dike.
  Mycket kan man nog beskylla Bengt Olof Dike för men det var inte mohammedan han kallade D.S för. Han kallade honom Mohedamannen. läs det som "en man från Moheda". Moheda en plats i småland.

  Nåja, du fick mig att le åtminstone.

  Vänligen
  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, jag inser att jag läste fel. Kände inte till Moheda. Men visst är det märkligt att Mohedamannen och Mohammedanen är anagram?

   Anna B.

   Radera
 9. "Jag tycker vi har finare siffror idag än förr i tiden då folk gick i kyrkan för att de kände att de var tvungna. Nu går folk av fri vilja och det är mycket finare!" Ungefär så hörde jag en av PK-prästerna i SvKy uttala sig häromåret. Är det någon som undrar varför det fortsätter utför med den attityden?

  SvaraRadera
 10. HH till begrundan och efterrättelse!

  Dina påståenden saknar generellt sätt grund, både vad gäller antalet kyrkotillhöriga och de honorar, som Du tror att förtroendevalda uppbär.
  Det sista först: sammanträdesersättningarna är blygsamma, särskilt ute i småförsamlingarna, där det också inte förekommer många större, fasta arvoden att jämföra med de sekulära beslutsförsamlingarnas arvoden. KM-ledamöternas ersättningar är inte heller sådana, att man kan "tjäna pengar" på att vara förtroendevald på den nivån. Egentligen är det både oförskämt och kränkande av Dig att stämpla de förtroendevaldas engagemang som styrda av Mammon och inte av arbete för Guds rike.Exemplifiera att ateister och andra religioners utövare styr kyrkan? Är du månne okunnig om att villkoret för att väljas till förtroendeuppdrag i Svenska kyrkan?

  Sedan skall jag vederlägga absurditeterna om att klåfingriga politiker har orsakat den starka minskningen av antalet tillhöriga och att skilsmässan från staten ej har med saken att göra.
  För det första hade kyrkan långt innan skilsmässan var ett faktum en förtroendevald organisation, där de av Dig brännmärkta och underkända "politikerna" fanns med samma inflytande som i dag.
  För det andra var det en - i jämförelse med tiden efter skilsmässan - marginell avtappning av tillhöriga. För drygt tjugo år sedan tillhörde cirka 90 procent av medborgarna kyrkan. I dag är siffran knappt 70 procent. Sedan skilsmässan trädde i kraft - år 2000 - minskar antalet tillhöriga med omkring en procent om året. Den ökningen kommer, enligt min uppfattning, att accelerera, varför vi om ytterligare tjugo år riskerar att få en tillhörighetssiffra på blott något äver 40 procent av folket.

  Allvarligt, sorgligt, bedrövligt, beklämmande, you name it!
  Det perspektivet borde oroa Dig i stället för att en ännu bred förtroendemannaskara i fria val tar ansvar för vår folkkyrka. Jag ber Dig därför att i fortsättningen styra Din tunga i anklagelserna mot förtroendevalda.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Förtroendemannaskara"
   som du så välvilligt talar om är ett tvetydigt begrepp. Förtroende från vem kan man undra. Från medlemmarna i Sv. kyrkan, eller från vem? Om det fanns ett förtroende från kyrkans medlemmar sida, så skulle väl de mera mangrant gå och rösta än det klena valdeltagande som nu visar sig vid varje kyrkoval. Förtroendet finns väl i stället från sina egna, de egna partierna som nominerat dem till de platser de besitter på de olika valsedlarna för respektive partier. Så frågan är hur förtroendemässiga de är bland vår kyrkas folk och medlemmar. Kristi kyrka skall inte styras av politiker utan av dem som lever ett aktivt gudstjänstliv i vår kyrka. Och så sker inte idag. Folk är inte så dumma utan att de inser detta. Därför hr Dike, bort med kyrkopolitiken och fram för personval på människor som har en aktiv kristen tro och som också visar detta på kyrkvägarna på söndagarna. Detta läge har vi inte idag.

   "Präst från Skara stift"

   Radera
  2. "Exemplifiera att ateister och andra religioners utövare styr kyrkan? Är du månne okunnig om att villkoret för att väljas till förtroendeuppdrag i Svenska kyrkan?", skriver BOD.

