onsdag 26 februari 2014

Motsättningar

Utan  besvärande myckenhet av litteraturhänvisningar har kommentatorerna gjort idoga insatser för att förklara ämbetsfrågans praktik. Det har blivit en resonemang om  majoritet och minoritet som min folkskollärare skulle avvisat. Demokrati var för honom en större fråga än frågan om vilka som var flest. Statminister Göran Persson påpekade att efter en omröstning är det viktigt att slå vakt om minoriteten. Och efter mitt lilla referat av Bibelsyn och bibelbruk borde nog några ha drabbats av något mer av eftertänksam bekymmersamhet när de fått läsa vilka bedömningarna var.

Det postmodernistiska påståendet att alla "väljer och vrakar" kan uppfattas vara en personlig deklaration med det begränsade värde sådana har. Kyrkan läser Skriften i gemenskap tiderna igenom och världen över och läser för att bevara den tro som anförtrotts Kyrkan, en kollektivperson. Det är i samtal med de kristna före oss och i allvarligt studium av Den Heliga Skrift under bön att Anden ska hjälpa oss (Kyrkan) att förstå som vi kan komma Guds hemligheter på spåren.

Jag uppfattar nog situationen för Svenska kyrkans vidkommande att hon försuttit sina chanser att i tid hantera sin ämbetskonflikt. Mitt förslag finns annars i boken Farligt (1997 och det förslaget la jag på förfrågan fram i mars 1995. Om förslaget skriver jag: "Det är min erfarenhet att minoriteten gång efter annan försökt hitta lösningar på de problem majoriteten konstruerat." (aa s 120) Vad gick det ut på?

Biskoparna har ett ansvar för enheten och ansvar för att en försoningsprocess, som innefattar saksamtal, inleds. Alla ska kunna göra reda för sin egen uppfattning om Kyrkans ämbete - men också reda för meningsmotståndarnas - och kunna värdera de olika uppfattningarnas svagheter och styrkor. Oförsonlighet måste vi komma bort från. Också där biskopen inte övertygats om ordningen med kvinnor som präster ska 1982 års kyrkomötesbeslut gälla. Kvinnor prästvigs och har företräde vid konfliktsituationer. Det är ett beslut jag röstat för eftersom det var hederligt. Man kunde tänkt sigt att majoriteten blivit glad och gett något tillbaka! Den biskop som inte tror reformen följer gällande jämställdhetslag och prövar meriter sakligt.

Kanske är samexistens omöjlig. Vad vi sett av konkret politik indikerar det. Men det hade kanske inte skadat att pröva ett annat lösningsförsök innan vi tvingats konstatera att det inte gick? De boksynta kan väl bläddra i boken för att se lite mer av komplikationer - fast närmast av historiskt intresse. En annan ordning hade varit möjlig. Kan den bli det, när kontraktsprosten Anders O Johansson tar plats i biskopsmöte och kyrkomöte, månne?

På den approberade bloggen svenskakyrkan.se har Tuulikki Koivunen Bylund berättat hur hon "särvigdes" vid en helgsmålsbön i Lunds domkyrka av Olle Nivenius. Men var det verkligen en helgsmålsbön - var det inte en aftonsång? Och i vilken mening var det en särvigning - kom inte prästkandidaten resande från Finland och skulle prästvigas för att vara finsk präst för invandrare med den lilla komplikationen att den finska kyrkan inte hade kvinnliga präster... Biskop Olof Sundby ville inte ha Tuulikki i Växjö stift, får vi veta - och det var en nyhet, som borde redas ut. Varför ville han inte det?

