lördag 20 september 2014

Lojal med dumheten

En arbetsplats och förhållandena där beskrevs och repliken föll om en trevlig person som nog var kompetent men det fanns en hake. "Hon är lojal med dumheten." Var det inte en utmärkt beskrivning av människor på många arbetsplatser. Lojal med dumheten!

Det betyder att hålla tyst med sin opposition och inte invända utan stilla gå undan och sköta sitt. Sådana medarbetare är uppskattade. Naturligtvis är de den smörja som får det sociala maskineriet att fungera. Och det håller. Länge. Men inte i längden.

Sådant folk kan komma sig upp. De har aldrig drivit resonemang men inte heller uttryckt någon egen mening. De har inväntat andras och ackomoderat sig därefter. Men det är skillnad på generaler och generaler. Somliga generaler är ypperliga på att få en militärmaskin att fungera med papper som skyfflas hit och dit och rutiner som förfinas samt, självfallet, dugliga på att hälsa förbimarscherande förband. Men därmed vet vi ingenting om hur de skulle vara i strid på riktigt. De som håller måttet då, kan visa sig vara helt andra personer. Kanske de som inte var lojala med dumheten...

Det mångomtalade ledarskapet handlar om att inbjuda till illojalitet. Solidariska medarbetare är inte rädda att föra fram sin mening och chefer blir inte kränkta av att höra annorlunda bedömningar men måste rätt självklart se till att kritiken får sin fortsättning i förslag till förändringar, kanske till och med i förslag till förbättringar. Jag lever i fördomen att den sortens chefskapaciteter kan inte förvärvas. De hör samman med person, dvs med naturliga gåvor, nådegåvor och den mognad som livet kan ge. Till skillnad från personer om vilka det kan sägas "hans livs motgång är att han aldrig mött någon motgång" är detta människor som varit igenom ett och annat och därför kan möta människor på inkännandets nivå.

Nu gled jag över i en kanske annan tanke. Det finns väldigt mycket av hjälpism i det kyrkliga. Det är folk som gärna gör något för andra och aldrig uppfattar att de utövar sin snällhet uppifrån. De märker inte det, uppfyllda av sin egen snällism som de är. För en generation sedan jagades hjälpismen utifrån Paulo Freire. Det var dåförtiden en nyttig renhållning och det är tid för den nu igen. För så märkligt ä det att orden som talar om att vi ska möta varandra kanske bara är ord och talet om att dela livserfarenheter just det där som folk uppifrån gärna gör. Vi vet väl alla hur somliga lärare uppträdde så - vänligt, inbjudande till samtal. När det inte riktigt skedde på deras villkor, klippte de till. "Vi hjälper er gärna. Vi inkluderar. Men vi inkluderar på våra villkor trots allt."

Var det en annan tanke - eller uttrycks lojalitet med dumheten också så, att vi håller inne med kritiska frågor?

Nu har jag inte talat om den inkarnerade dumheten. Det finns människor som helt enkelt är lite dumma, inte elaka utan dumma. De fattar vad de fattar och det betyder att de inte fattar. Jag utlade texten om de andra. De som fattar, men fattar att det enklaste är att vara lojal med dumheten. Det är dessa som blir problemet.

18 kommentarer:

 1. Den egenskap chefer säger sig uppskatta mest av allt, före t ex självständighet, är lojalitet.

  Både Bill och Bull är ytterst lojala. Det uppskattar jag.


  Elaka Katten Måns

  SvaraRadera
 2. Paolo Freire var kommunist. Oj vad de tjatade om honom på Teol fak i Uppsala på 70-talet!

  Brutus

  SvaraRadera
 3. Nu har domkapitlens beslut även kommit mot Olle Fogelqvist. I Göteborg kan vi notera ett större mått av "Rechtshaberei" än i Växjö. Här gäller det att vara den tillfällige förmannen lojal till 100 procent. Att i predikan hänvisa till Herrens bud och att hålla Jesu bud kan misstänkas vara illojalitet mot samtidens sekuläranpassade evangelietolkning. Den "successiva uppenbarelsen" får inte motsägas inte ens om det skulle vara Jesu bud. Då blir prästerna avkragade, men denna avkragning gäller bara inom ett krympande liberalt samfund inte i Kristi Kyrka. Den avkragade blir av med sin anställning men tror på att Gud är med. Den avkragade är förmodligen så kärleksfull att han ber för det domkapitel som hellre tror på sina egna "sharialagar" än de tror på Herrens bud.

