tisdag 4 mars 2014

Ekumenisk komplikation - eller?

Borgågemenskapen är en ekumenisk gemenskap och innefattar anglikaner i England, Wales, Skottland, Irland samt lite små lokala nationalkyrkor på iberiska halvön, dessutom en uppsättning lutheraner i Norden, Balticum och Tyskland. När de engelska biskoparna den 15 februari 2014 på nytt avvisade "same-sex-marriage" borde det kanske spänna lite kyrkorna emellan, främst mellan Svenska kyrka och Church of England. För vad sa biskoparna?

I sitt dokument redogjorde de, efter att noga förklarat vad som tidigare förklarats att de med homosexuell orientering som fullvärdiga kyrkomedlemmar ska mötas med respekt, för hur frågan hanterats politiskt. I parlamentet röstade ingen Lord Spiritual för lagstiftningen om enkönat äktenskap. Lord Spiritual betyder ingen av biskoparna i överhuset, kan man förstå. Nu gick lagen  igenom men same-sex weddings är inte möjliga. The Church of England's  "doctrine of marriage remains the same, so its pastoral and liturgical practice also remains unchanged." Det blir inga välsignelsegudstjänster heller. Den som ingått ett borgerligt enkönat äktenskap blir inte diakonvigd, prästvigd eller biskopsvigd och det är inte "appropriate" för en diakon, präst eller biskop att ingå ett sådant äktenskap.

Så vad nu? Hur gör vi när en systerkyrka undervisar om äktenskapet på ett sätt som betyder underbetyg åt Svenska kyrkans trohet mot Kyrkans tro? Kan man anmäla Svenska kyrkan för brott mot den lag som anger vad Svenska kyrkan är om en systerkyrka så tydligt undervisar på ett helt annat sätt? Konstitutionsutskottet?`Åklagarkammaren? Eller ska någon helt enkelt skriva till den engelska kyrkans biskopsmöte och begära råd när värderingskonflikten blivit tydlig, dvs gjort tydligt att Svenska kyrkan avviker? Eller ska Borgågemenskapens kontaktgrupp, där vi företräds av dr Christopher Meakin, kallas in?

Kanske ingendera. Vi kanske helt enkelt ska låtsas som om det regnar och räkna med att vi i allt går före och de andra kommer efter?

25 kommentarer:

 1. Vi är bara ekumeniska när det passar oss... Varför ska vi låta oss hindras i vår progression av bakåtsträvare och mörkermän?
  Borgå är i praktiken en fjäder i hatten helt utan ansvar för Svenska kyrkan.

  SvaraRadera
 2. Nej, vi ska inte låtsas som om det regnar. Det är pinsamt - ytterst pinsamt - att en kristen kyrka, om än i all välmening och för att inte göra någon ledsen, förnekar att man-kvinna-förbundet är särskilt välsignat eller väldesignat.

  Men vi måste nu först av allt ta itu med könsbegreppsfrågan. Teol kand Wejryd tror ju att han har löst båda Ä-frågorna (ämbete och äktenskap) genom sitt geniala grepp att vårvintern 2012 bluddra bort själva könsbegreppen - han tror ju numera (uppenbart för alla som kan analysera sakernas verkliga innebörd) att a) det inte finns någon särskild vits med att ha en mamma (den sakliga innebörden av äktenskapsdeformen 2009) och att (eftersom???) b) även pappor kan föda barn. http://www.dn.se/debatt/jag-har-sjalv-andrat-asikt-om-steriliseringarna/ När ärkebiskopen så annulerade Svenska kyrkans tidigare remissvar och därmed öppnade för riksdagsbeslut i saken och Sverige (mirabile dictu!) införde nya könsbegrepp den 1 juli 2013 - det är alltså inte längre så i Sverige att den som föder sitt barn per definition är barnets mamma - var detta enligt mej gefundenes Fressen för både högkyrkliga och andra queerkritiker. Wejryd borde tvingas bort före den aviserade pensioneringen och könsbegreppsfrågan borde bli en given fråga i det förestående ärkebiskopsvalet (åtminstone Persenius, som självklart skulle grillas om sin äktenskapssyn - trodde jag!!! - borde se den som essentiell).

