fredag 29 september 2017

Torsdag i teologisk mening

Kan det finnas en jungfru i teologisk mening, kan det förstår, och närmast mer lättbegripligt, finnas torsdag i teologisk mening. Kanske är det därför depressionen så lätt smyger sig på. Torsdagen är illa kristnad. Det är Tor som drar runt.

Först läste jag en plädering för rådande valsystem i tidningen Dagen. Det mesta står tydligen väl till med kyrkovalsystemet och det vore mig fjärran att påstå, att den repliken är de falska profeternas. "Arbetet för rättvisa, jämlikhet, HBTQ-rättigheter, miljö, fred med mera vilar faktiskt på kristen grund utifrån övertygelsen om människans och skapelsens helighet och okränkbarhet." Då vet vi det. Och slutsatsen blir att kyrkans valsystem ska behållas, för direktvalet räddar tydligen ett engagemang. Det hade min folkskollärare inte gått på. Han drev nämligen bestämt detta, att den som röstar har en skyldighet att veta vad han/hon röstar på. Så vad menar partierna och deras styrelser S, SD och C om de eukaristiska bönerna?

Skribenten, präst i Svenska kyrkan, vill berätta om partipolitiskt aktiva som brinner för Svenska kyrkan. Fast var det detta saken gällde när frågan om sekulära politiska partiers styrande och ställande i Svenska kyrkan var ämnet? Det vill till att kunna blanda och ge i det kyrkliga. I varje fall i Lunds stift. Vi behåller valsystemet och väntar på allt gott som ska komma. Skribenten, komminister Haglund, nämnde inte att han är centerpartist och har ett förflutet som svinskötare. När prästkallelsen drabbade honom betraktade han sig inte som kristen. Man hittar mycket när man hittar medier i Ljusdal och Sjöbo! Jag har inga synpunkter, men nog borde rent allmänt Dagen försett oss med uppgiften om författarens bondeförbundska? Intresset ljuger alltid eller aldrig. För egen del håller jag före att inget parti med de bästa föresatser för Svenska kyrkan gjort Svenska kyrkan så illa som just centerpartiet.
http://www.dagen.se/debatt/mattias-haglund-skrota-inte-kyrkans-valsystem-1.1032288

Torsdagen fortsatte och jag läste i en bloggkommentar redaktör Dike, POSK. Han hävdar att kyrkomötet endast fattar beslut i organisatoriska och ekonomiska frågor. Gud och Jesus sitter i orubbat och evigt bo (kyrkomötet). Välan, förklara då för de fåkunniga hur ett beslut om kyrkohandboken handlar om organisatoriska och ekonomiska beslut och inte om innehållsliga! Fattas inga avgöranden om läran, när formuleringar antas? Varför ska det då mödas så mycket om formuleringarna? Här vill jag verkligen veta hur posk-aren Dike argumenterar. Kanske kan ett ljus gå upp från höjden.

På eftermiddagen fick jag av dr F tipset att läsa Trelleborgs Allehanda. Det var en plusartikel men i alla fall. Här var ånyo en fryntlig präst, denna gång i Hammarlöv. Jag tror ni minns platsen från Sjöwall-Wahlöös Beck-böcker. Vad har denne nye kyrkoherde på hjärtat.

Först tror han inte på att Sverige är sekulariserat. Fast han medger tydligen att få går i gudstjänsten, men han är övertygad om att människor har en tro likväl. Han har hälsat på människor. De har varit vänliga. Det kändes som bra möten. Jojo.

Kyrkoherden har lärt sig att se "bortom kön, hud, sexualitet och språk". Vad förenar människor som alla är lika? "Ångesten och glädjen är densamma."

Kyrkoherden tycker att är "kul att jobba med arbetsledning".Och festligt är det att han flytttar från Östra Någonting till Västra Någonting och sådant är till glädje för prästerskapet, som inte har högra krav när det gäller just festlighet, kan man förstå. Kyrkoherden ska med komminister och kyrkomusiker "möta de människor som vill bli mötta" och det är, håll i er, inte en rolig men väl en "spännande utmaning", Medge att ni får intressanta inblickar i en kyrkoherdes känsloliv.

Väldigt spännande och glädje att få vandra med dem som kommer till en begravning tycker kyrkoherden är stort. För att inte tala om dop och vigsel, men det har ni redan fattat. KG Hammar är en kristen förebild. Varför? "Han lyfte upp att vi alla är lika inför Gud." Gjorde han verkligen det? Finns det någon text att analysera? Eller blir det hela bara dumt?

Ibland får kyrkoherden finnas bakom och stötta och det "kändes bra". Fattas bara annat. Självfallet har han skaffat husbil, vad annars? "Livet här och nu är viktigt, att fånga det, och att våga leva det. Det blir man vara i det här jobbet." Jobbet är ordet kyrkoherden fällde.

