tisdag 12 september 2017

Falskhet och förställning

När Anna-Karin Hammar i Agenda redogjorde för den svenska socialdemokratins kristna rötter, häpnade somliga. Jag häpnade mest över den obekymrade förställningen. Trodde hon inte att någon skulle sakgranska och skandalisera henne eller nöjde hon sig med att de flesta som såg Agenda inte skulle nås av beskedet att riktigt som hon sagt att det var, var det inte? Det där med intellektuell heder kanske inte är så viktigt? Och fortfarande vill jag veta om och i så fall i vilken form några ekonomiska resurser tillställs Anna-Karin utöver pensionen. Har hon ett avtal med någon? Transparens! Fick hon någon form av avgångsvederlag när hon gick i pension (ville hon gå?) och varför är det sånt hysch-hysch kring detta? Och varför var hon ett ärende för Uppsala domkapitel. Det mörkas.

Kyrkovalet erbjuder den humor vi behöver - fast Hasse & Tage var roligare. En viskare beskrev hur Svenska kyrkan länge var ett slutet rum som sa till människor "Nej, du är inte välkommen därför du har syndat." Den som skriver så, har nog aldrig varit med om en högmässa, som inleds med allas syndabekännelse och förlåtelsen. Det är sannolikt en från frikyrkligheten fallen eller avfallen som bedriver kyrkopolitik. Och då blir det fel förstås. Nu bedriver han ett kyrkopolitiskt arbete "mot utestängningen av människor som om de skulle vara fiender eller för evigt förtappade." Hur dumt kan det bli. Och folk röstar på Visk!!! De två första namnen på vik-listan anger sig båda som "aktiv kyrkopolitiker". Vad är då de andra?

Skribenten prisade att vi ser likheterna mellan "de tre abrahamitiska religionerna i stället för de färre och mindre olikheterna." En sådan mindre olikhet är alltså Jesus, som Kyrkan bekänner vara Guds son. Detta kan vi bortse från. Det är väl också att betrakta som en biblisk lärdom.
http://www.ostrasmaland.se/insandare/bibliska-lardomar-ar-viktiga-an-i-dag/

Borgerligt alternativ tryckte ut sig i Smålandskomposten genom den nuvarande fisk-representanten, som dock inordnat sig i BA vid årets val, Magnus Hedin. Hast Du mir gesehen! Nu är BA emot storpastorat. Men de röstade ju för detta i kyrkomötet, hela bandet. Bara Frimodig kyrka röstade emot och reserverade sig. Insändaren kan endast läsas i den tryckta tidningen tycks det.

När BA-mannen Jan Arvidson i Kalmar talar ut i Östra Småland är det samma fråga och en del andra lösa slagord. Arvidson lyfter fram att församlingsråden inte har några egna resurser och att det, håll i er, är långt mellan församlingsrådet och kyrkorådet! Det är väl bäst att rösta på Frimodig kyrka då, som sa att så här skulle det bli i praktiken. Det vägrade t ex POSK :s Hans-Olof Andrén att tro och så lurade han alla. I Kalmar ställer dock Jan Arvidson upp. Han är 79 år.
http://www.ostrasmaland.se/kalmar/kyrkosangaren-som-blev-fortroendevald/

Öppen kyrka i Kalmar "har ett program som är noggrant diskuterat och genomarbetat" och vilka punkter som skiljer ÖKA från övriga nomineringsgrupper står klart. Oberoende av politiska partierär det första som skiljer. Men det är i högsta grad både Frimodig kyrka och POSK.
ÖKA vill främja jämlikhet på alla plan, "alla anställda ska ha samma möjlighet att göra ett bra arbete oavsett kön." Det var genomarbetat må jag säga, men är det någon som skulle vilja säga emot? Så kommer vad jag uppfattar vara en viktig poäng: "Kvinnliga prästers arbetsvillkor får inte vara sämre än de manligas." Är det så?  Berätta mera! Jag är i så fall emot detta. Men jag är inte säker på att ÖKA riktigt bekymrat sig om den saken. Över kvinnliga prästers arbetsvillkor kan jag bekymra mig, men jag tror inte på dem som talar mest om problemen för de gör erfarenhetsmässigt föga. Och ibland fruktar jag att det nedärvda hatet eller föraktet mot präster slår blint, oavsett kön.

Naturligtvis hyllar ÖKA principen om alla människors lika värde. Detta genomtänkta och noggrant diskuterade program tror alltså att engelskans dignity betyder detsamma som value. Jag har bättre pejl på orden. I övrigt är det väl rätt främmande för kristen tro att ifrågasätta den värdighet som i skapelsen följer med att vara människa. Vid vilken vecka får människan då denna värdighet, menar ÖKA?