Nå, Tuulikki blev tydligen mobbad av två präster. "De förbjöd tillträde för mig i sina kyrkor." Jag antar att den ene ska vara jag och kan bara upprepa: Hon ljuger. Den finska församlingskretsen höll till i Lyckhem på söder, ett församlingshem med kapell men skulle ha årsmöte och Hillevi som städade i Norrlidssalen skulle ordna fika. Hon frågade om man kunde vara på norr i stället och saken gällde ett årsmöte och inte någon gudstjänst i kapellet. Det tyckte jag gick bra. I veckan efter årsmötet kom Hillevi bekymrad och sa att den finska prästen insisterat på att de skulle ha en andakt i kapellet och det var ju inte vad Hillevi frågat om. Jag log vänligt för till skillnad från den finska stiftsadjunkten var det ju jag som mötte dessa människor. Jag döpte, konfirmerade, begravde och på söndagarna var det till källarkapellets familjehögmässa de kom. Tuulikki påstår att deras kunskaper i svenska var noll. Så var det inte. Och vi hade i Norrliden inte mängder med finska invandrare. De bodde runtom i Kalmar och jobbade i industrierna på söder eller på Volvo, som fanns på det östra industriområdet. Jag kan inte minnas att någon kom på tanken att flytta gudstjänstlivet från Lyckhem, som var ett klassiskt "stronghold" i Kalmar, byggt av Ungdomskretsen bredvid prästgården på söder.

Jag kan fundera över varför Tuulikki Koivunen Bylund måste ljuga ihop sig en mobbing och vill gärna läsa berättelsen om hur kyrkan i Västra Skrävlinge renades efter ett besök av henne där. Inga stora drag, bara detaljer!

Beskrivningen är dock målande redan i hennes blogg när hon skriver om de två prästerna. "Men på två andra präster i olika förorter, där de flesta finnarna bodde, tänker jag fortfarande med illvilja och besvikelse." Norrliden var inte en förort utan en stadsdel, men varför vara petig. Ordet "illvilja" funderade jag över. Det finns inte i 1917 års översättning men väl i den senaste för med "illvilja" översätts grekiskans kakoétheia. Det handlar om dem som Gud låtit hemfalla till föraktliga tänkesätt därför att de föraktat kunskapen och så gör de det som inte får göras: "uppfyllda av allt slags orättfärdighet, elakhet, själviskhet och ondska, fulla av avund, blodtörst, stridslystand, svek och illvilja (Rom 1:29)
Men vad i all sin dar ska vi säga nu när biskopen ger en självbeskrivning som är rent biblisk? Är den offentligt - på Svenska kyrkans hemsida! - deklarerade illviljan förenlig med innehavet av ett biskopsämbete? Det är inte utan att man skulle vilja veta vad Överklagandenämden skulle anse. Men stalltipset blir nog att det är helt OK även om det är obibliskt. Motsättningar i Svenska kyrkan hanteras nog enklast om biskopar tänker på präster med illvilja.

43 kommentarer:

 1. Nu blir det väl en ny face-book-mobb, du anklagar ju en biskop (=kyrkorättsligt immun person) för lögn. Vem ska anmäla Smedjan? En annan biskop? Så här kan du ju inte få fortsätta...

  SvaraRadera
 2. Det må vara en freudiansk felsägning eller som Jesus säger att vi skall dömas efter våra ord. Det är uppenbart att majoritetens illvilja har varit bestämmande för hur ämbetskonflikten hålls vid liv. De med god vilja har tålmodigt försökt lösa de problem som de illvilliga ständigt har skapat. De illvilliga drar sig inte att förtala och anmäla de med god vilja eftersom man projicerar sin illvilja på dem med god vilja. De illvilliga tål inte att det skulle finnas en minoritet som håller fast vid det som egentligen är en majoritet i Kyrkans demokrati. Riktigt illa blir det när de illvilliga med stolthet håller fast vid sin illvilja. Detta torde vara förhärdelse.

  SvaraRadera
 3. För (enligt egen beskrivning) illvilliga biskopar bevare oss milde Herre Gud!

  LG

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja sannerligen LG, kakoetheia översätter 1917 med svek vid nämnda ställe (Rom 1:29). Biskopar som med sin "dåliga etik" sviker har större ansvar än de små "underhuggarna" som inte vet bättre.

