onsdag 5 mars 2014

Partipolitisering

"Förtroendevald" är ett konstigt ord eftersom det är styrt av en övertalningsdefinition. Också en politisk streber som trappnaskat sig till en position är plötsligt "förtroendevald" med förtroende från vem. Trianguleringen har fungerat, det kanske är det hela. "Do ut des", sa romarna. "Jag ger för att du ska ge".

En uppsättning förtroendevalda brukar komma dragande med resonemanget att somliga misstror de förtroendevalda. Som argument mot mig är det rätt misslyckat eftersom jag valts, jag också och i någon mening borde vara förtroendevald även om jag lyckligtvis inte haft alla förtroendevaldas förtroende. Jag har trots allt bevarat en viss förmåga att betrakta sammanträdessammanhangen utifrån. Vad ser jag då?

Just nu ser jag partipolitisering och oförmåga. I går var det kyrkostyrelsesammanträde med ny placering i lokalen. Också ersättarna skulle sitta nomineringsgruppsvis. Jag tror inte den ordningen. Jag tror man ska blanda ihop folk vid sammanträdesbordet så att de inte sitter i kluster efter grupptillhörighet. Det ger tillfälle till småkommenterande då och då och dessa små kommentarer bryter upp. I grupper sitter man före sammanträdet och överlägger men sammanträdet är en annan kollektiv arbetsform. Tänker jag. Där är det - oaktat nomineringsgrupper - ett gemensamt ansvarstagande i en form av samlingsregering.

Hur mycket partipolitik finns det i en kyrkostyrelse? Den finns där i frågor som bryter in i det allmänpolitiska eller har allmänpolitiska implikationer. Jag funderar över hur mycket av partiväsende det finns på lokalplanet och svaret är nog att det beror på. I en församling kan man välja efter resultatet i kyrkofullmäktigevalet och få både kyrkoråd och församlingsråd så tillyxade - samt kyrkvärdsposterna fördelade mellan blocken. Plats för andra kan det bli i verksamhetsråd. Min enda möjliga slutsats är att detta blir omöjligt - och det betyder inte möjligt i längden men inte heller på kort sikt.

Hur är det med partipolitiseringen vid val? Domkapitlen är så tillsatta. Det ska man minnas. Biskopsval då? De går så till att företrädare för de så kallade nomineringsgrupperna underhandlar om de kan enas om någon kandidat. Så får de faktiskt partipolitiskt tillsatta biskopar också. Vad de stora nomineringsgrupperna bestämmer sig för, blir det. No questions asked - dvs inte frågor om meriter eller annat trams. Kan inte präster och diakoner stå emot och agera? Det tycks inte så. Dessa röstar mer individuellt och är chanslösa om det inte blir en andra omgång.

Konsekvensen av det system vi har är att den kompetens som hamnar utanför verkligen också är utanför hur mycket kompetens det än handlar om.

Bortsett från detta går genom Svenska kyrkan en bestämd, klart uppfattad men aldrig ordentligt definierad skiljelinje. Det är den linje som ställer somliga kyrkliga bortom, linjen mellan "de havliga" och "de andra". Jag behöver inte ha några synpunkter på detta system mer än att lugnt konstatera: Svenska kyrkan befinner sig inte i ett läge där kompetens egentligen kan slösas bort. Men så sker väl inte! I högsta grad. Det kallas "inlåsningseffekt", folk som kan mer än de får möjlighet att göra, hamnar i en slags utmattning där de efterhand orkar allt mindre. En talangjaktskyrka agerar i grunden helt annorledes än det kyrkosystem gör som vi nu ser. Det beror, antar jag, på att ingen bryr sig om att fråga om Guds gode Ande och den hjälp Anden egentligen vill ge men som vi nekar oss. Vi har ju förtroendevalda och ett beslutsfattarsystem, det räcker länge och försäkrar oss om bredden och om havliga personer till alla de poster som ska besättas.

Har ni förresten fattat vilken kräftgång vi ser i svensk frikyrklighet? Frälsningsarmén gick från 28166 medlemmar år 1991 till 14187 år 2011 och pingströrelsen samma period från 151475 till 111120.
De kyrkor som blev Equmeniakyrkan var 199778 och blev 141521. Så illa går det när statskyrkosystemet upphör, fattar ni väl!

