söndag 21 september 2014

Präst i Halland - eller en kväljande dom

Domkapitlet i Göteborg klippte till. En präst i Halland miste i fredags behörigheten att vara präst. Domen är omfattande, 16 sidor, och rätt upplysande.
http://kyrkligdokumentation.nu/goteborgsbeslut0914.pdf

Jag läste pressmeddelandet också. Där heter det:
"I predikan förklarade prästen, att de som säger ja till prästvigda kvinnor går miste om frälsningen." Men det har han inte sagt! Varför ska resonemang som från början var komplicerade i ett mycket komplicerat sammanhang förenklas intill förfalskningens gräns?

Alla läser förstås inte domen. Jag tänker inte kommentera den särskilt mycket. Jag finner den orimlig.

Också om prästen hade fel i sin förkunnelse, vilket återstår att visa, handlar det om en enda predikan. Ingen av gudstjänstfirarna har anmält den. Biskopen har begärt att få den cd-skiva där den var inspelad för bruk på åldersdomshemmet. Kyrkoherden hade inspelningen och hade spelat upp den för de förtroendevalda. Predikan är offentlig förkunnelse men nog ter sig situationen lite egendomlig - för att inte säga riggad. För denna enda predikan och några meningar i den avkragas prästen. Han får inte en skriftlig erinran eller tre års prövotid. Domkapitlet snidar sin dom med yxa och motorsåg. Den blir därefter.

Vad var det förbryterska?
Prästen utlade 1 Kor 14:38 och klargjorde sammanhanget med hjälp av Joh 15:10, Luk 6 och Matt 7:23. Det senaste bibelordet anförs i Bibel 2000 till 1 Kor 14:38 där ordet "blir inte själv erkänd" heter "Dvs. Gud skall inte kännas vid honom på den sista dagen." Några minns att Bibel 2000 skärpt översättningen. Orden översätts numera så som de s k kvinnoprästmotståndarna år 1958 sa att de skulle översättas! Prästen menade också att kyrkan inte har bemyndigande från Gud att besluta om ämbetsreformen. Det menade Martin Luther och S:t Johannes Paulus II liksom påveämbetet. Detta är kyrkolära i de stora sammanhangen - och var så i Svenska kyrkan när många av oss döptes.

Domkapitlet ställde tre frågor till prästen:
1. Hur kunde han förena Svenska kyrkans, en evangelisk-luthersk kyrkas ämbetssyn med tolkningen att en viss form för prästämbetet skulle vara frälsningsavgörande?

2. Vilken var hans syn på frälsningsfrågan: Lever han kollegor som är kvinnor inte i gemenskap med Kristus, inte heller hans kyrkoherde som respekterar sina komministrar av båda kön som präster i Svenska kyrkan eller bisko0pen som viger kvinnor till präster?

3. Hur motiverar han att stanna kvar i vigningstjänsten i en kyrka som han verkar mena för människor bort från Kristus till deras eviga fördärv?

Besinna nu att det är den instans som ska döma honom, som frågar. En enda fråga har egentligen bäring på vad han sagt i sin predikan. Prästen förklarade att domkapitlet tycktes uppfatta att han förkunnade en viss lärouppfattning som frälsningsavgörande - och det är en tolkning som bygger på en missuppfattning. Frågan i predikan handlade om uppsåtligt brott mot Guds vilja och predikan landade i budet att vi ska älska varandra, ett bud där vi tycks misslyckas. Så talade prästen om förlåtelsen.

Fråga 2 fann prästen det direkt olämpligt att spekulera om.
Fråga 3 - tja vad skulle han säga, kan jag undra?
Här har han sin kallelse är sammanfattningen av hans svar - domkapitlets fråga "antyder att domkapitlet redan bildat sig en uppfattning i ärendet". Där satt den!

Turerna gick vidare. Försvaret hävdade att prästen skulle frias från alla anklagelser. Prästen hade inte velat göra en viss uppfattning i ämbetsfrågan till villkor för frälsningen. Nå, då var den saken klarlagd och ingen av dem han predikat för hade klagat. Biskopen tog upp fallet - alltså som åklagare, utredare och domare för det är den rätts-o-ordning vi har. Vad hade domkapitlet att avgöra?
Håll i er! Jo, detta:
 om prästen genom sina uttalanden "att en viss form för prästämbetet skulle vara frälsningsavgörande, har brutit mot sina prästvigningslöften".
Men prästen har ju sagt att detta ville han inte ha sagt!

