fredag 21 mars 2014

Biskopsval

Jag tänker inte ge någon av biskopskandidaterna i Lund en dödskyss genom att förorda en av dem, men jag kanske kan hjälpa till med lite frågor inför valet?

1. Man kan läsa en lista kriterier hos aposteln Paulus. Det kanske är bäst att börja där. Det som på svenska översatts med "församlingsledare" heter på grekiska episkopos och där är hela listan att begrunda: 1 Tim 1-7. (Vi lättjefulla håller oss numera med Nya testamentet på grekiska och svenska, uppsatt på parallellsidor av Anders Ekenberg. Libris förlag).

2. Vill man ge sig tyskan i kast finns Hubertus Lutterbachs artikel Was zeichnet einen guten Bischof aus? Historische Durchblicke aus aktuellen Anlass i senaste numret av Herder Korrespiondenz (HK 3/2014 s 143ff).

3. Karl Rahner menade att den fråga som ska ställas till en  biskopskandidat är frågan: "Har du varit med i processen när en vuxen man omvänts till praktiserad kristen tro?" Strunta nu i alla era fåniga invändningar mot frågan och ställ den. Lyssna på svaret. Hör om kandidaten svarar jakande alldeles för snabbt. Eller ska man i vår kyrkotradition ställa frågan till prästfrun? "Har din man varit med i ...?"

4. Gustav Bengtsson skickade in en fråga vid senaste biskopsval i Växjö huruvida kandidaterna läst Svenska Kyrkans Bekännelseskrifter. Det hade inte alla. Kan prövas för den blev effektfull. Somliga hanterar bekännelsen som vi andra hanterar mängden bestämmelser vi med ett kryss i rätt ruta måste förklara oss vara införstådda med när vi köper biljett på SJ!

5. Man kunde själv försöka värdera biskopskandidaterna genom en poängberäkning. Den kan göras på många sätt. Så här, t ex:

Erfarenheter
* Har varit församlingspräst mer än fem år i stad (5 poäng), på landsbygd (5 poäng), i glesbygd (5 poäng). Här kan olika erfarenheter kombineras.

* Har varit präst i nybyggarområde och ägnat sig åt församlingsplantering? 10 poäng

* Har haft kyrkliga förtroendeuppdrag
stiftsfullmäktige, 5 poäng totalt oavsett mandatperioder, stiftsstyrelse 7 poäng per mandatperiod, kyrkomöte 5 poäng per mandatperiod, kyrkostyrelse 5 poäng per mandatperiod. Nationella uppdrag premieras alltså mer liksom stiftsstyrelsen, vars ordförande biskopen är
För äldre präster som valts till ordförande i kyrkoråd 5 poäng

* Har haft avlönade ideella uppdrag /förtroendeuppdrag/ utanför den officiella kyrkoorganisationen i fyra år eller mer
Nationell nivå 10 poäng, regional nivå 5 poäng, lokal nivå 3 poäng

* Har haft oavlönade ideella uppdrag i fyra år
Nationell nivå 3 poäng, regional nivå 5 poäng, lokal nivå 10 poäng

* Har nu tjänst som
kyrkoherde, 8 poäng, arbetsledande komminister, 7 poäng, vanlig komminister 10 poäng.
För kontraktsprost tillkommer 5 poäng

* Har en tjänstetid (inte tid efter prästvigning, alltså) som är
30 år eller mer, 10 poäng, 20 år eller mer, 7.5 poäng, 10 år eller mer, 5 poäng

Examina
* Teol kand 5 poäng, teol lic 7.5 poäng, teol dr 10 poäng, docent 12 poäng
Andra akademiska examina på motsvarande poängnivå.
Utländska doktorsexamina ska prövas i särskilda ordning, somliga ska räknas som en svensk lic.
Professor kan vara lite vad som helst och inte säkert det vi menar med ordet.

* Har läst
latin 3 poäng, grekiska 3 poäng, hebreiska 3 poäng
Den som läst alla tre språken får 1 extrapoäng.

Mera
* Har skrivit böcker/artiklar och därmed deltagit i samtalen om Svenska kyrkan
Mer än fem böcker 10 poäng
Fler än 50 artiklar under minst femton års tid 10 poäng
Och så får man räkna ner från detta tak

* Har fortlöpande deltagit i den offentliga debatten om Svenska kyrkan, det svenska samhället etc
Här är det svårbedömt - men börja räkna med 10 poäng och räkna neråt sedan.

