torsdag 27 mars 2014

Ett påhak

Ett påhak är ett litet inpass vid en föredragning eller genomgång och man signalerar för ett "påhak" med att räcka upp handen med böjt pekfinger, som alla krigsutbildade på nivå vet.

Påhaket gäller Barometern, som jag mot rutinen läste efter frukost.
Rubriken på ledaren av Martin Tunström löd: "Skyll inte hatbrott på Svenska kyrkan" och det kan väl antas vara en rätt rimlig hållning. Kinna blir exempel och så blir Tunström lätt oklar när han skriver om samvetsklausuler. Men det är en mening som jag undrar över: "Om Svenska kyrkans företrädare i Kinna inte deltagit i protesterna mot hatbrotten hade biskop och stift haft skäl att agera mycket kraftfullt. I de lokala manifestationerna för allas lika värde fanns dock församlingens ämbetsbärare med." Här inför demonstrationsplikt för präster, alltså! Men grundlagsfäst demonstrationsfrihet innebär väl också friheten att avstå? Hade kyrkoherden fått problem om han manifestationsdagen varit upptagen av annat, t ex sockenbud till en dödsbädd, ett svårt själavårdssamtal just den tiden eller ett viktigt sammanträde om ett känsligt och brådskande personalärende? Och vad om han haft ledig dag och planerat att för en gångs skull vara i Nordstan, Göteborg, för att shoppa? Vad är tillåtet om demonstrationskrav ställs för att kunna utebli?

Jag kan göra det lite mer komplicerat: Ponera att kyrkoherden visste vilka missgärningsmännen var. De hade tillsammans kommit till kyrkoherden och förklarat att de klått upp den ene av männen men motivet var inte alls hans sexualitet utan ett annat och fattbart trätoämne. Kyrkoherden manar missgärningsmännen att gå till polisen men det han fått veta ligger för hans del under tystnadsplikten. Nu kallas missgärningen hatbrott. Kyrkoherden är den ende - förutom förövarna och kanske offret - som vet vad saken gäller. Ska han likväl ställa upp mot det lokala hatbrottet och annars riskera repressalier från biskop och stift?

Om samvetsklausuler noterar jag att i ledaren förekommer uppgiften att i Stockholms stift prästvigs inte personer som har en minoritetsuppfattning. Det är en hållning i strid med vad kyrkomötena sagt när de beslut fattats som gjort en grupp medkristna till minoritet. Noteras.

22 kommentarer:

 1. Uppgifterna om vigningsvillkor i Stockholm har cirkulerat ett tag nu. Frågan är när biskopen anmäls till ansvarsnämnden.

  SvaraRadera
  Svar
  1. För att frias, ty det finns inte på kartan att ansvarsnämnden fäller en biskop i tjänst. Det skulle ge negativ publicitet och orsaka utträden!

   Radera
  2. Och vad skulle det spela för roll? Nämnden kommer aldrig, aldrig att "avkraga" en biskop hur hon än bär sig åt.

   Radera
  3. Nej Elisabeth, kanske inte, men det är ju helt rätt att anmäla ändå. Utan alla jämförelser i övrigt bör ju kvinnor inte sluta anmäla våldtäkter bara för att de beklagligtvis sällan får rätt i domstol. En spade ska kallas en spade och uppenbara missförhållanden bör det sättas ord på. Inte för att den som tiger nödvändigtvis samtycker, men för att saker inte ska råka uppfattas som i någon mening accepterade.

   Radera
  4. Det har du förstås rätt i Andreas.

   Radera
  5. Det finns ju ett stort problem här att bevisa sakernas tillstånd. En biskop är väl knappast skyldig att redovisa skälen till att somliga nekas prästvigning. Då kommer ord stå mot ord. Vem tror på en bitter stoppad prästkandidat om ord står mot ord gentemot en stiftschef? (I varje fall ingen av dem som har makten!)
   Om man inte kan påvisa att hon faktiskt sagt att detta gäller...