  Men hur har detta sakförhållande i verkligheten använts av oss queerkritiker? Har vi legat på journalister och teologer och för en intresserad (jo!) allmänhet företrätt de klassiska biologiska könsbegreppen (vaf... är "juridiskt kön" för något, betraktat såsom skilt från det biologiska)? Inte i särskilt hög utsträckning - trots att motståndet mot såväl ämbets- som äktenskaps-"reformerna" blir helt obsolet med de nya könsbegreppen! Bo Jonsson som celebrerar mässan på söndag kan ju vara den nyss prästvigda Ann-Marie (född tjej alltså och utan tanke på könsoperation). Och det till äktenskap anmälda paret Bo och Sven kan ju - biologiskt sett - nu vara så tvåkönat som någon kan begära (medan ingen dock kan begära att de ska dra ner byxorna inför en kontrollerande präst).

  Men Dag och andra fortsätter i huvudsak - trots någon enstaka rubrik "Sanslöst" om queerrevolutionen - att diskutera ämbets- och äktenskapsomgörningarna utifrån 1900-talets kontext. Wake up - vi lever i det helqueera 2000-talet nu! Och ska vi med någon som helst kraft och trovärdighet kunna kritisera ortodoxa kyrkor i öst och syd samt t.ex. Mekane Yesus-kyrkan och Tanzanias och Ugandas kyrkor - för deras ibland helt stinkande homofobi, måste vi naturligtvis visa att vi inte blivit helt queerifierade av våra politiska partier.

  SvaraRadera
  Svar
  1. I detta sammanhang kan vi citera AW:s efterträdare som säger angående frågan om äktenskapet i KM. "När den frågan började debatteras satt jag i kyrkomötet och jag trodde faktiskt inte att vi skulle lyckas få en stor majoritet för könsneutrala äktenskap och att det gick tror jag delvis har att göra med hur det hanterades i kyrkomötet där Anders, utan att gå i bräschen för en linje, ändå fick igenom beslutet" AJ:s ord i en tidningsintervju med rubriken "Måste kyrkan vara vänster".
   Det är nog med svenska ärkebiskopar som med Israels kungar. Väldigt få av dem blir godkända eller?

   Radera
  2. Här är en viktig tanke klart formulerad.

   Har vi väl sopat undan 'kön', har vi sedan ingen rätt att ifrågasätta det kvinnliga prästadömet. Kön befinner sig numera i olika stadier av de-/konstruktion. Alltså kan hädanefter ifrågasättare av kvinnor i ämbetet dra något riktigt gammalt och stinkande över sig.

   Ty alla äro vi numera hen i Kristus Jesus,
   och det rättom och packom vi oss efter!


   M Gunnesson

   Radera
  3. Andres Wejryd är facktiskt AGRONOMIE DOKTOR. Det är det inte många präster som är! Dessutom är han väl hedersstins eller nåt sånt.

   Anna B.

   Radera
  4. Nej, det är Anders Wejryd faktiskt inte! Han är Agronomie HEDERSdoktor! Det är skillnad det!

   Radera
 3. Religionsfrihet existerar endast för den politiskt korrekta eliten. Denna elit tolkar Guds vilja och menigheten får packa sig därefter. Varför inte en kyrka fri från avdankade fackföreningsledare, ledarskribenter och politiskt käbbel.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, och från teologer också. När jag låg i Lund mindes jag rådet från min församlingspräst att läsa så lite som möjligt, så att jag - som han uttryckte det - skulle komma upp genom skorstenen som en ren.

   Radera
  2. "Som en ren" var det, håhåjaja. Kan det möjligen vara samma "ren" som dyker upp i psalmens ord: "En dyr klenod, en klar och ren,..."

   Annars utökar jag gärna befrielselistan med kategorin obildade idioter.

   Radera
  3. Det finns faktiskt obildade genier också. Och bildade också.

   Radera
 4. Borgå, sa Bill, Porvoo, sa Bull, ekumenik och ecklesiologi - va e de, sa Måns!
  /Antony

  SvaraRadera
  Svar
  1. Undrar om KG Hammar och A Wejryd någonsin har ägnat sig åt komparativ svansmätning?

   Radera
  2. Variant på temat: Borgå, sa Anders, Porvoo, sa Antje, äktenskapet, va e de, sa KG!

   Radera
 5. Just nu behöver åtminstone inte jag låtsas som om det regnar, för här i östra delen av Sydafrika regnar det.
  När det gäller sakfrågan, borde väl det även omvända gälla: vart ska Church of England vända sig, eftersom en annan kyrka i Borgågemenskapen lär annorlunda om äktenskap mellan människor av samma kön? Är inte problemet för Church of England lika stort som problemet för Svenska kyrkan? Och skulle det inte då kunna vara så att vi delar problemet och vänder oss till varandra? T ex inom Borgå-gemenskapen.
  Det är ju kanske inte första gången i kyrkans historia som olika samfund kommer fram till olika saker i viktiga frågor. Just när det gäller äktenskapssyn avvikande från kristenheten i stort har väl Church of England en intressant historia att utforska? Svaret blir alltså: mer och djupare ekumenik. Även regniga dagar!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men hallå? Var det inte Svenska kyrkan som bröt överenskommelsen genom att införa en ny lära utan riktiga konsultationer?
   Rättspositivismen i vårt land omintetgör snart det teologiska samtalet helt och hållet.

