torsdag 27 mars 2014

Rör inte mina kompisar, inte ni kompisar heller!

Förre kyrkoherden Gunnar Bäckström passar på. Han är också före detta EKHO-ordförande och intresset ljuger inte. Nu ska prästerna i Mark få lära sig var skåpet ska stå. Kopplingen är förutsägbar.

Det finns inte en enda kvinnlig präst i Mark och Bollebygds kontrakt och det är 56 år sedan beslutet. "Kyrkorådsledamöter, ta ert ansvar." Från denna fråga är det inte långt till frågan om det gifta paret, ni vet. Kopplingen kan i förstone synas förbryllande men, det hör till de gångna dagarnas tydliga insikter, på något sätt tycks de höra samman.

Märker ni tekniken? Bäckström utnyttjar ett överläge. Det är mobbarens metod. Varför ska den accepteras i kyrkolivet?

Tro nu inte att jag är ovän med Gunnar Bäckström, Vi badade bastu i Lund när vi var studenter och talade om många frågor. Men det betyder ju inte att man måste köpa mobbingen nu? Jag är vän med kontraktsprosten också. I en kria i Borås Tidning nämner Gunnar honom vid namn för EKHO hade ett EU-stött projekt som inte var välkommet till Marks och Bollebygds kontrakt. "Kontraktsprosten, då som nu, Anders Reinholdsson sa skarpt och bestämt nej." Det tror jag inte. Inte ett dugg. Men han kan ha sagt att kontraktet självt lägger sitt program och den han sa det till var en av hans vänner, en kyrkoherdedotter från bygden, väl?

Bäckström kräver lojalitet av de förtroendevalda, lojalitet mot kyrkans ordning. Enligt Svenska kyrkans ordning har Owe Johansson agerat - så vad gäller bråket? Bäckström kräver också att polisen måste bli mer aktiv, vilket indikerar att han har insyn i polisarbetet i Mark. Men det tror inte jag. Och så ska det köpas in regnbågsflaggor. Jag skriver i passivform, för jag vet inte riktigt vem maningen riktas till: "Köp in regnbågsflaggor, stora som små och hissa överallt, ta ställning, våga säga ifrån." Finns det regnbågsflaggor att ha i julgranen?

Men jag vågar säga ifrån. Det Gunnar Bäckström gör mot hederligt arbetande kollegor i stiftet är skamlöst. Han passar på tillfället att hugga på dem som klumpas ihop och utsätts för kritik för teologiska ställningstaganden, som Svenska kyrkan sagt är helt OK. Fromsint anför Bäckström bibeltexter därtill, om Rut och om David och Jonatan. Enkel biblicism och kanske - om man tog tidsmaskinen, lika överraskande för Rut, David och Jonatan som det måste varit för kontraktsprosten Reinholdsson att upptäcka sig vara person i BT. Texterna återfinns i Rut 1:16b-17 och 1 Sam 20:4, 17 och 41-42 (hopp i bibeltexten men i alla fall).

Bäckström passar på i GP också. Där underförstås försåtligt att det är något fel på präster och diakoner för de anklagas för att ha slarvat bort ett vigningslöfte: "Vill Ni i er tjänst följa vår kyrkas ordning och förverkliga er kallelse med Kristus som förebild:" Sällan har jag bett att präster inte ska vara samvetsömma, men det gör jag nu. Den försåtliga anklagelsen är ett stycke lag som ska trycka ner dem. Det får inte ske. På samma sätt använder Bäckström misshandeln, där det inte finns någon förövare gripen, och kopplar den försåtligt till konfirmandundervisningen. Vad har sagts där? Metoden är det försåtliga misstänkliggörandet.

Vuxenmobbing, solklar vuxenmobbing.
Bäckström fattar vilka som är utsatta och dem vågar han sig på och - på mobbarens självklara sätt - bjuder in andra att delta i verksamheten. Jag tycker det är ynkligt. Och sorgligt. En gammal kompis ger sig på mina kompisar. Jag ogillar sådant. jag trodde faktiskt aldrig när jag var ung och badade bastu med Gunnar att detta skulle vara den pensionerade kyrkoherdens sätt att umgås med bröderna. Allra minst som de uppgifter som Svenska Dagbladet var, som biskopen sa, "ger en starkt vinklad och delvis felaktig bild." På detta byggs nu resonemang, ställs krav och ageras. Man passar på.

Till dem som tror att jag på denna blogg tar upp frågan om kvinnliga präster och homosexuella vill jag anföra Kaiserns marginalanteckning om att de som inte tror att Ryssland-Gallien vill ha ett omedelbart krig mot Tyskland hör hemma på Dalldorf Asylum. Jag skriver om hederlighet, men kan förstå att detta begrepp uppfattas apart i somliga kristliga kretsar. Jag tänker som Kaisern: Dalldorf Asylum vore lämplig plats för dem som inte fattar att hederlighet är ett mitt underliggande kyrkliga tema. Att Dietrich Bonhoeffers far var chefsläkare på Dalldorf, ska jag ta upp vid något annat tillfälle.

3 kommentarer:

 1. Jag kommer ihåg GP:s förvirring för några år sedan när det visade sej att (även) deras krönikör Tomas Sjödin inte vigde två karlar (eller för den delen) med varandra till ett kristet äktenskap. "Vi har närt en homofob vid vår barm" kunde de uppfattas tänka. Eller möjligen: "Kanske man trots allt inte behöver vara just homofob för att tänka att äktenskapet per definition är ett könsgränsöverskridande förbund mellan en man och en kvinna?"

  SvaraRadera
 2. Till mobbningens psykologi hör spelet om över- och underläge. Inte så sällan uppfattar båda parter sig som varande i underläge, det är ganska ofta så att mobbningen är ett sätt att ta sig ur ett underläge. Om Bäckström upplever ett underläge och försöker ta sig ur det, tillhandahåller modern feministisk och befrielseteroetisk maktanalys redskap att göra det, men tyvärr blir metoden ofta... just det... mobbning

  SvaraRadera
 3. Frågan är väl på vad i Codex Ethicus Gunnar Bäckström grundar sina texter i BT och GP på, och om det är ställt utom allt rimligt tvivel att texterna inte skadat det anseende en präst bör ha?
  Björn Fyrlund

  SvaraRadera