söndag 14 september 2014

Den romerska faran i Tyresö

Hemma igen kastar jag mig självfallet över Kyrkans Tidning, vår viktigaste kyrkliga nyhetsförmedlare. Den anonyma insändaren som uttryckte rädsla för att tala mot den kommandokultur för tänkande som /menades!/ råder i Svenska kyrkan. Lena Bohman, som är biskopsmötets sekreterare, kan "inside": "intyga att ingen av biskoparna säger nej till en kandidat" av det skälet att en präst eller diakonkandidat har "fel" uppfattning i fråga om, som det heter, "homosexualitet och äktenskap". Verkligen? Betyder det att biskoparna hittar ytterligare något skäl eller vad betyder det? Eva Brunne gav dock ett annat besked och då uppstår frågan varför jag inte ska lita på Eva.

Anonymiteten skaver. Malin Strindberg uttrycker det. Men viktigare är hennes konstaterande: "Jag upphör aldrig att förvånas över hur somliga anställda i Svenska kyrkan anser sig ha en mer korrekt förståelse av evangeliet än biskopsmötet och kyrkomötet."

Detta är den romerska hållningen när besked kommer att somliga i norra Tyskland, Wittenberg, anser sig ha en mer korrekt förståelse av evangeliet när det handlar om boten än påven och kardinalerna. Det är någon professor som efterhand också menar att kyrkomöten kan ta fel och att Skriften måste vara auktoritet. Det betyder inte att alla kyrkomöten, koncilier, tagit fel. Men när det gäller, är Skriften norm. Så är han också bibelprofessor - men det upphör inte förvåna Rom att han anser sig ha rätt. Svenska kyrkan beskriver sig vara en kyrka just i denna ifrågasättande tradition.

Tillbaka till Malin Strindberg som är präst i Tyresö församling och i Regnbågsmässan:
"Svenska kyrkan är en progressiv kyrka. Vi gör ständigt nya tolkningar av evangeliet, liksom Guds skapelse ständigt förnyas och förändras. Evangeliet ges oss i varje tid, för varje tid."

Reformation betyder kravet att Kyrkan ska tillbaka till sin egen form. Ad Fontes" - till källorna! Reformation är inte revolution och ordet "progressiv" är lurigt. Det kan betyda att gå vidare men också att förkovras. Visst är Svenska kyrkan progressiv om hon går ut i missionsuppdraget för att förkunna den tro som en gång för alla har anförtrotts de heliga - men var det detta som avsågs med Malin Strindbergs ordval?

Gör "vi" nya tolkningar och är "vi" detsamma som Svenska kyrkan? Det är väl här vi är oense. Kanske upptäcker vi evangeliet på nytt men det är uppenbarligen något annat. För i Strindbergs värld gör "vi" ständigt nya tolkningar liksom Guds skapelse ständigt förnyas och förändras. Joho. Men är inte detta Andens verk - och inte vårt. För skapelsen förnyas väl inte av sig själv? Och hur mycket förändras den? Är inte smultron på ett grässtrå en sommardag detsamma sommaren 2014 som sommaren när jag bara var fyra år gammal? Jag frågar så för det tycks som om den progressiva Svenska kyrkan förändrats mer än skapelsen när allt kommer till allt. Och var detta verkligen Andens verk?

Jag läste Malin Strindberg noga. Hon upprepar det grundläggande att biskopsmötet och kyrkomötet är överens om så "tusentals församlingsarbetare" skulle mena något annat och hon drar på det nytotalitära sättet fram frågan om lojalitet mot arbetsgivaren. Med arbetsgivaren avses inte Kyrkans Herre som gav ett uppdrag i vigningen utan arbetsköparen, den som anställde. Det är viktigt med distinktionerna om man ska förstå.

Det kunde möjligtvis vara viktigt med orden också. Strindberg undrar vilka bibelord vi får lämna ut. Resonemanget förvirrade för Bibeln är inte hemlig, heter det. Vad menar hon? Jag läste om och fattade att med "lämna ut" avses "utelämna", som är något helt annat.  Somligt går "utmärkt" att utelämna, menar hon alltså. Tja. Eller utlägga, förklara? Är det inte den sysslan de lokala teologerna har betalt för att göra?

Tillbaka till Lena Bohman. Hon är en snäll och vänlig person. Det förvånar mig inte att hon inte uppfattar att det finns en rädslans kultur i Svenska kyrkan. Hon har inte haft någon anledning till det. Det betyder inte att det inte skulle finnas anledning. De som kräver lojalitet med arbetsköparen, brukar inte lägga fingrarna emellan. Jag säger ett: Var rädda om er! Men var rädda om tron också - för den dag tron inte påverkar era liv, har ni förlorat den.

