tisdag 18 mars 2014

Falls Church och Skene-helighet

Lunds stift väljer biskop i dag men det blir väl två valomgångar, allt annat vore överraskande. Jag kollade presentationerna lite snabbt. Det tycks som om ingen ställt den avgörande frågan - nämligen vilken biskopskandidat som talar latin så hyfsat att biskopen kan träda fram vid doktorspromotionerna i Lunds domkyrka och, utan att stava sig, rätt be sitt Pater noster.

Vilka frågor en biskopskandidat rätteligen ska få, kan jag lägga ut efter det vi ser hur första omgången ter sig. I väntan på det kan vi vända blickarna mot TEC, den US-amerikanska episkopalkyrkan. Nu har Högsta Domstolen i Virginia beslutat sig för att inte överpröva tidigare domar, ser jag i Washington Post. Falls Church hör till TEC:s tillgångar och den gudstjänstfirande församling som bröt upp har inte äganderätt till den. Här som där. Och resultatet blir - vad då? Att de som firar gudstjänst gör det i en sporthall eller så medan den kyrka där de hade sitt andliga hem ser en liten skara modernister fylkas. Jag menar, när en församling på 3000 - och nu talar vi gudstjänstfirare - drar från TEC och vill höra samman med den mer ortodoxa anglikanska gemenskapen, då är det många som har problem. Men jag, som varit med om att bygga kyrka, kan känna med de kyrklösa och andligen hemlösa.

WWJS - What Would Jesus Say? Det får vi veta när världens tid är förgången om vi inte redan vet det. Är någon stolt och glad just nu? The Presiding Bishop? Kanske inte helt. Hon har /faktiskt på min dopdag den 19 dec/ anmälts för "misconduct" av American Anglican Fellowship Inc, fick jag besked om innan jag skulle gå till sängs i går kväll. Nyheten kom ut i går eftersom uppgifterna läckt ut. Anmälarna beklagar. Men då är det lika bra att alla vet att saken gäller Canon IV.6.2. och Can. IV.1, The Presiding Bishop kan ha brutit mot den grundläggande kallelsen i dopet: "holiness of Life and accountability to one another".

Från Washington Post är kanske inte steget till Borås Tidning så längt. I Skene har - häpnad! - en kvinnlig präst för första gången lett en högmässa. Den mediekritiske kanske undrar om det inte faktiskt var fler kvinnliga präster som ledde gudstjänster i Svenska kyrkan i söndags än manliga, eftersom kyrkoherdarna oftast är upptagna med angelägnare sysslor och kvinnor är i majoritet (väl?) bland komministrarna. Hur var det?

Först var det "verkligen på tiden" och S-politikern tycker att det var sorgligt att "vi skulle behöva vänta på något så fullständigt naturligt". Nå, den som väntar på något gott. Och det var sex gånger så många i kyrkan som vanligtvis. Det betyder 312 personer.

Stiftsadjunkten Josefine Callenberg predikade om "en högst aktuell samhällsfråga", nämligen tiggarna på Avenyn.
Avenyn i Skene?
Nänä. I Göteborg!
Riktigt vilken poäng stiftsadjunkten kom fram till, framkommer inte i Borås Tidning, den lokala kollegan till Washington Post.
Glädjen var stor. En bloggkommentator skrev: "Härlig predikan! Lycka! :)"

I Marks kommun kan det mesta hända.
Ni minns den lokala kyrkopolitikern i Berghem, som fick sin postlåda sönderslagen och anklagade kvinnoprästmotståndarna för illdådet. Till sist haffade polisen en mopedburen yngling, som befanns vara skyldig. Huruvida han verkligen var kvinnoprästmotståndare, fick vi nog aldrig veta. Fast i Marks kommun kanske kvinnoprästmotståndet är utbrett bland 15-årig mopedburen ungdom?

Men så här i fastetider, får man fråga: Det Kristi kyrka sysslar med - gudstjänster och prästämbete och sånt - är det verkligen något som faller in i kategorin "fullständigt naturligt" eller något som går vida utöver det vi uppfattar som fullständigt naturligt? 

När nu Callenbergs insatser var så uppskattade, kan man inte be henne komma nästa söndag också? Och nästa igen? Och nästa ...? Eller är det något lurt?
Blev det folkväckelse med kvinnor som präster som man på 1950-talet sa att det skulle bli?
Frågan är fri, bara den är ärlig.