* Har ekumeniska erfarenheter
från internationella konferenser 3 poäng, utbildning 10 poäng, uppdrag 5 poäng

Delikatesser
* Har vågat stå systemet emot och varit aktiv i arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse, Kyrklig Samling, Svenska kyrkans fria synod. 10 poäng

* Har varit dekan i Svenska kyrkans fria synod. 10 poäng

* Har snott högkyrklighetens idéer och pastoraler och lyckats torgföra dem som sitt eget utan att låtsas om varifrån allt kommer. 10 poäng

Annat
* Har en biskop i släkten
Far/mor/syster/bror. Minus 7 poäng
Farbror, morbror. Minus 5 poäng
Farfar/morfar. Minus 3 poäng

* Är prästbarn. Ger inga poäng vare sig plus eller minus, kanske?

* Har bott på Laurentiistiftelsen i Lund och varit regelbunden gudstjänstfirare där. Minus 10 poäng
Sporadiska besök på S:t Laurentii minus 5 poäng

* Har varit mot ordningen med kvinnor som präster och biskopar men omprövat. 10 poäng
Inte omprövat minus 150 poäng.

* Har varit emot ordningen med enkönad vigsel men omprövat. 10 poäng.
Den som före riksdagsbeslutet varit för enkönad vigsel får ett avdrag med 20 poäng.
Inte omprövat. Dra bort resten av pluspoängen om det finns några poäng kvar.

Nu förstår ni själva principen och kan göra egna formulär, fast det här bär kanske ett stycke väg?

6. På Lunds stifts hemsida finns telefonnumren till biskopskandidaterna. Jag undrar varför. Men det ska väl ses som en Aufforderung zum Tanz?  Ringer ni kan ni t ex fråga
* Vad vill du som biskop göra för mig?
och
* Vilken är din största framgång som lärjunge till Jesus?
samt
* Vilket är ditt största nederlag (alternativ din största motgång) som lärjunge till Jesus?

Har jag nu inte varit konstruktivt vänlig mot biskopsväljarna i Lunds stift? Och jag kunde ändå komma med fler förslag men någonstans får man sluta.
De sista två frågorna kan man ställa sig själv också!

72 kommentarer:

 1. MELLAN MARYAM OCH JOSEF.
  Hur är det med vår utvaldhet? Är vi inte alla kallade att vara biskopar inför gud?
  Och så kallas Vi alla i enskildhet.Gabriel kommer till Maryam i hennes enskildhet-Lukas är den som berättar. Josef får sin uppenbarelse-Matteus berättar.
  Vad ville tranorna, som flög i sträck över " Botan" igår, berätta?
  Vi lever i de återupptagna upprorens tid , där s k biskopsval är spel för gallerierna...
  Ulf H Berggren

  SvaraRadera
 2. Hej Bloggardag!
  Jag uppskattar att läsa din sammanställning. Jag instämmer i en del, roas av annat och blir lite nyfiken när jag läser några punkter. Jag undrar särskilt: (a) Varför är det en belastning att ha varit aktiv i gudstjänstlivet i Laurentiistiftelsen, oavsett om det skett sporadiskt eller kontinuerligt? Jag trodde du uppskattade innehållet i förkunnelsen och formerna för gudstjänst på Laurentii. (b) Varför är det särskilt bra att helt sakna erfarenhet av att vara kyrkoherde? Varför kan inte de olika erfarenheterna kombineras, liksom du vill att erfarenheter från landsbygd, glesbygd och stad kan läggas samman? Varför kan förresten inte erfarenheter från prästtjänst utanför Sveriges gränser ge pluspoäng?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du läser alldeles för bokstavligt. Om man enbart har sett/följt Larrans ordningar har man onekligen en att upptäcka till. Annars allmänt känt att man ska/skulle? hålla sig därifrån om man just inte skulle sprida smittan vidare..
   Församlingstjänst i andra kyrkogemenskaper tänker jag ger erfarenheter men om det skulle syfta på SKUTverksamhet så är det väl tveksamt om det skulle leda vanliga församlingar framåt, snarare befästa intresseföreningstanken (drömma sig hemåt..)

   Radera
  2. Uppenbart att antagningsnämnderna förlorat i inflytande. Det oväntade har hänt att TVÅ gamla/tidigare laurentiivänner tävlar om biskopsstolen i Lund stift!

   Radera
 3. Intressant personlig poängsättning, som - är jag övertygad om - Dag själv har lett åt vid författandet.

  Jag konstaterar med viss tillfredsställelse att han tämligen generöst poängsätter förtroendeuppdrag, alltså sådana som väljare och/eller huvudmän tillsätter och som på hans bloggs kommentatorsfält inte alls brukar hållas högt. Annorlunda ter sig förstås saken, då det handlar om verkliga biskopskandidater, eller de som gärna velat bli sådana men inte fått, vilka är förtroendevalda av sina respektive grupperingar. Frimodig Kyrka är ju förstås därvid en förebild, eftersom nästan alla av dess KM-ledamöter är präster och/eller teologer.

