tisdag 27 maj 2014

Uppdrag Granskning

Uppdrag Granskning är uppdraget till oss alla. Gråt inte, forska!

Visst kan man fundera över det stora sexintresset - men kanske mest över grundläggande frågor som människosyn. Sex blev konsumtion - och i vårt samhälle är en fråga som vad Gud avsåg med att lägga in sexualitet i skapelsen och om det finns någon grundmodell för sexpysslet, fullständigt omöjliga frågor. De kan inte ställas i en kultur som den kristna tro dock byggde upp. Granska! Och om människor förlorar sin mänskliga värdighet och blir offer för drifter, aposteln nämner något om saken, granska då den dominerande kyrkan i det landet.  Har hon svikit i kampen om människan?

Nu var det dock en annan fråga än sex jag skrev om när jag beskrev agerandet i bunkern i Uppsala - och vidare ut till kanslisterna i stiften. Den har inte kommenterats särskilt mycket. Kommentatorerna upprepar sig i andra ämnen. Vi kunde granska det förhållandet också. Varför handlade inte kommentarerna om arbetsledningsfrågor eller om synen på präster?

Vi granskar vidare för att fullgöra uppdraget.
Granska uppgörelsen med den kristna trons grundläggande hållningar - som att lita på att Jesus talade sanning när han gav oss Anden som Hjälparen och att apostlarna uttrycket vad Gud vill. Så svarar vi i gudstjänsten. Är det bara prat? "Så lyder Herrens ord" - men det är inte Herrens?
Jag kräver inte att man ska fatta. Alla får stå under den flagga trosbekännelsen utgör och säga: "Här hör jag hemma" utan att behöva fatta.  Men hållningen måste vara den granskande, då. Vanlig nyfikenhet, kan man säga.

Och så måste man alltid granska sina egna frågeställningar. Jag tänker inte öppna forskarskola här, men grundregeln är att den fråga jag ställer kan stänga resonemang eller öppna dem. Den som vill ha Jesus-ord kommer att gå tomhänt från platsen. Den som nöjer sig med ett Herrens bud, får svar. Det svaret är värt en fortsatt granskning, men börjar med att svaret får vara utgångspunkt. Och vad som händer när en kyrkostruktur lämnar Herrens bud kanske vi bäst av alla nu kan börja veta? Av många kristna i världen är det vi som vet mest hur det blir, eller? Uppdrag Granskning!

Själv funderar jag över det uppdrag granskningen kom fram till, dvs det uppdrag Överklagandenämnden har.
Nu åkte ju Växjö domkapitel på en s k propp. Jag tror det på juristspråk heter propp, för jurister gick fordomdags juridisk kurs i ämnet. Vad betyder det?
Stiftsfullmäktige har valt en uppsättning av ledamöterna. De har gjort sig skyldiga till ett gravt rättegångsfel och brutit mot grundläggande regler. Ska de avgå? Förmodas de lämna in sina avskedsansökningar vid dagens sammanträde eller ska vi idag helt sonika sparka dem och välja nya? Uppdrag: Granskning!

Kan man bryta mot principer för rättsskipning, få bakläxa och sedan bara vissla och gå vidare - eller ska det dras gränser? Vad bör gälla? Gråt inte, forska!
Och hur spiller detta grundläggande rättegångsfel över när juristerna dömer i tingsrätt och hovrätt? Har de satt sitt rykte på spel på ett sätt som de rättsvårdande myndigheterna borde titta på - granska, alltså? Kan vi i tingsrätt och hovrätt ha jurister som begått ett allvarligt rättegångsfel?

Detta sagt ska jag fara till Stiftsfullmäktige. Jag saknar Håkan Sunnliden, som i dag tydligen ska bedömas i Katmandu, Nepal, och ordnas med för att i morgon flyga till Sverige. Men i frågan om evangelisation hade han behövts för att debattera. Granskarna i stiftsfullmäktige är nog annars inte så många. Väl att stiftet har Frimodig kyrka.

22 kommentarer:

 1. "Proppen" = propedeutisk kurs i juridik, ersatt med "Göken"/"Jöken" = Juridisk översiktskurs.

