fredag 15 september 2017

Tranås-Posten och dessutom Sydöstrans politiske kommissare

Jag har bott i Tranås, Nygatan 16 B. Jag flyttade till staden när jag var 2 år och från den när jag var 6 1/2. 1952 började jag i söndagsskolan, först i kyrkan och så i det nya församlingshemmet. Jag insåg hur märkvärdigt det är med ett församlingshem och jag fick med mig de ungkyrkliga visionerna, för de var på många sätt inkulturerade i kyrkolivet. Fröken Brita Hjertstedt var söndagsskollärare. Jag minns henne med värme liksom hennes syster Svea, som också var indragen i det stora kyrkliga undervisningsprojektet. Det var inte riktigt lämpligt för en fyra-åring att gå till söndagsskolan ensam men Agneta Brunius (jo, hon) hämtade mig. Nämnde jag att systrarna Hjertstedt hade en bror men viktigare hunden Scott, vit spets? I huset där vi bodde fanns Bonzo som inte ska försummas, en boxer. Och så fanns det barn i nejden. Två kom från det krigshärjade Tyskland, Isabella och hennes bror.

På gården mellan Nygatan och Storgatan fanns ett bryggeri, ett bageri och en tidning. I Tranås fanns två: Tranås Tidning och Tranås-Posten. Det var Tranås-Posten som låg med baksidan mot vår gård. Tranås Tidning låg på Nygatan 12. Jag är alltså ett antal formativa år uppväxt mellan två tidningsredaktioner. Det var på Tranås-Posten Lennart Hyland började sin karriär. Nu vet ni om inte allt så det mesta.

Nuförtiden utkommer Tranås-Posten varje onsdag. När centerpartisterna Stefan Gustafson, Adelöv, och Leif Andersson, Säby, skrev ett inlägg inför kyrkovalet, kunde de veta att ingen skulle polemisera mot dem före valet.Ofarligt att dra till med vad som helst. En sak hade de inte uppmärksammat. Den lille söndagsskolgossen, som kan skriva som Bloggardag. Här kan jag utan omsvep avslöja två gemena lögnare. De ljuger i samma höga syfte som på sin tid Richard Nixon. I nationens eller partiets intresse. Sådana lögnare ska avslöjas. De busar ner samhällslivet.

Vad har då väckt mitt rebelliska misshag. Detta:
Det finns krafter som vill stänga kyrkportarna så att kyrkorna bara inrymmer de rättrogna, de som har rätt bakgrund och förankring.
Det finns inga sådana krafter i Svenska kyrkan. Skulle vi begära fram namnen på dem som vill detta, kommer vi inte att få några svar. Just därför bör Centerpartiet ställas till svars. Den här lögnkulturen behöver partiet antingen säga sig stå för (då blir det inte roligt för oss) eller ta avstånd från (då blir det inte roligt för Gustafson och Andersson).

Nu drar Gustafson och Andersson i härnad för framgångar åt Centerpartiet i kyrkovalet. De ska arbeta för en kyrka där människor blir väl bemötta. Jojo. De säger sig ha engagemang och hjärta för kyrkans framtid. Vill ni verkligen förlita er på att de talar sanning? Det gör inte jag. Ljuger de i ett, luras de i annat.

Sa söndagsskolfröken detta till mig? Jag vet inte. Men hon sa till Morsan att hon såg en liten gosse som allvarligt tittade på henne,som undrade han om hon stod för det hon sa. I Tranås lärde jag mig kanske en hållning som resulterar i ett förödande och avslöjande blogginlägg, när jag möter lögnen i Tranås-Posten och detta 65 år senare?

Vem röstar egentligen på sådant folk som Gustafson och Andersson? De som inte känner igen det bond-dryga eller inte har ett utvecklat sensorium för lögnväsende. Inget politiskt parti har med de bästa avsikter gjort Svenska kyrkan så illa som Centerpartiet. Herrarna nämner också Märta Leijon. Jag tror inte ens de kan stoltsera med att veta vem hon egentligen var, inte ha läst någon av hennes böcker eller varit hemma hos henne. Också där är jag förebildlig eller vad det nu är jag är.

