onsdag 28 maj 2014

Fjärrstyrning

Jag vet inte om jag måste vara tydlig - för det borde gå rätt lätt att se vilket tema jag driver: Kyrkans frihet. Jag ser det som den ekumeniska rörelsen varnade för - en totalitär demokrati där någon tar makten över våra tankar och vi fjärrstyrs. Aldrig tidigare i mänsklighetens historia har väl den kontrollen varit - kunnat vara - så enorm som nu. Överstarna Salander och Olofsson hävdade att jag måste läsa boken om Snowden, som just kommit. Jag gör det. Orwells bok 1984 eller Boyes Kallocain blir referenspunkter.

Det måste vara ett ansvar för de kyrkokristna att återkommande granska vilken agenda som söker sin arena i det kyrkliga och vilka slagord som upprepas som vore de egna tankar men egentligen är reflexer av vad andra vill att vi ska säga. Det är här som hbt-rörelsen blir intressant. Den agerar som normförändrare och, självfallet, som normsändare. Svenska kyrkan tycks attraktiv i sammanhanget (vilket antyder en potential Svenska kyrkan har men inte längre använder för sitt specifika utan låter andra använda). Varje kyrka har ett budskap - sitt eget eller någon annans.

Till fjärrstyrningen hör att tankar produceras och distribueras till oss i massformat. Samma ikoner lyfts fram i skilda sammanhang. Samma teman möter i olika fora. Bok, artiklar, intervjuer och så festivaler och manifestationer.

Om någon - OM - kommer att skriva historien om Svenska kyrkan i min tid och analysera hur Svenska kyrkan blev spelplats för andras repliker och intressen, blir det nog en rätt förfärande läsning om sådant som steg för steg hände i vår tid utan att särskilt många märkte det. Så fungerar fjärrstyrning. Det blir en vana och vanan har en normerande makt, Bakom den vanan finns en annan och annans - norm. Det är det som är själva poängen med att vara normkritisk - att helt enkelt leverera en annan norm bär den gamla är ifrågasatt och sedan undanröjd.

Ibland blir fjärrstyrningen komisk. Som det där med hbt-certifieringen, som kommer att kosta mycket och som RFSL inte kan/vill sköta eftersom RFSL:s ståndpunkter inte är Svenska kyrkans. Då skulle många hjärtans tankar bli uppenbara, kan man tänka! Men bara momentant. Någon kommer att flytta sig, adaptera sig. Guess who!

Jag läser vad en kontraktsprost i Göteborgs stift har att anföra: "Jag tror att det är bra om jag som kontraktsprost håller samma linje som Svenska kyrkan i övrigt gör. ( normering, DS) Vi ska vara en aktör som står upp för människors lika värde (ideologisk målsättning med rötter i franska upplysningstiden! DS) och ju bättre och tydligare vi kan göra det som kyrka desto större trovärdighet har vi också i vår grundläggande uppgift - att sprida evangeliet." Nu tänkte nog kontraktsprosten att han fick ihop ekvationen. Fick han det? Eller vände han resonemangen, lät sig fjärrstyras utan att själv upptäcka hur och än mindre inse varför?

I fornkyrkan fanns en helt annan medvetenheten om det annorlundaskap tron ledde till. Det var detta annorlunda som lockade människor då. Det är likadant nu. Det är inte vår kyrkliga Gleichschaltung som visar sig vara en framgångsväg utan de heliga hemligheterna. Det är på sitt sätt också en fjärrstyrning fast med den skillnaden att här möter genom sekler det evangelium mig, som kommer mig allra närmast. Det jag djupt i min mänsklighet anat och alltid längtat efter.

Ni undrar kanske hur det går i Birgittakyrkan. Länsstyrelsen håller med: "Länsstyrelsen befarar nu att kyrkans sammantagna kulturhistoriska värde är hotat. För att kyrkan ska återfå det höga kulturhistoriska värde den har krävs att åtgärder vidtas." Kollektautomaten utgått eller får ett speciellt utformat chassi men domen är  klar "Torde alltså utgå." Hur går en automat ut? kan man undra. Bort ska ambo, kredensbord och notställ. En pelare har "belamrats" och ska rensas. Ny belysning utomhus. Länsstyrelsen har 24 punkter på sådant som ska åtgärdas. Och så ska predikstolen letas fram. Det tror jag inte går. Jag tror att dåvarande komministern befallde att den skulle destrueras. Antingen kördes den till tippen eller eldades upp efter några års förvaring i kyrkladan. Det är bara att beställa en ny, som församlingen inte behöver och som prästerna inte vill använda.

