onsdag 24 september 2014

Visste ni detta?

Kyrkomötet och det som händer i det redovisas inte riktigt korrekt. Som det där med motioner. Här är statistiken över skrivna motioner:
Frimodig kyrka har skrivit 20, varav två med andra
Sverigedemokraterna har skrivit 16
POSK 14 och två i vart fall med andra
Centern har fått ihop 11
Miljöpartisterna 10
Socialdemokraterna 8
Kristdemokraterna har åstadkommit 7
Vänstern i Svenska kyrkan 6
ÖKA 4
Axel W Karlsson 5
den kyrkliga samverkan som finns på Gotland (vad den nu heter!) 2
och biskoparna har fått ihop 2.
That's it good folk!

Annars är det en del annat underhållande. Spm att presidiet fick ihop ett svar till de kyrkomusiker som varit kritiska mot kyrkohandboksarbetet men inte förankrat sitt svar. Det fick POSK-arna i kyrkostyrelsen att markera. Det var bra gjort. Arrogans är ingen dugd när folk kommer med invändningar.

I går öppnades kyrkomötet. Antje gjorde några viktiga markeringar, närmast hegelianska. Fast jag kunde tycka att det hela var en generation för sent. För 30 år sedan borde Svenska kyrkan insett vad hennes frid tillhörde. Några av oss sa det. Då. Och sedermera. Vi får rätt och det är jag uppritkigt ledsen över. Samtiden är onödig. Jag orkar inte riktigt hålla på att bedriva kyrkokritik längre, känner jag. Trött är jag på prästsöner som blev präster och nu flöjtar med rösten och låtsas inkännade och folkliga. Egentligen har de bara surfat på gamla vågor och inte åstsadkommit något, dvs aldrig byggt församling. De kan ytterligare några år surfa, antar jag. Och pensionisterna bland prästerna berättar om hur mycket de har att göra och hur mycket de tas i anspråk. Jag blir lätt illamående. Är prästeriet deras personliga projekt för att uppnå vad då? Personlig uppskattning?

Antje gjorde några markeringar i sitt tal, som i framställningen var lite mer efter Hegels modell tes och antites med en anad syntes i bakgrunden än i det utskrivna tal vi fick, Personligt var tesen, det gemensamma antitesen och så blev syntesen, som ni förstår, det personliga i en gemenskap. Hegel alltså.

Jag antecknade ett par ord under talet; "För sent, En generation för sent." Det finns ingen strategi för att bygga församlingar och ska Kyrkans gudstjänstpuls slå så idogt hon pläderade för, måste det finnas fungerande församlingar för kyrkoliv är församlingsliv, inte bara att jag då och då gästspelar. Inteens att jag gästspelar hos präst och kantor en gång i veckan. Församlingen gestalar Kyrkan, blir Kyrka. Det koncenterar prästens roll - och reducerar den! Allt kretsar inte kring prästens projekt. Ni förstår vad jag menar.

Så ett ord om dessa festgudstjänster, som lärt utanverket av den högkyrklighet som bars av medvetenhet. Mycket yta. Tal om gudstjänstglädje, förstås, men det jag känner är en krampaktighet, en slags neutorisk ledsamhet under ytan. Fokus flyttas från att jag/vi nu inför Guds ansikte lovsjunger och gläds över Guds underbara gärningar till världen, den som lider, far illa, skövlas, plundras - ja, ni vet. Basledsamhet blir grundton och till det ska det så talas om gudstjänstglädje. Jag tror inte att de fromsinta ens märker dissonansen. De är ju snälla. De vill väl. Men så kan det vara, att när vi vill väl, blir det väldigt fel. Något av det neurotiska hos Olov Hartman ska prägla gudstjänsterna. Jag tror inte Hartman ville det.

Ytterligare något.
Biskop Johansson och jag är överens om att vi håller distansen ett tag nu. Vi åkte rulltrappa och han erbjöd sig att åka ett trappsteg bort. Det tyckte jag dock var onödigt. Vi kan vara distanserade också om vi åker samma rulltrappa och andas samma luft. Men vi behöver för stunden inte äta festmiddagar tillsammans som ok allt är OK - för det är det inte.  Just detta visste ni redan. Vi kanske ska vara mer uppriktiga om det svalg som är befäst i Svenska kyrkan.