  Sten Stensson Stéen
  djur kand

  SvaraRadera
 2. "Öppna forskarskola" det är mycket intressant och det skulle troligtvis vara välbehövligt. I vårt samhälle har vi "Öppna förskolor". Då skulle vi även kunna ha "Öppna forskarskolor" under förutsättning att samhället är "öppet". De som i bloggkommentarerna söker efter Jesus-ord avslöjar sin syn på Jesus som inte är Kyrkans. Hela Bibeln är Jesus-ord och vid varje dop och konfirmation får församlingen höra ur Jesu egen mun till apostlarna: Lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Jesus omsluter oss med sin förbön när vi genom apostlarnas ord kommer till tro på Honom. Joachim Jeremias har redan försökt sig på att översätta till arameiska de grekiska Jesus-ord för att finna ipsissima verba (vox) Jesu. Vi behöver inte gå in i den återvändsgränden igen, men den frestelsen dyker ständigt upp när vi söker våra egna "prismor" för att göra allt mer "regnbågslikt". Prisma kommer av grekiskans prizo (såga) och om vi alluderar till ett känt citat blir det: Jag kom, jag sågade, jag dekonstruerade. Detta är vi drabbade av inte minst i kyrkan. Nog behövs det "Öppna Forskarskolor" som har till uppdrag att granska. Är inte "Bloggardag" detta med tanke på de olika bloggkommentarerna?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Återvändsgränd? I en tid då man ville avvisa många Jesusord, anse dem vara senare tillägg, ville prof. Jeremias visa att de var autentiska, just genom att påvisa att de hade arameisk bakgrund (och inte grekisk, som det skulle ha varit om de konstruerats senare).

   Detta är naturligtvis inte den enda analysmetoden, men en hedervärd sådan.

   Radera
  2. Självklart talade Jesus även grekiska, ett lingua franca i området vid tiden. Jesusord på grekiska är därför lika väl autentiska som de få vi har på arameiska./Gustaf Björck

   Radera
  3. Jag angriper inte Jeremias. Hans "Neutestamentliche Theologie" vol 1 Die Verkündigung Jesu läser jag gärna, men det är den liberala minimalistiska approachen som tror sig kunna destillera fram äkta Jesusord till skillnad från Skriftens övriga ord. Kristus och Skriften kan inte åtskiljas.

   Radera
 3. DS blir alltmera uppfriskande.

  Hoppet är dock litet om ett tillfrisknande i SvK. Men om någon skulle tro att kyrkans problem är unika, är det fel. Kyrkan speglar ett samhälle, behärskat av de "goda" eliterna. Med "goda" tankar om det mesta och de flesta, utom givetvis de onda avvikarna och sanningssägarna. Kyrkan är knappast värre än någon annan aktör. Knappast bättre heller. Någon bättring är inte att förvänta, förrän situationen blir akut ohållbar. Då kommer det mesta redan att vara förlorat, men så fungerar nu "godheten". Först vid avgrunden tvingas man se sanningen. Kristendomen är svag i Sverige. Alltså draperar sig "godheten" i sekulära kläder. De sekulära godheterna lånas in av de kyrkliga eliterna, i brist på tillit till den svaga marknaden för kristendom. Det minskar det religiöst motiverade hyckleriet och vitmenandet något litet. Bra kanske, men kyrkan framstår ändå som en negativ tillgång för alltfler. Negativa, tärande tillgångar bör man släppa, lär elementär ekonomi.

  Det gör man.

  Svenska eliter har distanserat sig från förlegade begrepp som 'folk' och 'nation'. Man är lika hemma i Bryssel som i NY, men knappast i Moheda eller Sundsvall. På samma sätt tycks de kyrkliga eliterna vara kosmopolitiska, och hemma i konferenslokalerna Genève och moskén i Ramallah, men knappast i söndagens gudstjänstfirande. Pengar får det efterblivna folket, som skall uppfostras, leverera. Lojalitet känner eliterna enbart med sina egna karriärer.

  Det ser illa ut för både Sverige och Svenska Kyrkan.

  M Gunnesson

  SvaraRadera
 4. Bloggardag: "...Granska uppgörelsen med den kristna trons grundläggande hållningar - ..."

