lördag 12 juli 2014

Intressanta tider

Hunden Grynet spydde i min säng kl 3 i natt. Jag bestämde mig inte för att blogga då men temat "intressanta tider" kom för mig. Eller var det kanske så att hunden gav uttryck för vad som sker i denna tid och jag fattade det. Vi kan väl ta en del ärenden efterhand.

Polisen fann inga brott att utreda i Kinna. Det kungjordes mycket tydligt. Polisen spekulerar inte men är tveksam till om målsägaren utsatts för brott. Tydligare kan det nog inte sägas. Och då står en uppsättning journalister där med ändan bar, om man så säger. Manifestation i Kinna och Regnbågsmässa i solidaritet, ja lite märkligt blir det i efterhand om det som var aktiviteternas förutsättning aldrig inträffat. Jag tyckte mig uppfatta en frustrerad polis som åstadkommit 200 sidor utredning utan att kunna hitta något, inte ens med hjälp av SKL. "Vi tror inte att paret i Kinna överhuvudtaget utsatts för några brott. Det är vår uppfattning", lyder citatet från kommissarie Björ Blixter. De goda drar sig till minnes att Uppdrag Granskning startade här och lurade präster därefter. Med start i "ingenting" blev det i alla fall "någonting".

Nu dyker dock den operative chefen i Västra Götalandsregionen Erik Nord upp. Det Är som i en polisromanen av Sjöwall-Wahlöö eller Leif GW Persson. Folket i fält tillrättavisas och då vet vi som läst böcker om poliser och polisledning hur det står till. Tänk så intressanta tider vi får vara med om. Nord tar över informationsansvaret härefter. Men GP fick tag på kommissarie Blixter. Han har inget att tillägga men säger att han blivit korrekt citerad. Ni kanske läst boken Jesus. Motspänstig medmänniska. Där redovisas insikten att det inte finns skäl att tro något som myndigheterna först inte eftertryckligt dementerat. Det gäller talet om uppståndelsen i Jerusalem och det gäller nog i Kinna också.

Nu över till Almedalen. I Svenska Dagbladet skriver idag Lilly Sofia Jönsson och vill slå vakt om de kritiska röster som Antje Jackelén behöver mer än lobbyister. Bra. Den som var ansvarig för Svenska kyrkans aktiviteter tycker inte att det är konstigt att Jackelén och Svenska kyrkan fick priset och pr-byrån förnekar jäv eftersom det på hemsidan redovisas uppdrag från Svenska kyrkan, eller? Alldeles bortsett från vad Jesus säger om religiösa ledare i gathörn och en del annat om officiellt utövande av rättfärdighet, har vi fått ett intressant fall i en intressant tid. Och jag begrep lika lite som många andra vad fel Patrik Pettersson gjort men gladde mig förstås över pressekreterare Eva Almquists kommentar. Men det vill jag fortfarande ha sagt. Kyrkans Hus får ni inte kalla Führerhauptquartier. Ni får inte - hur lockande det än skulle kunna vara.

I övrigt då? Jag läste en blogg där "Kyrksyster" beskrev att hon utsatts för en "veritabel hetsjagt" (sic!) på denna bloggsida. Då bestämde jag mig för att inte försöka få hennes anklagelse mot mig mer preciserad. Men jag mötte där uppgiften att "Anna" blockats här. Det begrep jag inte. Det kom ett konstaterande att jag under flera dagar inte publicerat henne men det kände jag alls inte igen. Intressant att möta beskedet om blockaden på en helt annan bloggsida - vad drar man för slutsats av sådant?

Vi manades i veckan att läsa Världen idag som intervjuat Antje Jackelén. Det gjorde vi väl. "Vi hör från teologiskt konservativa grupper att det blir svårare för dem att verka i Svenska kyrkan, vad är ditt budskap till dem?" löd frågan. Svaret är detta: "Jag har ju i Lunds stift haft konservativa grupper och inte haft intrycket att det blivit svårare för dem att verka. Vi är kyrka tillsammans. Har vi levenade teologiska samtal och är klara på vad vårt uppdrag är som kyrka och förenas i detta, då är det inte lättare eller svårare för någon att vara kyrka."

Exakt vad betyder det svaret?
Och vad säger de som tillhör "konservativa grupper" i Lunds stift om svaret?
Kan det vara det med det svaret som med svaret från den operative chefen för Västra Götalandsregionen?

14 kommentarer:

 1. Ja, BloggarDag ,vad betyder detta svar? Kan vi inte få ett besked också från konservativa grupper utanför Lundastiftet, de som inte brukar vara sena att kritisera ärkebiskopen och inte vill hålla med om att - som jag brukar framhålla med återkommande regelbundenhet till den nytta det hava kan - de kan verka på samma villkor som alla andra i kyrkan?

