torsdag 28 september 2017

Modern demokratisk folkkyrka

Jag säger bara "Babels torn" och avser nu den medvetna språkförbistringen. Begreppet "folkkyrka" kan betyda en kyrka som styrs av det folkomspännande draget, dvs mission. Det kan också betyda an kyrka där det gudstjänstfirande folket tar ansvar för att Kyrkan ska kunna vara Kyrka och det kan betyda en kyrka som styrs och kontrolleras av folket i demokratiska val. Tre modeller för en folkkyrka.

Ska vi leta i svensk folkkyrkoteologi är det Einar Billing och Gustaf Wingren som står för den första modellen. Den var på sin tid anti-frikyrklighet. I grunden är den idealistisk, en tanke att förverkliga. Den andra modellen hör ihop med J A Eklund och är i grunden synen  på det gudstjänstfirande folket i Västergötland, som efter högmässan samlas till kyrkostämma för att göra det bra för Kyrkan, som konkretiseras i socknen. Detta är en agrart inkulturerad kyrka. Folkkyrka i meningen modern och demokratisk är en annan folkkyrkosyn, frikopplad från evangeliet och gudstjänsten. Arndt Johansson, tidningsman i Falun, stod för den liksom de s k socialetikerna. Det är en folkkyrkosyn som legitimerar den politiska makten över Svenska kyrkan och den har i långliga tider vetat var den har sina fiender även om dessa fiender själva försökte uppträda belevat och förstående, som vore denna folkkyrkosyn på minsta sätt kyrklig. Det var den inte. Den var och är utövande av politiskmakt och den har som förutsättning att själva uppenbarelsen är en nullitet.

Tanken att evangeliet skulle vara avslöjad sanning och något som ska bevaras sekel efter sekel i väntan på att Frälsaren kommer tillbaka för att döma levande och döda är en orimlig tankemodell för denna moderna demokratiska folkkyrka. Den är nämligen modern och det är väljarna som i val bestämmer vad denna kyrka ska ägna sig åt under fyra år. Det budskapet förmedlades också från det kyrkliga högkvarteret och det kanske är det mest minnesvärda från kyrkovalet 2017. Vi struntar i den omständigheten att det noga taget är omöjligt att förstå vad de röstande egentligen vill att Svenska kyrkan ska göra. Vi struntar också i att det bara är 18% som röstar (medan lika få människor som tidigare går i kyrkan) och att detta pekar på ett fortsatt demokratiskt underskott. Vi struntar dessutom i att det är sekulära politiska partier som tar hand om makten i Svenska kyrkan. Det skapades dock ett intryck av att de röstandes mening var av intresse. Men då kanske vi inte ska strunta i att det grundläggande för en kyrka är att förvalta avslöjandet, uppenbarelsen.

När det aldrig talas om den uppenbarade sanningen om oss, tillvaron, våra liv och världens gång, kanske vi helt enkelt ska dra slutsatsen att Svenska kyrkan är måttligt intresserad av kristen tro. Intresset gäller en modern demokratisk folkkyrka och poängen med denna demokrati är att den inte är teokrati! Hans Bülow, som i en ledare var tydlig, ska inte försummas. Får han frågan vem som ska bestämma i en folkkyrka, svarar han: "Folket!" Det är begripligt, det är konsekvent och det är förödande. Men det går en linje tillbaka till hur Arndt Johansson och de s k socialetikerna tänkte. Folket  begrep bättre än kyrkfolket vad Jesus ville. Och folkkyrkan skulle bättre anpassas som folkkyrka. Modern och demokratisk.

Nu vill jag inte på minsta sätt bråka, men vi är uppenbart långt ifrån Billing, Eklund och Wingren. Detta var inte deras sätt att förstå Kyrkan. Och då nämner jag inte de andra, de som buntades ihop som kv*nn*pr*stm*tst*nd*r*. Gunnar Rosendal skrev boken Den ockuperade kyrkoprovinsen, Pro Veritate, Uppsala 1982. Där illustreras också situationen med exemplet Norge där kyrkoministern Einar Førde (som jag träffat) kunde tänka sig att kyrkan själv fick fatta beslut om liturgin, men läran och utnämningarna hade staten hand om. Det finns en grundläggande motsättning i Svenska kyrkan. Den gäller vad som är kristen tro och det som inte är det. Vi borde, som min rätt nära vän brukar uttrycka sig, föra förnuftiga resonemang om saken.