  Den ordningen påminner mig om den gamle moderate tidningspatriarken, sedan ett antal år salingen avliden, om vilken någon sade att "han skulle inte ha haft något emot om alla tidningar i landet vore moderata"

  Alltså alla ledamöter i KM valda på Frimodig Kyrkas listor och alla med prästexamen.
  Se,då passar allmänna val till vår kyrka alldeles förträffligt! Men när partier eller andra grupperingar ställer upp, är det tummen ned.
  Ändra ropar jag med full semantisk kraft:
  -Leve den demokratiska folkkyrkan!

  Dag glömde för övrigt upplysa om vem av de båda återstående kandidaterna i biskopsvalet - Johan Tyrberg, som jag känner och träffar ofta, eller Fredrik Modéus, som jag inte känner - vilken enligt honom har skrapat ihop flest poäng.
  Kanske står båda på minuspoäng. Vad vet jag och de andra bloggläsarna?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vad jag inte förstår BOD är varför man här i Blekinge så förbehållslöst verkar rösta på J.T. utan att verka värdera de andra kandidaterna? Men det förvånar mig inte... Så är det ju oftast, det räcker med att man är släkt eller kompis för att gå ut som segrare ur något hur välmeriterade andra kandidater det än finns. Därmed inte sagt något om J.T. för jag vet inget om honom mer än det som har stått i tidningarna. Däremot skulle jag verkligen förespråka F.M. med den kännedom jag har om honom!

   Radera
  2. B-O Dike: en grej bara, man kan vara helt för en demokratisk folkkyrka (att medlemmarna väljer representanter till ett stor-möte) - och samtidigt tycka att det är rätt absurt att det är de politiska partierna som är med och bestämmer. Säkert är det annorlunda om man är född tidigt förra seklet, men för mig född på 1980-talet känns det rätt passé - lite 1800-tal: en religion, en stat, en kung liksom. Men nu är det ju 2000-tal, tänker jag. Mångreligiöst samhälle. Stat och religion utan sammanblandning. Sekulär stat. Sådana begrepp tycker jag är bra.

   Radera
  3. Lila tant, du bekräftar min tes om att den postkristna Svky mer och mer liknar en klan!
   /Antony

   Radera
 4. Vald blir den som får de stora partigruppernas "inpiskare" att spinna av förtjusning. Så värst mycket tankemöda kan man inte förvänta sig av en stackars enkel elektor. Men visst hjälper fortfarande ett gott leende, lite humor och ett trevligt yttre hos en biskopskandidat. Utpräglad intellektualism skall man nog som kandidat akta sig för, dock.

  Alltså:

  Vem av de två är havligast för de stora partierna, Tyrberg eller Modéus?


  KJ

  SvaraRadera
  Svar
  1. Partierna fördrar FM, särskilt efter den senaste tidens "ledare" i KT där han i allt förklarat sig lojal med ÄB electa...

   Radera
 5. för skojs skull: Bertil Gärtner skulle vid sin vigning fått 47 poäng om man inte räknar -150 för kvinnoprästmotstånd.

  doktor 10p
  ekumenik, utbildning 10p
  böcker 10p
  artiklar 10p
  domprost 7p?
  tjänstgöring 0p.

  Det är inte alltid meriterna som räknas.

  // John

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nja. 12 poäng som docent, domprost (kyrkoherde+kontraktsprost) 13, alla tre språken 10 och därtill väl engagemang i aKF? / Markus

   Radera
  2. Ett förtydligande. När jag skrev att jag i sak instämde med Antony gällde detta enbart hans helhetsbedömning av läget, men givetvis inte varje enskild formulering i hans kommentarer och långt mindre några svepande anklagelser om heresi. Det blir för mycket. Det är allt för lättköpt. På den punkten ber jag att få citera Georges Bernanos: "Je crois toujours qu'on ne saurait réellement 'servir' - au sens traditionnel de ce mot magnifique - qu'en gardant vis-à -vis de ce qu'on sert une indépendance de jugement absolute. C'est la règle des fidélités sans conformisme, c'est-à-dire des fidélités vivantes." Ur författarens förord till Prästmans dagbok, som boken kom att heta i Sven Stolpes översättning.

   Radera
 6. Du glömde en sak för att göra BOD nöjd: Medlem i (S) eller (C) 300 poäng!

  SvaraRadera
 7. Jesus såsom varande ämbetslös undervisade och predikade i synagogorna och i templet.
  Se där själva poängen!
  Och s k prelater i den i bestämd form självutnämda Svenskaste Kyrkan:Sluta skyll allting på stackars Paulus och Luther. ..
  TIGER

  SvaraRadera
 8. Extrapoäng:
  om kandidaten kan återge sekvenser ur Don Camillo-filmerna +10 p., på italienska +25 p.
  GAF

  SvaraRadera
 9. Rolf Pettersson21 mars 2014 kl. 10:43

  I Svensk Pastoraltidskrift 31-32/2000 skrev jag en artikel om Ragnar Persenius´bok Nådens budbärare. Fem år senare läste jag en bok om församlingsbygge, skriven av en av de nu aktuella biskopskandidaterna, där Ragnar Persenius´bok lyftes fram positivt. I det avsnitt där Nådens budbärare behandlades kände jag igen greppet och formuleringar från min då fem år gamla text.