   Radera
  2. Väl klart att AG tycker så. Han vill ju bli biskop.

   Radera
 6. Låt den engelska kyrkan göra sina egna ställningstaganden inte bara ifråga om äktenskapet utan också rörande ekumeniska kontakter med den svenska. Vad vi kan göra är möjligen istället det omvända och motionera till kyrkomötet om att SvK driver att CoE kastas ut ur Borgågemenskapen pga sitt bakåtsträvande beslut.

  SvaraRadera
 7. Svenska kyrkan lär egentligen fortfarande riktigt om äktenskapet, se:
  http://vocatioindelebilis.blogspot.se/2011/06/aktenskapet-enligt-svenska-kyrkans-tro.html

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag undrar hur många av SvK:s präster som rakt av läst Bekännelseskrifterna.
   Blir svaret 5%? Eller mindre? Kanske mycket mindre?

   Hur många har läst Bibeln rakt av?
   Blir svaret 30%? Eller mindre?

   Kanske är läror lite till skogs och till fjälls då inte så mycket att förundras över?

   M Gunnesson

   Radera
  2. Detta citat ur Bekännelseskrifterna visar ju att Läronämnden, som gav teologiskt Ok till reformen, inte har läst bekännelseskrifterna.
   Jag vägrar tro att de är så obildade att de inte förstått innehållet.
   Det teologiska civilkuraget är dock mikroskopiskt och skulle fått underkänt av Melanchton (liksom av alla Katolska, Koptiska och Ortodoxa kyrkor).

   Askonsdag imorgon. Var hittar man en askonsdagsmässa med syndabekännelse och beredelseord värt namnet? Det lutar åt premiär i S:t Sigfrigd för min del.

   Radera
  3. Tyvärr Rickard. Ditt citat är inte det senaste demokratiskt fattade beslutet i frågan och kan därför i vår positivistiska tradition anses ha giltighet. Dessutom fattades ju beslutet i Uppsala 1593 utan medverkan av (S), (M) och (C), så det kan inte anses vara demokratiskt öht.
   Alla teologiska frågor är underställda demokratin, ty "demokratin är en successiv uppenbarelse".

   Radera
  4. Prästlöftena i SvK enligt HB86 är helt i linje med det anglikanska uttalandet genom "Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära" (KO 1 kap. 1 §) Vilket biskoparna Hagberg, Persenius och Stiglund 2009 noterade med följande ord när de reserverade sig i Läronämnden: "Med starkt teologiskt stöd i Bibeln och vår kyrkas bekännelsetradition hävdar vi därför att äktenskapet inte kan definieras utan hänsyn till kontrahenternas kön." (Ln 2009:12y, s. 7).

   Radera
 8. Jag undrar egentligen mest över vad vår envetne debattör BOD har att säga i sådana här skiljaktligheter mellan kyrkorna. Är han lika blind i dessa frågor som i andra och enbart ser medlemsras som en följd av att SveK inte längre är en statskyrka utan nominellt är att betrakta som en frikyrka. En frikyrka som staten tagit makten över men inte ansvaret för.

  Det är i övrigt en lustig filosofi att sitta i KM , beklaga sig över medlemsraset som han dessutom skyller på i sammanhanget ovidkommande saker. Rekommendera SveK´s medlemmar att söka sig till andra kyrkor och andra bekännelser. Vet han inte vad det är SveK bekänner- officiellt- verkligheten är ju en annan. BOD som den politiske pragmatikern tycks inte bry sig -bara han får sitta kvar och måhända utse ännu flera nickedockor och medverka till ännu flera avsteg från den bekännelse som alltså SveK ännu hävdar sig vara bunden till och som åtminstone jag ser minimikrav för att i sammanhanget kunna hävda sig vara apostolisk.

