söndag 2 mars 2014

Rättsosäkert

Den medelålders manlige prästen skickade sms till en nyligen konfirmerad pojke, som han mött på ett konfirmandläger. Han ville ha kontakt och angav - hederligt - att han förstås ville hamna i säng med gossen. Pojken visade sms-et för sina föräldrar som kontaktade kyrkoherden och saken anmäldes till domkapitlet som efter någon tid beslöt att sätta prästen på prövotid. Prästen hade dock uttryckt sin ånger i svar till domkapitlet och det hela ledde efter några turer till att han sas upp från sin tjänst och avflyttade från orten.

Vad ska man säga om detta? Att hjärtat är ett illfundigt ting? Eller med Andrew Greeley att sexualiseringen av vårt samhälle får personliga konsekvenser och ingen går fri. Kan en medelålders bög uppfatta att det samhälleligt sett är alldeles ok att jaga unga gossar? Vad gör Pridefestivaler med folks omdömen? Jag vet inte. Jag vet inte heller hur domkapitlet resonerade för arbetsgivaren - pastoratet - var inte nöjd utan ville på allt sätt bli av med prästen. Prövotid är väl också ett knepigt straff - för det betyder att förseelser under de kommande tre åren omedelbart kan leda till avkragning.

Det andra fallet var en kvinnlig präst i ett annat stift som 2006 skulle döpa barnet till en för Sverigedemokraterna folkvald. 2013 la komministern ifråga ut ett blogginlägg där hon berättade hur det var, med namnet på den folkvalde publicerat. Hon berättar att hon var omskakad och inte visste hur hon skulle förhålla sig. "Vi får inte neka någon som vill låta döpa sitt barn, men...."
Nu hölls dopgenomgången i kyrkan när stormen Per gjorde sin entré. Vaktmästaren kom rusande för träden höll på att rasa över de parkerade bilarna, som måste flyttas. "Strax därefter föll en jättegren över fyra parkerade bilar..."
Så kommer den teologiska klämmen:
"Gode Gud...Visar du din vrede över det som skedde i kyrkan....?!
Det kändes så.
Jag tog pojken lite avsides och bad extra för honom. Hans pappas åsikt fick inte stå i vägen för att Guds nåd skulle ges till honom..."

Man kanske kan förstå att pappan anmälde inlägget på bloggen och domkapitlet finner att det som  skrivits "visar prov på bristande omdöme och olämpligt agerande som präst". Hon har "i avsevärd mån skadat det anseende en präst bör ha." Hon tilldeles en skriftlig erinran eftersom hon "på ett flertal ställen gett uttryck för att hon agerat felaktigt och ångrar vad hon har gjort."

Jag kanske inte tycker att komministern visade prov på något. Det var faktiskt i sin art mästerligt - och bortom allt. Vad är det för överspänd andlighet vi får möta? Men hon klarar sig - utan prövotid.
Jag frågade om rättsosäkerheten. Det svar jag fick uppfattade jag som att en ho0mosexuell manlig präst och en kvinnlig präst inte behandlas efter samma norm. Jag förmodar att jag då ska citera mig själv. Vi har en systemimmanent kyrkojustis. Den försvarar systemet.

Men hur rätts(o)säkert är detta system?

Så långt kommen i min tanke reflekterar jag över gamla tiders stiftsjurister och den nyare tidens. FÖRR var stiftsjuristen ämbetsman i tjänst åt en rättsordning. NUMERA är stiftsjuristen närmast att uppfatta som en bolagsjurist, en som får pengar för att tjäna firman.

Ni som saknat nya blogginlägg under några timmar vill jag meddela att jag varit å lantegendomen. Lite vind från väst knäckte den is som låg kvar mot land och jag såg små vågor avisera våren när jag vaknade (någon fördel ska jag ha för den extra avgift jag betalar för strandtomt!) Det är månaden tidigare än annars. Lite mer vind några dagar och något sol, kan jag elda ett par högar med kvistar.

