onsdag 5 juli 2017

MTD

Lägg bokstavskombinationen på minnet för nu kommer det att exelleras i denna religion. De stackars romerska har väl inte läst på, så de fattar inte att detta är samtidskulurens religion, den som parasiterar på kyrkosystemet. Och då spelar det ingen roll hur kyrkosystemets dogmatik är. MTD tar över.

MTD betyder Moraliserande Terapeutisk Deism, Moralistic Therapeutic Deism. Det är kanske ett finare sätt att säga "Gud, dygd, odödlighet och lagom", som jag skrivit tidigare. Nu gäller MTD.

När MTD ska bekännas är mantrat inte Fader och Son och Helig Ande utan "Gud och Jesus". När det heter så, kan ni tänka MTD: Gud finns, i Bibeln och i andra religioner manas människor att vara snälla mot varandra, det viktiga i livet är välbefinnandet men Gud lägger sig inte i våra liv utom när han behöver lösa några problem och så hamnar vi i himlen när vi dör. Riktigt vad Jesus i sammanställningen "Gud och Jesus" gör, är lite svårbegripligt men moralisk förebild är han nog.

MTD tänkte tonåringar i USA 2005 fann religionssociologerna Christian Smith och Melinda Lundquist Denton i en undersökning, men drog slutsatsen att så här tänker en majoritet av amerikanerna, mainlineprotestanter och romerska katoliker lika. De då unga är nu vuxna och förstärker MTD. Slutsatsen överraskar mig inte. Detta är också svenska folkets religion.

Religionssociologerna drog slutsatsen att denna parasitära tro förstör den kristna tron inifrån och ersätter den med en slags pseudokristendom. Ska vi tala om denna parasit som använder Kyrkan och ska vi läsa apostoliska förmaningar om hur illa detta egentligen är?

Hur vet jag allt detta? Jag läser Rod Dreher, The Benedict Option. Dreher drar slutsatsen: "We have been a MTD nation for some time now." Och jag hänvisar till boken Svenska folkets religion av Berndt Gustafson, frid över hans minne! Slutsatsen? "The flood is rising to the rafters of the American church".

Dreher varnar och tröstar. Kyrkan bestod också när den romerska kulturen föll samman. Men det kräver att vi lär oss av den helige Benedikt. Det handlar då inte så mycket om sofistikerade andliga övningar. Benedikt är en det andliga livets praktiker och han skriver för lekfolket, inte prästerna.

Dreher lyckas se allvaret utan att förtvivla. I krisen finns Guds dolda välsignelser. Jag har inte läst ut boken, men gissar att det handlar om att ta den egna kristna identiteten på allvar och inte tramsa runt med att vi är religiösa ihop med andra religiösa, för just detta var inte de första kristna och inte de kristna i det sönderfallande romerska riket.  De bar tron och tron bar dem därför att den var och är i vanlig enkel mening sann. Sann var inte den romerska religiositeten med agurer och auspicier och allt vad det var.

Komminister L släpade 750 kilo bokhyllor. Fil doktor A har monterat, doktorinnan var emot detta och menade att det skulle en docent göra själv. Gud signe doktorn! Barnbarnet Sigrid, 9 år, hittade poesiavdelningen i lantegendomens bibliotek (nåja, bokansamling då). Det var böcker i en genre hon inte tidigare i sitt unga liv hade upptäckt och började hon entusiastiskt läsa och sms-a omdömen. Morsans klippsamling med dikter fick hon fatt på men också Axel B Svenssons diktning. Axel gillade hon, dikten om blodet t ex. Det är rörande det hela och det heuristiska fick henne att bära med sig diktböcker. Ferlin och Karlfeldt tyckte jag mig se. "Hon är yngst och struntar helt i vad andra tycker om vad hon gör, hon gör som hon vill", sa hennes modern, vars andra barn aldrig hemfallit åt poesi. Här är den gamla kulturen som gör motstånd också mot eller just mot MTD, tänker jag.