Den nya biskopen i Härnösand ger besked: "Om något i min tro och övertygelse inte stämmer med detta (att vara lojal med Svenska kyrkans tro och lära, DS) skall jag inte heller ha min tjänst i Svenska kyrkan utan söka mig till ett sammanhang där jag känner att min övertygelse hör hemma." Det betyder att en präst som inte viger samkönat "absolut inte" kan förordas som kyrkoherde. Så talar ett kyrkosystem, ett system som en klick tagit över. Detta är inte Kyrkans sätt att tala och var - och är i grunden inte heller - Svenska kyrkans. Men varför ska vi låta utmönsterskan hållas? Jag har inte läst hennes böcker, jag känner henne inte. Men mentaliteten känner jag igen. Jag ska läsa hennes böcker för att skaffa mig insikter men jag undrar om vi inte rätt många skulle vara överens om att hennes kyrkosystem inte bara är skadligt utan in i märgen oäkta, falskt. Och det visste ni kanske också innan. Var man hittar hennes uttalanden. Gå in På Härnösands stifts hemsida och leta bland utfrågningarna av biskopskandidater.

42 kommentarer:

 1. Det rapporteras i dag att Sjöräddnngssällskapet vill att färjor blir bättre utrustade för att kunna bistå, när någon annan färja råkar i sjönöd. Anledningen är naturligtvis att det är 20 år sedan Estonia förliste – andra färjor som anlände hade inte utrustning för att kunna hjälpa till.

  På motsvarande sätt bör väl andra samfund och kyrkliga gemenskaper göra sig beredda att ta emot överlevande, när organisationen Svenska kyrkan snart kapsejsar helt. Det är ju redan aktuellt att ta hand om dem som ledningen slänger överbord, och dem som själva hoppar av för att slippa följa med i djupet.

  Den tillträdande stiftschefen i Härnösand tycks betrakta andra kyrkliga gemenskaper som soptunnor att kasta kasserat material i. I själva verket kommer de nog att bli mer som livbåtar och räddningskryssare.

  SvaraRadera
  Svar
  1. ...och glöm inte att se flyktingarna som resurser och välsignelser från Gud. Så ska man ju betrakta alla flyktingar.

   Radera
  2. I vilket stift är Göran biskop?

   Radera
  3. Missionsprovinsstiftet.

   Kalle P

   Radera
  4. En prof Engström lär ha sagt att kyrkans läge varit förtvivlat i alla tider, efter att ha firat högmässa på evangeliet om Jesus som sover i båten.
   Det är en vansklig illusion att det skulle finnas stift eller andra typer av kristna gemenskaper där inte detta skulle gälla. Det finns en gemenskap som på allvar menar att de har denna kvalité. Låt dem vara ensamma om det. Övriga gemenskaper lever och tror på mästaren i båten.

   Radera
 2. http://www.posk.se/blogg/-2014-08-13-1539109-motioner_3470 Jag skrev om motionerna redan 13 augusti.

  SvaraRadera
 3. Med den inställningen skulle präster som Lars Gårdfeldt sökts sig bort från SvK på tidigt 90-tal.
  De som ville skilja kyrkan från staten skulle schappat före 2000 och vi behöver väl inte nämna vilka som skulle lämnat före 1958?

  Kyrkan har alltid huserat olika teologiska riktningar. Det har dock funnits en mycket stark tradition att inte slänga ut dem som har en uppfattning som tidigare varit gängse. Det är de som gjort lite nya vågade tolkningar som man markerat mot i de stora koncilierna.

  När nu gårdagens "koncilium" - kyrkomötet 2009/2010 - tydligt markerat att den gamla äktenskapssynen är helt OK på individnivå för präster, så borde varje insinuation att man i praktiken inte respekterar kyrkomötesbeslutet leda till en anmälan till ansvarsnämnden för biskopar.

