måndag 8 september 2014

Skatt och psalmskatt

Jag blev så tagen av utsagan i en bloggkommentar att ekonomin var Kyrkans grund - och det var inte frälsningsekonomin som avsågs - att jag med alla fromma började skriva en psalm. Sjung den men sjung fortsättningsvis inte sv ps 57. Den påstår att Kyrkan har sin enda grund i Kristus, Frälsaren. Den som sjunger så, måste ha missuppfattat somligt. Här är den rätta texten! Sjung av hjärtat sjung!

Sin enda grund har kyrkan i pengar, mark och skog
och lite aktiefonder, sen kan det vara nog
för budskapet förkunnas och kyrkan står så stark
som bara den kan göra, som äger mycket mark

Vad sägs från predikstolen, det spelar mindre roll
för folket kommer inte, trots pengar är det noll.
Men statskyrkosystemet är själva garantin
att kyrkan står ordentligt, ja lika rik som fin.

Om inte statlig kyrka, var är då jordens salt?
Det är ju statens bistånd, som blivit kyrkans allt
Må kyrkan bli som fordom ett statskyrkosystem,
en fristad mitt i oron, då lider ingen men.

En kyrklig folkbokföring och skolsystem som ger
en evangelisk skolning så barnen noga lär
vad bud och hyfs betyder och goda seders bruk
det är en återställning med svenskt och statligt stuk.

I Danmark måste alltså Den danske folkekirke stå oändligt stark, trygg och framgångsrik. Men det var väl i dag beslut skulle fattas om en ny ordning med det kyrkliga - och de politiska partierna tycks överens?

Till talet om att beslutet om nya relationer mellan kyrka och stat i Sverige gick emot församlingarnas vilja finns två ting att säga:
1. Jo, i en remiss hade en majoritet av församlingarna förklarat sig nöjda med den dåvarande ordningen - men den majoriteten av församlingar företrädde inte majoriteten av medlemmar. De små församlingarna var många - och emot.
2. Hur är det med demokratin i Svenska kyrkan om inte kyrkomötet ska uppfattas vara det organ som talar för Svenska kyrkan. Det kan vara så att somliga uppfattar ett demokratiproblem (på lite olika sätt) men knappast kan den som försvarar partipolitiseringen se det så. Eller?

39 kommentarer:

 1. 10-20% medlemstal lär snart nog nås i SvK. Om 30 år?
  De anställda lär fara när pengarna är borta.
  Präster (och andra) som drar folk klarar sig. Även detta kan innebära andliga faror.
  Organiserad islam blir troligen större (och inte bara genom invandring!) än alla kristna kyrkor sammantagna.

  Nåja, vi slipper åtminstone personalchefer, kanslichefer, kyrkogårdschefer, administrativa chefer och Svenska Kyrkans Internationella Arbete. Alltid något!

  GG

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om jag inte får se noggrant motiverade prognoser över befolkningsutvecklingen i vårt, som visar motsatsen, tror jag inte ett ögonblick på påståendet att det inom några generationer skulle bli fler muslimer än kristna, vare sig man räknar nominella eller praktiserande.

   Att islam skulle kunna etablera en 'väckelse' bland svenskar tror jag inte heller på, antalet konvertiter kanske ökar, men förblir ett fåtal. Vad vi samtidigt ser är ju att sekulariseringen griper omkring sig också bland muslimerna.

   Radera
  2. Så länge officiell statistik saknas, lär trätor om absoluta tal fortsätta. Men visst var det redan på 90-talet så, att antalet elever med invandrarbakgrund i Malmö var större än de med svensk bakgrund? Och att idag unga med invandrarbakgrund är i majoritet upp till de 33-åriga. Göteborg och Stockholm lär inte ligga långt efter. Migrationsströmmarna i världen lär heller inte minska. Även om Sverige ändrar öppna dörrens politik, lär detta i stort inte förändra utvecklingen. Den danska kursändringen har inte inneburit några större förändringar där, bara komplicerat för t ex icke-europeiska anhöriginvandrare.
   Att Svenska Kyrkan i sin nuvarande form skulle ha så mycket att erbjuda sökande, unga människor betvivlar jag. I synnerhet inte muslimer.
   Jag vill understryka, att jag till skillnad från SD-Murre från Skogstibble alls inte har något emot invandrare. Maja är f ö halvperser.

