måndag 29 september 2014

Domen mot Olle F

Med risk för att de bloggkommentatorer som ger denna rätt trista bloggsida känner sig förbigångna, men jag tror jag måste summera, väl medveten om att den kritik de riktat mot domkapitlets utslag är rätt genomtänkt.

Domen bygger på en hårdläsning av en mening i en predikan. Prästen har bett om ursäkt om den kunnat missuppfattas. Hans avsikt var att predika om et bibelställe om Herrens bud. Det han ställs till ansvar är att det vid en om organisation skulle komma två kvinnliga präster i pastoratet. Men det är alls inte ställt utom tvivel att denna om fyra månader tillkommande faktor var vad han utlade i predikan. Med ringa kännedom om predikans scopus tycks den slutsatsen inte vara den som ligger närmast. Prästen ville dock peka på ett allvarligt problem om någon handlar mot sitt samvete.

De exemplifieringar från Jesusundervisningen som han ger som förklaring till 1 Kor 14 är inte fria påhitt utan tyder på bibelteologisk reflektion. Han har arbetat, helt enkelt. Det är inte alldeles vanligt att präster gör ett så medvetet bibelteologiskt arbete.Ingen av åhörarna har anmält predikan, väl att märka. Det är biskopen själv som tagit upp fallet.

En präst predikar rätt mycket. Olle har varit präst länge. 38 års predikande och talande är 38 vanliga böcker i vart fall. 50 gudstjänster per år, skriftetal i högmässor och veckomässor, kasualtal, föredrag är så många ord att varje präst ibland funderar över vad som varit onyttigt tal och undrar över vad räkenskapen ska innebära när den dagen kommer. Det kan vara så att något prästen försöker säga, utformas olyckligt. Men för att präster inte ska bli neurotiska vrak finns ett kyrkoår med nya möjligheter att få snits på sammanhangen. Predikan är ju en kvalificerad form av dialog. Prästen möter sin församling veckorna igenom. "Jag tänkte på det du sa i söndags" är en självklar och i en fungerande församling självklar påhaksreplik till predikandet.

Vad kunde domkapitlet gjort? Sagt till biskopen att prata med Olle. Det hade räckt med det. Gett honom skriftlig erinran, nästa nivå? - tja. Anklagad då för att ha sagt något han försäkrat att han inte menade. Gett honom tre års prövotid? På samma anklagelse. Lagt hela hans prästgärning i ena vågskålen och några ord om vikten av Herrens bud i en predikan i den andra och förklarat honom obehörig att utöva prästämbetet i Svenska kyrkan. Det var vad domkapitlet gjorde. Varför? Det kan väl några av domkapitlets flåbusar i det andliga förklara och det vore välgörande om de gjorde det.

Var anklagelsen, den som rättfärdigar allt, att Olle skulle kunna misstänkas vara kvinnoprästmotståndare och att sådana inte ska få finnas, kan den saken också tas upp. "En "Gegnerfrei" Svenska kyrkan kan vara lockande men den lockelsen förvandlar Svenska kyrkan till en sekt.

Vid tillfälle kanske jag ska utreda problemen som följde med samvetsklausulen. Håll ut.

24 kommentarer:

 1. Judenfrei är vad som far genom mitt arma huvud vid läsning av bloggposten.

  Vad händer när Seglorafolket inser, att Olle F efterträdde +Johan i Lund som icke-konform Credopräst i Transtrand? Utvidgas die Säuberung till biskopskollegiet?

  Argus

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vem är biskop Johan i Lund?

   Radera
  2. Den nuvarande biskopen i Lund i Svenska kyrkan, Dragan. Johan Tyrberg heter han.