58 kommentarer:

 1. "Nytt vin i gamla läglar - eller tvärtom. "
  Det kunde vara Anders och Dags gemensamma motto.
  Men-och det är frågan-hur blir det då med relationen med honom som gör allting nytt och bjuder in oss att dricka det nya vinet i de nya läglarna; relationen med honom som vi ska gå framtiden till mötes med.
  Jojo, den gode Luther var ju stark i latine, men svagare i Grekiskan; nog kan jag morra mitt Pater 'emon.
  Det är ju latinet som förvillat Luther i hans tolkning av nåden hos den gode Paulus, hos vilken nåden är något som kostar på. ..
  "Tiger"-med morrhåren på helspänn -klockan två kommer första omgångens resultat i DM i prästerskap för de gamla danska kolonierna Skåne och Blekinge. Tacka vet jag hällebergaskogarna och dackemarkerna.Jag drar mig nog tillbaka dit.Utflykten till det Grundtvigianska föll inte helt väl ut. Jag saknar den rätta upprorsandan i Danmark også...

  SvaraRadera
 2. Det är nästan lite rörande att någon kan bli så hänförd över en kvinnlig präst i den kvinnodominerade Svenska kyrkan.

  För övrigt skulle det vara intressant att veta hur hon fick ihop tiggarna med den kämpande tron. Men det kanske går, förutsatt att tiggarna på något sätt används som en ingång till det väsentliga. Man får väl hoppas på att reportern missade poängen.

  Själv deltog jag i en högmässa som leddes av en ack så förhatlig kvinnoprästmotståndare. Ordning och reda och god förkunnelse. Jag var glad hela dagen i går bara för det. Lycka!

  SvaraRadera
 3. I Skene visas vad "vanligt folk" i avkroken egentligen tycker och tänker.

  Kanske har (sken av) gammalkyrklighet och rent av viss kyrkogångssed upprätthållits. Mest berodde detta kanske på, att man till den för det fräsiga prästerskapet oattraktiva avkroken förvisade de icke havliga och mossiga f a inte säga lavbevuxna prästerna. När tillfälle gives visar vanligt folk att man egentligen tycker och tänker som man gör i stan. Kanske inte ifråga om varg och älgjakt dock, men väl i fråga om kvinnliga präster.

  Högby, Slätthög och Skene blir snart kyrklig ödemark.

  KJ

  SvaraRadera
 4. Ja, det låter fruktansvärt, att predika om tiggarna och då inte ens tiggarna i Skene! Typiskt kvinnliga präster att inte förstå att om man bor i Skene får man endast predika om tiggare i Skene och ingen annanstans! Vilken man som helst hade fattat det.Och det förstår alla att det är stört omöjligt att få ihop tiggare med söndagens texter och tema. Bra att du sätter ner foten där, Sandahl.

  Har Jackelén blivit anmäld? Det betyder att hon har gjort något hemskt, för anmälningar har alltid en bra anledning, och anmälare alltid ett gott syfte och det som kyrkliga rättsliga instanser kommer fram till är oftast rätt och riktigt, det vet jag att Sandahl håller med om.

  För att inte störa Elisabeth med att "dra kvinnoprästfrågan" igen, även om bloggägaren själv verkar hm, göra det väldigt ofta, så avstår jag från att säga att det låter idiotiskt att tala om väckelse bara för att prästen är kvinna. Vi som är för kvinnliga präster tror att det viktiga är vad prästen förkunnar och inte könet. Och där kan det finnas saker att anmärka på för den som vill när det gäller vissa präster, kvinnliga såväl som manliga. Om jag nu inte råkade veta att det inte ligger för Sandahl att anmärka på andra.

  *blundar och håller för öronen och väntar på att helvetet brakar loss*.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att du bara orkar?!

   Radera
  2. Anna har säkert gjort lumpen och kastat handgranat. Utbildningen föll uppenbarligen väl ut och Anna gör nu täta övningskast på denna blogg. Dock frågar jag mig om de kastade granaterna inte mest är knallskott.

   Radera
  3. Jag måste nog anmäla avvikande uppfattning när det gäller uppfattningen att "vi som är för kvinnliga präster tror att det viktiga är vad prästen förkunnar och inte könet". Som jag ser det och upplever det så spelar just könet en väldig roll. Frågan om kvinnliga präster är den parameter utifrån vilket allting mäts och vägs i Svenska kyrkan. Meriter, förkunnelse och/eller duglighet bedöms först och sist utifrån denna princip, vilket har gynnat en drös män som knappast nått några högre höjder i en normal kyrka där andra kvalifikationer premierats. En del kvinnor har också gjort kyrklig karriär och där förefaller könet vara något av det absolut viktigaste man kan tala om för man verkar ständigt återkomma till det. Varför kan inte en större gudstjänst firas utan nervösa sneglanden om inte en eller flera kvinnliga präster medverkar och/eller leder densamma??! Om det i stället enbart är kvinnor så är det ju bara fint och ett tecken på hur bra allt är! Om en församling enbart har manliga präster blir församlingen, dess präster, övriga anställda (i synnerhet kyrkoherden!) och aktiva närmast misstänkliggjorda och stämplade som suspekta, reaktionära och trångsynta (de snälla epiteten....). Om däremot en församling har endast kvinnliga präster så är det ett tecken på hur bra det är i Svenska kyrkan och inga stämplingar och misstänkliggöranden och fula viskningar eller missnöjda grymtanden från stift och kyrkoledning hörs. Jag skulle önska mig biskopar och kyrkoledning som anstränger sig för att vilja hålla ihop kyrkan trots olika syn i denna m fl frågor. Det kräver offer och kompromisser från BÄGGE håll om det ska bli bra och vinsten för Kyrkans trovärdighet och Guds rike skulle bli enorm!!
   Arg kyrkomedlem