  Jag hörde en gång G.A.Danell lägga ut texten om trons artiklar. Det var minst sagt intressant och lärorikt. Där var många åhörare även från andra kyrkor och jag minns att en katolsk präst bet sig bildligt i tungan för att inte utbryta i protester när G.A.Danell utan vidare avfärdade den romersk katolska kyrkan som en sekt. (Han tog då också upp faran för att SveK skulle gå samma väg. Hade han levt idag hade han nog haft svårt att erkänna SveK efter allt som hänt bara de sista tio-tal åren).

  Där BOD är den egentliga orsaken. Idag lämnar många SveK av tron på Jesus och tron att det som nu sker inom SveK omöjligt kan ha hans välsignelse. Det är inte bara ateister som tänker krasst ekonomiskt eller utövare av andra religioner - det är sådana som vill vara kristna men helt enkelt inte står ut längre med avfallet.

  Några söker sig till andra frikyrkor - då kanske främst den världsvida romersk katolska knappast till frikyrkor som pingströrelsen. De flesta torde dock helt avfalla.
  Oavsett hur skulle det trösta BOD vars enda bekymmer tycks vara medlemstappet och den därmed sämre ekonomin om vi drar till andra frikyrkor. Förutsätter BOD att vi skall fortsätta betala till SveK utan att där få höra Guds ord rent och klart förkunnat -detta skall vi höra i de andra frikyrkorna? Hur naiv kan man vara?

  Nej, SveK´s resurser räcker nog till många år än för att betala för sin politikerstyrda kader . Desom bokstavligen raserar det som en gång åtmånstone försökte vara SvK -apostolisk och i Kristi efterföljd.

  Anser han att SveK är något sådant idag ? Man kan undra och påminna sig vad en afrikansk biskop för några år sedan från hjärtat uttryckte.

  Han sa ungefär så här; Vi har mycket att tacka Sverige och dess missionärer för och vi är tacksamma för det vi har fått men vi kan inte längre följa Er . (Då hänsyftade han på Svek och avslutade med)
  Vår tacksamhet visar vi våra förböner om er omvändelse och i att vi nu framöver istället för att invänta missionärer från er skicka sådana till Er , sådana som kommer att undervisa er i vad Ni en gång lärde oss.)
  (BOD borde försöka ta till sig vad han antagligen engång fick lära sig om nonsenskorrelation- detta att två parametrar kan uppvisa ett skenbart oemotsägligt samband utan att så är fallet. Orsakerna kan i sin tur vara flera t ex att båda parametrarna har en tredje gemensam. (Ett exempel är t ex den ovedersägliga korrelationen mellan skonummer och intelligens- vore den inte nonsens skulle man med statistikens hjälp kunna hävda att i snitt är männen intelligentare än kvinnorna. Ingen vill väl hävda det? I alla fall inte jag fast det vore onekligen bekvämt att kunna hänvisa till statistik och korrelation -ovedersäglig sådan fast som sagt nonsens i diskussioner med det täcka könet.)

  När / om BOD förstår varför exemplet är nonsens kanske han också kan förstå varför hans eviga påstående om anledningen till SveK´s medlemsras på samma sätt är just nonsens
  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. HH, tack för påminnelsen om GA Danell. Jag hade också ynnesten att ett par gånger höra honom tala, och sannerligen vet jag inte om jag någonsin därefter känt mig så uppfylld av ett Sanningens och Nådens ord! Han framställs ju så ofta som barsk och svavelosande men jag uppfattade, så ung jag var, honom som en klar och orädd och evangelisk förkunnare.

   Mången gång har jag funderat på hur utvecklingen hade tett sig om han kommit på biskopsförslag i Skara 1951 (han hamnade den gången på fjärde plats) och till äventyrs utnämnts. Möjligen hade han då legat i läge i ärkevalet efter Brilioth...

   Se där en kontrafaktisk kyrkohistoria. Rena thrillern. Jag skänker idén till fader Dag, han om någon skulle säkert kunna skrivande en spännande och medryckande "gotisk roman". (Detta icke menat som ironi. Heller icke som en order. Utan som en vänskaplig begäran, en supplik.)

   GA Flanell
   som igår firade GT-dagen och idag Kött, farväl! med ena semla.

   Radera
  2. ...eller om han hamnat i Luleå som biskop något senare (det var inte helt långt ifrån, även om han väl i praktiken var diskvalificerad efter 1958). Jag fick i varje fall äran att kompa honom vid några mässor på 1980-talet i Norra Västerbottens lågkyrklighet, dit han som pensionär utsträckt sina predikoturer. "Får jag inte ton, så tar jag ton", sa han uppmuntrande till den tonårige orgelspelaren. Ursäkta namndroppningen, men apropå herr Flanells inlägg så...

   Radera