måndag 17 mars 2014

Svenska kyrkans världshistoriska uppgift, del 3

Sam. Gabrielsson uttryckte år 1916 en svenskkyrklig självförståelse och den innehöll några preciseringar som sträckte sig utöver det lokala församlingssammanhanget och markerade både stolt kyrklighet och nyansats. Ett sublimt sätt att antyda något av vad som hänt därefter kan man se i Staffan Rönnegårds minnesteckning av prosten Gunnar Westberg (SvD 16 mars): "Varje vecka utbytte vi tankar om utvecklingen i vår kyrka, men vi fick också glädjeämnen att se tillbaka på."

Är det svenskkyrkliga något annat än det som uttrycks för dagen? Rimligtvis. Det är styrt av trons grundfakta; Bibel och bekännelse, praktiserat gudstjänstliv och praktiserad fromhet under sekler. Men det är klart att något hänt när vi skiftat från att Svenska kyrkan var Kristi kyrka i Sverige till att säga att Kristi kyrka finns i Svenska kyrkan. Och båda påståendena var och är sanna.

Måste man inte gilla Gabrielssons tanke att de romerska katolikerna ska få lära sig att evangeliet skapar Kyrkan? Det är reformkatolikens självklara utgångspunkt och på väg till reformationsjubiléet 2017 finns det skäl att fundera igenom vad den katolske munken och doktorn hade att säga i sin kyrkokritik och vilka poänger han hade, likaväl som Confessio Augustana behöver tröskas. Att kyrkosystem i det längsta försvarar sig mot kritik, skulle inte förvåna. Men denna insikt dispenserar inte från att lyssna till kritiken, som gick ut på att evangeliet fördunklades och ärendet förfuskades. Här finns mycket att säga om temat blir ekumeniskt, dvs handlar om kyrkogemenskap mer än om individuella konversioner. Frågorna blir inte svenskkyrkligt självtillräckliga. Jag såg på ett inlägg hur biskopsvalet i Lund diskuteras. Inte bara en kandidat som rätt ohöljt bedrev kampanj för sig själv utan också ett par präster i Malmö, som konstaterade att en annan kandidat var "rökt" samt att S har bestämt sig för sin kandidat. Vi har styrt långt bort från tanken att ett biskopsval handlar om att upptäcka vem Gud redan har valt och använda bön som verktyg i den processen. Jag menar att Svenska kyrkan i det dagliga nu har styrt långt bort från sig själv. Det kan man se i den fjärran spegel som kyrkoprogrammen för hundra år sedan utgör.

Förståsigpåaren uppfattar också att talet om den apostoliska successionen inte bara är en högkyrklig specialitet som kom med fader Gunnar. Högkyrklighetens rötter går i Sverige djupt ner i den bördiga ungkyrkliga myllan.

Gabrielsson var statskyrklig - och det kunde de ungkyrkliga enkelt vara. Monarki, ämbetsmän och borgerlighet utgjorde en symbios med biskopar och folkbokföring och prästers självskrivna ordförandeskap i somligt kommunalt och i det kyrkliga. När socialdemokratin uppfattades vilja ta makten i kyrkan (20-tal) och när nazisterna kom till makten i Tyskland var statskyrkligheten inte riktigt lika självklar. Kyrkan måste stå fri.

Gabrielsson är också nationalist. Det finns ett svenskt folklynne. Det kan man kanske också ägna en tanke. På vilket sätt är svenskar lika varandra? Problemet med tanken på nationalkaraktär blir förstås, som Barbro Eberan påpekar i boken Förlorade generationer? (Carlssons 2014), att detta kan leda till anklagelser om kollektiv skuld (aa s 19). Den tyska nationalkaraktären gav ett folk som blev kollektiva krigsförbrytare - en bland många älskad tanke. Gabrielsson hanterar nationalismen, han skriver under första världskriget, med att tala ekumenik och Kyrkans folkförsonande uppgift. Storsvensk och ekumenisk är hans hållning.