Domkapitlet mödar sig vidare.
Prästens tolkning av att Svenska kyrkan genom sitt beslut i ämbetsfrågan skulle lämnat det här, dvs att bli kvar i Jesus och hans kärlek, har "vare sig har stöd hos de stora kyrkofamiljerna i världen eller i någon nämndvärd grad i nutida exegetisk forskning" - som om de stora kyrkofamiljerna alltså har kvinnor i prästämbetet eller som om exegeter kan uttala sig om samtida kyrkopolitik!

Graverande är att efter sammanslagningar av två pastorat så kommer två kvinnor att tjänstgöra i det nya storpastoratet. "En rimlig tolkning av hans predikan innefattar en uppmaning att inte erkänna dessa två av hans kollegor som präster." Konstig svenska - men kanske en annan rimlig uppfattning är att komministerns predikan av kyrkoherden skulle kunna uppfattas som kritiken av honom, som bytt uppfattning i ämbetsfrågan och därmed kunnat bli kyrkoherde i storpastoratet. För att inte fundera på om en annan rimlig tolkning är att den gamle kvinnoprästmotståndaren biskop Per Eckerdal här fick något att fundera på - eller bli rasande över.

Domkapitlet bedriver sedan en märklig advokatyr, men det struntar jag för dagen i. Prästens tal om att han visste vilka han predikade för, avvisar domkapitlet. "Enligt domkapitlets uppfattning kan han dock aldrig veta vilka som deltar i en gudstjänst." Nå, men det såg väl prästen den aktuella söndagen? Så åker prästen dit för löftesbrott "av så allvarlig art att det inte finns något annat alternativ än en obehörigförklaring".

Jag läser namnen på beslutsfattarna. Tre är kända kyrkopolitiska aktörer, drivna av engagemang mot s k kvinnoprästmotståndare. Så har vi biskopen och ytterligare tre i kapitlet, som jag inte känner till. Nej, jag kväljer inte dom, men domen kväljer mig.

I en kyrka som inte håller på att falla samman, implodera, hade biskopen satt sig med den predikande prästen och samtalat i den teologiska frågan och därtill frågat hur sorgearbetet går  eftersom prästens fru dog förra året. Sådant kallas herdesinne. Prästen och biskopen hade talat om frälsningsfrågor och ordningsfrågor, bibeltolkning, förkunnelse, församlingsliv, problem och glädjeämnen och biskopen välsignat sin präst och förmanat honom att komplicerade teologiska sammanhang måste vi ta upp, men kanske bättre i bibelarbetets och samtalets form än från predikstolen.
Detta var biskopen för arg för att göra.

Erfarna själasörjare kanske har någon tanke om varför biskopen och kyrkoherden blev arga?

49 kommentarer:

 1. Av den tredje frågan - Hur motiverar han att stanna kvar i vigningstjänsten i en kyrka som han verkar mena för människor bort från Kristus till deras eviga fördärv? - får man intrycket av att Domkapitlet är osäkert på vad prästen menar, "som han verkar mena".

  Prästen svarar att han inte sagt detta, inte menar det och om någon läser in detta i vad han sagt beklagar han det. Ändå fälls han för det och i pressmeddelandet är detta som han inte sagt och inte menar huvudsak.

  Ytterst märkligt!

  SvaraRadera
 2. Av paulusar blir i nutiden saulusar. Det är mera lönsamt.

  Svanslösingen yrar om flyttade ljusastakar. Undrar vad han menar.

  Det undrar Bill och Bull också.


  Elaka Katten Måns

  SvaraRadera
  Svar
  1. Pelle är klok. Flyttade ljusstakar var ordet, som Bill skulle ha sagt. Eller var det Bull?

   Radera
  2. Saul och Paulus var utbytbara namn som Paulus använde, antagligen beroende på sammanhang. Detta framgår av Apg 13:9: "Saul, som också kallades Paulus." (Paulus är latin, Saul är hebreiska.)

   Annars håller jag nog med dej, tror jag, men är lite osäker på vad du menar.

   Radera
 3. Olle F var min konfapräst på Transtrand.

  Vad jag känner inför Svenska Kyrkan nu, är väl vad det första århundradets kristna kände för synagogan:

  Här kan man bara inte vara kvar.