   Radera
  4. Hur ofta hörs inte saker i stil med " I X där jobbar bara män" vilket ofta innebär att de två, tre prästerna där är män medan musikerna, diakonerna, kamrern och församlingsassistenterna alla är kvinnor. / Markus

   Radera
  5. @Anonym 20:18. Jag kan ta tillbaka delvis det jag skrev och göra om mitt påstående till att "så borde det vara" att vi som är för kvinnliga präster inte bryr oss om könet. Det kan hända att det inte är så i dag, och att du har helt rätt i det du skriver. Att det ses som "jämställt" om bara kvinnor är präster vid en gudstjänst. (Jag är inte alls lika kyrkligt aktiv och medveten som jag var förr. och har därför inte tillräcklig kunskap om "nuläget")

   Kompetens bör alltid gå före kön - trots detta är jag som sfi-lärare för en viss "positiv särbehandling" när det ska anställas en ny lärare. Jag tycker inte att en manlig lärare ska anställas före en kvinnlig som har en bättre kompetens, men om två lika lämpliga kandidater söker en lärartjänst ser jag en poäng i att anställa den manliga sökanden. Trots allt har män och kvinnor ibland en aning olika perspektiv, och jag tycker det är viktigt att våra invandrare inte bara får Sverige presenterat för sig av en kvinna, som nu ofta är fallet. Detsamma gäller nog i kyrkan.
   Detta sagt,så bör alltså inte könet vara det första som avgör.

   Radera
  6. @Anonyma 17:36 och 19:43: Det är så OTROLIGT tacksamt att kommentera på denna blogg! Hela tiden dyker anonyma "muppar" upp och "orkar" skriva sådana meningslösa kommentarer som era.

   Och precis varenda gång vinner jag, eftersom jag, till skillnad från er, vågar stå för det jag skriver och inte sitter och "kastar handgranater"anonymt.

   Radera
  7. För övrigt undrar jag vad som hänt med Tant Svart!

   Radera
  8. De år jag har försökt debattera på denna blogg har lärt mig att här byter folk skepnad som kameleonter. Förmodligen också kön!

   Radera
  9. De av Nya Tant Lila förmodade kameleontiska könsbytena tyder väl på att denna bloggs läsare skulle vara nog så progressiva, väl inkulturerade och pekå?

   Radera
  10. Nu bör nog både Anna och den lila tanten ta och lugna ner sig, i det första fallet är det inte bra med tanke på "bipolariteten" och i det senare med tanke på åldern!
   /Antony

   Radera
  11. Könsbyte är nog vanligare bland anhängare av den nya religionen. Ett säkert sätt att göra karriär i den postkristna och hedonistiska organisationen som kallar sig för den Svenska kyrkan!
   /Antony

   Radera
 5. Men, Bloggardag, visst är det högst förträffligt om näste biskop i Lund kan latin. Men en Herrens tjänare på denna post bör väl också kunna tala med bönder på bönders språk, eller hur? När detta skrivs vet vi ju också att bara två kandidater återstår och att dagens valutgång var överraskande.
  Ge oss vänligen ett råd rörande vem som bör bli biskop: Modéus eller Tyrberg?

  Sedan, Elisabeth, kan inte en kvinnoprästanhängare ha en god förkunnelse med ordning och reda?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, och vem anser BOD bör bli biskop av de tu?

   KJ

   Radera
  2. Eftersom att BOD är en pragmatisk politruk anser han nog att den som vinner bör bli biskop!
   /Antony

   Radera
  3. BOD kanske väntar på att se vem som rekommenderas på denna blogg för att sedan som gamla högermän plägar göra med vänsterns förslag, helhjärtat arbeta för den andre?