ÖKA vill att hbtq-personer "ska bemötas med samma kärlek" som övriga. Är det inte just detta de inte vill eller förmår? Menar ÖKA kanske "ett lika mått av kärlek" eller "lika kärleksfullt"? ÖKA vill också att samkönade par ska få vigas och välsignas i kyrkan. Jaha? Var inte detta innebörden i ett beslut 2009? Vem försöker ÖKA lura? I ÖKA:s lokala texter sägs inget om Jesus. Vad säger det?
http://www.ostrasmaland.se/insandare/en-kyrka-for-alla-nu-och-i-framtiden/

Skånska Dagbladet levererade en ledare. Karin Perers var oppmålter över texten. Där kunde en häpen kristlig allmoge inhämta den stora sanningen: "Kyrkovalet handlar inte om religionen. Den formas och förs ut av präster, biskopar och ärkebiskopen."  Det är tydligen dessa som bestämmer "om kyrkan ska förkunnas att Jesus föddes genom jungfrufödsel eller inte."
http://www.skd.se/2017/09/09/gar%C2%ADna-po%C2%ADli%C2%ADti%C2%ADker-i-kyr%C2%ADkan/

Det fanns en tid när journalistkåren var svårartat försupen. Jag trodde den tiden var förbi, men nu vet jag inte längre. Det är nämligen av barn och fyllhundar man får höra sanningen. Men tro inte att jag ynkar Centerpartiet. Här har ni beviset på den bristande kompetensen bortom de kyrkopolitiska slagorden. I Barometern/OT vecklar centerpartisterna ut sig. De satsar på äldreverksamheten. Kyrkan, vad det nu är, "står alltid öppen för att ge stöd och framtidstro". För det första är nog inte påståendet sant och för det andra är sekulariseringen uppenbar. Evangeliet har blivit framtidstro. Glidrningen är informationsbärande.
http://www.barometern.se/debatt/aldres-ensamhet-kan-brytas/

Bäst i test är dock inte det lokala i och kring Kalmar. Varberg slår det mesta. I Hallands Nyheter har riksdagsledamoten Adnan Dibrani skrivit om kyrkovalet. Jag frågade för att få veta och si! Komplikationen är en. Karln tillhör inte Svenska kyrkan. Han är muhammedan, som det hette förr i världen. Han skriver att "varje röst är viktig" i kyrkovalet. Själv har han alltså ingen rösträtt, men han bedriver hård polemik mot SD. Så här dumt blir det med uppställningen S-SD. Dibrani tror att vi ska rösta om evolutionsläran.

Vad gäller bråket i sak? Julia Kronlid (pingstpinglan) tror inte påståendet att människorna härstammar från aporna. Kanske har hon fel. Kanske utgör Adnan Dibrani det verkningsfulla motargumentet. Det vet jag inte. Ett vet jag. För första gången agerar en muslim öppet i kyrkovalet. Han vill ha en modern kyrka. "En kyrka som visar att alla 6.1 miljoner medlemmar är värdefulla och välkomna." Men det ska väl en gammaldags kyrka säga om och till alla människor, också de 3.9 i landet som inte tillhör Svenska kyrkan? Tänk om det funnits en kritisk kyrkojournalistik som jagat Dibrani - upp i trädet eller vart riksdagsledamöter nu ska jagas! Finns det några socialdemokrater som vill kommentera saken?
http://www.hn.se/åsikter/krönikor/rädda-dinosaurierna-rösta-i-kyrkovalet-1.4614003

Har jag nu effektivt visat att kyrkovalet utlöser galningars aktivitet?
Jag föreslog öppen debatt i Kalmar. Tidningarna kunde inom ramen för sitt publicistiska uppdrag ordna. Så blir det inte. Jag är den förste att beklaga, men jag tror att andra andades ut. Jag får väl fortsätta blogga. SD-mannen finner mig vara oresonlig. Bra. Socialdemokraten Lennart Johansson identifierar mig som farisé och tror att jag håller gruppen socialdemokrater för att vara förtappad. Lennart talar om Jesus. Heja!