Då funderar jag över de romerska katolikerna, de som mest har förakt över för den faktiska kyrka som förvaltat tron när de inte fanns i landet. Det slog mig att en dag kommer Frälsaren tillbaka. Då möter han de gammalkyrkliga kyrkvärdarna från min barndom och ungdom i Ormesberga kyrka. När de återfinns i Guds rike, grips de skitviktiga RKK-arna av häpenhet och utbrister. "Det var som fan". Det är det dummaste de kan säga, för då har Djävulen och hela hans anhang störtats ner. Det är då de gamla kyrkvärdarna ihop med hela svenskkyrkligheten sjunger Lina Sandell, Tryggare kan ingen vara. Vad gör de romerska katolikerna då?

Förklarar att den humbug som bar Ecclesia Svecana i den romerska frånvaron borde ut ur det himmelska? Ska de övertyga Sankt Petrus om den saken? Eller ska de nödgas fundera över att andligt liv bars av den kyrka som tydligare än andra togs över av MTD, men inse att den processen bara berodde på att det egentligen fanns andlig kraft i den kyrkan? Ska det vara möjligt att varsna faran med MTD för egen del eftersom MTD är ett kulturfenomen och ska det vara möjligt att inse att detta är vad som är så uppskattat och applåderat i Almedalen? MTD är nämligen - religion!

Jag undrar vad Den Ranghögste tänker om MTD. Har han läst Drehers bok? Tänker han att det är fara på kyrktaket oavsett om kyrktaket skyddar evangeliska katoliker eller romerska?

I dag är det åter det hårda kyrkoherdeansvaret som gäller. Fika i Göteryd och andakt kl 14 - hur låter det? På lördag är det stor spelmansstämma med gudstjänst i Hallaryd dessutom. Psalmodikon i världsklass men också allspel.


32 kommentarer:

 1. Hur var det med psalmodikon när det begav sig?
  Var det någonsin PK i SvK, eller förbehållet de förbjudna konventiklarna?
  Var för övrigt konventikelplakatet ett utslag av MTD?

  SvaraRadera
 2. Jo visst har svenska kyrkan burit det andliga arvet i landet. Men hur länge till? Uppenbarligen har sv ky haft svårt värja sig mot det som hotat. Kommer sv ky slutligen att kunna räddas eller är det bara att inse att dess tid är förbi? En avklippt gren kan överleva en tid om den sätts i vatten, men hur länge?
  Nog hade jag också kunnat montera en eller annan hylla, arbete dör ingen av.
  /Komminister L

  SvaraRadera
 3. Romersk-katolska kyrkan har ett erkänt magisterium, med präster, biskopar och påve. Det blir då en kropp med ett tydligt skelett. Det kan tåla ganska mycket av vårtor och ovälkommen hårväxt och överviktigt fläsk, men ändå någorlunda behålla sin form.

  Också Svenska kyrkan hade tills för så där 50 år sedan ett magisterium (dock utan påve). När den nu inte har det längre, har den blivit formlös, en amöba som anpassar sig efter omgivningen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kloka ord, +Göran. Dr Sandahls utfall mot den Katolska kyrkan och försvar för Svky blir närmast tragikomiska då Min, och andra katoliker, kritik handlar om Svkys avfall de senaste 30 - 40 åren. MTD ÄR I BÄSTA fall vad som återstår i den fördom lutherska statskyrkan, den universalistiske hovrätten i Strängnäs är väl ett, av många, exempel på att förfallet gått längre än MTD!
   Antony

   Radera
  2. Frågan är då: kan en amöba få tillbaka sitt skelett?

   Radera
  3. Poängen i undersökningen var att MTD också praktiseras i romersk-katolsk miljö, men det var kanske bara i USA? Hovrätten finns väl i Stockholm och inte i Strängnäs, dock?