  Det tyckte jag var uppmuntrande. Svensk Pastoraltidskrift läses och man tar uppenbarligen intryck! Hur detta faktum ska poängbedömas kan jag inte avgöra. Kanske är det så, att det ger pluspoäng hos vissa, minuspoäng hos andra.

  Rolf Pettersson

  SvaraRadera
 10. Jag undrar vad som händer i biskopsvalet i Lund. Det verkar ju som om de flesta hade förväntat sig att Fredrik Modéus skulle ligga på första plats nu, men plötsligt verkar det vända. Jag vet inget om Johan Tyrberg, har aldrig sett honom eller hört talas om honom fastän jag finns i närheten av Karlshamn, före biskopsvalet. Däremot har jag arbetat med Fredrik Modéus som i mina ögon verkar vara den klart mest meriterade av de båda. Nu verkar det plötsligt ha svängt till Johan Tyrbergs fördel. Vad händer i kulisserna? Det kan kanske BOD svara på som väl är inkopplad på biskopsvalet! Och så Dag, i ditt ambitiösa meritförslag :-) har du ju glömt det som brukar vara allra viktigast; den sociala kompetensen!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Johan Tyrberg hade en farbror(?) som var biskop i
   Härnösand så……..

   Carl

   Radera
  2. Du behöver nog inte oroa dig, bästa lila tant, det blir nog herr Modeus som kommer att fortsätta med att föra Lunds stift allt djupare ner i den postkristna ravinen!
   /Antony

   Radera
  3. Jag förstår överhuvudtaget inte "Antonys" enorma intresse för en kyrka som han har lämnat. Har de portat dig på de katolska bloggarna eller varför härjar du här med dina otrevligheter?

   Radera
  4. Som varandes kyrkopolitruk och apologet för "den nya religionen" så är det nog svårt för den lila tanten att förstå mitt engagemang för att upplysa döpta medmänniskor om det sjunkande skepp som de befinner sig på. Tough love, som de säger i mitt andra hemland!
   /Antony

   Radera
  5. ntl kan väl med fördel göra en liten utflykt till Karlshamn och låta sig becharmas av f Johan? För Modéi jämförelses skull, alltså.

   Sedan kanske det är bäst att inte gå i svaromål i alla lägen. Jag tror att ntl egentligen håller med om detta.

   M Gunnesson

   Radera
  6. Är det någon som har sjunkit så är det väl signaturen Antony! Och du sjunker mer och mer för varje fånig kommentar du skriver här!

   Radera
  7. Jo, det håller jag med om. Men jag tycker att det är märkligt att man överhuvudtaget inte ska kunna kommentera här utan att få klorna i sig från någon karl som inte kan tolerera att kvinnor tar till orda, verkar det som. Och som kommer med en massa okvädningsord och beskyllningar tagna rakt från luften. Den sortens kommentarer hade aldrig publicerats på min blogg!
   Detta biskopsval rör ju i allra högsta grad oss här i Lunds stift, och jag undrar varför det verkar ha vänt med favoriten!

   Radera
  8. Instämmer med ntl, ovan. Vill därtill lägga att detta fiskande från romersk-katoliker är motbjudande.

   Radera
  9. I god apostolisk tradition och kallelse tar jag det som en komplimang att vara en "fiskare". Betydligt bättre än att vara en "Candide" i en postkristen organisation med en heretisk ämbetsordning, genomsekulariserat "episkopat" och en "sakramentsförvaltning" där det snart knappast spelar någon roll om man använder riskakor och ProViva istället för bröd och vin!
   /Antony

   Radera
  10. Det är i fiskandet som själen ligger. Det gäller över hela världen, tyvärr.

   Radera
  11. I sak instämmer jag med Antony utan att jag på något sätt behöver bli upplyst av honom om sakernas tillstånd i Lunds stift eller Svenska kyrkan i stort.

   Valet är numera intressant bara genom den ögonblicksbild av SvK vi får, en kyrka, där ingen är valbar till biskop som inte öppet förespråkar värderingar som skulle göra vederbörande omöjlig inte bara i den romersk-katolska filialen utan även på anglikansk botten, en kyrka där en Bo Giertz eller en GA Danell inte ens skulle ha blivit prästvigda. Det är dit vi har kommit.

   Med den slutsatsen har jag kanske överlevt mig själv på den här galejan, en omständighet jag ska överväga vid den varma punschen till ärtsoppan i kväll och dagens don Camillo.

   Tänker tant detsamma får hon gärna göra nåt åt den saken. Det skulle jag rentav betrakta som hedrande och det redan innan jag svalt ärtorna.