  Tack, Olle, för en avgörande tid i mitt liv!<33333

  Maja Gräddnos

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bravo Maja Gräddnos. Tystnad hjälper inte, även om yttrandefrihet inte finns. Våga rätt, det gör livet och sömnen enklare. Som sagt, är för kvinnliga präster, men ännu mera för yttrandefrihet. Sådan som bara är så kallad i detta land.
   Guess Who!

   Radera
 4. Prästen saknar uppsåt och kan rimligen inte fällas. Insinuationer hör inte hemma i en juridisk dom.Gustav Natt och Dag

  SvaraRadera
  Svar
  1. Alldeles rätt. Och pådyvlandet om att prästen sagt något han inte sagt är att direkt "falsk tillvitelse" och i enlighet med prejudicerande domar lagbrott och kan beivras samt utfällas stora skadestånd för. Detta grivt klandervärda agerande som är direkta lagbrott, bör inlämnas i stämning till tingsrätt. Där kommer han att vinna. Det finnes tunga prejudicerande domar ända från 1967 Svea Hovrätt och framåt. SKANDALÖST OLAGLIGT AGERANDE av SvK. hörde talas om nåt liknande då dom spikade upp karln ifråga ! Få se nu vad hette då han....?

   Radera
 5. Är för kvinnliga präster. Är för att samarbete ska fungera.
  Men,
  har vi inte en grundlagsskyddad yttrandefrihet?
  Detta verkar vara vrid och vänd på alla argument, du blir fälld ändå.
  Måste jag välja, vinner den bevisligen så kallade yttrandefriheten. Bara så kallad.
  Lite av Kafka moment 22...

  /Guess Who?


  SvaraRadera
  Svar
  1. Volksgerichthof inleder processer i alt fler delar av landet.

   Bibelförklaring har blivit ett brott.
   Man kräver av prästerna Bibelbortförklaring.

   GG

   Radera
 6. Erfaren själasörjare är jag minst av allt. Däremot tror jag mig kunna ge åtminstone en delförklaring till biskopens och kyrkoherdens agerande:

  Det handlar helt enkelt om att de tillhör dem som vet med sig och inser när de påminns om detta att de allt sedan sin omsvängning agerat helt mot sitn egentliga övertygelse och nu dövar sitt dåliga samvete genom att ge sig på dem som i sitt agerande minner dem om detta.. De vet att den yttersta orsaken till sin omsvängning inte har med att de övertygats om det rätta i sitt ställningstagande utan att omsvängningen berott på att de varit rädda om sin karriär. Därför tystar de dem som i sitt agerande minner dem om att de för snöd vinnings skull gjort våld på sitt samvete och sin övertygelse.Minner dem om att de agerat fel-vet att de agerat fel. En svår känsla för alla att hantera och resultatet blir därför ofta just vad vi nu sett exempel på.

  Vi kommer antagligen att få se mera av detta . Nu är det slut med silkesvantarn i form av utköp och liknande. Då kan de ju fortsätta någon annan stans och påminna andra med sin blotta närvaro om sitt svek mot skrift och bekännelse..

  Av SVeK´s ledning, politikerna och deras lakejer de politiskt tillsatta biskoparna och i stor utsträckning kyrkoherdarna förväntar jag mig inget positivt. Däremot undrar jag -finns det verkligen ingen präst , ingen kyrkoherde kvar som vågar ställa sig upp och säga -Nu får det vara nog! Nu är det vi som måste börja ställa domkipel,biskopar ja hela ledningen till svars. Det är de som måste avgå och i förekommande fall avkragas. Inte den präst som rent och klart utlägger skriften. Till svars måste vi ställa de som just vränger skriften och missfirmar de som försöker hålla sig till den.
  //HH

  SvaraRadera
 7. Inte menar väl domkapitlet att kvinnliga präster är ogudaktiga när de citerar bekännelseskrifterna i skrivelsen för att göra gällande att även ogudaktiga prästers sakramentsförvaltning är giltig inför Gud?

  SvaraRadera
 8. Ytterligare ett exempel på att domkapitlen tappat allt vett och sans, förutom själavårdssinnet.

  I detta har faktiskt statskyrkans vänner en poäng. Förändringen befriade oss inte från politikerna vilket är sorgligt, men däremot från ämbetsmannakultur och rättssäkerhet vilket kanske är ännu värre.