   Radera
  3. Elisabeth menar den nye stiftchefen i Lund, som redan verkar ha kapitulera för den nya religionens schamaner som så totalt dominerar byråkratin i Lund!
   Antony

   Radera
 2. Flåbusar, precis vad dom är Eckerdal och hans anhang!
  /Antony

  SvaraRadera
 3. Skulle inte denna "dom" passa in tillsammans med de övriga exemplen under rubriken "Intoleransens yttringar i några moderna problemkomplex" i Kjell O Lejons bok "Tyckandets Tyranni" där f Olle hamnar i gott sällskap med bl a S:t Johannes Paulus II, Ulf Ekman, Buttiglione, Rickard Sjöberg m fl.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Olle F har inte gått i bräschen. Inte varit skyltfigur för något parti eller någon riktning. Inte hatfigur.för press eller församlingsbor. Han har varit uppsakattad socialt och i sin gärning. En trogen och flitig tjänare i Herrens vingård. Han har predikat ordet efter dess mening, så som hans samvete lett honom. Han har framgångsrikt visat på vägen till Guds Rike enligt sina vigningslöften och med gott förstånd.

   Nej jag tror inte jämförelsen med ovanstående storheter riktigt håller. Nu drabbas även dugliga och stillsamma bypräster av bannbullor från inkvisitionsdomstolarna.

   Kyrkokampen går mot sin slutfas. Och med den Svenska Kyrkan.


   Lars Jensen

   Radera
 4. Den gode Olle F hade alltså inte installerat kristendom version 2.0 på hårddisken. Därför måste han nu utrangeras av serviceteknikerna inom SvK. För ett tag sedan var jag på en gudstjänst i en kyrka i Stockholm där synkretism predikades ganska öppet (Muhammed och islam som en väg till Gud). Men sådana petitesser överser säkert de nitiska biskoparna med när man kan få en påstådd kvinnoprästmotståndare på kroken...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Avkragningen av Olle F ska jämföras med att Ulla Karlsson i Västerås stift, som verkligen brutit mot sina prästlöften, kom undan med en prövotid och numera - såvitt jag vet - är i full verksamhet igen.

   Men, men, det är skillnad på folk och folk. För mig framstår det hela som om man verkligen letat efter ett tillfälle att sätta dit Olle.

   Radera
 5. "Liksom överallt i de heligas församlingar skall kvinnorna tiga vid sammankomsterna: de har inte lov att tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. Om de vill ha reda på något skall de fråga sina män när de har kommit hem, för det passar sig inte för en kvinna att tala vid sammankomsten. Är det kanske från er som Guds ord har utgått, och är det bara till er som det har kommit?
  Om någon tror sig vara profet eller ha andegåvor skall han veta att vad jag skriver till er är Herrens bud. Den som inte erkänner detta blir själv inte erkänd." - Dvs. Gud skall in­te kännas vid ho­nom på den sista da­gen; jfr Matt 7:23.

  Möjlig tolkning: Den som inte erkänner att Paulus har rätt i uppmaningen att kvinnorna ska tiga vid församlingens sammankomster ska inte erkännas av Gud på yttersta dagen.
  Knappast en akademiskt osannolik litterär tolkning av texten.

  Nu kanske domkapitlet kräver att all bibeltolkning ska vara allegorisk, men det är inte det som domskälen anger. Ur en historisk-kritisk tolkningstradition är ovanstående tolkning inte speciellt otrolig, trots domkapitlets försäkran om att den är ovanlig hos de stora kyrkofamiljerna.

  Domkapitlet kanske istället skulle gett sig på bibelkommissionen som uppenbarligen utlägger texten på detta sätt på ren svenska. Månne säger den grekiska grundtexten något helt annat i DK:s ögon?

  SvaraRadera
  Svar
  1. St Paulus skriver kortfattat: ei de tis agnoi agnoeto. Det verkar finnas två översättningslinjer - dels så som Bibel 2000, Giertz och Hedegård, dels så som King James översätter "But if any man be ignorant, let him be ignorant"
   KarlXII "Men är någor oförståndig, han vare oförståndig". 1917: "Men vill någon icke inse detta så vare det hans ensak"
   Norska "Skjönner han ikke det så får det bli hans sak."
   En stockholmare

   Radera
 6. Nej, BloggarDag, kritiken som ett antal kommentatorer - medlemmar eller icke i doakören - har riktat mot domkapitlet är inte genomtänkt, därför att den alls inte i sak bemöter de avgörande meningarna i beslutet, de om frälsningen och att prästen medvetet yttrade orden med tanke på att två kvinnor fanns i, eller skulle komma, till pastoratet.

