söndag 23 mars 2014

Sånt här älskar jag!

"Alla har rätt till kärlek", som det hette i manifestationen i Kinna eller Skene eller Örby eller vilken betydelsefull ort den än genomfördes. Riktigt vad satsen betyder, vet jag inte. Ska vi lagstifta i ärendet? Inte rätt till arbete men rätt till kärlek? Och kanske rätt till lycka också? Men jag älskar denna subtila stupiditet, tro inte annat.

Än mer älskar jag SvD:s uppföljning, där jag fick svar på vad biskop Eckerdal har att anföra apropå det ena och det andra.

I SvD inhämtar jag: “I samtal med unga har Owe Johansson rekommenderat läsning av bibeltexter med homofientliga budskap och upplyst om negativa konsekvenser av att leva ut homosexualitet.
Per Eckerdal, biskop i Göteborgs stift, tar avstånd från sådana värderingar.”
Biskopen menar att "det blir problematisk när man tolkar bibeltexter på ett sätt som går stick i stäv med vad kyrkomötet och biskoparna kommit fram till.”
Är det inte underbart att höra en biskop i en evangelisk-luthersk kyrka. världens största med idel fromma lutheraner som medlemmar som snart får en biskop sprungen ur en unierad kyrka uttala sig. Luther hade känt igen sig. Detta är den romerska argumentationen mot de evangeliska, rent 1500-tal och det vi ska fira att vi sluppit loss från år 2017.
 
Men hur är det? Anser alltså Per Eckerdal att det visserligen  finns bibeltexter med homofientliga budskap men man skall tolka dessa texter så att de inte är homofientliga? Här behövs nog ett besked av det där slaget där ja är ja och nej är nej. Vad gör vi om biskopen svarar ja? Kyrkomöten och biskopar står inte över bibeltexterna, det är grundläggande för de evangeliska. Och kanske ska vi nu fatta att alla kyrkosystem riskerar att bli korrupta och förkunna ett annat evangelium. Galaterbrevet 1:8  Kan vi upptäcka att det evangeliska ärendet på 1500-talet var att värna katoliciteten mot kyrkosystemet och det som var pk?
Hur var det Lenin sa? "Ju värre, desto bättre." Ibland spricker sammanhang upp. Som i dag när vi firat Jungfru Marie Bebådelsedag och läst Svenska Dagbladet.
 

37 kommentarer:

 1. Nu har vi det svart på vitt att det är kyrkomötet som bestämmer vad som är att betrakta som sant i fråga om Svenska kyrkans lära, det kyrkomöte som haft en majoritet av partimedlemmar i sekulära partier som inte skäms för att omforma en kyrka från dess bekännelse till en ideologisk lämplig att understödja makten i samhället.
  Detta borde även moderater fatta!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, vem skulle annars bestämma?

   Radera
  2. Ja men, det är då för väl att Gud sände (S), (C) och (M) och genom dem uppenbarade sin heliga vilja om äktenskapet som Han hittills dolt för profeter, apostlar, biskopar och troende i alla tider.

   Radera
 2. Var ska den söka själavård som brottas med frågan om homosexualitet? Det verkar som om Göteborgsbiskopen föredrar att man inte kan vara själavårdare på biblisk grund i en sådan situation. Detta är inget annat än ett förräderi mot människor som kämpar med en fråga som kan vara mycket svår. Åsikter är en ytlig sak men att inte kunna vägleda är det värsta./Gustaf Björck

  SvaraRadera
 3. Skulle det nu finnas en samlad svenskyrklig episkopal hållning som går stick i stäv mot det samlade biskopsbrevet från 1951 borde detta redovisas klart i stället för den förvirring som uppstår när spretiga personliga uppfattningar torgförs av enskilda biskopar? Biskoparnas ord från brevet under rubriken Om homosexualitet lyder enligt följande: Den som övar homosexuella handlingar bryter mot Guds bud. Därför få de nya bestämmelserna i den svenska strafflagen icke tagas till intäkt för den uppfattningen, att homosexuella handlingar äro etiskt försvarliga.

  SvaraRadera
 4. Biskop Eckerdal glömmer att nämna den välrenommerade läronämnden, som så vitt jag vet är det enda organ som uttalat sig teologiskt i frågan sedan 2000.
  Äras de som äras bör.

