torsdag 15 maj 2014

Ett fint brev

Det är nog bäst att uttrycka att också jag förstått att biskopsbrevet är ett fint brev. Jag har förstått att det är så - hur skulle det annars vara? Frågan om hållbar utveckling har tagit en allt större plats i kyrkornas liv. Det förstår jag är viktigt. Vi kan väl inte avsluta gudstjänsterna med den fornkyrkliga frasen: "Må nåden komma och denna världen förgås" heller? Vad skulle folk tycka om det?

Eskatologin blir, med en liten glidning, "löftet om det eviga livet", inte så mycket att denna värld går under och Gud skapar nytt. Inte konstaterandet att jorden slits ut som en klädnad. Bättre upp! Vi är Guds medarbetare och det betyder samverkan med andra kyrkor och andra religioner blir allt viktigare. Jag förstår. Och jag saknar som alltid i dessa fromma sammanhang vanliga hederliga hedningar, sådana jag hellre litar på än en uppsättning religiösa. Jag räknar med att denna min hållning inte alls uppfattas som klok utan bara som ytterligare ett tecken på hur fel jag har. Biskopar gillar  uppenbarligen allra helst de religiösa. Annars hade de väl skrivit om klimatpolitiken att de hellre samarbetar med en hederlig rucklare än en ohederlig hycklare?

Jag ser att biskoparna är pigga på lag. Vi ska både det ena och det andra. Det måste väl bero på att Jesus är argsint? Det vegetariska är på väg in så vi ska nog inte äta kött, inte mycket i alla fall, och lampor ska släckas och stad by-lägen undvikas. Det finns dock alltid ett höttande episkopalt finger även om jag åt en vegetarisk omelett i förrgår och släckte lampor: Jag får inte vara nöjd med mitt välförhållande. Här kommer fingret!:
"Praktiska förändringar i vår privata vardag (privata? DS - vem har egentligen en "privat" vardag, fylld med sociala förpliktelser som den är för många av oss?) får dock inte bli en förevändning för att inte bejaka gemensamma förändringar. De får inte heller ta så mycket energi att de blir något vi gör i stället för att verka för gemensamma och politiska lösningar." Blir man trött eller blir man trött? Biskopsbrev får inte skrivas så att de tar så mycket energi att läsaren ger upp. Men biskoparna är tydliga. Här krävs ett ledarskap, som inte väntar in vad andra ska göra och tycka. Jag antar att biskoparna ämnar stå för det.

Vi medborgare, som definieras som väljare och politiker, ska hålla i också när media tröttnar, heter det. Vilken samhällssyn tydliggörs här? Media som något annat - i vems intresse? Det måste finnas en grundläggande tillit till samhällsgemenskapen. Uttrycks här något annat än ett korporativt samhällsideal, fascism av italienskt märke om ni så vill - hade Mussolini egentligen så fel?

Folkkyrkans biskopar funderar över folket och undrar om "vi" i framtiden kommer att betala för sånglektioner snarare än ligga på stranden i Thailand. Gud hjälpe! Ska den korporativa visionen ta sig uttryck i sång, vet jag vad klockan är slagen. Men jag ser också det tydliga medelklassperspektivet. Här kan de välsituerade välja. Det är dock inte den ensamma mamman i traversen som efter arbetets slut skyndar till sina inköp och har råd att välja mellan den dyrare ekologiska maten och den andra. Ska biskoparna säga till henne att hon där vid disken får tänka igenom sitt konsumtionsmönster på ett mer grundläggande sätt (s 84) så kan den ensamma mamman i traversen bara uppfatta översåtligheten. Vilka av biskoparna har varit församlingspräster i socialt utsatta områden, egentligen? Medelklassen är på många sätt förfärande. Tjoho! "Genom att visa att ett klimatsmart liv också är ett lyckligare liv är mycket vunnet: då ökar beredvilligheten att ge upp gamla mönster." (s 85) Så lyder biskoparnas evangelium. Gud vi tackar dig!