  Men jag kan förstå synpunkten gällande "straffet": att det måhända var alltför hårt. I så fall kan överklagandenämnden sätta ned det. Vi får se vad som händer där.

  Men det går knappast att hänvisa till prästens ursäkt i efterhand. Det kan inte en person göra som har begått en brottslig gärning:
  Om jag till exempel säger något förgripligt, ärerörigt, om Dag Sandahl, är gärningen begången, även om jag i efterhand ber honom om ursäkt.
  Då åker jag dit, som det heter i talspråk.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu var det ju inte riktigt det som domskälen pekar på. Även om DK framhåller det olämpliga i att medvetet undergräva förtroendet för framtida medarbetare så finns det ingen stringens i bevisningen i detta fall.
   Det skulle ju vara befängt om en präst inte fick läsa bibelord som 3 Mos 18:22 för att det i framtiden kanske kommer att anställas en homosexuell medarbetare.
   Nu blir det en hårddragen granskning av skillnaden mellan "erkännas av Gud på domens dag" och "frälsningen". Hårklyverier som EKMs polare skulle säga.

   Domkapitlets koppling mellan det predikade ordet och vilka medarbetare som inom en viss tid kommer att börja jobbai församlingen är befängd och borde bestämt avvisas av överklagandenämnden.

   Det enda prästen kan lastas för är att han inte bejakar ämbetsreformen från 1958. Han kan ju sägas bryta mot kyrkoordningen bara genom att åberopa samvetsklausulen så det är väl då bättre att tala klarspråk om att det är därför han åker ut.

   Lycka till med de ekumeniska kontakterna efter det.

   Radera
 7. Märkligt... Det gäller att välja rätt instans. Dyrt för församlingen blev det också....

  AD avvisar alla anklagelser mot en av Veddige Kungsäter församlings präster. Därför får han drygt 1 000 000 kronor i lön och 175 000 kronor i skadestånd.
  Prästen avskedades från sin kyrkoherdetjänst i församlingen sommaren 2012. Församlingen motiverade avskedandet med att han hade ägnat merparten av sin arbetstid åt privat verksamhet. Han anklagades också för att ha fört församlingen bakom ljuset när det gällde hans bisysslor.

  Dessutom ansåg församlingen att han hade vägrat lämna ekonomisk information, medvetet undanhållit annan information, varit otillgänglig i sitt arbete, överskridit sina befogenheter på olika sätt, visat bristande ledarskap och varit illojal, varit partisk i en upphandlingssituation, fått för hög bilersättning, varit frånvarande utan lov och tömt sin dator.

  Församlingens alla 18 anklagelser tillbakavisas av Arbetsdomstolen med att de inte är utredda, att det inte går att dra de slutsatser som församlingen har gjort eller att de helt enkelt är fel.

  Församlingen får betala sammanlagt mer än en miljon kronor i lön och ersättningar till den felaktigt avskedade prästen. Han får också allmänt skadestånd för avskedandet, brott mot semesterlagen och kvittningslagen och avtalsbrott. Även Kyrkans akademikerförbund får skadestånd för lag- och avtalsbrotten samt sina rättegångskostnader på 1 290 448 kronor betalade av församlingen.
  24 september 2014, Dom 62/14, Mål A 69/13

  SvaraRadera
 8. Jag tvingas återkomma med en huvudskakande reflektion över debattnivån i flera av ovanstående kommentarer med ordval som "flåbusar", "Eckerdal och hans anhang", "schamaner", "inkvisitionsdomstolarna", etc, etc - allt riktat mot Svenska kyrkans domkapitel och ledning.

  Vad ger kommentatorerna rätt att utan ett uns av sakargument och försök att värdigt och intellektuellt kasta ur sig sådant? Jag förundras också över att de inte själva förstår hur ovärdigt och burdust de uppträder i debatten.