  Men dylik anmälan överlåter jag till medlemmar i SvK.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ska hon anmälas bör det ske innan hon vigts till biskop för det är mycket lättare att ge en erinran till en präst än att avkrags en biskop. En biskop kan ju inte tilldelas vare sig prövotid eller skriftlig erinran. Fast då makt är rätt i Svenska kyrkan så lär det inte bli någon åtgärd hursomhelst. / Markus

   Radera
 4. FK torde vara de mest aktiva i KM i sitt arbete för Guds bud och Jesu Kristi vittnesbörd. Från tyskt håll möter vi de stora filosoferna Hegel och Heidegger vars tankar måste kryddas med mycket salt för att bli tjänliga. Det gäller dock att se upp så att vi inte går in i gamla återvändsgränder och får en teologi som närmast liknar D F Strauss teologi med evolutionismen som bärande ide. Även om Heidegger har reahibiliterats av Rahner och Arendt har vi medlemsskapet i (ja ni vet). Cyril O Regan hjälper oss att demaskera de ideologier som låter sig betjänas av de tyska dubbel H:na. Den första volymen av "The Anatomy of Misremembering" behandlar Hegel och den andra som ännu inte kommit ut behandlar Heidegger.

  SvaraRadera
 5. Har den nya biskopen skrivit böcker över huvud taget??
  Undrar
  L/B

  SvaraRadera
 6. Att sprida kunskap om konflikten och att bli fri från fördomar och tvång som begränsar oss

  Utdrag från Svenska Kyrkans hemsida:
  Kyrkornas världsråd uppmanar kristna i hela världen att be för fred i Israel och Palestina under en vecka i september. Den så kallade Världsveckan för fred, i år 21-27 september, handlar också om att påverka för fred och att sprida kunskap om konflikten.

  Årets särskilda tema för veckan är ”Släpp mitt folk ...” ur 2 Mosebok 9:1.
  Kyrkornas världsråd vill också att vi ska be för oss själva, att vi ska bli fria från fördomar och tvång som begränsar oss.
  Svenska kyrkan anser liksom Kyrkornas världsråd att en rättvis fred förutsätter:
  en tvåstatslösning, Israel och Palestina, som baseras på 1967 års gränser.
  att Israels ockupation av Gaza, Västbanken, Östra Jerusalem och Golan upphör.
  en återgång till samtal och förhandlingar med utgångspunkt i folkrätten.
  att båda sidor upphör med allt folkrättsvidrigt våld och säkerställer respekten för de mänskliga rättigheterna.


  Här är några frågor från Jack som inte har den rätta kunskapen och är fördomsfull och som därmed är begränsad.

  För att uppnå en rättvis fred.
  Ska Israel överlämna Gaza, Västbanken och Östra Jerusalem till PLO eller till Hamas?
  Ska Israel överlämna Golan till Syrien eller till Islamiska staten?
  Ska Israel samtala och förhandla med alla fyra samtidigt?
  Ska alla fyra upphöra med folkrättsvidrigt våld och säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna samtidigt?

  Dag, kan du fråga någon på kyrkomötet som har kunskapen.

  Jack London

  SvaraRadera
 7. SvK tycks väl inkulturerad i sitt samhälle.

  Konsensussamhället med nytotalitära drag.

  GG

  SvaraRadera
 8. BloggarDag påminner gång efter annan att hans grupp, FK, har skrivit flera motioner än någon annan grupp.
  Är kvantiteten månne det mått efter vilket kyrklig omdöme och förstånd skall mätas?

  I varje fall utskotten vid kyrkomötet är inte förtjusta över en riklig produktion av motioner. Men helst vill nog FK att dess förslag skall få igenom utan utskottsbehandling och KM-beslut, dvs genom s k dekret.
  Det skulle Sven Andersson, HH, GG, tant Lila och alla andra doakörmedlemmar gilla.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jaså, hamnade jag nu också i doakören! Där har jag aldrig sett mig själv!

   Radera
  2. Ditt doande är faktiskt lite tröttsamt, Dike. Några gånger till orkar jag kanske le, men inte mycket mer.

   HH framstår som en av dina kritiker, javisst. Tål du inte det? Han synar ibland försiktigt som sig bör både Dags och kommentatorers kort. Är knappast en refrängsjungande, tanklös eftersägare.

   Och att utnämna Tant L till Dags Doa, ja, vad skall man säga? Läser du ö h t kommentarer, Dike? Förmodligen har Lisbeth Beselin idag riktigt roligt hemma i Ronneby. På din välförtjänta bekostnad!

