söndag 28 september 2014

För alla i tiden!

Nomineringsval i Växjö och resultatet:

Med 149 röster (30,66 procent): Fredrik Modéus, 50 år, församlingsherde i Lunds domkyrkoförsamling, doktorand i systematisk teologi.
Med 82 röster (16,87 procent): Anders Göranzon, 54 år, PhD, präst, utsänd av Svenska kyrkan som universitetslektor i praktisk teologi vid University of KwaZulu-Natal, Sydafrika.
Med 66 röster (13,58 procent): Thomas Petersson, 46 år, domprost i Växjö stift.
Med 58 röster (11,93 procent): Peter Wänehag, 56 år, kyrkoherde i Kalmar pastorat, hedersprost.
Med 37 röster (7,61 procent): Kjell O Lejon, 56 år, TD, PhD, MA, präst, professor i religionsvetenskap med inriktning mot historisk teologi vid Linköpings universitet.
Med 35 röster (7,20 procent): Christopher Meakin, 57 år, TD, präst, chef för ekumenikenheten på kyrkokansliet i Uppsala, prost.

Nu kommer det alarmerande:
Vid nomineringsvalet deltog 71 procent av de röstberättigade, eller 486 personer. Många präster var inte där, sägs det.Så lite angår alltså biskopsvalet att 29% av de röstberättigade inte brydde sig om att ordna till vilka som skulle vara de verkligt aktuella. Ungefär 700 personer har rösträtt! Jag säger inget om detta men konstaterar faktum. Det ska dock väljas en pastor pastorum, en prästernas präst!. Men biskopsvalsreformen som tog valet från prästerna ligger mer än 50 år tillbaka i tiden. Nu ligger makten att välja hos andra - och det får sina konsekvenser. Vad är en biskop egentligen? Pastor pastorum eller vad? Stiftschef?
Själv är jag för samtliga nominerade. Jag kan detaljkommentera!
Fredrik Modéus har en bror som är biskop. Vore det inte riktigt roligt att ha ett brödrapar i biskopsmötet? Fredrik kör den gamla högkyrkliga pastoralteologin, den som i våra yngre år kallades elitkristendom och dörrstängande. Han fick mycket pengar när han var kyrkoherde till församlingsarbetet därför att Laurentiistiftelsens siffror räknades honom till godo. Stiftelsen fick visserligen själv betala kyrkoannonser, oblater och vin så det kostade inte Fredrik något. Allt var vinst. Han har fått ungefär 2.7 miljoner från Växjö stift också för att doktorera. Han har visserligen inte levererat någon doktorsexamen men man kan positivt tänka att i stället för examen får stiftet en biskop för beloppet.

Anders Göranzon är PhD. Det är inte lika mycket doktor som om han doktorerat i Sverige. Han slapp en massa litteraturkurs. Han har dessutom blivit obehörigförklarad till kyrkoherdetjänsten i Kalmar av Växjö domkapitel. Han slirade på utmönstringsparagrafen och ville inte utan vidare skriva på idiotförklaringen för att bli kyrkoherde. Intressant. Jag kan förstås gilla att Växjö domkapitel får en obehörigförklarad som biskop.
Anders har fördel av att inte vara i närheten. Hade han harvat kvar i Kalmars norra delar, hade entusiasmen varit mindre, för komministrar i Kalmar väljs helst inte till biskopar, har jag förstått.

Thomas Petersson är en innovativ man men inte doktor. Han går i Prideparader och jag mötte honom på en roll-up i domkyrkans vapenhus. Bilden av honom skulle välkomna mig till det hus som är Guds. Inte ens GA Danell fanns på bild på en sådan roll-up. Thomas har varit organiserat i det hårdföra högkyrkliga gardet SSB. En gammal kvinnoprästmotståndare, alltså. Det finns en uppsättning sådana som blivit biskopar. Hans företrädare som domprost blev biskop, så det finns spår att följa även om folk i Jönköping och Kalmar skulle kunna fundera över hur lokal biskopssysslan riskerar att bli. Växjö, liksom. En fördel med Thomas är att han kan vara i tjänst 20-21 år. Han var en av dem som gav mig en skriftlig erinran efter att dessförinnan begått grovt rättegångsfel och nu upprepar han det felet.