Som grädde på moset fick vi en hänvisning till kyrkoherdens efterträderska i gamla pastoratet, som ger sina visioner. De bär syn för sägen och jag lägger hänvisningen här på nytt, eftersom det finns läsare som undviker att läsa kommentarer. Håll till godo!
http://www.osterlenmagasinet.se/article/en-kyrka-for-alla-om-eva-asp-far-bestamma/

MTD-religionen behöver tjänsteandar och får det. De vet hur orden ska läggas. De använder allt och alla som alibin för det egna. De känner mycket och bekräftas av möten med tacksamma församlingsbor. Kanske får de motta tacksamhetsbevis, när de går i pension. Ungefär som mannen, som fick en silvertallrik med inskriptionen "Från tacksamma barnmorskor i sju socknar."

Nu är det fredag i teologisk mening och jag åker på begravning. Som det kan bli. Och pastor Jansson ter sig passé. Den kyrkliga verkligheten måste numera vridas ner i fiktion.

23 kommentarer:

 1. Problemet med SvK:s val är att SvK är en idéburen organisation, men att inga krav finns på medlemmarna vad gäller idéerna. De kan alltså rösta på vad som helst. Själva idén med val (på någon enda nivå) i en sådan folkkyrka borde ifrågasättas.

  SvaraRadera
 2. Oj, oj, oj.....vilken räcka av tydliga företrädare för det postkristna samfundets MTD-religion, där de tom lyfte fram självaste ärkeheritkern Hammar!!
  Antony

  SvaraRadera
  Svar
  1. Till en början ogillade jag oftast Antonys allmänna negativism beträffande Svenska Kyrkan. Numera tvingas jag av insedd verklighet att instämma, utom kanske i nyanser och ordval. Bloggen behövs som en ögonöppnare. Med sådana kyrkoherdar behöver kyrkan inga yttre fiender. Sin "Untergang" fixar man lätt tiil själv.

   Reinhold

   Radera
  2. Så skriver en av NMR-samfundets stora blinda fanatiker. Se nu till att du har vita skjortan och svarta slipsen snygga till i morgon, Antony!

   Radera
 3. Det försvararna av nuvarande valsystem glömmer att nämna är att det går utmärkt att ha direktval på personnivå i en medlemsorganisation.
  Det finns få andra medlemsorganisationer som håller sig med nomineringsgrupper och ingen annan än SvK tillåter politiska partier som huvudmän för dylika.
  Om man tycker att dagens valsystem är bra så beror det på att man tycker att partipolitiken ska ha makten över kyrkan.
  Hade man brytt sig om medlemmarna hade man ordnat beslutande medlemsomröstning om nya handboken.

  SvaraRadera
 4. "När prästkallelsen drabbade honom betraktade han sig inte som kristen."

  Det här stärker min teori om att många präster har missförstått kallelsen till kristen tro och tolkat den som en prästkallelse. Och så har vi biskopar som inte heller kan se skillnaden och så blir det som det blir.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag känner en präst i Svky, tillhörande den lilla kristna minoriteten av prelater, som säger att redan på 70-talet så började det dyka upp prästkandidater från "ingenstans". De hade ingen hemvist i en kristen församling och deras "kall" handlade mest om att rädda sig själva och "världen". Denna typ av "präster" verkar nu vara normen i samfundet och säkerligen en stor anledning till gudstjänstlivets kollaps.
   Antony

   Radera
  2. Det stämmer nog, Antony, att det började rasa mera markant på 70-talet. När min man läste till präst på just 70-talet fanns det några som utmärkte sig. En kvinna som svor och domderade mot de manliga prästkandidaterna har gjort en lysande karriär. En annan (man) slutade efter att ha varit präst i sex månader för sedan hade han inget mer att säga. Ytterligare en, också man, blev präst för att predika mot Barsebäck.. Suck och dubbelsuck.

   Radera
 5. Diskussionen om kyrkohandboken handlar inte om Guds och trons existens!

  Bloggaren ställer en fråga, som är enkel att besvara:
  Den långa debatten om kyrkohandboken gäller inte i grunden en fråga om Guds existens - eller trons.
  Den gäller i stället utformningen och framförandet av texter och toner, som inte är sekulära. Ton- och betoningsfrågor kan alltid diskuteras, och kritiken mot det nya handboksförslaget är förvisso berättigad, liksom kritiken en gång var det mot att Fädernas kyrka slopades i psalmboken.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om Guds existens skulle vara på tapeten i kyrkomötet, så skulle partierna få bekänna färg.
   Skulle S rösta för ett uttalande om att Jesus är sann Gud av sann Gud, född och inte skapad?
   Nu finns det dock en viss gråskala från sekulär & icke-sekulär via trons grund till dess djupa vatten för att slutligen nå fram till Fadern genom Sonen i den Helige Ande.
   Men om inte kyrkohandboken gestaltar tron på Gud i gudstjänsten, vad ska man då ha en handbok till?
   Instruktion till medarbetarna?
   Att säga att beslut om handbok inte har med trons innehåll att göra, är detsamma som att säga att gudstjänster inte har med tron att göra.
   Vem vet, BOD kanske har rätt här och det på många stälen kanske snarare är otron som är i centrum i gudstjänsterna?