Hns Bülow är politisk chefredaktör på Sydötsran, Karlskrona. Sýd-östran heter tidningen rätt uttalat. Han slår fast att det är politiska ställningstaganden att stå upp för lagar om kvinnliga präster (någon sådan lag finns inte, den var jag med om att avskaffa år 1982!) och vigsel av samkönade par (en sådan lag finns). Jag tar citatet för det är så belysande av situationen: "Det är politiska ställningstaganden. Och det är även en teologi i tiden." Gud är av evighet. Teologi är läran om Gud. Här är en teologi i tiden. Teologi i tiden är ideologi, inget annat. Perspektivlösheten upphöjd till ideal, om ni vill. Trons folk i alla tider har inget att bidra med. Men det blir bättre.

"De kyrkopolitiker och präster i församlingar som säger nej till homovigslar och kvinnliga präster ska fram i ljuset. De verkar oftast (obs oftast, DS) under radarn." Nu ska sossar rösta för sossar röstar på socialdemokraterna i kyrkovalet som är "ett värderingsval". Vi ska ha demokrati i kyrkan - inte teokrati och partierna är basen för all demokratisk styrning i vårt land. Rösta. "Annars är det risk för att mörka krafter förvandlar kyrkan till en inåtvänd elitistisk institution."
http://www.ostrasmaland.se/ledare/sla-vakt-om-folkkyrkan-2/#slideshow-0

Hans Bülow har talat. Nu kan man begripa. Ett politiskt värderingsval men ingenting om tron, inget om Gud som är vår käre himmelske far, inget om Jesus vår Frälsare och inget om Anden vår tröstare och hjälpare. Man kan sannerligen förstå. Är det inte mest synd om kyrkokristna sossar och centerpartister i detta val? Deras tro är som bäst en nullitet. De som nu blir missmodiga förstår att rösta frimodigt.23 kommentarer:

 1. Gustafsson och Andersson har rätt!
  Det finns självklart krafter som vill stänga kyrkportarna för andra än de rättrogna. Andra än rättrogna MTD-predikanter kan knappast bli prästvigda idag och är inte hela handboksarbetet med dess inkluderingsiver bara ännu ett verktyg för att utestänga de med fel tro (den traditionellt kyrkokristna)?
  S har ju länge drivit linjen att "doktorns kniv gör ont men gott" i sin iver att utestänga andra än rättrogna, där Hans Bülow bara ger ännu ett exempel på.
  Så bloggarens förnekande förvånar.

  Även socialdemokratiskt obundna Aftonbladet påstår att det samkönade äktenskapet är hotat (av FK), något som är lika intelligent som att påstå att Sveriges försvarsförmåga hotades när värnpliktsvägrare inte längre dömdes till fängelse. Även om det nog finns intelligenta socialdemokrater, så verkar kyrkovalet skrämt dem alla till tystnad. Den mest intelligenta kommentaren om kyrkovalet från någon partitopp kom onekligen från Ebba Busch Thor. I just denna fråga ett lysande föredöme.

  Sedan kan man väl med visst fog säga att andra krafter endast vill ha rättrogna på plats när kyrkans tro ska förvaltas, mest uppenbarligen POSK vars samtliga nominerade kämpar med näbbar och klor för ett indirekt valsystem till kyrkomötet.

  SvaraRadera
 2. När jag läser de citerade herrarnas alster kommer jag osökt att tänka på en gammal klasskamrat som sa: Det är bättre att hålla tyst och låta folk tro att man är dum än att öppna munnen och undanröja alla tvivel.

  SvaraRadera
 3. Är antalet motioner det centrala?

  -Såväl bloggaren som andra FK-ledamöter, kandidater och sympatisörer (se exempelvis Christian Braw i dagens Smålandsposten)pekar nu på att FK producerat en tredjedel av årets samtliga KM-motioner.

  Än sen då? Är den pappersmässiga eller digitala kvantiteten avgörande för en opinionsgrupps omdöme och klokhet?