   Radera
 6. Det är väl inte som när Söderblom gifte bort sina döttrar med lämpliga biskopskandidater, men episkopatet är fortfarande en släktträff. Johan Tyrberg är brorson till biskop Karl-Johan Tyrberg och fredrik Modéus är bror till biskopen i Linköping Martin Modéus. /Gustaf Björck

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ju mer korrupt en organisation blir desto mer liknar den en klan!
   /Antony

   Radera
 7. Det är väl bra att Skene-borna får reda på att det finns tiggare på gatorna i Göteborg! Varför ska man komma dragandes med lag och evangelium, med behov av omvändelse och annan gammal skåpmat?
  Nej! Vi behöver förkunnelse som avslöjar de förtryckande strukturerna i vårt samhälle! Vi behöver präster som kan filosofera över livet utan att känna sig bundna av gamla texter som för länge sedan borde förpassats till historiens skräpkammare. Om Jesus hade levt idag hade han varit både socialdemokrat och medlem i Fi, så det så! Och dessutom skulle han fått lov att definiera sig själv och inte låsas in i ett fack av diverse rabulistiska högkyrkliga präster som har mage att vara oppositionella, mot det GODA!
  Nej, Anna har helt rätt! Könet spelar ingen roll, jag tycker att man ska kräva minst lika många kön på innehavarna som det finns prästtjänster i VARJE församling! SKU ligger helt med i tiden, så det så!
  Kom inte och säg att utbrytarförsamlingar ska få ta någon kyrkobyggnad med sig. Hur skulle det se ut? Följer man inte med tiden borde man inte få finnas!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Se där! Äntligen någon som har nåt vettigt att säga på den här bloggen!!

   Radera
  2. @Anonym 18:45. Jag upptäcker en lucka när det gäller din bildning: Du har inte studerat den angelägna och samhällsomstörtande litteratur som mina tidigare kommentarer på denna blogg utgör.
   Hade du gjort det hade du sett att jag har stora problem med predikningar som talar om "ditten och datten" och är "allmänt uppbyggliga" i stället för att tala om och förklara texterna som lästs innan. DOCK har jag inte, trots ett gediget intag av predikningar i mitt tidigare arbete, erfarenheten att det är just kvinnliga präster som ägnar sig åt utsvävningar av detta slag, men kan du bevisa motsatsen, så gör gärna det.
   Jag själv är inte socialdemokrat, även om Jesus kanske var det,som du skriver, och har aldrig röstat rött överhuvudtaget - hittills vill säga - och jag skulle definitivt inte rösta på Fi. Kanske borde du dock först fråga vad Dag Sandahl själv röstar på och bekänna din egen partiillhörighet innan du skriver ett inlägg som ovan?

   Radera
  3. Har jag påstått att de kvinnliga präster du lyssnat på är flugigare än de manliga präster du lyssnat på? Har jag öht tillskrivit dig någon uppfattning i inlägget ovan utom att könet inte spelar någon roll, vilket leder till slutsatsen i vår kyrka att man måste ha olika?! Så argumenterar de flesta, och till synes du också även om du modifierar dig till ett "så borde det vara", men så ÄR det inte. Så var det inte när Jackelén skulle väljas så var det inte i Skene, så var det inte 1958 osv.
   Din idealbild av att man kan motivera kvinnor som präster med att kön inte spelar någon roll håller inte riktigt, men eftersom du bara verkar njuta av att bli motsagd utan att visa minsta intresse av förstå något annat perspektiv än ditt eget, så är nog denna kommentar ganska meningslös.

   Radera
  4. Värst vad du var snarstucken Anna! Läs inlägget igen innan du far ut och anklagar folk för det som inte står, det hör till att vara bildad att kunna läsa det som står...

   Radera
  5. " Om Jesus hade levt idag..." Skälet till att vi alls sitter här och vrider och vänder på våra små funderingar är väl att Jesus Lever idag. Vad är det annars för vits med det hela?

   Radera
  6. Anna, som så ofta roar bloggläsarna med sin ironi kan med fördel läsa Anonym 18:25 en gång till.

   Radera
  7. Det är nog svårt att förstå ironi om man har Annas problematik?!
   /Antony

   Radera
  8. @samtliga anonymer: Jag behöver inte läsa igen, jag förstod att det var ironi eller snarare satir och som sådan rätt kul. Dock är det mkt svårt att inte tolka det som står som att jag, eller kvinnor i allmänhet, eller kvinnoprästförespråkare, omfattar det åsiktspaket som framförs.Och det är det värsta jag vet, att få förklarat för mig vad "jag tycker" innan man förhört sig om vad jag tycker.
   Och det fanns en anledning till att denna satir kom just under detta inlägg och min kommentar: man vill kunna avfärda den kvinnliga prästen med att överhuvudtaget inte ha "dragit in" något som har med "evangelium" och dagens texter att göra, utan att hon enbart talade om tiggare, vilket man inte alls har något bevis för. Man har alltså byggt ett inlägg med ditföljande kommentarer på ett antagande, hur man "vill" att det ska vara, så att man lättare kan avfärda den kvinnliga prästen i fråga och de hyllande orden om hennes predikan.

   Radera
  9. Tja, Anna, vad vet jag, men allt det som står i inlägget som du kallade satir har framförts i debatten, om inte i detalj så i sak. Om du inte håller, fine! Att du kände dig träffad antyder dock att det är en öm tå, så kom igen, vad är det i dagens svenskkyrkliga elit som är så mycket bättre än vad inlägget ovan antyder? Vad är det som är så enastående annorlunda i din position?
   Att det skulle finnas en och annan präst i Svenska kyrkan idag som predikar evangelium i enlighet med Skrift och bekännelse (man såväl som kvinna) utesluter inte att satiren ovan känns rätt träffande! Frågan är vad som händer med en kyrka som medvetet bestämmer sig för att göra avsteg från Ordet? Misstag är en annan sak...

