söndag 21 september 2014

När hösten nalkas

Jag fick en fråga om vad det är Växjö domkapitel dömt. Jag kan repetera, för materialet finns ju att studera på denna bloggsida.

Minns domslutet för det är det som ska kollas. Följer slutsatsen i någon rimlig mening av de anmälda texterna?
Domslutet löd: "Även om syftet med de blogginlägg som citerats ovan inte har varit att skada Antje Jackelén utan skapa debatt, måste Dag Sandahl ha insett att hans skrivna ord kunde komma att uppfattas som att han anser att det skulle finnas en koppling mellan tillsättandet av ärkebiskopen och nazityskland."
Kom ihåg att förra gången domen fälldes, var det därför att de citerade blogginläggen "indikerar enligt domkapitlets uppfattning en koppling mellan Antje Jackelén och det gamla Nazityskland."
Är, kan man undra, domkapitlet av en annan mening nu?
Fast den nya eller varierade uppfattningen blir inte rätt heller, förstås.
Anmälan från kyrkoherde Gunilla Aquilon Elmqvist och församlingspedagog Linda Nilsson innefattade tanken att på bloggen antyddes "att man med nazistliknande metoder tillsatt en kvinnlig ärkebiskop." Var ser ni sådana antydningar? Men det är antagligen denna tankefigur domkapitlet laborerat med.
Toivo Jukkalas anmälan om "en rad kvinnofientliga" inlägg har jag aldrig av domkapitlet konfronterats med. "Då", sa advokaten, "finns de inte." Men den bärande delen i domen delgavs jag inte och har inte kunnat försvara mig mot.

Materialet, alltså det material anmälarna skickat in:
Skärmdumpsbilagan, som förklarar sammanhanget, återges här den 5 december 2013. Den ska heta På begäran: Skärmdumpsbilagan - men det kan vara ett felslag i rubriken, fruktar jag. Om denna bloggpost har domkapitlet inte sagt något.
Jungfrufödelsen som metafor 15 oktober 2013
Ermutigung. 15 oktober 2013
Machtübernahme. 15 oktober 2013
Oberst Busse. 12 oktober 2013
Oktoberfestligt, 16 oktober 2013
En bild säger mer än tusen ord, 15 oktober 2013
Expressen avslöjar: Antje hade samröre med Stasiagent. 14 oktober 2013

När hösten nalkas kanske jag ska lägga till att domkapitelsledamoten Birgitta Lindén inte var med när advokaten och jag drog vårt inför domkapitlet i augusti månad.
Hon hörde alltså inte vad vi hade att anföra.
Domkapitlet förde inte heller några noggranna samtalsanteckningar under mötet och hade för övrigt inga frågor att ställa.
Trots att hon inte var med och hörde kunde hon döma!
Vad ska man tänka om sådant? Att domkapitlet visst skulle döma men hon bort förklara att hon inte deltog vid ärendets behandling? För problemet skulle ju kunna komma att bli misstanken att domkapitlet agerat i strid med grundläggande principer för rättsskipning. Oväld är en grundbult om rättvisa ska skipas. Ska däremot kyrkopolitisk justis under rättsosäkra betingelser utföras, så spelar saken ingen roll.

12 kommentarer:

 1. Det primära målet för kyrkans inkvisitorer tycks vara att få till en förutbestämd fällande dom. Tur i oturen att dagens kättare inte längre hamnar på bålet.
  Förlåt min okunnighet, men kan även vår ärkebiskop ställas inför inkvisitionsdomstolen.

  SvaraRadera
 2. I den "kyrkliga hösten" möter vi Diotrefeskaraktärerna (se 3 Joh 10). Det är maktmänniskor med en uppsjö av härskartekniker som inte drar sig för att förtala och medvetet misstolka allt till det sämsta. De företräder en stängd kyrkogemenskap som inte är ekumenisk men som i politisk mening stolt tror sig vara någon slags företrädare för progressiva ideer. De som vågar vara kritiska mot detta projekt benämns med olika tillmälen och jämförs med fobier. Man stöter ut och stöter bort. Därför går vi ut till Honom utanför lägret och delar Hans smälek.

