fredag 22 september 2017

I världen och den kyrkliga världen

Gudstjänstutskott i två dagar, men utskottets överläggningar är sekreta. Jag kan bara berätta vad jag gjort och det är i stort just ingenting mer än lyssnat och funderat. När utskottet på ett förvirrat sätt valde och adjungerade lite hipp som happ, skrev jag särskild mening. Det är faktiskt kyrkomötet som väljer utskott samt ordförande och vice ordförande. Om det vid förfall behövs en vice ordförande är det äldste ledamot som träder i tjänst. Men den ordningen kunde inte väljas eftersom partipolitiseringen slår igenom. Det måste vara en centerpartist! Om detta borde det interpelleras i kyrkomötet. Det går inte. Man kan inte interpellera i kyrkomötet!

Vemodet rullade in och fick ett grepp om mig när jag såg främmande trupp färdas i mitt gamla brigadområde. Det var en egendomlig känsla att se en fordonskolonn som inte var vår egen där vi själva körde tidigare. Jag överraskades av min reaktion.

ICA-butiken Trossen i Sandvik på Öland brann ner till grunden i går och i natt. En lastbil från DHL som lastade ur vid affären, fattade eld och elden spred sig, grannfastigheterna fick evakueras. I ett slag blir allt annorlunda och jag funderar över lastbilar som antänds så här. Allt går fort. Lastbilar på färjor, hur kul är det egentligen? Och hur blir det nu? En ny Trossen? Give Guds goda Ande livsmod till alla som behöver!

Domen mot exkyrkchefen, han kallas så, kom i går också. 18 månader. Domen från närstående och samhället är värre, sa mannen i personundersökningen. Vad är det då att vara Kyrka i denna situation? Bortom slagorden, menar jag, och återkommer nog till temat.

Den kyrkliga världen har jag det inte alltid så lätt med. Nu har jag skrivit brev till domkapitlet i Göteborg. Ni kan få läsa det, men bilden får ni leta upp på aktuell facebooksida. I renhållningsbranschen kan inte alla strejka, menar jag. Allra minst domkapitlet i Göteborg.

Talar kyrkoherde Tisell sanning?
Ett ärende för Domkapitlet i Göteborg

Kyrkoherde Daniel Tisell meddelade på Facebook att han bett sin bror teckna vad man måste förstå vara hans kyrkopolitiska motståndare. Bilden lades ut på nätet. För att ingen skulle förlora sammanhanget, kompletterade kyrkoherde Tisell med besked vilka figuranterna på bilden var, och vilket budskap som skulle föras ut. Budskapet var att de som tecknats tävlade i fromhet, dvs i att vara frommast. Så beskriver också kyrkoherden i text bildens budskap. Det är alltså en tävling i att vara kristnast.

Jag hörde till de avbildade. Korset var tillhygge i den meningen, att jag på teckningen stoltserade med korset högst av alla. Det är ett egendomligt sätt av en kyrkoherde att hantera det heliga korset, som Frälsaren gav sitt liv på. I Kyrkans historia har korset firats med allvar och vördnad både på Långfredagen, en tradition vår kyrka väl förvaltar, och på dagen för Det Heliga Korsets upphöjelse. I nuvarande psalmbok har hymnen Höga kors fått plats (sv ps 456), en hymn som Venantius Fortunatus skrev, när hans kloster skulle få ta emot en liten flisa av det heliga korset. I Egerias resor skildras rätt rörande hur korsgudstjänster firades i Jerusalem.

Det är för mitt andliga liv en helt avvikande hållning att med korset som tillhygge framhäva egen fromhet, om vilken jag vet, att den inte gäller. Kyrkoherde Tisell vet dock icke att hejda sig. Gäckeriet med korset blir ett inslag i hans kyrkovalskampanj och den riktas mot somliga av oss genom att utmåla vårt andliga liv och förlöjliga/förminska det genom att förstora det. Bilden av oss är väl närmast att förstå som bilden av en samling hycklare. Den görs offentlig.

Det kunde tänkas att kyrkoherde Tisell vill ge igen för en bild Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan, POSK, använt i kyrkovalet. Där står partiledarna och trängs i en predikstol. Denna bild är dock icke blasfemisk (hur klandervärd den än kan sägas vara)  och jag har alls inte något med POSK:s kyrkovalskampanj att göra. Jag ska likväl hängas ut som en man med korset som, ja vad då? Är detta ett exempel på den sanningslöshet som är ett plusvärde för en kristen?

