fredag 18 juli 2014

Lögn, respektlöshet och förbannad dikt!?

Niclas Strand i Borlänge, fd präst, går i gång på Deepedition. Han är också i reklambranschen förstår jag även om jag inte minns att jag "ofta", som det heter, skulle debatterat med honom. deepedition.com/2014/07/15/logn-respektloshet-och-forbannad-dikt-runt-hetast-i-almedalen 
Jag minns egentligen ingen debatt alls.

Patrik Pettersson ställde lite frågor, om priset "hetast i Almedalen". Det var rimligtvis viktiga och på sitt sätt allvarliga frågor. Det tyckte jag och var inte ensam. Det samsupna och påhittade blir besvärande för en kyrka som är i sanningsbranschen. Vettigt att ta frågan till kyrkomötet för den handlade ombilden av Svenka kyrkan och - sanningen. Niclas Strandhs bedömning av mig motiverar ytterligare motionen, tror jag, för nu är han upprörd och arg - och arga säger ofta lite mer än vad de själva förstår. Informativt gräl, sålunda: "Att en person som Dag Sandahl helt enkelt skiter i fakta må vara hänt – hans synnerligen vida samvete när det gäller att ge sig på personer och företeelser när det passar är väl känt sen länge." När det blir så här, finns det goda skäl till misstänksamhet mot pr-folk och reklammakare.

Niclas Strandh är uppenbart upprörd:
"Först och främst – lögnerna. Dag Sandahl, Patrik Pettersson och en hög andra ljuger faktiskt. Det är en lögn att någon köpt Jackeléns vinst.  (vi struntar i at just detta har väl ingen påstått, DS) Westander har förklarat hur allt går till och man måste helt enkelt vilja någon något illa – och skita i såna petitesser som budord och kristna sätt att bemöta verkligheten för att fortsätta hävda det. Att hävda att priset är påhittat för att ges till en viss kund och om man sedan får reda på att det faktiskt är ett gammalt pris inte ändra detta är förtal och en lögn som får stå kvar. Att sedan driva det till en motion i kyrkomötet som Sandahl gör: det är faktiskt skamligt. Och rätt patetiskt.
Det är också förtal mot ett antal personer. Först och främst mot Antje Jackelén som i grunden blir anklagad för att vara korrupt. (vi struntar i att vi försökt hålla Antje utanför) Om man hävdar att hon inte visste om att priset var riggat så är det en anklagelse mot personer i Svenska kyrkans ledning om att inte bara försöka föra svenskarna bakom ljuset utan också mörka det mot sin högsta chef. Det är allvarliga anklagelser utan bevis. Är det ett gott kyrkligt uppförande?
Det är respektlöst mot de personer som sitter i juryn."

Niclas Strandh har säkert rätt i allt, kanske bortsett från paranteskommentaterna - och den som fattar har lika rätt!
Jag är lite tagen. Påhittebranschen har dock gått igång och nu gäller stigmatisering, inte saksamtal. Det ska inte förvåna. Intresset ljuger inte. Follow the Money och allt det där. Det som till nöds skulle kunna bekymra är att det som nu hänt så väl passar samman med vad kyrkokritikerna har sagt måste ske - även om de nog inte egentligen kunnat fatta hur sannspådda de skulle bli.

Hur många demokrater tycker förresten att det är skamligt att skriva motion till kyrkomötet? Frågor som har bäring på kyrkokansliet ska väl dit. Vart ska de annars? Åklagarkammaren?

Vad jag i övrigt gjort? Drack Jura ihop med överste Salander i Vedborm, förstås. Och skrivit ett inlägg i Sydsvenskan. Lite nöjd med att jag inte är konservativ. De som vill bevara det nuvrande systemet är några andra. De konservativa! Konservativ är jag alltså inte. Jag är som vanligt radikal.


www.sydsvenskan.se/kultur--nojen/gubbstampeln-skaver/

26 kommentarer:

 1. Fasligt vad de tårna var ömma...

  Det som förvånar mig mest är att de uppenbarligen inte fattade hur det här skulle komma att uppfattas och hur illa det ser ut.

  SvaraRadera
 2. Fint inlägg i Sydsvenskan! Men var det inte president Nixon som brölade om The Silent Majority, och inte senator McCarthy?

  GAF

  SvaraRadera
 3. Är inte Dag konservativ i teologiska frågor? Tänk att den föreställningen har jag levt med i alla år som han stått i debattens centrum.

  Skall vi hädanefter därför beskriva honom exempelvis med dessa ord:
  -Högkyrklighetens främste företrädare, den radikale Dag Sandahl, har ånyo levererat ett inlägg mot att kvinnor har tillträde till prästämbetet?