36 kommentarer:

 1. Att stiftsjuristerna uppträder som fullfjädrade bolagsjurister där det i befattningsbeskrivningen ingår att försvara stiftet i alla lägen och att hitta vägar att göra det stiftet vill så att det framstår som juridiskt riktigt står klar för mig, men hur är det egentligen med domarledamöterna i domkapitlet?
  Hämtas inte dessa från tinget? Då borde de väl ha en position som gör att de kunde uppträda korrekt, men domkapitlen har ju inte imponerat efter 2000, så jag undrar hur det egentligen är fatt. Får man inte de bästa? Vill man inte ha de bästa? Eller plockar man efter "partibok"?

  SvaraRadera
 2. Nu tar jag mig för pannan igen. "Vad gör Pridefestivalen med folks omdömen"? Är det alltså den svenska pridefestivalens fel att så många katolska präster utnyttjat unga pojkar i en mängd länder där homosexualitet inte alls är accepterat?
  Och vad är det som gör att en flicka som annonserar att hon är 14 år på prostitutionssajter får flera hundra svar från "torskar" - är det kanske heterosexualitetens fel och all propaganda för denna som leder till detta?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nog är det lättare att klämma åt bögar med underåriga dragningar än "vanliga" peddosar!

   Radera
  2. a: Svar ja!
   b: Svar nej!

   Anna B.

   Radera
  3. @An 19:58 Ja det är både lättare och roligare. Dessutom så förekommer ju inte problemet bland de heterosexuella. Dag skriver: "Kan en medelålders bög uppfatta att det samhälleligt sett är alldeles ok att jaga unga gossar?"

   Bra fråga, för tänk er motsatsen - en medelålders heteroman som jagar unga flickor! Det förekommer ju knappt ens!

   Radera
  4. Pridefestivalen är en bedrövlig uppvisning av hedonism och homosexuell deprevation, "förfinat" av några patetiska seminarier där alla inblandade ylar ikapp till försvar för sodomitisk livsstil!
   Mörkrets furste skrattar nästan ihjäl sig!!

   Radera
  5. Nu gällde väl diskussionen i o f s inte om det var vanligast med homo- eller heterosexuellt raggande bland nykonfirmerade, eller vilket som är ruskigast, utan om det genom Pridefestivaler och annat på något sätt blivit mer - eller kunnat uppfattas ha blivit mer - accepterat med homosexuellt än heterosexuellt raggande av det slaget. Eller kanske mer accepterat med bådadera än tidigare?

   Men åtgärderna som trots allt vidtogs mot prästen visar väl att varken några Pridefestivaler eller någon allmänt friare raggningspraktik gjort "konfirmandraggandet" allmänt accepterat, vilket prästen borde ha förstått.

   Så jag håller med Anna - till just detta beteende kan Pridefestivalerna per se knappast vara någon förklaring. Däremot har den sexuella revolutionen ö.h.t., från 60-talet och framåt, säkert bidragit till det "frimodiga" beteendet, om än olämpliga inviter lika säkert förekommit tidigare (om än nog oftast mer subtilt framförda).

   Dessutom misstänker jag att prästen var drucken...

   Radera
 3. En präst, eller annan kyrkoanställd, som använder sin kyrkliga tjänst till att knyta tillfälliga sexkontakter, ska skiljas från anställnigen och avkragas direkt, oavsett sexuell läggning, men under iakttagande av full rättssäkerhet. Hur hade en heterosexuell präst som köpt sex av en vuxen kvinna, som inte varit ny i yrket och uppenbarligen gjort det frivilligt, blivit behandlad?

  Fälldes komministern för att hon han bett extra för det nydöpta barnet, eller för att hon trodde att Gud hade skickat stormen, eller för att hon hade skrivit om saken på sin blogg? Vad menade domkapitlet med "hennes agerande som präst" - att det var fel att be för barnet? Eller att hon gjorde fel som öht döpte barnet?

  Vi har biskopar, som inte missar att tillfälle att tala om att SD har en ideologi som inte överensstämmer med kristendomen (titta bakom den ständigt nymålade fasaden, så får ni se). Men å andra sidan kräver väl Kyrkoordningen att den döpande prästen ska ta ett löfte från föräldrarna att de döpta barnen ska få en kristlig uppfostran?