  SvaraRadera
 9. Den lilla rest av ortodox kristendom som, eventuellt, finns kvar i den postkristna organisationen Svky är nu utsatt för en medveten utrotning!
  Den nygnostiska och hedonistiska nomenklaturan har gått från att bedriva en "mjuk" tyranni till att nu införa en öppen förföljelse av de ytterst få präster som går att benämna som kristna!
  /Antony

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag vill korrigera mig och skriva "den lilla minoritet av präster som går art benämna som kristna" - ni är nog några fler än ett ytterst fåtal?!
   /Antony

   Radera
 10. Så Olle F är utslängd.

  Jag upprepar att jag ö h t inte har något som helst förtroende för detta samfunds totalt inkompetenta ledare. Några fler sådana pyrrhussegrar o man är bortom all räddning.

  Må Gud bevara kyrkfolket, när skeppet sjunker. Och till +Per har jag bara ett litet bibelord att lämna på vägen; Matt 18:6!

  Kyrie eleison!

  SvaraRadera
  Svar
  1. http://www.anglicanink.com/sites/default/files/styles/img_article/public/field/image/Per%20Eckerdal.jpg?itok=4ujfqdgB

   Radera
 11. Biskoplig stollighet kunde man säja, när man direkt attackerar en
  präst, som skött sig oklanderligt i tjänsten men p g a "Uppdrag
  gransknings" fula trix utmålats såsom "bögbotare". Är det samma
  biskop som nu avkragar och skändar en kyrktjänare genom sjukt
  nit i gestapos anda. Vart tog herdeuppdraget vägen???

  SvaraRadera
  Svar
  1. Få är dom biskopar vi möta i himlen ! Därav varför nästan alla goda kristna ryggar instinktivt inför att bli tillsyningsman dvs biskop !

   Radera
 12. Inkompetens och avsaknad av pastoral omsorg är gängse beteende i dessa politiska domstolar.

  SvaraRadera
 13. Lustigt. Här är en viss kommentator tyst. Han tiger väl och samtycker med ledningen.
  Oavsett. Det är glädjande att även de som är för kvinnopräster- en åsikt jag inte delar-ändock tycker att domkapitlets agerande är en skam för SVeK och dess anspråk på att vara helig,allmännelig och apostolisk.

  Apostolisk är den förvisso inte i någon mening alls,allmännelig ja i betydelsen av att vara "öppen" för allt utom det apostoliska . Helig?

  Alltnog, Argumentet yttrandefrihet är dock inte precis det starkaste argumentet. Leder lätt tankarna till att man som präst får säga vad man vill från predikstolen, framföra vilka åsikter man vill, agera agitator för tidsandan osv,osv.

  En präst i predikstolen är framförallt bunden till skriften, till att framföra evangeliet klart och oförvanskat vare sig det är PK eller inte. Det är en av hans uppgifter och i den egenskapen är det kanske inte yttrandefriheten man skall åberopa utan snarare vigningslöftena som väger långt tyngre än kyrkomötesbeslut eller tidsanda rent generellt.

  Detta insåg våra enväldiga konungar-åtminstone en av dem när han yttrade orden : Då har Konungen inget att invända!

  Det var efter att han blivit ganska hårt åtgången i en predikan men samtidigt övertygats om att kritiken baserats på skriften.

  En sådan resning hos våra politruker eller dess lakejer lär vi dock inte få uppleva. Nej oppositionen skall tystas och den siste renlärige bort. Det är deras ambition.
  //HH

  SvaraRadera
 14. Per Eckerdahl som Kamaradenpolizist i lägret? Eller som underbefäl, tillsatt av högre befäl för att hålla styr på mannarna och upprätthålla krigstukten?
  Elaka Katten Måns  SvaraRadera
 15. Nej HH, en viss (förmodligen undertecknad) kommentator behöver inte vara tyst efter att först nu (22/9) ha läst domkapitlets utslag. Jag sätter detta, utförliga och ingående resonemang i jämförelse med Din och övriga kommentatorers utbrott - ordet är starkt men befogat - som i stort bara mynnar ut i fel, fel, fel, politiskt domslut, grotesk slutsats! Inga sakargument och kommentarer till exempelvis prästens påstående i predikan, att det är ett frälsningshinder att erkänna kvinnliga präster.