   Radera
 4. DS: Ang "väljer och vrakar" så tar du mitt citat ur sin kontext. Att hänvisa till tradition och den samlade erfarenheten är något annat än att hänvisa till bokstaven i Bibeln och det var det min meningsmotståndare gjorde. När man påvisar att "så står det faktiskt" så är det mycket lätt att i sin tur påvisa andra saker som "faktiskt också står". Det står t ex att mannen ska vara överordnad kvinnan i allt - och jag är född under samma århundrade som även gifta kvinnor förklarades myndiga! Men som jag läste på Håkan Sunnlidens blogg ska Bibeln inte tolkas på ett fundamentalistiskt sätt så att mannen bestämmer i alla situationer. Men förut hade man "ingen rätt" att sätta sig över det som "faktiskt står svart på vitt i Bibeln" - så varför har man det nu? Jo, för att man väljer och vrakar på ett annat sätt ur Bibeln nu än tidigare i historien. En fundamentalistisk bibeltolkning funkar därmed inte som argument för mig.

  Så har vi då den samlade erfarenheten, "samtalet" och traditionen genom 2 000 år, att detta också uttrycker Guds vilja. Detta är ett bättre argument för mig, men inte tillräckligt bra. Helt enkelt för att särskilda bestämmelser om kvinnans plats eller snarare icke-plats inte är något exklusivt för kyrkan, utan har samma drag i alla religioner samt i samhället i stort. Där män har haft makten (och det har de haft överallt) har de alltid författat regler som har som mål att begränsa kvinnors liv och att "hålla dem stången" så att de inte tar sig för stora friheter. Gemensamt för alla religiösa skrifter bland de stora religionerna är också att en man har hållit i pennan och en man (många män) har uttolkat dem och dikterat dess giltighet. Jag tror alltså att Guds ord finns i Bibeln och Guds vilja i kyrkan - men inte bara. I väldigt hög grad tror jag - jag vet inte - att budskapet blivit färgat av MANNENS vilja. Och mannen vill inte förlora makt till kvinnor, liksom inte heller vi kvinnor vill förlora den makt som vi trots allt, lyckats erövra med blod, svett och försakelser genom historien. I det sammanhanget blir påståendet att det är Guds vilja att kvinnor inte ska bli präster genomskinligt- "grattis till att ha fått en sån kraftfull hjälp vid dina försök att förtrycka kvinnor!"

  Sedan förstod jag inte helt hur du menar och läser in både ja och nej om en möjlig lösning och om du/ni vill ha en lösning.

  SvaraRadera
 5. Ang Dags folkskollärare så delar jag hans syn på demokrati. Men frågan är hur många av dina meningsfränder som gör det, dvs om de var i majoritet - hur stor hänsyn skulle de ta till minoriteten som vill ha kvinnliga präster? Vad tror du?
  Men hänsyn SKA tas till kvinnoorästmotståndarna på så sätt att i alla fall jag inte vill utesluta dem från en kyrkoherdetjänst - så länge de inte börjar omsätta sin uoofattning i praktik och utesluta kvinnor endast p g a könet eller särbehandla dem på annat sätt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vi ska ta hänsyn till helnykterister också, bara de serverar alkohol till alla andra som vill ha...

   Radera
  2. Förstår jag dig rätt att du menar att goda kvinnliga präster (för oss som accepterar kvinnliga präster) ska "offras" för att en "kvinnoprästmotståndande" kyrkoherde inte ska behöva anpassa sin tjänsteutövning i denna fråga? Sin uppfattning får han som sagt ha kvar.

   Radera
  3. @Anna. Nej, men vi ska respektera veganer så länge de äter kött eller i varje fall föder upp djur och slaktar dem åt oss andra.

   Radera
  4. Nej; Vi som är "veganer" ska tillåta att människor äter kött och också att de propagerar för köttätande, men de får inte slakta djuren på vår restaurang och servera dem där.
   Dina liknelser tolkar jag som att du kräver att få diskriminera, annars känner du dig diskriminerad. Sedan att du själv inte kallar det diskriminering är inte så intressant, vi som inte delar din uppfattning gör det.