  Min egen uppgörelse med den kristna trons grundläggande hållning att Jesus har DÖTT för oss tål att granskas. När man i kristendomen poängterar Jesus DÖD (ett historiskt faktum) så hyllar man egentligen människans egen ondska och vad den har lyckats åstadkomma för mänsklighetens frälsning. I kristendomen är det jättebra med Jesu död och lidande (lidandet ifrågasätter jag också) men att i konsekvensens namn också säga att t ex Judas var en stor hjälte som bidrog till det hela är för mycket. För det visar allt för tydligt hur idiotisk hela den kristna offerläran är.

  Bloggardag: "Den som vill ha Jesus-ord kommer att gå tomhänt från platsen." Varför? Det var väl Jesus om någon som begrep innehållet av Herrens bud, MENINGEN bakom orden, melos bakom noterna. De andra kunde ha lite svårt att fatta ibland.

  Bloggardag: "...att lita på att Jesus talade sanning när han gav oss Anden som Hjälparen...."

  Jag litar på att Jesus har levererat Anden som Han lovat men att "..apostlarna uttrycket vad Gud vill" är jag inte lika säker på. Apostlarna var ju bara människor. Kanske lyssnade de inte alltid på Anden. Men det kan vi välja att göra NU om vi tycker att det är viktigt.

  Så svarar vi i gudstjänsten. Är det bara prat? "Så lyder Herrens ord" - men det är inte Herrens?
  Det är ju egentligen människor som har skrivit Bibeln. Det är människor som berättar vad Jesus gjorde under sitt liv på gjorden och man citerar dessa människor, som i sin tur citerar Jesus (kanske inte alltid korrekt?) när man läser ett stycke ur något evangelium eller andra ställen i Bibeln.

  En anonym en

  SvaraRadera
 5. Dag Sandahl: Men problemet är väl inte om man "tror på Anden som hjälparen"? Men på vilket sätt hjälper den? Är du säker på att vi alltid kan förstå vad som är Anden och vad som är den mänskliga viljan?

  Jag förstår inte heller din mening: Den som vill ha Jesus-ord kommer att gå tomhänt från platsen. Den som nöjer sig med ett Herrens bud, får svar.

  Jag förmodar att du åsyftade att jag ville veta hur du kunde säga att "Jesus säger" men jag förstår inte hur du menar sen. Jag ska nöja mig med Herrens bud låter riktigt, men är Herrens bud och Dag Sandahls bud desamma menar du?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Dag syftar nog på satsen "vad jag skriver till er är Herrens bud - den som inte erkänner detta blir själv inte erkänd" 1 Kor. 14:37-38 http://www.bibeln.se/las/2k/1_kor#q=1+Kor+14%3A37f - ibland rentav tolkat som syftande på ett direkt Jesusord, ungefär som "det är saligare att ge än att få" som inte står i något av evangelierna utan i Apostlagärningarna 1.

   Radera
  2. Andreas: Ok, då förstår jag. Men jag tror helt enkelt inte på det. Jag tror inte att Paulus ord är Guds ord här, och jag kan inte ens förmå mig att vilja tro det. Det är det som hela tiden är "problemet" med mig och många här; jag kan inte, även om jag skulle vilja, tro att alla rader är Guds ord i Bibeln, och många blir upprörda för att jag inte tror det.

   Radera
 6. "Sex blev konsumtion" -- helt fel Dag; sex blev frigörelse! Huntford (Det blinda Sverige, 1971): "RFSU har propagerat för en syn på sexualiteten som en samhällets säkerhetsventil. 'Vårt syfte', säger en tjänsteman i RFSU, 'är att främja frigörelse genom sex'. På intet annat område kunde något sådant sägas. Som tidigare antytts är annars syftemålen de rakt motsatta: reglering och underkastelse under kollektivet." Förvisso: i den genomideologiserade förtryckarstaten har sex alltid varit människornas sista bastion mot kollektivismens ande, "makten över min sexualitet kan de i alla fall inte ta ifrån mig, där är jag fri". Därför måste den totalitära staten inskrida, och säga: "makten över din sexualitet kan i varje fall ingen beröva dig, särskilt inte kyrkan eller kristendomen, där är du fri -- det står vi (makten) garant för". Maktens dialektik är mycket utstuderad, och hur primitiv framstår inte den religion som säger "din sexualitet växer i skogen, den är inte din, utan tillhör Gud -- hör hans bud!", eller som en annan säger: din sexualitet är inte din utan din mans -- underkasta dig! Nej, sedan kristendomen kom in i världen är sexualiteten en mycket starkare historisk drivkraft än klasskampen någonsin varit. Makten över sexualiteten kommer att avgöra historiens utgång i världen. För oss andra återstår bara anden...

  SvaraRadera
 7. Bloggardag: "Och vad som händer när en kyrkostruktur lämnar Herrens bud .....?"

  En STRUKTUR kan varken hålla eller lämna Herrens bud. Strukturer är DÖDA ting, skapade av människan. Du kan programmera en DATOR eller en ROBOT att troget utföra vissa uppgifter. Men det här med människor och Herrens bud handlar om någonting helt annat. Det är därför som t ex kommunismen aldrig har fungerat och aldrig kommer att fungera. Genuin kärlek kan inte tvingas fram genom order. Den måste komma inifrån människor, eller kanske snarare från Gud genom människor.
  Herrens bud är inte en uppsättning yttre regler att följa för deras egen skulle. Kärleken är grunden och reglerna ger stöd för att kärleken ska komma till uttryck. Det gäller att hålla reda på vad som är underställd vad. Är det t ex KÄRLEKSFULLT att utestänga kvinnor från prästyrket? I såfall mot vem? Mot Gud? Ska en manlig präst älska en kvinnlig präst SOM SIG SJÄLV eller på ett annat sätt?

  36”Mästare, vilket är det största budet i lagen?” 37Han svarade honom: ”Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd.38Detta är det största och första budet. 39Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv.40På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna.”

  En anonym en

  SvaraRadera
 8. Du har rätt, Dag - vi ska inte bara diskutera sex utan även arbetsledningsfrågor. Och, menar jag, inte minst biskoparnas eller stiftschefernas roll i allt detta - hur kommer det sej att Ragnar Persenius, min stiftschef (och biskop in spe), aldrig utfrågades kring äktenskap och Pride när han ställde upp i ärkebiskopsvalet? På vilket sätt skiljer han sej t.ex. från t.ex. Pride-vandrande Per Eckerdal som ju inte kom till utfrågningen men dock var kandidat? Frågorna ställdes aldrig (där ser man det orimliga med att ställa samma frågor till alla kandidater, trots att de har så olika bakgrund!) fast det väl vore precis lika journalistiskt intressant om han står kvar vid sin hållning från 2009 - att äktenskapsdeformen strider mot Bibeln - som om han efter de politiska partiernas dekret och obehöriga inblandning i ett kyrkomöte faktiskt har anpassat sej och ändrat åsikt.

  Nu mumlas det om vad Persenius - och Stiglund och Hagberg för att nämna några andra - EGENTLIGEN tycker, men något OFFENTLIGT moraliskt stöd för att vägra queerlinjen och försöka få åtminstone kyrkan att återgå till 2008 års äktenskapsdefinition och 2012 års könsbegrepp verkar omöjligt att få. Det blir t.o.m. en belastning att (eventuellt) ha Persenius som åsiktsfrände: se hur HAN, denne fromme och (eventuellt) moderat heteronormative man sitter stilla i båten och inte käftar emot, så varför ska obetydliga du göra det?

  Såna här intressanta stiftsutskick som du talar om - visst har väl stiftscheferna ett ansvar för dem? Eller är det mer centralstyrt än så? Men då borde väl t.ex. Persenius, Stiglund och Hagberg reservera sej? Den som tiger förväntas väl samtycka?

  SvaraRadera
 9. Thomas Andersson: "Hela Bibeln är Jesus-ord"
  Önsketänkande. Det är att försöka göra Bibeln heligare än vad den är. Bibeln är en blandning av några Jesus -ord och alla möjliga andra ord. En helt annan sak är att läsa Bibeln genom "Jesu glasögon" och inte som fan läser Bibeln och då kan den fungera som om den var Jesus-ord rakt igenom. Samma sak gäller förresten när vi ser på världen. Ser vi på varandra genom förlåtelsens eller fördömandets glasögon?
  En anonym en

  SvaraRadera
 10. Att Ordet (Jesus) både är skrift och kött är givetvis alltför outhärdligt för en gnostiker.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kan du utveckla det där lite, är du snäll.
   En anonym en