   I sammanhanget en vers ur den gamla psalmboken: "Nu det mig bekymrar föga, hur mig världen döma vill..." Nr 316:3-4.

   Ingen kristen borde med gott samvete kunna lägga sin röst på någon av de kandidater som nu kvarstår. Vad har s.k. social kompetens (det finns ett bättre folkligt uttryck för den saken!) eller administrativ skicklighet att betyda i det sammanhanget?

   Men allt detta kan väl sitta som hand i handske i en kyrka som inget annat vill än att vara konform med madammernas och prideparadernas postmoderna land där män är kvinnor.

   Sedan har tydligen tant lila glömt den genomgång av tants karaktär som för en tid sedan bestods tant i den här spalten av den värderade kollegan i Skara. Tag gärna fram texten och gå i genom den på nytt, både kapitel och vers. Det behövs!

   Tant borde vara den sista att beskylla andra för fåniga kommentarer och fånig blir i ert sammanhang en mycket välvillig omskrivning för det ni alldeles nyligen presterat på området.


   Radera
  12. Problemet är inte bara svenskt eller europeiskt. Går nog tillbaks ända till 1000-talet med rötterna hos Karl d Store, Gustav I:s föregångare. Då fiskades det inte i första hand i nordliga vatten utan i öst- och sydliga. Nu är det bara(?) de ryska vattnen som återstår att fiska ut.

   Radera
  13. Min kommentar om "social kompetens" var ironisk! Fattade inte Jörgen U. Bengtsson det? Om du värderar din kollega i Skara högt efter hans vulgära utspel mot mig för ett antal år sedan, får detta stå för dig. Jag vet inte vem som döljer sig bakom den skepnaden! Jag har inget att dölja om min karaktär. Den är inte dålig för att jag anser att homosexuella par inte ska diskrimineras! För övrigt blev han anmäld!

   Radera
  14. Är inte du präst, Jörgen U. Bengtsson? Och så kan du skriva att ett svar på en kommentar, som jag gav om nedvärderingar av homosexuella, och som resulterade i konstiga insinuationer om min karaktär från en för mig helt okänd präst- jag känner ingen i Skara stift- skulle vara ett vittnesbörd om min karaktär? Är det sådana präster som du som får människor att fly Svenska kyrkan? Du borde hålla dig för god för detta! Det borde varje präst göra och dessutom inte försvara tramset från denne katolske Antony!
   Vad JAG skrev? Jo, jag skrev att jag inte trodde att Gud var intresserad av vem som pillade på vems könsorgan för att jag trodde att Gud var mycket större än så! Detta var nog inte hans primära intresse! Och detta hade naturligtvis inte ett dugg med mitt privata liv att göra! Själv är jag uppenbart hetero dessutom!
   Annars hade jag knappast varit lierad med en av debattörerna på denna blogg!

   Radera
  15. Om man bara har galla att spy upp från sitt fiskande i själen ska man kanske söka vård!

   Radera
 11. Jag gillar dig Dag Sandahl. Hoppas vi får träffas en dag och ta en drink. Eller två.

  SvaraRadera
 12. Flera av kommentatorerna skulle behöva lägga sin tid på att skaffa sig två böcker: Imbergs studie över bidkopstillsättningar och Lagerlöfs avh om vägen till biskopsämbetet. Önskas överkurs finns fler böcker att läsa. Fö är det fortfarande fasta och Simon den spetälske kanske bodde på en bakgata i betania och vem vet, kanske var han den tionde av de Jesus botade, den ende som vände åter och tackade och kanske i hans hus den anonyma kvinnan synliggör både sin handling och Jesu handling, sammansmältande i imitatio Christi, en annan hållning än tramset bland kommentatorer här, som går in i Dag Sandahls blogghus och gör sina invändningar om vad tre hundra denarer kan nyttjas till. Ta några av dem och köp en bok! / Magnus Olsson

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om man redan har för många?

   Radera
  2. Tips: skänk dem till ett församlingsbibliotek om sådant finns. / Magnus Olsson

   Radera
 13. Nya tant lila, Anonym och andra!

  Vad skådar mina ögonen vid läsningen av era kommentarer?! Skulle släkt- och kompisskap avgöra ett biskopsval i det stora Lundastiftet? Anonyms nedgörande, ovärdiga och groteska utbrott mot av församlingarna valda elektorer säger mycket mer om signaturen än om elektorerna. Som om de sistnämnda vore viljelösa figurer,styrda av "inpiskare" och inte kan tänka själva.
  Anonyms förlöpning är också ett tydligt exempel på uppdelning i ett kyrkligt A- och B-lag:
  -Jag, Dag och de lojala körsångarna utgör A-laget, som ensamt skall styra Svenska kyrkan!