   You made our day!


   GG

   Radera
  3. Nu skall vi ha tålamod med BOD och visa kristlig snällism!

   Vi kan alla få något som går på huvudet. BOD har fått en rejäl släng av doa. Själv får jag tyska fraser i huvet när jag läser Bloggardag. Det finns säkert någon bra medicin mot det.

   "Der BOD hat nichts als Grillen im Kopf!" är vad jag just nu tänker.

   Så det kan bli!

   Argus

   Radera
  4. Vi är många, nya tant lila, som, utan att höra hemma där, fått oss tilldelade en plats i den s.k. doakören. Se det som en hedersbetygelse för det betyder att du inte platsar i Dikes mainstream-doakör.

   Radera
  5. Elisabeth, jag blev bara förvånad! :-)

   Radera
 9. Jodå, GG, det tål jag visst; jag är dock ointressant i sammanhanget, det är HH:s och de andra doaisternas ständiga kritik av Svenska kyrkan som är tröttsam. Kritik är för övrigt ett alldeles för milt ord: fördömande är bättre!
  Det är som ser de aldrig - aldrig någonsin - något fint, varmt och tilltalande med vår kyrka.

  Men tänk om kyrkan inte fanns alls! Hur skulle doakören reagera då? Att önska den åter på moder Sveas jord.
  Min förhoppning är att den ibland huvudlösa kritiken mot vår demokratiska kyrka och dess läronämnd (biskopar och teologer) skall upphöra i fingrarna på kritikerna och alltså inte sättas på datorpränt. Detta kallas också att tänka först innan man handlar.
  Gör GG det?

  SvaraRadera
 10. "Men tänk om kyrkan inte fanns alls! Hur skulle doakören reagera då? Att önska den åter på moder Sveas jord.", skriver Anonym.

  Uttalandet tyder på att skribenten blandar samman Svenska kyrkan och Kristi kyrka. Om Svenska kyrkan försvann skulle det antagligen vara till en fördel för människor. Om Kristi kyrka lämnar Sverige vore det en ren katastrof.

  SvaraRadera
 11. BOD, för jag förmodar att det är BOD som skriver!
  Frågan är vem som är huvudlös, vi som kritiserar eller det som du kallar "vår demokratiska kyrka"? För min del ser jag det ibland så här: Det är tur att Gud finns- TROTS Svenska kyrkan! Men jag håller mig stillsamt i bakgrunden på en ersättarplats i kyrkofullmäktige i vårt pastorat (opolisk nomineringsgrupp bestående av två personer) som ju ändå hör till de bättre delarna. Jag vet inte vad du menar med "kyrkan"? För min del handlar kritiken om ämbetsinnehavare. Man kan ju bara läsa förra numret att Kyrkans tidning och se de fullständigt skandalösa påhoppen mot ett politiskt parti och dravlet som ärkebiskopen kommer med om att dess väljare är mindre vetande som man måste föra samtal med! För det tycker hon med sin politiska hemvist! Sådant här anstår inte värdiga ämbetsinnehavare! De ska förhålla sig partipolitiskt neutrala- i vart fall i det offentliga rummet. Detta gäller också biskopen i Stockholms stift och andra biskopar! Men detta tycks vara helt okey!? Däremot avkragas en präst på direkten efter en predikan. Ska inte ärkebiskopen möta sverigedemokrater i kyrkomötet? Det är väl en stor grupp? Kan inte de känna sig kränkta? Lika mycket som två kommande kvinnliga präster efter en predikan. Var finns logiken och rättvisan?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kära Nya tant lila!
   Mycket bra rutet! Jag är både stum och tacksam.

   "Präst från Skara stift"

   Radera
 12. Läste nyligen en historisk text på engelska, om begreppet demokrati och förespråkandet av just – folkstyre - ,( oftast i teori och svårare i praktisk praktik, eftersom det anses krävas insatta, kunniga, förståndiga och kloka medborgare som samtidigt anses inte alls finnas i den önskade utsträckningen för just – demokrati – och dess möjlighet att verkligen kunna fungera i någon verklig praktik….).

  En lustig sak som slog mig är att själva ordet demokrati på engelska blir – democracy - .