Peter Wänehag skulle som biskop fortsätta biskop Johanssons verk, resa runt i stiftet och vara vänlig. Han har inte heller doktorerat men varit stiftsadjunkt bortsett från allt arbete han lagt ner i studentpolitiken i Lund. Han har varit ersättare i Växjö domkapitel också och var kyrkoherde i det som innan alla sammanläggningar annorstädes var stiftets största församling, Kalmar. Han har till skillnad från de tre föregående nog aldrig hamnat i lägret av kvinnoprästmotståndare och alltså inte bytt åsikt i ämbetsfrågan. En fördel med Peter är att han kan vara kvar 11-12 år och att han har vänner på stiftskansliet. Kyrkolivet i Kalmar är inte uselt. Det, liksom en nyrenoverad domkyrka, ska väl kyrkoherde tillskrivas äran för.

Kjell O Lejon är den lärdaste av biskopskandidaterna och professor på riktigt. Han tillhör dessutom Frimodig kyrka, ordförande i stiftsavdelningen i Linköping. Han kommer från Rydaholm och har en bror som är kyrkoherde i Älmhult. Lärd, utifrån och ändå integrerad i stiftet både i köttet och i anden, kan man säga. Han har gått ROK-2:an också och är kapten i reserven. Han var med i förra biskopsvalet också. Alliansmissionen var hans andliga ursprung och där kommer han alltså biskop Johansson nära. En fördel med Kjell O Lejon är förstås att han inte bara är internationellt orienterad utan också kommer utifrån.

Christopher Meakin var i många år präst i Växjö. Han är den som dogmatiskt tydligast varit med bland de riktigt bestämda kvinnoprästmotståndarna, dom som hävdar att Kyrkan inte har fullmakt att ändra på Kristi ordningar. Nu är han ekumenikansvarig i Kyrkans Hus i Uppsala, vilket betyder att han mellan varven får röra sig i de stora sammanhangen. Hans företrädare på posten blev faktiskt biskop i Visby. En av fördelarna med Chris är förstås att han inte är sprungen ur Svenska kyrkan utan ur ett större sammanhang. Det vore kanske bra med en ärkebiskop från Tyskland och en av biskoparna från England så här när vi går att fira 70-årsdagen av krigsslutet 1945?

Jag ska inte välja biskop. Det är bra. Jag är för samtliga kandidater. När jag sitter på min kammare slår det mig att alla utom Göranzon och Petersson är prästvigda för Växjö stift och samtliga har varit präster i stiftet. Bra eller dåligt? Några har skrivit böcker - Modéus och Leijon böcker avsedda för bildat folk och inte enbart obildade akademiker. Men vart tog kvinnorna vägen? Har jag verkligen fattat rätt att alla utom en är gamla kvinnoprästmotståndare och nu biskopskandidater?

19 kommentarer:

 1. Problem ska lösas så enkelt som möjligt.
  Använd en tärning! till de sex (6) kandidaterna. Skulle det bli fel går det alltid att göra ett omslag...
  /Skakad inte rörd

  SvaraRadera
 2. Helt klart läge för konspirationsmisstanke:

  Inte en endaste röst för Svenska Kyrkans hetaste biskopsämne, domprosten i Visby, Mats Hermansson?

  Maja menar att vi har en solklar konspiration, när gamla svarta machokatter gör sig gråmelerade och det inte finns en endaste söt katta i närheten. Hon tycker att Seglora måste ta tag i tråden och nysta upp Växjöhärvan.

  Bill och Bull kommer att rösta på Maja om hon kommer på förslag.


  Elaka Katten Måns

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nachts sind alle Katzen grau.

   Jag förstår inte varifrån allt det tyska som dyker upp i mitt medvetande egentligen kommer? Är kanske de flesta biskopsval lite skumraskaffärer numera?

   Och det till Ljusets diktares, Esaias Tegnér, biskopsstol.


   Argus

   Radera
  2. Hur kan det finnas ljus ibland Smålands mörka skogar?

   Eller det kanske just var det som gjorde att +Esaias rev alla uscHeliga katolicha kyrkor o ersatte dem med Tegnerlador, så att ljuset kom in lite granna, trots skogens mörka slöja.