  Förstod inte prästen att olämpliga i att säga så mot bakgrund av Svenska kyrkans ordning, och varför sade han detta inför det faktum, att två kvinnliga komministrar skulle tjänstgöra i storpastoratet.
  Nog har väl ändock domkapitlet noggrant motiverat sitt ställningstagande. Det är inget hafsverk, som man kan förledas tro vid läsningen av kommentarerna ovan.

  Som väl är finns dock en överklagningsinstans, som jag förmodar att prästen kommer att vända sig till och som då har att antingen fastställa beslutet eller ändra det. Man skall kanske inte spekulera, men jag tar risken: kommer HH och de andra, som dömer ut Göteborgs stifts domkapitel att också efter ett fastställande av domkapitlets beslut, gå till storms också mot denna nämnd: -usch, fy,vilken förföljelse av prästen, politiskt tillsatt överklagandenämnd, osv.

  Jag avslutar med en fråga till HH och till hans likar i detta ärende:
  -Är det ett frälsningshinder att erkänna kvinnliga präster?

  Tacksam för ett rakt svar på den: ja eller nej?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den frågan får nog ställas till högsta ort, dvs Gud Fader själv.
   T o m salig Giertz sa en gång att han tyckte det skulle bli spännande att i slutändan få se vem som hade rätt.

   LG

   Radera
  2. "-Är det ett frälsningshinder att erkänna kvinnliga präster? Tacksam för ett rakt svar på den: ja eller nej?"
   Jag utgår ifrån att BOD inser att det är inte alla frågor som man kan förenkla så långt att det går att avgöra med enbart ja- eller nej-svar. I annat fall är det meningslöst att besvara hans fråga.
   Eftersom Paulus understryker orden om "talförbudet" för kvinnor med orden "Den som inte erkänner detta blir själv inte erkänd" så kan jag åtminstone inte svara nej på BOD:s fråga. Och det räcker. Jag kan inte se någon som helst mening för egen del i att ta risken att "inte bli erkänd" av Gud. Kan man bli frälst utan att vara erkänd av Gud? Den som menar att det går må argumentera för den ståndpunkten.
   /Per H

   Radera
  3. Nej BOD, det är inget hafsverk, det krävdes ganska många sidor av argumentation för att få det att framstå som om prästen förbrutit sig!

   Rudbeckius

   Radera
  4. BOD, du skriver om "prästens påstående i predikan, att det är ett frälsningshinder att erkänna kvinnliga präster." I de publicerade utdrag av denna predikan som finns i domkapitlets beslut (19 sept) finns inget sådant påstående. Det som finns är utsagan "Det är en frälsningsfråga. Det handlar om människors frälsning och eviga väl eftersom det handlar om att bli kvar i Jesus och hans kärlek."
   Ordet "det" syftar på viljan/oviljan att hålla Jesu bud. I sina inbegärda förklaringar säger Fogelqvist upprepade gånger att det inte är en viss ämbetsteologi som är frälsningsavgörande

   Radera
  5. Bengt H m.fl.
   Nej, argumentationen i predikan för att det är en frälsningsfråga är väl snarare följande om jag läser innantill i DKs citat från predikan:

   Det finns ett viktigt bud från Jesus som många inte bryr sig om. "den som inte erkänner detta bud blir inte erkänd av Gud. Alltså på domens dag." >> "Det är alltså det bud som vi läser om i 1 Kor 14 och i Luk 6. Det handlar alltså om prästen" >> "Och det handlar då om att Jesus, som ett bud, ger den uppgiften till män och inte till kvinnor." >> "Alltså, när Paulus talar om att bli erkänd av Gud, ja men då handlar det om frälsningen. Det är en frälsningsfråga."

   Vad jag förstår är det detta resonemang DK förstår som att Olle F säger "att en viss form för prästämbetet skulle vara frälsningsavgörande".Och det är väl inte en helt orimlig tolkning?
   Vore dock intressant att ha tillgång till hela predikan som den hölls inte bara de korta citat som står i DKs beslut.