  Det engelska ordet kan delas av så att det bildar orden – demo - , (viket betyder folk), samt ordet – cracy - , (eller rent av – crazy - , om man så vill), vilket gjorde mig lite konfunderad över själva ordet…..

  Idag verkar det som det finns många som önskar sig, (särskilt och främst inom alla massmedier, inklusive filmer, reklam, dataspel av olika slag, nyhetsfokus osv.), som verkligen önskar att försöka driva – demo - till olika stadier av mer eller mindre – crazyness- , (alltså – galenskap, förvirring, misstro och allmän – konfyshet - eller allmän – förvirring - , alltså att bli just alltmer – crazy - ...)…

  Demo – crazy - verkar breda ut sig i allt fler nationer och bland alltfler s.k. – vanligt folk - . S.k. vanligt folk, som alltmer börjar förlora både hopp, tillit, fattning, begriplighet och tilltro, samt naturligtvis också – tro -, i samhället och till både politiker, journalister, massmedier och även till varandras förmågor och förstånd….

  En – tro - , (på en kristen Gud), verkar alltmer ha försvunnit ersättas av en allt större jordnära och världslig och politisk fokus och inriktning, för alltfler människor. En fokus som då alltmer verkar vilja syssla med just – demokrati - , (alltså med …demo-crazy….).

  Även kyrkor verkar alltmer vilja avvika från tro och hopp, som kanske då endast är ett – tecken i tiden - …. Och som endast vill – återspegla - , just – den moderna andan…. I det samhälleliga rummet…..

  Världen verkar kanske för alltfler människor framstå som alltmer – crazy - (alltmer svårförståelig, alltmer förvirrad, alltmer svårbegriplig), och det är då därför som alltfler människor, alltså alltfler – demos - , det vill säga, alltfler – folk - , helt enkelt verkar vilja – drivas till - , att i verkligheten bli alltmer – crazy - i just i namn av – demo- crazyns – ...

  I alla fall verkar massmedier, skolor, politiker, universitet och även kyrkor osv., alltmer vilja försöka förmedla ett budskap om just ökad förvirring, fruktan, rädslor, rörighet och kaos, till alltfler människor och alltfler folk.

  Ingenting får hållas – heligt - . Ingenting få helgas. Ingenting får hållas både rent och – helt - utan allting, allt och alla, skall söndras och brytas upp genom att förnyas, i den s.k. modernitetens namn. Allt och alla, samt allt helgat och allt heligt och även alla folk skall både förnekas, förändras, förvirras och förnedras….

  Alltsammans i just namn av – Democracy - …..(I namn av – demo – crazy - …)…

  Märkligt…

  JB


  SvaraRadera
 13. Nu ser vi det återigen: den våldsamma kritiken mot Svenska kyrkan. Tant Lila, Elisabeth och Skaraprästen saknar uppenbarligen förmågan att nyansera orden. Om inte Svenska kyrkan är Kristi kyrka, vad är den då för kyrka, undrar vän av ordning (undertecknad - ja, jag hade glömt att underteckna förra inlägget)?
  Och varför undviker tant Lila att kommentera domkapitlets argument för avkragningen; i dessa framgår det ju tydligt att prästen brutit mot den ordning som kyrkan har?

  Nej, tänkt också särskilt på det, bäste Skarapräst, här skall skrikas och underkännas - domkapitlet har fel och vi - kommentatorerna ovan - har rätt!
  Varför har vi en överklagandenämnd? Jo, för att rättssäkra det kyrkliga "domstolsväsendet". Men ni, mina och kyrkans ständiga vedersakare, dömer på förhand, lyssnar inte på VARFÖR domkapitlet avkragade prästen och väntar inte på överklagningsinstansens beslut.
  Jag blir häpen och förvånad över ett sådant sätt att resonera. Obegripligt, oprofessionellt, ovärdigt kyrkliga företrädare!
  Kritisera gärna förhållanden i kyrkan men gör det seriöst, intellektuellt, värdigt, resonerande!
  Skrik och gapa inte rakt ut att alla andra än ni har fel och handlar fel!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Skrik och gapa inte rakt ut att alla andra än ni har fel och handlar fel!"

   Jodu, BOD!