   Elaka Katten Måns

   Radera
  3. Dagens ledare i Danmarks största tidning:

   http://jyllands-posten.dk/opinion/leder/ECE7004448/sveriges-valg/

   Ibland är utifrån-perspektiv intressanta!

   Och varför inte samma tidnings ledare för tre dagar sedan? Sverige intresserar tydligen en förundrad omvärld:

   http://jyllands-posten.dk/opinion/leder/ECE6999315/tilfaeldet-sverige/


   GG

   Radera
 2. Ibland frestas man utropa den gamla frasen "Skrattar bäst, som skrattar sist! BloggarDags ironiska rader om kyrka-statfrågan kan lämpligen bemötas med dem. Ändock är jag övertygad, helt övertygad, om att skratten redan har börjat tystna efter kyrkans fjorton år i "frihet". Det blev alls inte som de lärt, pläderat och propagerat för.
  Varför, bästa läsare, finns då de som aldrig lär sig läxan utan benhårt fasthåller vid sin åsikt, trots resultatet?
  Ett resultat som borde leda till eftertanke. Därför dessa enkla, snabbt nedtecknade rader, reaktionen rader, kan de kallas:

  Sin ena grund har kyrkan i ekonomisk stabilitet,
  tänk att många präster ännu det inte vet.
  Ändock de hög lön varje månad utkvitterar,
  men på elementära fakta ej alls reagerar.

  De trodde i sin självupphöjda auktoritet,
  att kyrklig trygghet ej kräver ekonomisk aktivitet,
  att deras fina ord om Guds frälsning och nåd,
  också alltid är Svenska kyrkans ekonomiska tråd.

  Bort alltså, löd ropen, trygga stat-kyrkaband,
  nu väntar en fri kyrkas lysande framtid i vårt land,
  Guds ord skall från den ljuda frimodigt, rent och klart,
  Nu väntar frälsning för alla, en ny kyrklig start.

  Ack, älskade kyrka, som alltid på platsen stått oss nära
  Du kan ju ej leva på vatten, bröd och prelater, egenkära,
  Utan materiella resursers fasta trygghet och bas,
  blir Din väg ofelbart svårare tills Du går i kras.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Otroligt avslöjande av BOD! Detta inlägg, där BOD rakt på sak och svart på vitt skriver att kyrkan har sin grund i ekonomisk stabilitet visar att BOD är en sann marxist!

   Rudbeckius

   Radera
  2. Vad har den kyrka som BOD vill ha att ge till t ex människor i andlig nöd? Det framgår inte av "psalmen", vad jag kan se.

   Jag i Halland

   Radera
 3. Först BOD, sedan DS i psalmförfattargenren! En inledning på 'Psalmkriget'?:-)

  "....skolsystem som ger
  en evangelisk skolning så barnen noga lär
  vad bud och hyfs betyder och goda seders bruk"

  är en i nutiden 'osvensk' väg att gå, om alltså sådant skulle tillåtas av en mer eller mindre kristendomsfientlig samhällsmajoritet (EN skola för ALLA!). Skolor har alltid utgjort skydd och kulturhärdar för minoriteter. Så var det för greker, armenier och andra i det Osmanska imperiet. Så var det för tyskspråkiga i Öst- och Centraleuropa, liksom för polskspråkiga. Så var det för den svenska minoriteten i Estland. Så är det för svenskarna i Finland och frenchies i Canada, där dessutom oftast de franskspråkiga skolorna är konfessionellt katolska, men givetvis öppna för alla. I både Finland och Canada attraherar minoritetens skolor inte så få av majoritetens ungdomar.