   Nåväl, jag har alldeles själv upplevt att en ny kyrkorådsledamot deklarerat att han minsann inte är troende utan har åtagit sig uppdraget för att representera de icke-kristna medlemmarna i Svenska kyrkan. Jag tror, dessvärre, att han inte är ensam.

   Radera
  3. Att få ett "förtroende" i Svenska kyrkan med reellt inflytande har hittills krävt medlemskap i antingen (M), (S), eller (C). Det märkliga är att du så som du resonerar här inte ser det ytterst märkliga i att sekulära partier öppna för alla och med partistyrelser av diverse konfessioner fastställer kyrkans beslut och dessutom på senare tid ändrar dess lära. Det förfallet skapar många utträden och döda församlingar, ty i den fas SvKy är nu lämnar många för att de tror på Jesus. Du verkar vilja ha en "folkkyrka" till vilket pris som helst ungefär som sossarna, ideologiskt styrd av riksdagspartierna och helt underställd den sekulära makten även i lärofrågor!
   Sedan rekommenderar du folk att gå till frikyrkor...
   Absurt sa Bill, Aspelut sa Bull...

   Radera
 11. Bengt Olof Dike
  Formella villkoret för att kunna völjas till politiskt uppdrag "förtroendevald=" ett vackert uttryck - förtroende från vem-månne är att vara medlem i SveK.
  Där finns många ateister, någon eller några muslimer -förnekar Du det?

  Sedan som vanligt. Du svarar aldrig på enkla frågor. Jag tar dem igen:
  -På vilket sätt hade statskyrkans avskaffande att göra med medlemsflykten?

  På vilket sätt skulle staten ha kunnat minska medlemsflykten annat än mha tvångsmedel eller ökad byråkrati.

  -Du kan väl inte på fullt allvar mena att ökat statligt inflytande skulle minska medlemsflykten. Menar Du det så betänk att det är vad vi fick när SveK officiellt blev en frikyrka. Den har aldrig varit så hårt styrd av staten som nu- förnekar Du det? (Biskopar som inte ens har rösträtt)

  Sedan, vad har Du gjort för att få stopp på alla avarter eller ser Du inga sådana i SveK.

  Bekymra Dig om sådant först och inte dina ömma tår.

  //HH

  SvaraRadera
 12. Vad hjälper det om gudstjänster firas i alla kyrkor om det som sägs i predikan inte är Guds ord. I allt för många kyrkor är det inte Bibelns budskap som förkunnas utan människotankar om oss själva och om Gud. Det som skall förkunnas är lag och evangelium eller för att använda ett annat begrepp: synd och nåd. Det talas ofta bara om vad vi skall göra för Gud istället vad han har gjort för oss genom att sända Jesus till oss för att frälsa oss från våra synder.

  En rätt predikan skall bygga på Guds ord och inte på något annat.

  Paulus uppmanade Timotius; "predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana med allt tålamod och all undervisning:" 2 Tim 4:2 Läs gärna fortsättningen.

  Du som är präst: följ denna uppmaning. Bed om Den helige Andes ledning.

  Eric

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om ett rätt Herrens Ord hade förkunnats, hade detta nog provocerat till åtminstone viss kyrkofyllnad.

   När som bäst allmänna snällismer och lite privatfunderande ventileras, blandat med ivrigt käpphästridande av populära kusar ur det offentliga stallet, är det nog tid att lägga ned.

   Vem kan f ö efterträda en dr Braw? När våra barn var små, besökte familjen ibland CB:s gudstjänster. Märkeligt var det! Formen var föga ägnad att gripa. Men barnen klagade inte och menade sig ha förstått en del. Är det så med Guds Andes kraft?

   Kan ibland innehållet bli starkare än formen?


   Församlingsbo i Asa

   Radera
 13. Skaraprästen, Elisabeth, Anonym och HH!

  Ni frågar vad förtroende är. Jag svarar att det är väljarnas i val uttryckta. Någon av er skriver föraktfullt om det låga valdeltagandet men aktar sig själv inte för åsikten att bara de, som går regelbundet i gudstjänsten skall få ha inflytande. Hur många kommer då att styra? En handfull personer, och var går gränsen för att vara med? Tio, femton eller femtio gudstjänstbesök per år? Här framtonar elitkyrkans företrädare tydligt med (bak)tanken att prästerna skall få det fulla inflytandet. Då kvittar det ju helt om valdeltagandet är stort eller litet. Skaraprästen vill inte överhuvud ha val.Jag säger att det är bättre att uppåt en miljon kyrkotillhöriga deltar i valet än inga alls.