  Det hela är obegripligt; teologiskt väl bevandrade och engagerade debattörer uppträder som oborstade drängar i forna tiders drängstugor. Därmed absolut inget ont om dessa jordbrukets flitiga arbetare.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 9. Borsta, borsta Dike
  Dräng och drängars like.

  SvaraRadera
 10. AJ predikade idag om "dikesperspektivet" och "de många friska perspektiven". Är detta månne "perspektivism"?

  SvaraRadera
 11. Bengt Olof Dike: vad sa prästen egentligen? Han själv tillbakavisar att han sagt att detta var en frälsningsfråga för de kvinnliga prästerna. Han menar att det är en frälsningsfråga för de som håller den gamla linjen i ämbetsfrågan. De kan inte och ska inte gå mot sina samveten. Det är nämligen synd och uppsåtlig synd är ett frälsningshinder. Inför domkapitlet har han sedan förklarat det som inte sägs i predikan nämligen att de som för sitt samvetes skull menar att det är rätt med kvinnliga präster inte heller ansöka gå emot sina samveten. Han har alltså vare sig predikat att rätt lära i ämbetsfrågan är frälsningsavgörande eller att kvinnliga präster mister sin frälsning. Detta är - gör och häpna - just vad den gamla ämbetsuppfattningen innebär. I annat fall skulle det där samvetet i allt sakna betydelse!

  Hur menar du själv att det är? Är uppsåtlig synd en frälsningsfråga?

  SvaraRadera
 12. Lägg därtill att Per Eckerdal förelagt Olof Fogelqvist att yttra sig över stiftschefens frälsning och sedan satt sig att döma prästen för att denne påstås mena att Eckerdal mister sin frälsning pga sin ämbettsteologi.

  I sanning en grotesk jävssituation!

  SvaraRadera
 13. Eller varför inte följande grova förbiseende. Domkapitlet hänger prästen pga vad han sagt i predikan. Domkapitlet har inspelningen av predikan. Domkapitlet låter inte präster höra på predikan och yttra sig över den.

  När domkapitlet är en inkvisitorisk domstol har man utredningsansvaret för dessa frågor. Det ankommer alltså på domkapitlet att tillse att saken blir tillbörligt utrett och att all relevant utredning kommer på bordet. Så har inte skett.

  SvaraRadera
 14. Det är inte första och sista gången politiskt styrda kyrkliga domstolar ställer snärjande frågor med syfte att få den anklagade att försäga sig. Den politiskt styrda teologin har för övrigt satt detta i system genom sina dekonstruktiva metoder med vilka de angriper den heliga Skrift och kristen tradition. Jeanne d Arc svarade sina vedersakare på den snärjande frågan: Hur vet du att du befinner dig i nådens tillstånd?... Om jag inte är det må Gud sätta mig i det. Om jag är det må Gud behålla mig i det.

  SvaraRadera
 15. Anonym ovan uppmanas läsa texten i predikan, där det står klart vad prästen yttrade om frälsningen.
  Övriga kommentarer fortsätter att produceras på dräng- och det ironiska perspektivet, vilket tydligt visar oförmågan att sakligt bemöta domkapitlets slutsatser.
  Men det har väl aldrig varit exempelvis Sven Anderssons avsikt.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 16. Dräng och stollars like
  kör här jämnt i ....

  SvaraRadera
 17. Jag fattar det som att Olle F bara predikar som katekesförklaringen från 1878: §155 Hur visar det sig att människan har liv i Kristus? Att människan har liv i Kristus, visar sig därigenom, att hon i sin Frälsares efterföljd villigt lyder Guds bud och icke uppsåtligen syndar.

  Om man vet att något är Guds bud och avsiktligt bryter mot det, då är det fara för frälsningen - det är väl en rimlig tanke utifrån katekesutvecklingen. Är inte det en poäng i nämnda predikan, utifrån ett valt exempel på ett "Herrens bud".

  Då är väl en fråga som inte riktigt domkapitlet besvarar, om 1878 års katekesutveckling fortfarande räknas som ett dokument för Sv k tro, lära och bekännelse, eller om den inte gör det och man inte längre riskerar sin frälsning genom att uppsåtligen synda?
  /Daniel

  SvaraRadera