   Radera
  5. Du tolkar liknelser på ditt sätt och försöker hantera en samvetsfråga som gällde det något helt annat. Det är inte diskriminering att tro att Gud gett oss ordningar om kyrkans prästämbete!
   Du kräver att man ska handla mot sin övertygelse i en samvetsfråga?! Du fattade visst inte liknelsen med veganerna, det är du som kräver av mig det som krävs i liknelsen med veganerna! Och den vegan som inte slaktar djur diskriminerar köttätare, det är vad du driver som tes!

   Radera
  6. För dig är det inte diskriminering - för mig är det det. Och jag förstod visst liknelsen men tyckte inte den var tillämpbar eller snarare att den var tillämpbar mot dig själv.
   Och jag kräver ingenting - bara om du vill vara präst i kyrkan. Och det jag, dvs vi, kräver är inte att du ska "handla mot din övertygelse" utan att du ska LÅTA BLI att handla i detta fall, eftersom vi inte delar din övertygelse. Om du vill vara präst i kyrkan får du inte ägna dig åt det som vi som inte delar ämbetssynen ser som diskriminering, dvs att t ex inte anställa en lämplig kvinnlig sökande till en prästtjänst. Du kan tycka att det är fel och att beslutet gick fel till - det ändrar inte att du, liksom alla andra, måste följa reglerna på den arbetsplats du vill arbeta vid. Det är samma för oss alla, på alla arbetsplatser, även på dem där Gud är inblandad lite mer än vanligt.

   Radera
  7. Du sätter dig onekligen på höga hästar när du avfärdar människors kallelser så lättvindigt, särskilt eftersom du inte har stöd i vare sig Skrift eller tradition för ditt ställningstagande.
   Tänk om Gud inte tänker som du? Tänk om Bibelns ord skulle vara viktigt även i denna fråga?

   Radera
  8. Nej där har du helt fel. Jag avfärdar absolut ingens kallelse och har aldrig gjort - det är ju kvinnoprästmotståndarna som avfärdar kvinnors kallelser!
   Nej Gud kanske inte tänker som jag - då får det vara en sak mellan honom och mig - eller mellan den kvinnliga prästen och Gud - vad rör det EGENTLIGEN dig?
   Jag tycker däremot att den som avstår från att bli präst bara p g a sina kollegors könsorgan verkar ta sin egen kallelse synnerligen ytligt - var det inte mer med den kristna tron än så?
   Så jag upprepar: jag tänker inte tvinga av dig din övertygelse. Du får bara inte, om du vill vara präst i SvK, som numera har ordningen med kvinnliga präster, handla så att du kränker någons möjligheter att utöva sin prästtjänst på ett normalt sätt, gå förbi henne vid tillsättningar av tjänster eller kräva att hon ska "stå tillbaka" vid vissa tillfällen p ga din övertygelse.

   Radera
  9. Vet du hur många prästkandidater som nekats vigning i Svenska kyrkan på grund av att de tror som apostlarna i fråga om ämbetet? Och du stöder den linjen med all din kraft i denna diskussion! Kom inte och säg att du inte underkänner kallelser!
   Detta är ingen ytlig fråga, det är en samvetsfråga. Om du villförstå lite mer kan du läsa Ulla-Carin Holm, Hennes verk ska prisa henne salig! Det var en ärlig kvinna och präst som insåg vart ämbetsreformen skulle leda. Och hon fick rätt!

   Radera
  10. Jämförelsen med veganerna behöver nog beskrivas närmare för att det ska bli en parallell. Föreställ dig en vegansk restaurangkedja, där politikerna tvingar fram en ändring så att kött tillåts. Efter ett litet tag får ingen vara vegan annat än på de villkoren att de äter lite kört och serverar alla andra kött.
   Det är Svenska kyrkans historia om en samvetsfråga som politikerna kapade och gjorde till en politisk jämställdhetsfråga, genom lögn, svartmålning och diskriminering.