Jag har det alltså inte lätt i mötet med kyrkopolitikerna. Ni får en hänvisning till tidningens fyra insändare. Kalmar läns tre socialdemokratiska riksdagsledamöter supporterar Jesper Eneroth i ett inlägg som nämner en hel del men inte Jesus.
http://www.ostrasmaland.se/insandare-debatt/

Det fortsätter lika illa för mig:
POSK deklarerar sig inte tolerera kvinnoprästmotståndet en dag till ser jag på gruppens hemsida i svar till domprosten Hermansson. Där fick påven Frasse klart besked, han liksom Den Ranghögste. Så vad ska ske eftersom det som kallas kvinnoprästmotstånd bärs av konkreta människor, så kallade kv*nn*pr*stm*tst*nd*r*. Jag anar att somliga poskare i Kalmar fått problem med det beskedet. Vilka tolereras då inte är den ena frågan. Nummer och namn! Den andra frågan lyder: Hur drar man en insikt ur en medkristen som därmed blir tolerabel? Genera er inte, poskare. Tala ut.

Josefin Holmström håller liv i min frimodighet denna morgon. Konstigt att en dyster analys kan fungera så, men fenomenet hör in under rubriken kallelseglädje, antar jag.
https://www.svd.se/allt-mer-tyst-om-gud-i-brollopsfabriken
47 kommentarer:

 1. Det här är så deprimerande. Svenska kyrkan har fallit i klorna på en hoper fördomsfulla människor. De har inte en susning om vad en kyrka är men ska in och styra och ställa utifrån sina egna fördomar om kyrkan.

  Det ska bli skönt när valet är över för just nu är det torsdag hela veckan. Arma Svenska kyrkan.

  SvaraRadera
 2. POSK är det avgjort mest falska! Trots fromma försäkringar om motsatsen tar man in folk som aldrig sätter sin fot i kyrkan och öppet propagerar för Sverigedemokraternas kyrkopolitik.
  Se upp för att hamna i det diket!

  SvaraRadera
 3. Och om dessa blinda och döva och okunniga nu skall styra kyrkans skepp, lär inte mer än en skeppsbåt bli kvar efter skeppsbrottet. Om ens det.

  Och varför skulle det? Besättning och passagerare befinner sig sedan länge på annat håll.

  PP

  SvaraRadera
 4. Är alla utom FK-kandidaterna galningar?

  -Kyrkovalet utlöser galningars aktivitet, dundrar en i dag smått upprörd bloggare, som förfasar sig över uppenbarligen alla andra nomineringsgruppers företrädare än FK:s.
  Tänk att vår fina folkkyrka har styrts av galningar, innan FK gjorde entré, och ändå står kyrkan kvar, fast och stabil, varm och öppen på ett sätt som tydligen samma FK-representanter inte i grunden vill.
  Visst är världen märklig ibland.

  Tråkigt att det inte blev någon debatt i Kalmar som bloggaren föreslog. Han hade kanske nappat på det jag vid flera tillfällen under de senaste veckorna har föreslagit, nämligen öppna kyrkodebatter. Och redan för två eller tre år sedan föreslog jag kyrkodebatter, fast det inte var val. Jag tyckte till och med att vi kunde samlas hos Hjelmserydsstiftelsen, som är bloggaren välbekant i dess roll som inofficiell tankesmedja för högkyrkligheten med den kunnige kristdemokraten och tidigare mer eller mindre heltidsengagerade politikern Bertil Olsson som chef. Bertil gillar jag bland annat för hans utomordentliga ekonomiska förstånd, som står i bjärt kontrast till många prästers ekonomiska naivitet. En och annan här icke namngiven präst, som i det längsta försvarade den ekonomiskt blödande Ansgarsliden, bör också ta till sig kritiken.

  Tråkigt alltså att Barometern inte nappade på bloggarens debattförslag. Tidningen kunde ju annars själv ha ställt upp på hans sida, då en av dess ledarskribenter, Thomas Hermansson, återfinns på FK:s kyrkomöteslista för Lunds stift.
  Naturligtvis är Hermansson också teolog, precis som de andra tio första kandidaterna på denna lista - utom Göran Skytte, vilken som bekant skjuter skarpt från höften med grov ammunition mot vår stolta folkkyrka.
  Lika bekant är dock hans svårigheter att sikta rätt. Det hade varit enklare med ärtbössan.

  Trots avsaknaden av debatt i Kalmar och Barrens ointresse, som inte är nytt för mig, då jag refuserats flera gånger, när jag försökt få inte sakliga tillrättalägganden av åsiktspåståenden på ledarsidan, uppmanar jag bloggaren att med friskt mod och öppen attityd gå ut på gator och torg med budskapet att Kristus lever och alltid finns som vårt stöd, särskilt om vi söker Honom.

  Nota bene, att han alltid har varit, är och kommer att vara närvarande i Svenska kyrkan och även för de politiska partier som ställer upp i kyrkovalet.