   Radera
  6. Det vore en välgärning om någon/några företagsamma människor ville ta sig an välgärningen att anmäla Stockolmsbiskopen till ansvarsnämnden. Att den skulle fälla en i tjänst varande biskop, därtill så politisk korrekt som Eva Brunne, kommer aldrig att ske! Det skulle ge för mycket dålig publicitet åt ledarskiktet i Svenska kyrkan som alltid är noga att hålla varann om ryggen!! Men det skulle i alla fall ge signalen att alla inte är glada åt tingens ordning och att man inte bara kan göra som man känner för att man är biskop! Salig biskop Bertil i Göteborg fick känna in på bara skinnet vilken fel åsikt han företrädde, och att detta var mot kyrkans ordning och kyrkomötets beslut. Detta är också mot kyrkans ordning och kyrkomötets beslut och därför ska det beivras!!!
   Arg kyrkomedlem

   Radera
 2. Jag valde ett annat stift pga detta.

  SvaraRadera
 3. Jag var prästkandidat för ett icke-stockholmskt stift och hade bestämt mig för att flytta till Stockholm (av olika skäl). I samtal med biskopsadjunkten råddes jag att vigas innan jag flyttade dit. Det sades att en vigning i Stockholms stift inte skulle bli möjlig pga min åsikt om äktenskapet. Detta är ett i raden av alla vittnesbörd om att Stockholms stift gör precis som det vill och att ingen bryr sig.

  ALLA vet att prästvigning i Stockholms stift är omöjligt om man innehar nämnda (i stiftet) minoritetsuppfattning.

  SvaraRadera
 4. Ja, vår biskop upsaliensis Ragnar skulle alltså mycket väl - på prejudikat - kunna vägra prästviga män och kvinnor som står för den ur kristen och evangelisk-luthersk synvinkel alldeles orimliga läran att det inte finns någon som helst vits med just man-kvinna-förbundet, som alltså enligt denna queerteologi varken är särskilt välsignat eller särskilt väldesignat. (Ingen vits för ett litet barn med att ha just en mamma - ingen vits för en tonåring med att ha just en pappa).

  Men Ragnar står inte upp för sin(?) syn lika tydligt som Eva Brunne står för sin. Det viskas i buskarna om vad Ragnar eventuellt "egentligen" tycker, men ingen vet "egentligen". Han utfrågades inte i ärkebiskopsvalet om han fortfarande står vid den ståndpunkt han hade 2009 (det vore ju en medial sensation både om han står fast vid den och om han har ändrat sej - så varför inte fråga? där ser man vådan av att vilja exakt samma frågor till alla kandidater oavsett deras bakgrund!) och om han vill återställa äktenskapsbegreppet i kyrkan åtminstone. Själv aktade han sej noga för att ta upp äktenskapsfrågan "by the way".

  Här följer därför min fortfarande blott alltför aktuella sonett från biskopsvisitationen i Bollnäs 2011 - då den ytterst klent besökta visitationsstämman som tidigare nämnts urartade till två lokal- och inventarieföreläsningar (eller som jag upplevde det ren filibustring) trots att sådant enligt härvarande kontraktsprost mera ska stå i fokus vid prostvisitationer, så att biskopar kan koncentrera sej på idé- och teologi-diskussion. Sonetten gäller lika mycket Per Eckerdal m.fl. stiftschefer, även om övriga biskopar inte rimmar lika bra på "vagnar", "gagnar" och "agnar":

  Välkommen hälsar vi vår stiftschef Ragnar!
  Katrineberg, Gruvberget, Annefors
  och Hällbo, varje plats med kartans kors,
  blir mål idag för cyklar, motorvagnar.

  Gud give oss det ord som evigt gagnar!
  För ingen av oss blev ju skapt som nors -
  vår höga kallelse är människors:
  att bli Guds himmels skörd och inga agnar.

  När blodlös tro och genuskaos tycks vänta,
  blir "e. Kr." dubbeltydigt värre
  och kyrkan går, trots friskt hopp, mot en risktopp.