   Radera
  11. @Annym 06:44 Jo jag kommer visst och säger att jag inte underkänner kallelser. Frågan är om de inte prästvigs p g a sin uppfattning eller p g a de vägrar samarbeta med en kvinnlig prästvigd kollega? Jag hoppas ingen blir det enbart p g a sin uppfattning i frågan. Men om du inte vill samarbete med kvinnliga präster som en präst förväntas samarbeta med andra präster så ska du inte försöka bli präst i Svk som har kvinnliga präster.

   @Anonym 09.03: Om restaurangen serverar kött nuförtiden så är det inte en vegansk restaurang längre och vill du arbeta där måste du självfallet vara beredd att servera gästerna kött eftersom restaurangen faktiskt serverar kött nuförtiden.Om du blev lovad att få låta bli servera kött före 1982 kommer saken i ett annat läge tycker jag, när det gäller vad du ska vara skyldig att göra, men definitivt inte om du blev vegan efter detta år.

   Radera
  12. Men nu är det så att det råkar vara inskrivet i stadgarna för den veganska restaurangen vad som gäller. Trots detta har det ändrats och du är så rättspositivistisk att du anser att might is right!
   Det är en möjlig inställning till problem, men inte den enda!

   Radera
  13. Nu råkar det inte alls vara så, utan det enda som står inskrivet i stadgarna är att "grönsaker är bra och nyttigt" vilket i sig inte alls betyder att inte kött också kan vara bra och nyttigt. Men veganerna, som haft makten ända sedan kokboken skrevs, en makt som de skaffat sig med inte helt schyssta metoder, tolkar naturligtvis som de vill och finner (för) gott: En ren grönsaksröra som ger den sedvanliga B-vitaminbristen och (h)järnbristen som vegankost brukar medföra.

   Radera
 6. -Oförsonlighet måste vi komma bort från, konstaterar Dag.
  Javisst, det är självklart,så självklart att det inte skulle behöva sättas på pränt. Men finns oförsonligheten på bara en sida? Thomas Anderssons inlägg ovan om en förfärande "illvilja" hos majoriteten - ordet upprepat flera gånger i en offensiv, anklagande ton - antyder i varje fall att oförsonligheten tycks ha tagit plats i hans dator på ett inte särskilt konstruktivt sätt.

  Är verkligen deraderna representativa för minoriteten, består nog oförsonligheten, är jag rädd.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Oförsonligheten kan få ett slut om vi hör och gör enligt aposteln Paulus. Låt försona er med Gud (2 Kor 5:20). Någon annan möjlighet finns ej.

   Radera
 7. Sedan kan jag inte låta bli att komma med en reflektion om varför Paulus vänder sig särskilt till kvinnorna när han hutar åt dem för deras beteende vid sammankomsterna. Var kvinnorna mer pladdriga än männen vid dessa möten? Det är mycket möjligt och jag kan i så fall tänka mig en orsak till detta: De tyckte inte att det som sas och förkunnades riktigt handlade om dem och tappade antingen intresset eller ville försöka "komma med i leken" genom att avbryta och kommentera. Detta motsägs iofs av att även jag tror mig förstå att Paulus med tanke på den tiden kan ses som en "kvinnosaksman" och Jesus var det i ännu högre grad - men vad vet vi annars om hur sammankomsterna gick till och vad som betonades? Det är ju så att båda könen har en tendens att lite tappa intresset om de inte känner sig "inkluderade som kön" - jämför med hur män kan känna sig i sammanhang där allt är om kvinnor, för kvinnor och av kvinnor - hur stort intresse lyckas ni uppbåda?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är ju just det som du riktigt hart iakttagit att både Jesus och Paulus kan anses vara kbvinnosaksmän, men ändå insätter de inte kvinnliga herdar, prästinnor var vanligt i den unga kyrkans omvärld, så din reflektion är mycket intressant.
   Pladdret är en av de sämre bortförklaringar jag någonsin hört, även om vissa exegeter också nedlåtit sig till den.