Biskoparna avvisar förvaltarskapstanken som enda modell för att tolka klimatansvaret. Människan är också med-skapare. (s 58 och 60). Detta ses som nydande. Varför räcker inte förvaltarskapstanken. Därför att den missbrukats. Men strider inte detta mot Svenska kyrkans bekännelses ord att "abusus non tollit usum", missbruket upphäver inte (det rätta) bruket? Vi som håller på bekännelsen får nog fortsätta att tala om vårt uppdrag som människor att förvalta skapelsen och de kristna kan fortsätta se sig som kungar, präster och profeter. Kungar med uppgiften att ordna det bra för skapelsen, präster med uppgiften att be för skapelsen (i de troendes allmänna prästadöme, inte allmänhetens!) och profeter med uppgiften att dra gränsen mellan gott och ont, sanning och lögn.

Naturligtvis är biskoparnas klimatbrev ett fint brev, viktigt och så. Bara en fähund skulle tänka tanken vad biskoparna kunde gjort för andra insatser under den tid de arbetade fram sitt brev och bara en veritabel fähund skulle tänka tanken att den här sortens analyser borde de kyrkomedlemmar som är sakkunniga - och från olika partipolitiska läger - arbeta fram. Lekmän som är experter, med andra ord. Om man tänkte så, vad skulle biskoparna göra då för at skapa förtroende för sig?

En fråga gnager hos mig. Hur mycket bidrar Svenska kyrkans skogsinnehav till att binda kol och hur mycket rabatt på kolutsläpp ska vi tillgodoräkna oss, vi som är kyrkotillhöriga och betalar för det? Vi är dock inte fler människor i Sverige än vad Greater London räknar, så kraven på oss måste väl vara rätt måttliga, om vi räknar skogen staten äger och kyrkan äger, dvs du och jag. För vi bidrar till klimatarbetet genom våra träd, eller har jag missat något? Jag äger en del egna träd också. Hur räknas det?


18 kommentarer:

 1. Det finns en del vetenskapsmän, som kritiserar klimatpanelerna för att de inte tar med frågan om naturliga växlingar i klimatet. Världens klimat har ju förändrats genom årmiljonerna. En gång hade vår jord så mycket koldioxid att den kunde lagras i växter, som sedan blev kol och olja. Det är inte så väldigt länge sedan hela vårt land var täckt av is.

  Men OK, jag inser att vi försämrar klimatet med vår moderna livsstil. Men om man bara lyfter fram det, får man bedömningen: vi människor har försämrat klimatet, nu skall vi förbättra det. Tala om att människan är herre! Det blir ingen plats för Gud, eller för vår litenhet i en skapelse, som å ena sidan är en gåva, å andra är en genom vår bortvändhet från Gud skadad skapelse.

  Det tycks mig som om klimatbrevet alltför oreflekterat stämmer in i den bedömning, som utgår från att människan är alltings mått.

  SvaraRadera
 2. Tack du veritable fähund, för att du orkar stå och upp säga som det är: kejsaren är naken! Din röst behövs verkligen!

  SvaraRadera
 3. Just det: Låt miljöexperter sköta dessa frågor.
  Vad ska då biskoparna göra?
  Får man föreslå?
  Kanske teologi och lärofrågor.

  LG

  SvaraRadera
 4. Nog märker man att 68-as barn har vandrat genom institutionerna och krattat kyrkogårdsgångarna. Nu har barnbarnen, d v s de som blev studenter under det röda 70-talet och färgades av de äldres Weltanschaung, hunnit ta över i kyrkans styrande funktioner. Pigg aktivism, moraliserande, kritik av det givna och tidigare självklara är självklar. Engagemang för (positiv) förändring, det 'progressiva', består. De är en andrageneration av väckelsebarn, trogna förstagenerationens grundhållning, om än både föremål för och intensitet i indignation och entusiasm växlat och mildrats i takt med tiden. Inte så få har gått förlorade för väckelsen och låtit sitt kritiska sinnelag drabba tidigare ståndpunkter.och nuvarande, "progressiva" ståndpunkter. Men läpparnas bekännelse till föremålen för dagens aktivism är dock rekommedabel, eftersom kontrarevolution ännu inte har någon större marknadspotential. Snart kommer ännu en generation. Fråga blir om inte då större delen av arvet från -68 stillsamt förpassas till kyrkohistorisk och mentalitetshistorisk forskning.