  Problematiskt vore att hitta goda lärarkrafter/förebilder och att övervinna motstånd från det "renläriga" vänsteretablissemanget i SvK. Spelas bildningskortet dessutom ut, skälver Skolsverige, vilket vore en välgärning i sig.
  Ett annat problem är Majoritetssveriges rädsla för islam. Potentiellt muslimska ungdomar är redan nära majoritet i storstäderna. Om dessa i större omfattning skulle kräva konfessionella skolor, kanske drivna av islamister, blir man liksom lite skraj i vår lattedrickande Söderelit. Bättre då att i sant liberal anda förbjuda religiösa skolor?

  När öppnas de första svenskkyrkliga kulturhärdarna i skolform? Givetvis med Dag Sandhl-skolorna/gymnasierna i Moheda respektive Kalmar som flaggskepp! Kanske också Bengt Olof Dike-skolor i Mörrum och Norrköping?

  Lars Jensen

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vad menas med "potentiellt muslimska ungdomar"?

   Radera
  2. Någon mera allmän ordförklaring ges väl knappast i lexikon.

   Min avsikt var - och jag förmodar som biskop Göran att sekulariseringen bland muslimska invandrare är och tills vidare förblir stor - att peka på ungdomar med muslimsk kulturbakgrund. Från en eller från båda föräldrarna. Graden av sekularisering kan snabbt förändras. Vi har sett det i Iran, Syrien, Turkiet och Ex-Jugoslavien. Även barn i helt sekulariserade familjer kan radikaliseras och bli islamister. Vi ser det i England , Tyskland och USA. Själve Usama bin Laden växte upp i en amerikaniserad, sekulariserad familj. Vid andligt sökande väljer nog många ungdomar att återvända till källorna, gärna i ortodoxa former. Se på Ryssland! Se på tillströmningen av unga sökare i den svenska Katolska Kyrkan! Men även till islam, som har många kvaliteter för den som saknar engagemang, gemenskap och andlighet i den Svenska Verksamhetskyrkan. Hur många av två svenska föräldrar födda konverterar årligen till islam? 500? 1000? Under alla omständigheter fler än de som blir katoliker. Hur många muslimer konverterar till kristendom? 50? 100?

   Att detta kommer att påverka det kulturella och poitiska landskapet är ett rimligt antagande. Att med Skånepartiet hävda:

   -I Skåne dricker vi brännvin och äter fläsk! låter sig göras.

   Att i fortsättningen servera fläsk i skolan eller ha skolavslutningar i kyrkan, låter sig däremot inte göras. Även kristna helgdagar lär en efter en få stryka på foten för borgerliga och muslimska. Kanske blir även korset i de nordiska flaggorna en kränkande symbol. Men då är varken biskop Göran eller undertecknad med längre.

   Lars Jensen

   Radera
 4. BOD,
  Hur vore det om du förklarade på vilket sätt staten hade förhindrat alla utträden ur kyrkan. Denna sekulerade stat.

  Visst jag kan tänka mig en möjlighet. Med staten som huvudman hade utträdena försvårats till det omöjligas gräns. Är det en sådan kyrka(?) Du vill ha? Inse dock att en sådan kyrka inte frälser och inte är Kristi Kyrka.

  Menar du kanske istället att statens trygga famn helt enkelt skulle innebära att staten betalade alla kostnader utan att bry sig om varifrån pengarna kom- dvs ungefär som de flesta skatter som ju inte är öronmärkta?

  Nej, din dröm om en kyrka liknar som en präst skrev- ett rotary med tinnar. Det kan Du behålla ty det frälser inte.

  //HH

  SvaraRadera
 5. Rudbeckius och HH!