  Och så slår mig plötsligt denna tanke: varför försöker inte Jackeléns kritiker ta fasta på hennes uttalande, att det ej blivit svårare att verka. Om någon eller några i kritikerkören (obs att jag inte använda ett annat namn på kören) trots allt upptäcker och kan KONKRETISERA svårigheterna, är det ju bara att gå vidare till ärkebiskopen och till kyrkostyrelsen (vars ordförande hon är s a s per automatik), peka på vad hon har sagt i intervjun och sålunda påvisa behovet av bot och bättring.
  Men det måste ju vara just strikt preciserade svårigheter och som hör samman med kritikernas teologiska övertygelse.

  Om detta må ni alltså berätta!
  Gärna berättigad, saklig, sann och ärligt menad kritik mot ärkebiskopen. Men inte förutfattad, kollektivistiskt och kompismässigt betingad kritik. Kom ihåg att vi alla i Svenska kyrkan bör be om frid och framgång för Antje Jackelén!
  Ty vem vill Svenska kyrkan något ont?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag skulle också vilja fråga Dag och hans vänner här på bloggen: Vad vill ni med Svenska Kyrkan, och hur vill ni att det ska vara? Och kan ni peka på något enda som är bra i Svenska Kyrkan? Att det mesta är fel, och att ni hatar Antje Jackelén vet vi efter myriader av inlägg, men hur vill ni ha det?

   Radera
  2. Krille. Läs böcker. Dag och flera andra har skrivit konstruktiva böcker om kyrkan som finns att tillgå. Men du är väl inte så intresserad...? Du verkar mer intresserad av att tillskriva andra "hat".

   Rudbeckius

   Radera
  3. Nu senast boken "Inget för någon" GAudete förlag. Faktiskt årets bok om Svenska kyrkan även för den som inte håller med om allt. (Nej, Dag menar inte att Svenska kyrkan inte skulle kunna vara något för någon - bara att den som vill vara allt för alla till slut inte blir något för någon).

   Radera
  4. Krille: Istället för att häva ur dig infantila påhitt kan du väl skriva en uppsats om dr Sandahls ecklesiologi. Det tycker jag är en hedervärd examensuppgift för en högstadieelev!
   /Antony

   Radera
  5. Krille: Det finns givetvis massa bra saker i Sv kyrkan, annars tror jag inte flera av oss hade varit med där. Jag m fl går i gudstjänst i Sv kyrkans gemenskap söndagligen och flera ggr/vecka. Jag har mött Jesus genom Sv kyrkans präster, diakoner, anställda och frivilliga. Jag älskar liturgin, psalmsången och gemenskapen. Jag tycker flera av Sv kyrkans präster tillhör de bästa förkunnarna i kristenheten i vårt land. Jag har på nära håll sett det oerhörda arbete för nästan som görs av diakonerna och de frivilligkrafter de organiserar för att nämna något. MEN, jag ser också hur de som vill följa Jesus helhjärtat får lida, mobbas, förtalas. Jag ser hur människor som aldrig sätter sin fot i en gudstjänst eller vill tala om sin tro kräver att få makt och bestämma snart sagt allting i kyrka och församling. Vem vill bli företrädd av biskopar som inte vågar, vill eller har något att säga?! Kritik kan också komma av att man vill kyrkan väl, absolut inte p g a hat!
   Arg kyrkomedlem

   Radera
 2. Att duperas eller inte duperas av titlar, ställning, makt, prål, lock, pock, media,"informationsansvarighet" mm - det är frågan. Näraliggande detta är Jesu ve över världen för de många förförelsernas skull (Matt.18:7). Dessa förförelser som så ofta sker under sken av tillförlitlighet men med den avsaknad av trovärdighet som ofta anas och i efterhand bevisas. Avslöjat antingen nu eller senare. Genomskådat av vakna människor nu eller senare. Medan sömniga sover. Redan nu oss till varning för naiv tro på människor. En sund misstänksamhet är vad Jesus lär: Tag er till vara för människorna (Matt.10:17). I synnerhet de stora till namnet och titeln. Vi ser ett mönster i Människoriket med rötter ner till förförelsen i Eden: Att söka vara Gud lik genom att följa rådet från Guds motståndare - så trovärdig Lögnaren lät då han förförde våra första föräldrar. Tro honom inte - men vad hjälper det när världen älskar förförelserna.
  Och nu - att duperas/förföras av skenet eller inte - det är frågan.
  Per Gustafsson

  SvaraRadera
 3. I vår nuvarande "nihilistiska" kontext försöker man få ingenting att vara någonting, men vi sjunger gärna med i "somewhere over the rainbow". Dock är det bättre att sjunga psalmen "livets ande kom från ovan".