   I o f sig känner du inte Olle Fogelqvist och vet inte vad han går för. Därmed blir din bedömning mera förståelig, även om den är tragiskt "normal". Din uppfattning visar hur lätt det är för makten att förtrampa den man kan misstänkliggöra för något mera allmänt avskytt. Nazisterna tog gärna till homofilianklagelser f a göra sig kvitt och motivera avpollettering av misshagliga, exv garderobsbögen och SA-ledaren Ernst Röhm och med falskt vittne överbefälhavaren för armén, Werner v Fritsch. De ansågs oppositionella och illojala mot de nya ordningarna.

   På liknande sätt gör sig nu de nya ordningarnas tillskyndare i SvK av med misstänkt motsträviga. Om en anklagelse är sann eller ej, är likgiltigt. Det går alltid att hitta aningslösa som tror på den. De inte fullt så modiga går i inre emigration och inväntar pensionen. Taktiken fungerade i Tredje Riket, så ock fungerar den i SvK.

   Skrik och gapa inte rakt ut att alla andra än du har fel och handlar fel, BOD!

   Lars Jensen

   Radera
 14. Magister BOD har talat! Leve folkets demokratiska kyrka! / Dike-solisten.

  SvaraRadera
 15. BOD, jag har ingen som helst anledning att ta emot dina oförskämdheter! Är det någon som ska nyansera sig så är det den nyvalda ärkebiskopen som genom sina vänstervridna utspel är en ytterst ovärdig representant för en kyrka som ska vara partipolitiskt neutral. Hon ska ta och lära sig att nyansera sig! Och inte se ett visst partis väljare som mindre vetande som behöver upplysas. (jag upprepar detta!)
  Ser du inte det absurda i att ta en predikan som orsak till en avkragning!? Hade detta hänt för säg 10-15 år sedan hade ingen trott att det var sant! Men så långt har vi hamnat i åsiktsförtrycket och du gör ditt till för att vi ska tycka som du, eller hur? Jag förstår inte vad du vill med ditt ständiga harvande om samma saker!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kära Nya tant lila!
   Tack än en gång för dina precist och korrekta inlägg mot den som skränar högst här på denna blogg. Jag har en gång önskat Guds välsignelse här på bloggen över Dike i hopp om att han skulle skräna mindre här på bloggen och komma till besinning, men det tycks ha haft motsatt effekt. Han verkar oförbätterlig i sitt eviga harvande om den gamla statskyrkan, envist höjande det kungliga salighetsverkets luggslitna fana. Jag har tröttnat på att ens kommentera hans många dumheter. Hur orkar karl´n, ensam som han är med sina tokiga idéer? Det kan man undra. Men tack för att du orkar ryta till här. Det gjorde du bra och all välsignelse till dej för det.

   "Präst från Skara stift"

   Radera
 16. Lukas 11:17 Men han visste vad de tänkte och sade till dem: "Ett rike som har kommit i strid med sig självt blir ödelagt, och hus faller på hus.

  SvaraRadera
 17. Detta är på gränsen till osannolikt men ändock ett trist faktum: att mina kritiker ovan kastar sten i det berömda glashuset, när jag vädjar om nyanser, seriositet och lågmäldhet i debatten!
  Tant Lila och Skaraprästen är kanske värst, när de - märk detta, kära läsare - kastar ur sig otidigheter och utan ett spår av sakargument går till storms mot domkapitlet i Göteborg. Inga försök att kommentera eller bemöta dess argument för avkragning, inga metodiska försök att bena upp i ord varför kapitlet har fel, när de nu an ser detta. Nej, fördömanden och råskäll mot stiftets rättsvårdande instans. I stället för att plocka fram just sakargumenten - kan ni det mitt herrskap, så framför dem till prästens försvarsadvokat! - är det fel på kyrkan, samtidigt som undertecknad skränar. Ge mig också här exempel på skränandet, om ni kan. Skaraprästen uppmanas särskilt att göra detta. Kan han också exemplifiera vilka mina "tokiga" idéer är, desto bättre!
  Är det tokigt att begära saklighet i bemötandet av domkapitlets beslut? Är det fel att kräva underlag för varför det har fel? På vilken grund har det då fattat sitt beslut?