  Jag, som varit antimarxist i hela mitt liv och i tal och skrift bekämpat den vidriga kommunismen, beskylls nu för att vara just maxist! Man undrar vilken ideologisk utgångspunkt ankalgaren har, vilken för övrigt erinras om att jag faktiskt skrev "Sin ena grund . . .", inte enda!
  HH uppmanas studera utträdesstatistiken INNAN skilsmässan från staten och sedan EFTER densamma, så kommer sanningen fram.

  Kyrkoskatten gav Svenska kyrkan ekonomisk trygghet och stabilitet. Så enkelt var det.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag förstår inte vad BOD yrar om, "kyrkoskatt" betalas väl fortfarande av alla Svkys vuxna medlemmar?!
   /Antony

   Radera
  2. Men, snälla BOD!, visst har du rätt i att det årliga antalet utträden från Svenska Kyrkan är större efter år 2000 än före. Men är du verkligen säker på att ökningen har med skilsmässan från staten att göra? Den sorgliga konsekvensen måste ju då vara att denna skilsmässa även har drabbat frikyrkorna i landet där också ett ökat antal utträden noterats under samma period.

   Eller kan det rent av vara andra orsaker till att människor i allt högre grad lämnar Svenska Kyrkan?

   Jag i Halland

   Radera
  3. Att kyrkan har sin grund i kollektivanslutna medlemmars pengar är marxistiskt, och det är inte ovanligt att man påverkas av det man bekämpar...

   Rudbeckius

   Radera
  4. Minskandet av andelen kyrkotillhöriga följer en jämn kurva sedan början av 1970-talet. Däremot är det inte en rät linje och med högre polynomfei detta fall passar ett tredjegradspolynom, så att de lutningen ökar hela tiden.

   Det finns inget brott i kurvan vid kyrka-statreformen. Det är samma trend av ständigt accelererande minskning som plötsligt börjar bli märkbar.

   Runt 2020 når kurvan ner till 50%.

   Radera
  5. Och runt 2035 25 % och runt 2050 10%. Eller mindre...

   Argus

   Radera
 6. +Göran

  Jag är helt enig i att jag inte tror att Islam kommer att kunna klara att attrahera några "svenskar" i vanlig bemärkelse. Däremot är det ganska klart (tycker jag) att islam attraherar vilsna ungdomar vars föräldrar emanerar från islamitiska områden. Detta oavsett om de då alltså är födda i Sverige av naturaliserade svenskar. Detta gäller både första och andra generationens svenskar kanske även tredje. Därom finns många exempel och har inget med rasism eller islamofobi att göra att man konstaterar detta.
  Nu tror jag ju inte att den gruppen kommer upp i så stora procenttal som GG tror men å andra sidan tror jag att gruppen bekännande kristna inte heller är så stor och den minskar ju stadigt och är jag rädd för -i accelererande skala ty den generation som nu växer upp är kanske till stor del döpt av föräldrar som är vanekristna men kanske främst låtit döpa sina barn för att inte göra sina föräldrar (morföräldrar) ledsna. Det är faktiskt en drivkraft om än inte den mest önskvärda.
  Oavsett, denna drivkraft kommer knappast nästa generation känna med föräldrar som sällan eller aldrig bevistar en gudstjänst.

  Jag är tyvärr pessimist och tror , men hoppas naturligtvis ,att inom en generation kommer andelen bekännande kristna att vara färre än bekännande muslimer.

  Gruppen betalande kyrkomedlemmar kommer antagligen att vara något större -sådana som inte vill missa traditionella vigslar o liknande och även sådana som "bara" ser kyrkan som ett antal minnesvärda byggnader och konstverk- ett antal av dessa kommer säkert att vilja betala för detta.

  Självklart ,om SVeK försöker bota den dåliga ekonomin med höjningar av kyrkoskatten kan man förutsätta att antalet utträden kommer att öka eftersom de kommer att resonera krasst ekonomiskt map hur mycket de är beredda att offra för "kulturen" ungefär som samma grupp diskuterar hur mycket de är beredda för ett teaterbesök eller en konsert.