36 kommentarer:

 1. Jag har för mig att ett av de sju ekumeniska kyrkmötena,som erkänns av hela kyrkan, en gång bestämde att kejsaren inte fick påverka biskosvalen i kyrkan. Detta torde också gälla också den svenska Kyrkoprovinsen. Så biskoparna i Svek. torde alltså vara irriguljärt tillsatta, är det så. Någon som vet?/Sven-Åke Nilsson

  SvaraRadera
  Svar
  1. Detta bekräftades nog av skänningemöte i vår egen kyrkoprovins

   Radera
 2. Gudstjänstfirande och kyrkomedlemstal rasar över hela Västvärlden. Grupper som United i Malmö växer så det knakar. Är detta (och islam givetvis) vår andliga framtid?

  http://vimeo.com/66800048

  http://vimeo.com/48760204


  KJ

  SvaraRadera
 3. En liten inblick i hur det inte för så länge sedan kunde se ut i en storstadsförsamling i traditionell arbetarförort. I kyrkorådet en stabil s- majoritet, men inte partimärkt. Ordförande, en s:are av den gamla stammen, deklarerade frankt att som det nu ser ut måste vi gå till val på partilistor, men när valet väl är över då bär vi inte längre partibeteckning eller överlägger i partigrupper. Vi sitter tillsammans i kyrkorådet med ett gemensamt ansvar för församlingens bästa. Den inställningen är historia nu.

  Till de frikyrkliga siffrorna: Som man bäddar får man ligga. Hade svensk frikyrklighet på 1950-talet insett att alla kristna i Sverige sitter på samma gren och att det som är bra för SvK är i längden också bra för oss, hade de inte fallit traditionalisterna i ryggen i den stora kultur- och kyrkokampen. Nu använde man de politiska plattformar man hade, t.ex. den frisinnade :-) delen av folkpartiet, till att medverka i kastrerandet av SvK. Det långsiktiga resultatet kan de nu glädja sig åt.

  SvaraRadera
 4. Hela SvK:s nomemklatura borde skickas på fastekur! Nomenklatura? Ja, biskopar, superherdar, högre tjm, kyrkofullmäktigearbetsutskottsrepresentanter + alla partipolitiker.Det får bli mitt askonsdagsbud..
  Uffe Berggren

  SvaraRadera
 5. "Jag bekänner all havlighet......"

  SvaraRadera
 6. Vad har hänt med blogginnehavaren, han som gör anspråk på att föra en intellektuell redig debatt, han som ibland hänvisar till vetenskaplig litteratur, vid mer sällsynta tillfällen också påminner oss om att han minsann är disputerad, behärskar akademiska analyser, kan sortera, värdera, förklara materien?

  Jo, den gode bloggaren förfaller i ett huj till raljerandets konst (som han förvisso också behärskar till fulländning) i förklaringen till två uppskattade frikyrkosamfunds siffror: statskyrkosystemets avskaffande!
  Jodå, jag vet nog vem kulan var avsedd för. Men den bet inte, därför att den var just raljant, spydig och ej ett dugg präglad av det som bör vara en varm kristens äkta sorg och bedrövelse över sakernas siffermässiga tillstånd, dvs tillbakagång.

  För egen del beklagar jag djupt Frälsningsarméns och pingströrelsens tillbakagång! Det borde alltså Dag och hans instämmande kommentatorer ovan också göra. Men icke. Varje förlorad kyrkotillhörig -medlem är en för mycket, brukar jag säga. Men vad säger bloggaren och hans kör? Jo, de fortsätter att spy galla över den påstådda partipolitiseringen i kyrkan och ösa förkastelsedomar över att enskilda partier ställer upp i valen.