  I sammanhanget kan man ju nämna att kyrkomötet, med de flesta biskopars - och läronämndens - goda minne, har omdefinierat äktenskapet på ett sätt som går stick i stäv med bekännelseskrifterna.
  Så det är helt uppenbart att SvK har förpassat dessa till "historiens skärpkammare", för att uttrycka sig med förre ärkebiskopens vokabulär.

  Sola scriptura, dra mig baklänges.

  SvaraRadera
 5. Det känns trots allt gott att ha lämnat detta sjunkande skepp.
  Och att ha ha blivit räddad av livbåten – Kristi världsvida kyrka. Här är jag fortsatt medlem!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Intressant!

   Hur många här kommenterande är egentligen katoliker?
   Pingstvänner eller EFS:are?
   Ortodoxa?
   Helt enkelt utträdda till intet?
   Före detta utträdda och med tvekan återinträdda?

   Finns det ens enkel majoritet bland säkert svenskkyrkliga här?

   KJ

   Radera
  2. Jag är pingstvän, julvän, EFS-vän, ortodoxvän o katolik.

   Mera enhet, mindre småpåvedöme a la Eckerdals SveK.

   Amor vincit omnia (alltså inte att Kärleken är gud; utan att Guds kärlek övervinner allt i världen).

   Anders Gunnarsson

   Radera
  3. Det är alltid bäst att vara vänner, AG!

   KJ

   Radera
 6. biskop Bonnier spinner vidare på sin blogg:
  "Frågan är om en, som bärare av vigningstjänstuppdraget i Svenska kyrkan, kan lära ut ( i t ex undervisning och själavård) att utlevd homosexualitet är synd och samtidigt vara trogen Svenska kyrkans tro och lära?"

  Ibland undrar man...

  // John

  SvaraRadera
  Svar
  1. Varför undrar du John, stiftchef Bonnier är ju en av den nya religionens galjonsfigurer.
   Svkys nomenklatura visar upp ett närmast schizofrent drag, eftersom att "episkopatet" i princip är tömt på allt innehåll samtidigt som man i hbtq-frågan hävdar ett närmast absolut "magisterium". En postkristen organisation i fritt fall och fullständig förvirring!!

   Radera
  2. Glömde "signera".
   /Antony

   Radera
 7. Mina bestående intryck tar jag på allvar.Ett i högen:vissa högkyrkliga prästers rena mobbning av kolleger av kvinnligt kön.Ett annat:homofobin i vissa prästkretsar.
  Dag Sandahl:tänk om du började
  använda dina erfarenheter och ditt kunnande i teologi och församlingsbygge mer KONSTRUKTIVT.
  Jag anser att både blogginnehavare och kommentatorer behöver strama upp och till sig...
  Ulf H Berggren

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nog är det mycket som behöver stramas upp i Svenska kyrkan. Dag Sandahl är dock en av de sista som behöver strama upp sin blogg och sig själv.

   Radera
  2. Den siste ska vara den förste och den förste den siste. .
   -u-

   Radera
 8. Ja, under förutsättning att göteborgsbiskopen är korrekt citerad i SvD så ligger onekligen Svenska Kyrkan och vi medlemmar riktigt illa till. En biskop som så klart och tydligt pekar på sig själv och Svenska Kyrkans övriga biskopar och kyrkomöte som en större dignitet än Bibeln!!! Hypris?!

  Jag i Halland

  SvaraRadera
 9. Ulf H. Berggren, om det inte hade varit i denna tid, då de svarta fanorna börjar svaja alltmer över Europa, kunde man strunta i den här sortens skriverier och kommentarer, men just nu är de ganska otäcka. De är nämligen strängar på en lyra som spelar mycket farliga melodier. Svart och vitt, Dom och Vi, Vi som är Rätt och De som är Fel.... och vad hände en gång med dem och vad händer i världen på olika håll? Desto värre om man använder Bibeln som tillhygge för diskriminering och uteslutning!

  SvaraRadera
 10. Nog borde den här bloggen stramas upp, så att inget utrymme ges åt utträdda (katoliker och andra) som skriver "stiftchef Bonnier är ju en av den nya religionens galjonsfigurer". Det obehagliga är att för katoliken gäller detta omdöme alla lutherska biskopar, att de bara är stiftschefer. Det är den typen av nedlåtande omdömen om i princip alla lutherska kyrkor, som ger Dagbloggen ett dåligt anseende. Alla tror ju att katolikens förakt mot "de andra" (kvinnliga präster, homosexuella, m.f.l) är typiskt för den lutherska (högkyrkliga eller gammalkyrkliga) tron. Sedan undrar jag förstås med vilken sakkunskap Ulf H Berggren uttalar sig, när han skriver att andra borde använda sina förmågor mer konstruktivt. Vad är "konstruktivt"? .