  Men just när andra läror blir frekventa
  hörs en missionsbefallning från vår Herre
  och våra unga vädjar: var vår biskop!

  SvaraRadera
 5. Är det verkligen "HBQ:are" och vanligt folk som vinner på manifestationerna i Kinna? Eller är det så att fler gammelsossar röstar på SD? Alltså att SD/ motsvarande arbetar i baktakt? Tror att manifestationer som ska påverka i EU-valet kommer att eskalera. Ukraina - ett inlägg i EU-valet?
  Inte bara ryssar har nytta av rädsla för andra. EU har nytta av rädsla för ryssar. SD har nytta av trötthet på HBTq-dominans. Finns det - otroliga tanke - HBTq:are bland SD:are? Borde väl göra det, eller?
  När nu de politiska partiernas tid är förbi - vilket makthavare driver media då? Eller är det ett SvD:försök att nominera journalister till något pris?

  SvaraRadera
 6. Från det ena till det andra: Är det någon som vet om det är möjligt att lyssna på morgonens radiodebatt i efterhand?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Lyssna här:
   http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5820730

   Radera
 7. http://t.sr.se/QiwsgR
  är adressen till debatten

  SvaraRadera
 8. Jag tar mig friheten att länka till en annan blogg som lärt mig ett nytt ord "maskirovka" (på ryska):
  http://kyrkligating.blogspot.se/2014/03/225-maskirovka.html
  Helle är skicklig måste man säga, men ändå barkar det åt...

  SvaraRadera
 9. Ljugandet i Tyskland bland "kristna" högdjur når nya höjder.

  http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/tebartz-van-elst-ruecktritt-boschof-und-das-luegen-gebaeude-von-limburg-a-960985.html

  Finns även engelsk version.

  "RättsPatos Småland"

  SvaraRadera
 10. Att biskop och prästämbete eller vigningstjänst som den "liberala" makteliten vill kalla det endast har ett instrumentellt värde för hbtq-ideologin är uppenbart. Skrift Tradition och Ämbete skall underkastas den förståelse av mänskliga rättigheter som kräver oinskränkt frihet. Det torde inte vara otänkbart att stiftcher skulle kunna avkrävas lojalitet mot hbtq-ideologin genom att istället för den lila skjortan bära en "regnbågsskjorta". Den nu snart helgonförklarade J P II har i sin sista bok "Memory and Identity" uppmärksammat detta missbruk och absolutifiering av de mänskliga rättigheterna när han talar om ideologies of evil.

  SvaraRadera
 11. Som katolik blir jag förvånad över att det finns s.k. högkyrkliga kvinnliga "präster" vilka ibland lyfts fram i för deras ståndpunkt i äktenskapsfrågan.
  Har förfallet gått så långt att vederbörande får några pluspoäng (som kvinna och "präst") ifall hon har en kristen syn på äktenskapet, samtidigt som vederbörande inte verkar förstå att hennes "ämbete" är en anakronistisk heresi!
  Förvirring och hyckleri verkar råda inom den högkyrkliga rörelsen?!
  /Antony

  SvaraRadera
 12. Vem som vill kan kalla sig "högkyrklig" -och som alltid, är kopierandet en komplimang till originalet! fm

  SvaraRadera
 13. Nuvarande stiftschefen benämnde på den tiden det begav sig gudstjänstlivet i Storkyrkan som liberalt högkyrkligt, rik liturgi och liberal förkunnelse.
  Jag måste dock undra om den rika liturgin ackompanjerad av liberal förkunnelse inte är vår tids bästa exempel på Kierkegaards jämförelse mellan kyrkan och teatern:
  "Enda skillnaden mellan kyrkan och teatern är att teatern vet om att det är teater."

  SvaraRadera
  Svar
  1. En utmärkt beskrivning av den postkristna "liberala" Svenska kyrkan - den utför ett spektakel utan att begripa vad den gör!
   /Antony

   Radera