   Radera
  10. @Anonym 13:37. "Tja, Anna, vad vet jag, men allt det som står i inlägget som du kallade satir har framförts i debatten, om inte i detalj så i sak.".
   Ja, det är just det som är satir, som jag förstår ordet - man tar över motståndarens argument och spetsar till eller överdriver dem en aning, för att på så sätt kritisera någon eller något. Precis som jag gjorde i min första kommentar under detta inlägg.

   Jag förstår inte hur du tänker när du skriver att "jag känner mig träffad och att det är "en öm tå". Jag VAR träffad på så sätt att mitt namn nämndes i texten och buntades ihop med ett åsiktspaket som jag inte ville bli inblandad i. Och ett par av dessa skäl "som är så enastående annorlunda i min position" har jag redan nämnt.
   Jag har också på känn att du också skulle gå i försvar om du pådyvlades åsikter du inte har, utan att saken för den skull är "en öm tå".

   Radera
  11. Ja Anna, jag vet inte om det är lönt att försöka förklara, men gör ändå ett försök. Är det "bildning" att hålla reda på vad en kommentator på en blogg skrivit?
   Att pådyvlas åsikter jag inte har sker ganska ofta på denna blogg inte minst av vissa signaturer som "Anna" och nya tant lila som tror sig veta ansiktsfärger och diverse bevekelsegrunder som inte går att utläsa av det skrivna, men som ni ändå torgför. För att inte tala om kyrkoledningen som uppenbarligen anses ha rätt att sprida vilka lögner som helst om de misshagliga. Att du sällar dig till dem i din argumentation här är ju uppenbart, så om du inte vill bli förknippad med de åsikterna bör du kanske väga orden lite bättre och inse att teologiska frågor knappast bör avgöras med politisk retorik och politiska omröstningar, etc. etc.
   Notera också att det inte är vare sig Dag eller hans kommentatorer som beskrivit predikan, utan en journalist, baserad på en intervju! Det var alltså inte en nidbild utan en ögonvittnesskildring.
   Du var antagligen i Skene i söndags eftersom du vet att journalisten har fel och att prästen predikade bra?
   Satiren ovan är egentligen inte ens överdriven, jag har hört allt sägas i seriösa sammanhang, det överdrivna består möjligen i att det läggs ihop i samma stycke.

   Radera
  12. @Anonym 17:10. Vilken anonym är det jag talar med här? Är det samma anonym som förra anonym? Men jag förtydligar gärna: att kalla det för bildning att ha kunskap om alla mina kommentarer var ett försök till skämt.

   Vilka åsikter jag jag pådyvlat dig, och varför kallar du och alla andra som är "emot" mig här för "signatur Anna" när jag i motsats till dig inte kommenterar anonymt och alla kan se att jag faktiskt heter Anna - jag vågar till skillnad från dig stå för vad jag tycker och säger till någon.

   Kommentaren om åsiktsfärger skrev jag till dem som anonymt överhuvudtaget inte bemödar sig om att bemöta mina argument, utan sitter och tilldelar olika psykiska diagnoser till dem som inte delar deras åsikter, kombinerat med nedsättande tillmälen som "lilla gumman".

   Sedan förstår jag inte varför ska jag och nya tant lila buntas ihop - för att vi är kvinnor eller vad? Jag höll med ntl i hennes sista kommentar, men de som är "lite bildade" när det gäller kommentarshistorien på denna blogg (ursäkta skämtet igen) vet om att hon sannerligen "varit ute efter mig" så det ryker på denna blogg. Och jag kan garantera att vi inte är ett kollektiv.

   Som svar på ditt näst sista stycke - nej, jag var inte i Skene i söndags och "vet att predikan var bra" men var du det, och vet därmed att predikan "inte var bra"? Journalisten beskrev predikan som han gjorde, men bara denne journalists utsaga ger ingen som helst vägledning om predikanten i fråga höll sig till söndagens tema eller inte - vad är det som säger att "tiggare" inte kan kopplas samman till detta? Och på vilket sätt är det viktigt om tiggarna höll till i Skene eller i Göteborg? Hur vet vi om journalisten ifråga var insatt i kyrkoåret och dess olika teman och kunde koppla samman predikan med detta - om ett samband nu fanns? Det som refererats här säger att en journalist noterade att prästen talade om tiggare - sedan har många varit väldigt snara med att dra sina slutsatser utifrån detta, och det tycker jag är fel.
   Däremot kan de ju ha rätt, men då vill jag gärna ha lite mer bevis än vad som angivits ovan.