Nu skulle det dock kunna tänkas, att kyrkoherde Daniel Tisell verkligen har förstahandskunskap om hur det ser ut i min svarta själ. Jag kan ha uppsökt honom för ett samtal, som ligger under prästens absoluta tystnadsplikt, och han kan då ha skaffat sig en god kunskap inte minst om hur mina andliga ambitioner är, dvs just sådana som de kommer till uttryck på bilden. 
I så fall har kyrkoherde Tisell genom sina teckningsanvisningar till brodern brutit mot den absoluta tystnadsplikt, som gäller för präster och ska förklaras obehörig att utöva prästämbetet. 

Jag behöver sålunda i detta fall inte påstå att kyrkoherde Tisell far med osanning. Bilden visar mig verkligen sådan jag innerst inne är även om jag i det offentliga oftast lyckas dölja detta. 1 Joh 1:8. Syndfri är jag inte. Kyrkoherden har emellertid, på sätt som beskrivits, gått utöver denna allmänna kunskap och generella kristna insikt om hur det är med oss och blivit detaljerad på ett sätt, som måste tänkas innebära att han skaffat sig interninformation. Jag har angett en rimlig förklaring till hur detta gått till.

Nu uppstår den delikata situationen att kyrkoherde Tisell antingen kan bekräfta varifrån han har sina kunskaper (ett samtal under tystnadsplikt) eller förneka att han skaffat sig dem i ett samtal som ligger under prästens absoluta tystnadsplikt. 
I båda fallen bryter han mot sin tystnadsplikt. 

Kyrkoherden får inte bekräfta eller förneka att ett sådant samtal ägt rum. Han ska alltså i det läget förklaras obehörig att utöva prästämbetet. Han kan möjligtvis komma undan detta dilemma genom att förklara på vilket annat sätt han skaffat sig detaljerad kunskap om statusen på mitt andliga liv och vad jag har för ambitioner i något som sannerligen inte ter sig lätt tillgängligt för allmän kunskap.

Jag vet inte hur Domkapitlet avser lösa det delikata problem som här tecknats och är för egen del tacksam att bara ha ett ansvar för att bringa saken till Domkapitlets kännedom. Jag lägger nu med materialet från Facebook, som alltså återfinns på Daniel Tisells facebooksida. Där ges ett tydligt och otvetydigt besked om vem som är inspiratör och avsändare, vilka personerna på bilden är och dessutom förklaras avsikten med bilden. Inspiratör och avsändare är just kyrkoherde Tisell.

Med höstliga hälsningar
Dag Sandahl

18 kommentarer:

 1. Bra skott, angående tystnadsplikten, det träffade på rätt ställe.
  Vad gör Tisell nu?

  svenskkyrklig dissident

  SvaraRadera
 2. Gudstjänstutskottet kan inte följa fastställda mötesregler.
  Så mycket för respekten för de demokratiska spelreglerna i SvK.
  Vilken instans ska man överklaga till för att tillrättavisa den inkompetensen? För nu snackar vi inkompetens hos det avgående kyrkomötet som inte har lärt sig hur man gör på tre år. Hur inkompetenta (eller egenrättfärdiga) var de från början? Eller anser de som Transportstyrelsens förre GD att man kan göra vilka avsteg som helst från regelverket bara man dokumenterar det?

  SvaraRadera
 3. Tisells sätt att beskriva dig säger mest om honom själv.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så sant. Jag kom genast att tänka på devisen "som man känner sig själv känner man andra".

   Radera
 4. Hur ser månne församlingsborna i Råda på att deras kyrkoherde försöker "plocka heder och ära" av ämbetsbröder? Är det till en sådan präst de vill gå för bikt, teologiska frågor - eller s k "vanliga bekymmer"? En präst att lita på i alla väder?!

  Jag i Halland

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vill klart och tydligt avråda alla från att anlita en "präst" i sv"k" för "bikt, teologiska frågor - eller s k "vanliga bekymmer". Spåren förskräcker.

   Radera
  2. Fast det går ju knappt att få tag på någon präst. Jag har försökt, men antingen är de sjukskrivna eller ute och är relevanta i olika samhällsbyggande projekt.