I dag hade jag hoppats på en rejäl torsdagsdepression med en artikel i den tryckta produkten. Så blev det inte. Jag får nöja mig med den depression som vändes i eufori i går afton när jag såg MTD-religionen proklameras så storstilat. Den påhittige skribenten, en prästvigd konsult, har kardinalsröd skjorta. Vad säger Den Ranghögste om det?
http://www.kyrkanstidning.se/debatt/gor-en-kulturrevolution-i-kyrkan-och-kundfokusera

De som läser den tryckta produkten i syfte att deprimera mera noterar, att det tydligen bara är Frimldig kyrka osm förhåller sig kritisk till den nya kyrkomötesordningen med teman, begränsad motionsrätt och inget interpellationsinstitut. Makten förläggs till kansliet och till ideologiproducenter. Ledamöterna av kyrkomötet behöver alls inte resa fort till Uppsala. De tycks nöjda med det. Jaja. Ni betalar.

28 kommentarer:

 1. Modern människa
  Egentligen har människan velat vara modern alltsedan Syndafallet. Där ville hon inte underkasta sig trons lydnad, vilket fortfarande i hög grad tycks vara fallet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Stig Walldin: Underkastar du dig trons lydnad? Dvs "lyder" du något du egentligen inte tror på, eller starkt ifrågasätter, för att visa lydnad?

   Radera
  2. Stig Walldin: Mycket bra beskrivning vårt tillstånd i den fallna världen. Vårt uppror mot Gud är modernt, och då Svky till varje pris vill vara ett modernt samfund går det direkt emot Guds vilja!
   Antony

   Radera
  3. Dr Sandahl, du vet völ om att det inte finns några kardinalsröda prästskjortor (biskop Anders kardinal Arborelius bör alltid en svart skjorta), men inom MTD-samfundet råder det väl alltid Pridekarneval med regnbågens alla färger!
   Antony

   Radera
  4. Och inom Antonys NMR-samfund har de vit skjorta med svart slips instoppad halvvägs. Nästa karneval på lördag i Göteborg.

   Radera
  5. Anna
   Tron är den tro som Bibeln uppenbarar, så självklart gäller det inte lydnad för vad Svenska kyrkan hittar på.

   Radera
  6. Samt Stig har jag även denna följdfråga: Kan en muslim som stenar en otrogen till döds anklagas för något om det är lydnad utan egen reflektion och känsla för gott/ont som gäller och han bara kommit i kontakt med konservativ islam?

   Radera
  7. Men Anna! Jag skrev om lydnad för vad Bibeln säger. Jag vet, att jag ibland misslyckas och får då be om förlåtelse.
   Islam är enligt aposteln Paulus en demonisk lära!

   Radera
  8. Stig: Jag frågade inte om du lyckas leva upp till det som Bibeln säger och som du själv vet inom dig är det rätta. Det utgår jag från att du inte kan, för det kan nästan ingen människa. Min fråga gällde om du någonsin upplevt en konflikt mellan det du själv anser är "gott och rätt" och det som "Bibeln säger".

   Detta för att jag menar att om man själv är av samma åsikt "redan från början" till det som Bibelns texter säger, så handlar det ju inte om lydnad utan att man tänker "Gud tycker samma som jag!"

   Med lydnad uppfattar jag att det betyder att man själv inte förstår varför eller på vilket sätt det är gott, men ändå anammar den hållning som du, med dina ord, "Bibeln säger".

   Och då undrar jag här hur många som är "lydiga" på riktigt eller om man bara kallar det så utan att någonsin ha hamnat i en situation där (det påstådda) budskapet strider mot ens eget samvete.

   Radera
  9. SW!

   Det var värst vad Paulus blev profetisk. 600 år närmre bestämt. /smun

   Radera
  10. Som du väl vet, Anna, så förnyas man som kristen genom Ordet. Och det säger naturligtvis mycket, som jag som som människa måste ställa mig under. Detta sker genom lydnad.