  FK-företrädarna har ju en helt annan åsikt vad gäller kvantiteten i Svenska kyrkan, dvs 6,2 miljoners kyrkan. Ändock är inte FK, erkänner jag gärna, känt för att vända kappan efter vinden.
  Å andra sidan förstår jag att gruppen vill ha en kappa som passar den i alla väder, exempelvis när friska vindar blottar det som finns bakom kappan.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Upp till bevis! Vilka motioner i t ex handboksfrågan är dumma? Ska FK ha kritik för att vi mödat oss med handboksfrågorna i omgångar? Vari visar sig vår antydda omdömeslöshet och brist på klokskap. Eller mer precist: Vad menar Bengt Olof Dike om de eukaristiska bönerna? Är det f ö brist på klokskap att föreslå att Svenska kyrkan bör fundera över hur ett annat begravningsväsende ska gestaltas OM det kommer förslag i den riktningen om några år. Tänk efter före, är min hållning. Är det brist på klokskap? När jag försvarade Dikes Blekinge var det just så vi tänkte. När man inte tänker så,kommer kriget närmare. Som nu.

   Radera
  2. På söndag tror den förmente POSK-aren (Sverigedemokraten) Dike att han ska väljas in i kyrkofullmäktige i Mörrum-Elleholms församling där han länge försörjts av alltmer digra arvoden och andra oförtjänta förmåner, ibland utan ringaste krav på motprestation. Anmärkningsvärt är att denne oförbätterlige kverulantpetimeter inte en enda gång har lyckats berätta ett enda jota om vad han egentligen vill uträtta inom kyrkopolitiken. Här på bloggardag har det nästan uteslutande handlat om valtekniska detaljer och sanslöst meningslösa hårklyverier. Dike är långtifrån ensam i sitt uppsåt. Han är tvärtom i ”gott” sällskap med huvudparten av de 30.000 korrupta lycksökare som hoppas på bling-bling på söndag.

   Är detta demokrati i Sverige 2017? I så fall: vad är demokrati?
   Samir

   Radera
  3. Men vissa FK-motioner slår ju direkt mot väggen!

   En av FK:s viktigaste valfrågor är den s k försoningskommissionen, vilken då skall komma fram till att även präster, vilka vägrar att tjänstgöra tillsammans med kvinnor, skall få bli kyrkoherdar. Den frågan är central för FK (Läs här Kyrkans Tidnings stora artikel i går om vad grupperingarna sätter främst).

   Men åtminstone bloggaren av FK:s företrädare vet naturligtvis att kvinnoprästfrågan en gång för alla är löst i Svenska kyrkan, dvs ligger fast. Jag respekterar förvisso FK:s ståndpunkt men förvånas över att realismen saknas.
   Motioner skall skrivas i akt och mening att kunna genomföra realistiska förslag och inte för att slå mot väggen som en boxare går lös på boxbollen.

   Och, som jag skrev, kvantitet är ingen mätare i sammanhanget, även om den i aktuellt fall tyder på personligt engagemang hos FK-företrädarna. Jämför gärna med ordkaskaderna på denna bloggs öppna torg, där verklighetsfrämmande idéer och tankar produceras i strid ström.

   Hellre tio realistiska förslag än 100 som är ogenomförbara från början!