   Radera
 11. Bloggardag: "Och om människor förlorar sin mänskliga värdighet och blir offer för drifter....., "

  Människan är redan från födseln ett offer för sina drifter. Till att börja med överlevnadsdriften. Nästan allt här i livet går ut på att försöka överleva och försvara sig mot olika hot, farliga djur, kyla, hetta, naturkatastrofer, sjukdomar... Och sedan gäller det att föröka sig. Tänk hur många % av vår tid går åt just sådana här saker! Detta system av hot och brist med möjligheter till begränsade tillfälliga njutningar kallas i kristendomen Guds skapelse. Jag, med en annan tro, skulle istället kalla det djävulens gapelse, en avgrund som finns mellan oss och Gud.

  Bloggardag: "...granska då den dominerande kyrkan i det landet. Har hon svikit i kampen om människan?"
  Så gott som. För vad kan SVENSKA KYRKAN göra åt situationen? Den begriper inte ens att allt det här beror på att människan tillfälligt har slarvat bort sin ANDLIGA värdighet. Kyrkan tror istället att det är så här det ska vara eftersom Gud har skapat det. Och så tror många att Jesus tog på sig Guds straff för våra synder som om vår situation i sig redan inte skulle vara ett straff nog.

  En anonym en

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det som Gud kallar människan till är att – övervinna – sin bundenhet, eller sitt slaveritillstånd, till just instinkter och drifter.
   Detta kallar inte Gud djuren till.

   Endast människan.

   Varför?

   Därför att människan är – skapad till Guds avbild - .

   Det är i människans – ansikte - , som människans identitet, som just – varelse - , kan identifieras.

   ”Säg mig VEM du umgås med, så skall jag säga dig VEM du – är - .”

   Slaveritillstånd, beroendetillstånd samt – ofrihetstillstånd - , tilltalar inte människan som – varelse - .

   - ”Sanningen skall göra er – fria - .”


   Vilken – Sanning - ?

   Sanningen om just – VEM människan är, (skapad till Guds avbild).

   Det är människan förunnad, men inte djuren, att kunna göra – val -, att alltså – välja -, mellan bundenheten till det Himmelska, (som leder människan till befrielse, steg för steg), eller bundenheten till det Jordiska, (som leder människan till slaveri, steg för steg).

   Valet erbjuds till människan själv, från Gud.

   Valet måste människan själv göra. Människan själv måste – ta ett steg -, i den ena eller den andra – riktningen.

   Det är människans – frihetsvillkor -, som skiljer henne från djurens – slavliknande - tillstånd, (där djuren inte är givna någon valfrihet, utan är – befriade - , från tvånget att göra kulturella val, (mellan – vägen till Himmelen, eller vägen till- Helvetet), där djuren alltså är fullständigt förslavade och tvingade till att fullkomligt vara underställda, drivna av, tvingade att lyda vad deras instinkter – beordrar - , dem att göra.)

   Denna verklighet vad gäller människan som varelse, börjar alltmer försvinna från människors medvetande.

   Alltfler barn, alltfler unga människor, alltfler vuxna människor, tror alltmer, efter en mycket grundlig propaganda, efter mycket – undervisning - , om den saken genom de massmediala rummen, genom skolan och genom filmer, underhållning, tv, osv., att människan faktiskt endast är – ett däggdjur -, som i stort sett alla andra – däggdjur -.

   Detta är en fatal, en förödande, och en mycket grov feltolkning av – vem - , människan som just – varelse - , i verkligheten faktiskt – är - , vilket i sin tur förvandlar alltfler barn, unga och vuxna människor mer och mer till – förslavade och ofria vilddjur -, istället för att bli fria, självständiga människor, som kan göra egna val, som kan ta egna steg, som kan fatta egna beslut och som kan välja egen väg, i tillvaron.

   Istället blir alltfler unga människor alltmer – förslavade -, under sina förslavande – drifter -, både vad gäller mat, njutning, sex och en allmän förblindelse och förvirring.

   Det är de tragiska konsekvenserna för alltfler människor, i de moderna – frigörande och gränsöverskridande, experimentella, öppna och fria – livsstilarna, som prackas på barnen och ungdomarna genom massmedier och genom skolor, morgon, middag, kväll och där de har små chanser att kunna komma undan från den eviga fördärvliga, förföriska och förförande, samt vilseförande, propagandan.

