onsdag 13 september 2017

FLASH! Valbar FLASH!

Jag föreslog ju valdebatt ordnad av Kalmartidningarna. Det gick inte. Men i Kalmar gällde förr ordet "När Sandahl griper in, blir det resultat" och på min facebooksida skrev jag sanningen:

Valbar på Krögers, Larmtorget i Kalmar blir det fredag kl 17-19. Frimodig kyrka inbjuder frimodigt och ni betalar er dryck själva. Vill någon nomineringsgruopp debattera — kom. Vi ordnar justa samtalstillfällen. Vill någon berätta om avtalskonflikten är det tillåtet. KyrkA kanske lockas? Frågor kan man ställa och några av kyrkovalskandidaterna kan man träffa. Krögers alltså på fredag. Hur kommer det sig att det är just Frimodig kyrka som har alla pigga idéer? Valbar!

Kom. Ni betalar er dryck själva och blir det behov av organiserade debatter ordnar vi det, alldeles juste. Jag ska utmana KyrkA att komma och berätta om de förhandlingar om avtalet för präster som håller på att bråkas om. Vill inga andra nomineringsgrupper komma, är Frimodig kyrka med kandidater ett bra exempel på en grupp som lätt visar sin valbarhet under två timmar. Det gör Frimodig kyrka lika enkelt om andra grupperingar kommer. FK är det verkliga alternativet i kyrkovalet, men som Sven Stolpe sa vid sin disputation när han mötte de tysta meningsmotståndarna: "Kom fram, mina herrar. Genera er inte!"

Har ni inget bättre för er på fredag är det Krögers i Kalmar som gäller.

12 kommentarer:

 1. I slutet av 1980-talet strandade en kaskelottval i Träslövsläge.
  Denne individ - benämnd Åke - är den enda icke-mänskliga hedersmedlemmen av Fysikteknologsektionen på Chalmers.
  Valbar eller inte var diskussionspunkten och det slutatde med ett självklart VALBAR.
  Hoppas det blir lika självklart muntert på valbaren i Kalmar.
  Jag funderade på att åka förbi bloggaren och lämna en försenad öl på lördag eftermiddag när jag passerar på resa mellan Uppland och Tingsryd, men det är väl inte populärt att bjuda på en återställare när fredagsdrycket precis gått ur kroppen på sena eftermiddagen?

  SvaraRadera
 2. Alternativ - till vad?

  Den stolta bloggardeklarationen, att FK är det verkliga alternativet i kyrkovalet föranleder en enkel fråga:
  -Alternativ till vad?
  Till den demokratiskt styrda folkkyrkan? I så fall kvarstår ju varken demokratin eller folkkyrkan.

  Alternativ till de andra gruppernas breda kandidatsammansättning (på de översta listplatserna)?
  I så fall blir kyrkan präststyrd, som lätt kan dokumenteras genom att beskåda namn- och yrkestitlarna på valsedlarna. När bloggaren kontrar med ett antal andra yrkestitlar på namnen har han ibland rätt, men märk då, kära läsare, att toppnamnen är präster eller teologer. Det är ju de som blir invalda.
  Alternativ till direktvalen, den mest demokratiska valformen, som ger varje kyrkomedlem chansen att rösta på den han eller hon vill?

  Javisst, men då blir det indirekta val, som gynnar den lilla skaran, eftersom FK vill att gudstjänstbesökarna skall samlas efter mässan eller gudstjänsten för att i församlingshemmet utse sina ombud.

  Sedan undrar jag stillsamt om FK egentligen vill vara ett "alternativ". Som Borgerligt alternativ?

  Vill DS och hans grupp verkligen vara ett alternativ till något - i stället för huvudsaken, den dominerande gruppen, originalet.

  -Om exempelvis undertecknad utmanar DS i skall vi säga ett samtal om bredd, förankring och folklig styrka i en kyrka, är jag väl knappast ett alternativ utan just en utmanare. När Kalmar FF möter Malmö FF säger man ju inte att förstnämnda lag är ett alternativ. Kalmarlaget utmanar ju Skånemotståndaren om segern, dvs att stå högst upp i serien.
  Känner jag bloggaren rätt vill han, minst av allt, stå på nedre halvan och reduceras till ett "alternativ".

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Alternativet till stordriftens strukturreform?
   Alternativet till en dysfunktionell kyrkohandbok?
   Alternativet till svansandet efter riksdagen?
   Alternativet till samma medlemsdemokrati som de politiska partiernas medlemsdemokrati (d.v.s. personval utan kotterier/nomineringsgrupper)?
   Alternativet för ökad bred ekumenik?
   Alternativet för mission och (av kyrkoråden) välbesökta gudstjänster?
   Alternativet till "same as usual", d.v.s. nedåtgående trender för alla mätetal?

   Radera
  2. Vad ska detta valtekniska BOD-dravel dag efter dag tjäna till egentligen? Som en papegoja som upprepar sin inlärda ramsa utan att förstå sammanhanget. Beklämmande att se hur en människa avslutar sitt aktiva liv i en sådan tilltagande tankemässig isolering och instängdhet.