  - - -

  Stiftsjuristerna uppfattar nog sig själva som bolagsjurister. Det borde därför inte vara tillåtet för ordinarie domare att extraknäcka som stiftsjurister, liksom det borde vara otillåtet öht för domare att extrakäcka som partsföreträdare.

  SvaraRadera
  Svar
  1. @LFL Till punkt ett: instämmer helt. Men en berättigad fråga kvarstår, nämligen den: I vilken miljö gror den mentalitet där en präst fullkomligt aningslöst kan ragga sexkontakter bland nykonfirmerade pojkar? Där kommer Pridefestivalen naturligt :-) in i bilden. I dess led om än i utkanten ryms nämligen även den homosexuella subkultur där raggning av det slaget möts av stor förståelse för att inte säga ren förtjusning och där det nedlagda bytet fogas till "trofélistan". När kyrkliga företrädare aningslöst marscherar med i dessa manifestationer bidrar man till att skapa den begreppsförvirring där en präst kan tänka att det är i sin ordning att handla på ovan beskrivet sätt. Kursen är ju avslutad och pojken är femton fyllda. Så vad då? I någon mån kan prästen alltså sägas ha handlat i god tro.

   Till punkt två: Det komministern skrev på sin blogg var omdömeslöst och svagbegåvat. Det var hon som politiserade dopförrättningen med utgångspunkt i faderns politiska hemvist och på det sättet ställde sig i vägen för Guds nåd. Att familjen tog illa vid sig av det publicerade är begripligt och att de ville ha en rättelse och en ursäkt betraktar jag som självklart. Men kontaktade de först prästen innan de satte sig att skriva en anmälan? Om hon efter en sådan kontakt redigerat om sin blogg och där framfört en ursäkt till familjen, borde saken ha kunnat vara ur världen! För anmälningsraseriet bevare oss milde Herre Gud.

   Även den här prästen kan ju sägas ha i någon mån varit i god tro genom de fördömande uttalande om SD som gjorts från ledande kyrkligt håll och rimligen kunnat bidra till att prästen i fråga i mötet med familjen kände sig stå inför vilddjuret ur Uppenbarelseboken. Det hon här hade i sin påse, hade först varit i säck, till på köpet biskoplig sådan. Men som tidigare sagts, quod licet Jovi...

   I övrigt rosar domkapitlets skrivningar inte marknaden. Att man överhuvudtaget i sammanhanget övervägde treårig övervakning är groteskt. Åtgärder av det slaget borde reserveras för de som finansierar och underblåser Smedjans aktiviteter.

   Löfte från föräldrarna om en "kristlig uppfostran"? Står det verkligen så i KO? Hur kan det i så fall förlikas med drop-in dop? Tala om att sätta upp trösklar...

   Radera
  2. @Jörgen: Du menar alltså på allvar att Pridefestivalen har en skuld i detta? Nu tar jag mig för pannan igen, som sagt. Vilken fesival skyller du då allt raggande på 14-åriga tjejer från medelålders män på? Jag lovar dig att varenda 14-årig tjej kan upplysa dig om oönskade inviter överallt från äldre män - och du talar förfdomsfullt om Pridefestivalen?! Vad är detta?!

   Radera
  3. Jörgen U.Bengtsson, oj, oj, oj, säger jag bara! Homosexuella subkulturer med nedlagt byte och trofélistor? Var får du allt ifrån? Du måste vara väl insatt i dessa subkulturer, något som vanliga Svensson homosexuella garanterat inte känner till. Och skulle raggning inte förekomma i heterosexuella miljöer? Vad har du sett i ditt liv, undrar jag? Och har du aldrig hört talas om unga män som skaffat troféer i form av kvinnor? Vakna, Jörgen U. Bengtsson till verkligheten och skapa inte fördomar!

   Radera
  4. @Anna & nya tant lila, Jag är fullkomligt klar över att den homosexuella subkultur jag ovan talade om, inte är ett spår sämre än avarterna på heterosexuellt håll. Ska man därför hylla den? Vältra sig i samma rännsten? Förse den med litet kristligt, religiös, förgyllning? Var det så Paulus gjorde? Var det detta han rekommenderade "sina" församlingar? Om ni har ett uns av kristen kunskap och heder i er, vet ni att det var precis tvärtom.