   Radera
  2. Fast om prästinnor var vanligt som du skriver, så faller ju resonemanget att kvinnan hade en så låg ställning på den tiden. Jag har fått lära mig att kvinnor mest sågs som "handelsvaror" och då blev det ju ett uppköp till och med med Paulus påbud.
   Jesus kom inte till jorden bara för kvinnorna (och de homosexuella) utan för alla. Tiden var långt ifrån mogen att driva kvinnofrågor då, ingen hade lyssnat och kristendomen hade dött innan den börjat. Det betyder inte att Jesus motsätter sig kvinnor som präster i dag, utan han lämnade sådana detaljfrågor till oss att lösa själva, med bakgrund av hans ord och gärningar.
   Jag tycker det är intressant att Jesus INTE sa något om vad kvinnor inte får göra, eller att homosexualitet är fel, så som "alla andra" gjorde.

   Radera
  3. Just det Anna! Det tror på Paulus, som jag har skrivit på min blogg!

   Radera
  4. Just precis, frågan om ämbetet handlar inte om att någon har en låg ställning i Guds rike! Nu kanske du börjar fatta?

   Radera
  5. Vem, jag? "Börjar fatta"?
   Jag har fattat hela tiden, i stort sett. Varför skulle det ha något att göra med en låg ställning i Guds rike? Vad är det som du inte har fattat om att jag inte fattat?
   Eller talar du till tant lila?

   Radera
  6. Börjar inte den här diskussionen bli väl urvattnad? Det är ju en sorts debatt som på något sätt går parallellt, där Anna diskuterar jämställdhet och andra talar om tron. Kommer ni längre? MEN i allt detta finns något som är ett problem som inte bara omfattar kyrkan. Löftet om samvetsklausulen är helt klart sviket med rätt eller orätt, det kan jag inte bedöma. Men hur kunde man göra detta? Jo, det kunde man för att det finns en tendens i hela vårt samhälle att man har rätt att diktera vad andra ska tänka och tro! Utan den inställningen hade detta inte varit möjligt. Vi ser det på många olika håll. Folk åker ut på löpande band från olika politiska partier om de inte instämmer med partiledningen utan öppet vågar säga något som inte är helt i linje med denna. Sjuksköterskor kan tvingas till att göra aborter fastän det strider mot deras samveten. Problemet är jättestort! Man ska ställa in sig i leden och tystna på ett helt annat sätt än vad som hade varit möjligt bara några årtionden tillbaka. Detta ska vi inte missa genom att stirra oss blinda på enstaka frågor där detta blir extra tydligt som i detta fall inom Svenska kyrkan. Vi måste se vart vi är på väg i det stora hela!

   Radera
  7. OK. Jag får väl uttrycka mig i klartext. Paulus hade ingen låg syn på kvinnor och inte Jesus heller. I samtiden fanns många prsätinnor. Ändå finns det inget stöd för det i Skriften.

   Radera
  8. Tack, nya tant lila, för dina kloka ord!

   Radera
  9. Finns det inte lika olika bud om prästinnor vid den tiden? Hedniska prästinnor ja, men i den judiska tron och traditionen som Jesus var en del av, fanns det väl knappast kvinnor i prästrollen? Tvärtom finns ju en ganska nedsättande syn på kvinnan i GT och den "orenhet" som hon för med sig. Däremot läste jag på någon bibelsajt att det ska ha funnit kvinnliga församlingsledare före kyrkomötet i Nicea, men vet ej om detta stämmer.
   Jesus visade ingen som helst "låg syn" på kvinnor, det är rätt, men Paulus gjorde det definitivt, med dagens mått mätt. Däremot upprättade han troligen kvinnor mätt med den tidens mått.
   Du tycker att det inte finns tillräckligt stöd för kvinnliga präster i Bibeln, jag tycker att det inte finns tillräckligt stöd för att hindra en kvinna som upplever att hon är kallad.

   Radera
  10. Det finns efter vad jag kan se inga belägg för att man vigde kvinnor till vare sig presbyter eller diakoner i fornkyrkan.
   Med ditt synsätt sätter du den subjektiva upplevelsen av en kallelse över kyrkans officiella ordning. Så kan man göra om man vill splittra kyrkan. Det finns inte ne chans att hålla ihop en kyrka med den hållningen.