  Nej, kom inte med påståenden om att jag skränar och skriker, när jag lugnt och sansat begär detta.
  Ni, mitt herrskap igen, har utan ett enda sakargument underkänt och dömt ut beslutet. Det har ni gjort på känslor och ilska över att en teologisk frände drabbas. Ni har INTE i sak kunnat anföra något som visar att kapitlet dömt fel.
  Tänk om försvarsadvokater och jurister i allmänhet skulle agera så! Arma klienter i så fall.
  Nej, stäm ned tonfallet, bemöt i sak avkragningsargumenten och håll inne med beskyllningarna om att jag skränar!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Egentligen borde man bara låta bli att svara dig, men du fortsätter att vräka ur dig personliga anklagelser!
   Är det någon sorts rättegång där man måste lägga fram bevis och motbevis?
   Har man inte rätt att tycka att detta faktum att man tar det som sägs i en predikan som skäl till att avkraga någon är fullständigt absurt!? Att du inte inser detta bevisar bara hur långt yttrandeförtrycket/åsiktsförtrycket har gått. Och det vet vi ju! Vi ser ju massor av exempel på detta varje dag! Det är därför en del, som jag, höjer rösten!

   Radera
  2. Dikes skrän och argument, suck.
   Dike ville ha särskilt svar av nya tant lila och mej. Tant lila har gett ett så bra svar så det är helt onödigt att jag upprepar det. Jag ställer mej helt och hållet bakom hennes ord här ovan. Är Dike nöjd nu då, eller skall vi harva vidare i ordvrängningar till förbannelse? Hur får man tyst på den karl´n?

   "Präst från Skara stift"

   Radera
  3. Du har så rätt, nya tant lila, men tyvärr talar du för döva öron. Den som inte vill alt. inte kan förstå vad som skrivs kan man inte nå.

   Min bedömning av fenomenet, eller vad man nu ska kalla det, är projektion. Enligt Wikipedia: Projektion, en term som används inom psykologin för att beskriva hur en person som inte vill eller kan kännas vid sina egna svagheter tillskriver andra personer dessa egenskaper för att försvara sin självbild.

   Radera
  4. Det ter ju sig något löjligt och undfallande att BOD inte bemödar sig att kommenterar de kommentarer som sakligt och analytiskt kritiserar domskälen och resonemangen hos domkapitlet.

   Men då måste man ju bemöta med sakargument och själv bemöda sig om att läsa igenom domslutet.

   Tyvärr BOD, att upprepa samma mantra om och om igen utan att ens ge ett vettigt erkännande till de som ger de sakargument du efterlyser ger dig ingen trovärdighet i din iver för ett hyfs av debatten.

   (Ja, detta är ett personangrepp, men sakligt, nyanserat och argumentativt,)

   Radera
 18. Kära kommentatorer låtom oss nederfalla för magister Dike.
  Därvid erkännande att han får rätt i alla sina resonemang, om
  han bara slutar framföra dem. Må vi ej ha dåligt samvete för
  detta retirerande, eftersom ingen annan utväg tycks finnas.
  Däremot kan vi friskt debattera de ämnen Dag tar upp./korm.

  SvaraRadera
 19. B O D for president!

  Med den stringens o ödmjukhet o sakkunskap han besitter, ligger hela världen i lä.

  Klockren logik. Strömlinjeformade åsikter. Graciöst o elegant framfört.

  Tick, tick, tick. bravo (och jag nedfaller med en nigning o en nätt nick)

  SvaraRadera
 20. Jag erkänner mig besegrad!

  Så mycket kloviftande och fräsanden hade inte ens jag klarat av att utdela. Men nog har BOD:en svansföring så att han tigger om'et?

  Bill och Bull doa-väser å det allra bestämdaste.


  Elaka Katten Måns

  SvaraRadera
 21. I sju kommentarer fortsätter angreppen på mig utan att en enda försöker analysera domkapitlets beslut, gå närmare in på det, sakligt bemöta utfallet eller förklara varför det är felaktigt.