   Radera
  13. @Anna missförstår inte bara här, jag kom på henne att hon på sin egen blogg lade ut sådant som avhandlats här och som hon sedan helt förvanskade och förlöjligade och la ord i mun där som den hon bloggat med här aldrig sagt. Det är minst sagt fult.
   Om hennes blogg finns kvar vet jag inte.

   "Präst från Skara stift"

   Radera
  14. Don't worry, Skarapäst: Inlägget som du kände igen dig i finns i högsta grad kvar:
   http://entrevligtjej.wordpress.com/2014/01/06/forunderligt-och-minst-sagt-markligt-pa-dag-sandahls-blogg/
   och precis som påstods om satiren ovan så var det väldigt lite som jag behövt ändra från de verkliga kommentarerna som återfanns på denna blogg i samband med "muslimfrågan" och detta går att bevisa, även om det kräver visst jobb. Även om du verkar ha glömt det, Skarapräst!

   Radera
  15. Ja, om man inte kan se skillnad i teologi i fråga om att köra buss och att vara herde i Guds församling så är nog fortsatt samtal meningslöst...

   Radera
  16. Samt Skarapräst, så är det nog lite fel att skriva att "jag kom på henne med" då det var jag själv som påtalade mitt blogginlägg och hur jag uppfattade debatten på denna blogg, när den var som allra mest urspårad och nästan alla var anonyma troll som ville sprida muslimhat mer än något annat.

   Radera
  17. Men lilla gumman!
   Du svamlar här som alltid, och bjäbbar förstås. Inte så konstigt då att man inte vet riktigt vad man har skrivit, varken här eller på sin egen blogg. Jag vet väl själv vad jag skrivit här, och jag vet hur du sedan återgav det på din egen blogg. Du medger ju själv här ovan att du faktiskt har förvanskat mitt yttrande och raljerat över det. Du skriver ju: "Väldigt lite som jag behövt ändra från de verkliga kommentarerna"!!!! Ska man ändra texten när man återger vad någon verkligen har skrivit? Är det hederligt att göra så? Även en liten ändring kan betyda allt. Du kallade mej muslimhatare. Det framgår ingenstans i min kommentar att jag skulle uttryckt mej på det sättet, men med en liten ändring, som du skriver, går det förstås att få det dithän. Ändringen var "muslimhatare" och det är ett starkt uttryck som förändrar allt vad jag ville ha sagt. Du är inte hederlig i ditt argumenterande helt enkelt. Därför väcker du hos många en sådan avsky här på bloggen, även om du har dina beundrare också.
   Du babblar på alldeles för mycket utan att tänka dej för. Därför får du ibland ta tillbaka en del av det du skrivit. Tänk innan du skriver och var hederlig i debatten.
   Mitt inlägg här syftade till att varna andra bloggare här på bloggen, att de bör känna till att deras inlägg kan hamna på din egen blogg och förvanskas till oigenkännlighet, bara med att du, som du skriver, "ändrar väldigt lite från de verkliga kommentarerna". Nu var det sagt och tillrättalagt. Så, se upp för @Anna.

   "Präst från Skara stift"

   Radera
  18. Så sant, Skarapräst! Din kommentar ovan behöver jag dock inte "förvanska" det minsta, den gör sig förträffligt som den är! Här framgår precis och än tydligare vad jag menade i mitt satirska inlägg på min egen blogg. Fast min blogg var ändå lite snällare, tycker jag nog!

   Radera
  19. Men dessutom, Skarapräst, den präst som du känner igen dig i mitt inlägg och som jag döpt till Präst nr 1, säger just detta:

   "Det värsta är att hon beskyller mig för att sprida muslimhat när jag bara sagt att jag avskyr dem! Det är en milsvid skillnad som Anna hade förstått om hon kunnat svenska lite bättre."

   Och det är ju precis vad du har skrivit. Här borde jag snarast beskyllas för att sno ett citat rakt av och inte nämna att det var den anonyme figuren "Skarapräst" som jag snott det av. Ska det kallas satir och inte återgivande av verkligheten bör man nog förvanska mer än jag gjorde just när det gällde denna kommentar.

   Radera
  20. Lilla gumman!
   Tänk om du kunde hålla dej till sanningen och inte förvanska detta ännu mer. Skulle jag inte veta vad jag själv skrivit? Skulle jag sett fel på det inlägg du citerade ur min mun? Du sjunker ännu mer i min aktning därför att du inte vågar stå för dina handlingar. När du nu bevisats gjort fel, erkänn då det och försök inte slingra dej ur dessa ohederliga och osmakliga metoder.
   Men, som jag tidigare påpekat, du bjäbbar alldeles för mycket och vet inte riktigt var de olika bokstavstangenterna sitter på tangentbordet. Är det så, eller har du en bättre förklaring? Nä, tänkte väl det.