   Radera
  11. Är det så? Men tvinga då tillbaka Svk (samt gärna också de övriga nordiska kyrkorna samt den anglikanska) till en kyrka utan präster så har den kanske två kvinnliga medlemmar kvar samt en liten grupp män som är enig om att könsfrågan är större än Jesus själv. Puts väck var hela kyrkan! Men inte splittrad.

   Radera
  12. Saklighet, saklighet i argumentationen? Om folk är medlemmar i en kyrka för att den har kvinnliga präster och inte för att de tror på Jesus så kommer ändå kyrkan att dö.

   Radera
  13. Folk är inte medlemmar "FÖR ATT den har kvinnlig präster"men skulle gå ur den om de kvinnor som har kallelser hindrades p g a sitt kön. Och det anser jag var mycket sakligt argumentera,t ja.

   Radera
  14. Till tant lila. Tänk om Svenska kyrkan kunde erkänt detta från början. Den teologiska diskussionen får inte ta plats, eftersom frågan ska anses vara en politisk jämställdhetsfråga. Tänk om man erkänt detta redan 1957! Tänk om man öppet redovisat detta 1982! Tänk om man kunde skrivit in det i KO 2000!
   Tänk om, men då hade inte "om" varit...

   Radera
 8. DS har förut (4 feb. 2013) ifrågasatt TKB:s hemortsrätt såsom präst i SvK av den anledningen att hon ursprungligen tillhörde Finlands kyrka. Det vore intressant att veta varför. Kyrkan är ju inte bara världsvid, de båda nationalkyrkorna ifråga delar dessutom samma bekännelse. Hårdrar man det hela skulle blivande präster vara bundna till sitt födelsestift, ja kanske till och med till sin födelseförsamling - som Inger Svensson!

  Om det är så att TKB inte delar och förkunnar SvK:s tro är det ett hinder av annan natur, som knappast kan skyllas på grannlandets kyrka. En förklaring vore välkommen, inte minst för det motsatta exemplets skull. Flera dugliga personer har ju fått förverkliga sin prästkallelse i ett annat lands lutherska kyrka när SvK på tvivelaktig grund stängt dörren. Har de gjort fel? Det är väl bättre att de kan hjälpa tjäna någon församling än ingen alls.

  I ovanstående bloggpost nämner DS en komplikation som jag också har svårt att förstå, nämligen att Finlands kyrka saknade kvinnliga präster när TKB missiverades. Fast hon var ju präst i SvK och finnarna hon skulle betjäna var så vitt jag förstår också medlemmar i SvK. Så vad var problemet?

  PS. Däremot är jag skeptisk mot hopp mellan samfund som har helt olika teologisk grundsyn. I sådana fall bör SvK försäkra sig om att den tillkomne verkligen står bakom vår bekännelse. Lite undran väcker det att två personer med reformert bakgrund i rad blir ärkebiskop.

  SvaraRadera
 9. Andronikos har helt rätt. Av samma skäl borde också modern mission upphöra. Varför ska mänskor från en sekulariserad kultur som vår påta i den andlighet som frodas på andra kontinenter. Liksom varför ska de komma hit och viga biskopar?

  SvaraRadera
 10. Thomas Andersson igen!

  -Men är det - jag upprepar igen - bara den andra sidan (majoriteten) som är illvillig och vars bibeltolkning skall underkännas? De illvilliga (alltså majoriteten) förtalar ju dem som har god vilja, påstår Du.

  Hur skall en konflikt kunna lösas, när den ena parten kastar en sådan kränkande beskyllning mot den andra: "Du är ond, jag är god"?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ordet illvilja är ju TKB:s. Jag tänker fortfarande med illvilja säger hon. Jag har ingen anledning att betvivla f Dags citat. Illvilja är översatt från grekiskans kakoetheia vilket i 1917 översätts som svek. I ämbetsfrågan har många drabbats av just svek. Jag vet inte hur många det egentligen är som lovsjunger beslutet från 1958, men att tala om en ämbets reform som skulle vara teologiskt välgrundad torde vara få som gör. Svenska Kyrkan genomgår just nu en djupgående kris som är svår att överblicka som vi alla lider under, men jag upprepar. Det finns inga skäl att fortfarande hålla fast vid illviljan eller sveket eller allt det andra som aposteln nämner. Då hjälper bara Jesu Kristi försoning inga halvhjärtade moralkakor eller demoniseringar av de som håller fast vid Kyrkans icke könsneutrala ämbetssyn eller äktenskapssyn.