  HH,som uppenbarligen har svårt att ta till sig, eller acceptera,statistik om antalet tillhöriga och se den väsentliga förändringen (försämringen), när kyrkans äktenskap med staten slogs sönder, trots församlingsmajoritetens motstånd, kan förstås inte exemplifiera påståendet om att muslimer har förtroendeuppdrag i kyrkan. De kan ju inte ha det, då de inte tillhör kyrkan! Alltså löst prat från HH och allmänna olustfraser om statens styrning - hur då, undrar vän av ordning och belagda påståenden! - och annat, som inte faller signaturen i smaken.

  Elisabeth och Anonym kan, eller vill, ej heller precisera sig. Var, när, hur Elisabeth, sitter ledamoten, när uttalade han sig så och hur avser han agera?
  Anonym är upprörd över att politiska partier ställer upp i kyrkovalen, där också andra kan bilda nomineringsgrupper. Varför brukar partierna vinna i varje val där och de fristående grupperna hamna patrullo? Senaste valet var möjligen POSK ett undantag, men Frimodig Kyrka, som kan förmodas ha stöd av flera av denna bloggs skribenter, står och stampar.
  Förklaring,om jag får be! Från Skaraprästen exempelvis!

  Anonyms uttryckta förakt för frikyrkors gudstjänster, som kan utläsas av hans släng mot mig, säger faktiskt mer om signaturen än om nämnda kyrkor. Slängen är, med andra ord, oförskämd - mot dem som utgör värn mot sekulariseringen och den moraliska tillbakagången i vårt land.
  Vilka är det som tydligast och mest konsekvent tagit ställning mot samkönade s k äktenskap, för att nämna ett exempel? Och låt oss få veta, Anonym, vad det är för fel på gudstjänster i frikyrkor! Tala och skriv ut det och hymla inte!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att Dike som företräder Svenska kyrkans verkliga elit i fråga om beslutande, då han tillhör och varit vald på ett av riksdagspartiernas listor uttalar sig om elitkyrkan utan att fatta att han talar om sig själv är i sanning obegripligt för en man om känner Svenska kyrkan så väl! De som firar gudstjänst och vill att kyrkan ska vara kyrka tillhör inte eliten i dagens Svenska kyrka. De är utestängda från inflytande genom att riksdagspartierna åker snålskjuts på sitt PR från andra val. Valforskare har i åratal påpekat att riksdagspartierna har ett övertag genom detta. Varför ställde då (M) inte upp i andra kyrkor? i idrottsrörelsen? i LO?
   Dike borde också vara rutinerad nog att inse att val med lågt valdeltagande är ett problem. Låt säga att bara 10% av moderaternas medlemmar engagerade sig i partiets interna demokrati. Vad skulle DIke tycka om det? Superbra antagligen. Inget att anmärka på antagligen. så länge ett system gynnar de egna är man knappast benägen att inse svagheten med det?
   De flesta frikyrkor i vårt land firar inte nattvarden i enlighet med kyrkans bekännelse, de döper inte med det dop vi bekänner oss till. De predikar inte evangeliet sant och klart som våra bekännelseskrifter anger, ty de har en annan bekännelse i dessa frågor. Dike vet kanske inte om att dessa frikyrkor bildades i protest mot Svenska kyrkans bekännelse? Men nu är jag väl oförskämd som pekar på fakta?