  //HH

  SvaraRadera
 7. Fint skaldande av DS. Och för att travestera ÄB: den som tror att Kristi kyrka handlar om ekonomi har inte fattat något.

  SvaraRadera
 8. BOD,
  Istället för att fortsätta nonsenssamband. Svara för en gångs skull hur Staten skulle ha förhindrat utträdena?

  Jag har visat varför det går långsamt i början och sedan accelererar. Du har inte visat något och förstår inte heller att läsa statistik .Begriper framförallt inte att det du läser in är rent nonsens.

  //HH

  SvaraRadera
 9. Antony vet tydligen inte att kyrkoskatten är avskaffad. Nu är det kyrkoavgift som erläggs. Hallandskommentatorn erkänner att utträdena var färre före skilsmässan än efter den. Men det jag särskilt betonar - läs nu Elisabeth! - är att den obligatoriska kyrkoskatten tryggade kyrkans existens från norr till söder i landet. Jo, samma Elisabeth, hur många gånger skall det inskärpas att en kyrka utan ekonomisk trygghet inte kan fullgöra sin missionerande uppgift. Skall prästernas löner halveras eller helt utebli? Skall kyrkobyggnader och andra lokaler stängas, om det inte finns pengar att ha dem i drift? Skall församlingar upphöra? Se realistiskt på sakernas tillstånd och inse att en kyrka utan denna jordiska bas inte kan ha någon framgång i vårt redan starkt sekulariserade land!

  HH fortsätter också sin egen historieskrivning och låtsas inte om den stora skillnaden mellan utträdena före och efter skilsmässan. Staten förhindrar inte utträden, men den välfungerade äktenskapet mellan den och kyrkan garanterade kyrklig trygghet och därmed resurser att förbli kyrka.

  Ingen av mina kritiker har svarat på frågan om de tror att prästerna är villiga att kraftigt minska sina löner. Därför ber jag dem svara på den konkreta frågan.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag skrev medvetet "kyrkoskatt", men det är kanske så att BOD förespråkar att Svky ska få beskatta även de som inte är medlemmar i den postkristna organisationen?!
   /Antony

   Radera
  2. Jodå. Det finns präster som skulle vara villiga att kraftigt minska sina löner.
   Fram till 1988 gav statskyrkosystemet löner, som kan sägas ha varit rena förolämpningen mot prästerskapet. Rekryteringen till VDM-ämbetet gick ibland knaggligt, förvisso, men det gick. Troligen var kvalitén (egen erfarenhet av liv i kyrkan och tro samt betygsbakgrund och skolunderbyggnad) på de tillkommande betydligt högre. Kyrkoherdelönen låg då på ca 2/3 av högstadielärarens. Tariffsystemet slopades och man fick förhandla upp sina löner, och det gjorde man så småningom med besked. Tjänstebostadstvånget slopades också, eftersom allt fler präster fann eget boende mera ekonomiskt förmånligt och framför allt fann det bekvämare för familj och fritid att skilja på bostads- och tjänstgöringsort. Prästmakarna var inte längre villiga att leva ett liv i församlingen. Exit den nordiska prästgårdskulturen och prästen som en del av ortens sociala liv!

   Kan förändringen i attityd till Mammons goda bero på, att nya, för kyrkans liv och församlingens väl ganska främmande grupper kommit till? Och i förlängningen att tidigare prästgenerationers ofta trogna herdar numera inte längre är välkomna i den öppna, tröskellösa, högt-i-tak-kyrkan?
   Då har man fått det man bäddade för. Och som man bäddar, får man som bekant ligga.

   Argus

   Radera
  3. Präster har aldrig, tills i vissa fall numera, varit välbetalda. Men efter vad jag minns var det inte fullt så dåligt som Argus skriver. Men det är väl lätt att kolla – alla statliga tjänster (och prästtjänsterna var infogade i systemet, även om de inte i egentlig mening var statliga tjänster) var ju lönegradsplacerade. Någon kan säkert leta fram gamla lönegradslistor (som jag inte har tillgång till).