   Teofil

   Radera
  6. Då man insätter sig i alla detaljer i detta ärende så står det helt klart att B.O.D. är ute i grumligt ärende. Sådant skall man akta sig för då man kan binda ris åt egen rygg på grund av att man inte håller sig till fakta utan pådyvlar en person sådant som faktiskt kan lända till åtal för förtal och olaga ryktesspridning. Jag har vunnit tiotalet just sådana ärenden i rättsliga instanser åt andra sedan 40 år i både vårt land som utomlands. man skall hålla sig till fakta och icke söka snärja andra, ty den som gräver en grop åt andra...... Dock förundras jag av denna bedexa grund som klart påvisar att kristendomen tycks återigen handla om en återgång till romarnas korsfästande av människor på falska grunder. Detta är otäckt ja rentutav kusligt !

   Radera
 16. Kommentaren avsedd för denn bloggpost hamnade visst under en annan...

  Det finns bara förlorare i detta:
  Olle Fogelqvist, en duktig och omtyckt präst sparkas ut.
  Hans församlingar lämnas utan någon herde.
  Per Eckerdal som en gång stod med i den kyrkliga förnyelsen går nu någon annans ärenden...

  SvaraRadera
 17. Det måste vara något fundamentalt fel när biskopen som är en herde för stiftets präster i detta fall är både åklagare och domare.
  Jack London

  SvaraRadera
 18. Ja, Bengt Olof, vi ska alla stå inför Honom en dag. Låt oss be om Hans Välsignelse och nåd över biskop, domkapitel och oss själva, oavsett från vilken fålla vi kommer!

  SvaraRadera
 19. Intressant och belysande: de mot domkapitlets beslut kritiska - för att inte säga upprörda - rösterna går inte in på sakfrågorna, motiveringarna, argumenten, kapitlets resonemang. Nej, de fortsätter beklagligtvis att ösa sin galla rakt ut, som jag med andra ord skrev tidigare. Inte ett ord om vad prästen sagt i sin predikan och som stod i strid med kyrkans ordning.
  Kom ihåg att ett domkapitel, liksom en domstol skall döma efter gällande ordning, respektive lag, inget annat.

  Beklagligtvis bortser kritikerna från detta, vilket naturligtvis prästens försvar inte har gjort och kan göra i nästa instans.

  Gå gärna in och kommentera, dissekera, beslutet. Men gör det sakligt, systematiskt, intellektuellt - inte känslomässigt.
  Så får vi se vilket resultatet blir.

  Alltså, mitt herrskap, sätt igång!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. HJelt kort och sakligt: Domkapitlet påstår att något har sagts som inte har sagts och fäller prästen för det. Det är avslöjande att du inte ser det, men ditt förtroende för den "demokratiska" kyrkan är ju så högt...

   Rudbeckius

   Radera
  2. Läs då Dags Sandahls text och ladda ned hela dokumentet. Nu börjar jag verkligen ifrågasätta Bengt O Dike´s intentioner och bevekelsegrunder...? Läs fakta och se själv !

   Radera
  3. Bengt Olof Dike har farit i diket,
   ett hugskott som small,
   att lämna sitt kall,
   ja det äro sista skriket...

   Radera
 20. Dike! Herrskapet menar att det eg. är orimligt att det skall anses
  kriminellt i vår kyrka, att tolka bibeln såsom HUVUDDELEN av
  världens kristna tolkar den. Var det bättre förr?
  Före 1958 med statskyrka och utan doa-körer???

  SvaraRadera
 21. Nu har jag läst domen och domskälen.

  DK har rätt i två saker;
  - Det spelar ingen roll när prästvigningen skedde.
  - Någon fullständig frihet att predika enligt eget samvete finns inte.

  DK uppmanar prästen att uttala sig om huruvida biskop, kyrkoherde och kvinnliga kollegor "lever i gemenskap med Kristus":
  Detta torde vara den mest skamlösa uppmaningen i ett domkapitelärende i historien. Lyckligtvis blir den obesvarad.

  DK påstår att prästens tolkning av anförda bibelställen inte har stöd hos "de stora kyrkofamiljerna i världen." Vän av ordning undrar ju då vilka stora kyrkofamiljer i världen som företräder en annan ämbetssyn än den som är förhärskande i SvK?

  Name one! T.o.m. en klar majoritet av världens Lutheranska biskopar erkänner inte kvinnor som präster. Man undrar ju hur 17 DK tänker här.
  Det är ju faktiskt det enda stället i domskälen där man hänvisar till bristande exegetik och hakar då upp sig på detaljen om associationen mellan bejakande av kvinnliga präster och bli kvar i Jesu kärlek,

  DK gör sedan en tolkning som den anklagade avvisar - kopplingen mellan "bli kvar i Jesu kärlek" och "frälsningsavgörande".
  Den tolkningsförskjutningen bygger hela domen på.