   Radera
  3. Riktiga, katolska, präster är det inte alls svårt att "få tag på". De måste, i enlighet med kyrkorätten, bo i sin församling och de lägger nog ner 50-60 timmar i veckan för att tjäna Kristi katolska kyrka (utan ob-tillägg)!
   Antony

   Radera
 5. Så går det när man gett det förgripliga ett ansikte. Då är man fredlös och varg i Veum.

  PP

  SvaraRadera
 6. Svar
  1. Över vad? Tisells eller Dags inlaga?

   Radera
 7. -Tisell är säkert en schysst hen. Hen har vatt kommunikatör, påpekar Bill, min kommunikatör.

  -Å producent, tillfogar Bull, som just inte producerar så mycket.

  -Arga katter får rivet skinn, retas Maja.

  Undrar vem hon menar?

  Elaka Katten Måns.

  SvaraRadera
 8. Den där kyrkliga mobbningskulturen... Kommer ihåg när Tisell (C) under kyrkomötet 2015 stod och ljög om STI i talarstolen och istället för sakfrågan gjorde personpåhopp på mig som var motionär och stod i den andra. Påhoppen rev ned spontanapplåder i plenum (i huvudsak från publiken från kyrkokansliet tror jag). Partikamraten och kyrkomötets ordf förande Karin P (C) reagerade inte nämnvärt förrän saken blev en ordningsfråga genom Jerker S:s ingripande. Jag fick verkligen tvärnog av kyrkomötet den dagen. Godhetskultur som i själva verket är de långa knivarnas natt är djupt osunt. Så infekterat, vridet och krokigt. Öppna fönstren så det blir korsdrag, skulle man önska. Men den unkna, instängda, stillastående luften består. Med vänlig hälsning, Annika B

  SvaraRadera
 9. Förlåt en okunnig...vad är STI? Stockholms teologiska institut? Varför ljögs då om detta?)Paul

  SvaraRadera
 10. Betyg: F.

  Man kan inte hålla på och dividera med "om" på detta sätt. Om du uppsökt Tisell för själavårdssamtal så har han tystnadsplikt men inte du. Då kan du skriva rakt av att du har vänt dig till honom i förtroende och att han missbrukat detta. Men i stället anklagar du honom för en hypotetisk situation, "ifall", och bygger sedan din text på att denna situation är sann.

  Jag har inte sett bilden. Jag förstår att det var en nidbild, och att sådana inte är roliga. Men du har själv varit ganska ihärdig när det gäller att få andra präster att framstå på ett negativt sätt, dvs du tecknat nidbilder genom dina texter. Tänkt om de OCKSÅ vänt sig till dig för samtal och så lämnar du ut dem på detta sätt och bryter mot tystnadsplikten?

  Men om anklagelsen lyder att du är "mest kristen" så finns det fog för den! För kort tid sedan skrev du att den som inte trodde att Gud inte ville ha kvinnliga präster"inte förlitade sig på den helige Ande" till exempel. Underförstått att det gör du mer än de gör.

  Kommentarsfältet dryper dessutom av kommentarer som uttrycker förakt mot de som inte tror på traditionellt kristet vis. Ganska många här anser sig garanterat vara "mer kristna" än den avfallna SvK!

  SvaraRadera
 11. Nu har jag sett bilden och jag är inte imponerad av den i något avseende. Men jag kan inte tolka in att det menas att du använder koret som vapen eller anser dig vara frommare än andra. Men jag kan ha fel. Ser det snarare som en anspelning på din högkyrkliga hållning.

  SvaraRadera
 12. 1 Kor 2:11 som nyttig läsning. Vi kan kritisera det som framgår av åtbörder och tal (Krigsmaktens visitationsanvisning) men om det andra vet vi inget. Ingen vet om det finns fog för att jag är mest kristen sålunda. Ingen vet heller om detta är min ambition. Och om det vi inte kan tala, måste vi tiga, som galningen Wittgenstein kom på.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jo. I vilket fall håller jag med om att det ser minst sagt underligt ut att en präst ser det som negativt att någon håller fram korset eller "vill tala om Jesus", att detta blir en nidbild. Men kanske var det mest Fk:s politiska budskap han avbildade och inte er tro. Men jag vet inte.

   Radera