  Alltså, käre bloggare, upp till kamp emot ondskan, sekulariseringen och mot dem, som har siktet galet inställt - mot kyrkan! Är vi överens om att kanske kalla dem för galningar?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Upp till kamp mot alla gnidna falska trojanska SD-hästar som under sken av att vara POSK nästlar sig in bara för arvodenas skull!

   Radera
  2. Gärna det, Bengt Olof - dårar för Kristus! Kan det bli bättre!
   Vems dårar är alla andra? Prästänka

   Radera
 5. Jag vet inte vad Barometern svarat. Min fråga har inte publicerats där. Det var Östra Småland som inte nappade. Å andra sidan har ÖS verkligen haft igång en kyrkodebatt de gångna veckorna (månaderna).
  Vad har Bertil Olsson sagt om Ansgarsliden?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det skrev jag inte!

   -Jag har inte påstått att Bertil Olsson sagt något om Ansgarsliden, bara att han är en ekonomiskt klok präst.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
 6. Kan en muslim vara medlem i Svenska kyrkan?

  "Du är välkommen att bli en del av Svenska kyrkan och vår gemenskap oavsett vem du är."

  SvaraRadera
  Svar
  1. Lite falskhet igen. För när muslimen döps och därmed blir en del av (Svenska) Kyrkan, upphör muslimen att vara muslim och blir i stället en kristen.

   Radera
  2. Muslim kan man definitionsmässigt inte upphöra att vara. Men om det ändå sker, är en avfälling som en rabiessmittad hund. Och vad gör man med såna? - Avlivar dem!

   Reinhold

   Radera
 7. Jag tror nu inte att DS menar att muslimen i Varberg är en apa i ett träd. Men varför ens bjuda in till den tolkningen?

  /Laikos

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja men Laikos har rätt. Förutom att det nog var det som DS just menade. Hade varit okej om det bara rört sig om "en korkad meningsmotståndare" då det låg nära till hands med tanke på ämnet. Men när det är vardag att invandrade muslimer kallas just "babbe" i synnerhet i pingstpinglans parti, så är det helt klart olämpligt (trodde inte jag skulle använda det ordet).

   Radera
  2. -Det kan nog va lämpligt att använda starkare ord än 'olämpligt', får Rickard från Rickomberga till det.

   -R-ordet? föreslår Maja. Eller nåt strukturellt?

   -'Olämpligt' är ett välfunnet ord! fastslår Bill i sin roll som expert.

   -Olämpligt är ordet, instämmer Bull.


   Elaka Katten Måns

   Radera
 8. Josefin får verkligen in en pärla:"En kristen kyrka kan inte tjäna ett sekulariserat folk genom att erbjuda dem att sjunga i kör eller lyssna på Mozart om man inte samtidigt evangeliserar."
  Det där evangeliserandet, är det några nomineringsgrupper som vill det?
  För det går ju stick i stäv med att vara partipolitisk maktbas för en sekulär stat.
  Det är rökt för Svenska Kyrkan som satt lögnens kvinna i läronämnden. Lögnens herre gläder sig nog åt sakernas tillstånd.

  SvaraRadera
 9. BOD överträffar nog sig själv idag: "vår fina folkkyrka", "fast och stabil,varm och öppen", "vår stolta folkkyrka" etc. Har han inte noterat medlemsutvecklingen, antalet röstande i kyrkovalet, det låga och långsiktigt sjunkande antalet gudstjänster och gudstjänstdeltagare, etc. etc.? Vem - utom BOD - tror att mer av samma "folk"kyrka är ett vinnande koncept? Vem tror BOD att han lurar (utom möjligen sig själv)?/Paul

  SvaraRadera
  Svar
  1. "vår fina folkkyrka", "fast och stabil,varm och öppen", "vår stolta folkkyrka" = ren SD-propaganda à la trojanske POSK-hästen BOD.

   Radera
  2. Men vilket är alternativet, Paul?

   -Jodå, jag har för länge sedan noterat minussiffrorna för Svenska kyrkan och var en av de första som varnade för dem och förklarade vad de huvudsakligen berodde på.

   Detta alltmedan flera i kyrkoledningen (ingen nämnd men ingen glömd här) viftade bort förlusterna, vilka inte ansågs allvarliga. Mitt svar då såväl som i dag är detta:
   -Varje förlorad tillhörig är en för mycket.

   Men Paul kan ju fundera på vad som är alternativet i vårt land till Svenska kyrkan och - just det! - dess öppna, varma och trygga famn.
   Kan han ange detta alternativ, när nu Svenska kyrkan inte faller honom i smaken?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  3. Mot slutet av århundradet har Sverige runt 30 miljoner invånare. Av dessa blir 2/3 muslimskt kulturtillhöriga.