  Men jag har noterat något märkligt, skall ni alla bli varse nu: det kallas den stora tystnaden: Dags tystnad, hans körs tystnad, enskilt och kollektivt och på annat sätt. Tystnaden har rått under nästan en vecka nu, närmare bestämt ända sedan det senaste numret av Kyrkans Tidning (som bloggaren plägar kalla "Torsdagsdepressionen) kom ut. Inte en kommentar, eller ens ett kommatecken om en stort uppslagen artikel av en för Dag mycket välkänd person vid namn Sören Ekström och med rubriken "Behåll partierna i de kyrkliga valen"
  Bland annat så här skriver Ekström, sedan han svarat nej på frågan om det inte är dags att avskaffa partierna i de kyrkliga valen:
  "Ett val med enbart de partipolitiskt helt obundna grupperingar som finns i dag skulle inte spegla den folkkyrkliga bredd som är en viktig del av Svenska kyrkans identitet. Svenska kyrkan behöver även i fortsättningen människor med ett brett samhällsengagemang som lett dem till att engagera sig i det politiska livet."
  Osv, osv.
  Vart tog polemikern, partipolitiseringens fiende nr ett och hans fronttrupper vägen? Varför är deras munnar tysta, fingrarna på datorerna overksamma, adrenalinet lågt?
  Varför dånar inte proteststormen över den förfärliga tidigare generalsekereterarens text, det s k sosseriets i kyrkan okrönte banérförare, den som styrt och ställt under mer än ett decennium i Svenska kyrkan, som tillsatt (politiskt lämpliga) och avsatt personer och fått okritiska KS-ledamöter att dansa efter sin pipa?
  Kan någon förklara tystnaden för mig?
  Gör det då, snälla nån, snarast möjligt. Jag väntar på svar, innan jag själv ger en - som det brukar kallas - plausibel förklaring på orsaken till de plötsligt förseglade läpparna och tysta datorerna.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är Fasta och i dag askonsdagen. Slå upp dagens epistel och reflektera över skillnaden på Sorg enligt Guds vilja och "världens sätt", kanske Guds Ande kallar människor till tystnad? Bara en tanke, inget påstående, ty jag, detta bedrövliga ord, har inget svar, utan tänker bara "högt". / MO, fd Magnus Olsson med almenackan.

   Radera
  2. Bloggfasta!

   Medlemstalen sjunko, men det värsta är att Guds ord inte längre rent och klart förkunnas i enlighet med bekännelseskrifterna, alldeles oavsett genus på predikanten.

   Radera
  3. Tror det finns en förklaring till en viss förundran i själva samtalsämnet/na. Här har det nyss frågats och svarats om märkligt konkreta förhållanden vad gäller qp-aktivisters och kritikers samtida vara i en och samma kyrka. När skedde det senast? Har det skett annat än i slutna rum? Samtalsgrupperna fick komma till men de var väl censurerade från flera håll såväl innan de kom till som efter att serien avslutats?
   Dag har skrivit ja, men hitintills alltid refuserats. Ja, så gör du Dike också men här kan man t.o.m. svara på dina drömmar.
   Oväntat.

   Radera
  4. BOD skriver "den påstådda partipolitiseringen", och har alltså än en gång visat sig oförmögen att inse rena fakta. Hur många sekulära partier finns det i kyrkomötet idag? Hur många under "täckmantel" (typ borgerligt alternativ). Hur såg det ut efter reformen 1982 som syftade till att stärka riksdagspartiernas grepp om kyrkan för att genomföra Ingemar Ströms hetsjakt på misshagliga?
   Om BOD höjde blicken och tittade på någon annan kyrka i världen skulle han inse att Svenska kyrkan är... just det partipolitiserad. Det är bara statsstyrda kyrkor i diktaturer som blandar nia sekulär politik i kyrkan mer än SveK.
   Men BOD har sina käpphästar och skäller ut oss andra utifrån dem. Och passar det inte kan vi ju alltid fira gudstjänst i andra kyrkor... Passar det inte kan man ju dagtingan med sina övertygelser och bli kommunist, eller vad som, eller hur BOD? Då kanske man kan få behålla sitt inflytande och sin makt...

   Radera
 7. BOD,
  Det är Du som med en dåres envishet hävdar att statskyrkans avskaffande var orsaken till medlemsraset. Ja, då borde du verkligen fundera över varför detta ras även sker inom just frälsningsarmen och pingströrelsen istället för att ondgöra dig över mild sarkasm.

  Än en gång uppmanar jag Dig, svara på enkla frågor och sluta tala om din och dina kollegers förträfflighet i styrandet av SveK. Kyrkan sjunker och det är inte ni som är bärgarna - det borde väl tom du kunna inse?

  Fast det är klart- förstår man inte vad som menas med nonsenskorrelation eller hur man tolkar statistik rent allmänt kanske man inte kan förvänta sig så mycket.