Vad ska man säga om Birgittakyrkan, där människor blev så  glada över att deras kyrka, byggd 1975, var så fin att den blev kulturminnesmärkt. Man ska säga: Den som vill bevara sitt liv, ska mista det. På något sätt illustreras också här bad som händer när Svenska kyrkan blir arena för en annan agenda. I det här fallet arkitektens - och därefter kulturens,. Inte kyrkokulturens utan länsstyrelsens, statens. Och detta ska kyrkoavgiften gå till.

Är det inte nu så få som går i Birgittakyrkan att en stängning av huset kanske skulle övervägas? Tre generationer har haft glädje av kyrkan. Gott nog. Stadsdelen har förändrats. Den gamla generationen är borta. De som fostrades där under de lysande åren är nu kring 60 och förhoppningsvis kyrkligt aktiva på andra håll. Ett kyrkorum som inte får leva ska man helt sonika låta dö. Det kallas och är barmhärtighetsmord.

14 kommentarer:

 1. Verkar det inte troligare att det hela handlar om en mera andlig kamp? Kan verkligen människor fjärrstyras så med socialpsykologiska mekanismer och media?

  Ef 6:12:

  "..vår kamp är inte mot kött och blod utan mot härskare och makter och världsvälden här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna."

  Någon tycks gå omkring som ett rytande lejon och söka vem han må uppsluka?

  M Gunnesson

  SvaraRadera
  Svar
  1. M Gunnesson "Kan verkligen människor fjärrstyras så med socialpsykologiska mekanismer och media?"

   Du har rätt. Orsaken sitter djupare. De där är bara verktyg i vilseledandet. Vi har själva ett ansvar, varje ögonblick, om vi vill ta ett steg på Jesu väg eller gå åt det andra hållet.

   En anonym en

   Radera
 2. Jag skulle önska att församlingen meddelade myndigheterna: "Vi struntar i era synpunkter. Vi sköter vårt hus som vi själva finner bäst!" Det skulle nämligen vara intressant att se hur myndigheterna i så fall agerade.

  Om de kommer att handla hotfullt, är förslaget att överge kyrkan också intressant. Då blir det ju myndigheternas sak att själva vidta de åtgärder de beslutat skall genomföras. Och arkitekten blir väl nöjd – då kommer ju hans verk att bevaras utan förslitning.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det hade ju varit intressant att se vad som hände om alla präster som delar de utpekades inställning (tror fortfarande de är i majoritet) följde uppmaningen från högre ort och faktiskt lämnade kyrkan och tog med sig samma del av gudstjänsbesökarna till annan organisation. Det hade ändrat den kyrkliga kartan och maktfördelningen över en natt, vilken frimodighet och kraft det kunde gett hela den klassiska kristenheten i Sverige.

   Radera
  2. Bloggardag: "se vilket tema jag driver: Kyrkans frihet."
   och
   +Göran: "Jag skulle önska att församlingen meddelade myndigheterna: "Vi struntar i era synpunkter. Vi sköter vårt hus som vi själva finner bäst!" Det skulle nämligen vara intressant att se hur myndigheterna i så fall agerade."

   Kyrkan har själv försatt sig i den situationen som den är i nu. Det som vi ser nu är resultatet av kyrkans *) horande med den här världen. Och Bloggardag, varför driver du KYRKANS frihet, varför inte MÄNNISKORS FRIHET FRÅN SYND och den här världen och dess strukturer, oavsett om de är religiösa eller andra?

   Den sanna kyrkan, Jesu efterföljares gemenskap, finns inte som en organisation i den här världen utan den existerar endast i det för kroppens öga osynliga. Den LEDS inte av välrdens maktkåta påvar och biskopar och präster utan av KRISTUS sjäv.
   Världsliga organisationer, hur heliga de än försöker vara, blir förr eller senare bara lekstugor och sandlådor. De är just sådana gamla vinsäckar som det NYA vinet inte går att hälla i. Det är bara inom oss människor som Guds Kärlek kan bo kvar i all evighet.

   En anonym en

   *) Lite kul

   http://christianity.stackexchange.com/questions/15891/why-did-martin-luther-change-his-surname-from-luder-to-luther-very-early-in

   Radera
  3. Jag blir alltmer fascinerad, på sitt sätt imponerad, av den obönhörliga konsekvensen i "En anonym en":s åtskillnad mellan andligt och materiellt! Det skiljer sig så totalt från min tro.