   Där är svaret på vad som är alternativet till Svenska Kyrkan: - Islam!

   Boende på Limhamn

   Radera
  4. Jodå, BOD, jag kan ange alternativ, men det bär mig emot att utnyttja Dags blogg för något slags proselytism. Jag kan dock säga så mycket som att jag - alltsedan jag för mer än 50 år sedan lämnade SvK - tillhör en kyrka som inte (i motsats till SvK) låter sin lära och gudstjänstordning styras av helt okyrkliga - i värsta fall rentav ateistiska - sekulära politiker, som sällan tycks sätta sin fot i en gudstjänst. Jag sörjer över utvecklingen i SvK (där jag är döpt och konfirmerad och där min far var präst) men känner sympati för dem som - likt Dag - kämpar för SvK:s framtid, mot alla odds. Dina välformulerade men innehållslösa fraser gör mig bara ännu mer sorgsen. Som (väl redan?) sagt: läs och begrunda Jer. 6:14 (orden kunde väl vara skrivna just till Dig?)!/Paul

   Radera
  5. @Boende,

   I så fall borde man kanske satsa sin tid, sina tillgångar och sin talang på ett samfund som predikar Kristus till omvändelse...

   Radera
  6. BOD - Du skriver att Du redan för länge sedan "förklarade vad de" (alltså minussiffrorna) "huvudsakligen berodde på". Kanske minns jag fel, men Din förklaring var väl att orsaken skulle ha varit att statskyrkan avskaffades (nåja)? Vilket i så fall i mina ögon är ett starkt förenklat argument som egentligen inte förklarar något alls. Vilka mekanismer skulle kunna ge en sådan effekt? Det politiska inflytandet har ju hela tiden i princip varit detsamma; förändringen innebar väl närmast att kyrkan blev kommunal i stället för statlig? Det som INTE förändrades var själva det politiska styrsystemet - frågorna om lära och gudstjänstordning förblev oförändrat i händerna på sekulära, mest okyrkliga (och inte sällan rent ateistiska) politiker?/Paul

   Radera
  7. Boende på Limhamn! Jag skulle önska att du, i matematiska termer, förklarar hur det på drygt 80 år av 10 milj. blir 30 milj., och av 3-5 % blir 67 %.

   Radera
  8. Tystnaden, Paul, avslöjande!

   -Varför bär det Dig emot att nämna alternativ, som Du säger Dig kunna göra?

   Du får säkert använda DS blogg för ändamålet.
   Kan det vara så att förklaringen är en undanflykt i reell avsaknad av verkligt alternativ?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  9. De matematiska termerna lär följa först i efterhand, Göran.

   Afrikas befolkning drygt fyrdubblas under seklet. En ung befolkning blir yngre. Etniska, ekonomiska och religiösa spänningar är redan ansträngda och blir allt värre. Den enda rimliga flyktvägen går till Europa, med sin minskande befolkning. De enda delarna av Europa som blir intressanta för migranterna, blir det socialt generösa Nordvästeuropa. Beräkningar har gjorts om ca 200 miljoner afrikanska migranter redan till 2050. Sedan tillkommer explosiv demografi i Afghanistan och Pakistan. Situationen i Mellanöstern fortsätter att förvärras. Avgörande för den demografiska katastrofen i Afrika med åtföljande Europeisk samhällsomvandling, blir hur snabbt den västerländska välfärdsstaten kan monteras ned. Är förhållandena i Europa lika eller sämre än i Nigeria eller Pakistan, upphör flyktingströmmarna. Att ett "Festung Europa" skulle kunna skapas, framstår som osannolikt. Migrantströmmar till Sverige om ca 120.000/år, den officiella prognosen fram till 2025, kommer att framstå som den idylliska och problemfria tiden. De 30 miljonerna svenskar kan vid seklets slut hylla Annie Lööfs och Fredrik Reinfeldts förutseende. Den nya befolkningen blir i huvudsak muslimsk.

   It's demography, baby!

   Reinhold

   Radera
  10. Alla former av prognosticering av framtiden blir svår.

   Under alla omständigheter blir det svårt att gå emot de stora trenderna. De är just en mycket snabb befolkningstillväxt i muslimska delar av världen. Och migration av dessa befolkningar till Europa.
   Men visst. Kanske kan de sekulariserade kyrkorna vinna dessa nya européer för kristendomen?

   Boende på Limhamn

   Radera
  11. BOD,

   Den som äger en sak bestämmer om han vill ge bort den, inte du...