   Radera
  4. Autostavning, dr Sandahl, det skulle stå hovnarren! MTD är nog ett fenomen i stora delar av västvärlden och jag har förstått att det uppmärksammats av Katolska kyrkan i bl.a. USA. En skillnad är dock att det inte lär uts av vårt Magisterium medan Svkys nomenklatura "missionerar" den nya civilreligionen, ett exempel är den universalistiske hovnarren i Strängnäs!
   Antony

   Radera
  5. Hade jag själv inte sett detta med Ecclesiola in Ecclesia (den lilla Kyrkan i Kyrkan eller de små Kyrkorna i Kyrkan), hade jag nog inte härdat ut under nuvarande kyrklighet.

   Kyrkan är ingen amöba, även om kyrkan är det. Kyrkan har ett skelett, Ordet och Sakramenten. Eller varför inte Luthers sju kännetecken på Kyrkan?

   Man kan väl säga att redan klosterrörelsen inom RKK var Ecclesiola in Ecclesia. Man utgjorde små Kyrkogemenskaper utan att bryta sig ur den stora kyrkan. Klosterrörelsen innebar ju en kritik mot den förvärdsligade kyrkan.

   Såsom jag har uppfattat det, har den högkyrkliga rörelsen byggt på nämnda fenomen.

   Radera
  6. Kyrkans ämbete är inte primärt ett lärarämbete utan ett herde ämbete. I Jermia 31: 33 ff kan man läsa:
   33... detta är det förbund som jag skall sluta med Israels hus i kommande dagar, säger HERREN: Jag skall lägga min lag i deras bröst och i deras hjärtan skall jag skriva den, och jag skall vara deras Gud, och de skola vara mitt folk.
   Då skola de icke mer behöva undervisa varandra, icke den ene brodern den andre, och säga: »Lär känna HERREN»; ty de skola alla känna mig, från den minste bland dem till den störste, säger HERREN.
   Prästerskapets uppgift är att samla Guds folk så att Gud kan låta detta lärande ske, och för att frambära kyrkans offer till Gud.
   Prästerskapet ska var herdar, och som påven Franciscus riktigt sagt, "ska lukta som fåren" Herdens ska samla, skydda och leda fåren till goda beten.
   Magisterium är av magister, vilket inte alls bara betyder "lärare", utan "en som är mera", chef, ordförande, befälhavare. "Magister militium" hette överbefälhvarna i det romerska riket.
   Kyrkan behöver herdar, inte prinsar eller magistrar vare sig med pekpinnar eller svärd.


   Radera
  7. Fr Mikael, du har naturligtvis rätt i vad som är prästers, biskopars och patriarkers främst uppgift. Men ändå, någon form av 'magisterium' måste väl kyrkan ha?

   Radera
 4. Vad T:et i MTD tycks mig alla Svenska Kyrkans klerikaliteter behöva Terapi :de må vara Låg-hög-gammel-ellermellankyrkliga.
  Fotvandringstetapi med efterföljande helkroppsnedsänkning i närmaste å,älv eller bäck vore att rekommendera.
  Viss konvalecenstid erfordras tillika.
  Sign Döpt och stöpt

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du kan alltså inte ha semester?!

   Radera
  2. Hur ska det då vara med alla dessa okyrkliga präster som knappt bevistat en gudstjänst före sin teol.kand?
   Hur många av prästkandidaterna har några års kyrkogång i bagaget före sina pastoralstudier?
   De kanske borde utbildat sig till terapeuter istället?
   Dock lite annan lämplighetsbedömning där.

   Radera
  3. Det är inte många av de postkristna 38,25-timmars tjänstemannaprelaterna som skulle kvalificera sig för något annat jobb. Jag har träffat på och hört talas om många som sökte sig till Svky för att det är ett välbetalt och trevligt jobb, en Stockholmsstiftare sa t.o.m. att en fördel var att han inte behövde vara så kristen för att bli "präst"!!
   Antony

   Radera
  4. 'den faktiska kyrka som förvaltat tron när de inte fanns i landet'. Men kom igen nu Sandahl, en lögn blir inte sann för att den upprepas ideligen. Marcus

   Radera
 5. Det är klart att du är religiös, Dag. Att vara religiös är att bekänna sig till en religion, och det gör du, till kristendomen.