Svenska kyrkan är en kyrka med utomordentliga företräden, skriver Gabrielsson.
Ja, hur är det med det nuförtiden? Hur skulle ni definiera dessa utomordentliga föreräden? Genom att tala om hur Svenska kyrkan går före andra kyrkor, kanske? Men håller Gabrielssons tanke att Svenska kyrkan har ett starkare kyrkligt medvetande än andra lutherska kyrkor? Eller har något hänt?
Vad är det i så fall?

"Varje vecka utbytte vi tankar om utvecklingen i vår kyrka, men vi fick också glädjeämnen att se tillbaka på."

25 kommentarer:

 1. Det är självklart evangeliet som skapar Kyrkan, men det håller inte de romerska katolikerna (t.ex. Per Beskow) med om. Inte liberalteologin heller. Och inte Jung-sekten, som styr Svenska kyrkan idag. För dem är Bibeln enbart ett människoverk, fromma människors hyllning till en gud, som de har förnummit som en känsla, men som inte har uppenbarat sig och sin vilja. Lite new age.

  Intressant att steget är så kort mellan nygnosticismen och den romerska katolicismen, åtminstone som den kommer till uttryck hos den romersk-katolska sekten i Sverige. Det är i varje fall inte lika påtagligt hos invandrade katoliker som hos svenskfödda.

  Intressant också med den katolska biskopen som sa att i Svenska kyrkan är allting bevarat, bara att ta över för den romersk-katolska kyrkan. Men det sades förstås inte helt nyligen. Föremålen finns väl fortfarande kvar, och kan tas över om Svk skulle återförenas med den romerska kyrkan.

  Men så, som den romersk-katolska biskopen som sade detta, har jag också tänkt, och för det har jag blivit anklagad för "dubbel heresi" av romersk-katolska sekterister här i Sverige. Denna rent calvinska sekterism (Vad var de svenskfödda romerska katolikerna innan de konverterade?) blev droppen, som definitivt fick mig att avbryta min sedan några år planerade och förberedda konverskon till den romerska kyrkan.

  Inget urkristet arv finnes i Svenska kyrkan, enligt dem nämligen. Och det försvann inte nyligen. utan det försvann med Gustav Vasa. Det är samma myter som frodades i 1600-talets agent- och spionvärld hos de katolska ländernas ambassader i den svenska huvudstaden.

  I inget annat land måste man ta avstånd från det egna landets självständighet i förhållande till forna ockupationsmakter för att bli accepterad som medlem i den romersk-katolska kyrkan. Om det var tack vare eller trots Gustav Vasa som så mycket av arvet från den medeltida kyrkan bevarades efter reformationen i just Svenska kyrkan är tämligen oväsentligt.

  Det väsentliga är att det bevarades. Men det tycker alltså inte de svenska sektkatolikerna, De kräver ett totalt avståndstagande från den kristendom, som har bevarats i Svenska kyrkan under generationer.

  Och kanske förs vidare också av kristtrogna kvinnliga präster, som tagit sin uppgift som ordets förkunnare på allvar. Det ord som skapar Kyrkan. (Härmed har jag undvikit frågan om sakramentets förvaltning.)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jadu, LFL!

   Jag undrar om inte dagens katolska kyrka i många avseenden är nog så inklusiv och tolerant.
   Schweizaren Kurt Koch, honorärärkebiskop och kardinal, är ledare för Sekretariatet För Kristen Enhet i Vatikanen. Inte heller de goda dominikanfäderna i Lund tycks dra sig för närmre kontakt med Antje Jackelén och andra.

   http://www.katolskakyrkan.se/1/10.0.1.0/894/H%C3%B6gtidlig%20vigning%20till%20Jungfru%20Marias%20obefl%C3%A4ckade%20Hj%C3%A4rta%20_22%20mars%202014_Lund.pdf

   M Gunnesson

   Radera
  2. Jadu, Gunnesson!
   De goda dominikanfäderna i Lund drog sig inte för närmare kontakt med domkyrkoadjunkten Caroline Krook på den tid det begav sig. Den svenskfödde pater jag kände satte värde på att samarbeta med henne, berättade han för mig. Det tyckte jag var ganska svårt./Bartholomeus

   Radera
  3. LFL, låt mig stillsamt få meddela att de flesta romerska-katoliker som jag råkar möta, inte passar in i den beskrivning du ger.