   Radera
  12. +Göran har varit bosatt i Beirut.

   Libanon har på 80 är gått från ca en miljon invånare till sex miljoner. Från ca 60% kristna till 25%. För hundra år sedan var drygt 80% kristna.

   Förmodligen hade man i Libanon då med förundran frågat sig varifrån alla dessa människor skulle komma, och hur en trygg, kristen majoritet så snabbt skulle kunna smälta bort.

   PP

   Radera
  13. Reinhold! Som jag misstänkte är din matematik svag. Du talar om 120 tusen per år. För att nå 30 milj. på 80 år krävs mer än det dubbla.

   I övrigt – varför skulle Festung Europa vara osannolik? Den har ju redan börjat byggas. Och förmodligen kommer välfärdsstaten att förändras. Det kommer att bli som med vanliga försäkringar. Bara den som har betalat (skatt), kommer att få bidrag.

   Radera
  14. PP, det skall dock noteras att flyktingar, det må vara palestinier för 70 år sedan eller syrier idag, inte har medborgerliga rättigheter i Libanon. Räknar man på bara libaneser, så är väl de kristna c:a 40 %. Det är i och för sig mindre än de 50 % som de kristna var för så där 50 år sedan. (Jag är tveksam till siffran 80 % för hundra år sedan.)

   Radera
 10. Hasse Alfredssons närmast profetiska monolog är från 1962!/Paul
  https://www.youtube.com/watch?v=8DJ6aEWusQ0

  SvaraRadera
 11. PS. Monologen är från 1962!

  SvaraRadera
 12. Någon större glädje vållade inte Josefin Holmström mig. Snarare en djup suck framför allt när hon beskrev den kristna historien och Svenska Kyrkan som en del av vår kultur på ett ytligt och okunnigt sätt. Där lyckades SD bättre i sin valfilm.

  "Samtidigt är det ganska motsägelsefullt att lyfta fram Svenska kyrkan som bärare av typiskt svensk kultur. Vi har ju att göra med Jesus från Nasaret, en judisk Messias född i Israel och med ett par barndomsår i Egypten. Han som först kom till det judiska folket, och vars evangelium sedan spreds genom Mellanöstern och vidare till Europa av judiska lärjungar.

  Vidare har svenskarna ärvt mycket från katolska kyrkan – det vill säga från Rom – och från den tyska reformationen, och kanske också lite från de österländska, ortodoxa kyrkofäderna. De flesta praktiserande kristna skulle nog skriva under på att deras tro snarare lyfter dem ur en nationell identitet än förankrar dem i den."

  Det var inte Jesus nationalitet som var det viktiga (inte vem utan vad) som spreds över världen utan hans budskap. Josefin H blandar ihop äpplen med päron. Det är det kristna budskapet som är grunden i vår svenska kyrka inte Jesus nationalitet. Sedan budskapet nått Sverige har det under historiens gång försvenskats för att passa oss. Budskapet var värt att satsa på. Vem som sa det först är inte intressant. Budskapet passade vårt kynne och mentalitet. Det stämde med det "svenska". Med svenskarnas sätt att vara och tänka.

  Sedan kommer nästa felaktighet att budskapet spridits från mellersta Östern av judiska lärjungar. Och så fortsätter hon för att klämma i en slutkläm som hon förmodligen tyckte lät tjusigt snarare än att överensstämma med sanningen " att deras tro snarare lyfter dem ur en nationell identitet än förankrar dem i den."

  Jag anser att det är tvärtom att man mera plockat de goda russinen ur kakan än att svälja allt med hull och hår. Man inlemmar budskapet i sin tro. Det finns många händelser och faser under historiens gång som berättar om detta. Svenskarna slogs t ex i 30 år på slagfältet för att slippa den katolska kyrkan. Och de värsta dumheterna. Den svenska kyrkan bygger till skillnad från judendomen sin tro på det nya testamentet. Eftersom det fortfarande efter mer än tvåtusen år sedan Jesus påbörjade sin kamp mot det teokratiska förljugna samhället är lika svårt att föra ut sanningar kan man ju tänka sig hur eländigt de första "kristna" hade det. Idag är det inte lika vanligt att man mördar de kristna som man gjorde på Jesus tid men man gör det fortfarande. Det är vanligare idag att mörda människor socialt, ekonomiskt, psykiskt, mentalt eller varför inte sammanfatta det - kulturellt.

  Det är sorgligt när man förvanskar historien.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Josefin har helt rätt i sin beskrivning. Vi bekänner att vi tillhör den allmänneliga (katolska) Kyrkan varje söndag. Vi sjunger sånger från hela världen. Vi står i en tradition som är äldre än Sverige som nation.