   "Låt inte bedra er. Inga otuktiga eller avgudadyrkare eller horkarlar eller män som ligger med andra, inga som är tjuvaktiga eller själviska, inga drinkare, ovettiga och utsugare, ingen sådan får ärva Guds rike. Så har somliga av er levt, men ni har låtit tvätta er rena, ni har helgats och gjorts rättfärdiga genom herren Jesu Kristi namn och genom vår Guds ande." 1 Kor 6:9ff.

   Kan det sägas tydligare? Sedan kan man enligt den praxis SvK nu följer förklara att Paulus inte begrep bättre, men det gör vi...

   I det perspektivet faller ett förmildrande ljus över islam i mina ögon. Sharia är det ris Gud svänger över ett urspårat västerland som vänt Gud ryggen. Det har vi sannerligen förtjänat. Bara i ett sådant andligt mörker kan en präst anse det vara OK att komma med öppna sexuella inviter till en nykonfirmerad ungdom. Det beteendet urskuldar ni sedan med hänvisning till att det minsann finns många medelålders män som raggar fjortonåriga flickor? Va bra! Där har vi alltså vår rollmodell?

   Med min traditionellt fromme muslimske herrfrisör känner jag i det här avseendet större samhörighet än med "kristna" som torgför helt urspårade tokigheter i genus- och äktenskapsfrågan. Det finns givetvis ett inre samband mellan den urspårningen och mailet till den nykonfirmerade pojken. Det finns där att se för den som lyfter ögonen ovanför rännstenskanten.

   Radera
  5. Jag känner inte, och har heller inte ursäktat de subkulturer som du,Jörgen U. Bengtsson,tydligen är välbekant med! Detta måste ju vara enda förklaringen till att du vet så mycket om dem!

   Radera
  6. Det där var fult, nya tant lila. Jag trodde faktiskt bättre om dig.

   Radera
  7. @örgen: Vill först medge att jag inte har "ett uns heder" i mig. I alla fall inte enligt din definition av att ha heder. När det gäller Bibeln så har jag nämnt förut att jag inte är bokstavstrogen, och jag ser inte Paulus som ofelbar. Hade han rätt i alla kan jag inte behålla mitt yrke, då jag undervisar vuxna män. Jag är även oändligt tacksam över att alla kvinnor inte uppvisar ett "milt och stilla sinnelag" - det låter skittrist (se där en liten komplimang, tant lila!)
   Du frågar retoriskt om man ska "hylla" (prästens beteende) bara för att heterosexuella beter sig likadant. Nej men frågan är varför jag inte sett dig eller Sandahl "racka ner" på detta, utan jag får intrycket av att det är just homosexualiteten som skaver. Och era slutsatser att det är Pridefestivalens fel är "ytterst märkliga" som man brukar jag säga när man kritiserar något. Jag brukar själv inte gå på Pride, tycker det verkar ha många alltför i mitt tycke vulgära inslag, men det grundläggande budskapet är bra och behöver framföras, i alla fall med tanke på hur homosexuella har det i andra länder.
   Jag ser det som att du gör felet att du tror att homosexualitet bara har ett uttryck. Ett av dessa uttryck är tyvärr promiskuitet och anonymt sex, gärna med unga pojkar, det medger jag. Och då är det också lätt att ta till sig Paulus fördömanden, Men är det ett homosexuellt beteende eller snarare ett manligt beteende? Hur beter sig män som får fri tillgång till (unga) kvinnor som t ex Bill Clinton? Är då båda parterna män kan det kanske ännu lättare gå överstyr. Det kan bli ett missbruk i ordets bokstavliga betydelse och det leder alltid i fördärvet. Börjar du ta för dig ohämmat av sex, alkohol, mat och annat så antingen är du deprimerad eller blir det, förutom att du skadar andra. Jag är dock ganska säker på att sådana beteenden frodas i en fördömande kultur, där själva sexualiteten i sig medför ett utanförskap och måste döljas, för då har man brutit mot tabun och förbjudet beteende bara genom att ha sex överhuvudtaget med en samkönad. Det finns inga regler att hålla sig till. Där kan Pride göra en insats, och där kan kyrkan också göra en insats för dem som inte vill vara förvisade till den skadliga "subkulturen".
   Att jag skulle ha "urskuldat" något bör du dock ta tillbaka, om du själv "har ett uns heder" i kroppen.