  SvaraRadera
  Svar
  1. Som jag skrivit tidigare, LFL, dina hätska utfall har nått patologiska nivåer och du verkar vara i akut behov av själavård!

   Ge mig exempel på när jag, och andra katoliker, visat förakt för kvinnor och homosexuella?! Detta sätt att argumentera verkar vara typiskt för dig, och rättshaverister i allmänhet, d.v.s. att ständigt komma med icke underbyggda anklagelser!

   Vad det gäller det episkopala innehållet i Svkys "biskopsämbete" är jag knappast ensam om att konstatera att detta knappast existerar (vilket många högkyrkliga debattörer också hävdar), varför det blir logiskt att benämna herr Bonnier som stiftchef!
   /Antony

   Radera
  2. Du är ju ändå för rolig LFL: "Det är den typen av nedlåtande omdömen om i princip alla lutherska kyrkor, som ger Dagbloggen ett dåligt anseende." För oss andra står det nog klart att det som ger bloggen dåligt anseende inte är detta eller ens Dag själv utan att bloggen faktiskt har ett ärende i sanningens tjänst. Och sedan när är det på det viset att världen blivit så god att den renderar sanningssägaren anseende?

   Radera
  3. Men nu går väl du, LFL, lite väl långt i hätskhet?! Har Dag, vars blogg detta är och som har ansvaret för densamma, någon gång nämnt att han vill att enbart hittills icke utträdda ur Svenska Kyrkan ska kommentera här? Nej, tänkte väl det! Passar det inte den ene eller andre att läsa eller kommentera på Dags villkor så får vi väl låta bli!

   Jag i Halland

   Radera
  4. LFL

   Ditt katolikanfall säger allt om dig (dina nidbilder) och inget i sak.

   Man skäms i ditt ställe. Anders Gunnarsson

   Radera
 11. Har nyss avslutat en vårpromenad i ljuvligt solsken på min barndoms gator. Det var systers hund som skulle luftas och alltså drog i väg med mig. Att ha ingått i pensionärsståndet har sina ljusa sidor.

  Det sistnämnda kan man dock inte säga om alla kommentarer på den här bloggen. När den som försvarar kyrkans traditionella och i Skriften tydligt omvittnade äktenskapssyn rakt av stämplas som homofob, en person som föraktar och diskrimerar homosexuella, och inte bara det, utan över hans huvud svajar fascismens, rasismens och antisemitismens svarta fanor, då finns det just inte mycket mer att samtala om. Påståenden av det slaget är både vettlösa och oförskämda.

  Dessutom delar det tänkesättet, om något, in mänskligheten i två grupper, vi som tänker rätt och gott, vi som är humana medmänniskor i tiden, och de andra, de onda, otäcka, hatfulla och reaktionära som enbart hör en förgången tid till.

  Samtalet, det goda samtalet kristna emellan, där man lyssnar på den andre med respekt men framför allt med kärlek till kyrkans herre och vår gemensamma tusenåriga kristna tradition, kunde ju ha handlat om hur vi ska hantera den här frågan, äktenskapsfrågan, med respekt för det vi har gemensamt, det som förenar oss som kristna, och med respekt för den homosexuelle i vår mitt.

  Det hade varit konstruktivt. Det hade varit en nyttig uppstramning och något helt annat än att i en partipolitisk agendas tjänst göra vårt samhälles för stunden förhärskande vänsterliberala värdegrund till tolkningsnyckel för Guds ord och därtill den grund enligt vilken alla läror och lärare ska bedömas och om nödvändigt fördömas i SvK.

  Till slut kan jag bara säga att det är fascinerande att här se luftas antipatier mot de "påvliga" som påminner mig om min barndoms läsning av Fältskärns berättelser, där pater Hieronymus, jesuit till på köpet, inkarnerade det onda. Det känns på sitt sätt lika välbekant som "svarta damen", som med sorgslöja ner till knäna, vandrade längs Strandgatan .