   Kyrkan har alltid anknutit till den miljö hon verkar i. Hon talar svenska och tar upp det som är gott i vår kultur och berikar världskyrkan med det. Men vårt hemland är himlen, som Paulus skriver. Nu är inte jude eller grek. Är man kristen är man först och främst medborgare i Guds rike, i andra hand i det land man lever. Lojaliteten med Gud är viktigare än lojaliteten med sitt land. Däremot skriver aposteln Paulus att vi skall lyda överheten och önska välgång åt det land vi är bosatta i.

   På söndag är temat enheten i Kristus. Texterna handlar om att alla kristna skall vara ett. Det är Jesus direkta befallning. Och där är nationsgränser inte viktiga.

   Jag kan komma till en mässa i nästan vilket land som helst och känna igen det som en kristen gudstjänst. Även om jag inte kan språket kan jag följa med i mässordningen.

   30-åriga kriget är inget att glädjas åt.

   /Laikos

   Radera
 13. Vad är invändningen mot Skånska Dagbladets text (mer än att skribenten försvarar politiska partiers roll i kyrkan kanske men det var ju inte där kritiken låg).

  SvaraRadera
 14. forts. Det Peters skrev var: "Kyr­ko­valet hand­lar inte om re­li­gi­onen. Den for­mas och förs ut av präster, bis­kopar och är­ke­bis­kopen. Det är inte kyr­ko­råden el­ler stifts­full­mäk­tige som be­stämmer om kyr­kan ska för­kunna att Jesus föddes ge­nom jung­fru­föd­sel el­ler inte."

  Som sagt- vad är problemet? Nog formar och för ut ÄB och biskoparna vad kristen tro är och dessutom på ett sätt som du och de flesta här inte sympatiserar med?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den nära historien visar väl att präster & biskopar är väldigt måna om att ändra läran efter opinionen? Ärkebiskop Wejryd sa strax efter årsskiftet 2009 att könsneutrala äktenskap inte var aktuellt i kyrkan. Så fort det stod klart att riksdagen röstat igenom äktenskapsreformen så fick ÄB en teologisk uppenbarelse och var helt plötsligt drivande bakom att även SvK skulle ha könsneutrala äktenskap.
   Så frågan är väl snarare om det de facto är riksdagen som fastställer läran och inte kyrkomötet?

   Sedan undrar jag när någon biskop i SvK senast förkunnade att Jesus föddes av en jungfru?

   Radera
 15. Som om uppdelningen skulle hålla. "Religionen" förs ut av präster, ånä. Guds folk på platsen står för vittnesbördet väl så mycket och det är Kyrkomötet som tagit sig rätten att fastställa Svenska kyrkans lära. Detta reglerades först 1982. Dessförinnan sågs, rätt okomplicerat, läran vara något givet, som skulle förvaltas.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ok det stämmer inte det jag skrev. Vi röstar på medlemmar i KM som fastställer läran och dessa är inte nödvändigtvis präster och biskoparna har ingen rösträtt. Ser att Karin Peters själv sitter i nämnda möte, förresten.

   Borde hon ha skrivit: När du röstar till KM röstar du bland annat om kyrkan ska förkunna om Jesus födde genom jungfrufödsel eller inte?

   Men nog har präster tidigare inte bara förvaltat utan även format den kristna tron?

   Radera
 16. Platons misantropiska formulering om att bland okunnigt folk blir den okunnige mera övertygande än den kunnige är en grundläggande insikt om oss arma människor som alltjämt är lika klart fundamental i dessa våra postmoderna tidevarv som de var i det antika Grekland för 2400 år sedan.

  SvaraRadera
 17. Vi härstammar inte från aporna. Vi har gemensamma anfäder med dem. Förklaras här: https://youtu.be/wh0F4FBLJRE

  SvaraRadera
 18. Har förtidsröstat i den demokratiska folkkyrkan.

  Församlingshemmets sammanträdeslokal. Två röstmottagare, S och C. Jag var den ende röstande i lokalen.

  -Ja här var visst inte så mycket liv i luckan, sade jag.

  Surmulen tystnad följde. Lite frågor om procedur besvarades utan entusiasm.

  Vid åsynen av valsedlarna skämtade jag:

  -Ser man på! SD:s valsedlar är fullt synliga. Dom får man visst leta efter under S-sedlarna på en del håll.

  Mitt leende besvarades med isande tystnad. Helt klart ett grovt etikettsbrott. Voldemort skulle inte omnämnas.