  "Jag röstar på Centern men är inte centerpartist". Eller hur menar du?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, för det behövs ett ord för att beskriva de som bekänner sig till en religion. Visst kan man säga de stora världsreligionerna plus kristendom, och man kan radera allt om kristendomen i alla läromedel i religionskunskap. Kanske vill Dag det? För kristendom är ju ingen religion. När Ibrahim säger att han är muslim, inte religiös, så tar vi bort också islam från religionskunskapsämnet.

   Radera
 6. Bloggardag för kännedom.
  Jag har idag undersökt och disgnostiserat Hälleberga -Ulf.
  Han lider av bloggotoni.
  Han är rekommenderad att införskaffa hängmatta till sin odlingslott.
  Terapi: 1 Fästa blyertspenna mellan stortå och långtå.
  2 Fästa skrivpapper vid hängmattas fotände
  3 Ömsom skriva, ömsom slumra/drömma minst 4-5 veckor.
  Om avbloggifieringen fortskrider planenligt behöver inläggning ej effektueras.
  Sign Med dr

  SvaraRadera
 7. Rättelse :
  Det skulle stå inloggning, ej inläggning!
  Dr med.

  SvaraRadera
 8. Anders Lundberg5 juli 2017 kl. 14:51

  Dag,

  läs klart boken och koppla inte dina egna slutsatser till den innan dess.

  Benedikts alternativ är, enligt Dreher, att ge sig ut i öknen. Att avskärma sig och där renas och uppbyggas för att återkomma till världen och först därefter göra nytta. I tider av urvattning och ren förföljelse kommer kyrkan dö ut, menar Dreher, om hon inte tar sig tid till fördjupning och uppbyggelse. Först därefter kan kyrkan ha något i världen att tillföra.

  Jag har ingen fast åsikt om boken. Men den borde kunna diskuteras på bred front även i svensk kristenhet, som så totalt fastnat i "samhällsengagemanget".

  SvaraRadera
 9. Anna,

  Ja, om Du med citatet " "Jag röstar på Centern men är inte centerpartist". Eller hur menar du?" ville visa något som skulle kullkasta något blev det väl lite tokigt.

  Det kan finnas många anledningar till att rösta på ett parti utan att "bekänna" sig till partiet i fråga.

  Dessutom bör man betänka att om endast medlemmarna till ett parti röstade på partiet i fråga så skulle valdeltagandet inte bli särskilt högt.Partierna lever inte på några medlemsavgifteran på partistöd- eventuella medlemsavgifter är det lilla.

  Vidare bör man betänka att många röstar på ren slentrian. Andra taktikröstar -minns kamrat 4-procent , även KD kan man förmoda fått en del taktikröster. En annan stor grupp röstar helt enkelt på det parti de hoppas gör minst skada.

  Slutligen och inte minst har du de som röstar med fötterna eller bara blarrpartier som Kalle Anka.

  Alltså, att rösta på ett parti innebär inte nödvändigtvis att man är medlem i partiet eller ens sympatiserar med detta.

  Vår egen politruk är väl ett gott exempel. Han är ju nu medlem i POSK men han sympatiserar sannerligen inte med "partiet" och om han röstar på det vete katten .Gör han det så är det väl i hopp om att få fortsatt tillfälle att plocka arvoden och tro sig vara något för mer än nyttig idiot inom SVeK.

  (Ja, jag vet inget "snällare" uttryck för fenomenet BOD än det vedertagna ovan.Enda trösten är väl att han inte är ensam om att vara detta.

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hh: Jag var inte ute efter att påstå att man nödvändigtvis måste identifiera sig helt med ett parti för att rösta på dem. Det kanske var en dålig liknelse.

   Men jag har sett att Dag ofta beskriver andra som "religiösa" men inte anser sig vara det själv och jag ställer mig frågande varje gång. Även om ordet religiös förvisso har fått en negativ klang. Men det betyder som jag förstår det bara att man tror på Gud och kanske också att man försöker leva sitt liv i enlighet med vad man tror att denne Gud vill.