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så sant. Det påminner mig om en predikan av Bo Brander (Ett år med Jesus). På tredje söndagen i Fastan (Kampen mot ondskan) säger han så här: En demoniserad kultur kännetecknas av att demonin gör människor stumma. Man vågar och kan inte säga saker som är rätt, i värsta fall säger man saker som är fel. --- En demoniserad kultur tvingar människor till tystnad, även när många vet att tystnaden är skadlig, eller att man borde säga någonting som är gott - men den demoniska kulturen tillåter det inte. Den demoniska kulturen vill vara ensam om tillträde till mikrofonerna. När demonin talar sker det med väldigt hög röst och väldigt låga argument.

   Radera
 12. De, som verkligen har läst vad jag har skrivit, kan inte komma och påstå att jag har krävt att personer, som har utträtt ur Svenska kyrkan, inte ska få komma till tals på denna blogg. Men de borde inte få använda bloggen till vare sig personagrepp mot andra debattörer eller till att smäda biskopsämbetet som sådant i Svenska kyrkan. Att vi Svk-medlemmar ibland kan använda hårda ord faller trots allt inom kategorin "kärleksfull kritik" och är inte ett angrepp på ämbetet som sådant utan snarare en kritik mot innehavaren. Att vi fortfarande är medlemmar i Svk vittnar ju ändå om att vi hyser en kärlek till och ett hopp om Svk.

  Sedan tycker jag inte att katoliker ska ta ordet "rättshaverist" i sina munnar. Vad är ni själva, när ni hyllar tjuvar, landsförrädare och biskopsmördare ur historien som religiösa föredömen. Att Gustav Trolle lät mörda biskoparna Mattias och Vincentius är allmänt känt. Han var ju dessutom medskyldig till långfredagsmassakern 1520 på uppländska bönder, vilket även var ett klart fall av landsförräderi. Mindre känt är att Brask hade stulit kyrksilvret i sitt stift och försökte föra det med sig ut ur landet, men blev ertappad. Han trodde kanske att stiftets egendom var hans privata egendom?. Det är så rättshaverister resonerar. De har sina egna lagar.

  Jag kan försäkra att i inget annat land i världen försvarar katoliker grova brott, som har begåtts av katolska kyrkoledare för flera hundra år sedan med samma nitälskan som i Sverige. Har ni så svag tro, så att detta är nödvändigt?.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Suck, det är uppenbart att du inte mår bra, LFL, och nu fortsätter du än värre på rättshaveristens spår, genom att igen pådyvla andra vad de inte här har hävdat ( med osammanhängande och irrelevant dravel)!

   Jag har säkerligen bett om ett tiotal källhänvisningar till dina absurda påståenden på den här bloggen men har fått till svars en "talande tystnad"!

   Min tes om att ditt försök att bli katolik troligtvis var, minst sagt, problematiskt och att du aldrig nådde den mognad och kunskap för att ta ett så stort steg, den tesen kvarstår!
   /Antony

   Radera
  2. Borde lagt till att du, LFL, bör kolla upp begreppet "halmgubbe" eller "straw man" för, utan att jag tror att du gör det helt medvetet, har blivit en "mästare" i denna oärliga argumentationsteknik!
   /Antony

   Radera
  3. Återigen spekulationer om varför jag inte blev katolik. Det hade jag säkert blivit, om det det hat mot Svenska kyrkan som här förs fram av Antony inte hade varit så vanligt bland svenskfödda katolska lekmän. Detta hat riktar sig ju inte bara mot Svenska kyrkan som hon är idag, (men det hade varit illa nog eftersom det är illa när kritik övergår i hat) utan även mot den Svenska kyrkan, som jag växte upp i och inte nämnvärt skiljde sig från Katolska kyrkan i tro och lära. Och de skillnader som fanns var och är inte alla till Svk:s nackdel, eftersom det fortfarande finns villoläror i Katolska kyrkan, vilka inte rensades ut i Trient, vartill nya har tillkommit - en del under påverkan av protestantisk liberalteologi, såsom exempelvis nedvärderingen av Bibeln som Guds ord. Katolikerna har ju ställt sina kyrkliga institutioner över Guds ord. Men skriker i högan sky om "brott mot den Heliga skrift" om Svk gör samma sak. Källhänvisningar? Förlåt en gammal man, som har ett gott minne, men inte har ett stort teologiskt bibliotek i sitt eget hem (men en hel del teologisk litteratur har jag). Minns att Per Beskow har beskrivit den katolska bibelsynen på en sajt om "kristen enhet"

   Det är den besegrades sista försvar att skrika till segraren "Så länge du inte kan tala om varifrån du har fått dina kanoner, förbehåller jag mig rätten att betrakta dina kanoner som icke-existerande".