  -Ni andra är lag B, destruktiva potiker, enkla och obegåvade elektorer, som inget vet, inget kan och vilka nyser, när partierna hostar!
  -Alltså, simpla B-lag,rätta in er i malajernas led och gör som vi i A-laget - officerarna med fina gradbeteckningar- kommenderar er att göra! Lyd order, tänk inte själva, det lönar sig inte. Vi tänker för er!

  Tänkte även och menade och ville Anonym.

  Undertecknad gläds såsom barnet över sin spade i sandlådan, att Anonyms dröm förblir en dröm och aldrig verklighet. Ty i vår demokratiska fokkyrka delas inte menigheten in i folk och fä, där är vi alla lika, syndigt tillkortakommande och i behov av Hans hjälp och nåd! I den Högstes boning skall de sista bli de första - och omvänt!. Där skall ingen kränka den andra genom att sätta sig på höga hästar, slicka uppåt och sparka nedåt.

  Svenska folket är att gratulera för existensen av en öppen, demokratisk, välkomnande folkkyrka, där alla får plats (på samma villkor) och där den självutnämnda teologiska fisförnämheten sätts på rättmätig plats!
  Eller, som ett gammalt ordstäv lär oss:
  -I begränsningen visar sig mästaren!

  Låt mig erinra om kontrasten:
  -I den självutnämnda överlägsenhetens dömande ordsvall, blottar sig förloraren!

  "Arme man, välj noga Dina ord,
  Du är nämligen ej ensam på vår jord;
  Dina bröder och systrar hör och ser,
  vad Du ej i saktmod och generositet ger;
  Minns att högmod ofta går före fall,
  när Du kritiserar bröders och systrars kall;
  Glöm aldrig att Du ej är förmer än andra,
  Du har nämligen också samma väg att vandra!"

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och BOD vägrar att ens kommentera det absurda i att ett sekulärt parti gör upp om vad som ska anses vara ett trossamfunds lära. Denna oförmåga att se sakernas tillstånd klär han i stålet i demokratiska kläder och förment A-lagstänkande, som om (M) någonsin tillhört B-laget i svensk kyrkopolitik!
   Om man inte vill förstå så är det svårt...

   Radera
  2. Men snälla BOD! Jag har talat med flera av dem som hör till dem som väljer här i Blekinge, men ingen har haft någon uppfattning om F.M. Det verkar räcka med den man känner! Är det så man väljer? Och jag känner så väl igen detta från andra forum där man väljer eller anställer här. Är inte du i samma län? Och har i så fall inte upptäckt detta fenomen som så många av oss har märkt
   och diskuterar!.

   Radera
  3. Och sedan BOD ska du inte komma och inbilla mig, som var s-märkt i 28 år (till 2003) och aktiv i kyrkopolitik i många år att majoriteten i stiftsstyrelsen inte följer sin partigrupp!

   Radera
  4. Bengt Olof har naturligtvis rätt i att menigheten i den demokratiska folkkyrkan inte delas in i folk och fä. Den delas in i folk och förtroendevalda.

   Radera
  5. Jag tror att man i Blekinge helt enkelt vet vad Tyrberg går för: En skicklig administratör. En lyssnande, sympatisk ledare. En vettig präst som vet att hantera möten med människor både irl och i media. En person med perspektiv och utblick. Dessutom alltid med glimten i ögat.

   Nej jag förvånas då inte över stödet både i Blekinge och på annat håll.

   M Gunnesson

   Radera
  6. Jag känner alltså inte Johan T. men jag vet att han får goda vitsord här. Men - då verkar man inte alls längre värdera akademiska meriter? Var det inte ett önskemål att biskoparna skulle ha doktorerat förr? Dit är väl F.M. på väg. Själv värderar jag nog en garanterad analysförmåga och djupa studier högre än glimtar i ögonen på den sortens ämbeten!
   Eller ska vi ha den största delen av Svenska kyrkans ledning bestående av teol. kand:ar?

   Radera
  7. Föga förvånande var M Gunessons "CV" över kandidat Tyrberg helt sekulärt, men det är väl inte så konstigt då titeln på jobbet borde vara Stiftchef. Det episkopala i Svky har blivit "null and void"!
   /Antony

   Radera
 14. Tacka vet jag påveval: Man låser in ett antal insatta och bedjande väljare och släpper ut dem när de gjort jobbet.

  LG

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bra idé! Lås vallokalen och låt ett gäng syföreningstanter med vassa nålar och stickor vakta dörrar och fönster att vakta tills enighet råder. Fina grejer!

   KJ

   Radera
  2. Jag tycker att syföreningstanterna ska välja, de är nog gamla och kloka- Kanske är de redan elektorer?