   Och till smun citerar jag endast Pauli ord, om att "folkens gudar är avgudar". Och det gäller både folken som fanns under hans tid och de kommande religionerna!

   Radera
  11. Stig: Fast du svarar inte på min fråga, utan skriver om något annat som jag inte frågat om!

   Radera
  12. Anna, jag har visst svarat på din fråga. Men vill man inte förstå den andre, så är det meningslöst att samtala!

   Radera
  13. Nu var du orättvis, Stig. Jag vill visst förstå vad du menar, varför skriver du så? Men du måste alls inte svara, jag tyckte bara det var intressant att få lite exempel på hur lydnaden ser ut i praktiken dvs om man lyder också det man inte förstår meningen med.

   Radera
 2. Lägereldar? På kyrkgolvet? Den elden lär sprida sig. Dessutom finns redan ett svenskt samfund med "fireside"-gudstjänster: Bah'ai. Det är väl där vi kan placera konsulten med kundperspektiv.

  Annars var det väl 30 år sedan skola och sjukvård stöptes om i just kundperspektiv? Kyrkan är sent ute som vanligt. Det gick ju väldigt bra i skolan och sjukvården, så bara betala konsultarvodet, och vänta på kundtillströmningen! Satsar man på samma siffra hela tiden, måste man ju vinna, förr eller senare?

  PP

  SvaraRadera
 3. Jag tycker att det är bra att konsulten uppträder i kardinalröd skjorta. Då förstår man att det inte är på allvar, eftersom han har maskeradkläder på sig.

  SvaraRadera
  Svar
  1. :-D

   Du har så rätt, +Göran! Jag orkade inte läsa hela artikeln men tänkte spontant att Svenska kyrkans stora problem är att den är kundorienterad och att det verkligen inte behövs mer av samma. Och inte frågade Jesus vad "kunderna" ville ha. Han visste vad de behövde och många gånger är det mycket stor skillnad på vad man vill ha och vad men behöver. Det händer att man får tacka Gud för att man INTE fick det man bad om.

   Radera
 4. Problematisera inte folkkyrkan!

  DS har rätt i att folkkyrkobegreppet är intimt förknippat med Billing men kommer inte ifrån att det i folkets och det allmännas ögon i dag står för en folkligt förankrad, öppen kyrka.
  Detta vet naturligtvis DS och behöver därför inte problematisera begreppet. Det klingar också illa att plötsligt nedvärdera valdeltagandet, som i år var mer än fem procent högre än för fyra år sedan. Varför välkomnar han i stället inte denna glädjande ökning?

  En anledning kan vara, att det nu blir svårare att i KM få igenom förslaget om indirekta val, sedan årets val blev en framgångsrik ökning av kyrkovalets demokratiska legitimitet. Eller, som jag alltid svarar dem som just nedvärderar valdeltagandet:
  -Det är bättre att 700.000 väljare (2013) röstar, än att inga gör det.

  DS upprepar också mantrat från FK, att politikerna har makten över kyrkan. Vilken makt?
  Jo, att fatta beslut om organisatoriska och ekonomiska frågor, o dyl. Guds evangelium har de ingen makt över, vilket DS också vet. Jag minns inte exakt hur många år han har bakom sig i KM, men jag tror mig veta, att i alla dessa år har Gud och Jesus tillbetts och ärats i ALLA KM:s gudstjänster, mässor och andakter.

  Som sig bör. Inte i någon KM-motion har det lagts något yrkande, att KM skall ge KS i uppdrag att utreda hur Gud och Jesus skall kunna reduceras eller helt avskaffas från sina självklara och icke direktvalda platser i KM.
  Där, bäste Dag Sandahl, är de evigt närvarande.
  Som sig bör eller, rättare, skall vara.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hur orkar människan?

   Radera
  2. BOD
   Du tuggar. Och tuggar. Det du kallar "framgångsrik legitimitet" har ju SD och massmedia pressat fram. Vad kan det vara att glädjas över?

   Radera
  3. Högerdiktaturkramaren BOD är naturligtvis glad för framgången därför att han själv är sverigedemokrat.

   Radera
  4. Konstruktiv sakdebatt, må jag utbrista!

