tisdag 22 juli 2014

Så går det till

Lite häpen blev jag men kanske inte förvånad. Härnösands stift säger ensidigt upp avtalet om familjerådgivning med Vårsta. De anställda där hade ingen susning om saken. Inte de som behövde rådgivning heller. Den öppna och demokratiska folkkyrkan ger ett bevis på sin kompetens. Ja, ni minns hur stiftsstyrelsen skaffade biskopslägenhet eftersom biskopshuset skulle säljas. I tidens längd togs ett nytt beslut. Biskopshuset ska renoveras och lägenheten såldes. En förlustaffär vill jag minnas.  Så hur hanterar vi de styrandes brist på kompetens? Genom kyrkovalet 2017? Eller genom kyrkfolkets uppror? För det är väl forfarande rätt att göra uppror?

Då återstår frågan om det i verkligheten finns ett kyrkfolk - eller är det bara en samling människor som 1. inte är församling utan bara konsumenter av vad verksamhetskyrkan för tillfället producerar och 2. om den sortens folk i folkkyrkan alls har en aning om vilka beslut som fattas och då har möjlighet att kritiskt värdera fattade beslut. Kan det egentligen kallas demokrati det vi ser i den handfasta verkligheten? Som i Härnösands stift och beslutet om familjerådgivningen.
Vad säger folket i folkkyrkan? Medge att frågan är intressant. Det kanske bara till sist finns ett dom där uppe? En kast av beslutsfattare.

25 kommentarer:

 1. Bakom den fasad som kallas den "öppna demokratiska folkkyrkan" kan det dölja sig totalitära krafter eller skall vi kalla detta "politiska mantra" "fårakläder" för "totalitära vargar" som gärna biter fåren. "Dom där uppe" har svårt att förena sig med ett "bekännande vi" vars gemenskap bygger på Jesu Ord genom tid och rum. "Dom där uppe" har inte mycket att säga om den våldsamma förföljelse som just nu drabbar Iraks kristna och ändå hörs Jesu Ord genom tid och rum: Saul Saul varför förföljer du mig?

  SvaraRadera
 2. Jag vet inte orsaken bakom beslutet i Härnösands stift men kan tänka mig att den är ekonomisk; konsekvenserna av skilsmässan från staten visar sig nämligen nu alltmer vara just ekonomiska. Och då är förstås såväl Dags antydan om folkkyrkans bristande kompetens som Thomas Anderssons förvridna beskrivning av den nonsens. All erfarenhet visar nämligen att de förtroendevalda i kyrkan sköter ekonomin mycket bättre än prästerskapet. Det senare tror alltid att "det ordnar sig", medan de förtroendevalda vet vad plus och minus är.

  För övrigt finns tyvärr ingen återvända från kyrkans ekonomiska nedgång. Dag tvingas därför i sin stiftsstyrelseroll framöver vara med om flera beslut, vilka handlar om neddragningar, besparingar, försäljningar och liknande.
  -Som kyrkan bäddade får den nämligen ligga. I Härnösands stift, i Växjö stift, på riksplanet.

  Men ångern hos dem, som drev fram utvecklingen - var finns den?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Varför skulle staten - om "skilsmässan år 2 000 inte ägt rum - haft intresse/vilja/pengar att vara med och bekosta Svenska Kyrkans familjerådgivningskostnader, i Härnösands eller något annat stift?
   Såväl kommuner som landsting/regioner har ju familjerådgivning att erbjuda, menar jag.
   Jag tror att du hänger dig åt nostalgiskt önsketänkande.

   Jag i Halland

   Radera
  2. SvK är feg som hellre månar om goda relationer med omskurna muslimer än att rikta uppmärksamheten på den värsta religionsförföljelsen som sker i våra dagar, nämligen de kristnas lott i de länder där Islam besitter makten, officiellt eller inofficiellt.

   http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/iraks-kristna-flyr-undan-doden-och-vem-tar-emot-dem_3765554.svd

   Radera
  3. Men B-O-D, jag tror att det är dina vänner, de förtroendevalda med ekonomisk spetskompetens, som har skött de ovan beskrivna transaktionerna, med katastrofalt resultat!! Vad jag har förstått var biskopen emot det hela, vilket är fullt förståeligt. Enligt vad som stått har biskopsgården varit generöst öppen för människor från stiftet och fungerat som den skall (d v s inte som en väldigt väl tilltagen, vräkig privatbostad åt biskopen). Agerandet är högst betänkligt, så i den öppna folkkyrkans namn skulle jag gärna vilja ha både namn och siffror så vi kan se vad piruetterna med medlemmarnas pengar och fastigheter har kostat!!
   F Pierre

   Radera
 3. -Det finns inte längre folk till folkrörelsen.