   Radera
 15. Jag hörde till dem som hoppades att det skulle bli bättre när Svenska kyrkan "själv" skulle få utse sina biskopar. Jag hade fel. Det gamla systemet förmådde utnämna Bertil Gärtner 1970, något som detta system aldrig skulle ha klarat av. Fast är vi i politikens rävsax utan minsta möjlighet att komma loss./Gustaf Björck

  SvaraRadera
 16. Det är väl bara F Dag som klarar poängtestet? ;-)

  Hur som helst. Är bekant, om än inte i kyrkliga sammanhang, med FM. Har nog aldrig stött på en större opportunist, lismare och fegis. Ja, det skulle vara pastor Moqvist, då.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vi nog avråda från att benämna sig eller grupp med död mans namn även om jag inte tror att han hemsöker. Ska det föreställa oss en tänkt ärlig typ, eller?

   Radera
  2. Enligt din karaktärsbeskrivning av herr Modeus så verkar han passa som "hand i handske" i Svkys hycklande, heretiska och rättshavererade nomenklatura!
   /Antony

   Radera
  3. Ovanstående är helt otroligt! Är inte detta förtal?

   Radera
  4. Nej, ntl, förtal är det nog inte, däremot omdömeslöst.

   Radera
 17. Vi har precis fått brev från de som kallar sig, f'låt blivit kallade att bli biskopar:"Kallad till diakon och präst i Svenska Kyrkan."
  Jag känner och erkänner en och endast en kallelse - den att vara människa på jorden:imagio et similitudio..
  -u-

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vem har du fått den ifrån?

   Radera
  2. Anders förstås
   -u-

   Radera
 18. Till mina och folkkyrkans ständiga kritiker ovan:

  Raljerande, antiintellektuell och verklighetsfrämmande kritik mot vår kyrka ändrar inte ett ögonblick den allmänt omfattande demokratin i den. Vad ni än påstår om sekulära partiers deltagande i kyrkovalen och dess företrädares inval i nämnder och styrelser efter valresultaten, har denna ordning på intet sätt skadat kyrkan men väl gynnat den.
  Nu har ni att svara på följande fråga, ni som likt papegojan upprepar kritiken;
  -Varför vinner inte grupperingar som POSK, Frimodig Kyrka och andra politiskt oberoende sådana kyrkovalen, om nu de sekulära partierna är usla och ovärdiga att ställa upp och få inflytande över den kyrkligha beslutsorganisationen?
  Är väljarna månne dumma, då resultaten alltid - i sammanfattning - blir dominans av sekulära partier?
  Ge nu en förklaring till detta, men kom helst inte dragande med att valen bör avskaffas (som ni dock i grunden avslöjande vill)!

  BENGT OLOF DIKE

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. BOD! Går du med skygglappar i kyrkopolitiken? Ja, varför vinner de sekulära partierna? Kan det möjligen ha med den allmänna inställningen till Svenska kyrkan att göra? Kyrkan ska nämligen inte vara "alltför religiös". Den ska var en plats dit man går när man vill ha lite grädde på moset och lite underhållning vid högtiderna. Lyssna på en halvkommersiell konsert med halvnakna artister i juletid och få lite stämning. Så man ställer upp i kyrkovalen för man vill bevara TRADITIONEN, ha skolavslutningar i kyrkan och döpa sina små barn och gifta sig för andra och tredje gången med alla barn som brudnäbbar. Så vill de flesta ha Svenska kyrkan, BOD. De sekulära partierna garanterar att den ordningen inte störs!
   I dessa brukar det finnas några trogna kyrkobesökare. Men de är få. Hur många har ni på nattvarden i er kyrka? Alla förtroendevalda?


   Radera
  2. Men, BOD, varför skulle inbitna sossar och moderater avstå från att rösta på sitt parti om de kandiderar? Ditt sätt att leda saker i bevis är i bästa fall totalt subjektiv i sämsta fall bara komisk.
   Eftersom du ännu inte studerat Engbergs och Myrdals uttalanden i kyrkopolitiska frågor (annars skulle du aldrig skriva som du gör), blir det rätt meningslöst att diskutera, då det du förnekar erkänns öppet av de inblandade. Att du mest verkar ha menat gott och varit en del av systemet säger inte att systemet är gott.

   Radera
 19. Har ärliga avsikter, men vet vart leder inom SvK.

  ntl: förtal? Elisabet

  SvaraRadera
 20. Intressant med Tyrbergs SESG-bakgrund. De som valde den gemenskapen i Lund på 80-talet stod INTE för en sekulariserad kyrka.

  SvaraRadera
 21. nya tant lila, Anonym och Elisabeth!

  Till vad nytta för er tjänar upprepande försäkringar om att förtroendevalda i Svenska kyrkan med hjärta och hjärna värnar sin kyrka, dess tro, inget hellre vill än att människor i mängder skall (åter)finna kyrkan!
  -Nej, svarar ni samfällt, fortsätter att raljera över såväl dem som deras partier. Och era ryggdunkningar sinsemellan är smått patetiska att läsa, särskilt när de gäller just den påstådda förtroendevalda uselheten!