  Maktens sötma tycks Du gilla och inser inte att det är Pyrrhussegrar Ni vinner varje gång ni lyckas tillsätta era nickedockor .(Pyrrhus själv var åtminstone klok nog att inse att han inte kunde klara ytterligare en sådan seger. Denna insikt saknas tydligen helt hos Dig och dina kolleger,

  Er ambition tycks vara att till varje pris utöka er makt. Det är vad som händer och det är inte av godo.

  Sören Ekström får ha sina åsikter det betyder knappast att de är några Gudsord? Det är snarare så att eftersom de slagits upp stort i "torsdagsdepressionen" är de allt annat än Guds ord.
  //HH

  SvaraRadera
 8. Bengt, jag högg direkt! (Fast jag ingår inte i någon doakör, precis). Sören är ju så förvillad att han tycks tro att medlemmar och förtroendevalda i Posk, Öppenkyrka och Frimodig kyrka saknar "ett brett samhällsengagemang som lett dem till att engagera sej i det politiska livet."

  Det är inte det som är skillnaden - det finns massor av samhällsengagerade människor i de fria nomineringsgrupperna! T.o.m. partipolitiskt engagerade människor! Skillnaden är att vi i de fria nomineringsgrupperna haft vett att inte även i kyrkan - eller i ideella organisationer ö.h.t. - uppträda som moderater, socialdemokrater, centerpartister och sverigedemokrater. Vi vet hur man uppför sej i ideella organisationer, helt enkelt.

  (Men jag erkänner att jag under 2009 års kyrkomöte gick på ett barn- och utbildningsnämndssammanträde i Bollnäs med skylten ANDREAS HOLMBERG, Svenska kyrkan. Av någon anledning tyckte samma partier som samtidigt satt med skyltar (M) och (C) och (S) i ett kyrkomöte!!!! att jag betedde mej underligt. När själva förhandlingarna började bytte jag givetvis till ANDREAS HOLMBERG (FP)).

  SvaraRadera
 9. Bengt-Olof är som vanligt mitt i prick. Som en uppsatt lärofader en gång yttrade sig: "Man kan predika bort välsignelsen." Om inte det funnits politiker i kyrkan hade det rått Kaos.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är svårt med ironi.

   Radera
 10. De lutherska kyrkogemenskaperna har lånat sina organisatoriska byggstenar från den omgivande politiska strukturen. Denna politisering kan genomföras så länge den drabbar kyrkan såsom organisatoriskt rättssubjekt. Politiseringen är dock inte önskvärd när den drabbar kyrkogemenskapens bekännande subjekt. Partipolitisetingen är i detta sammanhang ett ännu värre öde än bara politiseringen. Till skillnad från politiseringen och dess inomvärldsliga maktstruktur lever kyrkans bekännande subjekt av det sakramentala livets pånyttfödande krafter. Hela den kristna gemenskapens biskopar samlades i Nicaea 325 där man förkastade den filosofiskt upplysta politiska annpassningskristendom som Arius representerade. Arius förklarade den kristna tron i termer av en närmast strikt unitarisk monoteism i en logisk filosofisk framställning. Med arianismen fick man en kristologi som var acceptabel och anpassad för omvärlden, men som med sin dekonstruktiva hermeneutik offrade den kristna uppenbarelsens sanning på den tillfälliga relevansens altare. De nicenska fäderna, däribland den unge diakonen Athanasios, förkastade denna arianska hermeneutik där Jesu utsagor tolkades i poetisk riktning. Enligt de nicenska fäderna är Jesus Gud i bokstavlig mening. Detta faktum kan ingen politisering och dess anpassade hermeneutik ändra på även om de ständigt försöker. Jesu verk kan inte heller politiseras och omtolkas eller dekonstrueras efter de tankeformer som idag anses vara mer accepterade (pragmatism antimetafysik existentialism på väg mot nihilism). Mot politiseringen av kyrkans bekännande subjekt råder " the doxological rule of resistance".

  SvaraRadera
 11. BOD! Kortfattat svar: Självklarheter behöver man inte skriva. Både du
  och Sören Ekström inser vad den kyrkomenighet, som har den bibliska
  församlings-synen ber om. En from ledning, som inte styrs av parfti-in-
  tressen och andra värderingar och syften än Kristi Kyrkas. Slink inte...