   Radera
  2. Peter T,

   -Gestaltar inte kyrkohandboken tron, menar Du?
   Vad gestaltar den då?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  3. Ett fantastiskt genombrott!
   Bengt Olof Dike erkänner att Kyrkohandboken gestaltar tron.
   Kyrkomötet beslutar om Kyrkohandboken, ergo kyrkomötet beslutar om tron.
   Q.E.D.

   Har BOD satt sig själv i schack matt nu?

   Radera
 6. Ja man kan mycket väl vurma för trossamfundet Svenska kyrkan men inte vurma för Jesus Kristus. Prästen i fråga vurmar väl också för att behålla den förhållandevis feta lönen, i jämförelse med ortodoxa och katolska präster (och säkert många frikyrkliga pastorer).

  Jonas M

  SvaraRadera
 7. Svinskötaren, Dagen och Ann Långs dystopi!

  -Vad har en artikelförfattares i Dagen yrkesbakgrund med hans tro att göra?

  Kan en svinskötare inte hysa en djup kristen tro, och är yrket på något sätt mindervärdigt?
  Och kan en företrädare för Centerpartiet få upplysa en tidnings läsare om att detta partis företrädare minsann klan vara lika goda kristna som exempelvis FK:s?

  Ja, artikeln i Dagen var behövlig. Själv väntar jag på publicering av en replik till Ann Lång, som den 22/9 målade en dystopisk bild av Svenska kyrkan efter valet. Kyrkan skall med tro byggas, skriver hon, medan jag i min text - som inte verkar helt populär hos Dagens debattredaktion - hävdar att tron skall med kyrkan byggas.

  Ann Lång är förstås sur över att kyrkoväljare hade en annan uppfattning än den som är hennes, undviker också att öppet glädjas över den drygt femtioprocentiga ökningen av valdeltagandet och låtsas heller inte om de fyra stabila ben,, som vår folkkyrka står på och vilka är stipulerade i KO.

  Skulle vår kyrka vara utan tro eller inte vilja förkunna densamma? Det faller ju på sin egen orimlighet. En bagare, som inte bakar bröd, eller en bilhandlare, som inte har bilar i sitt sortiment?

  Såväl bloggaren som hans kyrkligt förtrogna Dagenskribent kan vara hel lugna:
  Folkkyrkan lever även efter valresultat. Kanske andas den ännu bättre därefter i sin ökade folkliga förankring. Tron lever, precis som Kristus gör det!
  Även efter valresultatet.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 8. BOd,

  I sanning. Endast en politruk kan glädja sig åt att politrukerna får ytterligare makt inom SVeK och att kyrkfolket, gudstjänstbesökarnas vilja än mera negligeras.

  %0% ökning? Ja av ateister, agnostiker och utövare av annan religion utan ens ett intresse av det som är kyrkans grund.

  Detta försvaras av-ja just det- en politruk som själv inte bryr sig om kyrkans grund och inte bevistar en gudstjänst.

  Ack ja, fröjdefulla tider komma-för politruker men ack forna SVK nu SVeK.

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. HH,

   Att "ateister, agnostiker och utövare av annan religion" får rösta, i alla fall på en nivå, försvaras även av Bloggardag...

   Radera
  2. HH,

   -Jag noterar Din skräckmålning över valresultatet och konstaterar därmed, att Du inte respekterar detta demokratiska votum!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  3. En gammal Franco- och Pinochet-kramare vet ingenting om demokrati.

   Radera
 9. BOD,

  Hur är det med logiken?

  Citat: "-Gestaltar inte kyrkohandboken tron, menar Du?
  Vad gestaltar den då?". Slut citat.

  Ja det är ju just det. Du hävdar frenetiskt om än okunnigt som vanligt att KM inte röstar om tron. Nåväl om kyrkohandboken speglar tron och man röstar om denna röstar man då inte om tron?

  //HH

  SvaraRadera
 10. HH,

  -Ändringsförslagen berör inte trons grunder i kyrkohandboken.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 11. BOD,

  Ja Du skriver som Du begriper och det är inte mycket!

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. Eller, HH, begriper Bengt Olof så mycket att han innerst inne inser att hela hans korthus skulle rasa om han började tänka. Sådant kan vara smärtsamt och undviks därför gärna.

   Radera