  Det är frapperande att DK sedan använder CA artikel VIII för att motivera att den ovan (av DK förskjutna) exegetiska tolkningen är så lärostridig att obehörigförklaringen är omedelbar och obönhörlig.

  De motiverar dock starkast med att det är synnerligen allvarlig att blanda ihop en ordningsfråga med en frälsningsfråga. Ja, det tyckte bl.a. biskop Gietrz 1958 också.

  Hela domen andas dock förtörning över att det genom storpastoratssammanslagning (puh!) snart blir två kvinnliga kollegor i pastoratet. Att den anklagade valde sin predikotext utifrån detta är indicier som är mycket svåra att bevisa och skulle aldrig hålla i en civil domstol.
  Utan denna församlingssammanslagning skulle DK aldrig ha ett fall att driva då övrig argumentation runt exegetiken är gravt undermålig.

  Att ombudet påpekar jävssituationen med biskopen som Anmälare, Utredare och Jury, utan att DK ens nämner detta, är väl ändå något som Överklagandenämnden borde klanka ner på?

  Nu hoppas jag att alla läsare av denna blogg finner min argumentation saklig och egenmäktigt författad :P

  SvaraRadera
  Svar
  1. Per Eckerdal och resten av den nygnostiska och hedonistiska nomenklaturan i Svky verkar leva i en extremt förvrängd och förljugen liten "bubbla"!
   Att insinuera att de stora kyrkofamiljerna och Svky skulle ha en samsyn i ämbetsfrågan är häpnadsväckande. Påve Franciskus har t.o.m. uttalat att fågan om kvinnliga "präster" är en ickefråga, han sa att "dörren är stängd"!
   /Antony

   Radera
 22. Olle har konfirmerat två av mina barn. Bägge är idag aktiva i kyrkan. Tar ansvar i församlingen, ber och firar Högmässa varje söndag. De är två av väldigt många ungdomar som idag ber och har en personlig tro på Jesus Kristus. Idag får de beskedet att Olles tro på Jesus inte räcker. Den präst de har den allra största tacksamhet och förtroende för avskedas av den kyrka han troget tjänat under 36 år. Vilka signaler ger detta till alla de ungdomar som genom Olle fått nåden att lära känna Jesus? Duger inte deras präst varför ska de själva duga för denna kyrka. Vår svenska kyrka har ett ansvar för människor de fört till tro. Biskopar och domkapitel har ett ansvar att agera i kontinuitet med andra kyrkor och med sin egen historia. Allt annat är tecken på en sekt. Ännu finns möjlighet för biskop och domkapitel till bot och bättring och ställa tillrätta vad man gjort fel.
  Stellan Bengtsson Södertälje

  SvaraRadera
 23. Jag kom på att undertecknad sedan länge velat få se domskälen till ett avkragande p.g.a. predikan av felaktig lära.

  Dessa domskäl innehåller just detta med både referens till Augsburgska bekännelsen och de stora kyrkofamiljerna i världen.

  Så alla präster som låter sig spelas in med ljudupptagning vet nu att ens den minsta lilla avvikelse i ordalydelse i bibeltolkningen som på något sätt inte stör i överensstämmelse med rådande SvK ordning kan avkragas på direkten.

  Bäva månde yoga-förespråkare, simoniter och alla som inte glömt sina semi-pelagianska frikyrkliga rötter.

  Det är nästan så man kan misstänka att Domkapitlet helst av allt skulle vilja förpassa 1 Kor 14:37-38 till historiens skräpkammare. Enligt domskälen skulle ju en enkel högläsning av 1 Kor 14:33-38 leda till avkragning då detta bibelställe talar emot SvK ordning. Enda teologiska krumbukten ur det skulle vara att påstå att 1 Kor 14:38 inte skulle ha med frälsningen att göra, något som direkt motsägs av bibelkommisionen i kommentarerna till bibel 2000.