  Så förklarar S att uppdrag numera går i arv inom S-familjer.

  Snart börjar kanske uppdragen - endast de lönande, vill säga - gå i arv i SvK? En kast av ärftliga beslutsfattare som upprätthåller en fasad. Svenska Kyrkan som Potemkinkuliss - för vem och för vad?? Sammanfaller rentav de två folktomma folkrörelsernas härskande kaster?

  Lars Jensen

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nog är det kul att se hur Potemkinkulissen SvK rämnar och blåser iväg med första bästa vindpust?

   Då hjälper inte de stagande förtöjningarna miljö- och Palestinaaktivism. Då nyttjar främlings- och HBQT-vänlig retorik föga. Bort blåser kulissen. Många skrattar. Någon är beklämd och sörjer. De flesta märker ingen skillnad.

   Anagram

   Radera
  2. Lars!
   Uppdragen går redan i arv, och har gjort så länge!! Prästbarnen, pojkar och numer även flickor, går i gräddfilen genom antagning och tjänster. Det är en verklighet som man inte vill låtsas om men som faktiskt existerar!! Dessa prästbarn har kontaktnäten högre upp i hierarkin (biskopar och andra vet att det blir surt och besvärligt om man säger nej....) och blir i regel prästvigda utan diskussioner, medan andra utifrån får kämpa för att ta sig in i systemet, om man nu lyckas. Det är också en sida av verkligheten i Sv kyrkan.
   Arg kyrkomedlem

   Radera
 4. Så här funkar det, med andra ord:

  How to be an artist!?

  -make some art.
  Does it look terrible?
  Yes/No?
  You are an artist
  -Make more art!
  /Anna born yesterday UB

  SvaraRadera
 5. Lars Jensen!

  Hur ser Din idealkyrka ut? Låt oss läsa om Ditt kyrkoalternativ, vilka som skall styra kyrkan, hur den skall finansieras och vilken teologi som skall råda?

  Den som dömer ut det bestående måste redovisa alternativet.
  Träd alltså fram med detta!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu tror jag väl inte att det nuvarande är det bestående, precis...

   Tvärtom är det nuvarande ett resultat av å ena sidan bristfällig analys, å andra sidan brist på respekt för det beprövade och hållbara (Bewährtes bleibt!) Att vrida det hela rätt, lär icke bliva så helt lätt.

   Arbetet att visa på alternativ ligger hos tidigare generationers kyrkliga beslutsfattare. De lyckades inte annat än på marginalen, och Arthur Engbergs vision av det självavskaffande Kungliga Salighetsverket fullbordas nu inför våra ögon. Personligen har jag svårt att sörja. När folket I Gamla Testamentet avfaller till hedningarnas gudar, låter HERREN templet förstöras och dess gudstjänst upphöra.

   Bäst så.

   Lars Jensen

   Radera
  2. Här talas det aldrig om hur det borde vara, bara hur det inte ska vara! Felfinnare finns här i en hel drös, men har de något alternativ? Jo, ett finns förstås: utan kvinnliga präster vore allt bättre! Och nu ömmar man plötsligt för kyrkans familjerådgivning! Tror man kanske att sådan alltid innebär att kvinnan ska återvända till spisen?

   Radera
  3. Det där med tyska... men det där Microsoft med Bill G ger oanade möjligheter. Lars Jensen verkar ha humor - /A(u...)

   Radera
 6. I Härnösands stiftsfullmäktige har Centern och Socialdemokraterna
  tillsammans egen majoritet genom ett stadigt samarbete. Detta precis
  som i Kyrkomötet, vilket innebär att ett par dominerande ledamöter i
  dessa partier kan komma överens och få igenom sin vilja.
  Stiftet har länge haft en god ekonomi p g a högt "skatteuttag", så
  det lär inte vara av ekonomiska skäl man lägger ner familjerådgivningen.
  Troligare är en viss ovilja emot Vårsta eller dess personal, kombine-
  rat med ointresse för våra nu "utvidgade" äktenskap. Biskop Tuulikke
  meddelade i lokaltidningarna kort att Stiftstyrelsen "beslutat att pengarna
  kunde göra mera nytta i församlingarna". Underliga äro herrarnas vägar!

  SvaraRadera
 7. BOD,
  Nja, du har förvisso rätt i att "som kyrkan bäddar får den ligga" men Du kanske skall fortsätta tankegången och fundefrågor.ra över vem det är som bäddar.
  Idag är Du poskare , detta till trots av din avsky för alla oss som ville befrias från en sekulär stats ingripande i teologiska frågor. Hur gör Du nu, tjatar på Poskarna hur mycket bättre det var förr?
  Oavsett, inser Du inte som förhoppningsvis vuxen man att dagens kyrka inte attraherar någon att ateisterna skrattar åt den, att de gammalkristna gråter över den och att den helt enkelt inte är en Kristi Kyrka.