   Radera
  4. De flesta i Sverige bosatta katolikerna är inte födda i Sverige, och har inte någon medfödd aversion mot Sveriges frigörelse från Danmark under 1500-talet. De kräver inte att man ska "fördöma och förbanna den lutherska heresin" för att bli upptagen som medlem i den romersk-katolska kyrkan.

   Radera
  5. LFL: Var finns statistiken som du använder dig av då du hävdar att de flesta katoliker i Sverige är födda utomlands? Min egen erfarenhet, som konvertit till Katolska Kyrkan, är att de flesta som har sina rötter utomlands är 2:a - 4:e generationens invandrare, vilket särskilt gäller polacker, ungrare, kroater och människor från latinska länder. Min uppfattning är att det bara är i de unierade mellanösternkyrkorna som domineras av utlandsfödda.
   Vad det gäller att fördömma den lutherska heresin så har nästan alla "cradle Catholics" som jag träffat på och umgås med en tydlig uppfattning om att lutheraner är heretiker, och än tydligare skakar man på huvudet åt den postkristna lära som Svky på senare tid har anammat!
   De enda som omfamnar Svky och dess irrfärd, i den Katolska Kyrkan, är stollarna i "Katolsk Vision"!
   /Antony

   Radera
  6. Så har sign Antony råkat avslöja sig som en katolik, som anser att alla lutheraner är "heretiker". Antony, som har uppmanat både sig Anna och ntl att sluta debattera på denna blogg., borde själv upphöra med sitt snyltande på oss, som är kritiska mot den pågående utvecklingen i Svenska kyrkan. För all del håller jag med om att sign Anna, som är otrevlig och lika oförskämd mot äldre herrar som sign Antony är mot äldre kvinnor, borde avsluta. Men Ntl har ingen anledning att ta åt sig. Det är tillåtet att ha "avvikande" (vad som är "avvikande" beror på vad man jämför med) åsikter, om de framförs på ett hyfsat sätt.

   Ni katoliker, som "debatterar" på lutherska bloggar är bara ute för att splittra och ge oss som har en högkyrklig eller gammalkyrklig luthersk tro skulden för era egna kvinnofientliga rallarsvingar, som ni utdelar i anonymitetens skydd. Men vi alla lutheraner är alltså heretiker, enligt er. Det var på grund av denna sekterism, inskränkthet och negativa människosyn, som frodas bland svenskfödda katoliker, som jag avstod fån att konvertera till det som många av oss lutheraner dock uppfatar som "moderkyrkan".. Nu hoppas jag att du antingen slutar debattera på lutherska bloggar, eller erkänner vem du är varje gång du skriver.

   Radera
  7. Det var inte första gången som jag deklarerat min kyrkotillhörighet på denna blogg, (men det har nog inte den anonyme LFL uppfattat), varför det knappast kan räknas till det "avslöjande" som den anonyme LFL tillskriver min kommentar.

   Den anonyme LFL verkar ha en sekteristisk uppfattning om vem som ska få skriva på "lutherska bloggar", vilket kanske är föga förvånande då den anonyme LFL ger uttryck för en extrem protestantism som inte är allmänkyrklig.

   Den anonyme LFL fortsätter med sina rallarsvingar mot den Katolska Kyrkan, som jag hävdar helt saknar grund i det som sker i Stockholms Katolska Stift och LFL har inte gett något underlag för sina absurda påståenden.

   Vidare så bygger den anonyme LFL "straw men" i form av min kritik mot vissa andra bloggare, vilket den anonyme LFL kan göra men visar på dennes taffliga sätt att argumentera!

   Den anonyme LFL har verkligen visat hur en censurerande sekteristisk kyrkosyn ser ut och har även gett prov på ett övertydligt hyckleri!
   /Antony

   Radera
  8. Jag tror knappast att vare sig LFL eller jag, ntl är anonyma för de flesta av denna bloggs läsare.