   Radera
 11. Bengt Olof Dike

  "Konflikten" kan inte lösas . Det är bara att inse det och dina tillvitelser / omskrivningar av vad Tomas skriver ändrar inget i sak.

  "Konflikten" som du är en del av är olösbar. Den kan förvärras re hur man behandlar "motståndarsidan" men det är "bara" utanpåverk. Det finns inga gemensamma nämnare i konfliktfrågan och ingen tänkbar kompromiss. Där men stort sett bara där delar jag Annas synpunkt och som det verkar "tant lila". Dock av andra skäl.
  Det finns inget sätt som dessa två kan samexistera med bibehållen trovärdighet. Det enda som erbjuds av de som bestämmer ,vilket inte nödvändigtvis är kyrkfolkets åsikt, kan kort skrivas.
  -Tyck vad Du vill men ge inte uttryck för det i vare sig ord eller handling.
  //HH

  SvaraRadera
 12. HH,

  Nägra "tillvitelser" har inte kommit från mina händer på datorn; vad det gällde var frågor till Thomas,vilken helt klart anser att det är majoriteten, som skall ge vika för minoriteten. Det framgår tydligt av hans kommentarer. Nu bestyrker Du - för hans räkning - uppfattningen.
  Sedan vill jag påminna Dig om Din grundlagsskyddade rätt att ge uttryck för Dina åsikter. Alltså får Du, tvärtemot vad Du skriver, tycka vad Du vill.

  Sedan en allmän reflektion: Du, Thomas och de andra, som jag plägar kalla dem, körmedlemmarna under den drivne dirigenten Dag synes med neddragna mungipor, fastlåsta och arga blickar konsekvent anklaga majoriteten för den rådande situationen. Det är, utan undantag, den som har fel, gör fel,är - som Th Andersson skriver - illvillig. Omvänt har ni rätt, hundraprocentigt rätt. Alltid åberopar ni skrifternas skrift för detta. Alltså,är logiken, har den stora majoriteten inte följt Skriften, bara ni har gjort detta.
  Tala om att låsa fast sig i en situation, som direkt omöjliggör det, som ni - ä andra sidan - förespråkar: samexistens! Nu frågar jag därför detta:
  -Finns ingen som helst kompromissvilja hos er, ingen som helst förståelse och acceptans för att kvinnans rätt till prästämbetet inte kan, eller kommer, att rubbas till hennes nackdel?
  Fråga dirigenten med militär erfarenhet i bagaget, vad uttrycket "att gilla läget" betyder!
  Och, snälla ni, sluta se er som förföljda offer och martyrer, som har blivit krossade av en påstått illvillig majoritet. Ty det är ni inte men väl en (prästerlig) resurs, som på olika sätt kan tillföra vår kyrka mycket. Och se gärna på dirigenten, som visserligen oftast gnäller över sakernas tillstånd men som i tal och skrift och med uppdrag på toppnivå i kyrkan ändock inte låter sig nedslås.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Varför bekymrar Du dig för var majoriteten befinner sig? Med Gud är vi i majoritet eftersom Gud är större än alla tillfälliga majoriteter som röstar igenom tokigheter som exempelvis guldkalvsdansen som "kyrkoledaren" Aron inte förmådde stoppa fast ha egentligen ville eller storasyster Mirjam som gjorde anspråk på ämbetet och straffades med spetälska. Många tänker inte på att de förskräckliga högkyrkliga kvinnoprästmotståndarna i högre grad är förebedjare än andra som bara tänker på sin position.

   Radera