  SvaraRadera
 4. Marks kommun är en sjuk kommun, det lär visst sitta i väggarna också...
  /AuB

  SvaraRadera
 5. Alla som bor i Marks kommun är marksister. Ding dong.
  Mark Twain

  SvaraRadera
 6. Krille,
  När jag läser dina inlägg undrar jag ibland varför Du skriver. Du verkar inte ha något eget att säga, verkar inte intressera dig för frågorna som ställs som sådana och inte heller för SVeK som sådan- är Du månne politiker?

  Alltnog, om Du accepterar att jag svarar för mig så vill jag säga:

  1, Jag hatar ingalunda Antje. (Jag försöker i kristen anda att inte hata någon. Självklart som människa finns det folk jag privat lättare fördrar än andra och även folk jag längst möjligt undgår. Antje tillhör dock knappast de som jag behöver bekymra mig över om jag privat kommer att ha svårt att umgås med eller inte .

  2, Däremot menar jag att valet av Antje är en katastrof för en kyrka som redan befinner sig i utförsbacken. Det var en maktdemonstration av politiker där några möjligen bara agerade nyttiga idioter typ Dike. En maktdemonstration med metoder som nu demonstrerats ytterligare .

  3, Jag har sagt det förut. Jag är sannerligen inte beredd att be Gud om framgång för Antje och hennes anpasslingsteologi och gnostisism. Jag ber gärna för att SVeK skall bli en Kristi Kyrka men det är varken politikernas eller Antjes ambition.

  Det är fullt möjligt- för Gud är inget omöjligt det är förvisso sant- att Gud kan använda sådana heretiker och gnostiker för att inte tala om rena ateister som nu en längre tid styrt och ställt inom SVeK för att genomföra sin plan för oss alla ungefär som han använde en Gustav Vasa för att genomföra reformationen i Sverige Möjligt men jag tror förr -notera "tror" i betydelsen av just detta att jag nu uttalar en förmodan och ingen läromässig tes att det vi nu upplever i Sverige och många andra länder är en prövelse som kristna har att genomlida.

  Vad jag personligen önskar är att jag har fel. Att SVeK kan vridas rätt och att det återigen kommer att bli möjligt att besöka en Gudstjänst och veta att den som där är präst i all sin skröplighet och sina mänskliga svagheter ändock talar Guds ord - utan att snegla till vad som är PK, utan att bekymra sig om karriären . Det är naturligtvis vad jag önskar men jag tror inte -note bene detta "tror" i tidigare betydelse att jag kommer att få uppleva detta.

  Jag tror istället- NB "tror" att förfallet kommer att öka än mera.

  Jag känner mig inte hoppfull inför SVeK. Medicinen för att rädda SVeK är för besk för de som nu styr och ställer och för alla de som ligger i "Karriären" och har sina positioner enbart genom att vara och agera anpasslingar. Tyvärr.

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bäste HH!
   Som svar till den, som jag upplever det, olycklige Krille vill jag verkligen instämma i vad du har skrivit här ovan. Så känner vi nog alla som står på bekännelsens grund.

   "Präst från Skara stift"

   Radera
 7. -Vilken (förutfattad) rappakalja, HH! Att Antje Jackelén blev vald av nyttiga idioter -läs politiker - som en maktdemonstration!
  Vet Du inte hur ett biskops- och ärkebiskopsval går till och vilka som röstar? Var alla präster, som en gång röstade fram Jackelén till Lundastiftet nyttiga idioter? Var vänlig och svara på den frågan?

  Det är en ännu obesvarad gåta hur Du, som är ett frekvent namn på detta kommentarsfält, kan tugga det påstådda politikerväldet i vår kyrka som en ko idisslar!
  Och det är faktiskt - det hårda omdömet till trots - en skam att inte vilja be för ärkebiskopen och för hennes och vår kyrka!
  Kristet, ödmjukt, omtänksamt???
  Svaret ger sig självt!

  Vilken person är Du, HH?

  Må alltså Herren beskydda ärkebiskop Antje i hennes viktiga värv! Och må kyrkan växa och bli en röst och tillflykt för hela vårt folk!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 8. Må Herren beskydda ärkebiskopen ifrån okristliga tankar och bevara
  henne i sann tro på Jesus Kristus såsom VÄGEN, SANNINGEN OCH
  L I V E T ! (Enda vägen!)

  SvaraRadera