   Radera
  2. Mr. Dike!
   Jag måste säga att jag faktiskt beundrar dig som orkar hålla på och orera som du gör här på bloggen och hela tiden vara i blåsväder tvärtemot vad de flesta tycker här. Du är som gubben som spottar snus i motvind. Det mesta kommer tillbaka till på dig själv.
   Jag förstår inte vad du menade med att jag inte skulle vilja att vi har val i kyrkan! Det har jag aldrig sagt. Jag skrev att jag föredrog personval och inte politiska val. Vid personval väljs de som har en kristen tro, som är aktiva i kyrkan och deltar i kyrkans gudstjänster. Det kan du inte beskylla det stora flertalet som idag väljs in i kyrkans olika organ, och detta kanske märks allra mest av de som väljs till det s.k. kyrkomötet. I stället börjar du tala negativt om en "elitkyrka", du borde nog i så fall förklara vad du menar med en elitkyrka. Är det detta att de som styr och bestämmer i kyrkan är aktiva i gudstjänstlivet, sätter sin tilltro till Bibelns ord och är villiga att följa vad Guds Ord säger? Är det månne detta du kallar för elitkyrka?
   I så fall förstår jag inte alls vad du vill ha ut av en kyrka. Borde det inte vara så det skall vara?. Du tycks stå och tala dig varm för "den politiska kyrkan", som styr över den kristna församlingen, men själva sällan eller aldrig sätter sin fot i kyrkans gudstjänster.
   Om jag nu skulle välja någon av dessa båda alternativ, så är valet åtminstone inte svårt för min del. Men du föredrar det politiska systemet, där vilken person som helst, hur sekulariserad som helst, skall sitta och votera vid beslut i kristna frågor. Mr. Dike, detta är en helt absurd ordning för Kristi kyrka. Inte ens biskoparna får deltá vid besluten, vilket i och för sig kanske inte påverkade besluten så särskilt mycket med den kader av biskopar vi har idag, valda av politiker som de är.
   Jag har en vision om, att den rest som snart nog blir kvar av vår svenska kyrka, skall söka sig tillbaka till moderkyrkan; den katolska kyrkan. Då tas beslut i lärofrågor av teologisk expertis och inte som nu av människor som inte har en aning om eller vill bry sig om vad Guds Ord säger. Då slipper vi i fortsättningen beslut som ex.vis "enkönade äktenskap". Det du Dike, det är elitkyrka det. Det är så synd att du inte förstår vart det barkar hän med vår svenska kyrka.

   "Präst från Skara stift"

   Radera
  3. "Vad det är för fel på gudstjänster i frikyrkor?"
   Som gudstjänstfirare i frikyrkor varje söndag vågar jag påstå att de allra flesta frikyrkoförkunnar är semi-pelagianer. Minst!
   De har vanligtvis vissa andra särsklijande förkunnelse mot den rena evangeliska lära såsom den definieras av Augsburgska bekännelsen.

   Därmed inte sagt att Guds ord inte predikas väl så klart och rent som i många av SvK:s kyrkor. Idag hörde jag en utmärkt predikan om "Kärlekens väg" och firade nattvard med syndabekännelse efteråt.

   Jag kan dock hysa förståelse för att inbitna Lutheraner vill gå till en kyrka som erkänner Augsburgska bekännelsen, och helst predikar därefter också.

   Så svaret på den fråga om vad som är fel på svenska firkyrkor, så är det skillnad på en bekännarekyrka utan erkännande av Confessio Augustana och en bekännelsekyrka som erkänner ovan nämnda bekännelseskrift.

   Radera
 14. "Elisabeth och Anonym kan, eller vill, ej heller precisera sig. Var, när, hur Elisabeth, sitter ledamoten, när uttalade han sig så och hur avser han agera?"

  Han sitter på ett kyrkorådssammanträde. Men du tror väl ändå inte på fullaste allvar att jag tänker hänga ut en person med namn och församling här? Vill du tro att jag ljuger så väl bekomme.

  SvaraRadera
 15. Anonym och Elisabeth!

  -Vad är det för - på skånska - trams att påstå, att riksdagspartierna åker snålskjuts på andra val? De ställer ju upp i kyrkovalen och blir där de största grupperna,medan andra, icke partipolitiska, blir mindre. Gäller då inte valresultatet? Dessutom kan jag berätta för Anonym, att i Moderaternas provval är deltagandet ibland så lågt att det i sällsynta fall kan närma sig tioprocentgränsen av antalet medlemmar. Detta i sin tur är mindre än tio procent av antalet väljare.

  Sedan är jag mäkta förvånad över Anonyms förvrängda tolkning av ordet "elitkyrka". Ny lektion därför nödvändig,till den nytta den hava kan: sådan kyrka blir det, om bara prästerna i församlingen och de oftast få gudstjänstbesökarna får bestämma. (den anonyme "glömde" svara på frågan var gränsen för engagemanget går för gudstjänstbesökarna: tio, femton eller femtio gudstjänster?)