  Har radikalismen månne många ansikten?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Frågan är om du just här slår huvudet rakt på spiken och avslöjar varför du inte förstår Dag. Du ser inte, BOD, vad ordet radikal betyder. Därför är Dag för dig snäppet mer konservativ än du själv. Du mäter enbart i tum, medan Dag mäter med andra skalor.
   PGG

   Radera
  2. BOD är totalt oförmögen att begripa vad dr Sandahl för fram, eftersom att den senare är en (för att vara protestant, riktigt kunnig) teolog och den förre en (erastiansk) politruk!
   /Antony

   Radera
 4. En lycklig reklambyrå har fått precis vad de ville. Marknadsföringen är klart avsedd som information till kunderna.
  Någon kanske har provision på uppmärksamheten.

  SvaraRadera
 5. Dag, ta inte kritiken alltför hårt. De flesta känner nog stanken från AJ's reklamutmärkelse. Du lyckades dessutom få in ett välformulerat svar på A Heberleins artikel i Sydsvenskan. Kanske ska man hantera Ann H med varsamhet, en sådan artikel skriver man inte om man mår bra. Birro blev ju refuserad, av en kulturchef som uppenbarligen imponerats av och tagit efter Ann H's debattstil./Staffan Wadström

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är uppenbart för alla som är någorlunda bekanta med dr Heberlein att hon inte mår psykiskt bra för närvarande. Med tanke på hennes, skälvt deklarerade, sjukdomshistoria bör vi vara varsamma med hur vi bedömer hennes utfall och med hur vi svarar på dessa osammanhängande haranger.
   /Antony

   Radera
  2. Det blir bättre med "den som hon själv har delgett världen (dvs dr Heberleins gränslösa delande av hennes svåra psykologiska åkomma).....
   /Antony

   Radera
  3. Det bästa du skrivit

   Radera
 6. Den plötsliga vrede som blossar upp mot alla som har fräckheten att ifrågasätta överheten känner vi igen. Det är mycket upplysande för oss som försöker skilja mellan andarna.

  SvaraRadera
 7. -Intressanta men obegripliga kommentarer av PGG och Antony. Om nu jag mäter i tum, undras vilka "skalor" som Dag mäter i. Men om detta inte ett ord av PGG.

  Antony i sin tur synes vara fastgjuten i stämplingen av undertecknad som "politruk". Så kallas de ju, de förtroendevalda, av väljarna i demokratiska val utsedda kyrkoföreträdarna! Demokratin är svår för vissa - månne radikala efter Dags nya beteckning på sig själv (som genast accepteras av doakören) - debattörer.
  Men, som synes av herrarnas texter, ingen har förklarat vari radikaliteten består, vad som plötsligt har kastat om begreppen, förvandlat den konservative till radikal och vice versa.

  Ut med språket, mitt herrskap, och låt oss få veta vari radikaliteten består, vilka som är skalorna hos Dag och vilken årsdebitering de har.
  Annars fick Dags beskrivning av sig själv mig att dra en smula på smilbanden. När PGG och Antony tog till orda, skakade jag däremot på huvudet.
  Så olika kan man reagera över olika personer.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Radikal är enligt SAOL den som går till roten. Det anser jag nog att Dag gör. Men jag är inte alls avigt inställd vad gäller dig BOD. Jag är mest förundrad över att du och Dag ständigt talar förbi varandra. Och jag tror att det beror på att ni ser världen från så olika utgångspunkter - vilka i sig kanske inte är felaktiga. Men dina invändningar mot Dags bloggpostet tycker jag visar att du inte kan förstå de förutsättningar och utgångspunkter vilka är blogposternas grund. Därför blir det ofta lite Goddag yxskaft" när du svarar. Återigen - inre för att det du skriver är fel, utan för att det är som mätt med olika skalor. Förstår du mina tankar?
   PGG

   Radera
 8. PGG, tack för ett denna gång balanserat inlägg, vilket samtidigt andas förundran över vad Du tror är att tala förbi varandra och slutsatser att jag inte förstår utgångspunkterna för Dags texter.

  Jodå, det gör jag faktiskt: de ä - enkelt uttryckt - grundade på hans teologiska övertygelse, där förstås kvinnoprästfrågan står i centrum. Men övertygelsen, som jag respekterar fullt ut, ramas in av en märkvärdig inflexibilitet och allmän osmidighet samt - här kommer det väsentliga! - ovilja att förstå den andra (majoritets)sidan. Men också oviljan att respektera de fattade KM-besluten som så ofta luftas i Dags inlägg.

  Förmodligen gillar han inte min förvisso enkla, men välgrundade, lekmannaanalys, men det tar jag med knusende ro. Smidighet, diplomati, viljan att lyssna är inte - det vet nog även doakörens lojala medlemmar - den omtalade Mohedaprästens starka sidor.