   Radera
  9. Lila tant: Det är väl knappast förvånande att de som tillhör sekten känner till varandra?!
   /Antony

   Radera
 2. Det finns inte ett "något" som "skapar" kyrkan: det finns en Någon som ÄR kyrkan och samlar den. Kyrkan finns redan. "Ord och sakrament" kan bli slagord som styr klarsynen: Gud använder folk (fromt folk, helgon, prästerskap) , folk använder ting (ord sakrament osv) -och frälsnin och kyrka uppstår: den lame mannen blir nedsänkt av folk till Kristus och -på deras tro!- förlåter Herren honom hans synder (Mark 2:5) -inte på grund av rep och bår! fm

  SvaraRadera
 3. Innan jag ger mig tid-denna kronos...-att läsa dagens , f'låt Dags blogg:
  Det stundar ju biskopsval i stiftet här - jag har bestämt mig för att INTE rösta.
  Jag anser att biskopsmötet borde läggas ner och ersättas med ett Liturgiskt Råd. Dit skulle väljas en manlig och en kvinnligsockenpräst (ny titel n b ) från varje stift.Alla medlemmar i stiften skulle ha rösträtt.
  Omröstningen i morgon anser jag har ett större demokratiskt underskott än folkomröstningen på Krim. Valet morgon är strukturellt sett 1800-talsmässigt.
  Det innebär inte att jag inte att jag inte har en kandidat.
  RÖSTA PÅ FIGGE ÄR OCH FÖRBLIR MIN UPPMANING!!!
  Ulf H Berggren

  SvaraRadera
 4. För mig går Dag Sandahl och Anders Wejryd ibland på ett ut.
  Nu tassar jag över Sundet och andas Grundtvigiansk livsluft.Vi i Sveriges sydligste stift kunde, ja kanske skulle höra till den danske Folkekirke i stället.
  (politiskt är jag för en Lundaunion -mer morr om det när och om jag återvänder. ..
  "Tiger"

  SvaraRadera
 5. Intressant. Frågan är om inte samma typ av svartvita tänk är en del av dagens Ukrainakontrovers, men nu med syftet att driva på skandinaviskt Natomedlemskap?

  SvaraRadera
 6. Mats Hermansson for Bishop, Yeah!

  Undrar vad Sam. Gabrielsson i Herrens år 1916 hade sagt om sådana domprostar och biskopskandidater i en framtida SvK? Han hade kanske rentav vågat steget till Rom?


  http://www.youtube.com/watch?v=WQ5sOzFdeFA


  M Gunnesson

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om antalet youtube-visningar är en indikation på valresultatet lär domprosten bli vald...
   Nog är det intressant att studera kandidaterna och lyssna på deras ord...

   Radera
  2. Möjligen är många roade av en sådan magnifik pekåmanifestation, f a inte säga pekåprestation, som domprosten Hermanssons. Jag fann åtminstone stort nöje om än knappast uppbyggelse i Hermanssons framträdande.

   Radera
  3. Domprost Hermansson har på sin blogg deklarerat att han är stolt över att vara PK!
   http://blogg.svenskakyrkan.se/domprostmats/2014/02/12/jag-ar-pk-och-stolt-for-det/
   Frågan är om han inte vill förstå eller om han på riktigt inte förstår...

   Radera
  4. Han förstår nog inte riktigt. Hans "ikonmålande" kommer aldrig att uppfattas som seriöst.

   Radera
 7. Tycker historien blir mer och mer urvattnad i våra dagar. Om än frodig en gång. Funderat mycket över detta, hur räddar man sin själ???
  http://regentags.wordpress.com/

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man får vara glad över att människor kan utvecklas till det bättre!

   KJ

   Radera
 8. Det är intressant att vare sig Anna eller nto kommenterar dessa inlägg om kyrkan, medan de hugger på allt som tangerar politik!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Både Anna och ntl har intresse för kyrkan, men känner sig säkrare och är mera hemma i den politiska argumentationen. Jedem das seine.

   M Gunnesson

   Radera
 9. Min uppfattning om hur jag vill se Svenska kyrkan går att läsa i vår opolitiska nomineringsgrupp "Kyrkan i Tiden": s(2 pers!) programförklaring på www.svenskakyrkan.se/Ronneby i församlingstidningen för hösten 2013 inför kyrkovalet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Förebildligt, nya tant lila!
   Tack för hänvisningen!

   M Gunnesson

   Radera