  SvaraRadera
 12. Jag bekänner härmed att jag misstror de "förtrondevalda" per default - sedan händer det att motsats bevisas - jag misstror dem i allmänhet om att inneha kompetens att - , vilket väl kunde ha lösts om inte vilja hade saknats bevara Svenska kyrkan som en kristen kyrka.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag erkänner att jag numera misstror präster i SvK per default, tills motsatsen bevisas i liturgi och predikan i enlighet med bekännelseskrifterna och traditionen.

   Radera
 13. Folk som uppger sig vara" förtroendevalda" eller "folkvalda", skall uppge på ur många procent de är valda, ungefär som man gör med det alkoholhaltiga: "Hej, jag är Allan Populistius, förtroendevald på 5% för folkpartiet, i X församling/kommun" Då vet man vem man talar med -och den man talar med påminns om verkligheten! fm

  SvaraRadera
 14. Varför finns det inga vikyrkor när det finns så många domkyrkor?

  SvaraRadera
 15. Till Anonym ggr X, Sven Andersson, Thomas Andersson, Elisabeth m fl!

  Nu demonstrerar ni igen - samfällt och utan större åtskillnad - underkännandet av de folkvaldas/förtroendevaldas självklara plats i en folkkyrka, som baseras just på folkets möjligheter till inflytande! Någon ironiserar över att de skall uppge procentsiffran för dem, som har röstat på respektive kandidat. Detta naturligtvis därför - vill vederbörande påskina - att det skall synas att siffran är låg. Men vilka procentsiffror har då (de högkyrkliga) prästerna bakom sig - och vilka blir de, om de allmänna valen tas bort i kyrkan? Just det, inga alls. Men det demokratiska inflytandet betyder inget för er alla, vilket både förvånar och skrämmer mig. Som om det vore fel och kyrkan skadas av att folket får säga sin mening om den. Det ni i grunden anser att ni själva vet mer och bättre än väljarna vad som är bäst för kyrkan.

  Förordar ni också ett borttagande av de sekulära valen? Ut med språket på den frågan! Om svaret är nej, är det upp till er att förklara skillnaden: varför val där men inte i den kyrkliga beslutsorganisationen.skall hållas. Ingen lätt uppgift; märk väl mitt ord -organisationen, inte läran!

  Beträffande HH hänvisar jag honom än en gång till statistiken över antalet tillhöriga under äktenskapet med staten och densamma efter den mot församlingsmajoritetens åsikt provocerande skilsmässan. Läs, lär och begrunda, HH, och ägna gärna också en tanke åt ekonomin, som efter skilsmässan försämras i en stadigt nedgående trend. Om Du inte drar säkra slutsatser av detta, biter inga fakta på Dig; då tar subjektivitetens känsla, åsiktens fundamentalism och istadighetens fastlåsning överhanden. Och mot dem kämpar naturligtvis verklighetens fakta förgäves!

  Och slutligen är det alltså Bloggardags tystnad om Ekströms åsikter. Och er dito (när jag likt Ekström hävdar att partierna skall ha rätt att ställa upp, kastar ni er alla över mig, som en flock lejon över en skadad buffel i den afrikanska savannen) Men nu tiger även ni.

  Här har ni förklaringen till Dags tystnad:
  -Blogginnehavarens relation till den tidigare generalsekreteraren har nämligen alltid varit god, inte innefattat offentlig (mig veterligt heller aldrig intern) polemik. Dag har "fått hållas" av Ekström, som på sitt skickliga sätt att styra har "neutraliserat" Dag, sett till att denne fått ett bra spelrum och därmed också (vågar jag nog nämna) förväntat sig att den annars så frispråkige KS-företrädaren inte riktar sina verbala och datorkanoner mot honom.
  Har jag fel, vilket jag inte tror att jag har, önskar jag konkreta exempel på Dags kritik mot generalsekreteraren emeritus. I en anda av (tyst) samförstånd har alltså herrarna arbetat. Inte ens när Ekström har lämnat sin post, skrivit om de politiska partiernas i kyrkovalen, kommer ett enda ord från bloggarens dator.
  Visst är det märkligt, men nu vet ni hur det förhåller sig. Och likt dirigenten, som låter sin taktpinne vila, tystnar också doakören: det far säger, eller är tyst om, är alltid rätt!