  SvaraRadera
 4. En negativ och en positiv kommentar:

  Att dumheten inte är problematisk är minst sagt tveksamt. Dumheten har en benägenhet att inte tänka, inte ta reda på fakta och inte tro på dem som kan något. Ett allmänt exempel är de som tror att vägen att till färre brott är strängare straff. De har i princip missat de senaste 250 årens forskning. Ett kyrkligt exempel av samma typ är de förtroendevalda som med emfas hävdar att om kyrkan bara inte firade mässor skulle de stora skarorna komma.

  Positiv är dock bloggarens militära bilder (denna gång). Generalen långt från stridslinjen betyder inte mycket för soldaten i strid. Kan vi här kanske tänka på moderna kyrkoherdar kedjade vid skrivbordet och biskopar och andra stiftsanställda ivrigt studerande församlingsinstruktioner och andra pärmfyllare dag in och dag ut?

  SvaraRadera
 5. För läsare av Dags blogg är det påfallande i hur varierande grad kommentatorerna aktiveras beroende på ämnet. När jag i morse läste detta så fylldes jag av entusiasm och tänkte: absolut mitt i prick! Jag såg fram emot en mängd givande och utmanande kommentarer som på olika sätt skulle komma att belysa ämnet, som ju ytterst handlar om civilkurage. Nu inför helgen kan jag bara konstatera att om inte ovanligt många läsare varit bortresta, så var ämnet tydligen väldigt jobbigt.
  Således, dagens ämne är mycket viktigt, det är en variant på HC Andersens klassiska saga, och ämnet måste bearbetas ytterligare. Jesus återkommer till saken flera ggr, och när tillämpningen är den avskalade bekännelsen till honom så blir det direkt avgörande för saligheten. Men som Dag tillämpar så gäller detta även för en mängd jordiska förhållanden. Inom mitt eget arbetsområde (sjukvård) finns här förklaringen till både ständiga budgetunderskott och köer!
  Jag återvänder till grillen och önskar läsarna en välsignad fjortonde söndag efter Trefaldighet!

  SvaraRadera
 6. Som förutvarande facklig företrädare kan jag upplysa om att den gängse ledarstilen i näringslivet är att omge sig med Ja-sägare.
  Otaliga äro de ifrågsättande mellanchefer som blivit utköpta.

  SvaraRadera
 7. "Kontraproduktiv", det är väl det man kallade för "Björntjänst" förr. (Ja, på bondesamhällets tid, när man höll efter varg och björn.)

  Men "huvudet på spiken" träffade du Argus. (Vad kan det heta med ett fint ord idag ???

  Lille John

  SvaraRadera
 8. I sak håller jag väl med DS även om jag tycker att talet om dumhet är vilseledande. Fenomenet stöter man ofta på inom såväl näringsliv, politik och andra organisationer, fackföreningsrörelsen sannerligen inte undantagen men också och kanske mest tragiskt inom SVeK eftersom man har rätt att förvänta sig större resning av en "kyrka" som hävdar sig vara såväl apostolisk som katolsk. Där har vi inte plats för det Sandahl -enligt mig felaktigt kallar dumhet, jag ser det mer som föraktlig smidighet.

  Den är inte jämförbar med att ibland följa stupida lagar eller utföra ett arbete bakvänt som det kan tyckas för att regelverket så kräver.
  //HH

  SvaraRadera
 9. -Lojal med dumheten, skriver BloggarDag men menar kanske dumhetens lojalitet. Men här är kanske inte hans kommentar den intressantaste men väl deras som genast instämmer. Som exempelvis Peter T:s som påpekar att i näringslivet är jasägarna frekventa.

  Osökt går mina tankar åter till denna bloggs s k doakör. Vad ser vi nämligen här, om inte just jasägare en masse: när Dag hostar, nyser kommentatorerna: far har gett sin mening tillkänna, körmedlemmarnas lojalitet exponeras omgående: Givakt - manöver! Vänster om, och kören - utan undantag - går åt vänster! Höger om marsch, och samma procedur upprepas. jag är övertygad om att det inte skulle bli någon skillnad, om dirigenten kommenderade Bakåt marsch! Det kollektiva tänkandet, observera att jag inte skriver dumhetens dito eller dumhetens lojalitet, ty dirigenten, kommendanten, är bevisligen inte dum, tycks nämligen vara näst intill cementerat hos körmedlemmarna: far har alltid rätt, det far säger och skriver får inte ifrågasättas!