   Radera
  8. Tillägg: Om det är Prides fel borde vi ha ett stort problem med just präster som raggar på unga pojkar. Har vi det? Eller kan man tvärtom se att problemet är mycket större bland katolska präster som ju ofta verkar i kulturen där Pride är något mycket främmande och homosexualitet fördöms?

   Radera
  9. Jörgen U B är klarsynt och modig. Båda egenskaperna är sällsynta även i kyrkan. Insikt i olika subkulturer får man som präst i rikt mått genom kontakter t ex vid förrättningar. Den homosexuella kulturen är f ö rikt representerad bland prästerskapet i våra storstäder, där kollegiala samtal kan ge åtskilligt att tänka på. Att som nya tant lila förutsätta att en i tjänsten ärrad präst skulle vara okunnig om "hur det går till" på sina håll, är nog verkligen gammaldags. Kanske rentav önsketänkande. Även våra konfirmander vet alltför väl hur saker och ting fungerar och inte bara då genom RFSU:s undervisning i skolan.
   Att sharia skulle vara Guds gissel över en avfällig tid är en nog så kittlande tanke dessutom.

   Församlingsbo i Asa

   Radera
  10. Elisabet, vad är förklaringen då? Hur kan man vara så insatt i något som borde vara så främmande? Känner du till det här? Jag gör det inte! Jag anser att Jörgen U.Bengtsson sprider fördomar mot homosexuella här. DET är fult!

   Radera
  11. Anonym, jag tror att det farligaste som finns är oerfarna människor! Inbilla inte mig att någon homosexuell skulle gå till Jörgen U. Bengtsson och bikta sig! Eller att storstadsprästerna lever Sodom o Gomorra liv! Jag minns när jag en gång flyttade till min lilla by från storstadsområdena. Jag hade mycket roligt åt det som folk fantiserade om här, om hur det var i de stora städerna.

   Radera
  12. Tillägg; Vad är den homosexuella kulturen? Detta är fånerier! De homosexuella jag känner är så mycket Svensson så de slår säkert Jörgen U.Bengtsson, för jag tror inte ens att de har konstiga fantasier om andra!

   Radera
  13. @Anna, jag noterar och tar till mig att du på inget sätt vill "urskulda" promiskuitet av det ena eller andra slaget. Jag är också fullt medveten om att alla homosexuella inte kan dras över en kam och var också noga med att markera att det här handlade om en subkultur som, kan det gärna tilläggas, många homosexuella inte är bekväma med. Men den finns där, liksom de vulgära inslag i prideparaderna som du reagerat på. Med tanke på detta och den hedonistiska, antikristna, vänsterliberala, ideologi som är tydligt framträdande vid dessa arrangemang, kan ingen kristen med gott samvete delta. Att biskopar gör det är bara förfärligt och kan inte annat än bidra till den andliga förvirring där en präst kan få för sig att handla på ovan angivet sätt. Det märkliga är ju egentligen inte raggandet i sig. Det är ingen nyhet. Det märkliga är att prästen på något sätt fått för sig att beteendet skulle kunna vara acceptabelt för en präst i SvK. Där tog han bevisligen fel. Att den sexuella inviten riktats till en pojke under aderton år fick givetvis stiftsstyrelsen att slå bakut. Sådant vill man inte vara med om. Det väcker allt för obehagliga minnesbilder av det elände den romersk-katolska kyrkan i t.ex. USA eller Irland haft att dras med under senare år. Mer behöver inte sägas i det ämnet. Deras situation är viktiga avseenden en annan än vår.