  Kan man anmäla Domkapitlet i Göteborg för bristande teologisk tolkning till Läronämnden eller så?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej men för grovt förtal i enlighet med prejudicerande domar om "Grov falsk tillvitelse till grovt förfång för enskild person, grovt förtal och att denne röner stor missaktning hos allmänhet eller enskild". Domkapitlet och andra som sprider detta vidare kan få betala stort efter juridsk bedömning i Hovrätt. Har precis läst in både denna Domkapitels uttalade "dom" och tittat på flera Hovrättsdomar vilka vunnit laga kraft under de senaste 40 åren. SvK-Domkapitel och biskopen personligen i synnerhet kan komma att t.o.m. riskera att ådömas fängelse (men då troligt villkorlig dom). Detta är ju skandalöst !

   Radera
 24. Mig veterligen finns det väldigt få stora kyrkofamiljer i världen.

  Jag skulle kunna tänka mig tre (max fem); katolska Kyrkan (1,2 miljarder, 2000 år), ortodoxa kyrkan (ca 300 miljoner, 2000 år), protestantiska samfund (ca 500 miljoner, 500 år) däribland anglikanskt (70 milj) lutherska (70 miljoner) o reformerta.

  Att påstå att prästinnor är något som SvK har samsyn m andra kyrkofamiljer är så okunnigt att man tappar all sans. Med vem då? CoE (som precis tillåtit biskopinnor). Ja den enda slutsatsen som kan dras av denna historia är att SveK:s ledning är en liten sekt i utförsbacke.

  Dragen ut ur henne. (vilket f ö är de frikyrkligas stridsrop mot Kyrkan, som de inte känner).

  Ingen behöver känna kgl saligHETS-värket mer än så här; kastar man ut Fr Olle, är det inget hem för en kristen.

  Eller som Gandalf sa; "fly you fools"...

  O måtte Gud förbarma sig över Fr Olle o de som är under hans omsorg.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vad jag vet så finns det bara två stora kyrkofamiljer, den Katolska Kyrkan och den Ortodoxa familjen.
   Den förra är en väl sammanhållen, patriarkalisk och ngt hierarkiskt auktoritär familj med en tydlig Pater Familias och ett tydligt släkträd där det under de senaste århundradena gift in sig lite mer exotiska släkten. Det ska erkännas att det i den jättestora familjen finns några enfants terribles, men de är relativt sett mycket få.
   I den Ortodoxa familjen råder en viss oklarhet om vem som är överhuvudet och det finns en inre spänning mellan den sydligare ursprungsgrenen och den nordligare släktgren som på senare tid rönt oanade framgångar. I denna familj bråkas det också om hur man ska förhålla sig till sin något avlägsna släkting Katolska Kyrkan.

   Det finns även en samfundsfamilj (en 1800-tals innovation) The Anglican Communion, men i den råder det numera ett slags konfliktfyllt särboförhållande där skilsmässa undvikes pga prestige och materiella åtaganden.

   Övriga samfund lever i mer eller mindre "öppna relationer" - ett tecken på protestantismens flexibilitet i relation till den sekulariserade världens föränderlighet!
   /Antony

   Radera
 25. Sven Andersson har tydligen ännu inte förstått att en präst i Svenska kyrkan måste följa denna kyrkas fastställda ordning. Domkapitlet i Göteborgs stift har ingående - beakta det, Andersson! - motiverat att prästen inte har gjort detta.

  När nu Andersson ej tar till sig detta, rekommenderar jag honom att be den avkragade prästen i sin besvärsinlaga till överklagandenämnden tillfoga ovannämnda argument bokstav för bokstav och ord för ord. Alltså bland annat att DK:s tolkning är kriminell.

  Lycka till Andersson!

  Själv är jag glad över att det finns en överordnad instans, som sakligt och objektivt har att pröva DK:s beslut.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bentt Olof Dike har inte förstått att man lämnat Svenska Kyrkans bekännelseskrift och lära, för att istället sig själv ära.

   Radera
  2. Bengt Olof Dikes svar på att man nu anställer icke bara icke döpta, utan även muslimska Imamer som skall i Svenska kyrkan mnissionera Islam ! Han som numera pläderar för att kasta ut just alla vänsterpolitiker ur kyrkan som han tidigare varit stödjande åt i ovanstående inlägg. Har karl´n mött Jesus på äldre dar ?

   Radera
 26. Magister BOD, tack för alla råd och synpunkter, men kanske finns det
  en högsta instans, som vi alla måste böja oss inför.
  Må Gud ge oss alla större ödmjukhet och mindre stöddighet!!!

  SvaraRadera