  Die Partei, die Partei,
  die Partei hat immer recht . . .

  Herbert von Karajan skulle glädja sig hundrafalt över en sådan lydig orkester. Simon Rattle, en efterträdare till honom för världens, enligt sakkunskapen, bästa filharmoniker, inte fullt så mycket; han är ju mer "demokratisk" i sin ledarstil än demondirigenten.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jaha, nu förstår jag. Tack för upplysningen. Själv kan jag spela flera instrument. Och jag känner igen när någon trampar omkring i klaveret. Någon får lyfta på pianolådans lock och släppa ut en.

   Radera
  2. SvK valsystem med direktval till alla organ, där rikspolitiska partier bildar nomineringsgrupper, är unikt för kyrkor i världen och för ideella organisationer i Sverige.
   Ja t.o.m. de rikspolitiska partierna har inte direktval än till annat än till de lägsta delarna av organisationsträdet, d.v.s. styrelsen i respektive kommun. Till distrikt och riksnivå sker val via valde delegater i lägre organ.

   Att det finns andra potentiellt dugliga valordningar än den som SvK är ensam om i världshistorien, torde kunna vara en rimlig slutsats för andra än de mest inbitna valordningsfundamentalisterna.

   Radera
  3. Din oförmåga att se det vi ser avslöjas av att du hela tiden jämställer kyrkan och staten i fråga om organisation (inte lära). Samtidigt som du väljer bort att se att denna organisation har skapat en möjlighet för icke-bekännande kristna att förändra Svenska kyrkan lära, numera på flera punkter.
   Dessa sekulärt rekryterade "förtroendevalda" väljer även våra biskopar som väljer vilka som ska vigas och partipolitiseringen har blivit en självrullande snöboll som man givetvis inte ser om man sitter mitt inne i den...

   Radera
 16. Bengt Olof Dike

  Du blir mer och mer patetisk. Du stöder dig på statistik som inget stöder din tes om orsaken till nedgången av antalet medlemmar inom Svek. De samband du tror dig se är nonsens och inget annat .

  Vad gäller att bekymra sig om SveK´s ekonomi? Nej, jag bekymrar mig inte speciellt om denna- SveK som organisation utan ens ambitionen att vara en Kristi Kyrka har ingen framtid. Den kommer däremot säkert att vara länge nog för att försörja Dig och dina kolleger samt de nickedockor Ni tillsatt.
  // HH
  //HH  SvaraRadera
 17. Kort svar på långt svammel: Om Dag och Sören är eller har varit
  vänner trots olika åsikter, så lär dom kunnat skilja på sak och per-
  son. Sådant hedrar båda men ändrar inte på förhållandet. BOD du
  talar väl om frikyrkorna. Varför tar du inte partiet med dej och för-
  söker bli ledare i en större pingstförsamling? Dom har fina körer,
  som skulle kunna doa dej. Men slink nu inte hit och dit!

  SvaraRadera
 18. Till mina kritiker ovan!

  Märkligt, märkligt, att Bloggardags tystnad över Sören Ekströms artikel med ett enda ord ifrågasätts, snarare ägnas förståelse! Ekström,som så rakt på sak skriver partipolitiseringens lov i Svenska kyrkan! Tala om att skilja mellan sak och person!
  Sedan är det mer än önskvärt om kritiken mot - och föraktet för - förtroendevalda tystnar och denna grupp i stället hyllas för sina många insatser för kyrkan: bredd, tyngd, engagemang, folklig demokratiskt förankring, röster för "dessa mina minsta", etc, etc.
  Kan inte var och en av er äntligen förstå att de förtroendevalda är en ovärderlig resurs för Svenska kyrkan som kyrkan sannerligen inte kan vara utan?
  Vad blir det då av vår månghundraåriga stolta kyrka?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. BOD, du missförstår hela tiden (medvetet?). Argumenten mot de sekulära partiernas medverkan i de kyrkliga valen handlar inte om argument mot att människorna kandiderar.
   Kan du skilja på sak och person, på parti och kandidat?