  Det sägs ibland om vissa personligheter, att konfrontation är deras liv och livslust. I konfrontationen lever de, blir uppmärksammade, får möjlighet att leverera den ena gallprodukten efter den andra. Nu kan Du, PGG, och andra avgöra om den beskrivningen passar in på Dag.

  Jag är alltså varm anhängare av kvinnliga präster. De finns också i ett stort antal länder.
  Dag är emot.

  Jag ser ett oerhört värde i en demokratisk folkkyrka, vars organisation därmed är förankrad i folkdjupet. Dag ser däremot - fast själv vald till skilda uppdrag i denna kyrka - ett större värde i en präststyrd kyrka. FK:s KM-ledamöter är också huvudsakligen teologer.

  Jag hävdar att Dag och hans doakör inte på förhand är skickligare uttolkare av den Högstes mening och vilja än vad andra, intellektuellt och akademiskt väl rustade personer på "den andra sidan" är.

  Jag efterlyser mer och större ödmjukhet i den teologiska debatten från Dags och nämnda körs sida. Stora ord och högljudd ton har aldrig fört världen framåt men däremot i fördärv. Den som läser Dags bloggtexter ser nästan dagligen en kakafoni av självupphöjelse och - på ren och oförfalskad svenska - skryt över de egna gåvorna.

  Dag sänker aldrig rösten, intar den lyssnandes roll, tar till sig vadden andra för fram. För över den attityden, bäste PGG, till politikens eller den internationella diplomatins område, och Dag vore från början "körd".
  Det är förvisso en konst att lyssna. Men den konsten är lärorik.

  Slutligen är jag förvånad - starkt förvånad - över att Dag nästan aldrig har några varma och fina ord till övers för den kyrka, som han tjänat under decennier.

  Hans omdöme om Antje Jackelén INNAN hon ens har fått visa vad hon går för i ärkebiskopsrollen, gillar jag absolut inte.
  Självkritik, PGG, är viktig för varje människa. Ty inga träd växer som bekant till himlen.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 9. Den dag min mångsidiga begåvning, min församlingsprästtjänst, mina insatser i de kyrkliga styrorganen och min vetenskapliga produktion sanningsenligt kan sammanfattas av Bengt Olof Dike är det dags att placera mig på demensavdelningen. Han har uppenbarligen inte förmått läsa vad jag skrivit - om han ens läst.

  SvaraRadera
 10. Jodå, jag har läst mycket från Dags penna, hört honom otaliga gånger, till och med debatterat mot honom vid många tillfällen i KM. Det är dessa - just dessa - erfarenheter, som ligger till grund för mitt omdöme om honom.
  Jag är heller inte oinformerad om hans påstådda insatser i kyrkans beslutsinstanser.

  Därför tror jag inte att mina inte alltför elaka ord ovan var helt missvisande. I varje fall är de inte vederlagda.
  Dag är alltså en frisk fläkt, inte sällan impuls- och känslostyrd och ibland försedd med humoristisk begåvning - om än inte av G B Shaws kaliber.

  Jag slutar med en förnyad vädjan till honom att också fördela sina gåvor på en välgångsönskan till ärkebiskop Jackelén och för Svenska kyrkans framgång.
  -Kan vi enas om detta, Dag?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag skulle nog hävda att Dag är rätt lite känslostyrd. Tvärt om faktiskt. När han upprörs, vilket ofta händer, så är det för att någon eller något passerat en principgräns. Det är teologin som föregår praktiken, principen dom föregår känslan.

   Dessutom så bekymrar det mig, käre BOD, att du så ofta missuppfattar eller inte förstår själva blogposternas teoretiska grund. Flera andra kritiker, t.ex. Anna, förstår vad Dag skriver, även när de inte håller med. Men du kämpar ofta mot hjärnspöken som du själv har hittat på och som du är rädd för. Om du hävdar att du har läst Dags böcker, men gjort det på samma sätt som du läser denna blogg, så har du faktiskt inte alls läst Dags böcker (läst=läst och försökt att förstå).
   PGG

   Radera
 11. "Det är en konst att lyssna" skriver Dike. Javisst, och en konst att läsa,
  en konst att förstå, om man har vilja att förstå. Vilken konst besitter Dike?
  Låtsas man inbilla sig att man har någon demokratisk rätt att se ner på
  dem som har en annan utbildning och mycket större kunskap, så är man
  en god politiker enligt Dike, och Dikes-kör i diket. Doa, Doa, DOA!

  SvaraRadera
 12. PGG och Sven Andersson!