  Detta är solklart belysande för kommentatorernas totala brist på sakargument. De kan inte bemöta kapitlets beslut, de har inget att komma med annat än otidigheter och upprepningar av att det är fel. Men förklara då vad som är fel; har inte prästen i sin predikan sagt det han anklagas för? Har han inte yttrat vilka som är undantagna frälsningen? Har han inte visat sin ovilja mot kvinnopräster och konsekvenserna för dem?
  Skall inte kyrkan följa sin fastställda ordning?
  Gå in på dessa och andra sakfrågor, ni kritiker som nu bara ondgör er över domkapitlet, Svenska kyrkan och min ringa person!
  Bemöt i sak kapitlets beslut, om ni kan och vågar! Om ni inte förmår detta, lönar det sig inte med skrik, skrän, ironi och underkännanden en masse av kyrkan, mig och andra.
  Förstår inte tant Lila, Sven Andersson, katten Måns och ni andra det?
  I så fall ytterst märkligt.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 22. Förstår inte Bod, att domkapitlets beslut grundar sig på medveten, illvillig vantolkning? Har han ö h t läst kommentarerna som behandlar detta?

  Han tycks rulla på som ångvälten på cykelbanan. Eller trava på som noshörningen på savannen. Han väjer för intet och påverkas av intet. Kursen är satt. Sen kör han opåverkbar sin väg. Rädde sig den som sig rädda kan.

  Ytterst märkligt!

  GG

  SvaraRadera
 23. Men GG vad är det för beskyllningar som Du vräker ur Dig: "... medveten, illvillig vantolkning"?
  Har alltså domkapitlets ledamöter, biskopen och juristen, försökt vantolka prästens predikan för att "sätta dit honom"?
  På ren svenska måste det sägas, direkt till Dig och till de andra som påstår slikt:
  -Att Du, och ni, inte skäms för att försvara prästen med dessa argument. Jag tror faktiskt att den avkragade själv betackar sig för dylikt försvar. försök med detta i överklagandenämnden, om ni törs!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 24. OBSERVANDUM !

  Till Eder alla för begrundande: Ihågkommer mycket klart mitt möte med Margit Sahlin vid Docenten Merit Lindgrens begravning i S:t Jacobs kyrka innan Margit själv avled 2003. Hennes skarpa ord till de då samlade journalisterna från Kyrkans Tidning, DN samt SR där hon frågades om den till bristningsgränsen fyllda kyrkan om just Merit L. och dennes högkyrklighet med utgångspunkten från Margit S. var den första svenska kvinnliga prästen bl.a. varpå Margit sahlin blev vass på rösten och stadig i blicken och sade med skarp emfas följande: "Om jag då hade vetat hur förföljesen mot manliga präster av idag skulle bli, så skulle jag ALDRIG någonsin låtit mig prästvigas, ALDRIG" återupprepade, varpå samtliga journalister såg häpna ut. DNs reporter sade till sin fotograf "näe vi tar inga fler bilder hörrö, vi kan inte använda detta" (varpå dom börkjade plocka ihop sina saker för att gå. Sveriges Radio journalisten stängde av sin "mikrofon" och stoppade ned den. Den närvarande från Kyrkans Tidning gick bara sin väg... Margit Sahlin var riktigt arg. Hon tittade på mig och ursäktade sig med och sade: "Du får ursäkta mig men nu är det nog". "Jag håller helt med dig" sade jag och vi tog varandra i hand och gick in till begravningskaffet dit jag hade kört henne i min bil.

  Hur hon hade reagerat på allt detta som numera sker har jag helt klart för mig. Hon hade själv tagit av sig kragen för att aldrig återkomma i Svenska Kyrkan. Hon kände sig klart utnyttjad och lurad av Tage Erlander samt Olof Palme vilket hon uttryckte en stor sorg över då hon insåg detta. Jag gör som Inmar Bergman som starkt ifrågasätter dagens biskopar med orden som han nagelfor Lennart Koskinen med. "Hörrödudu...Tror du på Gud egentligen ? vilket renderade hela salens publikum till stort skratt varpå han sedan deklarerade så att jag hörde det " hörrö, hörrdudu den där f-n skall inte ens släppas över med Fårö-färjan vid min begravning, komihåg det hörrö" ! Och så blev det ! Margit S. Ångrade sig och Ingmar B. portade Biskopen. Så kan det vara då sanningen får råda uti konungariket Sverige av idag.

  SvaraRadera