   Ser nu att du har övergått till att sprida ditt hat på Bonniers blogg, utan att avslöja att du är katolik. Även den bloggens läsare ska alltså uppfatta dina av förakt mot Svk drypande inlägg som komna från någon grupp inom Svk. Ditt agerande inom Svk liknar al Qaidas agerande i Syrien, där al Qaida försöker ta över ledningen av befrielserörelsen för att densamma ska misslyckas och regimen ska segra. .

   Radera
  4. Din begreppsförvirring och din hätskhet är i tilltagande, LFL, kan du ge mig ett exempel där jag uttryckt ett hat mot den Svenska kyrkan?!
   Jag är djupt oroad av utvecklingen i Svky, vars nomenklatura har fördärvat och avkristnat vad som var en god och i mångt och mycket kristen (med visst heretiskt arv) institution!
   Det är förfallet jag pekar på och menar att inte ens den bäste kapten kan "rädda" skutan!

   Du å andra sidan kokar av ilska (hat?) mot den Katolska Kyrkan, så till den milda grad att du inte drar dig för att sprida uppenbara lögner och fega insinuationer!
   /Antony

   Radera
  5. Jag läste ditt inlägg igen, LFL, och kan bara konstatera att du är i stort behov av hjälp. Al Qaida, "kanoner", biskop Brask (sedan tidigare)...etc... Hallucinationer eller värre?!
   /Antony

   Radera
  6. Återigen grova förolämpningar. Om inte Dag sätter stopp för detta får jag överväga en anmälan till domkapitlet i Växjö. Vissa katolikers framfart på Svk-bloggar borde kanske också tas upp i Sveriges kristna råd. Om inge Katolska kyrkan kan få pli på sina egna medlemmar borde det bli ett slut på lån av Svk-kyrkor för katolska gudstjänster.

   Radera
  7. Om du LFL "bara" kunde ge något litet stöd åt dina absurditeter och aggressiva anklagelser så lovar jag att du inte skulle behöva få stå där med "byxorna neddragna" och ilskan kokandes " ur öronen" varpå vi, eventuellt, skulle kunna ha ett någorlunda civiliserat samtal (alltså om du hyfsar till dig) om kristenhetens framtid i Svea rike!

   Till dr Sandahl vill jag bara framföra att du gör väl som du vill med din blogg, men för egen del så tycker jag att den i stort är en nödvändig antites mot det låga tak som råder i dagens samhällsdebatt. Att som katolik bli medskyldig till renässansbiskopars felsteg och sammankopplad med massmördande terrorister är väl något man får tåla i en "fri värld" (och det ska inte anmälas, varken till en världslig eller sakral myndighet) samtidigt som jag önskar all svensk krisyenhet den frid som det innebär att, idag, ha firat Herrens Bebådelse och mottagit sanna sakrament!
   /Antony

   Radera
  8. ...kristenhet...

   Radera
 13. Det är pinsamt med kommentatorers uppgörelser på denna blogg.
  Förlåt Dag, vi vill hålla oss till dina resonemang, även om vi har
  andra åsikter än Du!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag håller fullständigt med dig, Sven, men jag har (efter vissa våndor) kommit fram till att LFL:s lögner och påhopp inte kunde stå oemotsagda.

   Let's get back to business!
   /Antony

   Radera
 14. Som jag tolkar SvD, Helle Klein m.fl. är det nu ställt utom allt tvivel att de skyldiga är djupt troende kristna och att de trakasserier, misshandel och skadegörelse som drabbat det homosexuella paret har utförts mer eller mindre på uppdrag av Owe Johansson och kyrkan i Kinna. Vad blev det av "oskyldig tills dess motsatsen bevisats"? Och hur stämmer Owe Johanssons åsikt i denna enskilda fråga med allt övrigt som sagts från hans predikstol? Lämnar Owe Johanssons undervisning i övrigt något utrymme för att gå ut om misshandla den som lever på ett sätt som är "fel"? Svenska murvlar kan skriva vad som helst om kristen tro och komma undan med det utan en ursäkt eller ens ett erkännande om att man gjort fel.

  SvaraRadera