   Ja jag är glad att sådan "upplysning" blev kortvarig o geografiskt begränsad.

   Kyrkliga nersläckningar o
   deformationer är jag hjärtligt trött
   av.

   Vi behöver mer mörk medeltid, mystiskt dunkel, helig sakramentalism, kyrklig fullhet, kyrkligt blodfyllt liv, skönare liturgi, ljusfylldare jul o påskigare påsk.

   Radera
  3. Nu var väl Småland ett ljust landskap på Tegnérs tid? Fyllt av gles, betad lövskog, hagar och hult, med sjöar och åar och folk i stugorna?

   Dessa älskade säkert sina mörka, medeltida kyrkor. Och Tegnér var barn av sin tid. Det var granskogsplanterarna med. Vi är det också.

   Argus

   Radera
 3. Tack Dag, för en verkligt klargörande nutidsbeskrivning!

  SvaraRadera
 4. Wänehag anges av stiftet som hedersprost och Meakin som prost. Vilken är skillnaden?

  Endast Göranzon, Lejon och Meakin noteras som präster. Beror detta på att domkapitlet är förvånad över att någon kan vara präst utan att sitta på prästtjänst eller att det inte erkänner stiftsanställda som präster, eller…?

  Lite elakt kanske, men jag tror inte jag läser domkapitlet elakare än de läser Dag. Här finns ytterligare exempel på att kompetensen i Växjö behöver förstärkas.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Var inte Meakin en gång kontraktsprost?

   Radera
 5. Helst skulle jag vilja se Kjell O Lejon som biskop i Växjö stift eftersom han är en mycket lärd man och skrivit många bra böcker. Fredrik Modéus känner jag väl från seminariet i Lund och han doktorerar 5 november i Lund på temat Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att doktorera tar inte bara en dag. Om det är att han disputerar som åsyftas gör han det möjligen pro exercitio, som det hette förr. Så kan kanske ett slutseminarium beskrivas.

   Radera
 6. http://www.nybooks.com/articles/archives/2014/oct/09/heidegger-in-black/

  SvaraRadera
 7. Trevlig aptitretare inför valet!

  SvaraRadera
 8. Om docent Sandahl tycker att dessa kandidater är trovärdiga så bevisar det, om något, förfallet inom den postkristna organisationen som kallar sig för den Svenska kyrkan.
  Det finns möjligen en enda kristen kandidat på listan och det är Kjell O. Lejon. ....de övriga är mer eller mindre falska profeter i en farlig tid!
  /Antony

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tycker att man ska akta sig för att bedöma om någon är kristen eller ej.. det är sannerligen inte upp till oss! (Matt 7:1)

   Radera
  2. Jag tror att det behövs lite mer preciserade urvalskriterier än kategorien falsk profet eller inte. Det händer tyvärr att även den mest rättlärde har halkat med orden och åthävorna.
   Men det är ju bra att börja med rannsakan någonstans. Sammanfattat: vänta med att köra fram mer stordynamit. Det kan hända att huset rasar av sig självt.

   Radera
  3. Hannes, du kan väl inte bortse från Bibelns varningar för falska herdar, eller är alla människor kristna i "din värld"?

   Rudbeckius

   Radera
 9. Nej, alla människor är inte kristna men om en person säger att "Ja, jag tror på Jesus Kristus, Guds son, som har dött för mina synders skull" så då är man kristen. Det är inte jag, Antje eller Dag som ska bedöma detta utan det gör vår Herre.
  Det betyder såklart inte att även en "kristen" kan tolka eller predika fel och så kvalificerar in som som en "falsk herde". Jag har svårt med att så många kyrkor har så många olika "kravprofil" på vad som är den rätta vägen till himmelen.. som sökande blir det bara svårt att veta, vad som krävs för att få en plats i vårt himmelska hem.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så, Hannes, du menar att man kan vara en, medvetet eller omedvetet, falsk profet och samtidigt kristen?
   Den postmoderna relativismen har sannerligen skördat osannolika framgångar i det pstkristna samfundet Svky!
   /Antony

   Radera
  2. Till vem var det Jesus sade "Gå bakom mig!" - en falsk profet i din mening? En kristen, enligt de flesta.

   Radera