   Sedan, Anna, förstår jag inte varför du tog åt dig av min synpunkt på hederlig bibeltolkning. Vad jag kan förstå är du hederlig. Du konstaterar vad som bokstavligen står där, för att sedan konstatera att detta är jag inte med på, om det så är sagt av Paulus. Det betraktar jag som hederligt. Det är inte att förfalska protokollet. Det är dessutom en god utgångspunkt för vidare samtal om hur det Paulus bevisligen säger i sitt bibliska och historiska sammanhang ska förstås, kan förstås, och tillämpas i vårt sammanhang. Det samtalet leder inte alltid till att man blir överens i sakfrågan, men däremot ofta till att man blir fullkomligt överens om varför man inte är överens. Det kan vara nog så viktigt. Jag menar att du förstått Paulus helt rätt i det han säger om den offentliga undervisningen. Det handlar inte om att kvinnorna i Korint var mer lättläppade än kvinnor på andra platser utan om auktoritet, om vem som i vilket sammanhang får undervisa vem, utöva myndighet.

   Synpunkten framfördes redan i debatten på 1950-talet. Debattörens mening var att Paulus synpunkt hade bäring på mycket annat och inte kunde begränsas till just det prästerliga uppdraget i SvK. Att följa Paulus skulle alltså leda till en frontalkonflikt med hela det moderna samhället, som det vuxit fram i västerlandet sedan 1700-talet och dess grundläggande värderingar. Det betraktade han som uteslutet. Därför måste Paulus falla och den statligt reglerade prästtjänsten i SvK måste följa samma regler som i samhället i övrigt. Ja, dvs om inte SvK ville låta sig förvandlas till något i likhet med Amish-folket i USA.

   Tja, det sistnämnda hade väl inte varit helt fel. Får jag bara behålla den tekniska biten av det moderna, kan jag gärna avstå från en hel del annat :-)

   Radera
  14. @nya tant lila, Jag hade först tänkt svara lite mer utförligt, men nu får det bli så här: Gyttjebrottning på den rännstennivå tant inbjuder till, avstår jag gärna från.

   Radera
  15. Nya tant lila,
   förklaringen är antagligen den som Församlingsbo i Åsa är inne på.

   Och som svar på sin fråga om min kunskap i frågan kan jag meddela att ja, jag känner till att det finns en särskild homosexuell subkultur, i vart fall bland homosexuella män. Det gör jag genom goda vänner som är/var såväl homosexuella som präster. Om det finns någon motsvarighet bland homosexuella kvinnor vet jag inte.

   Radera
  16. Jag bemöter dig på den nivå där ditt fördomsspridande ligger!

   Radera
  17. @Jörgen: Jag är alldeles mycket säker på att jag skrev ett svar till dig vid lunchtid i dag och sedan tryckte på "skicka".

   Radera
 4. Hade varit intressant att läsa en sammanställning över alla stiftsjuristerna, just de frågor som berördes ovan: deras rekrytering, varifrån de kommer, hur de ser på sin uppgift.

  SvaraRadera
 5. Rättspositivismen torde vara dominerande även i domkapitlen. Man kunde hoppas på att naturrätten skulle vara mer företrädd, men hur skulle det kunna ske när till och med teologin blir samtidsanpassad (akkomoderad). För att kompensera den hårdhet som rättspositivismen drabbar den enskilde med söker man en antropocentrisk teologi med en betydande verklighetsförlust och ökad nihilism. Svenska kyrkans har i sin bekännelse avsagt sig arianismen, men i sin nutida praxis lever många efter arianismen där Jesus bara är människa inte Gud.

  SvaraRadera
  Svar
  1. @Thomas, är det arianism i klassisk mening att påstå att Jesus "bara" är människa? En snabb koll i t.ex. Nordisk teologisk uppslagsbok visar att så inte var fallet. De som i dag hävdar att Jesus "bara" var människa och inget mer, har därmed rimligen placerat sig utanför den kristna gemenskap som, som ett minimum, tror mer än så om Jesus.

   Radera
  2. Det är möjligt att arianismen har en mångfald fraktioner där somliga står närmare klassisk tro, men det är i alla fall klart att denna åskådning har övervunnits av Athanasios. Vi känner ju också begreppet Athanasius contra mundum. Jag läser just nu med glädje Olof Andrens översättning av Contra Gentes och De Incarnatione. Allt gott f Jörgen.