Vad det med det progressiva? Hebr 6:1-3

Men frågorna om de läromässiga oenigheterna i Svenska kyrkan ska nog borras i. Somliga av oss är oeniga med läran så som det så kallade kyrkomötet fastställt den. Det har vi goda skäl för. Vi är dock  rätt eniga med Svenska kyrkan, så som hon skapats historien igenom och med de referenspunkter för sitt liv som hon angett i samklang med vad kristen tro bekänner. Där har ni problemet. Så vad lärde oss söndagskolfröken?

7 kommentarer:

 1. Var rädd om din tro: den dag tron inte påverkar ditt liv, har du förlorat den.

  Dagens bon mot. Tack, f Dag!

  GAF

  SvaraRadera
 2. Strindberg, August alltså, menade att Asien börjar i Malmö. När man kommer till Tyresö, har det blivit väldigt mycket Asien.

  Elaka Katten Måns

  SvaraRadera
 3. Vem vill idag bli medarbetare i SvK?

  Ingen som är förankrad i vare sig i bibelord eller tradition åtminstone.

  Snarare den som ser kyrkan som bekräftare av det svenska, den mest moderna, jämställda, jämlika och inklusiva kultur världen skådat, en lite lagom andlig överbyggnad till samhället och gudomlig bekräftelse på detta. Ett alternativ till att få sin utkomst som genusvetare eller migrationskunnig, kanske? Kanske bättre betalt , rentav?

  Kyrkan som en till nöds godtagen, betydelselös anomali, ett gulligt Skansen för den som behöver kontinuitet med det förflutna, ett redundant kungahus med lite lagom glitter och pompa vid högtidliga tillfällen, en förstärkare av samhällsmoralen, ett kraftfullt "FYY!", åt de opassande, lite ding-dångande för att stärka AFA:s kamp, lite kondomutdelande och regnbågsflaggor för att öka uppslutningen runt RFSL, ett de många konkurrerande, gammaltestamentliga profeternas "Allt står väl till!", "Allt går bra!", åt de oroliga. Ett progressivt, varnande finger i gender-, miljö- och integrationsfrågor för de omedvetna och liknöjda, ett besvärjande av meningslösheten inför döden. Ett värn för tanken om alla människors lika värde.

  Om detta är vad man tror, och man ser Jesus och det kristna som en bekräftelse av vad samhällsbygget strävar mot, då platsar man bland de 23.000 anställda i svenskakyrkan.se. Eller var det svenskakyrkan.2.0?

  Fast betala kyrkoavgift, det får man göra om man så är sverigedemokrat eller medlem i Svenskarnas Parti.

  Dom är snälla, dom. Dom där kyrknissarna, alltså.

  Lars Jensen

  SvaraRadera
 4. Här ser vi det totalitära bakom regnbågens alla färger. Det gäller inte minst lojaliteter mot tillfälliga makter som inte drar sig för att kräva certifiering oberoende och utanför kyrkans tro. Dessutom skaver en besvärlig kontradiktion. Hur kan man samtidigt hävda kontinuitet (från Stefan till Antje) när man gladeligen satt i system att driva diskontiuitetens hermeneutik i uppenbar medvetenhet om brottet mot kyrkans stora tradition. De som driver detta "tänk" lyssnar uppenbarligen inte på Jesus när Han säger: Om jag inte gör min Faders gärningar skall ni inte tro på mig, men om jag gör dem tro för gärningarnas skull.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det totalitära finns också i det som framfördes i kommentarsfältet nyss att till slut kommer alla knän böjas för Jesus. Det som händer inom svenska kyrkan kan knappast bli totalitärt. Sansa er.

   Radera
 5. Bakom den mjuka, florpapperstunna, toleranta regnbågsfasaden vankas knölpåken. Då man inte kan argumentera teologiskt utan att folk säger emot övergår man helt sonika från diskussion till sekulära maktmedel! Tyresöprästinnan skulle passa i vilken totalitärt system som helst! Biskoparna slingrar sig och fegspelar, som vanligt, men för en gångs skull är det raka rör från Stockholms stift. Misstänker att även om biskoparna skulle kunna tänka sig så ser väl de politiker och systemlojala kyrkoarbetare som är insyltade i antagningprocessen att kandidater med avvikande uppfattningar gallras ut. Detta aktualiserar bara frågan om alternativ episkopal tillsyn för minoriteten. Kan man få det i England går det väl att ordna här??!!
  Arg kyrkomedlem

  SvaraRadera