  Respekt, tilltro till medmänniskans goda avsikter? Var finns de egenskaperna hos er, som på detta sätt målar ut de förtroendevalda som mer eller mindre hornförsedda figurer,som inte har goda avsikter gällande kyrkan.
  Varför arbetar de då för den?
  Jag förstår inte och skäms faktiskt över sådan inställning till dem?
  Rannsaka edr ett ögonblick, gärna var och en framför spegeln, som jag brukar skriva.Se då vem som dömer och dömer ut medmänniskorna!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Får man horn om man företräder ett sekulärt parti som inte kan hålla fingrarna borta från makten i ett trossamfund? Det visste jag inte, men BOD kanske har sett sig själv i spegel och upptäckt något?

   Radera
 22. "Hornförsedda figurer", det låter något det, nästan spännande.
  Ånej, så ser inte jag de flesta förtroendevalda. De är väl snarast ja-sägande nickedockor, som följer sin ledare i partigruppen. Men ledaren kan ju vara ganska bra. Har du verkligen andra erfarenheter av denna briljanta skara, den sekulära politikens största stjärnor, offrade till kyrkopolitiken? Nej usla är de inte! Snarare omedvetna. Och vet du, Bengt Olof, jag har själv varit aktiv inom S i kyrkopolitik i flera år. Fast det var före kyrkans skiljande från staten och givetvis innan jag hade lämnat det partiet.

  SvaraRadera
 23. nya tant lila!

  -Nej, jag har sannerligen inte Dina påstådda erfarenheter av förtroendevalda kollegor, som frågar politikens Far först och röstar sedan. Däremot känner jag många, som verkligen är besjälade av viljan att i äkta engagemang för och i kärlek till kyrkan lägga ned ett beundransvärt arbete - helt ideellt.
  Vad skulle vår stolta folkkyrka vara utan alla dessa tusentals förtroendevalda? Den frågan tycker jag tant lila och hennes åsiktsfränder, som konsekvent nedvärderar, fördummar och obetydlighetsförklarar det folkvalda kyrkfolket skall begrunda och försöka svara på.
  Men inte med nya, fula, förringande misstänkliggöranden av de förtroendevalda!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. BOD, det handlar inte om kritik mot de förtroendevalda! Det handlar fortfarande om att de kandiderar för sekulära partier i en kyrka! Du kan inte mena att du inte fattar problemet?!

   Radera
 24. Anonym,
  -Försök inte komma undan Din kritik med den varianten! Alltså, menar Du alltså på fullt allvar, duger de förtroendevalda, om de kandiderar för exempelvis Frimodig Kyrka!

  Men om samma personer ställer upp för Socialdemokraterna, Centern eller Borgerligt Alternativ förvandlas de plötsligt som kandidater och människor, genomgår ett slags negativ, destruktiv metarmorfos, vilken å det grövsta skadar kyrkan.
  Tror Du verkligen på slikt? Om så verkligen är fallet, kan jag inte annat än att häpna: ett slags nomineringsgrupp (sekulära partiers) deformerar kandidaterna. Men ett annat slags (FK:s, POSK:s nomineringsgrupper) lyfter dem själsligt och i tron!
  Märkligt då att inte - som jag frågat tidigare - kyrkliga nomineringsgrupper, vilka för övrigt också är en form av partier och styrs på samma sätt, gör bättre ifrån sig i valen utan får nöja sig med att traska patrullo bakom de sekulära.

  Ett gott råd, Anonym: fundera och begrunda ett varv till, vad Du satt på pränt, kanske verkligheten så småningom gör sig påmind!
  Och, snälla Du, håll gärna inne med kritik mot de tusentals och åter tusentals ideellt kyrkoarbetande (som ställer upp för sekulära partier) i fortsättningen!
  Jag försvarar dem med all min ringa kraft och kommer så att göra även i fortsättningen, om jag lever och Gud vill.
  För övrigt tror jag inte att Den Högste har något emot förtroendevalda överhuvudtaget, oberoende på vilka listor de kandiderar!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag vet inte hur många gånger jag har hört fraser som "partiet tycker..." och "partiet tycker inte..." i kyrkopolitiken. Ja, jag menar på fullt allvar att en sekulär överrock i form av ett allmänpolitiskt parti skadar kyrkans förtroendemannaorganisation! Om du inte ser det är du närsynt på gränsen till blind!

   Radera
  2. Om partierna med sina partipiskor inte har någon påverkan på dem som sitter på mandaten kan vi avskaffa den representativa demokratin i samhället också...

   Radera
 25. Sluta med sammanträdesarvoden o dyl, så får vi se hur det är med
  idealiteten! Fortsätter hälften? Är hälften av dessa mest partitrogna
  eller kyrktrogna? Det skulle visa sig...

  SvaraRadera