   Radera
 6. Pridefestivalen!? Men detta var väl mer än korkat, Dag! Skulle en präst inte begripa vad han har att iaktta i sitt ämbete på grund av denna? Då kan man ju fråga sig vad det är för sorts kvalité på prästerna! Har de inget omdöme alls själva? Och detta med SD är ju bara ett uttryck för den fullt accepterade mobbningen i samhället som många i detta parti får utstå. Prövar man andra föräldrars åsikter? Det farliga är inte det som är tydligt, utan det som har andra kläder än dem man förväntar sig. Detta var inget försvar för SD.

  SvaraRadera
 7. Tycker inte man ska jämföra dessa ärenden. Båda är klart olämpliga som präster dock.

  SvaraRadera
 8. Rent allmänt kan man konstatera att om man inte sjunger med änglarna i migrations-, genus- eller äktenskapsfrågan får man omgående rasist- eller fördomskortet uppkört i ansiktet. Det är inget annat än en form av klassisk härskarteknik och ett sätt att försöka tysta obekväma samtal.

  Sedan skulle jag vilja säga att man ska vara rädd om sina fördomar. Det är jag. Jag vill i själva verket inte vara dem utan. Se där graden av mitt skamliga förfall!

  Fördomar hör med till ett civiliserat samhälle liksom rätt tillämpad diskriminrering. Till de goda och samhällsnyttiga fördomarna räknar jag avståndstagandet från ohederlighet, grov materialism och lösaktighet. Sådana fördomar bör spridas!

  Diskriminering kan vi inte klara oss utan(jag bortser då från de dårar som på fullt allvar anser att man borde lotta ut anställningarna bland de arbetssökand). Det enda som här återstår är alltså att diskutera hur och i vilka sammanhang man ska diskriminera på det ena eller andra sättet.

  När vi inte är ense och det är vi sällan får saken tillfälligt lösas genom omröstning och majoritetsbeslut. Värre är det inte, men inte heller bättre.

  Att vi inte kan/får rösta om "människovärde" eller "mänskliga rättigheter" är ett sådant direkt imbecillt och ohederligt påstående som vi gärna kan vara utan. Det hör till det politiska uppdraget att vid behov rösta även i sådana frågor. Det sker regelbundet både på riksdags- och landstingsnivå.

  När man med darr på rösten uttalar sig mot en omröstning i en viss fråga eftersom det handlar om "människovärde", är det givetvis enbart därför att man är osäker på utgången.

  Den formen av demokratisyn möter man ofta just i de kretsar som för inte så länge sedan vurmade för den mer djupgående demokratin i DDR.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ännu en modig och klok kommentar från Jörgen U Bengtsson!

   M Gunnesson

   Radera
 9. @Jörgen: Nytt försök. Vi är inte så oöverens som vanligt alltså, eller är i alla fall överens om vad vi inte är överens om!
  Ang Pride: Ja, jag tycker den verkar ha rätt vulgära inslag men ser det inte nödvändigtvis därför som "ont". Jag känner mig bara inte bekväm med en del av inslagen. Och jag tycker det är bra att kyrkan, polisen, försvaret m.m deltar för att visa andra länder att det inte bara är en "subkultur" det handlar om, utan att homosexuella finns överallt och beter sig och är på olika sätt, så där tycker jag Caroline Krook gjorde rätt. Problemet för mig är om man därmed förväntas "köpa ett helt åsiktspaket" då jag till exempel är helt emot insemination till homosexuella par (fast inte p g a att de är homosexuella). Men det tror jag inte man behöver.

  Amish avstår jag gärna ifrån, även om jag älskar hästar!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nå, hästar är väl nu inte det allramest utmärkande för amish:-)

   KJ

   Radera
  2. Jo, KJ, hästar spelar faktiskt en central roll i Amish-folkets kultur eftersom bilar inte är tillåtna. Häst och vagn är fortfarande det allmänt använda transportmedlet bland traditionella Amish. För den som är intresserad av Amish-kulturen kan den amerikanske forskaren Donald Kraybills klassiska arbete The Riddle of Amish Culture (Johns Hopkins University Press)rekommenderas. /e m

   Radera