   Radera
 12. Uppdrag granskning är folkfest. Då får vi på parkettplats se på när någon stygg typ hängs ut, i värsta/bästa? fall upp. Dag har nog ganska snälla grillredskap, eller?
  Morgondagens program har varit väl pålyst. Jag tror inte våra dagars nöjeslystna missar ett tillfälle av detta slag. Frågan är väl hur långt de medeltida människorna skulle gått för att få se ett sådant spektakel.
  Skrivelsen från kyrkokansliet liksom höjer temperaturen. "Arbetsgivarsidan" hänvisar till "arbetsgivarsidan" och bollar offren emellan sig några gånger. Imorgon hängs de ivarjefall. Men tänk om repet brister - vad göra då? Då får man väl helt enkelt klubba ner dem.
  Några kanske fäller en tår i skam över att de inte sa något men det kryddar nästan folkfesten ännu bättre.
  Några har ivarjefall förberett sig för att ta hand om offren och dess anhöriga.

  SvaraRadera
 13. Och även om majoriteten av de nöjeslystna åskådarna på de romerska arenorna vrålade och jublade när de kristna martyrerna blev torterade och avrättade, slitna i stycken och uppätna av vilda djur, så fanns det kanske några i folkmassan som undrade vad ont dessa martyrer hade gjort; som kanske ändå imponerades av att det faktiskt fanns människor som trots hån, pina, och död stod fast vid sin bekännelse till denne Jesus Kristus och som kanske också hade hört och blivit berörda av det glada budskapet om denne uppståndne Jesus Kristus. Och som just därför insåg och kände att spektaklet de bevittnade var helt fel och som ville att denna ondska skulle ta slut.
  Imorgon förs de in i våra vardagsrum, dessa Ordets trogna tjänare. Förs in för att pekas ut som skyldiga, hånas och anklagas fast de bara hållit fast vid den sanna förkunnelsen om äktenskapet som hela Bibeln vittnar om och som kyrkan i snart tvåtusen år har hållit fast vid.
  Otukt är otukt hur mycket kyrkopolitiker, biskopar, kyrkokansli och hela tidsandan med massmedia, underhålling och alla stackars förledda människor försöker vända ut och in på sanningen.
  Och skäms ni tigade biskopar som inte stöder era medarbetare som blivit utsatta för fejkade själavårdssamtal, utförda i syfte att försöka framställa dessa trogna Ordets tjänare som "mörkermän" och brottslingar.
  Jag säger bara:
  Herre förbarma dig över oss, Herre tack för att du inte överger dina trogna tjänare och Jesus kom snart.
  Svante

  SvaraRadera
 14. Det hedrar dig att du åtminstone uppmanar dagens biskopskollegium att skämmas, du har inte slutat hoppas att någon ska tänka om. Kan bara hoppas att dessa biskopar åtminstone inte tittar på eländet. Skulle en Paulus, eller en Petrus, suttit och tittat på???
  Likväl som själasörjarna tycks ha försagt sig när de(?) kommenterat sina(?) "själavårdssamtal"(?) kan man be om att biskopskollegiet åtminstone inte i efterhand gör samma sak utan försvarar den präst som räknar med Guds möjligheter att förändra människors hjärtan och sinnen. Egentligen borde inte någon troende se på detta utan be för dem som gjort bort sig och för kyrkoledningen, att de senare inte går förlorade. Gud prövar inte över förmåga.

  SvaraRadera
 15. I Norska Kyrkan vill tydligen inte biskoparna bli förknippade med "sodomsfursteriet" trots att åtta av de tolv teologiskt kan tänka sig
  så kallade samkönade äktenskap. I stället för att ånga på i upphöjd
  rationalistisk nygnosticism kunde väl också svenska kyrkan ha hejdat sig lite för att inte likt de som ägnar sig åt "bug-chasing" dvs. söker den ultimata besmittningen där HIV-positivitet verkligen uppfattas som något positivt och förhöjd livskvalité. Vem var det som talade om "dödens kultur"?
  Men om våra synder är scharlakansröda kan de bli som vit ull. "O Guds lamm som borttager världens synder förbarma dig över oss".

  SvaraRadera