söndag 16 februari 2014

En omöjlig uppgift, tydligen

I Tom Alandhs film förklarades inte alkoholismen som en följd av trakasserier. Likväl dyker denna tankefigur upp i kommentarer efteråt. Kvinnoprästmotståndare är emot kvinnliga präster och agerar därefter, stackars kvinnor! Att opinionsundersökningar gav beskedet att 97% av befolkningen var för kvinnliga präster och att de kvinnliga prästerna togs emot under massmedialt jubel, nämns inte. Det var till Inger som turistbussarna gick. Jo, man kan krama ihjäl folk - men det var inte det saken gäller just nu. Jag fokuserar på den räkmacka kvinnliga präster kunde glida in på. Och de lät sig rätt villigt, som jag minns det, användas som gästpredikanter och få läsa de uppskattande reportagen om deras framträdanden efteråt.

"Växjö stift vårt stift"  hette det i stiftets slogan dåförtiden. Några få tog hand om stiftet och i vart fall två av de då prästvigda blev till livstragedier. En tredje blev närmast till en livskomedi. Snacka går - men omsorg i praktiken? Och hur mycket begär tittarna? Finns de anonyma breven kvar? Jag ifrågasätter hur man kan ringa nattliga telefonsamtal om den man ringer inte har telefon, hemligt nummer eller telefon i en studentkorridor. Jag antar att Inger verkligen fick anonyma brev, det var vi nämligen fler som fick. Men det är inget argument. Jag lyckades ju en gång knäcka vem avsändaren var, ringde och hänvisades av brevskrivarens mamma till sonen, som satt på mentalsjukhus i Västervik. Det görs för mycket ofog med anonyma brev - som i någon kommentar blev "hotbreven". Fantasilivet gör sitt till.

Så var det. I Kalmar där jag var ung präst hörde jag att ryktet gick att "Peter Bexell och Dag Sandahl brände Inger Svensson på ryggen med cigaretter". Jag minns inte om jag gitte bli upprörd - men för klarhetenes skull: Det gjorde vi inte. Men tanken på "den avskyvärda hetsjakten" på kvinnliga präster är en levande myt. Den syftar kanske till att dölja en annan och verkligare hetsjakt? Den som vill kan väl bläddra lite i boken Värstingkristna i drevet, Artos 2010, s 87-116.

Förresten ser jag uppgiften att "en hel del" av dessa sk äkta förkunnare finns kvar på Öland. Det är en intressant uppgift. Var finns de? På norra Öland finns sex prästtjänster, fem innehas av kvinnor och på södra Öland sju, två av dem innehas av kvinnor. Vilka av de sex männen utgör "en hel del" och är "kvinnoprästmotståndare", för det är ju vad som avses?

"Vad gör vi människor med varandra?" undrar någon. Frågan kunde väl lika väl vara : "Vad gör vi människor med oss själva?" eller "Hur roligt är det att se sig själv berätta om glada fester och inse, att suparglädjen förde någon ut i fördärvet?" Raine och Gunilla - vad säger ni?

Biskop David Lindquists sista prästvigning är tankeväckande.
Tankväckande är också inblicken i prästgårdsmiljön dårförtiden, för visst är det något att fundera över hur prästfamiljen måste ha ännu en präst i nästa generation. Varför, egentligen?
Och varför går det inte att avmytologisera det som var? Jag inser att det är en omöjlig uppgift, men jag vill gärna höra förklaringen till varför det är så.

51 kommentarer:

 1. Bra att filmen blir så närgången att fakta kan belysas lite lättare. Det har väl inte hänt för ofta.
  Men just bortom schablonerna blir det uppenbart hur komplext livet är. En präst som får lämna sin församling i Kristi frid ska vara väldigt tacksam.

  SvaraRadera
 2. När uppsaliensiska arbetare inte fick komma in på studenternas nöjesställen, som i industridödens spår kom att konkurrera ut arbetarungdomens egna nöjesställen, var förklaringen från studenternas /akademikernas sida alltid att "arbetare kan inte hantera spriten, det vet man ju". Kunde studenterna själva det. Somliga blev offer för myten om sin egen överlägsna förmåga att hantera alkoholen.

  Var det samma sak i Lund? Det är tänkbart att någon hade upptäckt Ingers avancerad alkoholvanor och ingripet i tid, om hon hade dragits in i gemenskap med sina teologstudentkandidater. Det fanns väl kvinnliga teologstudenter också, men de hade kanske inte om mål att bli präster. Så visst var hon en särling. Men det var väl inte aposteln Paulus fel, att det gick så illa för henne?

  Varför super Jeppe, frågade en person i filmen. Det vanligaste svaret är en lögn, som dragit ner många, som hade kunnat räddas med ett sannare svar, allt djupare ner i alkoholträsket. Det sanna svaret är nämligen att Jeppe är olycklig för att Jeppe super, och att Jeppe är alkoholist för att han har supit för mycket tidigare i sitt liv.

  Alkoholen är alkoholismens orsak.

  Jag går inte så långt, så att jag tvärsäkert påstår att Inger dukade under för den studentikosa alkoholkulturen. Men påstår att det mycket sannolikt kan vara så. Oskulden från landet.

  Jag har ju aldrig träffat Inger. Kände inte ens till att hon har funnits, före påannonseringen av programmet. Det gavs många tänkbara förklaringar till hennes tragiska livsöde i filmen. Men var hennes uppväxtmiljö på Öland verkligen så förfärlig? Den kanske framstår så nu. Hon växte upp i ett agrarsamhälle, som inte finns längre, där prästen var självskriven pamp i bygden och prästfrun den främsta bland kvinnor. Och spriten stenhårt ransonerad, för att arbetare och bönder inte skulle gå under. Men den var säkert lika oåtkomlig för prästbarnen också.

  Den förbjudna frukten, som flödade tämligen fritt i studentmiljön i Uppsala, och troligen även i Lund.


  SvaraRadera
  Svar
  1. LVF, jag har aldrig hört den argumentering du anför gällande vilka som fick komma in på nationerna. Länge var det så (fortfarande?) att nationerna hade utskänkningstillstånd, därför att de med sina medlemmar betraktades som slutna sällskap. Studenter från andra nationer kunde få komma som gäster, men endast i undantagsfall andra.

   När det gäller tankarna om ransonerad sprit, får man väl ändå komma ihåg att motboken avskaffades 1955 (Inger var då 10 år).

   Radera
  2. Ursäkta mitt slarv med akronymen – LFL skall det vara!

   Radera
  3. Hela Uppsala studentkår (Hur många, 20.000 eller 30.000 medlemmar?) ett slutet sällskap? Avsikten med undantaget för slutna sällskap, var väl att det skulle vara små sällskap, där man hade en viss social kontroll på varandra. Uppsala nykterhetsnämnd försökte faktiskt stoppa detta studentikosa klassprivilegium, de s.k. nationerna var ju rent kommersiella nöjesetablissemang, där kvinnliga arbetare kunde komma som gäst mot löfte om ett "ligg", medan manliga arbetare nekades komma in som gäster till kvinnliga studenter med exakt det argument, som jag nämnde. Nykterhetsnämnden vågade dock inte ta striden med universitetet, som slog vakt om studenternas /akademikernas klassprivilegier. Uppsala var sedan medeltiden och långt in på 1960-talet en stenhårt segregerad stad, med Fyrisån som gränslinje. Östra Uppsala och västra Uppsala såg med förakt på varandra. Självklart fanns också bland arbetarbefolkningen länge inställningen att man inte skulle beblanda sig med studenterna /akademikerna. Men allting rasade ihop, när de kommersiella nöjesetablissemang, som de s.k. nationerna hade utvecklats till, konkurrerade ut arbetarnas nöjesställen, med gästsystemet som medel. Jag tänkte först inte skriva så utförligt om detta, men möjligen kan det varit så, att det akademikerförakt som här odlades, kan ha drabbat de högkyrkliga prästerna, som egentligen torde ha varit tämligen oskyldiga i sammanhanget: Se hur de förtrycker sina kvinnliga kollegor! Jag tycker faktiskt inte att högkyrklig kristendom står i någon motsättning till socialdemokratisk ideologi. Men prästen symboliserade ju överheten och klassförtrycket.

   Motboken avskaffades under 1950-talet, även om jag glömt exakt år. Inger var då tio år, men efter motbokens avskaffande krävdes nya liberaliseringar. Försöket med mellanöl pågick under Ingers Lunda-tid, vilket nämndes i början av filmen. Varför nämndes detta öht, om inte Alandh ville fästa uppmärksamheten på hennes alkoholvanor?

   Radera
  4. Jag brukar numera inte delta i debatter med LFL, men denna kommentar om studentliv kan väl inte stå obesvarad! Man kan väl också konstatera vilken god kristen anda den är skriven i!
   Det finns gränser, och vi gör gränsdragningar i det här samhället. Jag studerade samtidigt som Inger Svensson i Lund, men jag har aldrig träffat henne. Man får skilja på nationer och studentkåren. Nationerna var föreningar för människor från en viss geografisk plats. Själv hörde jag till Malmö nation och jag bodde senare som gift med en västgöte på Västgöta nation. Ja, dessa nationer var slutna sällskap. Var i samhället i övrigt brukar man försöka tränga sig in i slutna sällskap? De som tillhörde Studentkåren var de som var inskrivna vid universitetet. Även där fanns ju aktiviteter som var speciella för dessa, det vill säga för Studentkårens medlemmar. Men själv vet jag att jag hade en manlig gäst med mig någon gång. Man får väl acceptera att alla inte har tillträde överallt utan att börja dravla om klasskamp. Sedan är ju detta med kvinnliga arbetare som gick på Studentkåren "för ett ligg" så vulgärt att det inte ens går att bemöta. Hur vet du det LFL?
   Vad gäller drickandet så festades det mycket bland studenterna. Förmodligen då som nu! Som evig student är det inte länge sedan jag efter en föreläsning såg kanonpackade studenter drälla runt vid inspark- eller vad det kallas- på ett universitetsområde. Inger Svensson var garanterat inte ensam om att festa!

   Radera
  5. Intressant inlägg av Ntl faktiskt. Prosten Ejnar Svensson borde naturligtvis ha stämt Lunds kommuns nykterhetsnämnd för att dottern blev alkoholist. Nämnden hade ju inte gjort vad den var till för.

   Men jag talar här inte om något privat festande i någon studentkorridor i Lund, utan om en illegal kommersiell utskänkningsverksamhet i Uppsala i en så stor skala, så att kommunens övriga nöjesliv konkurrerades ut. Det hade ju inte skett vid en strikt tillämpning av bestämmelserna om slutna sällskap. Intressant att även blivande jurister deltog i dessa lagstridigheter. De lärde sig att vränga lag till egen fördel. Ntl:s inhopp är bra på så vis att hon vidimerar att Ingers tragiska livsöde faktiskt kunde bero på den studentikosa alkoholkulturen, som enligt Ntl:s vittnesmål fanns även i Lund, och alltså inte var kvinnoprästmotståndarnas fel.
   VSB.

   Radera
  6. Kort replik. Jag förstår inte hur Lunds kommuns nykterhetsnämnd skulle kunna ta ansvar för en enskild persons drickande. Var det ett skämt? Sanningen är väl den att vi själva måste ta ansvar för våra liv . Så lätt kan man inte skuldbelägga andra och speciellt inte en nämnd som inte har med någons privata alkoholkonsumtion att göra. Om nu Inger Svensson inledde ett alkoholmissbruk i Lund, så utesluter väl inte detta att hon kan ha blivit mobbad. Det var väl tveklöst mobbning som skildrades i Tom Alandhs film. Kan man tolka den på annat sätt?

   Radera
  7. Tillägg. Jag har inte skrivit om privat festande i studentkorridorer utan om nationerna och Studentkåren. På den tiden var det tvång att vara med i en nation, och de var så klart slutna sällskap. Deras danser eller andra aktiviteter var för medlemmarna. Det är väl inte lagvidrigt att servera sprit i slutna sällskap?

   Radera
  8. Varför tycker den före detta socialdemokraten Ntl att studenter inte kan roa sig på samma nöjesställen som andra ungdomar, utan man måste inrättade ett apartheidsystem rakt genom en svensk stad? På den tiden var det otänkbart att ett nöjesställe med huvudsakligen ungdomlig publik kunde få utskänkningstillstånd. Därför blev andra nöjesställen för ungdomar utkonkurrerade. Observera att de s.k. nationernas kommersiella verksamhet (dans till kända dansband, som hade spelat i parken före nedläggningen) inte alls bara var för medlemmar. Det skulle nog inte ha lönat sig. Det var för alla studenter + en s.k. gäst. Och handen på hjärtat, Ntl, gick du inte ur S för att du inte kände dig riktigt accepterad som akademiker i ortens S-förening, sedan du flyttat till ett litet arbetarsamhälle?

   Radera
  9. Nu var väl Inger Svensson i Lund och inte i Uppsala. Under samma tid som jag var. Jag gick in i S i Hjärup! Även det en liten by. Jag var medlem i 28 år, kom hit 1979 och gick ur 2003. Och inte alls av de skälen du uppger LFL! Som sagt, jag brukar undvika att debattera med dig, för jag vet att det slutar med personliga påhopp av något slag, där man måste försvara osakligheter som här nu. Det här var en total missuppfattning från din sida! Jag hade dessutom min hemvist i S-kvinnor och inte i S-föreningen. Och detta inlägg handlar inte om mig och inte om dig utan om en kvinnlig präst i Växjö stift!

   Radera
  10. Vem började med personliga påhopp (om nu några sådana har förekommit)? Är inte Ntl motståndare till vi och dom-tänkandet? Vad kallas det, när studenter inte kunde roa sig på samma nöjesställen som andra ungdomar? Var spriten livsviktig för studenterna? Det som då framstod som diskriminering av arbetarungdomarna, framstår kanske nu som likgiltighet för studenternas liv och hälsa. Nykterhetsnämnderna i såväl Uppsala som Lund misskötte grovt sin uppgift. Trodde man att studenter är en annan ras, som tål alkohol bättre än andra? Verkligen ett vi och dom-tänkande. Eller var man i Uppsala helt enkelt rädd för att studenterna skulle studera i Lund, och vice versa, om lagen även skulle gälla för studenter?

   Radera
  11. Det är väl personliga påhopp att dra in mitt s-medlemskap. Vad har det med saken att göra? Du drar iväg i sidospår. Det här inlägget handlade inte om din tid i Uppsala. Det handlade ju dessutom- återigen- om Inger Svenssons tid i LUND! Har aldrig någonsin hört att folk har känt sig diskriminerade för att studenterna hade egna fester. Det har väl en massa olika grupper i samhället!? Vad har det överhuvudtaget med filmen om Inger Svensson att göra?

   Radera
 3. Tycker det är rätt resonerat att man inte kan dra några slutsatser om varför hon blev alkolist. Alkoholism uppstår som jag förstått det på en genetisk disposition. Både uppburna och mobbade kan därför utveckla den om den börjar dricka alkohol regelbundet.

  SvaraRadera
 4. Kommande tisdag visas ett program som heter Min sanning, inbjuden gäst är Per Gahrton, känd skånsk politiker på riksplanet och senare i Europa. En framgångsrik och uppburen man, men också ett offer för folksjukdomen alkoholism.

  SvaraRadera
 5. Det som nu sägs om alkoholberoende och alkoholmissbruk är helt korrekt. Vem som helst kan fastna, och för de med ärftlig belastning är risken större. Vi som arbetar inom sjukvården ser kvinnor födda på 40-talet som en allt större del av de alkoholskadades grupp.
  Beklämmande är hur man försökt "lösa problemet" genom att skyffla runt Inger mellan olika församlingar, det påminner inte så lite om hur den Romerska kyrkan hanterat pedofiler. Församlingsbornas erfarenheter skymtar ju fram i programmet, och den skada som detta leder till bland lekfolk och människor utanför den kristna skaran är förstås stor.
  För att kunna förändra något måste man givetvis först acceptera att läget är som det är--och allvaret i saken. Detta gäller inte bara alkoholproblem utan även mycket annat-men här framstår det hur tydligt detta är.
  Under mina mer än 30 år i läkaryrket har jag stött på problemet bland kollegor ett antal gånger, och allt annat än synnerligen kraftfulla åtgärder från första stund, är som regel dömda att misslyckas./överläkare, docent i gastroenterologi och hepatologi, vid Uppsala universitet

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, behandlingen av Inger liknar verkligen hur man försökte lösa pedofilproblemet i dem romerska kyrkan.

   Men jag skulle vilja veta vad du exakt menar med "ärftlig belastning". Det finns väl inte en sjukdom, utom rena olycksfallsskador, som inte har någon genetisk komponent.

   När två personer, som inte är besläktade super tillsammans, ofta och mycket, och den ena men inte den andra blir alkoholist, och den som blev alkoholist bedyrar att han aldrig super ensam, så ljuger han. Förutom att han får i sig mer, hinner han inte nyktra till ordentligt mellan varven och utvecklar därigenom en högre alkoholtolerans.

   Just detta exempel, att bara den ena av två som super lika mycket, blivit alkoholist har jag hört ofta. Och alltid från personer som själva är helnykterister. Deras huvudargument för helnykterism är att ingen kan veta om han har "genen" innan han har blivit alkoholist.

   Det troliga standarsvaret på det påståendet torde vara "Då vet jag att jag inte har genen, så mycket som jag ar supit." Självaste nykterhetsrörelsen verkar alltså ha gott på den vanligaste alkoholmyten. Och det är väl klart att densamma tappar i trovärdighet, när den säger saker som inte stämmer med folks egen erfarenhet.

   Toleranshöjningen, som är så farlig för att man ska utveckla ett beroende, är inte en sjukdom hos somliga. Den är öht ingen sjukdom, utan kan ursprungligen rentav ha haft ett överlevnadsvärde. En alkoholist med hög toleranströskel kan ju t.o.m. köra bil felfritt med 4 promille i blodet, vilket är en dödlig dos för en normalkonsument.

   Radera
 6. Alla som syns och sticker ut blir föremål för uppmärksamhet. Om uppmärksammad riskerar man mycket hat. I synnerhet om anonymitetens skydd erbjudes åt hatarna. Se på de mer eller mindre bruna nättidningarnas kommentarsfält! Se på vad ungdomar med konto på ask.fm råkar ut för!

  http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/758673-du-ar-fet-och-acklig-nu-stanger-kommunen-ned-askfm-i-alla-skolor

  Givetvis blev Inger S utsatt för anonymt hat. Kanske ofta avsett som skämt, om än dumt. Även en och annan som inte gav ett vitten för ämbetsdiskussionen, kunde nog åtminstone i fyllan eller i djupaste hemlighet skriva ihop något anonymt och kränkande bara för att det kändes kul? Att dra till sig blickarna är kanske stimulerande men ofta farligt.

  Om nu 97% av folkkyrkans folk, samhällets hela etablissemang och den politiska makten och alla massmedier (utom enstaka mindre kyrkliga publikationer ) hade EN grundmurad övertygelse i kvinnoprästfrågan, kan man fråga hur Sandahl & co bara vågade och hade mage?

  Dumdristighet? Sjuklig brist på omdöme? Gudomlig dårskap?

  -Hur vågar du gå emot alla oss, hördes under årtionden det hotande mullret från den rättsinniga och rättänkande folkvreden.

  Den som gjorde sig lustig på mörkermännens bekostnad hade alltid skrattarna på sin sida. Den som utmålade mörkermännens ondska fick alltid de sig förfasande med i vojandet. Liksom trollet i sagan var företrädarna för traditionell kristendom bara fula, illvilliga och dumma.
  Om man trodde eller inte trodde på jungfrufödelsen var ganska likgiltigt. Men den som yttrade tvivel om samhällets överideologi hudflängdes offentligt och blir väl fortfarande.

  Soran Ismail-fallet upprör, därför att SR-ledningen uppmanat till att visa försiktighet med åsikter, även om dessa skulle vara antirasism, jämställdhet och demokrati, alltså vårt samhälles grundpelare.

  Kan den som inte respekterar (eller anses inte respektera) jämställdhet och demokrati verkligen räkna med att tillåtas vara ifred under religionsfrihetens täckmantel? Bör inte hetsjakt bedrivas 24/7/365?

  Länge efter det att trollen snart försvunnit, kommer sagor om dessa skrämmande, illvilliga och motbjudande varelser att berättas bland människorna, och eftersom det bara är sagor finns väl ingen som blir upprörd?

  KJ

  SvaraRadera
 7. Jag är övertygad till 97 % att alkoholism inte är en ärftlig sjukdom. Jag har letat i all upptänklig litteratur efter bevis för den saken, utan att finna några. Till slut hittade jag "Alkoholismen - en sjukdom", utg. 1953, av Ivan Bratt, som var den svenska alkoholpolitikens, motbokens och Systembolagets skapare. Detta gjorde han i strid med den samtida (1920-talet) nykterhetsrörelsen, som ville ha totalförbud. Den svenska alkoholpolitiken var under motbokstiden (och är väl antagligen fortfarande) världens mest framgångsrika alkoholpolitik. Den genomsnittliga livslängden hos alkoholister var under motbokstiden bara några få år kortare än den övriga befolkningens. Så svåråtkomlig var alkoholen. Smuggling förekom inte, vilket däremot förekom i länder med totalförbud. Langning förekom. Det var helnykterister som köpte ut.

  Vad kom då Bratt fram till i sin bok? Jo, att alkoholen är alkoholismens orsak. Allting annat är bortförklaringar. Bratt var från början läkare. Men sedan han blivit verkställande direktör för det statliga alkoholmonopolet, som alltså var hans egen skapelse, fick han smak för företagsledning, och fortsatte som företagsledare i det privata näringslivet. Han bok 1953 var ett tillfälligt inhopp i den på nytt uppblossade alkoholdebatt, som gick ut på att bryta ner monopolet. Motboken, som var en av grundstenarna i Bratts alkoholpolitik, avskaffades samma år.

  Huvudargumentet mot Bratts alkoholpolitik var, då som nu, att alkoholism är en sjukdom, som bara en minoritet lider av, så varför ska den friska majoriteten pådyvlas motbok och andra konsumtionshämmande åtgärder. Man pekade också på nya behandlingsmetoder för alkoholister, vilka gick ut på att lura i alkoholisterna att de inte tålde alkohol på grund av en "sjukdom". Bratt hade själv provat detta. Som läkare hade han sagt till en alkoholist: "Du lider av alkohol-allergi. Du kommer att dö om en vecka, om du fortsätter." Alkoholisten hade slutat tvärt. Läkarauktoriten hade talat.
  Lögnen om "sjukdomen" kan kanske vara ett led i behandlingen av enskilda alkoholister, men är fullständigt förödande som politik. Den, som har lagt sig till med avancerade studentvanor, exempelvis i studentmiljön, utan att ens bli märkbart berusad, invaggas i den falska föreställningen att inte löpa risk att bli alkoholist. I själva verket löper just den personen en mycket stor risk att bli alkoholist.
  Myten att "sjukdomen" dessutom skulle vara ärftlig, verkar i samma riktning. Hade Inger några nära släktingar, som var alkoholister? Om inte, så kan det också ha bidragit till att hon inte insåg vad som höll på att ske med henne. Trots sitt festande klarade Inger studierna med utmärkt resultat.
  Avancerade alkoholvanor i kombination med intellektuell skärpa är ett säkert tecken på en tillvänjning (s.k. toleranshöjning; man behöver dricka mer och mer för att bli berusad),som leder till att man hamnar i ett alkoholberoende, som man inte kan ta sig ur av egen kraft. Med hjälp går det.
  Toleranshöjningen sliter oerhört på kroppens alla organ, och kan leda till både black out (man vet inte alls vad man gör) och - vilket är vanligare - grey out (man vet vad man gör, medan man gör det, men minns ingenting efteråt).
  En mycket tvivelaktig konsekvens av tron att alkoholism är en ärftlig sjukdom, är tron att den som lagt av kommer att vara en "nykter alkoholist" under resten av livet. Jag har mött människor, som har varit alkoholister men kan supa till rejält tillfälligtvis, utan att återfalla i alkoholism. Jag har inte sett någon medicinsk förklaring till detta fenomen, men får jag gissa så tror jag att det beror på att samtliga celler i en människas kropp (även hjärnan) byts ut under loppet av sju år. Det finns troligen någon form av kemiskt minne på cellnivå, som styr toleranshöjningen, tillvänjningen och återfallsrisken. Under alla förhållanden krävs helnykterhet under många år, innan en avvand alkoholist eventuellt kan börja dricka igen utan återfall.

  SvaraRadera
  Svar
  1. @LFL: Tycker detta inlägg var lite tradigt då det saknade kristet tankegods.
   Du förstår nog inte heller helt vad som menas när man talar om ärftlighet och alkoholismen som en sjukdom. Det finns ingen speciell "alkoholism-sjukdom" utan det är en känslighet i hjärnans belöningssystem som menas. Är ingen specialist själv men jag har läst om sockerberoende och det fungerar tydligen exakt likadant (och de som blir alkoholister var ofta "gottegrisar" som barn. Möss uppvisar samma beteende, dvs de som matas med socker blir ganska snart alkoholister om de får tillgång till alkohol medan normala möss ser det som ett gift.). Det handlar om signalsubstanser och receptorer. Den genetiska dispositionen beror alltså på hur hjärnan fungerar med avseende på de signalsubstanser som känns som "belöning". Att man sedan talar om en "sjukdom" beror på att om man fortsätter att dricka så "bygger man om hjärnan" och hur den funkar kemiskt. När man byggt om den så upplever hjärnan att det är omöjligt att känna livslust utan "belöningen alkohol" och man drar felaktiga konsekvenser och ser inte orsak och samband till sitt dåliga mående.
   Men annars håller jag med om vad du säger, trots att inlägget var tradigt.

   Radera
  2. Jag hörde ett föredrag av Sigvard Sigurdsson alkohol forskare från Nordmaling.
   Han berättade att de genetiska förutsättningar som behövs för att "lyckas"som alkoholist behöver man en tålig mage och duktig lever. Men som sakt för att få alkoholskador behöver man inte dricka så mycket särskilt inte kvinnor.Risken för att få canser ökar med 50% om man är"nomalkonsument"

   Radera
  3. Skjutjärns-Anna (soft air gun, som sig bör) börjar bli riktigt underhållande bra:-))

   Radera
  4. "Berusa er inte med vin, där börjar lastbarheten" - på vilket sätt var inte LFLs inlägg inte kristet tankegods? Om alkoholism är en sjukdom följer att den som är sjuk inte har ett moraliskt ansvar för vad den gör i fyllan och villan. Men är det en tillvänjning så är det viktigt och möjligt för alla att ta ansvar och inte berusa sig - precis som enl bibelcitatet ovan.

   Radera
  5. Svar bäste Anonym- en av många-feghet tycker jag inte heller är kristet- och inte åsikter om kvinnor och troligen rena lögner i stil med det som LFL skriver
   "där kvinnliga arbetare kunde komma som gäst mot löfte om ett ligg". Vad vet skribenten om det? Vad är detta för kvinnosyn? Ett kristet sätt att tänka på medmänniskan-kvinnan?

   Radera
  6. @Anonym 21.38 Jag förstår inte hur du menar med att tillvänjning och sjukdom står i motsatsförhållande till varandra. Men jag menar att ansvaret har man kvar då ingen tvingar flaskan till ens mun utan man har själv försatt sig i ett tillstånd där man blir våldsam och aggressiv, eller dödar någon i trafiken. Sjukdomen består i att man är född med en hjärna med vissa karakteristika som rör hjärnans belöningssystem vilket gör det fruktansvärt svårt för de som är födda med detta att låta bli drickandet/drogandet även fast man vet om konsekvenserna. Konsekvenser som drabbar även den som dricker kanske allra mest. Du förlorar jobbet, din familj, din bostad, din hälsa - men du fortsätter ändå. Det är otroligt svårt att låta bli när man väl hamnat i detta sjukliga tillstånd för den som har dispositionen men ändå är det vad man måste göra och vad som krävs av en.Också den mentalsjuke har ett ansvar att ta sin medicin om han/hon vet att hon blir våldsam utan den.

   När det sedan gäller ansvarsfrågan så är det väl som med annat att bara Gud vet hela sanningen. Men jag funderar ofta över skuldfrågor. Jag har hört talas om att kriminella uppvisar vissa likheter i hjärnans uppbyggnad och kemi - är anledningen till att jag inte är det minsta kriminell att jag är mer moralisk än de är eller att jag fötts med en hjärna som inte har en "kriminell disposition" och att jag därför inte ens tänkt tanken att vilja döda någon?

   Radera
  7. Tänkvärt värre, Anna!

   Radera
  8. Det som Anna skriver här är ytterst obehagligt. Det skulle alltså finnas ärftliga skillnader mellan olika människor (och i förlängningen mellan olika människoraser?) i hjärnans kemi och uppbyggnad? Man häpnar. Dessa till nazismen gränsande tankar kommer från en person, som tagit sig före och i det närmaste förfölja s.k. mörkermän. Föreställningen att dessa ärftliga skillnader, att det skulle finnas en "kriminell disposition", som är kopplad till sämre moral hos individer med viss hudfärg (som är bevisat ärftlig) är en grundtanke i all rasism. Så även att raser med högre moral är satta att härska över raser med lägre moral, och även att utrota dem - för deras egen skull.

   "Också den mentalsjuke har ett ansvar att ta sin medicin om han/hon vet att hon blir våldsam utan den." Ojoj, vilka fördomar om andra människor! Men det är väl därför som poliser skjuter människor, som är eller (av polisen) tros vara psykiskt sjuka. Sex av de tio personer, som skjutits ihjäl under svensk polis under de senaste tio åren, har varit eller trotts ha varit psykiskt sjuka. Se där vad lögnen om "ärftlig disposition" för kriminalitet kan ställa till med. Rasismen lever vidare genom den enkla metaforen att det handlar om individer och inte raser.

   Och ändå handlar det inte bara om individer, utan även om grupper av individer. Vilket även rasbegreppet gör.

   Radera
  9. Du är lite rolig när du kämpar och tar i så du spricker LFL. Men tyvärr måste jag återigen upplysa dig om att det finns ärftliga skillnader mellan människor. Det kanske är nytt för dig, men jag kan garantera att hela läkarvetenskapen är enig om detta! Det är därför en rökare får cancer men inte den andra till exempel. Och som gör att en del vinner Nobelpris i litteratur och andra sitter och skriver inte alltför begåvade kommentarer på Dag Sandahls blogg - (inga namn nämnda här).

   Seså, marsch i väg nu och stäm varenda j-kla forskare på Karolinska som forskar i ärftlighetens betydelse för olika cancerformer! Rasistsvin är vad de är, varenda en!

   Radera
  10. Det handlar inte om cancer. Ingen har heller påstått att den som vägrar ta emot behandling mot bröstcancer blir en mördare som måste skjutas av polisen. Vad som får ditt resonemang att likna rasism är kopplingen mellan kroppsliga egenskaper och sjukdomar, som är ärftliga och moral och kriminalitet.

   Med dina avhyvlingar av personer med teologiska åsikter som inte är riktigt pk, borde du nog fundera på hur pk du själv är. Faktum är att dina teorier om ärftliga moraliska egenskaper såsom kriminalitet, stöds av framförallt rasistiska och nynazistiska grupper, som motsätter sig invandring på just den grunden att invandrare, speciellt sådana med en lite mörkare hudfärg, skulle ha en starkare ärftlig disposition för kriminalitet än vi ljushyade nordbor.

   Radera
  11. Du får ursäkta, Anna, men ditt sätt att bemöta en gammal pensionär ser faktiskt väldigt respektlöst ut. Jag tror inte att du behöver upplysa LFL om så många saker. Han är nog väl bevandrad i det han skriver! Däremot menar ni nog inte samma sak. Det är ju ganska känt att exempelvis personer som har fått en ADHL- diagnos ofta återfinns bland dem som har begått brott. Jag tror att det är sådant du tänker på. Man kan ha brist på impulskontroll till exempel. Den tonen du har här du väl inte till dina äldre elever? Nätet är otäckt på det sättet att man bemöter människor som man säkert inte skulle ha gjort i levande livet så att säga- förhoppningsvis! Inte skulle jag när jag var ung säga till en gammal man "marsch iväg nu..." Men man kan kanske med stigande ålder kosta på sig att snäsa till gubbarna... :-)

   Radera
  12. Sedan kan jag, som har försökt debattera här i flera år, upplysa dig om att det är som att hälla vatten på en gås. Dem du debatterar mot ändrar sig ALDRIG! Eftersom jag har jobbat i samma stift som Dag vet jag att han är en ganska rolig person, bakom alla oförskämdheter han häller ur sig.

   Radera
  13. @Tant lila: Du behöver inte heller du "upplysa" mig om så mycket! Jag tror jag klarar mig rätt bra själv, faktiskt, utan dina "upplysningar" om hur saker ligger till. Att Dag Sandahl är "en ganska rolig person" kan jag själv uttyda utifrån hans inlägg utan din hjälp, men tack så mycket ändå!

   Radera
  14. @Tant Lila: Är jätteglad över att du och LFL till slut funnit varandra! Kärlek börjar ofta med bråk, det är Dag-ens sanning! Och även gårdagens. Trots att LFL är synnerligen obevandrad i det han skriver. Och då hjälper det inte vara gammal, man blir inte mindre obevandrad för att man vandrat under lång tid på jordens yta, tyvärr.

   I viket fall: Go for the happiness, tant lila! Och må du och LFL aldrig möta någon som ifrågasätter er uråldriga visdom!!

   Radera
  15. Jag förstår överhuvudtaget inte vad LFL:s och min relation har med saken att göra!

   Radera
  16. @Lfl: Om du ska debattera på ett någorlunda vettigt sätt (vilket du nog inte vill, du vill bara slåss hej vilt) bör du nog läsa litteratur som skrivits efter 1953. eller vad det var du skrev. Det är inte MITT resonemang utan forskningens. Som du ser i överläkarens och docentens kommentar ovan, så kan ärftliga komponenter medföra ökad risk för missbruk.

   Att man har en ärftlig disposition gör inte att man tvingas bete sig på ett visst sätt, bara att sannolikheten för att man ska göra det ökar. Män har till exempel på grund av sitt testosteron högre benägenhet än kvinnor att utöva våld - det betyder inte att våldet ursäktas. När dessa nivåer sjunker i och med högre ålder minskar också sannolikheten för att mannen ska begå våldsbrott. Men vänta - det här verkar inte stämma. Du är tydligen väldigt gammal (upplyste nya tant lila mig om) men är ändå väldigt aggressiv, i alla fall verbalt! Forskningen kan tydligen inte ge svar på alla frågor!

   Radera
  17. @nya tant lila: I går försvarade du en person som ville belägga mig nazistiska åsikter för att jag återger vad beroendeforskningen kommit fram till - där tappade du mig för alltid, tant lila. "Du förstår inte" skriver du och det tror jag är sant. Efter den hejdlöst dumma och oförskämda kommentaren i går tror jag inte att du förstår särskilt mycket alls.

   Radera
  18. nya tant lila och Anna är två habila skribenter.

   Det kan väl förmodas att de två har mycket gemensamt?

   Kanske har dock nya tant lila med ålderns rätt minskat sin testosteronutsöndring något litet? Under alla omständigheter är hen-fighting väl så underhållande som cock-fighting!

   Radera
  19. Ja, jag instämmer i mycket som Anna har skrivit på den här bloggen, men jag har för länge sedan insett att det är lönlöst att försöka förklara och ge motsatta synpunkter här, även om jag gör det när jag inte kan tiga. Jag är rätt så trött på fighter. Allting har sin tid! Jag tyckte att Anna var respektlös. LFL är jag ju så van vid att jag kanske inte alltid reagerar på honom på bloggar. Såvida han inte debatterar mot mig! Vilket jag alltså försöker undvika!

   Radera
  20. Sedan Anna, så befinner du dig nog knappast enbart ? i ett ungdomsgäng på den här bloggen och dess kommentarsfält. Vilket möjligtvis kan förklara en viss gaggighet! :-) Senilitet kommer ofta krypande...

   Radera
  21. Jaja, nya tant-lila, inte ska väl jag vara långsint inte. Vi kan väl dricka vänskapens skål, utan att för den saken förfalla i beroende.

   Men försöker man kladda nazism och rasism på någon på det sätt som gjordes i går ska man veta hut, även om man råkar vara 115. Det är min oförändrade ståndpunkt!

   Radera
 8. Till Anonym:

  -Per Gahrton framgångsrik? Ja, möjligen, då allt är relativt här i världen.Men uppburen? Nej, det vill jag verkligen inte påstå. Gahrton har - ända sedan han tidigt var något av en introduktör av sexliberalismen, som bland annat demonstrerades vid en studentafton i Lund på1960-talet, varit en rabulist, inte sällan fräck, framfusig och ohyfsad och med åsikter, som aldrig har slagit rot i folkdjupet.

  En gång, jag tror det var i samband med Sovjets inmarsch i Tjeckoslovakien 1968, åhörde jag i radion en debatt mellan Gahrton och Herbert Tingsten, där den senare konsekvent tilltalade den unge spolingen med ni: "Ni hr Gahrton", samtidigt som spolingens tilltal var du. Dessutom var ju Tingsten helt överlägsen i sina sakståndpunkter.

  Detta sagt om Gahrton, vars alkoholproblem dock starkt måste beklagas.
  Dessutom är han ju inte ensam om att vara framfusig rabulist,som vill synas i landet.Sådana finns som bekant också i vår kyrka . . .

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, som sagt, han är inte alls ensam rabulist...

   Radera
  2. Kloka ord, som städse, Bengt Olof!
   Gahrton skrev ju en på sin tid kontroversiell doktorsavhandling i sosiologi med titeln "Riksdagen inifrån".
   Att inte du och DS slår era påsar ihop och skriver "Kyrkomötet inifrån"? Det skulle med all säkerhet bli en mycket spännande bok!

   Radera
  3. Om evangeliepassagen i söndags slutord om det förändrade läget för de första första och de första sista, de som stekts hela dagen i solen och kommer in i vingården i elfte timmen fast detta sker redan under dagen, märkligt nog, så som Deus Absconditus ser med lite olika synsätt, allt eftersom dagens timmar framskrider, om nu Mt 20, får kasta ljus över slutorden i det 19:e kapitlet, så kan ett å annat sägas förändra bilden av de första som ges lön efter avtal, de många därefter som ges det efter rimlighet och de sista som först går ut ur vingården, nedbringande också godheten i denaren, som de första första med ont öga ser och växlar ord med Deus absconditus om, vilket denne stillsamt åhör innan de skickas ut med det de har rätt till, i natten, den som för eller senare ges alla, oavsett hur de etiketterats eller vilket etikett de hyllat. / Magnus Olsson

   Radera
 9. Ja, om jag minns rätt var det nära att avhandlingen ej godkänts. Men det skall ju inte belast PG idag.

  Däremot tror jag inte att han skulle kunna öka spänningen i den föreslagna boken om kyrkomötet. För detta behövs nog en Dag Sandahl, som - garanterar jag - har mycket att berätta om vad som under hans många år i KM och KS har skett framför och bakom kulisserna. Men jag kan ändock redan nu avslöja en sak: att Dag var en centralfigur när POSK-gruppen (som han tidigare tillhörde) samlades för att äta, dricka, sjunga och få lyssna till ...gissa vem?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 10. Per Garthon framgångsrik och uppburen av vilka? Ett kotteri judefientliga? Minns någon Per Garthon och Radio Islam? Tydligen har hans engagemang i den linjen inte veknat under åren; han åkte ju båt under samma flagg som jihadister. Och får hjältestatus i litet land.

  Dike, vad betyder rabelist? Rabblerouser? Om så, träffande. Rouses the rabble, väcker mobben...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Eller när Gahrton drev linjen att högst 5% av föräldrarna var lämpade att fostra sina barn och att alltså alla barn från sex månaders ålder måste fostras av utbildad, statligt legitimerad pedagogisk personal.

   Radera
 11. Eller - rabelist från Rabelais. Omåttlighet etc.

  SvaraRadera
 12. A-K Roth,

  -Rabulist betyder "hetsig radikal orosstiftare" (Nordstedts svenska ordbok).
  Passar enligt mitt tycke perfekt som beskrivning på vår aktuelle person!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Passar bra på
   Guds heliga Ande med, / Magnus Olsson

   Radera
 13. Gahrton som DHL?
  Jo, förvisso blåser Vinden dit den vill...

  SvaraRadera