   Radera
 19. Det märkliga BOD är att Du inget förstår av vad som händer och sker .
  SveK är på fallrepet och kommer att så förbli tills / om den vänder åter att vara en kristi kyrka. Det allmänna prästadömet är inte så allmänt som Du tycks vilja ha det till. Det är som DS påpekade. De troendes... Där saknas mycket av idag. Likaså är Du blind och låtsas inte begripa att det Ni styr inte "bara" är det organisatoriska- Ni har tagit över allt även läran och skapar en kyrka som inte längre vare sig är eller ens försöker vara en Kristi Kyrka.

  Det är inte frågan om att "vissa svartrockar" inte i allt får som de vill. Det är fråga om trots mot Kyrkans Herre som är det allvarliga och i längden innebär slutet för SveK och så må det då gärna vara.

  HH

  SvaraRadera
 20. Till (särskilt) HH!

  Din fundamentalism i bemärkelsen att det förhåller sig si eller så i kyrkan, att den går under, om läran ej ändras, att nuvarande lära är "trots" mot Herren, etc,etc, etc, är uppenbarligen så cementerad, att fakta, förnuft, statistik och verkligheten ej kan ändra den. Med andra ord är Du åsiktsmässigt obotlig, vilket skall beklagas.

  Jag är dock övertygad om att Svenska kyrkan, trots dess fel och brister, överlever både Dig och mig, dvs Dina groteska svartmålningar av alla de tusentals förtroendevalda, som med glädje och övertygelse såsom kyrkvärdar hälsar församlingen välkommen på söndagsgudstjänsterna eller av omsorg om kyrkans framtid fattar kloka beslut vid KR- och KF-mötena.
  All heder och beröm åt dem! Jag VET nämligen vilket engagemang de har för kyrkan, medan Du datorpladdrar rakt ut i luften som inte är något annat än självpsykologiska försök att stärka den fastlåst felaktiga och för såväl de förtroendevalda som kyrkan kränkande åsikten!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det finns exempel på "förtroendevalda" på sekulära partier listor som i kyrkan satt kyrkan främst, men det finns också många som i kyrkopolitiken satt partiets sekulära ideologi först (även om det allt som oftast kläs i fromt språk, till vilket de politiska tillsatta biskoparna varit behjälpliga). Enbart förekomsten av den andra kategorin visar på det orimliga i systemet, men min övertygelse är att kategori två är i majoritet. Om man inte är lojal med partiet i kyrkopolitiken så ryker man ur alla listor, vilket är självcensurerande.
   Allt bygger på det felaktiga axiomet att kyrklig demokrati ska vara en spegel av den sekulära.
   Kom ihåg BOD, inte ens i våra Nordiska grannländer finns sekulära partier i kyrkans val, SveK är unik! Till det sämre i detta fall!
   Men i allmän svensk positivism är väl vi "föregångare" trotts att kyrkan inte växer...

   Radera
 21. BOD, inga svartmålningar! Det finns "förtroendevalda" som trots
  sitt partimedlemskap ändå försökt sätta församlingen och Guds
  rike före partiprogrammet. I vissa frågor kan de ha varit kluvna,
  och det är skäl nog att slippa alla partiprogram i kyrkan.
  Följer man "utbildningen" enligt KT:s pågående program, så har
  man snart insett vad kyrkan står för. Har du gjort det? Hit och dit.

  SvaraRadera
 22. Sven Andersson!

  -Ja, jag vet vad kyrkan står för, vilket arv kyrkan förvaltar och vilken betydelse kyrkan har för även många, som inte brukar besöka söndagsgudstjänsterna. Allt detta är sannerligen värt att försvara och inte förtala. Oförskämdheter om och nedvärderingar av kyrkan är särskilt malplacerade, när de emanerar från dem som är, eller anser sig vara, teologiskt bildade och representerande den enda "riktiga" tolkningen av den sanna teologin.

  Den som med denna bakgrund talar illa om vår folkkyrka placerar sig på en sådan hög häst, att fallet blir särskilt kännbart.
  Därför gör Du klokt i, Andersson, att alltid styra Din tunga.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den som har en övertygelse i strid med politikerna i Svenska kyrkan ska "styra sin tunga". De som sitter med vid maktens köttgrytor och har genomdrivit selkulariseringen genom sina partipolitiska mandat får breda ut sig hur som helst och tala hur illa som helst om sina meningsmotståndare, eller hur BOD?

   Radera
 23. Har man styrt i diket, så är det inte lätt att komma rätt...

  SvaraRadera