  Tänk om kommundirektören skulle bestämma och fatta de avgörande besluten i en kommun! Eller landstingsdirektören i landstinget och inte de folkvalda (som enligt Anonym naturligtvis skall bort)

  Elitkyrkans motsats är folkkyrkan, där samtliga kyrkotillhöriga har möjligheten att i fria val påverka och styra kyrkan enligt en demokratiskt beslutad kyrkoordning (KO). I elitkyrkan - med Anonyms ordning - skulle ju den styrande prästen bestämma att hans församling inte får anställa kvinnliga präster, därför att han inte vill se kvinnor vid altaret. Ett exempel bland många gällande konsekvenserna!

  Och, Anonym, hur vågar Du påstå, att frikyrkorna inte predikar evangeliet rent? Använder de en annan bibel än Svenska kyrkan gör? Tror de på en annan gud än Svenska kyrkan? Sprider de villoläror och för sina gudstjänstbesökare bakom ljuset?
  Att på ett så föraktfullt sätt underkänna frikyrkorna,som har gjort så mycket för kristenheten i vårt land, inte minst Frälsningarmén och Pingströrelsen tack vare sina sociala, frimodiga och orädda insatser, är - måste jag drista mig att skriva - en kränkning mot kristna bröder och systrar i andra samfund. Den kränkningen bör Du be om ursäkt för snarast för att rehabilitera Dig i någon liten mån!
  Jag lyssnade i dag (med några minuters bortovaro) på TV-gudstjänsten från Ryttargårdskyrkan i Linköping och har inget att invända. Guds ord rakt i rutan: Fader Vår (Vår Fader) och Väsignelsen!
  Kan Du tänka Dig, Anonym, att de var exakt desamma som läses såväl i min församlingskyrka som i andra av Svenska kyrkans sakrala byggnader!
  Var alltså snäll och be om ursäkt för. eller ta tillbaka, Din kränkning mot frikyrkorna!

  Elisabeth upplyses om att det som sägs och beslutas på kyrkliga beslutssammanträden är offentligt och kan alltså utan problem refereras.Ledamöter i beslutsorganen får därmed bereda sig på att kunna citeras och refereras och är därför inte "uthängda". Vad som sägs på nämnda möten är ej sekretesskyddat.
  Så låt oss läsa, Elisabeth, var,när hur? Den som Du avser är i varje fall med i Svenska kyrkan. Annars skulle han ju ej vara KR-ledamot.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att du bara orkar, BOD. Vore jag inte så snäll som jag är skulle jag kalla dina inlägg för just trams. Tror du verkligen att allt som sägs vid ett kyrkorådssammanträde protokollförs? Har du inte större kunskap än så?

   Dessutom är det inte intressant exakt vem som sa detta och var det skedde. Det är bara ett beklämmande exempel på hur eländigt det står till i Svenska kyrkan. Men visst, vill man inte se så vill man inte.

   Radera
  2. Du tänker sååååå komunalkyrkligt! Den tiden är förbi, den konstantinska syntesen kommer inte tillbaka. Men visst får du gärna vara statskyrkokramare om du vill och visst får du tro att allt hade varit bättre som statskyrkan bestått.
   Undersökningen som visade på riksdagspartiernas fördel i de kyrkliga valen är en seriös undersökning som redovisades efter förra valet i pressen, jag tror det var Bromander, men jag minns inte säkert.
   den elitkyrka vi haft i Sverige under senare delen av 1900-talet fram till nu är politikerkyrkan och inget annat. Det framstår övertydligt om man bara lyfter blicken och jämför med alla andra kyrkor i hela världen. Ingen annan kyrka har sekulära partier i beslutande ställning!

   Radera
  3. Jag missade att Dike tolkar att det är en kränkning att påpeka att olika kyrkor har olika konfessioner! Det är större skillnader mellan kyrkor än mellan (M) och (S) i svensk politik.
   Den som anser sig kränkt av att få reda på att synen på dopet skiljer sig mellan Svenska kyrkan och baptisterna behöver en grundläggande utbildning i kristen tro! Har Dike varit ledamot i KM utan att veta detta?