   Radera
 3. Kyrkan har genom årtusendena haft en förunderlig förmåga att anpassa sig och förändra sig efter rådande omständigheter och grad av förföljelse eller efterföljelse.
  De första församlingarna levde under förföljelse och utsatthet, för att överleva organiserade man sig täta gemenskaper där man delade allt.
  Allteftersom kristendomen vann mark och staterna blev mer välvilligt inställda till kyrkan så gavs möjligheter till andra organisationstyper.
  I de nordeuropeiska enhetssamhällena blev de lutherska statskyrkorna stora och inflytelserika, vi lever idag kvar i samma kostym men samhället ser helt annorlunda ut.
  Jag tror att det är dags att vi börjar se att den struktur vi har idag inte är den enda gudagivna, utan ser hur de första kristna och för den del de väckelserna organiserade sig. Jag tycker mig se denna andens vägledning inte bara inom SvK utan även inom frikyrkosamfunden att man saknar den den nära gemenskapen i de små grupperna (vilket inte på något sätt utelsuter sen stora gemenskapen).
  Jag tror det är dags att damma av tanken om cellkyrkan/husgrupper/husförsamlingar/kommunineter för överleva.

  Mvh Johan

  SvaraRadera
 4. Hej Dag,
  tack för en stark observation.
  Fullfölj gärna dina resonemang med hur denna fjärrstyrning kan brytas.
  Vänliga hälsningar
  Stockholmare

  SvaraRadera
  Svar
  1. Lösningen är att organisera sig bibliskt såsom frikyrkoförsamlingarna delvis gjort(men inte fullt ut). Fristående församlingar med egen suveränitet, biskopstillsyn för att övervaka lära och missförhållanden. Ingen beblandning med sekulära partier eller myndigheter i styret, det är främst där grunden till SvK:s haveri ligger.
   En pingstförsamling kan tex köra sitt eget race för där finns ingen överordnad struktur, man kan givetvis bli utfrusen ur pingstfamiljen (som tex Knutby) men församlingen lever vidare för den är fristående. I SvK kan inte en församling köra sitt eget race eftersom man "ägs/tillhör" av Svk centralt och är tvungen att följa kyrkoordning och kyrkomöte.

   Fristående församlingar(som i sin tur kan bestå av celler/husgrupper) i samverkan skulle man kanske säga på modern svenska.

   Mvh Johan

   Radera
 5. Det är just genom denna till den omdelbara omgivningen adaptiva, ackomoderande (anpassningsbara) hållning som den "demokratiskt styrda folkkyrkan" håller på att utplåna sig själv. Om detta talar statistiken sitt tydliga språk. Ingen går längre på de "tröstande orden" om kvalité framför kvatitet osv. Vår närmaste motsvarighet torde vara amerikanska episkopala kyrkan (TEC) vilken hellre tycks sätta det amerikanska rättssystemet i arbete snarare än att missionera. Det är solklart att "systemet" irriterar sig på enskilda individer och då i synnerhet präster som inte låter sig ackomoderas och som har mage att tala om synd, omvändelse och förbön. De som också utför Ordets tjänst och kämpar mot synden, predikar omvändelse och utövar förbön blir särskilt irriterande för "systemet". De måste bli föremål för UG och kanske ett tillsynsärende. Hur skall en nygnostisk, sekulär, statsprotestantisk åsiktsgemenskap kunna vara rustad att fira reformationsjubiléet 2017?
  En annan fråga: Vem kunde tro att en medborgare under fredspristagaren Obama skulle söka politisk asyl i Putins Ryssland? Hur är det med Sveriges roll med tanke på Julian Assange? Det är uppenbart att de som talar stora ord om mänskliga rättigheter knappast gör det på skapelsens grund utan på den franska revolutionens där man skapar sina egna rättigheter oberoende av skapelsen och naturen. Den "teologiska motiveringen" hämtar man från Paulus och den torde lyda: Kan Gud gå mot naturen och inympa den oäkta olivkvisten i det äkta trädet måste väl vi få göra som Gud och leva ett mot naturen onaturligt liv? Säger inte Paulus att vi skall vara Guds efterföljare? Med detta vill jag säga att Skriften inte skall avklädas den Stora Tolkningstraditionen (formad av den helige Ande) till förmån för det egna våldsamma förnuftet som vill göra vad det känner för.