   Slutligen ser vi en ny signatur bakom ett personangrepp på mig. Samir. Åt vilka andra signaturerna? Just det, åt John och Berit.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  4. BOD - Är kvinnoprästfrågan löst en gång för alla? Uppenbarligen inte, då ju motståndet och ifrågasättandet - efter nära 60 år! - inte försvinner, och flera växande trossamfund i Sverige avvisar "reformen". Det ursprungliga problemet är väl att SvK inte själv fick arbeta med frågan och finna en lösning. Kyrkomötet 1957 sade nej till reformen - varpå riksdagen ändå beslutade om den och sammankallade ett (efter intensiv propaganda nyvalt!) kyrkomöte med uppdrag att godta faktum. Det är väl knappast förvånande att detta slags manipulativa övergrepp mot ett trossamfund snarast förvärrade situationen? Och inte blev det väl bättre efter det förnyade övergreppet i äktenskapsfrågan? (SvK var beredd att välsigna partnerskap, men staten var inte nöjd med annat än könsneutralt äktenskap.) Idag, när SvK tycks tappa medlemmar och även i övrigt marginaliseras i allt snabbare takt, kanske till slut det politiska strypgreppet slappnar så att SvK äntligen kan bli verkligt fri från statsmakten (det räcker väl att upphäva den särskilda lagen om SvK så att SvK - som alla andra samfund - kan forma sin egen interna demokrati?). Möjligen ger detta då utrymme för en intern försoningsprocess där SvK själv äntligen fritt kan finna en realistisk väg framåt. Fler sekulära övergrepp lär inte lösa problemet!/Paul

   Radera
  5. Paul,

   -Dagens medlemstapp är en bråkdel av det som kommer, därest Svenska kyrkan plötsligt inte skulle tillåta kvinnliga präster.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  6. Ja, BOD, i detta har Du förmodligen - mänskligt att döma, och tragiskt nog - helt rätt. De kvinnliga prästerna är väl idag så många att ett "plötsligt" stopp skulle bli förödande, på flera sätt. De allra flesta av dem som inte godtog ämbetsreformen, har väl redan lämnat SvK (dött eller konverterat). Dag och hans meningsfränder är numera en minoritet som sakta men säkert mobbas ut. Men medlemstappet tycks ju accelerera ändå! Skillnaden är väl möjligen att det idag inte är hög- eller gammalkyrkliga (dvs. medlemmar av kyrkfolket) som utträder, utan de redan sekulariserade som i vilket fall ändå inte är kyrkfolk? SvK:s avveckling är förmodligen oåterkallelig vid det här laget. Du och jag är väl för gamla för att hinna se hur det går. Men det vore spännande att få se vilken/vilka kyrka/kyrkor som har framtiden för sig.//Paul (som ju sedan länge övergivit det sjunkande skeppet).

   Radera
  7. BOD - Jag tittade på medlemsstatistiken för SvK. Antalet döpta (dvs. helt nya kyrkomedlemmar) var 51 771, medan antalet begravda var 67 378. De döpta i SvK utgjorde 44,1 % av antalet födda, medan de avlidna var 74,3 procent av alla avlidna. Antalet aktiva inträden i år är hittills 5 949 (varav 912 i augusti). Antalet aktiva utträden är hittills 43 4161 (varav 6 770 i augusti). "Folkkyrkan" verkar ha problem./Paul

   Radera
  8. Korrigering av tryckfel: antal utträden är 43 461. Statistiken finns på https://www.svenskakyrkan.se/statistik
   /Paul

   Radera
 4. "Bloggarens förnekande förvånar". Tja, jag vet inte. Det kanske i grunden beror på att vi inte haft några debatter på riktigt. I offentligheten. Vare sig om samhället som sådant eller religionen i samhället.Vi möts aldrig längre. Besluten om kyrkan har tagits på kyrkomötet, oftast debatterade bakom lykta dörrar av makteliten utan att folk i gemen haft en aning om vad som avhandlats utan plötsligt ställts framför något som man aldrig haft något inflytande på. Eller ens visste diskuterades. Precis som det är i övriga politiken. Ordens och begreppens betydelse har förändrats så man pratar förbi varandra. Det HB menar med "mörka krafter" är förmodligen ngt helt annat än det någon annan menar med mörka krafter. Många läsare definierar kanske honom som den mörka kraften. Kan han ens tänka i de banorna att han och W L W av många definieras som mörka förskräckliga krafter som poppat upp ur någon mörk håla. När vi inte pratat på lång tid med varandra så blir det så här. Folk har gått där (precis som i övriga politiken) i sin lilla bubbla och trott att allt var som förut medan hela samhället långsamt har lösts upp och nu rasar ihop över oss. Vi har varit fullt upptagna med Thailandsresor, grillfester, senaste modet, sport och idrott eller nöjen av olika slag ("villa, vovve och volvo") och inte sett att tak, golv och väggar ruttnat och nu rasar över oss. Förvåningen är stor när vi vaknar upp över att takbjälken slår oss i skallen eller att vi ramlar när i ett svart hål genom det ruttna golvet.

  Det mest skrämmande och det som gör att vi pratar förbi varandra är att folk i gemen (även politiker och hela etablissemanget) inte längre vet vad politik eller demokrati är. När t o m politiker kan bli partiledare och inte kan skilja på demokrati och diktatur utan blamerar sig i första Annie Lööf är ett typex på det. (Första intervjun Lördagsintervjun sedan hon blivit partiledare) Men det har väl folk glömt bort idag. I allt mediebrus. För nu ska hon bli statsminister. Och vet inte ens vad en statsministers främsta uppgift är utan tycker det är OK att landets nuvarande regering lierar sig med främmad makt och säljer ut hemliga uppgifter ( Skandalen i Tansportstyrelsen.) Och folket är så okunnigt så man inte ens reagerar eller agerar. Utom några få som inser allvaret. När man då blandar ihop och inte förstår varandra så blir det ödesdigert. Vi blir alla manipulerade.

  Efter en skumning av texten i länken så är det, det gamla vanliga om "mörka krafter" "reaktionära krafter" osv . Man hinner inte eller har utrymme att bemöta pladdret. Här finns många frågor att ställa och bemöta.

  "Det är viktigt att rösta mot ..." Vems lagar? Vem har stiftat dem? W L W är knappast något föredöme med allt sitt fiffel. M m , m m ... Men ett har han rätt i att vi inte vill leva eller ha teokratier som Saudiarabien, Iran m fl. Med demokratins hjälp har vi sluppit det och det har vi Jesus att tacka för (vem han nu var). Som gjorde folk myndiga, fria under ansvar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vilken är den naturliga platsen för samtal om kyrkan?
   Givetvis kyrkkaffet på söndag förmiddag.
   Men de som inte masar sig dit kan knappast beskyllas för att veta vad de pratar om.

   Radera
  2. Nu skojar du? Eller är du så okunnig? Vilka beslut tror du tas på Kyrkkaffet? De övergripande besluten som drar upp riktlinjena för kyrkan tas nationellt eller t o m i Bryssel och inte av vanligt folk. Besluten är politiska vare sig du vill eller. Hur skulle det vara om vi talade om verkligheten hur det ÄR i st f hur det borde vara. Vi är inte intresserade av bagatellerna för de utformas alltid ändå av det övergripande. Bagateller är det som blir över när de övergripande besluten fattats.

   Radera
  3. Svaret var till Peter T. Försöker man ta upp något om det lokala så säger kyrkofullmäktige och de lokala kyrklga ledarna att de inte kan göra ett dyft . Besluten togs för länge sedan av dem där uppe. Folk som insett att den gula lappen är viktigare dvs den till Kyrkomötet har föstått vad det handlar om. Och vilka finns på kyrkomötet. Fundera på det en stund och tänk efter vilka kopplingar de har , utsedda av vem, tidigare uppdrag och vänskapsförhållanden. Bunte som talade i SR P1 om kyrkovalet men glömda tala om sina kopplingar till Löfven och vad hon skrev på twitter.

   Löfvens och Lundby Wedins kopplingar till varandra och hur de agerar i toppen betyder nog mera än lite skvaller på Kyrkokaffet. Var inte löjlig.

   Radera
 5. Sammanfattningsvis kan man säga om Bülows artikel att det var smörja. Ett pladder , deisinformation och ett tappert försök att manipulera/vilseleda folk.

  SvaraRadera
 6. Det var en hobbyförening. Det var mycket praktiskt arbete. De flesta medlemmarna hade gått med just därför. Men beslut måste tas, och då fick man slita sig från verkstaden. Ingen ville sitta i styrelsen, för det var bortkastad tid, tyckte de flesta. Det tyckte f.d. riksdagsmannen (s) också, för även han hade gått med för att jobba i verkstaden.

  Men alla, som ville slippa sitta i styrelsen, vädjade: "Men du kan ju det här med att sitta i möten. Vi ber på våra bara knän att du ska ta ordförandeklubban."

  Svaret blev: "Jag kan inte ställa upp i ordförandevalet som intresserad privatperson. Det kan jag bara göra som partiföreträdare, men vi har ju inte partival i föreningen. Vi måste ändra stadgarna. Och dessutom måste vi ha en politisk motståndare, som också kandiderar till ordförandeposten. Men ingen av er andra vill ju vara ordförande."

  F.d. s-riksdagsmannen fortsatte: "Jag vet ju att några av er har borgerliga sympatier. Och du där, som ständigt svär över invandringen, kan väl ställa upp i valet till föreningsstyrelsen, så att jag har någon föreningsmedlem att vara emot. Från och med nu kan vi inte samarbeta i verkstaden."

  En tid senare kom s-riksdagsmannen med ett dystert besked: "Jag blev inte nominerad av partiet. De klagade på att jag inte gått på partimöten så ofta sedan jag avgick som riksdagsman. Jag har ägnat för mycket tid åt föreningen och för lite åt partiet."

  F.d. s-riksdagsmannen fortsatte: "I stället nominerades nuvarande kommunalrådet. Han har ändå inte tid med den praktiska föreningsverksamheten, och är inte ens intresserad. Han lovar att inte lägga sig i vad vi gör".

  SvaraRadera
 7. Skandaler kring Löfven och W L W tyscks bortglömda eller deras framfart i EU . Och deras kopplingar till varandra. WLW har suttit i SAP:s AU. Här är är en länk. Det är bara att gå vidare. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article11748248.ab

  SvaraRadera
 8. I Huddinge vill SD att forsamlingen agnar sig at
  mission I invandrartata (muslimska) kommundelar.
  Orimligt ? Ja, sager s. "Mission ingar inte I kyrkans
  uppdrag." Lognkulturen sprider sig

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vadå lögnkultur?
   "Mission" är ett ord i kyrkoordningen, inte ett uppdrag för kyrkan. För uppdrag avsätts nämligen budgetmedel.
   Hur stor missionsbudget har respektive församling uttryckt i procent?
   Stiften?
   Då S i princip överallt är med och beslutar över budgeten så förvånar det ingen att det inte sker någon mission.
   Så implicit kan kyrkoordningen inte följas när sekulärpolitiska sammanslutningar tillåts ställa upp som momineringsgrupper i kyrkovalet.

   Om man nu anser att en kyrkobyggnad med gudstjänster på en geografisk plats innebär mission, så kan man undra om S i Huddinge vill nedmontera kyrkor i invandrartäta stadsdelar?
   "En öppen kyrka för alla", jo pyttsan.

   Radera
 9. Den som har humor kan skratta mitt i allvaret. Livet blir tungt för de som ingen humor har. På måndag är valet över. Men den som vill skratta åt eländet redan idag kan göra sällskap med Jeander som tecknat på uppdrag av POSK.

  http://jeanders-bilder.blogspot.se/2017/09/kyrkovalet_8.html

  SvaraRadera
 10. Jag hejar på dig här Dag! (Oh, vilken lättnad för dig!) Men jag blir fruktansvärt irriterad över sådant som dessa själv-Centrerade personer tycks ägna sig åt, att sprida okunskap och fördomar för att lura åt sig poäng själva.

  Sedan har Peter T en poäng med det var uppenbarligen inte "rättrogen" på det sättet som dessa män menade.

  SvaraRadera
 11. " En inåtvänd elitistisk institution" är väl precis vad Svenska kyrkan har blivit, med ett styre som mest lyssnar på sig själva och höra hemma i några rätt likartade nätverk,som förvisso har elitkaraktär. Det är i sig inte alls fel med eliter men de är exkluderande och bidrar till inåtvändheten, och valen klarar inte av att korrigera det som förfaller. Men tycker man att de skött detta bra,så kan man ju fortsätta som man har röstat hittills...

  SvaraRadera