   Anonym och Stig Walldin tror uppenbarligen att en konstruktiv sakdebatt är detsamma som personangrepp.
   Sträcker sig deras vyer inte längre, må man djupt beklaga både dem och deras inlägg.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
 5. Ack, ack vad trött Sandahl har blivit! Tåget har för länge sen gått för drömmen om "folkkyrkan". Den har aldrig någonsin funnits och numera vegeterar den bara i några sentimentalförgrämda "prästers" och i stollarna Sverigedemokraternas arma skallar. Tacka i stället för den välavlönade tid som har varit och se mot framtiden i stället. För det är inte som det var förr. Och det kommer heller aldrig att bli som det var förr. Gud den outgrundlige ser precis vad vi behöver utan att vi ens behöver be om det. Vi anar redan framtiden. Vi har underbara dagar framför oss! /John

  SvaraRadera
 6. Vi läser ur Romarbrevets trettonde kapitel:
  ”Varje människa skall underordna sig all den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är förordnad av honom. De som motsätter sig överheten gör därför motstånd mot Guds ordning, och de som gör motstånd drar straff över sig själva.” (Rom. 13:1-2)
  Många kristna har med dessa ord indoktrinerats till att underordna sig politiska strukturer trots att de stått i skarp kontrast till Jesus kärleksbudskap och apostlarnas princip om att lyda Gud mer än människor.
  Vidare läser vi:
  ”De styrande är inget hot mot goda gärningar, men mot onda. Vill du slippa känna fruktan för överheten, gör då det goda, och den skall berömma dig; den står ju i Guds tjänst för att du skall kunna nå det goda. Men gör du det onda, känn då fruktan. Det är inte för inte som överheten bär sitt svärd; den står ju i Guds tjänst som hämnare, för att vreden skall drabba den som gör det onda.” (Rom. 13:3–4)
  Det politiska styrets uppgift är alltså att främja människors möjligheter att bli en Kristi efterföljare istället för att förleda henne med förvillande maktpolitiska utspel efter tidens trender och som ofta innebär att man ställer grupp mot grupp.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och idag inledde Centerpartiet sin partistämma i Malmö.

   Radera
 7. Artikeln var dum. Det hjälper inte det minsta att "sitta runt en lägereld" så länge man har problem med budskapet. Och det har man. I kyrkan i dag och i kyrkan förut då "er klassiska tro" inte uppfattas som god och dagens som flum.

  SvaraRadera
 8. Ytterligare en torsdagsdepression. Så här ser det ut i den moderna folkkyrkan:

  "Hon (kyrkoherden som bor ca 1,5 timmes bilväg från församlingen/EG) skulle också vilja att ungdomar fick större plats. – De kan vara med och bestämma innehållet i gudstjänster och hålla predikan."

  Där kan man tala om herde. De som ska undervisas blir istället de som undervisar...

  http://www.osterlenmagasinet.se/article/en-kyrka-for-alla-om-eva-asp-far-bestamma/

  SvaraRadera
 9. Man skulle ju kunna tycka att en prästerlig bloggare som blivit prickad av domkapitlet för vad som skulle kunna tolkas som koppling till totalitära regimer, skulle passa sig för att länka till en artikel som uppmanar till kulturrevolution.
  Men man får väl hoppas att ingen angivare läser detta och skickar in en anmälan till domkapitlet. Eller också så får man det för att åtminstone glädja EKM & anhang.

  Personligen anser jag att kyrkan ska bli mycket mer kundfokuserad. Gudstjänst innebär att tjäna Gud, så det är uppenbart att kyrkan har en treenig kund.
  Gudstjänstfirarna är proletariatet som tjänar och mitt belevade språkbruk hindrar mig från att säga vad de partigängade förtroendevalda som inte är en delmängd av proletariatet borde liknas vid.

  "Ge kejsaren det som kejsaren tillhör och Gud det som tillhör Gud", sa en klok man en gång. Två olika kunder som efterfrågar olika varor. Kejsaren vill ha pengar och Gud vill ha ditt livsverk. Gav Jesus folket det som de ville ha (en kung med världslig makt), eller det de faktiskt behövde (en befrielse från djävulens bojor)?

  SvaraRadera