   Radera
  3. Bengt Olof menar att direktval är den mest demokratiska valformen. I så fall har vårt land bristande demokrati – det borde vara folkomröstning om varje fråga. Som det är nu fattas ju beslut indirekt, genom ombud som inte är nominerade genom direkta val.

   Radera
 3. Alternativ till de rävar som är sammanbundna med svansarna, kunde jag svara för att svara bibliskt. Alternativ till en kyrka styrd av Deutsche Christen, kunde jag svara med en kyrkohistorisk/ekumenisk hänvsining hur det var med ett i det totalitära systemet inkulturerat kyrkosystem. Och det är en fiffig koppling för också demokratin kan bli totalitär, som de i den ekumeniska rörelsen agerande väl visste år 1937. Yngve Brilioth bland dem. Alternativ dock främst för dem som tror att kyrkovalet ska vara partipolitiskt. Vi har ju också levererat under årens gång. Om det för somliga är självklart att ha förtroende för präster är det inte så på andra ställen. Kryssa vilka ni vill ha in. Nomineringarna styrda av partidistriktets vanliga valberedning, det som avslöjades när Birgitta och Mats i Karlstads stift petades, illustrerar hur det demokratiska systemet fungerar. Då tycks nomineringsmöten i församlingshemmet vara att föredra. Och därefter vanligt val. Detta är väl i stort vad POSK förespråkar.
  FK är inte ett alternativ i Svenska kyrkan utan det verkliga alternativet. MTD-religionens utmanare om ni vill.

  SvaraRadera
 4. Bengt Olof! Varför angriper du så hårt Sandals lilla 5%-parti, och Dags kampanj, men inte i motsvarande grad det mäktiga 30%-partiet?

  SvaraRadera
 5. Tillägg till förra kommentaren - inte från mig: och 30%-partiets stödlånet C och BA?

  SvaraRadera
 6. Till signaturerna Anonym och andra!

  -Den av er som kallar mig papegoja och producent av dravel uppmanas lugnt att då gå förbi papegojan och dravlet. Det finns ju valmöjligheter. Så är det i en demokrati.

  Men kyrkodebatt med ständiga personangrepp och inget annat leder inte framåt. De är dock avslöjande - för den som inte har något annat att komma med än plask i gyttjan.

  Den andra signaturen Anonym upplyses om att jag verkligen vid flera tillfällen har kritiserat Socialdemokraterna. För deras avsaknad av Gud och Jesus i debatten, för deras upprepanden av självklarheter, för kopieringen av den centrala kyrkovalsprogrammet, etc, etc.
  Beträffande DS FK-grupp har jag betonat dess brist på folkkyrklighet genom dominansen av präster och teologer på listornas högsta platser. Jag har sakligt upplyst om att medlemskapet och inte antalet gudstjänstbesök statuerar rösträtten och inflytandet i kyrkan.
  Och jag har - med skärpa - kritiserat FK-kandidatetens, Göran Skytte, groteska utfall mot, och nidbilder av, Svenska kyrkan.
  Men jag har vid ett par tillfällen också konstaterat att FK och högkyrkligheten mobiliserar ett antal synnerligen kvalificerade kandidater (huvudsakligen präster), vilka dock alltför ofta återfaller i nedsättande omdömen om Svenska kyrkan, om än ej så grova som Skyttes.

  Det skall tilläggas, att jag, trogen min demokratisyn, hellre förespråkar direktval i kyrkan än indirekta val. När KM hade saken uppe, stödde jag de förstnämnda.

  De i FK som ser en motsättning mellan demokrati i kyrkoorganisationen och kyrkan huvuduppgift, förstår jag inte.
  Skulle Jesus avfärda demokratin?
  Tro det, den som vill. Dock inte undertecknad.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det kanske skulle vara på sin plats att även kritisera Socialdemokraterna et al för att de inte tillåter SvK att ställa upp som nomineringsgrupp vid val till lokalförening, distrikt eller nationell kongress?
   De kanske t.o.m. ska anklagas för demokratiskt underskott p.g.a. bristen på nomineringsgrupper?

   1 Kor 3:4-9 kanske kan ge en fingervisning om vad Jesus tycker om nomineringsgrupper eller andra partibildningar inom kyrkan?

   Radera
 7. Oss emellan, det kommer en bok i ämnet nästa år. Till dess kanske du kan läsa t ex That was the Church that was. Du frågar så utan möjligheter att nå ett svar eftersom du frågar fel. Var och en har ansvar för hur man frågar. Du skulle möjligtvis också läsa Kyrka och Folk, kom på Verbum 1986. Där finns en del att bita i. Du resonerar nämligen som socialdemokrater dåförtiden plägade. Annars få du hia dig.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och detta svar hamnade under fel tråd men det får vara som det är med den saken. Jag kanske kan flytta den, om jag gitter.

   Radera