  Den går mot graven om inget förändras. Jag har gett några förslag till en början. Du själv kan ju fundera över vad som händer med våra döpta barn kommer de att vilja ha med kyrkan att göra annat än möjligenssom politiker eller PK-präst där man kommer att peka på den minimala arbetsinsatsen och alla trevliga konferenser.

  Är det så otroligt svårt för Dig att inse att Kyrkan är Kristi Kyrka och att Du och dina gelikar förstör den genom att göra om den till något som inte väcker anstöt. Förstår Du inte , Du som bara tänker ekonomiskt att Kyrkan aldrig kan locka med "rabatterade biljetter".

  Kyrkan kan aldrig locka några , och skall inte locka några med att "riter hit och dit". Kristi kyrka är ett erbjudande om frälsning och inte först och främst en "behaglig stund med vacker psalmsång och oförarglig predikan" av en PK-präst livrädd att påpeka att Kristus faktiskt ställer krav och påpekar att inte ens de som "stup i kvarten" säger Herre, Herre släpps in in den himmelska sfären.

  Inser Du inte att vi nu är i "öronkliarnas tid". Att den kyrka du "månar" om inte är kristi kyrka och att den , med få undantag, rena öar, inget har att ge annat än en enkelväg till den plats jag antar Du inte vill hamna i och som Jesus så allvarsamt varnar för?

  Men OK, jag inser att Du i din självgodhet inte vill förstå. Därför angriper Du alla dem och då även mig men det kan kvitta som framförallt vill kämpa för en Kristi Kyrka. Allt det andra- ja förvisso- det ordnar sig..

  //HH

  SvaraRadera
 8. /HH - alla vet ju att undantag finns. Hjälper för att komma på banan igen. Allt kan ordna sig, med lite vänskaplig hjälp /denna A ub - mera konservativ än de flesta fattat. Tänk o gör rätt, men bråka inte. Kverulanter!

  SvaraRadera
 9. B.O.D! Du tycks veta att fler skulle bli döpta om SvK ännu vore statskyrka. Har du någon avhandling eller liknande att peka på för att underbygga detta antagande, om det nu är ditt antagande? Dessutom skulle jag på nytt vilja fråga dig det som jag tror att jag bad dig förklara för ett bra tag sen och det har att göra med din syn på SvK som i någon mening exklussiv, som jag fattar dig: Anser du att SvK har någon som helst koppling till eller gemenskap med den övriga kristenheten, t ex anglikaner, romerska katoliker etc?
  /Sub versus/

  SvaraRadera
 10. Sub versus rekommenderas läsa den kyrkliga statistiken över dop, konfirmationer, vigslar och begravningar - samt antalet tillhöriga - från åren då kyrkan och staten levde tillsammans i ett harmoniskt, tryggt och ekonomiskt stabilt äktenskap samt jämför de siffrorna med de senaste fjorton åren, sedan äktenskapet tvångsupphörde mot församlingsmajoritetens vilja.
  Då får han svar på sina frågor. Om kalla siffror sedan accepteras av honom eller inte är en helt annan sak.
  Jag blir förvånad, om han accepterar dem.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 11. BOD,
  Mot församlingsmajoritetens vilja?
  Menar Du att demokratin inte fungerade? Eller talar Du om något slags kyrkfolks vilja? När har Ni politiker brytt er om andras önskemål än era egna.
  Angående dina kalla siffror.
  De bevisar ingenting och vad Du gör är att hänvisa till nonsenskorrelation? Tyvärr tycks Du inte förstå det eller är Du helt enklet så ignorant och självtillräcklig. Antagligen eftersom Du söker fortsätta din politiska karriär i det parti som kämpade hårdast för det beslut Du ständigt baktalar och angriper.

  Hur är det med respekten för demokratin egentligen? Är det bara vi andra som skall tvingas svälja alla beslut barra för att de betecknas som demokratiska?

  //HH

  SvaraRadera
 12. HH.
  Nu börjar Du orda om annat än att hålla Dig till saken; påståendena om min person saknar relevans. Läs, som jag har meddelat Dig, statistiken - och mina uppgifter bekräftas till hundra procent.
  Vad gäller församlingsåsikten var den tydlig; skilsmässan skedde, trots att en majoritet av församlingarna hade sagt nej - till och med i ett par remissomgångar åren innan beslutet togs 1995.