   Radera
  4. ”Den ökningen kommer, enligt min uppfattning, att accelerera, varför vi om ytterligare tjugo år riskerar att få en tillhörighetssiffra på blott något äver 40 procent av folket.” (Bengt Olof Dike överst)
   ”Till följd av stor invandring från länder med oroligheter, bland annat Syrien och Somalia, var invandringen till Sverige under 2013 den högsta någonsin med 115 845 personer.” (SCB)
   115900 invandrade icke-medlemmar av SveK under 20 år blir 2300000. Förra året ökade sveriges befolkning med knappt 89000 personer. 115900-89000=26900, som utvandrade från landet på olika sätt— till utlandet, himmel eller helvete, vad ni vill. Om 67,5 % av dessa utvandrare varit medlemmar av SveK innebär det att 26900*0,67=18023 personer avgått från SveK under 2013 pga utvandring eller dödsfall. På 20 år blir det ca 360000 personer färre medlemmar än idag, dvs. 6446729-360000= 6087000 medlemmar. Under tiden kommer svergies befolkning att ha ökat med 20*89000=1780000 och totalt uppgå till 9556000+1780000=11336000. 6087000 medlemmar om 20 år utgör 54% av sveriges befolkning, Med andra ord, även om inte en enda levande medlem av SveK kommer att lämna kyrkan under 20 år framöver kommer andelen medlemmar att minska till 54% baserat på befolkningsutvecklingen under 2012-2013 (som redan 2014 kommer att vida överträffa denna). Detta utan att någon hänsyn har tagits till att den icke-kristna andelen av Sveriges befolkning har en betydligt högre nativitet än den kristna.
   Antalet utträdda under 2012 uppgick till ca 54500 personer. På 20 år blir det ytterligare 1090000 färre medlemmar, dvs. 6087000-1090000=4997000 medlemmar, vilket motsvarar 44% av befokningen. Om sedan, som BOD tror, antalet utträden kommer att öka tror jag att BOD kommer att ha all anledning att se glad ut om ens så mycket som 40% av Sveriges befolkning kommer att vara medlemmar av SveK om 20 år…

   Radera
  5. Om 20 år kommer muslimerna kommer att vara fler än antalet medlemmar i Svky - det är nog dags att planera flytten. Liechtenstein och Malta lär fortsätta att vara solida katolska länder!
   /Antony

   Radera
 16. Elisabeth och Anonym igen!

  -Jo, Elisabeth, det är mycket intressant att veta vem som yttrat det Du säger Dig ha hört men inte ens nu vill redogöra för och var det blev sagt. Jag finner det märkligt att Du inte vill (vågar) bevisa det påstådda. Dessutom är, som nämnts, allt offentligt; vad hindrar Dig egentligen?

  Anonyms anklagelse, att frikyrkorna ej predikar evangeliet rent var grunden till min reaktion. Påståendet är en förolämpning mot frikyrkorna som Anonym inte kan undkomma med en hänvisning till baptisternas dopsyn. Det finns ju flera andra samfund.Vad säger Anonym därtill om att många medlemmar i frikyrkosamfunden är duvbbelanslutna, dvs de tillhör också Svenska kyrkan och besöker dess gudstjänster ibland?
  Men Anonym vill inte sätta sin fot i deras! Obegripligt, ofattbart, osannolikt!
  Anser Du Dig vara en "finare" och "renare" kristen än frikyrkomedlemmarna, Anonym? Och bör dubbelanslutna frikyrkomedlemmar uteslutas ur Svenska kyrkan?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Mycket märkligt, i sanning märkligt. Om jag inte delar baptisternas tro på dopet som enbart en bekännelsehandling så gör jag väl inte fel om jag avstår från att vara en del av deras församling?
   Jag har inte uttalat mig mot dubbelsanslutningar, jag har inte sagt att jag vill utesluta någon. Jag har bara försökt förklara för Dike, som borde känna till de fakta jag lyfter fram, varför jag inte nöjer med att fira gudstjänst i kyrkor med en delvis annan bekännelse. I många frikyrkor lär man att man "beslutar sig för att tro", att nattvarden bara är symbolisk, att prästämbetet inte finns i Bibeln mm mm. Problemet för mig, vilket Dikes reaktion också visar, är att snart går det inte att fira gudstjänst i Svenska kyrkan heller, i stället för nattvard är det saft och bulle, i stället för predikan är det "livsmeditation" osv. Men, så länge jag delar kyrkans officiella bekännelse borde det inte vara jag som känner mig utfrusen... Men det verkar Dike tycka!
   Att Dike tror att detta är högmod, är ju helt obegripligt.
   Att Dike blir så upprörd över detta visar ju att det läromässiga förfallet och ignoransen i kyrkan inte inskränker sig till teologerna, utan även inbegriper de folkvalda, åtminstone de från moderaterna...
   Dike kanske ska ansluta sig till socialdemokraterna också, han som gillar dubbelanslutningar. Sossar och moderater samarbetar ju redan i kyrkan sedan flera decennier...

