onsdag 29 februari 2012

Skara

Elake Måns gav en kommentar som kan fördystra. Nu vet vi alltså att tre kandidater gav klart besked på frågan om de var redo att ta emot prästkandidater som inte vill viga enkönat. En, säger 1, säger ja. Två säger nej - det kan förstås bli biskopar. Men bäst är de andra fem och det är nog bland dem man hämtar nästa/näste biskop. Elake Måns som inte är särskilt elak utan mer klarsynt har förstått det s k läget. I sak vet vi att löften som ges i kyrkomötet är null and utterly void, lägg frasen på minnet. Värdelösa, alltså.

I sak är det förfärande. Frågan om beredvilligheten skulle ö h t inte upp i ett biskopsval, inte upp överhuvud taget. Men domprosten Hermansson har förstått. Det ena ställniungstagandet hör ihop med det andra och är angelägenheten att bli vårt katolska arv - den svenskkyrkliga evangeliska katioliciteten - kvitt, då är saken klar.

Jag ska inte påminna om att den här sortens utövande av makt har vi sett tidigare, haben wir früher gesehen. Inte med ett ord om var och inte med ett ord om när sålunda.

Nästa fråga biskopskandidaterna borde få gäller förstås inseminationen. Sverige ligger efter. Danmark ligger före. I Danmark ska det nu bli lag på att man kan inseminera spermier från avlidna. Artikeln om saken bar rubriken "Når manden ligger i graven, og saeden ligger i banken."

Detta ger en ny mening åt talet om ett liv efter döden, konstaterar Dr Jacob Birkler. Kan ett barnbarn vilja bära sin döde morfars barn?  Det etiska dilemmat löser dr Birkler gebnom att fokusera på barnet, inte på de vuxnas önskningar. Poängen för medlemmen av det etiska rådet i Danmark Lotte Hvas är annars att vi flyttat oss så långt från naturen tänkt sig att detta med konstgjord befruktning med döda mäns spermier inte är ett problem. Detta blir förstås en given fråga för biskopskandidater. Deras svar lovar att bli underhållande. Kan man inte fråga om deras syn på svensk vapenexport också?

Mars månad börjar jag med en transnationell aktivitet. Fråga mig inte men kanske jag kan berätta när jag varit på den. Tidiga morgnar blir det för den som bor på norra Öland och ska någonstans i alla fall.

6 kommentarer:

 1. Tack, Dag, för din analys av denna del av utfrågningen i Skara. Att vara emot samkönade vigslar kan nu av en biskopskandidat sägas vara skäl till en djupare granskning inför prästvigning. Det går fort från respekt till ett "okej, du får finnas här" och sedan är steget inte långt till "icke önskvärd".

  SvaraRadera
 2. Jämför Bonniers svar under hearingen med vad han skrivit på sin blogg!

  SvaraRadera
 3. Inom tio år är polygami införd inom ramen för äktenskapet i Sverige. Det innebär att ett antal män/kvinnor får ingå äktenskap. Eller att ett befintligt äktenskap får utvidgas med flera individer. Den personliga valfriheten är viktig för antal och könssammansättning. Kravet finns sedan länge hos RFSU och hos en del liberala politiker. Naturligtvis kommer politiken att kräva att svenska kyrkan viger och att präster som inte viger utestängs osv.

  SvaraRadera
 4. Javisst, och vindflöjlarna blir bara fler och fler. Numera heter det då att "man har ändrat åsikt i frågan", och det kan man även göra om man är Svea rikes ärkesbiskop.....Gud sig förbarme sicken kyrka vi har.

  "Präst på åskådarläktaren"

  SvaraRadera
 5. Visst tror jag att polygami kommer att accepteras av SvK. Men formen kommer att bli den här, eller liknande till att börja med:
  Om en kvinna har en svårt sjuk man, t.ex. dement, vore det rättrådigt att hon fick ingå ytterligare ett äktenskap - och på så sätt inte behöva skiljas från sin demente man (och förneka kärleken som funnits mellan dem), men samtidigt kunna gå in i en ny relation.

  SvaraRadera
 6. Var det någon som trodde att kyrkomötets löfte var något värt i praktiken?
  Kan man inte anmäla utfrågaren till domkapitlet för att genom sin fråga ha brutit mot kyrkomötets beslut?
  Kan man anmäla ÄB för att det trots kyrkomötets beslut gallras bort prästkanddater på just denna fråga i Stockholms stift?
  Kan man ö.h.t. ge en biskop eller präst en reprimand för att man bryter mot kyrkomötets beslut?

  Härmed uppmanar jag någon kyrkotillhörig att skriva en motion om att ändra kyrkans Ordning så att man inte får fråga en präst om denne är villig att viga enkönat.
  Om någon frågar så kan denne därmed avkragas.
  Om kyrkomötet inte antar motionen så har lögnen visat sitt ansikte tydligt.

  SvaraRadera