måndag 29 september 2014

Poängsätt biskopskandidaterna

Vi hade en tidigare poängberäkning, jag tror när Johansson valdes till biskop. Men det hindrar inte att en ny variant får se dagens ljus. Här är ett försök.

Tjänst
Församlingspräst mer än 15 år - 15 poäng
Kyrkoherde - 5 poäng
Kontraktsprost - 5 poäng
Men är det senaste 5 plus eller 5 minus? Biskopen utnämner kontraktsprostar och det skulle kunna ses som ett minus. Å andra sidan kan kontraktisterna ha valt vederbörande kontraktsprost. Då kan det tänkas vara plus.
Prost h c - 5 poäng. Plus eller minus efter eget gottfinnande.
Utlandstjänst - 5 poäng. Och samma problem med plus eller minus för det finns de som betraktar utlandstjänstgöring som glassigt, hög uppskattning men i praktiken mest en rätt okvalificerad syssla. Plus eller minus. Jag ger plus för jag tror att utlandstjänstgöring ska värdesättas.

Förtroendeuppdrag
Vald till stiftsfullmäktige - 4 poäng per mandatperiod i fullmäktige
Vald ledamot av stiftsstyrelse - 4 poäng per mandatperiod
Ledamot av kyrkomötet - 4 poäng per mandatperiod
Ledamot eller ersättare i kyrkostyrelsen - 8 poäng per mandatperiod
Ledamot i kyrkostyrelsens arbetsutskott - 8 poäng per mandatperiod
Motsvarande gäller för andra rikskyrkliga organ - och till dessa räknas aKF, KS och den tidgare Synoden

Utbildning
Teol lic - 5 poäng - om TL är slutexamen annars är poängen en del i nästa examen.
Teol dr - 10 poäng
Docent - 15 poäng

Författarskap mm
Avhandlingar inryms under utbildning men per annan bok ger vi 3 poäng
Återkommande skriftställarskap i press är svårbedömt men handlar det om 10 artiklar ett år så ger det 2 poäng/år
Motsvarande gäller föreläsningar men då sänker vi kravet till 5 och poängen till 1.

Andra omständigheter
Dom i allmän domstol eller domkapitel ger 1 poäng för varje förseelse. Plus eller minus avgör man själv.
Den som obehörigförklarats till tjänst i Svenska kyrkan får 5 poäng per tillfälle - plus eller minus? "Plus" säger jag.

Tidigare biskopsval
Den som varit nominerad i tidigare biskopsval får 1 poäng per val.
Den som varit aktuell vid tidigare biskopsval men då tackat nej, får 5 minuspoäng.
Den som förklarats obehörig vid tidigare biskopsval får 5 pluspoäng.

Ja, detta var ett litet försök. Jag ska återkomma till kandidaterna när jag läst deras CV. Och så bör väl ett frågebatteri laddas, för det ska ju bli hearing. Kanske skulle det ställas väsentliga frågor till skillnad från utfrågarnas, de frågor som kandidaterna förbereder sig på.

5 kommentarer:

 1. Jag saknar poäng för det ekumeniska på nationell nivå.
  Lutherska Världsförbundet?
  Samtalsgrupp kring Charta Oikomenica?
  Högkyrkliga eller karismatiska sammanslutningar?
  Lektorat eller hederslektorat i andra kyrkors teologiska utbildningar?

  SvaraRadera
 2. Maja säger att en kandiderande doc Sandahl med dessa beräkningsgrunder skulle få överlägset flest poäng. Hennes svans viftar lite hotfullt.


  Elaka Katten Måns

  SvaraRadera
 3. Vilken är/har varit den bäste biskopen??!!
  Outgrundlig (?) fråga men onekligen värt en reflektion!
  Jag har inga förväntningar på att ens docenter kan lyfta sig själva i håret men de bör kunna redovisa källan eller parallellen till liknande undersökningar.
  Eller är detta en genuin innovation?!

  SvaraRadera
 4. Redan igår tänkte jag lämna några kommentarer kring biskopsnomineringar riktiga professorer, doktorer från Sverige etc. Annat var det 1991 när tre blev valda, utnämnda och vigda. Alla tre professorer på riktigt, fast inte jag förstås. Jag stack till Indien och Tamilnadu Theological Seminary under Serampore University, nära Calcutta, det enda kristna med riktigt "charter" från danske kungens tid som kolonialmakt, sedan överförst till Briterna och småningom till Indien. Senare affilierat till Madurai Kamaraj University i Sydindien, men anor ända från Jesuiternas mission och Robert di Nobili på 1600-talet.
  Kyrkoherde? Varken Tore F., jag själv eller exempelvis Jonas J hade varit kyrkoherdar. Knappast Jan-Arvid eller Lars E. heller. Sämre för det?
  Varför klassa ner ett sydafrikansk doktorat? Vad doktorsgraden framför allt visar, är att en person har kunna påbörja, genomföra och avsluta ett så pass omfattande offentligt projekt.
  Parametrarna kan vara fler än Dags poänger.

  SvaraRadera
  Svar
  1. +Biörn har säkert rätt i sina synpunkter. Jag förmodar att DS' poängbedömning ges med ett leende i mungipan.

   Under alla omständigheter kan vi konstatera att allt större andel biskopar och präster saknar forskarbakgrund. Samma förhållande i skola och regering. Kanske inte nödvändigt, men rimligen en tillgång?

   Ser vi en kvalitetsförsämring? Att begåvningarna lämnar kyrkan?

   Argus

   Radera