  Dina nedvärderande ord om förtroendevalda personer kan Du bespara Dig - och oss andra. De hör inte hemma i en seriös (kyrko)debatt.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 13. BOD,
  Börja då med en seriös debatt! Förklara gärna politiskt hur du söker "skydd" bland poskare som driver en politik som du ständigt baktalar och svara på hur det är med demokratinsvillkor. Alltså var beslutet demokratiskt eller inte?
  Skall vi acceptera detta-Ja eller nej. Om inte varför skall vi acceptera andra sk "demokratiska"beslut.
  Notera att jag lägger kritiken på vissa beslut inte om de är demokratiska eller inte utan om de är rätt eller fel och påpekar att vissa beslut inte har med demokrati att göra. Inser Du det ?.
  //HH

  SvaraRadera
 14. BOD,
  Vad Du tycker är i sig ointressant. Det intressanta är vad som är sanning.

  1995 säger Du . Skilsmässan skedde 2000. jaha 1957 sa ett biskopsmöte nej till ämbetsreformen.
  1958 , fortfarande sk demokratiskt ändrades spelreglerna samt ökades pressen på biskoparna. Ja några lovades lite extra förmåner om de ändrade sig . Du tycker det var OK , exempel på demokrati, ja bit då i det sura äpplet och kom ihåg att Du alltså nu skall föreställa Poskare och företräda deras åsikter -inte dina.. eller gäller demokrati bara andra?
  Kom sedan ihåg att jag kritiserar utifrån åsikter om rätt eller fel och påpekar att demokratiska beslut inte är detsamma som rätt

  Påpekar att det finns saker som inte skall, inte kan förhandlas , de är rätt eller fel oavsett vad en majoritet råkar tycka.

  Hitler kom till makten enligt demokratiska spelregler.

  kristi Kyrka har gränser för vad som är förhandlingsbart. Vad som inte är förhandlingsbart är att göra svart till vitt eller att undantränga klara besked såsom "Så säger Herren".
  Där gäller dett enkla men för all del svårsmälta: Det som engelsmänne och vi nu i Svengelskans tidevarv gärna citerar:
  Take it or leave it. Minns att frälsningen är ett erbjudande utan kompromisser
  H

  SvaraRadera
 15. Tjafsa inte med BOD, han HAR ALLTID RÄTT för han är DEMOKRATISKT
  FOLKVALD. Lita på detta! Han har självsagt ung. så...

  SvaraRadera
 16. HH, H och Sven Andersson!

  Oartikulerade känsloutbrott tillfredsställer möjligen deras avsändare men passar inte in i en debatt, där sakargument skall vara vägledande. Att jämföra Hitlers makttillträde med den kyrkliga demokratin är ett bevis på totalt urspårad debatt; som om demokratin är totalt förkastlig i kyrkan!

  Föraktet för kyrkans demokratiska system återkommer så ofta på dessa kommentatorsfält att man börjar undra vilka utgångspunkter och referenser avsändarna egentligen har. Som om sanningen uttolkas av dem, enbart dem, och inga andra.

  Ibland återkommer också tuggandet om min nomineringstillhörighet i den lokala församlingen. Jag upplyser härmed dem, som ältar saken, att endast två grupperingar finns nu i församlingen: S och POSK. Jag är som bekant INTE socialdemokrat.
  Räcker svaret?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 17. BOD,
  Om svaret räcker? Beror på vad Du vill ha sagt-. Att Du som vanligt från "oben" begär svar medan Du själv aldrig svarar på något bara ältar din och dina gelikars förträfflighet -tja, jag börjar vänja mig men inte är det någon efterföljansvärd egenskap. Det är just maktfullkomliga " politikerfasoner" och metoder som inte hör hemma i en "seriös debatt".

  PS, "H" jag råkade visst trycka iväg mitt inlägg innan jag var riktigt klar. Signaturen "H" är min "HH" och jag hade tänkt addera något lite till.

  Kommentaren om Hitler och hans makttillträde var endast avsett att visa att "demokrati" inte garanterar att något är rätt vilket Du tycks förutsätta i de fall där beslutet "passar" dig. Där de inte passar dig ältar du det i evighet utan att begripa ens sambanden som t ex i kyrka stat-frågan.

  Du menar f.ö tydligen att Du som Poskare skall vara fri att motarbeta Posk? Är detta din tolkning av demokratins spelregler?

  Jag är ingen vän av nuvarande Posk, ditt samröre med Posk ökar knappast heller någon eventuell respekt för densamma grupperingen.

  OK i övrigt menar Du alltså att det viktigaste är att Du har en plats vikt åt dig som politiker och får bestämma. Dvs om Posk mot förmodan slänger ut Dig så blir Du sosse?

  //HH

  SvaraRadera