   Radera
 17. Nej, Anonym,

  -försök inte dölja anklagelsen att evangeliet inte predikas rent i frikyrkorna!
  Och nämn ej bara baptisterna, som är den lilla delen av frikyrkosamfunden.För övrigt har jag inte deltagit i någon frikyrkogudstjänst, där man sagt det som Du citerar.

  Samtidigt påstår Du på fullt allvar att nattvarden i Svenska kyrkan har ersatts - på många håll - av saft och bullar, vilket ej blott är en grov överdrift utan en direkt osanning.

  Vad tjänar slika förvrängningar av verkligheten till? Allmänt nedsättande omdömem om, och beskrivningar av, vår folkkyrka - bara därför att den lilla minoriteten högkyrkliga inte i alla delar har fått som de vill? Det är väl,om något att sätta sig på höga hästar och likt barnet i sandlådan skrika, när något annat barn lagt beslag på vederbörandes spade.

  Jag vädjar till Dig att ändra ståndpunkt och sinnelag, fråga Dig vad Du - Du personligen! - kan bidra med till gagn för Guds rike, erbjuda vår kyrka Dina tjänster,gå ut och arbeta enligt Missionsbefallningens ord.
  Vår kära folkkyrka finns för Dig också. Där är Du varmt välkommen och kan - är jag övertygad om - bidra med en hel del. Bara viljan finns.
  Och, snälla Anyom, förringa aldrig mer frikyrkornas fina insatser för kristenheten; det borde vara under Din värdighet. Alla som ärligt och uppriktigt vill arbeta för Guds rike skall hjälpas och uppmuntras!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men snälla Dike, med risk för att ännu ett inlägg inte kommer att läsas för att förstås utan för att bekräfta dina förutfattade meningar om mig, skriver jag än en gång:
   Jag föraktar inte frikyrkligheten, jag vill bara inte dela den gudstjänstgemenskapen eftersom vi inte delar bekännelse.
   I många kyrkor firar man inte nattvard i enlighet med instiftelseorden, man byter ut bröd och vin mot annat, typ saft och bulle. Det vill inte jag vara med om.
   Jag har i frikyrkliga sammanhang fått lära mig sången: "Jag har beslutat att följa Jesus" och det menar man. När jag citerade Luthers lilla katekes om att människan i egen kraft inte kan tro blev jag utskrattad. Och du har mage att påstå att jag ljuger!
   Vad jag gör i enlighet med missionsbefallningen vet du ingenting om, men du tror dig veta. Du tror dig dessutom veta att jag är högkyrklig! Det är så man vill skratta på sig!

   Radera
  2. Anonym,3 mars kl. 21:27
   Det blir väl (av vissa) ansett som lögn, detta också, men jag deltog en gång i mitten av 70-talet i ungdomligt oförstånd vid ett nattvardsfirande inom Missionsförbundet och det var faktiskt saft och bulle. Man hade inte ens bemödat sig om att ha ett osyrat bröd utan bröt bitar av vanligt jäst bröd.

   Dessutom är det väl så att i vart fall inget av de samfund man normalt menar när man talar om frikyrkan förfäktar något annat än troendedop.

   Efter att som ung ha gått på en frikyrklig folkhögskola samt, senare i livet, ha bott och varit kyrkligt aktiv under drygt 12 år i Jönköpingstrakten, med allt vad det innebär av samröre med frikyrkorna, delar jag helt din bedömning. Vi har inte samma bekännelse.

   Radera
 18. Re saft och bullar,
  Kan notera att på tidigt 60-tal var jag i en av våre större frikyrkoförsamlingar. Där var nattvardsbrödet sockerkaka. Jag var ung då och deltog inte i sig men noterade att det som bjöds var sockerkaka.
  // HH

  SvaraRadera
 19. Anonym, Elisabeth och HH!