  Nu är det upp till denna bloggs läsare att bedöma vad detta ,under månader och år dokumenterade likformiga tankefenomen skall kallas. Själv skriver jag alltså inte ordet dumhet i samband med lojaliteten. Men det är ju fritt för andra att beteckna lojaliteten som sådan. . .

  Här går tankarna också till barndomens läsefrukter och en viss författares produkter: Pelle Svanslös. Det vore mig fjärran att kalla BloggarDag för Måns. Men vad skall man kalla doakören för?

  Också det överlåter jag med varm hand till (tänkande) läsare.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Till B O D
   Kan inte hålla med dig om att Peters Ts kommentar är ett uttryck för en doa-kör.
   Det Peter säger är att han i ett annat sammanhang har sett samma förhållande som Dag sett i kyrkliga sammanhang.
   En Björn i Kyrkan

   Radera
  2. Om man var emot kyrkans skljande från staten, var man vid tillfället Nej-sägare.
   Om man idag tycker att valsystemet till kyrkans valsystem är optimal, så kan man sägas vara en Ja-sägare.

   Den ena åsikten är förlegad, den andra opportunistisk.
   Det tyder ju på att självständigt tänkande som, säkerligen förvånande för somliga, även utövas av några kommentatorer på denna blogg.

   Radera
 10. Skulle i så fall BOD möjligen liknas vid Svanslösingen?

  Elaka Katten Måns

  SvaraRadera
  Svar
  1. Såja, Måns, nu ska vi inte förolämpa Pelle!

   Radera
 11. Dike! För övrigt anser jag att alla "doa-körer" borde avskaffas
  och den statliga kyrkan återupprättas. (Meningen multipliceras
  med minst 100 !)

  SvaraRadera
 12. Ja, han vill i varje fall inte förknippas med elaka katten Måns - - -

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Där fick jag mig ett (vänligt) väs!

   Både Bill och Bull doa-väser (vänligt) tillbaka.


   EKM

   Radera
 13. BOD, frånsett att din kommentar är allmänt grinig och mest ger intryck av att Du saknar att du själv inte har en egen Doa-kör, så vad är det Du har emot DS inlägg.

  Skall alla , förlåt alla dina inlägg handla om ointelligenta sammanblandningar av kyrkans ras och att den nu inte längre är en statskyrka samt ett lika ointelligent försvar för en politrukstyrd kyrka med rösträttslösa lakejer till biskopar.

  En kyrka som nu varken är helig,allmännelig eller apostolisk.

  Du kämpar idogt i dr Eck´s anda men saknar dessvärre eller ur vår synpunkt, vi som inte delar din naiva syn på orsakssamband , dessbättre inte hans kapacitet. Det blir bara dumt.

  Alltså istället för att tjata om Doa-kör så tala om i vad Du är missnöjd med hans inlägg. Notera att jag själv ansåg mig vilja modifiera hans inlägg.

  I övrigt. Ja, du tycks vara annorlunda .Själv brukar jag ibland gå in på andras bloggar och se om de har något intressant att säga mig. Hittar jag inte det så inte ägnar jag tid och möda åt att skriva kommentarer som går ut på att bloggarens synpunkter är ointressanta och kommentatorerna är intelligensbefriade som du tycks vilja antyda med ditt eviga tjat om doakör.

  Vill Du nu ha en doakör själv så börja med att skaffa dig en egen blogg och försök sedan att skriva något intressant i denna så skall Du se att Du också kan få en egen doakör.

  Klarar Du inte det så får Du väl trösta dig med din politrukkompisar och lydiga lakejer.

  //HH

  SvaraRadera
 14. HH,

  Här blottas i ett semantiskt nötskal Din argumentation:
  Min "kommentar är allmänt grinig . . ."
  "...ointelligenta sammanblandningar av kyrkans ras . . ."
  " politrukstyrd kyrka med rösträttslösa lakejer till biskopar"
  "En kyrka som nu varken är helig, allmännelig eller apostolisk"
  "...trösta dig med din politrukkompisar och lydiga lakejer"

  Inlägg på seriös debattnivå?
  Läsarna må själva bedöma!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera