måndag 26 maj 2014

Det är inte klokt

I Kyrkans Hus i Uppsala laddas det inför Uppdrag Granskning. Stiftens kommunikatörer har fått ett omfattande material inför de reaktioner som förväntas.

Men vilka sitter en onsdagskväll på försommaren och tittar på Uppdrag Granskning? Sköter man inte täppor och grillar då?

Inger Lise Olsen, som är handläggare i Kyrkans Hus, ropar högt om materialet och skickar det till sina polare. Ann-Christine Roxberg hör till dem. "Det handlar också om kyrkans trovärdighet."
Därför har stiften i flera fall delat materialet till församlingarnas kommunikatörer och kyrkoherdar. Men komministrarna då, de som möter folket? Tydligen inte. Det säger en del och lägg detta som det säger på minnet, ni komministrar - kleresiproletariatet. Vad då Kyrkans trovärdighet förresten? Avrättades inte Kyrkans Herre därför att han inte uppfattades som trovärdig?

Vad skickas ut? Först ett papper om vigselrätt/vigselskyldighet. Därefter en historieskrivning om homosexuella och Svenska kyrkan. Kunde kanske varit värt att nämna att det var Bo Giertz som drev på om avkriminaliseringen av homosexualitet. När Jonas Gardell klagar över att sjukdomsstämpeln så ska man minnas att detta var alternativet till kriminalisering. Biskoparna kunde inte då tänka sig att homoerotiken var vad Gud tänkt sig. Men det var 1950-tal! Nu förstår biskoparna saken bättre. Att Bo Giertz tog upp frågan berodde nog på att hans far och hans bror var läkare, rätt omtalade kompetenta läkare dessutom.

Jag läser vad kyrkomötet beslöt 2013: "Kyrkostyrelsen får i uppdrag att uppmuntra alla stift att sträva efter att i möjligaste mån genomföra HBT-certifiering på arbetsplatser i Svenska kyrkan." Uppmuntra. Sträva efter. I möjligaste mån. Det är verkligen kraft i vårt förbund!

Därefter kommer ett papper om tystnadsplikt och själavård. Där slås det fast att en människa inte bara ska kunna lita på tystnadsplikten utan på att "hen" blir bemött med professionalitet. Så hade jag inte skrivit. Jag hade skrivit att en människa inte bara ska kunna lita på tystnadsplikten utan också på att bli bemött med pastoral omsorg. Det där "hen" hade jag tappat bort. Ser ni finessen, alltså hur svenska ska skrivas? Ska kunna lita - bli bemött.

Sedan kommer tre sidor med frågor och svar.
Vi får veta att det aldrig är acceptabelt att kränka någon i en själavårdssituation. Vet folket i Kyrkans Hus att programmet visar kränkningar? Den som upplever att prästen försökt bota homosexualitet kan anmäla prästen, ser vi också.  Jag fattar uppmaningen. Anmäl på!

Då ställs frågan om en sådan präst får jobba kvar - anställningsfrågan är en fråga för arbetsgivaren, får vi klart för oss.
Men vi fattar också att prästen aldrig kan förklara eller försvara sig för det "hen" sagt i själavårdssamtalet. Tystnadsplikten gäller. Prästen kan inte ens diskutera om samtalet ägt rum.

Så kommer en uppsättning frågor som ger en inblick i Kyrkokansliets tankevärld.
Varför  får prästerna göra så här?
Vart vänder man sig när (obs! inte om, DS) man blivit illa behandlad av en präst/diakon i Svenska kyrkan?
"Jag känner mig osäker på om jag kan få ett schysst bemötande när jag en dag vill boka en vigsel. Vad är det som gäller?"
Det får man förstås veta och om församlingen inte lever upp till sina förpliktelser kan du kontakta stiftet och stiftsbiskopen. "Om du känner dig osäker kan du också ringa till stiftskansliet och fråga."

Det sista var roligast. Varifrån får de allt?

Det är inte riktigt färdigt än.
"Finns det regnbågsmärkta församlingar och präster?"
Svaret är att hbt-certifieringsarbetet har inletts, vilket jag tror är lögn. Sanningen är den att kostnaden blir skyhög och att RFSL inte kan användas/vill vara med - och vad då med certifiering? Det här håller på att krångla till sig. Varför inte RFSL? Därför att RFSL står upp för prostitution. Det blir svårt för kanslisterna i Uppsala nu.

Faktiskt frågar man också vad jag som tv-tittare kan göra om jag tycker prästerna i programmet behandlats oschysst.

De två sista frågorna har vidare bäring: "Vad gör ni åt det faktum att det finns präster som menar att man kan bli fri från sin homosexualitet?" Naturligtvis upprepas talet om att man kan anmäla.
Kunde man inte enklare hänvisat till Mian Lodalen och Matilda Tudor, som vill omvända heterokvinnor till att bli lesbiska - för lesbiska kvinnor får fler orgasmer och har det - på det hela taget - bättre. Omvändelse är alltså möjlig. Bra att veta. "Tänk om alla kvinnor kan finna sin inre flata? Då skulle bara en galning fortsätta leva med män i ett ojämställt samhälle." Ordet i Lodalens och Tudors handbok är just omvändelse (Liten handbok i konsten att bli lesbisk, Leopard,sid 144 ff). Jaja. Det hade nog inte kyrkomötet an aaaaaning om.
Så vad gör ni år det faktum att det finns en författare sammanlevande med präst som menar att man kan bli från sin heterosexualitet?

Och slutligast: "Hur säkerställer ni att man som homosexuell blir bemött med respekt i Svenska kyrkan?"
Då får vi veta att Svenska kyrkan värnat homosexuellas rättigheter sedan 1970-talet. Verkligen? Och vad innebar biskopsbrevet Ett brev i en folkets livsfråga om inte ett värnande?
Tänk om någon skulle ställa frågan: "Hur säkerställer ni att en kvinnoprästmotståndare eller homofob blir bemött med respekt i Svenska kyrkan? Vad svarar ni då?

Man skulle kunna bli nedstämd när man ser det Quartierdenken om präster som sätts på pränt - och kostar arbetstid att få på pränt.
Jag skriver det enkelt. Jag saknar i utskicket respekten för prästerna. Det är rätt förödande. Mer än så här tror de finkristna inte om er! Minns det, när ni stått i de svåra frågorna i mötet med människor eller släpar er hem efter en lång och delvis obetald arbetsdag. Jag syftar då på komministrarna, de som inte har reglerad tjänst.

Finns det någon annan arbetsplats där de anställda behandlas på det här viset i cirkulärskrivelser?
Och vilken signal om arbetet i Svenska kyrkans församlingar sänder egentligen FAQ-materialet när man måste ringa stiftskansliet för att vara säker på att allt blir rätt?

107 kommentarer:

 1. Kyrkokansliet kanske kunde få lite inkomster genom att vara manusförfattare åt "Galenskaparna".

  SvaraRadera
 2. Läste en intressant artikel i någon tidning om ledarskapskultur i dagens näringsliv. Artikeln hade rubriken "Chefen på läktaren" och gick ut på att nu för tiden sätter sig VD:n på läktaren och visar empati med dem som kritiserar ellr t.o.m. instämmer i kritiken mot det egna företaget. Att chefen skulle ställa sig tillsammans med de anställda och ta emot kritiken verkar otänkbart.
  Svenska kyrkans biskopar och informatörerna i kyrkans hus =propagandministeriet är up-to-date i sit ledarskap!

  Rudbeckius

  SvaraRadera
 3. Det sägs ofta i dansk debatt, att svenska eliter begår självmord (i migrationsfrågan). Under alla omständigheter begår den svenskkyrkliga eliten självmord i genderfrågan.

  Sen har det väl ingen större betydelse vad kyrkoeliten förkunnar eller inte. Unga tittar enligt färska undersökningar i mycket stor skala på porr. Denna värld fyller sinnena med sina värderingar om gränsöverskridanden, tabubrott och dominans. Kyrka och kristendom är knappast något att räkna med i värdeskapandet på gendermarknaden. Kanske skall FI:s framgång ses som ett komplement till den reella opinionsbildningen i samhället, porren? Kyrkan har i alla fall bara att huka sig och anpassa sig. Rösterna för traditionell kristen syn på 'renhet' och 'trohet' är få, förskrämda och drunknande. Dessutom har de inget stöd hos de beslutande kyrkliga eliterna. Formas kanske även kyrkoeliternas idévärld av porren?

  Vieslaw

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tänkvärt, Vieslaw, verkligen tänkvärt! Det mesta tyder på att slaget är hopplöst förlorat i de nuvarande positionerna. Fronten är genombruten på allt för många ställen och fi står redan mitt i de egna ställningarna. Alternativet till en kapitulation kan bara bli en radikal frontförkortning och koncentration av tillgängliga styrkor till försvarbara positioner. För det senare finns varken mental eller organisatorisk beredskap, så...

   Radera
  2. JUB: " Alternativet till en kapitulation kan bara bli en radikal frontförkortning och koncentration av tillgängliga styrkor till försvarbara positioner"

   Exakt. Det är förutsättning för en eventuell framryckning i ett senare skede. Men i stället hamnar vi i interna strider om vilka positioner som ska överges. Ty det innebär ett tillbakadragande av de främre styrkorna till de bakre linjer, där biskop Bonnier återfinns med en egen liten doakör kämpande för de mest centrala delarna av den kristna religionen, såsom jungfrufödseln..

   Radera
  3. Om man tar stiftchefen i Skara som ett exempel på en "härförare" för "ortodox" kristendom är man verkligen ute på tunn is!
   /Antony

   Radera
 4. Ingen blir förvånad.
  Det är en tjänstemannaorganisations högsta mål och mening att skydda tjänstemannaorganisationen fårn all kritik och misstanke UTIFRÅN.
  Kritik inifrån kan man alltid ignorera.

  Om det inte blir en stor av Lutherska mått villsäga, då måste man med kraft bekämpa den.

  Det är lite underligt att just en luthersk kyrka är så känslig för inifrån kommande teologisk kritik, men så aktionsberedd på teologiskt ovidkommande yttre kritik.
  Men då kankse man också med fog kan fråga sig på vilket sätt SvK är en luthersk kyrka?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Äntligen en relevant frågeställning.
   "Luthersk" har blivit en beteckning som saknar förankring reformatorernas tro. Vilket visas bl.a. av den rabiata förföljelsen av präster inom Missionsprovinsen.
   Vad nog många på denna sida ej uppmärksammat är att samma av allt att döma gäller beteckningen "kristen" - ej blott i kyrkomötet och bland tjänstehjonen i korsningen S:t Olofsgatan/Sysslomansgatan utan ock bland (i synnerhet) det högre kleresiet.
   När sjöngs Vår Gud är oss en väldig borg , eller Gud Trefaldig, statt oss bi senast unisont, stående, med rörelse.

   Undrar en fattig, syndig människa

   Radera
 5. Kyrkans och den världsliga maktens äktenskap kräver naturligtvis att båda ger och tar för det ska hålla. Därför måste kyrkan anpassa sig till nya trender och definiera om sina traditionella begrepp ibland. Sådant är det förgängliga livet. Bara Gud är Sig lik för evigt.

  En anonym en

  SvaraRadera
 6. Häromdagen läste jag på sidan "Kultur och nöje" (så klart!)i Hallands Nyheter en recension av Mian Lodalens och Matilda Tudors omtalade bok. Jag förvånades över tydligheten i hur enkelt det, enligt författarna är att kunna BLI homosexuell.
  Och enligt Svenska Kyrkans ledning och merparten av de homosexuellas talesmän är det omöjligt att BLI AV MED sin homosexualitet.
  Kanske borde de läsa varandra böcker och skrifter?!
  Varför kommer jag att tänka på de knepiga sekter som lovar guld och gröna skogar till den som vill vara med - och där man sedan finner sig vara inlåst i något obehagligt och oväntat?

  SvaraRadera
 7. Förlåt, jag glömde skriva min signatur!

  Jag i Halland

  SvaraRadera
 8. Jag blev naturligtvis tvungen att googla denna bok för att se om det verkligen var så illa att de menade att man kan omvända sig från att vara hetero- till att bli homosexuell. Det förefall det vara, i alla fall enligt en intervju. I en annan säger de dock att det den är till för dem som ”redan har dörren på glänt” vilket man väl kan läsa som att den är till för bisexuella som bara bejakat den heterosexuella sidan. Annars verkar boken mest vara ett inlägg i jämställdhetsdebatten. I viket fall är det naturligtvis dumt att spela på fördomar på detta sätt, för det är ganska givet att det hela skulle utnyttjas på det sätt som görs i denna blogg. Men tyvärr, Dag Sandahl – författarna hävdar inte att en fullkomligt heterosexuell person går att omvända till homosexualitet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, men dessa "fullkomligt heterosexuella" personer verkar i deras världsbild vara ganska sällsynta och en smula beklagliga fall - precis som "fullkomligt homosexuella" i min världsbild. De flesta är nog ändå förmögna till äktenskap i klassisk mening, och det kommer alltid att finnas "attraktivare partners" än den man till slut landar hos - förhoppningsvis i någorlunda hållbar ömhet och kärlek.

   Vissa familjefäder som kommit ut som "homosexuella" och som med en air av "större ärlighet" lämnat fru och barn verkar i mina ögon föga mer imponerande än de familjefäder som sedan hedenhös lämnat fru och barn för att de - helt uppriktigt! - "tänder mer" på yngre kvinnor än "sin gamla Karin" (cit. Carl Larsson som tyckte att de andra konstnärerna verkade ha så "nya fina fruar").

   Får kyrkan inte åtminstone i mötet med bisexuella och identitetsosäkra ungdomar framhålla man-kvinna-förbundet (det där som inte längre ens har ett särskilt ord!!!) som åtminstone Guds plan A eller något man åtminstone i FÖRSTA HAND bör inrikta sej på om man vill bilda familj? Får vi inte det - med vilken rätt hävdar vi då att "kärlek är nånting mellan högst två personer"? Gentemot polyamorösa, alltså.

   Jesus själv talar om människor som av olika skäl är fullkomligt oförmögna till äktenskap (enligt klassisk definition). Men just hans medvetenhet om undantagen gör hans heteronormativa undervisning så mycket tydligare: "Därför ska mannen lämna far och mor och hålla sej till sin hustru - och de två ska bli ett kött." "Den som kan ta emot detta, ska ta emot det."

   Radera
  2. Andreas: Jag håller med dig om att det inte är finare och ärligare per definition att lämna sin fru för en man än för en yngre (eller för all del äldre!) kvinna. Dock så kan ett fördömande från samhällets sida resultera i att detta händer mer än nödvändigt, dvs att en del inte fattar att de i själva verket är homosexuella förrän det är så att säga försent. När vi är unga vill vi gärna leva upp till omgivningens förväntningar och vi vill inte vara "udda" eller vara "en sån där äcklig homosexuell". Detta leder till äktenskap som aldrig borde ha ingåtts, till allas olycka. (Såvida man inte är för resonemangsäktenskap utan sex.)

   Det är på ett sätt "fint" när en människa upptäcker och accepterar den hon är och inte den omgivningen vill att hon ska vara - men det hjälper ju inte den som blir sviken och lurad av en egentligen homosexuell person.

   Jag håller inte med dig om Guds plan A utan tror att homosexuella också ingår i denna plan. Att vara homosexuell är inte att var utvecklingsstörd eller sjuk, men jag tror att de är en del av Gus plan liksom den utvecklingsstörda människan också är det.

   Men jag respekterar dig för ditt sätt att framföra dina argument på!

   Radera
 9. Anna har googlat en bok som jag läser. Hon vet alltså vad som står i den. Man får tacka. Sid 240 ser flygvärdinnan Matilda Karlsson alla kvinnor som sovande flator och raggar friskt utan att diskriminera. Sid 160 tar Malin Elgborn upp rollgestaltning, det finns ingen kärna. För att nu inte gå igenom den tes författarna driver. Psykoterapeuten Ia Mårtensson Aspvik menar at sexuella identiteter är flytande och om vi inte var så hårt normstyrda är hon övertygad om att de flesta kvinnor skulle välja en kvinna framför en man (s 145-146). Jag är inte förvånad hur det tänks i en bok av Mian Lodalen, för jag har läst hennes böcker tidigare. Mn jag häpnar när jag ser en som inte läst en bok frimodigt berätta vad som står i den.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Samma tes om (i stort sett) allas potentiella bisexualitet driver den själv "övervägande homosexuelle" psykologen Lars Bohman i sin mycket intressanta bok "Man och man emellan" (Natur o Kultur 1995), där termen "homofobi" t.o.m. används om en mans totala oförmåga att interagera sexuellt med en annan man. (Att inte kunna tända på någon av det motsatta könet är alltså trots kroppsdesignen fullt naturligt, medan oförmåga att tända på någon av det egna är utslag av en "fobi" - jo man tackar).

   Observera också att ordet "homosexualitet" i vissa sammanhang kan beteckna en övervägande dragning till det egna könet, inte oförmåga att attraheras sexuellt även av det motsatta. ("Bisexualitet" betecknar då en lika dragning till män som kvinnor).

   Redan för fem år sedan stod det i DN om att ungdomar inte längre ville bli etiketterade som homo- eller hetero- eller ens bisexuella. Nu var det där nånting som ändrades under livets gång (ska försöka hitta igen artikelserien - har länkat till artiklarna i mejl 2009 men kommer inte ihåg rubrikerna just nu).

   Radera
  2. Men Dag, det vet du väl att man inte behöver läsa böckerna innan man uttalar sig, särskilt inte om man tycker rätt!
   Arg kyrkomedlem

   Radera
  3. Absolut, Och du, arge kyrkomedlem, du vet väl att man inte behöver läsa kommentarerna innan man uttalar sig om dem heller?

   Radera
 10. Jag trodde du gillade Frimodighet, Dag Sandahl. Om du har läst boken så vet du naturligtvis bättre än jag vad som står i den, även om jag haft avsevärda betäntkligheter förut när det gäller hur du tolkar det skrivna ordet. (Väntar t ex fortfarande på svar på var Jesus "säger" att kvinnor inte ska vara präster.)
  Om författarna nu faktiskt menar att helt heterosexuella går att omvända tycker jag att följande citat ur en intervju med dem är underligt:

  "Jag tror att det alltid kommer att finnas människor på de yttersta flankerna som är obotligt homo eller ohjälpligt hetero. Men chansen att du befinner dig mitt emellan på skalan är ofantligt mycket större om man ska tro experterna, säger Mian Lodalen."

  Det ger ju nämligen stöd för det jag skrev att jag uppfattat det som att författarna mena att bara dem som är bisexuella i någon mån går att "omvända", inte dem som är fullkomligt hetero.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ett intressant citat Anna. Om uppgiften stämmer, vilket jag på rak arm inte kan förneka, då får den intressanta konsekvenser. Om en heterosexuell person, som inte befinner sig på yttersta flanken, går att omvända, då torde ju det samma gälla en homosexuell person eller tänker jag fel nu?
   Hur ska en präst veta var på skalan en sökande befinner sig?

   Radera
  2. Jag tolkar ditt citat som att Mian Lodalen tycker att 90% inte tillhör "yttersta flankerna".
   I matematiskt statistiska termer motsvarar de yttersta flankerna minst två standardavvikelser, vilket skulle innebära att 96% av populationen inte är en dle av nämnda extremer.

   Den stora frågan i det sammanhanget är on Gud kan förändra en människa?
   Är det då OK att be till Gud om den förändringen och individen så önskar?
   Är det OK att be en sådan bön under bikt?

   För egen del svarar jag oreserverat ja på alla de tre frågorna.

   Radera
  3. LeoH: Jag tror inte att uppgiften stämmer. Jag tror de helt enkelt inte tänkt till ordentligt och var för förtjusta i sin egen idé för att tänka kritiskt. Däremot kan de ju ha rätt i att betydligt fler än man tror är bi, eller inte är säkra på sin sexuella identitet. Men ja, det skulle betyda att det gäller även en homosexuell person. Trots detta ska en präst inte be för att någon ska bli heterosexuell, lika lite som han/hon ska be för att någon ska bli homosexuell. Prästen kan be för att personen ska finna klarhet och accpetera sin läggning hur den nu är.

   Radera
  4. Peter T: Yttersta flankerna är ett ordval som jag inte står bakom själv.
   Mitt eget svar är ett oreserverat nej på alla de tre frågorna.

   Radera
  5. Anna tror inte att Gud kan förändra en människa! Vad tror hon egentligen på?!
   /Antony

   Radera
  6. Anna levererar ett synnerligen intressant svar som jag tolkar sålunda:
   - Gud kan inte förändra en människa. (fråga någon av LP-vännerna om vad de upplevt så lär du få ett annat svar)
   - Det är inte OK att be för en människa som vill att Gud förändrar henne? (Jesus bad en hel del för människors förändring, t.o.m. helande.)
   - Det är inte OK att be för konfidenten under bikt. (Vad står det nu i handboken om bikt? Bön för konfidenten ingår liksom syndabekännelse. Det senare tyder på att konfidenten vill ha förändring, vad kan då vara så fel med det?)

   Mitt råd till Anna är att gå och bikta sig.
   Det kan finnas något som behöver bekännas, samtidigt som det ger en inblick i biktandets natur.

   Själv längtar jag till nästa bikt så att jag kan få förbön om förändrad riktning i mitt liv så att jag går vägen som Herren vill, inte som jag själv vill.

   Radera
  7. Det är inte klokt!
   Det åligger prästen att tillse att bikten sker enskilt.
   Ska det till kroppsvisitering av konfidenterna i fortsättningen för att prästerna ska kunna uppfylla vad som åligger dem?

   Det är ju lika illa att efterfråga vad som sagt under bikt som att fråga en journalist efter källan.
   Så varför inte låta udda vara jämnt och påpeka för journalisterna hur illa det är att efterfråga källor?
   Det blir normalt sett ett himla liv när man frågar en journalist efter hur de fått tag i (den uppenbart felaktiga) informationen?

   En präst FÅR INTE kännas vid att ett biktsamtal ägt rum.
   Varje präst som yppar det ska med rätta anmälas till domkapitlet oavsett om det visas videosnutt på bikten i nationell TV.

   Att SvK kansli inte först och främst framhåller detta skydd för tystnadsrätten och värnar sina egna är på ren svenska inte klokt.
   Det är synnerligen oklokt, då kansliet då de facto intresserar sig för vilka ord som sagts under bikt.

   Det kan vara värt att komma ihåg hur Caroline Krook skickade tillbaka brev, eller brände dem för att inte tvingas offentliggöra det som sags i det enskilda.

   Vad gör ett domkapitel som får in en anmälan om vad som sagts under bikt?
   Ber den anmälda prästen förklara vad som sagts under bikt, eller lägger ner ärendet?

   Radera
  8. Peter T: Jag förstår att "ett synnerligen intressant svar" betyder ett svar som du inte alls håller med om! Och det är ok, även om det vore ännu mer ok om du höll med, i mina ögon. Hur är det i dina? Svar på dina tolkningar;

   - Jo Gud kan förändra en människa, Gud kan allt om han skapat oss. Frågan är om han VILL förändra en homosexuell människa och på vilka grunder i så fall.

   - Nej det är inte okej att be för en människa som är skapt svart att hon ska bli vit, även om det innebär stora problem att vara svart i många samhällen. Då har man inte förstått att den svarta människan är precis lika mycket värd som den vita och att man därför inte ska be för att han/hon förändras till vit, även om den skulle få ett lättare liv då.

   -Ditt råd till mig att gå och bikta mig är gott, fast jag inte är katolik, och även om jag inte förstår precis vad du åsyftar just här.

   Men är du säker på att jag bör gå och bikta mig MER än du behöver göra det?

   Radera
  9. Anna, då är vi återigen överens om vissa saker.
   1. Gud KAN förändra en människa.
   2. Det är ett gott råd att bikta sig, även om man inte är katolik.

   Vi är inte överens om i vilka situationer en bön om förändring ska hörsammas av förebedjaren, men överens om att det finns en gräns för när sådan bör inte är lämplig, t.ex. hudfärgsförändring.
   Om Gud vill förändra en människas sexuella läggning har vi inte så mycket stöd i skriften för att avgöra. Där omnämns mer sexuella handlingar och det med önskvärd tydlighet.

   Jag tror personligen inte att någon på denna blogg har större synder att bikta sig för än vad jag har, men om man bör gå och bikta sig vet man nog först när man väl gjort det så man har något att jämföra med. Mitt syfte var att du skulle berika dig med en erfarenhet av det du kommenterar.

   Då jag just nu känner ett behov av bikt, så bör jag gå och bikta mig. Om även du känner ett behov eller "bör" har jag ingen aning om.

   Radera
 11. Fast nu när jag läser mitt inlägg igen tycker jag inte att det finns fog för att påstå att jag "frimodigt berättar vad som står i den". Då jag använder mig av uttryck som "föreföll" "verkar vara" och "kan man väl läsa som" är det inte riktigt en adekvat beskrivning av mitt inlägg, Sandahl! Det enda som kan tolkas som "frimodigt" var min sista mening, men så hade jag just också läst ett citat där författarna hävdar att det inte går att omvända en fullkomligt hetero person.

  SvaraRadera
 12. Ursäkta och förlåt mig för vad jag ska säga nu, iofs väldigt ironiskt - Om alla svenska kvinnor valde att bli flator då försvinner Sverige inom en generation - Kanske nåt att bli tacksam för, eller?

  Joel Israelsson

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men snälla Joel, har du aldrig sett en gravid lesbisk kvinna?

   Radera
  2. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/det-egoistiska-moderskapet-firar-triumfer_3586190.svd


   KJ

   Radera
  3. Jag är själv ingen förspråkare för icke-faderskap, men faktum är ju att det går alldeles utmärkt att skaffa barn utan att man har en man. Och nog har det i alla tider funnits gravida kvinnor eller kvinnor med barn som har blivit övergivna av de där nödvändiga männen när barnet är på väg eller fött. Förmodar att även Joel har hört talas om sådana!?

   Radera
 13. En intressant och saklig genomgång av forskningsläget runt homosexualitet och möjligheten att via terapi ändra denna läggning finns här: http://home7.swipnet.se/~w-73784/homoorsak.htm

  SvaraRadera
 14. Varför detta maniska sysslande med sexfrågor? Är det personliga bristvaror på något sätt?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Med tanke på hur propagandan om fritt och exploaterande sex väller över människor idag genom internet och genom RFSLs "undervisning" i skolorna är frågan ytterst angelägen för kyrkan om man menar att kyrkan ska ha någon form av trovärdighet i någon etisk fråga.
   Försöken att göra sexfrågan till en "icke-fråga" och på så vis slussa igenom en liberalisering skulle visserligen vara en parallell till tidigare lyckade kampanjer i det kyrkliga sammanhanget, men det är vare sig hederligt eller bibliskt, som jag ser det.

   Rudbeckius

   Radera
  2. Re sexvanor,
   Naturligtvis har jag aning om Dags sexvanor eller brist på sådana men jag är ganska säker på att han liksom de flesta,(alla?) bekännelsetrogna vet att det gäller att stå stark där tron angrips och det är ju där den nu angrips. Tidigare var det ämbetet- de flesta föll, nu är det äktenskapet- vare sig Du vill tro det eller ej är det i botten det kristna äktenskapet som angrips- ännu finns några försvarare.
   Ännu tidigare var det synen på aborter .En kamp som förlorades till närmare 100%. Nu verkar krafter för att "abortera" fullvuxna foster.

   Kyrkan är illa ute. Få, om någon, förtjänar att kallas Kristi Kyrka och jag kan sia utan att vara profet att nästa konflikt kommer att innebära fullständig förlust av allt kristet.
   //HH

   Radera
  3. Nu var det väl inte Dag jag tänkte på i första hand utan på dem som ständigt vill ha svar på vad som är rätt och fel vad gäller sexualiteten.
   Jag tror att det är bättre att försöka värna sitt eget kristna äktenskap i stället för att hela tiden nagelfara andra människor och dra upp riktlinjer för dem. Tänk om man gjorde det. Då skulle det kanske inte finnas så många misslyckade kristna äktenskap ens bland prästerskapet. Och ett äktenskap kan ju vara havererat även utan en skilsmässa.
   Är det de juridiska konsekvenserna av äktenskapet som är så svåra att acceptera? Eller är det de sexuella? Då kanske ni också har ett mönster för hur ett samlag får gå till bland heterosexuella? Eller man kan kanske bara ha samlag som leder till barnalstrande så att man inte syndar i onödan?

   Jag förstår överhuvudtaget inte på vilket sätt det kan störa någon att andra människor får viga sig i sin kärlek i kyrkan. Men jag förstår verkligen de homosexuella par som aldrig skulle drömma om att viga sig i en kyrka efter att ha godkänts av någon präst!

   Radera
 15. nya tant lila. "Varför detta maniska sysslande med sexfrågor?"

  Så länge vi är sysselsatta med att värdera andra människor, deras sexualitet, synder etc så slipper vi titta på vår egen synd. Vi som är heterosexuella t ex kan med fördel använda homosexuella för detta ändamål, eftersom vi garanterat inte är "såna". Det är just så som djävulen lömskt trasslar in oss i sitt nät. Det spelar ingen roll vad vid ser därute hos andra, det viktiga är att vår blick är är stabilt fäst vid flisan på grannens öga.

  En anonym en

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, så tror jag också att det är!

   Radera
  2. Ja visst kan det vara så. Du är föredömligt konsekvent, nya tant lila, däri att du även upptäcker motsvarande fenomen på "andra kanten", d.v.s. att man pekar ut sverigedemokrater för att få sola sej i sin egen förträfflighet, Säkert är det en träffsäker beskrivning på en del av oss alla, nämligen den s.k. "gammel-Adam."

   Men ska vi vänta med att anlägga moteld till de nu fullkomligt grasserande queer-galenskaperna (som sannerligen inte bara drivs av homosexuella, se bara på mitt eget Folkparti!) kan vi inte vänta tills vi uppnått "christian perfection" och BARA drivs av de mest ädla motiv. Även en fattig syndig människa kan behöva säga ifrån ibland - precis som vi även behöver göra gentemot rasism hos Sverigedemokrater och rashygieniska KUB-tester framdrivna av Folkpartister och andra etablerade partier i oskön förening.

   Radera
 16. Det tog inte lång tid innan en idiotisk kommentar framkom som svar till Joel's kommentar...

  Jenny Oscarsson

  SvaraRadera
  Svar
  1. Har inte du heller sett en gravid lesbisk kvinna? Eller kvinnor som är gravida och har blivit övergivna av sina män?

   Radera
 17. Intressant referens till Matilda Tudor, med hennes nyutkomna bok om normaliteten i lesbisk kärlek.

  Matilda Tudor är partner/fru till Rebecka Tudor, präst i Sv. kyrkan, Hägerstens församling i Stockholm.

  Maltida och Rebecka kunde man nyligen se hånglande i en SVT-trailer, som reklam för ett SVT-program om homosexualitet.

  Vilket förtroende får man för Sv. kyrkan och en präst som Rebecka att predika Guds ord? Predikar hon ordet rent och klart? Vilka sidor ur bibeln har hon rivit bort ur sin bibel?

  Var går gränsen? När ska man ge upp att försöka vara ett salt i Sv. kyrkan? När är det dax att söka sig till ett mer bibeltroende samfund i Kristi Kyrka?

  //Medlem i Hägerstens församling, Sv.kyrkan

  SvaraRadera
  Svar
  1. På Luthers tid fanns det kardinaler som betraktades som helgon bara därför att de nöjde sig med att "ha sex" med kvinnor och avstod från män. Kanske skulle man kalla dessa för "lesbiska bögar".

   Radera
 18. Anna,
  Frågan, kommetaren :"(Väntar t ex fortfarande på svar på var Jesus "säger" att kvinnor inte ska vara präster.)" har Du fått besvarad åtskilliga gånger.

  Accepterar Du inte att Jesus befullmäktigade apostlarna så har han inte sagt ett ord om detta liksom om mycket annat.

  Jesus har inte skrivit ett enda ord på pergament -vad vi vet. Allt vi vet om vad Jesus sade är dessa direkt eller indirekt låtit oss veta .

  Varför skall Du tro apostlarna när de berättar om vad Jesus sagt när Du samtidigt förnekar att de talar som befullmäktade ombud för Jesus? En fullmakt som enbart tillföll Jesus ,inga kyrkofäder, biskopar eller andra.De tog ju inte heller emot honom.
  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  2. HH: Nej jag accepterar inte att apostlarnas ord och Jesu ord skulle vara identiska. Jag ser det som att han litade på dem på samma sätt som min chef litar på mig att jag ska utföra mitt arbete väl, vilket inte betyder att vi är densamma eller att jag är fullkomlig. Jesus var möjligen fullkomlig, inte apostlarna.
   Jag menar också att om man skriver "Jesus säger" så villar man lätt till det för den "nykristne" som inte är så välbevandrad i Bibeln Skriver man "säger" ska man kunna hänvisa till evanglierna, annars får man skriva "Bibeln säger" eller "Paulus säger".

   Får jag bara till slut fråga varför Jesus säger att jag måste ändra frisyr? Och varför säger Jesus att jag måste byta jobb, när jag nu undervisar vuxna män?

   Radera
  3. Ja gör det, nya tant lila. Det är synd om de sekulära. De behöver allt de kan få för att få det lite roligt i sina liv. :-)

   För övrigt har ju HH faktiskt rätt. Anna har fått svar ett antal gånger. Det är bara det att svaret inte passat.

   OCH - det är inte argument MOT att kvinnor kan bli präster som behövs. Det är argument FÖR att något ska ändras (dvs. det som gällt sedan urkyrkan) som måste till.

   Radera
  4. Nädu, Elisabeth. Där har du fel. Jag har fått svar på varför man inte vill ha kvinnliga präster, absolut, men nu gällde frågan om Jesus sagt uttalat detta och det är en annan sak.
   Och för övrigt, när jag ställde en fråga direkt till dig så vägrade du svara med förklaringen att vi hade så olika bibelsyn. Tycker du då att det är rätt att påstå att "svaret inte passat" när du inte svarat alls? Och varför talar du alltid om mig i tredje person, Elisabeth? "Hon den där Anna är si och så!". Det ger ett intryck av ett oerhört förakt för dem som inte delar din tolkning, tycker jag.

   Radera
  5. Men Anna, var någonstans har Jesus sagt att du inte får lära muslimska invandrare svenska? Såvitt jag vet har denna fråga aldrig avhandlats i Nya testamentet. Eller är du präst inför dessa muslimer? Hmm. Mysteriet tätnar.

   Radera
  6. Ntl har sannerligen en morbid humor och uppenbarligen omogna och obildade vänner!
   /Antony

   Radera
  7. Elisabeth: Var står det att jag får det? : ) Det är ni som måste komma med bevis!

   Men allvarligt, kan man vara säker på att Paulus avsåg endast undervisning om Jesus inför vuxna män? Men även om det var det han menade, vilket iofs är troligt, så erkänner jag att jag undervisar mina muslimska elever om kristendomen och framförallt om varför vi firar påsk men även jul.

   Radera
  8. Nej då Antony, mina vänner är definitivt inte obildade, men de är olika. Och om denna bokstavstrohet är konstig för mig, som ändå är troende, vad är den inte då för mina kommunistiska väninnor!

   Radera
  9. Jag vill inte såra HH, men jag har mycket svårt att förstå bokstavstroheten in absurdum. Den känns som en reminiscens från en skola långt tillbaka i tiden för mig. Detta betyder inte att jag inte har respekt för det som står i Bibeln, men inte så...
   Och sedan Elisabet, visst har Anna fått svar på sina frågor massor av gånger. Hon upprepar ju samma frågor som en senil gamling gång,på gång,på gång. Det handlar om ämbetet och äktenskapet. Fast nu har hon visst kommit på att hon ska redovisa sin sexuella natur och förhöra sig om andras erfarenheter. Det blir ju åtminstone lite omväxling i det hela! Och förnöjer säkert en och annan av de äldre herrarna som kanske lever i gamla,torra äktenskap!

   Radera
 19. Jo, tant lila, på grund av att diskussionen och oenigheten gäller just sexfrågan! Kärlek i största allmänhet mellan två av samma kön - eller för den delen mellan syskon eller mellan fler än två personer o.s.v. - är INTE vad vi diskuterar eller är oeniga om, vilket alltför många har försökt påskina. (Kära nån, PÅVEN kan välsigna kärlek mellan två karlar).

  Det här handlar om sex sex sex sex sex. Och det värsta - jo, tro mej, mer intresserad och fascinerad är jag inte - är att vi som vill att våra barn ska få växa upp i en någotsånär heteronormativ (fast inte homofob) miljö med någotsånär begripliga könsbegrepp kommer att bli tvungna att driva opinion minst lika länge som andra sidan gjorde för att vi skulle hamna i queerdiket, d.v.s. i flera decennier. Så tyvärr, tant lila, det är bara att bita ihop eller läsa något annat (det är ju frivilligt).

  SvaraRadera
  Svar
  1. Problemet är ju att ni som skriver om de här sakerna inte alls kan hålla isär saker. Jag har skrivit detta massor av gånger. Ni blandar ju in jippon som Pride i människors vardagsliv. Tror du inte att homosexuella personer är medvetna om vilket kön de tillhör? Vilket trams! Hela resonemanget här på bloggen tyder på en stor brist på verklighetsförankring. Det är som om de som reser iväg till porrshower i Hamburg- jag har sett många som reseledare- skulle få för sig att dessa var mönster för heterosexuell samlevnad! Det hela är totalt bisarrt. Jag är övertygad om att ifall din dotter, eller son kommer hem och meddelar dig att de är förälskad i någon av samma kön, så beror inte detta på att de inte vet vilket kön de har! De har säkert inte heller blivit gueer för det! Försök att landa i verkligheten!

   Radera
  2. Andreas: Fast det är väl inte fel att vara intresserad av själva sexfrågan? Man kanske skulle kunna kalla ett sådant intresse "naturligt" då det trots allt handlar om en av människans starkaste drivkrafter (eller den starkaste).

   Vad är en någotsånär heteronormativ miljö? Att skolan inte får informera om att en del lever i homosexuella relationer eller förklara detta som normalt? Jag själv har aldrig känt mig befinna mig i något queerdike, även om jag är bekant med två transsexuella personer. I min värld är hela min omgivning ytterst heteronormativ - vad har du för erfarenheter av motsatsen? (Förutom Melodifestivalen och att Weiryd är emot tvångssteriliseringar.)

   Radera
  3. Hålla i sär saker var det ja. nya tant lila ;o). "Vi som skriver om de här sakerna" är ingen särskilt homogen grupp. Själv bejakar jag många av 1900-talets reformer - och har samlat in många namn mot Ugandas hbtq-politik - men är rädd att vi nu styrt rakt ut i queerträsket. Vem blandar du ihop mej med egentligen?

   Ja, visst är de flesta homosexuella personer medvetna om vilket kön de tillhör. Nåt annat har jag aldrig påstått. Fast nog börjar det bli allt svårare för oss alla det här med könstillhörigheten: att vara biologisk trebarnsfar eller ha fött barn är tydligen inga säkra tecken längre.

   Ja, visst är könsbegreppsfrågan och sexuell läggning-frågan olika saker - men visst har de å andra sidan tydliga beröringspunkter. Du diskuterar just nu med en folkpartist som på landsmöte i Karlstad träffat en person som på fullt allvar hävdade att hon trots uppenbara kvinnliga attribut levde i ett homosexuellt förhållande med en kille- och att hon, när hon enligt planerna får biologiska barn ihop med sin pojkvän, blir pappa till barnet likaväl som denne.

   Jag ber om ursäkt å Folkpartiets vägnar för att vi drivit fram den omgörning av könsbegreppen fr.o.m. 1 juli 2013 som tillsammans med äktenskapsdeformen gör förvirringen så total och könsskilda omklädningsrum fullständigt obsoleta.

   Vilket f.ö, även gäller könsbegreppen. Vad är det för vits med begreppet "man" om även barnaföderskor får registrera sej som sådana? Eller med begreppet "kvinna" om även trebarnspappor o.s.v.

   (Jfr f.ö. Berglins roliga dejt mellan könsneutralt namngivna "Blipp" och "Blupp" (el dyl.) med repliken (ungefär) "Ska vi gå på toa och dra ner byxorna nu genast eller ska vi låta det bli en överraskning?").

   Välkommen att landa i den nya verklighet vi redan har omkring oss, nya tant lila! Du sköna nya värld!

   Radera
  4. Anna, nej det är förstås inte fel att vara intresserad av själva sexfrågan. Även om jag håller på Marx när det gäller att hävda driften att äta sej mätt som den starkaste. Men när organisationer som Rfsl - som naturligtvis har sitt berättigande - får driva "sexfrågor" i decennier medan den som har allvarliga invändningar på en del punkter och på de punkterna vill vända "utvecklingen" beskrivs som onaturligt sexfixerad, då kan man ju faktiskt bli rätt frustrerad!

   "I min värld är hela min omgivning ytterst heteronormativ" skriver du Anna. Här måste det föreligga en definitionsproblematik. Om du menar att de flesta är heterosexuellt orienterade och skyltar med det, så har du ju rätt. Men om man med "heteronormativ" menar "person som tror att alla är heterosexuella" (jo, den definitionen har på allvar föreslagits och använts) så är vår omgivning lyckligtvis knappast särskilt heteronormativ (längre), även om man i en mindre krets brukar anta att folk i huvudsak är heterosexuella - och t.ex. köttätare - om inte annat särskilt meddelats.

   Och menar man - som jag - med "heteronormativ" att i händelse av en förefintlig valsituation förespråka heterosexuell samlevnad framför homosexuell (precis som monogam framför polygam eller exogam framför endogam), så gäller det i varje fall knappast särskilt många tongivande teologer, politiker eller journalister i vårt land (good or bad). Men det är fullt möjligt att du har rätt i att en moderat heteronormativitet också i denna mening faktiskt fortfarande dominerar "under ytan" och alla opinionsundersökningar till trots. Och det vill jag i så fall inte utan vidare beklaga (även om jag trivts bra på Rosa caféet i Lund och gläds åt att taskiga bögskämt på jobben och Fred Phelps-liknande utfall från predikstolarna undertryckts allt mer under min livstid). Jag tror att både kyrka och skola måste vara moderat heteronormativa - eller också, för att vara konsekventa, kräva att väggarna rivs mellan de könsskilda omklädningsrummen (som ju i grunden bygger på tabut mot det egna könet).

   Radera
  5. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  6. Andreas Holmberg, ja, det är inte lätt i folkpartiet! Trevliga människor, men ibland undrar man över gränserna inom liberalismen. Det gäller väl inte bara äktenskap- eller brist på äktenskap- utan inte minst i deras idoga sätt att driva abortfrågan, nu ute i Europa. Men Andreas, de är inte typiska för alla människor i vår tid! Om du träffar på en konstig folkpartist som inte vet att hon är kvinna, så betyder inte detta att hon är representativ för vår tid! Jag lovar att gränserna är tydligare i kd, där verkar folk veta vilket kön de har! :-)

   Radera
  7. Andreas: Jag håller med dig om RFSL som verkar ha fått monopol när det gäller dessa frågor, och att den som framför kritik antingen ses som sexfixerad - men också som rigid och sexfientlig. Jag tycker inte heller att kyrkan ska "certfieras" av RFSL, men lite mer kunskap om dessa frågor skadar nog inte på sina håll. Men det är inte nödvändigtvis RFSL som behöver stå för den.

   Jag vet inte riktigt vad jag menade med heteronormativ. Men menade jnog att min omgivning och även jag själv talar och beter sig som om alla vore heterosexuella, innan någon uttryckligen förklarat att så inte är fallet.

   Radera
 20. Boken om lesbiska kvinnor... Tänk om tex Jan Guillou och Robert Aschberg hade skrivit en bok om att de tycker att bögar skall bli hetero? Det hade blivit en total katastrof för dom.!!! Nu när dessa två kvinnor gör denna bok så sitter dom i varenda studio som finns både i radio och TV. Nu vet du vad PK är!!! Ingen ifrågasätter dom.

  SvaraRadera
 21. Nu tycker jag att Dag ska ändra inställningarna för bloggen, så att det inte längre är möjligt att kommentera som "Anonym", utan bara under namn eller signatur, som syns före kommentaren. Inställningarna bör också ändras så att epostadress (som dock inte behöver visas för läsarna) blir obligatorisk,. Detta för att hindra att flera personer använder samma signatur. Ett gott råd är att skicka ett mejl till den uppgivna epostadressen, varje gång någon tidigare okänd person kommenterar, med en begäran av bekräftelse epost-innehavaren är samma person som kommentatorn.

  Det behövs också skärpta regler att
  1 )Kommentarer med grova personangrepp inte publiceras
  2) Kommenterer med allvarlig personkritik mot namngivna eller identifierbara personer, inte får ske anonymt eller under vanligt namn (exempelvis Sven Svensson), såvida de kritiserade personerna inte är offentliga personer. I övriga fall ska den som kritiserar kunna identifieras lika enkelt som den som kritiseras.
  3) Den som angriper Svenska kyrkan eller den lutherska tron ska uppge egen samfundstillhörighet, så att vederbörande inte uppfattas som tillhörig någon inre opposition inom Svk.
  4) Diskussioner om andra människors sexualitet ska endast tillåtas i kommentarer till inlägg som handlar om just detta.

  Det nu aktuella inlägget handlar ju snararare om SvK.s personalpolitik än om det är rätt eller fel eller möjligt eller omöjligt att "bota" homosexualitet. Blev inte prästerna, som ska "avslöjas" i TV förda bakom ljuset av journalister som falskeligen uppgav sig vara homosexuell och ljög att den påstådda läggningen var ett lidande för honom /henne? Ett sådant tillvägagångssätt, i syfte att skandalisera andra människor för att de försöker vara tillmötesgående, måste fördömas, oavsett vad man anser om den påstådda läggningen i sig. Det borde kyrkoledningen har förberett sig att göra omedelbart efter programmet, i stället för att själv delta i häxjakten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. LFL: "Den som angriper Svenska kyrkan eller den lutherska tron ska uppge egen samfundstillhörighet, så att vederbörande inte uppfattas som tillhörig någon inre opposition inom Svk. "

   Radera
 22. Ack, det blev en del slarvfel i mina kommentarer. Fingrarna hängde tydligen inte med . Alltså re sexvanor. (kommentar till Nya tant Lina) Där fattas " ingen" i inledningen ,första meningen. Den blev dessutom för lång och alldeles för tungrodd. Vad jag ville visa är att det är den kristna tron som angrips med konsekvensen att sedan hela tron förstörs. Mentaliteten att det gäller att bevara det "viktigaste" kan verka förnuftig men fungerar inte.

  Det gäller att stå stark i varje punkt där den apostoliska tron och läran angrips. Om inte är det lika gott och acceptera att hela den apostoliska tron och läran är förkvävd..
  RE Anna´s återkommande Dike-liknande fråga. Där blev det också slarvfel, några komman som borde varit på plats men som jag inte bryr mig om att nu korrigera.Antar att andemeningen trots allt var klar. Näst sista meningen blev ett syftfel -skall vara enbart tillföll apostlarna...
  Alltså Jesus befullmäktigade dem. (Den unika fullmakten går f.ö inte vidare med en aldrig så "apostolisk" prästvigning. Citattecknen därför att jag på goda grunder menar att den redan är förlorad. Oavsett , en sådan vigning motsvarar inte den fullmakt Jesus gav apostlarna
  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. HH: På något sätt tycker jag ibland att det liknar hokus pukos-magi och tvångstankar med idén om den apostoliska successionen. Som när man var ung och fick kedjebrev och fick hot om att om man bröt kedjan (jag bröt alltid kedjan) så skulle något hemskt hända. Jag tycker att synen på den obrutna apostoliska efterföljden skiljer sig mycket från hur Jesus själv framstod och lärde och håller den därför inte så högt.

   Radera
 23. Den som vågar varna för det beteende som i HBTQ-kretsar kallas för "bug chasing" torde få räkna med att bli stämplad som homofob, men Abrahams förbön för Sodom och Gomorra och oss har räckvidd ända in i framtiden.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vad har samkönade äktenskap med HBTQ-kretsar att göra?

   Radera
 24. Det hann skrivas åtta kommentarer om diskussionsämnet (hur kyrkan behandlar sina anställda) innan hela diskussionen kantrade och började handla om sex. Den första sex-kommentaren kom 10.35 från Anonym, som sedan visade sig vara sign Jag i Halland. och sign Anna var inte sen att hänga på. Denna kvinna (?) vekar bli väldigt upplivad av verbal-sex med anonyma präster. Syndigt ska det vara, för synden är bitterljuv. Annars finns det väl bloggar som hyllar alla former av sex, med vem som helst och hur många som helst, som den renaste formen av kärlek. Men då saknas förstås den där extra kryddan.

  Varför inte stoppa fortsatt kommenterande, när sexfreaksen har tagit över?

  SvaraRadera
  Svar
  1. F ö anser jag att LFL bör stoppas alt behärska sig

   Allt gott
   Anders G

   Radera
  2. Den där kommentaren, LFL, var en verklig förebild för oss alla när det gäller att inte komma med grova personangrepp!

   Men tänk, LFL, om Dag Sandahl lyder dina råd - hur tror du det går för dina kommentarer då? Bara en liten oskyldig fråga.

   Jaja, här sitter man och är upplivad minsann. Men obs att verbalsexet gäller PRÄSTER, så kan du inte åtminstone någon gång ibland lämna mig ifred?

   Radera
  3. Men LFL du kan väl inte påstå att Dags inlägg inte handlade om homosexualitet? Har du inte läst det? Att sedan detta genast sätter igång Annas funderingar om vad som är rätt och fel när det gäller sex och får förtjusta präster att hänga på, det vet vi väl alla vid det här laget Men hur nu Dag o co kan lösa de problemen begriper jag inte!

   Radera
  4. Tror du, Anna, att min fästman stöter på dig på något sätt?

   Radera
  5. Nej, LFL.

   Det här var ändå lite väl magstarkt? Att 16.34 kräva stopp för personangrepp, och redan 17.33 leverera en rimligen illvillig tolkning som åtminstone jag tveklöst uppfattar som just personangrepp. Kvittens för gamla tjuvnyp förvisso, men ändå.

   KJ

   Radera
  6. Anna, alla här ser väl med vilken intensitet du hela tiden försöker diskutera vad som är tillåtet och vad som är sexuellt förbjudet. Detta ser så klart fler än min fästman. Man måste ju undra över din förtjusning i ämnet och med tanke på din ålder måste man väl tycka att frågorna är minst sagt pubertala eller, som LFL skriver, lämpa sig mer för andra typer av bloggar än kyrkliga. Nog måste han ha rätt att påpeka detta? Jag tror inte att han har andra avsikter än detta, ser du! Män i hans ålder brukar ha pretentioner på intellektuell flexibilitet! Och på andra erfarenheter!

   Radera
  7. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
 25. Resultatet av "hojtargudstjänsten" i Falköping i torsdags.

  Det kanske kan intressera bloggarna här hur resultatet i Falköping till EU-valet blev efter röstningen i söndags.
  M 10,3 %
  C 13,2 %
  FP 5,8 %
  KD 8,4 %
  S 25,8 %
  V 4,7 %
  MP 11,2 %
  SD 15,5 % !!!!
  PP 1,6 %
  FI 3,0 %

  Det hjälpte alltså inte att den centerpartistiskt aktive kyrkoherden Jonas Hagström försökte minska SD:s möjligheter i valet genom sin planerade gudstjänst emot partiet. Tilltaget fick helt motsatt effekt. Falköpingsborna knöt näven i byxorna och gick och röstade utan att ta åt sig några
  pekpinnar från "centerkyrkoherden".
  I kyrkans värld har det alltid varit så, att förföljelse och martyrium är det bästa utsädet för spridande och bevarande av kristen tro.
  Så är det tydligen också inom andra områden och även inom politiken, tycks det .
  De förföljda och hånade får omgivningens sympatier. Lite underligt att en kyrkoherde i dag inte tycks känna till detta. 15,5 % till SD. Jonas Hagström får nog anses ha varit ute i ogjort ärende genom sitt tilltag. Som jag skrivit tidigare: Hut går hem.

  "Präst från Skara stift"

  SvaraRadera
 26. LFL, medlem i Svk26 maj 2014 kl. 22:28

  Det var alltså ett förslag till modering, som var riktat till bloggägaren. Kommentarer som bryter mot reglerna ska inte publiceras. Det är helt meningslöst att förvänta sig att alla kommentatorer frivilligt ska följa reglerna. Jag vill tillägga en punkt: Yngre ska inte fara ut i respektlösa utfall mot äldre kvinnor eller äldre män. Detta är en kristen blogg, och fjärde budet gäller inte bara i förhållande till de egna biologiska föräldrarna. Det är ju faktiskt från de äldre, från dem som gått före oss, som vi har mottagit vår kristna tro och dess rätta uttydning.

  Konstaterar att katolicisterna vill fortsätta att angripa Svk under falsk täckmantel som tillhöriga en högkyrklig opposition i Svk med hemvist på Dagbloggen. En medlem i Katolsk Vision, vilken framträder med namn men sällan med samfundstillhörighet på Bonniers blogg, försöker å andra sidan vända Svk mot sin egen kyrkoledning, d.v.s. påven. Se upp så att Svk inte blir ett slagfält mellan den själutnämnda majoriteteni Katolska kyrkan (den engelska motsvarigheten till Katolksk vision kallar sig We are the Church) och de extrema katolicisterna, som dyrkar kyrkan som en gud, vars historiska påvar aldrig har haft fel, inte ens när de uppmanade till mord på protestanter eller vägrade förhandla med den svenska kungen Johan III om en återförening.

  SvaraRadera
  Svar
  1. LFL borde få någon slags behandling för sin patologiska fixering på den Katolska Kyrkan!
   /Antony

   Radera
 27. Vi är ju ganska många här som har debatterat i många år på den här bloggen. Ibland har tonen varit frän- så också från mig. Men de flesta skriver väl här för att de tror att de kan tillföra något i förhållanden och frågor som är välkända för dem, inte bara för att ställa samma frågor gång på gång, utan att acceptera eller uppfatta svaren på dem. Nog blir väl detta en aning tjatigt!
  Anna är, efter vad jag förstår, ett tiotal år äldre än mina barn och brors- och kusinbarn. Otroligt artiga och trevliga ungdomar. Desto mera förvånad blir jag när en medelålders människa kan säga åt mig att "hyfsa till mig"," "ta mig i brasan" och inför mig skriver till min fästman att han ska lämna henne ifred, värre än han intresserat jagade henne för att han har kommenterat hennes tröttsamma inlägg! Om Anna har blivit uppmanad att inte undervisa muslimska män, så har säkert den uppmaningen kommit från muslimer! För den stilen med utläggningar om sin sexualitet och frågor till andra om deras erfarenheter, som hon gör här, brukar de nog bara återfinna hos dem som de betraktar som " horor "! Ingen ärbar, muslimsk kvinna gör den här sortens offentliga utläggningar.Det borde en Sfi-lärare begripa, även om hon tycker att frågorna är otroligt spännande! Vi får, för Annas skull, hoppas att ingen av hennes elever läser här!

  SvaraRadera
 28. Märkligt är att i en tid när kyrkoledningen är generöst tillåtande i det mesta, blir man närmast fanatisk när det gäller bikthemligheten. Inget får någonsin röjas under några omständigheter. Inte ens att ett samtal förekommit. Inte ens om samtalet/bikten var en politisk provokation.

  I den gamla kyrkolagen från 1686 som till delar var i kraft när undertecknad blev prästvigd tog man det noga med bikthemligheten. Präst som var lösmynt miste huvudet. Den pratade inte bredvid mun fler gånger. Men detsamma gällde för den som tjuvlyssnade på samtalet och spred innehållet vidare. Rimligen borde den paragrafen kunna tillämpas på journalist med dold inspelningsutrustning. Det hade så att säga varit en god början...

  Men lagen förutsåg också att präst kunde ha giltig orsak att bryta tystnaden. Om han i biktens sammanhang fick kännedom om ett planerat illdåd där undersåtar (!) riskerade att mista livet, då var han skyldig att varna ansvariga dock utan att röja namnet på källan. En enligt min mening rimlig avvägning.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för denna påminnelse Jörgen U. Bengtsson, den gamla kyrkolagen kan kanske ännu vara tillämplig, eller?/sven-åke. Nilsson.

   Radera
  2. Det karolinska enväldet hade allt sina poänger! :-)

   KJ

   Radera
 29. Jag förstår mycket väl att man angriper Anna.

  Det är hon som ställer dom viktiga frågor och det är hon som förespråkar tolerans och förståelse. I det här sammanhang sådan hållninginsätt är nästan en dödssynd.

  Föresten, Anna har inte fått svar för sina frågor på ett adekvat sätt. Standard svaren, som att Jesus hade inga kvinliga apostlar, är ett tveksam svar.Ämbetsutvecklingen stannade inte i apostlarna. När församlingar började dyka upp, fick man ett antal funktioner.

  När Paulus säger, att kvinnorna skall hålla tyst i församlingen, då är andemeningen att hon skall inte störa den gemensamma undervisningen. Men det är inte samma sak att om en kvinna , som Anna här, är det som har kunskapen ,att hon skall inte undervisa . Och när hon gör det ,då skall även närvarande männen hållat tyst och inte störa undervisningen.

  Och nya Tant Lila, du förutsätter i dina kommentarer, att Anna känner till dina privata förhållandena. Hur skall hon göra det? Ditt nedlåtande attityd slår tillbaka på dig själv, var försiktig om hur du formulerar dig.

  Det är Anna som har hyfset och intelligenset och om man vill lära sig att ser saker från ett annat perspektiv då skall man ta henne på allvar .

  Ett av dom stora problem med kyrkan är ,att man har inte lyhördhet med människor som Anna. Hon representerar dom Inteligenta och tänkande lekman .
  Det är med henne man kan lära sig att ha ett utvecklande samtal där man sätter sitt tro och vetande på prov.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag antar att i ett postmodernt perspektiv så är även intelligens något relativt?!
   /Antony

   Radera
  2. Jovisst. Anna är ofta smart och välformulerad. Skänker generöst ett skratt genom sin slagfärdighet. Är ibland angelägen. Lär sig och utvecklas synbarligen. Kanske får så småningom marcus sr rätt.

   Radera
  3. Marcus, det är inte första gången som Anna får kännedom om privata förhållanden här på bloggen, så hon borde ha fattat dem nu. Anna är i mina ögon distanslös och respektlös, inte minst mot Dag som hon återkommande trakasserar för hans skilsmässor. Förmodligen tycker hon själv att detta är någon sorts charmig oförskämdhet, medan det bara visar ett totalt lågvattenmärke. Det finns kanske de som tycker att hennes banala tragglande om samma saker är intressant, jag själv läser det - när jag orkar -med en suck. Speciellt intelligenta synpunkter kan jag inte finna i dessa banaliteter.Syftet verkar väl knappast vara att utvecklas utan att hysteriskt få synas oh att försöka omvända folk här.
   Finns det någon här av kvinnoprästmotståndarna som har ändrat åsikt genom hennes frågor?
   Om Anna vore femton är kanske det här var charmigt, men vad jag vet är hon en medelålders kvinna bortåt de femtio!

   Radera
  4. Borde man inte vara lite mera utvecklad som medelålders?

   Radera
  5. Sedan Marcus jr har du och jag definitivt olika uppfattningar om vad som är hyfs och intelligens. Det är ingen hyfs att skriva till en äldre kvinna att hon ska "ta sig i baken" som Anna gjorde på en annan kommentarstråd. Men det är ju tydligt att den medelåldriga kvinnan försöker leka ung och tuff! I mina ögon är detta både patetiskt och löjligt, inte minst då det kombineras med en pubertal nyfikenhet på sexuella gränsdragningar.

   Radera
 30. Tack marcus sr.

  Nu återgår jag till att "redovisa min sexuella natur" och "förhöra mig om andras sexuella erfarenheter" och till att vettlöst angripa fina stackars gamlingar som helt oskyldigt får stå ut med detta!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men snälla Anna! Du skriver om "fina stackars gamlingar" som om du själv vore en ung, charmig kvinna! I själva verket är du ju, efter vad jag har förstått, en medelålders, ogift (överbliven?) kvinna som närmar sig de 50! Och den rollen är kanske inte så lätt. Jag vet inte, för jag har aldrig varit i den.

   Radera
  2. Tant lila: Om du rannsakar dig själv och dina otaliga blogginlägg om hur elaka folk är på Dag Sandahls blogg, vilket du också beklagat dig över på min (tillsammans med en del skvaller om Sandahls skilsmässor för övrigt) vilken mobbarmentalitet som råder där - hur kategoriserar du dina egna kommentarer med avseende på detta?
   Om du skulle drista dig till att jämföra de övriga kommentarerna under detta inlägg, tonen i dem och sedan tonen i dina? Vad kommer du fram till då?

   Det är lite svårt att förstå dessa kopiösa vredesutbrott och vad som framkallar dem. I synnerhet som vi ju ofta har en liknande syn på de frågor vi diskuterar.

   Men du - jag närmar mig faktiskt inte 50! Jag närmar mig 94. Hur gammal är du?

   Radera

  3. Anna har av och till tvålat till de flesta skribenter här. Ibland på mindre tilltalande sätt. Så småningom allt mera elegant. Jag föreslår Anna att ignorera ovanstående väsningar. Min gamla gårdskatt passerade just min brittiska blå och min perser. Ett par praktfulla väsanden avgavs av den ärrade kämpen. De bevästa ignorerade med likgiltig, aristokratisk upphöjdhet revirmarkeringen. Bäst så.

   Anonym 10.43

   Radera
  4. Anna, eftersom det som skrivs verkar rinna av dig som vatten på en gås är ju ytterligare förklaringar helt onödiga. Du verkar ändå inte uppfatta innehållet. Sedan skulle jag väl inte kalla irriterade blogginlägg för "kopiösa vredesutbrott" men ord har ju olika valör för oss.

   Radera
  5. Tant lila: kanske finns en anledning till att vissa är "totalt ointressanta för etablerade förlag", som då du klagar över att Dag får ge ut böcker på kända förlag, men inte du. Det är, vad ska man säga, ganska osexigt med sådan bitterhet.Lär dig av någon syster här hur man kan använda humor;-)

   Radera
  6. Det förefaller helt klart vara en sport och njutning hos den halvgamla att provocera de flesta äldre till "kopiösa vredesutbrott". Alltid förstör det dagen för någon, och då är ju dagen räddad för "hon som förespråkar tolerans och förståelse. För att citera Marcus sr, som skrev i en kommentar i ett tidigare inlägg att hans intresse var att studera troende människor (jag minns inte exakt hur han uttryckte det) som om de vore något slags otäcka djur. Också en sport och njutning för en primitiv själ. Skulle Marcus sr själv vara en bättre människa än dem som ha så föraktfullt "studerar". Vilka primitiva drifter hos sig själv tillfredsställer han med denna "hobby"?

   Jag är förvisso också bitsk, men det är för att jag reagerar mot provokationerna och vill varna för missriktad snällhet. I morgon får vi se TV hur präster som bara ville väl, och trodde på de "falska bögarna", kommer att hånas och förföljas. Det är inte lätt både vara på sin vakt mot provokatörer och att inte avvisa
   äkta hjälpsökande.

   Marcus sr:s utläggning om vad Paulus egentligen menade, hade kanske varit intressant att diskutera om det kommit från någon med ett annat syfte än spy sin galla. Det stänker på de kvinnliga prästerna också, nämligen.

   Radera
  7. Snälla Olof! Kan du inte skilja på irritation och bitterhet? Jag har ingen anledning att vara bitter. Menar du att Dag får ge ut böcker på etablerade förlag för att han är sexig? Den delen av livet kanske annars hör till den privata sfären!? Eller...?
   Jag har egen förlagsverksamhet så utgivning är inget problem, men det kräver tid. Det vore enklare med andras förlag, men det är kanske på gång det också...trots brist på sexighet?

   Radera
  8. Sedan är jag lite förvånad över det ni kallar humor hos Anna, för den har jag aldrig märkt. Ni måste tro att hon skämtar!

   Radera
 31. Nu har jag, detta bedrövliga ord, matat min gamla människa genom att läsa alla inlägg i denna tråd och erfarit den gamla människans njutning därav, med såväl skakningar på huvudet som fula leenden. Det kommer Guds Helige Ande bestraffa, vet jag av erfarenhet. Eftersom jag inte vill rikta min kritik utan att själv blottlägga den, så skrivs dessa ord innan jag skriver följande: flera av er vet inte vad ni gör och att bloggaren upplåter en modererad blogg åt er, är så
  Osmakligt att jag saknar ord. Synd är det, det ni ägnar er åt. Nu har jag ätit ab den och skall skyndsamt stryka lammets blod på min andes dörrposter till den kammare som Jesus i söndags undervisade om. Kammaren där den högra uppenbarade sidan och den vänstra fördolda, söker hjälpa oss arma syndare att hörsamma hans föregående ord om fullkomligheten, den som endast den dolda bönen som ser Gud och inte låter sig ses i gathörn eller på denna bloggtråds gator där ni skriker era ord. Jesu av döparen övertagna böneundervisning borde ni ägna er åt istället för de bedrövligheter ni delger era medmänniskor med ett antal kommentarer här. Bloggaren säger: forska. Det håller jag med om, forska i skrifterna, rannsaka dem och låt de rannsaka hjärtan. / Magnus Olsson

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så sant, Magnus. Du har så rätt. Det är så lätt att hemfalla åt synden i kommentatorsfältet men varje kristen måste vakta sin fot (och tunga). Ditt inlägg är en nyttig påminnelse.

   Bra, för övrigt, att du är tillbaka. Jag funderade bara för någon dag sedan över vart du tagit vägen. Jag tänker ofta på din mormor och rulltårtan...

   Radera
  2. Visst, det är så Magnus Olsson att i kyrkan är det synd att bli arg. Det får man inte vara. Man ska, som jag brukar skriva vara snäll och rar och söt och trevlig, vad man än tycker och känner. Det är farligt, inte minst för arbetsmiljön, för konflikterna och frustrationerna växer under ytan, liksom ofta förtalet.
   Det är bra för hälsan med ilska som går utåt. Den hindrar att ilskan går inåt och blir till depressioner. Min Gud har ingenting emot ilska och rakhet! Inte ett dugg! Och han förbjuder ingen att reagera på uppenbara provokationer.

   Radera
 32. Elisabeth, det glädjer mig att du minns rullttårtan! Minnet är en viktig själsgåva, som vi har all anledning att TACKA Gud för, så vi tackar oss in i Gud och Gud kan verka i oss så som Gud döljer sig i alla mänskliga behov, men dessa lätt av oss fylls av vårt eget jag istället för dettas död i helgelse så att Gud får större plats i våra behov. Önskar dig en välsignad dag om du läser detta. / Magnus Olsson

  SvaraRadera
  Svar
  1. Klart jag läser, Magnus. Tack för vänliga ord! Jag önskar även dig en välsignad dag!

   Radera