  -Nu försöker ni igen med "saft-och bulle-exemplet" nedvärdera frikyrklighetens gudstjänster och betydelse för kristenheten i vårt land; det är verkligen inte snyggt. Jag nämnde särskilt två samfund - Frälsningsarmén och Pingströrelsen - som har gjort, och gör, oerhört mycket i vårt land. Men ingen av er vill erkänna de frikyrkliga insatserna, och ingen av er vill uppenbarligen bevista frikyrkliga gudstjänster! Uppenbarligen inte ens utan nattvard!
  Vad vittnar sådant om? Jag finner inget annat svar än att ni tydligen är er själva nog, inte anser er värdiga att besöka andra kyrkors gudstjänstfirande samt inte ens erkänna våra kristna medbröders och -systrars arbete för SAMMA GUD OCH SAMMA KRISTENDOM som vi i Svenska kyrkan tillber och arbetar för!

  Man blir förbluffad och samtidigt ledsen: vilka perspektiv har ni, vilka andra duger i det missionsarbetet och vilka passar inte in?
  För övrigt kan frågan återaktualiseras om SKR skall upplösas, därför att - enligt er (utan angivande av källor, dvs samfund, år och plats) - brödet och kalken påstås ha ersatts av saft och bullar?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men halleda, BOD, vad du tjatar OCH beskyller andra debattörer för lögn, vilket inte är särskilt snyggt. Det har uppenbarligen aldrig fallit dig in att vi inte går på frikyrkliga gudstjänster (vilka jag faktiskt deltagit i så det räcker och blir över) eftersom vi kunnat konstatera att vi inte delar samma bekännelse. Ska det vara så svårt att fatta?! Man ska vara rädd om sig och inte i onödan utsätta sig för risken att bli vilseledd.

   Och du fortsätter att tjata om källor som om det vore det väsentliga. Är det så viktigt för dig att bevara din naiva tro på Svenska kyrkan? Det viktiga är väl att det faktiskt finns kyrkorådsledamöter som inte är kristna och har en helt annan agenda än de borde ha. DET borde vara ditt stora problem, inte att påstå att andra ljuger när de påtalar hur det faktiskt är.

   Men visst, BOD, då säger vi så här: Kyrkorådsledamoten gjorde uttalandet den 13 november 1987 i Knäckebröhults församling och ”nattvardsfirandet” ägde rum inom Missionsförbundet den 18 juni 1873 på Övergryttle folkhögskola i Fjortislands län.

   Vakna upp någon gång!

   Radera
  2. Den som har en trosövertygelse i enlighet med Svenska kyrkans bekännelse och tar den på allvar "är sig själv nog"!
   Det är inte meningsfullt att fortsätta detta meningsutbyte med dig, för du vill inte förstå det som skrivs, du vill bara upprepa dina förutfattade meningar om personer du inte känner, samtidigt som ogenerat blottar din okunskap om hur det förhåller sig i verkligheten.
   Om jag nu skriver att jag är imponerad av frälsningsarméns diagonala (inte sociala) insats, kommer du väl tolka det som att jag hatar dem?
   Sorgligt, sorgligt, anser jag.

   Radera
 20. Elisabeth och Anonym!

  Ironisera med fjantigt påhittade orter är ju ett sätt att komma ifrån faktadiskussionen, Elisabeth - och redovisningen av vem som har sagt vad och var det har sagts.
  Anonym kan naturligtvis inte förneka vad jag har skrivit om ett par samfund och deras gudstjänster och hur väsentligt det är att stödja alla kristna insatser.
  Jag konstaterar därför bara torftigheten och det snäva perspektivet i de här kommentarerna: bara ett slags gudstjänster (mässor) passar er! Och de måste hållas i vissa (församlings)kyrkor.

  Vart går herrskapet, när kyrkportarna är stängda där?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Skulle Frälsningsarméns diakonala insatser blir mer uppmärksammade eller berömda om jag valde att fira gudstjänst där i strid med min övertygelse om hur man bör fira gudstjänst?
   Det problem som BOD borde tagit tag i som den kyrkopolitker han varit så länge är det faktum att man på allt färre ställen firar gudstjänst i enlighet med Svenska kyrkans bekännelse i Svenska kyrkan! Men det är han nog inte förmögen att inse...

   Radera
 21. BOD! Dummare än så här kan det inte bli. Var god sluta!
  Skaffa dej elementära kunskaper om Sv.Kyrkan och dess
  tro, t.ex. genom dess bekännelseskrifter och sök opp
  närmaste präst för förklarande. Slink inte hit och dit!!!

  SvaraRadera