  M Gunnesson

  SvaraRadera
 5. Vad gäller de egna träden och hur mycket klimatkompensering man kan tillgodoräkna sig, så beror svaret på om det är kunskapsträd, äppelträd eller andra träd (för att nu travestera Madickens syster Lisabet). Är det andra träd så är det full klimatkompensering. Är det äppelträd är det halv klimatkompensering och vad gäller kunskapsträd så är det ingen klimatkompensering alls, däremot kan man få tillgodoräkna sig s.k. klimatkompostering om man gräver ner alla sina kunskaper och går över till att tycka precis som biskoparna och "alla" andra som vet hur Bibeln skall tolkas idag utifrån allt vi har kunskap om idag; som att jorden är platt och att kyrkomötet aldrig kan ha fel eftersom de beslutar i demokratisk ordning. Hälsningar från Stig Åhtsidan.

  SvaraRadera
 6. En fin och klarsynt analys av "Ett fint brev"
  HIB

  SvaraRadera
 7. Ja, det är säkert ett fint brev. Allt som biskoparna säger är fint, speciellt fint verkar det vara i Skara stift, där biskopen förtjust gurglar över lovord om att han skrivet fint, men inte är så förtjust i oss som är lite fränare i tonen. Att Wejryd mest sysslat med klimatet under sin ämbetstid som ärkebiskop är kanske inte så konstigt, det är att likna vid när obehöriga lärare ska ha lektioner i ämnen de inte kan, och sysslar med saker som ligger vid sidan om det de skulle arbeta med.
  Men, det tråkiga i detta är att det alldeles uppenbart finns en stor andlig törst, även inom Svenska kyrkan, som förblir osläckt.
  Och, nu instämmer jag i vad någon ofta skriver här; den viktigaste och mest skandalösa frågan om de lättvindiga aborterna behandlas aldrig, och skulle man väcka frågan får man kalla handen från de styrande! En total kyrkligt skandal, anser jag!
  Några här tror att kyrkans uppbyggnad handlar om jämställdhet och spammar den här bloggen med ett oändligt tjat om samma frågor. Man verkar också tro att par som är samkönade är något som ska granskas och godkännas av andra som inte är samkönade, som om man skulle konstatera om varan är acceptabel eller ej. Och egentligen verkar hela resonemanget gå ut på den egna personens fokusering.
  En anonym en har förflyttat sig från Åke Bonniers blogg och hit med oändliga övertalningsförsök att vi ska inse att kristendomen har gått fel och ständiga påpekanden om att hen inte är kristen!
  Men snart ska jag dricka champagne när nuvarande ärkebiskopen lämnar, frågan är om det blir bättre sedan... Jag börjar också undra...

  SvaraRadera
  Svar
  1. nya tant lila: "En anonym en har förflyttat sig från Åke Bonniers blogg och hit ...."

   Jag Åkte ju ut från Bonniers blogg, typ, fast han sparkade mig som kommentator på ett milt och mjukt sätt ändå måste jag säga. Jag förstår att det blev för mycket för honom.

   "....med oändliga övertalningsförsök att vi ska inse att kristendomen har gått fel och ständiga påpekanden om att hen inte är kristen! "

   Ni som är kristna får gärna försöka "övertala" mig att inse varför kristendomen har rätt på de punkter där jag tycker att den har missförstått Jesus, det är alltid intressant att fundera kring det där. Jag vill hellre ha dialog än envägskommunikation när det gäller just de där sakerna. Och så finns det mycket i kristendomen som även jag tycker att är rätt.
   Och är det inte bara ärligt att tala om att man inte är kristen så att andra vet var man står, speciellt när jag ofta citerar Bibeln?
   Glöm inte att jag är TROENDE fortfarande trots att jag inte längre är kristen.
   En anonym en

   Radera
  2. nya tant lila: ".....vi ska inse att kristendomen har gått fel ......"

   Man måste väl få åtminstone tvivla och fundera på en del saker..

   Man tycker t ex att korsfästelsen och Jesu lidande och död var någonting jättebra för det tog ju bort vår synd men man tycker inte att de som såg till att det hela blev av gjorde någonting bra.Inte särskilt konsekvent!