  SvaraRadera
 3. Det finns bara förlorare i detta:
  Olle Fogelqvist, en duktig och omtyckt präst sparkas ut.
  Hans församlingar lämnas utan någon herde.
  Per Eckerdal som en gång stod med i den kyrkliga förnyelsen går nu någon annans ärenden...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Per Eckerdal personifierar korruptionen och förfallet i Svky!
   /Antony

   Radera
 4. Det sätt på vilket domkapitlen tycks ha koll på hur de själva har formulerat sig respektive hur de inte har formulerat sig och ändå lyckas driva oönskade troslärjungar mot avgrunden får armarna att bli knottriga. Inte mindre knottriga blir de när somliga kyrkomötesmotioner läses. T ex kan det hamna på kyrkostyrelsens bord att besluta om vid vilket ögonblick i nattvarden som Kristus blir närvarande i bröd och vin. Om beslut enligt motionärens önskemål antages av KM lär väl de präster som knäfaller och eleverar ha den minst utdragna processen att se fram emot för dessa blir väl avkragade innan de ens lämnat kyrkorummet den dagen som domkapitlet är på hemligt besök. Men de andra, de som i hjärtat, i hemlighet eller mer diskret försöker hugsvala sina samveten, de lär kunna vederfaras utdragna processer i sträckbänken.
  /Sub versus/

  SvaraRadera
 5. Domkapitejustisen sammanfattas alltså:

  More of the same.

  Same procedure as last year.

  Alltså ren underhållning!


  GG

  SvaraRadera
 6. Den här soppan blir ju bara löjligare och löjligare! Det är så genomskinligt och uppenbart att dumkapitlet egentligen inte har nåt hållbart mot f Dag, men nu har man tydligen bestämt sig för att sätta dit den där fördömda kvinnoprästmotståndaren en gång för alla. Patetiskt är ett för snällt ord.
  //ex medlem

  SvaraRadera
 7. Svårt att ta Växjö domkapitel m fl kyrkliga myndigheter på allvar numera! De har för att citera den avgående statsministern, degraderat sig själva till särintressen, och är som sådana tämligen ointressanta om det inte vore för det att de kan ödelägga människors liv.
  Arg kyrkomedlem

  SvaraRadera
 8. Bristen på rättssäkerhet och korruptionen i Svky liknar mer och mer en Bananrepublik!
  /Antony

  SvaraRadera
 9. Glöm inte att det var bannbullan mot den skarpsynte prästen Martin Luther som splittrade Kyrkan, inte Luthers kritik. Hade Påven inte orättfärdigt bannbullat hade vi fortfarande varit kvar inom den katolska kyrkan. Domkapitlen förser än idag i samma anda andra kyrkor med de bästa av präster tycks det./Martin Luther dy

  SvaraRadera
 10. Dag Sandahl! Jag kan tycka att domkapitlets grund för erinran, nämligen att du skulle ha insinuerat en koppling mellan ärkebiskopen och Nazityskland, är konstig. Själv upplevde jag att det som man eventuellt kunde uppfatta var kopplingen till personer som stod i förbindelse med DDR. Men i Svenska kyrkan är det nog värre att koppla någon till Nazityskland än till det gamla DDR. :-)
  Men, nog var du väl raljant och nog var din satir stundtals opassande! Det tyckte i vart fall jag. Och om man tangerar det passande, eller går över gränsen för det, så får man ju räkna med att det kan komma repressalier.
  Hade du inte räknat med det i den tid vi lever i, där man på alla sätt försöker tysta dem för makten misshagliga? Annars får man sluta upp i de anpassligas skara- eller yttra sig anonymt!
  Varför blir du så upprörd? Det finns människor som har dött, eller åtminstone suttit fängslade, för att de har yttrat sig.
  Vad gör den varningen dig? Är den annat än ett tecken på att du var alltför frispråkig för domkapitlet i Växjö?
  I ditt ställe hade jag fullständigt struntat i den nu! Ta den med en axelryckning! Det händer väl ingenting med den vidare, även om du inte agerar? Så rent ut sagt; Strunta fullständigt i dem! Är domkapitlet värda mer tid och energi från dig?

  SvaraRadera
 11. Jag för min del tycker att formuleringar som "måste Dag Sandahl ha insett att hans skrivna ord kunde komma att uppfattas som att han anser att det skulle finnas en koppling mellan ..." borde få sig en duvning av Överprövandenämnden.

  Domkapitlet borde ha kunnat inse att deras domskäl kunde betraktas som en ren vendetta mot Dag Sandahl, alltså den typen av sak-personblandad argumentation som ett annat domkapitel använt som skäl för att avkraga Olle Fogelqvist.
  Borde de prästvigda i Växjö Domkapitel erhålla en erinran för att de borde ha insett hur den skriftliga domen skulle kunna komma att tolkas?

  Lite större krav på stringens i domskälen borde man kunna förvänta sig även av ett dommkapitel.

  SvaraRadera