   Man skall väl också komma ihåg att boende i prästgård var en löneförmån – hyrorna var länge förmånliga. Att präst i prästgård i församlingen var viktigt för pastoralvården, inser man lätt. Det förvånar mig att också yngre högkyrkliga präster kan välja bort prästgårdsboende, om alternativet finns. Det tycks mig vara ett tecken på hur genomgripande synen på prästämbetet har förvandlats de senaste decennierna, när det påverkar även dem som försöker kämpa mot det.

   Radera
  4. "en kyrka utan ekonomisk trygghet inte kan fullgöra sin missionerande uppgift."
   Antalet kristna i Kina växer lavinartat, ja så till den milda grad att myndigheterna vill lägga ett kinesiskt raster över teologin.

   Om BOD har rätt i att denna tillväxt inte kan åstadkommas utan ekonomisk trygghet så får vi väl anta att de kinesiska myndigheterna pumpat in pengar till kyrkorna?

   Eller också får vi vända på resonemanget och ändra statsskick i Sverige till liknande det kinesiska enpartisystemet för att kyrkorna ska växa även i Sverige?

   Det är väl minst lika troligt att det skulle öka kyrkligheten i Sverige som en återgång till statskyrkan? Den enda skillnaden mot idag skulle vara att regeringen lägger sig i biskopsutnämningar. Det är ju inte direkt så att kyrkligheten i Danmark imponerar som förebild.

   Radera
  5. Ang Argus och +Görans kommentarer kan jag berätta att jag, när jag i slutet av 1980-talet som nybliven jurist fick tjänst som tingsnotarie, fick en lön som översteg makens med ett par tusenlappar i månaden. Han var då komminister och hade varit präst i närmare tio år.

   Att prästgårdarna avvecklats är sorgligt men inte att förvåna. Det började med att skattemyndigheterna lade sig i. De förstod aldrig att den relativt låga hyran kompenserade för den låga standarden och att vara tillgänglig dygnet runt. När hyrorna höjdes för att undvika förmånsbeskattning blev boende i prästgård inte längre attraktivt utan motsatsen.

   Radera
  6. När det gäller förhållandevis höga löner för domare, och då också unga tingsnotarier, bör man komma ihåg att det finns en tanke bakom detta – om en domare är välbetald, är han eller hon mindre intresserad av att låta sig mutas.

   Radera
  7. +Göran

   Ordinarie domare är ganska välbetalda. En rådman utan chefsansvar tjänar i runda slängar 55 - 60 000 kr i månaden. En tingsnotarie, däremot, har en tidsbegränsad (två år) utbildningstjänst och tjänar det första året 25 000 kr och därefter 27 300 kr. Lite över en hyfsat betald domstolssekreterare, alltså.

   Min kommentar syftade till att belysa det faktum att gårdagens statskyrkolöner inte var sådana att präster blev präster för lönens skull. Och i dag ser vi hur unga kristna män blir präster inom t.ex. Missionsprovinsen i full vetskap om att de måste ha en annan försörjning. Det är stort.

   Radera
  8. Om församlingen ska ha.liv så får vi nog följa Missionsprovinsens exempel. När hörde vi en sund förkunnelse om tiondegivande och heliga gåvor? Vilka förebilder finns? AT

   Radera
  9. BOD vill hellre ha en rik slumrande kyrka än en fattig missionerande...

   Rudbeckius

   Radera
  10. BOD har rätt i att institutionella ramar samt byggnader är viktiga.