  -Försöken från er att - till broder Dags hjälp - problematisera bloggpappans texter är faktiskt dömda att misslyckas: den påstådda teorin måste ha förankring, eller omsättas i, praktisk verklighet. Eftersom Dag i KM och de andra beslutsorgan, som han sitter, faktiskt har att fatta beslut i denna verklighet. kan hans ställningstaganden värderas och kommenteras.
  Vad hjälpter för övrigt en teoretisk grund, om denj inte v inner gehör av nästan samtligha andra KM-ledamöter. Det är frågan, som ni måste ställa, mina herrar och som jag försökte antyda i en tidigare kommentar, där Dags ovilja att lyssna tillräckligt på meningsmotståndaren bland annat togs upp.
  Därför kämpar jag inte alls mot hjärnspöken utan i stället mot den av Dag och hans doakör manifesterade verkligheten - den vilken alltså inte har en chans att kunna omsättas i Svenska kyrkan. Samtidigt kan mina kritiker notera, att jag respekterar Dag och körmedlemmarna för deras teologiska övertygelse, som de har all rätt i världen att lufta - även i hög decibelton och skarpa ord.
  Sven Anderssons antydan att jag ser ner på Dag är nonsens. Tvärtom uppskattar jag hans friska fläktar, som ibland går som ologiska virvelvindar i debatten. Men det måste vara tillåtet att kritisera dessa vindars åsiktsproduktion. Och även den bristande ödmjukheten hos producenten.
  Jag hävdar med bestämdhet, att Dag skulle ha haft ett större reellt inflytande i kyrkan om han - på ren svenska - hade talat mindre och i lägre ton och lyssnat mer. Tänk också på, mina herrar, att debattsituationer ofta styrs av psykologins ibland svårbegripliga konsekvenser. Tyvärr har Dag vägrat sänka rösten i det offentliga samtalet; känslor eller ej? Jag har min uppfattning klar om orsaken till detta.

  Tycker inte PGG och Sven Andersson att det är märkligt - och talande - att Dag inte vill be för ärkebiskopens framgång och kyrkans dito?
  Det tycker jag.
  Innerst inne förvånar det mig att Dag är så småaktig. Så känner inte jag honom - efter egna upplevelser, kan tilläggas.
  Vill ni be för ärkebiskopen?
  Om svar anhålles vänligen!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 13. Svar: Ja
  Jag vill be för ärkebiskopen.
  PGG

  SvaraRadera
 14. BOD. Jag har också sagt att jag vill be att ärkebiskopen skall bli en
  sann herde, som leder Sv.K:ans medlemmar på den enda vägen till
  till Gud genom Jesus Kristus.
  Vilken taktik Dag skulle ha använt för att bättre genomslag för sin
  kyrkliga vision, vet jag inte. Det hade troligen blivit samma stopp för
  hans synpunkter, eftersom dom inte passar det politiska och allmän-
  kyrkliga etablissemanget. Tanken svindlar - om det kunde ha varit
  tvärtom!

  SvaraRadera
 15. Ja, Sven Andersson, tanken svindlar faktiskt om det hade varit tvärtom: att Dag Sandahls kyrka hade varit synonym med Svenska kyrkan. Alltså en kyrka utan kvinnliga präster och med en enda gruppering i kyrkomötet - FK och vars ledamöter alla är teologer - och där utbildningsinstitutioner och stiftsgårdar växte upp som svampar ur jorden, finansierade med lån intill de per automatik gick i konkurs.

  Samt där till slut de söndagliga gudstjänsterna och mässorna (det skulle förstås bara bli mässor) bara bestod av prästen, klockaren och organisten samt möjligen någon pensionerad överste, som tyckte att allt var bättre förr.

  Så visst svindlar tanken, Andersson!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Smidigt för dig, BOD, att du nu ignorerar att du har fått ett antal svar på dina frågor. Ja, för då kan du vid ett senare tillfälle fortsätta att skriva att du inte har fått några svar.
   PGG

   Radera
 16. BOD. Jag betraktar dej själv såsom "tankesvindlare". Tänk om!

  SvaraRadera
 17. PGG och Sven Andersson!

  -Jag har inte fått svar på ställda frågor, som den förstnämnde påstår.
  Och till Andersson detta:
  -Vad jag betraktar Dig som tänker jag inte skriva på dessa fält.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 18. Dag: Jag vet att vi nu har hamnat off-topic. Men jag har ett förslag som du kan ignorera så klart (det är ju du som äger din egen blogg):

  Du skulle kunna göra en genomgång av BOD:s frågor och dina svar på dessa. För det är tydligt att han inte ser när han får svar, så kanske behöver dessa förtydligas på pekboksnivå. Hur det kommer sig kan jag inte förstå.

  PGG

  SvaraRadera