  -Det var visst någon S-kvinna som erkände valsabb med gömda valsedlar, klampade jag socialt obegåvat och provokativt fram. Hon fick gå.

  Oj som det kan bli när andan faller på!

  En harkling hördes. Röstmottagarna, tryggt övertygade om alla människors lika värde, tittade i vanmäktig blygsel (avsky?) överallt utom på mig. Ett solklart specimen av mänskligt och moraliskt avfall och förfall. En förtappad (ja ni vet vad) -röstare.

  I valbåset fyllde jag mina tre kuvert med FK-valsedlar. Dag Sandahl personkryssades. Fattas bara! De anonyma kuverten lämnades in och lades i sin valurna, en pappkartong. Fortfarande bevärdigades jag inte med en blick, förmodat subhuman garbage som jag var efter den Onämnbares nämnande. Mitt hurtfriska:

  -Gomidda, gott folk!

  föranledde ingen vare sig syn- eller hörbar reaktion.

  Det där med demokratiskt styrda folkkyrkor är visst ingen höjdare?

  Lars Jensen

  SvaraRadera
 19. +Göran

  Jag vill inte föregå Limhamnsbon påstående eller yttra mig om ifall det är en trolig utveckling. Däremot vill jag påpeka att det inte på något sätt är en omöjlig utveckling.

  Vänligen notera skillnaden mellan trolig och möjlig. (Det är inte troligt att jag vinner ett antal miljoner om jag köper en lott med miljonvinster i potten men det är förvisso inte omöjligt.

  Antag t ex att invandringen från muslimska länder inte avmattas under dessa 80 år. Antag de ligger på en nivå under dagens men ändock hög. Tillsammans med anhöriginvandring kanske 100000 per år. Det ger 10 miljoner. På 80 år har det gått mer än två generationer vilket med dagens höga födelsetal ger minst en fördubbling av dessa 10 miljoner, snarare en en tredubbling men låt oss stanna vid ett antagande att det då finns lite drygt 20 miljoner.
  Ja alla kanske inte är fanatiska islamister men de kommer nog att rösta / agera islamskt törs knappast annat om inte utvecklingen radikalt ändras.

  Alltså 10 miljoner mot 20 miljoner , en faktor 2/3 eller 67 %.

  Återigen notera att jag inte säger att det är en varae sig önskvärd eller trolig utveckling bara möjlig.

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag måste göra dig ledsen och säga att jag inte ens finner den möjlig. Det kommer inte att släppas in så många flyktingar. Och det kommer att gå som i t.ex. Frankrike och England – födelsetalet kommer att sjunka från vad det var i de gamla hemländerna.

   Radera
  2. Om min matte är så svag, kan diskuteras.

   Strömmar av sekundärinvandrare från övriga EU fortsätter, så länge villkoren i Sverige är bättre än i övriga EU. Den finländska marschen av avvisade irakier är ett exempel. Anhöriginvandring kan inte stoppas. Det danska "totalstoppet", i Sverige presenterat som fascism (svensk socialdemokrati har fortfarande djupfryst sina relationer med dansk S), ledde endast till minskad ökningstakt i utomeuropeisk migration. Ingen minskning. Migrationsströmmarna kommer att öka. Våldsamt. Att tro att morgondagens européer är villiga att meja ned miljoner framför EU:s gränsbommar, är orealistiskt. Att tro att sönderfallande atomvapenländer som Pakistan kommer att tillåta sina medborgare att utvisas och slaktas i Europa, är att tro mycket gott om mänskligheten. Sverige har redan två islamistiska partier. Snart kan något av dem sitta i Riksdagen. Varje regering blir beroende av en generös migrationspolitik för att säkra stöd från de muslimska väljargrupperna.

   Personligen förmodar jag att vi står inför en libanesisk framtid. Och antalet kristna i Libanon lär redan vara under 20% och snabbt sjunkande.

   Reinhold

   Radera
 20. +Göran

  I princip är jag enig med Dig. Dvs jag tror verkligen inte att scenariot jag skissade upp blir verklighet bl.a av anledningar som Du nämner.

  Dock -detta att vara osannolikt -otroligt är fortfarande inget omöjligt. Värre(?), otroligare saker har hänt i historien med stora folkvandringar och folkförflyttningar.

  Ett kanske dåligt exempel från inte alltför långt gången tid men hur sannolikt tror Du att en reflekterande indianhövding på säg 1600-talet ,tja kanske tom 1700-talet trodde det skulle vara att han och hans folk skulle bli en undanträngd minoritet?

  //HH

  SvaraRadera