   Därför slår man i etniska rensningskrig, samt i ideologiernas och religionernas kamp, gärna mot tempel och byggnader. Ryssarna beslagtog SUKP:s byggnadsinnehav och förbjöd partiet på 90-talet. I MÖ och Turkiet har man under århundraden eldat och sprängt kyrkor och synagogor. Kristallnatten riktades mot synagogorna i Tyskland. I kamp mellan shia och sunni förstörs gärna motsidans gudstjänstlokaler och skolor. Utan "materiell bas" blir inte mycket kvar av en religion eller ideologi. Åtminstone inte efter några generationer. Det visar om inte annat den västra delen av Turkiet, liksom den östra tredjedelen, som för bara 100 år sedan övervägande var kristna områden. Segrarmakterna i Första världskriget, främst britterna, övervägde upprättande av tre stater på det nuvarande Turkiets område, en västlig grekisk del, en central turkisk och en östlig armenisk. Den dåliga grekiska militära förmågan, samt folkmordet på armenier och andra, gjorde att planerna rann ut i sanden på 20-talet.

   Argus

   Radera
 10. Kan vi inte hålla oss till bloggarens ämnen och sluta gagga om och omigen
  om BOD:s gamla statskyrka?

  SvaraRadera
 11. Nu vill jag också skriva poetiska rader o dikta grandiost.

  Trosbekännelsens 3 art, kan väl låta så här i BODen 2015;

  "Vi tror dock mest på den Heliga Penningen, vår Herre o livets medel, som utgår från Staten (eller ev annan arbetsgivare), som äras o åtrås o talar genom sin mängd.
  Och på en helig allmännelig kapitalistisk Marknad."

  I farbror Statens namn. Han som skapat folkkyrkan, betonglasarettet o likriktningsskolan o konsumgänget (kan också sättas två prickar över o:et, för HBTQ-certifiering) i Svedala C.

  SvaraRadera
 12. Argus kommentar ovan är ett lysande exempel på att prästerna ingalunda vill minska sina löner; de var ju missnöjda redan 1968. Vilka skall då utgöra församlingarnas missionerande profeter?
  Sven Andersson vädrar olust över den fria debatten och vill hålla sig till från början förestavade ämnen.
  Jo, jag har märkt det tidigare: att det inte alltid är högt i högkyrklighetens kyrka.
  Annorzzz ironi är inte alls sofistikerad och läsvärd, ty - det är väl annars syftet? - texten är helt främmande det jag har uttryckt om kyrkan. Om inte signaturen vet det, upplyses vederbörande om att undertecknad är motståndare till den otyglade kapitalistiska marknaden utan i stället föredrar en social marknadsekonomi.
  Så var det alltså med detta!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 13. Vet inte hur det kan komma sig, men när jag läser denna dags DS-blogg så går tankarna till don Camillo (den romersk-katolske prästen) och hans antagonist Peppone (den kommunistiske borgmästaren).

  Lille John

  SvaraRadera
  Svar
  1. Mina tankar gick till Laurentiistiftelsens meddelanden vilka mellan tidigt 50-tal och mitten av 70-talet, var anledning till att bläddra igenom på Kungliga Biblioteket i går, för minnesteckning, och jag konstaterade att den avgående föreståndaren efter vad som i bladet benämndes med ordet "epok", klagade över bladets förtunning. Det torde kunna sägas om den studentikosa högkyrkligheten också i dag, om man inte råkar känna till att den har företrädare som inte idisslar på den här bloggen. / Magnus Olsson

   Radera
  2. Bästa Magnus Olsson: man blir tunn och mager, när man svälter.
   Om du kan uttrycka dig lite begripligare, så kanske du bidrar
   till kosthållet! Frukta Gud och låt Honom döma! fm

   Radera
  3. Det anonyma "fm" söker påstå att undertecknad antingen är teologiskt anorektiskt lagd eller snål vad gäller att bjuda till bords eller om det nu är picknick eller knytkalas som åsyftas men hur som är inlägget inte mer begripligt än att under bild av förtäring söka påstå att jag ev utfärdat någon dom, vilket dementeras. Fö torde "fm" betänks sitt eget uttalande innan han söker blanda något i soppan. Somliga slevar gör sig bättre som skedar. / Magnus Olsson

   Radera