  SvaraRadera
 6. Det slår mig att jag inte vet vad det innebär att en byggnad blir kulturminnesmärkt. Att det omfattar byggnaden och fast inredning, inser jag. Men vad med lös inredning och möblering (omfattas ett kredensbords vara eller icke vara)? Och vad med omgivningen (det var ju bl.a. tal om en anslagstavla)?

  Kan någon ge besked om detta?

  SvaraRadera
 7. Framgången(?) i fjärrstyrningen hänger mycket samman med oförmågan att förstå och inse vilka principer man knäsätter. Visst citerar många med välbehag orden de små stegens tyranni men det verkar samtidigt som om det stannar vid ord.
  Många agerar som att det gäller att ta vara på det "viktigaste" .Gör man bara det menar man kan man vara "generös" ,(likgiltig är dock en mera korrekt benämning enligt mig), re andra saker som inte passar ens egen uppfattning om vad bibeln lär.
  Denna "generositet" är f.ö i användandet av begreppet förvillande lik det andra ofta använda honnörsordet "tolerans" som också i sin förlängning mest tycks handla om just likgiltighet.
  För Kyrkan och dess lära är inte ateister och andra religionsutövare någon fara oavsett vilka våldsdåd de kan komma att tillgripa och har tillgripit. För Kyrkan är ljumheten, PK-anpassning och tron att man kan välja och vraka ur bibeln vad man vill tro på. (Här diskuterar jag inte om vissa texter skall ses allegoriskt eller eventuellt kan tolkas något olika- sådana texter finns- noterade t ex att en kommentator ansåg det självklart att orden kvinnan tige i församlingen handlade om att de som gudstjänstbesökare skulle vara tysta . Tja , det är en bekväm uppfattning men undrar i mitt stilla sinne vad våra feminister egentligen tycker om en sådan "tolkning".
  Oavsett. Vad som verkligen skadar kyrkan är just likgiltigheten,ljumheten och önsketänkandet. Den som yttrar sig i att man bortser från vad bibeln lär när det inte passar ens självbild, Det som gör att man inte bara är personligen olydig-vem är inte det? Utan att man obstruerar och tom lär att det är olydnaden som är den kristna läran.
  //HH

  SvaraRadera
 8. Bloggardag. "I fornkyrkan fanns en helt annan medvetenheten om det annorlundaskap tron ledde till. "

  Förmodligen var det då så att de inte försökte spika och binda fast det där annorlunda i den yttre strukturen utan det annorlunda var någonting levande, sådant som levande människor bar inom sig hela tiden. Och så samlades dessa människor någonstans. Och samligen bildade någonslags struktur.
  Nu gör kyrkan tvärtom. Man utgår ifrån strukturen och gör som Bloggardag, försöker befria sin "heliga" struktur från andra strukturer (staten, pk-andan), som den själv gjort sig beroende av! Man försöker ha en stabil yttre struktur, en organisation, en vacker kyrka, och inbilla sig att Anden snällt kommer dit bara för att man har har bäddat så snyggt för Den. Men den kräsna Anden kommer inte till strukturen utan Den kommer till MÄNNISKAN när hon genom att ge upp sin synd och sitt ego ger plats för Den. Och rent fysiskt kan denna människa befinna sig var som helst. Hon kan sitta i kyrkbänken men lika väl hemma på sin egen toa.

  Här en bit ur ACIM för att klargöra ytterligare:

  ""...a temple is not a structure at all. Its true holiness lies at the inner altar around which the structure is built. The emphasis on beautiful structures is a sign of the fear of Atonement, and an unwillingness to reach the altar itself. The real beauty of the temple cannot be seen with the physical eye..."

  Bloggardag: "..jag driver: Kyrkans frihet." Lägga av! Ditt jobb som präst är att hjälpa Jesus att driva SJÄLARNAS frihet.

  En anonym en

  SvaraRadera
  Svar
  1. ACIM-A Course In Miracles? Det skulle förklara en del! För det lär knappast vara Anglo-Catholic Information Mission som du citerar.
   Men kristendom är inte privatreligion. Människor är sociala och därför är frälsningen en social dvs organiserad sak. Det som är viktigt delar vi med andra: Kristus har givit sina lärjungar inte bara sin gemenskap utan gemenskapen med varandra. Därför krävs kyrkans frihet, om hela människan skall frälsas, helgas och gudomliggöras till hela sin varelse. Och kyrkan är fri när hon underordnar sig Kristus! Då är hon sig själv: Kristi kropp. fm

   Radera