   Radera
  2. Då jag en gång blivit demokratiskt invald för KalleAnkapartiet, så betackar jag mig för blarr och andra epitet. Partiet står för stabilitet och tradition, om än i andra sammanhang än de kommunala.

   Radera
 10. Anna,

  Även jag har svårt för detta med rågången mellan att vara "religiös" och att vara "kristen".

  Huvudsakligen därför att religiös som så många andra ord idag har fått en annan betydelse än den gängse och att därmed det inte längre är en självklar koppling mellan att omfatta en religion, t ex kristendomen och att vara religiös.

  Idag kan man t ex hävda att en renodlad ateist ärrent religiös i sitt avståndstagande till alla religioner och då -hos oss-i praktiken kristendomen.

  Grundbetydelsen av att vara religiös torde vara att vara hängiven. Något som man väl skulle önska alla kristna var men gemene man ser det snarare som att vara bigott, uttrycka sig på ett speciellt sätt som uppfattas som tillgjort-osv,osv.

  Men visst, om vi med religiös menar just hängiven på ett positivt sätt utan tillgjordhet och "flummigt" prat så är naturligtvis en "god" kristen religiös i denna ursprungliga mening.

  Dock återkommer jag till att som begreppet används är kopplingen mellan religion och religiös stort sett borta och det är därför man kan säga om t ex en ateist att han är fullkomligt religiös i sitt avståndstagande av alla religioner.

  Dock, andra kan säkert utveckla det bättre och klarare än vad jag nu lyckats med.

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det var väl ett gott försök. Intressant ord dock. Den vanligaste användningen förekommer väl i meningen "Jag är inte religiös, men..." och sedan följer att man tror "på något större". Det är knappast till den gruppen Dag vill höra när han förklarar sig icke-religiös. Kanske menar han ett religiöst beteende som inte grundar sig i någon genomtänkt tro eller övertygelse, eller också något annat. Vad vet man.

   Radera
 11. Ordet "religiös"[räli 'sjös]  kommer via franskan från latinets religiosus, som på något sätt betyder en som är "återbunden", man är bunden till en (familje)gud, till observanser som ofta nog är superstitio, vidskepelse.Detta bir en ängslig och tå-trippande attityd, en sådan som Kristus frigjort oss från: riktiga kristna är inte ängsliga och rädda, utan litar på sin Herre som befriat dem, och gett dem evigt liv!

  SvaraRadera
 12. Den goda kristna motparten är att vara "from" och i grekisk mun "väl-dyrkande", eu-sebos, rätt vördnande och respekterande heliga ting, "pietas" på latin. Varje flicka som heter Pia skall vara stolt, hon uttrycker en god livshållning! Det borde gälla alla som hetat Pius också, som många påvar gjort, men som bekant är skillnaden mellan teori och praktik större i praktiken än i teorin!

  SvaraRadera
 13. Tack Mikael för utläggning av ordet. Vår grannes katt i min barndom hette Pius. Jag tror han uttryckte en god livshållning, vad jag kommer ihåg.

  SvaraRadera
 14. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 15. MTD förefaller vara en adekvat beteckning på t.ex. BOD:s variant av svenskkyrklighet. Eller..?/Paul

  SvaraRadera
 16. Katolska kyrkan och kardinal Arborelius OCD befattar sig inte med MTD. Det blev för övrigt rätt klart i denna mycket sevärda intervju i Svt från Almedalen; en bit in då han försvarar Kyrkans syn på prästämbetet och då han med en Bibelhänvisning talar om varför samvetsfrihet bör råda för barnmorskor:

  https://www.svt.se/nyheter/svtforum/sveriges-forsta-kardinal-1

  Jonas M

  SvaraRadera
 17. MTD är inget nytt i SvK. Den har varit stark i tvåhundra år ungefär. Här kommer förhoppningsvis en bättre länk

  SvaraRadera