   "Präst från Skara stift"

   Radera
  21. @Skarapräst: Fresta inte mitt tålamod så mycket till, för då kan det hända att jag plockar fram fler citat, och då kommer det att bli mycket jobbigt för dig. Men här är ett exempel som återfanns under detta inlägg:
   http://bloggardag.blogspot.se/2014/01/den-lille-pilten.html

   Snabel-Anna!
   Jag har nu påpekat det flera gånger; Du läser dåligt vad andra här skriver. JAG HAR ALDRIG SKRIVIT ATT JAG HATAR MUSLIMER, MEN DÄREMOT ATT JAG AVSKYR DEM.

   Det intressanta är dock att jag aldrig påstod på bloggen den anonyme figuren "Präst från Skarastift" var "inspirationen" till min parodiska text på bloggen, där "präst nr " fick säga detta, utan det är du själv som framfört detta. Så konstigt att du kände igen dig så väl, trots att jag "förvanskat" så mycket!

   Jaså, är jag "avskydd" här på bloggen? Kanske kan övriga bloggläsare få tala för sig själva? Jag vet att du och en annan anonym signatur jagar mig och andra kritiska kommentarer skrivna av kvinnor (tonen har varit densamma i samtliga fall) samt vid enstaka fall några mer, men annars har jag inte känt så mycket avsky, så länge jag inte talar om "muslimer". Jag har däremot sett folk huta åt dig och din ton flera gånger - borde du kanske fundera lite över det i stället för vad andra tycker om mig?

   Radera
  22. Men lilla gumman!
   Du svamlar vidare och bjäbbar så du snart inte ens kan tro på dej själv. Det verkar som att du citerar mej rätt här nu då äntligen, att jag inte hatar muslimer, men att jag avskyr dem. Om du kunde det svenska språket lite bättre så skulle du insé att det är en väldig skillnad i de uttrycken. Nu verkar det som om du uppfattar att , bara för att jag sagt att jag avskyr muslimer, så kopplar du ihop detta som att jag avskyr dej!!! Vad i hela världen får du allt ifrån? Jag vill betona; jag har aldrig sagt att jag avskyr dej. Om andra gör det, ja, det är möjligt. Det verkar så. Jag kallar ju dej "lilla gumman", det är väl ändå ett vänligt tilltal och har väl inte alls med avsky att göra. Hur kan du få det till det, det övergår mitt förstånd. Tagga du ner lite grann och gå inte på som du gör, så kanske du blir accepterad här du också.

   "Präst från Skara stift"

   Radera
 8. Väl att Du finns. När dysterheten griper tag är det väl att det finns en Dag

  SvaraRadera
 9. Alltså. Undersöker du J Callenberg litet närmre inser du snart att ni har mer gemensamt vad gäller förkunnelse, kärlek till kyrkan och stöd till motståndare som av SvK behandlats illa. Hon är i någon mening lärjunge till Bo Brander.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, snacka om att hoppa på fel person... Det finns uppenbarligen många, som i sin iver att förfasa sig över präster som är kvinnor och deras "hantverk", undlåter att göra lite basic efterforskning. Josefine Callenberg är en av de präster som tydligast propagerat för Svenska kyrkan som bordsgemenskap och inte åsiktsgemenskap - där även de som tvivlar på att kvinnor kallas till att bli präster är inkluderade.

   Berit Simonsson kanske kan upplysa sin kollega i nomineringsgruppen om Callenbergs ingång och uppfattning? De var nämligen två av medlemmarna i "Kvinnor runt Jesus" som bland annat skrev ett inlägg i Svensk Pastoraltidskrift år 2011. Deras brev kan läsas på Frimodig kyrkas blogg, 2011-06-10;

   http://frimodigkyrka.se/category/ambetsfragan/

   Att ironisera och förlöjliga Callenbergs predikan utan att själv ha lyssnat till den tyder också på dålig research. Jag blir så besviken på Frimodig kyrkas företrädare Dag Sandahl och hur han uttrycker sig. Det skadar allvarligt förtroendet för nomineringsgruppen, som jag i grunden hyser stor respekt för.   Det här är bara för pinsamt...

   Radera
 10. Jag blir städse oroad när Gud fader själv sänder ut Tor att dundra på oss.
  I ett sådant läge håller jag gärna Johan Tyrberg i handen.
  Men inte ska vi här i de gamla danska provinserna ge bort våran " Figge " till smålännigarna.Jag som fantiserat om biskopsmannen Dag inmuhrad i Östrabo. ..
  Uffe Berggren

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du menar väl att om candidatus är otrygga kan de få hålla dig i handen? !
   Tiger

   Radera
 11. USA:s episkopala bekännelsetrogna får nu frågan om de älskar Kyrkan och dess Herre mer än vackra byggnader och institutioner. Det verkar som om svaret på många håll är ja. Frågan ställs även till oss svenska lutheraner. Hur svarar du?