   Man betraktar Judas som antingen en hemsk människa eller en trasig person om man vill vara lite snällare. Och var det inte Judas som EGENTLIGEN blev offrad? Jesus fick ju evigt liv! Vem av de två är det då mest synd om? Tänk om Jesus själv tvingade honom till det där för Han gav ju den där matbiten till Judas, ingen annan ville tydligen ställa upp.

   Och varför skulle Jesus vara ansvarig för vinet på det där kända bröllopet? Vaför klagade hans morsa just för HONOM att gästerna inte hade något att dricka? Var han byns trollkarl och en fena på det där kemiska och det visste mamman, eller jobbade han inom vinbranchen eller kunde det helt enkelt vara så att det var hans EGET bröllop och han var därför skyldig att ta hand som sina gäster?
   Hur kommer det sig att Maria från Magdala kunde gå tillsammans med Jesu MOR till Hans grav om hon inte var en nära anhörig utan i värsta fall bara en billig byhora? Kunde det inte vara så att hon var Jesu älskade hustru?
   En anonym en

   Radera
 8. Bloggardag: "Frågan om hållbar utveckling har tagit en allt större plats i kyrkornas liv. "

  Guds plats. Kyrkan är som en koja, från början byggd åt hunden men fylld med allt annat praktiskt och nödvändigt och bra, så hunden kommer inte in. Hunden får skälla utanför. Fast kanske hörs han då längre bort och av flera.

  Bloggardag: "Vi kan väl inte avsluta gudstjänsterna med den fornkyrkliga frasen: "Må nåden komma och denna världen förgås" heller? Vad skulle folk tycka om det? "

  Jag skulle ÄLSKA att höra JUST DET! Tänk va kloka de var på den tiden!

  En anonym en

  SvaraRadera
 9. Bloggardag: "Vilka av biskoparna har varit församlingspräster i socialt utsatta områden, egentligen?"

  Eller vilka av biskoparna har varit socialt utsatta?


  En anonym en

  SvaraRadera
 10. Jag vill själv skriva något fint ibland. Även på denna blogg, där jag annars mest skriver ofina saker. Men jag uppskattar inte riktigt att tvångsanslutas till religionen "miljön" som jag upplever att jag måste i många sammanhang.
  Med detta sagt så är jag naturligtvis egentligen för ett ansvarstagande när det gäller miljön. Jag sörjer att Östersjön uvid bryggan på landet inte är densamma idag som den var när jag växte upp, att bottnen på vissa ställen ser död och igenslammad ut och att vi inte längre kan fiska vår egen torsk.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det var väl fint skrivet!

   M Gunnesson

   Radera
 11. Låt oss nu inte vara så fina, så att vi inte kan erkänna att "klima-Anders" är en simpel kapitalistlakej, som vill skapa ett tryck på politikerna att de ska göda allsköns profitörer på miljö- och klimathysterin. Det är många, många mil kraftledningar som måste byggas (vem tjänar på det?), lika många mil anläggningsvägar som måste byggas (vem tjänar på det?) och tusentals betongfundament som måste gjutas (vem tjänar på det?) och åtskilliga hektar skog som måste avverkas permanent (vem tjänar på det?), med följd att skogen resorberar MINDRE med CO2. Centerpartiets kärnväljare, som numera utgörs av den sists bondegenerationens barnbarn kammar hem storkovan på markarrenden (de tjänar på det), och politiker av alla kulörer, som har använt sina politikerarvoden till att köpa andelar i vindkraft kammar hem storkovan på varje kWh, som produceras i våra kärnkraftverk (de tjänar på det) tack vare elcertifikat-systemet, som tvingar andra elkunder att subventionera kärnkraften.

  Kyrkan får också vara med i den elcertifierade festen, om Riksantikvarieämbetet ger med sig och tillåter att paneler för solel får byggas på kyrktaken. Inte nog med detta. De verkliga miljöproblemen undanskyms, exempelvis att 80 miljoner människor tvättar sina konstfiberplagg i vatten, som rinner ut i Östesjön, vars vatten därigenom förvandlas till en konstfiberssörja (fibrerna fångas inte upp av reningsverken), som täpper till fiskarnas gälar. Till och med mitt ute i Stilla havet guppar plastdunkarna, tills de möjligen sjunker till botten och bäddas in i bottensedimenten. Plast bryts inte ner med tiden, utan finfördelas bara.

  Har vi verkligen en politikerstyrd kyrka, eller är den styrd av kommersialismen? Det är inte bara tillverkarna av elledningar, betong och lastbilar (för anläggningstransporterna) utan även klimatkonsulter, anslagsstyrda forskare och allsköns domedagsprofeter, som har någon nyhetsredaktionens öra, som profiterar på klimathysterien. Med "klima-Anders" som ärkebiskop har även kyrkan givit sig in i den lukrativa domedagsprofetbranschen. Så ska medlemmarna hållas kvar i kyrkan, så att medlemsavgifterna fortsätter att strömma in?

  Rubriken för detta inlägg kunde ha varit "Ignoranterna II", eftersom teologerna har givit sig in i vetenskapsområden, som de inte alls behärskar mer än någon annan: kanske mindre. Härigenom stärker de inte de teologiskt utbildades trovärdighet i teologiska frågor, utan lekmän med en gnutta teologisk utbildning undrar vilken religion vi håller på att få i kyrkan: nygnosticism /nyhedendom eller ren Mammons-dyrkan? Minns när "klima-Anders" samlade svenskkyrkliga präster, katolska prelater, muslimska imamer och animistiska schamaner i Uppsala domkyrka, som åkallade respektive gudar med böner om en vit vinter. Vi fick två vita vintrar i rad. Vilken gud hade fixat det?

  Idag fick jag ett mejl från kärnkraftvännerna, som faktiskt också skulle kunna profitera på klimathysterin om de vore oärliga nog. "Men så här stod det i mejlet: Inte minst som en följd av de statliga subventionerna finns det personer och företag som ser stora förtjänstmöjligheter i en omställning. Innan man gör radikala och snabba förändringar i dagens energisystem måste man ha robusta bevis för att de har en väsentlig effekt på klimatet. Vi är långt från sådana bevis". .

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tyvärr blev det en beklaglig felskrivning i sista meningen i första stycket i min föregående kommentar. Så här ska det vara: "som tvingar andra elkunder att subventionera vindkraften"

   Denna tvångssubventionering av vindkraften, som är en ytterst miljöstörande verksamhet, som förfular landskapet, massakrerar fåglar, skrämmer bort markdjur, försämrar renbetena med 70 % för renen vill inte beta i oljudet, och gör livet outhärdligt för stugägare, tvingas vi som inte är rädda för kärnkraften bidra till.

   Men är detta en fråga, som kyrkan måste ta ställning till? Nej, men en ärkebiskop och en kyrka, som har sålt sin själ till Mammon och styrs av Mp snarare än S (som det alltid påstås) tvingas kyrkfolket att ta ställning och tvingas via kyrkoavgiften subventionera reklamen för den nya miljö- och klimatkapitalismen.

   Alla kan ju se de teologiska lögnerna och förvrängningarna, som Dag redovisar. Men i väntar fortfarande på att "Klima-Anders" ska avslöja vilken gud, det var som fixade två kalla vintrar i rad. Börjar det inte bli dags att åkalla de guden igen? Var det någon afrikansk regngud, vars tårar frös till snöflingor, eller var det samma asagud, som stod bakom den s.k. fimbulvintern för drygt 2000 år sedan?

   Radera
  2. Det är inte bara i Norrland som vindkraften är ett problem, även här i Skåne riskerar de sista värdefulla kultur- och naturmarkerna att fördärvas när Kristianstad och Hörby kommuner vill bebygga Linderödsåsen med vindkraftverk. Jag antar att vi som bor på "ausen" är skyldiga SveK ett särskilt tack för att också vi får känna oss som Guds medarbetare och får bidra genom att offra vår livsmiljö, på det att alla goda krafter ska segra i denna världen...
   http://www.bevaralinderodsasen.se

   Radera
  3. Har vid fritidshuset begåvats med vindkraftverk. Solnedgångarna vid den här tiden på året blir lite av discoblixtrande när propellerbladen bryter solljuset.

   M Gunnesson

   Radera
 12. Kulturprotestantismen är inte rustad att klara det pågående kulturkriget

  SvaraRadera