  Borde man förvånas över en kyrkoledning som driver denna linje eller se det som ety tecken på vilken andlig makt som finns bakom?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du har så rätt, jag har mött några av dem som drivits ut i kylan av TEC och det är skrämmande likt SvKy med den stora skillnaden att i USA följer församlingarna med sin utmotade herde som fortsätter predika evangeliet, missionera och bygga församling. I vårt land synes vi sitta fast i ett kommunalkyrkligt tänkande som påskyndar fallet...

   Radera
 12. Två gånger Anonym samt KJ och Gustaf Björck!

  Ordet "politruk" används alltid i anklagande, nedvärderande och av vissa kyrkliga debattörer, för vilka fundamentalismen är som fastgjuten i tänkandet, åsikterna och diskussioner med meningsmotståndare.
  Att till denna grupps företrädare säga att man företräder en demokratisk, öppen folkkyrka, som med sin vida famn öppnar portarna för alla och inte toppstyrs av endast en ansvarslinje (i stället för den dubbla) är oftast detsamma som att hälla vatten på en viss fågel.
  Detta beklagas djupt men är den av många verksamma i Svenska kyrkan upptäckta sanningen.
  Signaturen KJ hoppar uppenbarligen oombedd in i Bloggardags ställe med tanke på min fråga vilken av de återstående biskopskandidaterna i Lunds stift som Dag rekommenderar.
  Lika oombedd svarar KJ med en motfråga. Jag tänker inte svara på densamma.

  Gustaf Björck slutligen ser uppenbarligen släktgenetiken i stället för väljarrösterna som ytterst utslagsgivande i biskopsvalets andra del.
  Ja, det är också en infallsvinken i förklaringen till att ingen av de aktuella kandidaterna uppenbarligen passerar hans nålsöga.

  Men, Björck, glöm inte att också i slutröstningen gäller elektorernas röster, som med bred marginal överskrider tusentalet.
  Kyrkfolket har då fått säga sitt.

  Björk däremot?
  Ja, jag dristar mig faktiskt att tro det. Frågan är bara om han vill tillstå det i denna bloggs kommentatorsfält. Vi får väl se.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Politruk är inte mindre nedsättande än ditt flitiga bruk av epitet likt "fundamentalist" och "doa-kör", så om du känner dig träffad kanske du skulle se om ditt eget språkbruk...

   Radera
  2. Det är ju när den ena delen av den dubbla ansvarslinjen tar ansvar för det som åligger den andra genom vigningen som konflikterna tar fart på riktigt! Särskilt när dessa tillsätts genom sekulära partier för att driva de sekulära partiernas ideologi över läran!
   Du har varit en del av det systemet och det är förmodligen för mycket begärt att tro att du ska förstå detta perspektiv, men kanske går poängen in någon gång.
   Den dubbla ansvarslinjen var något fint som var värt att kämpa, men S=Engberg i spetsen och de andra sekulära partierna i släptåg har för lång tid förströ det fina i detta.
   Vem som blir vald i Lund? Det är inte lätt att sia om, Modéus har gjort vad han kunnat för att framstå som Jackeléns efterföljare, men alla som känner honom vet att han har med kyrklighet i sig än så. Tyrberg var en gång en ung präst som föreläste om Bibelns trovärdighet, men nu framstår han som mitten av mitten i kyrkan.
   Helt klart är att vilken kandidat det än blir så har Lunds stift ändrat kursen något. Inte tillräckligt, men även små ting kan glädja...

   Radera
  3. Jo, nog kan man med dessa två kandidater andas ut! Dessutom måste man nog framstå som acceptabel i alla valprocesser, d v s lägga sig i mittfåran, var nu än denna befinner sig för tillfället.

   Radera
 13. Christer, Präst19 mars 2014 kl. 18:54

  BOD! - En försynt fråga : Går du varje söndag i kyrkan? - och om ja, i så fall varför...? Lite nyfiken om du ursäktar...

  SvaraRadera
 14. Anonym ggr två samt Christer:

  -Det verkar som om Anonym 1 är mer träffad av mina citerade ord, som - tycker jag - ganska bra återspeglar verkligheten än jag avordet politruk.
  Därmed raskt över till Anonym 2, som uppenbarligen inte vill kännas vid att den aktuella ansvarslinjens nedvärderade företrädare är i demokratiska val utsedda för att ansvara för kyrkan och dess framtid, inte för att - som påstås - driva sekulära politiska frågor.
  Denna nidbild finns alltså fortfarande hos några, som har så förfärligt svårt att acceptera demokratin i kyrkan.

  Så var det alltså Christer, som av någon anledning undrar om jag går i kyrkan varje söndag.
  Ja, jag går i kyrkan men inte varje söndag. Då jag inte går brukar jag ibland se och höra den TV-sända gudstjänsten.
  Varför jag går i kyrkan?
  Vet inte Christer det som själv är präst?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera