måndag 15 september 2014

I sångartagen

Jag har avhållit mig från det mesta i valrörelsen och det kan tänkas att valresultatet inte ska föranleda sång när situationen närmast ter sig dansk. Alltså ägnar jag mig åt annat. Brister till exempel. De ska hanteras.

Bristen har varit en plåga, jag medger. Det brukar ju finnas någon sång om ärkebiskopen. Man får inte vara så nogräknad, men KG Hammar går väl till nöds att lovprisa med hjälp av Emil Nordlanders text också om hans namn skavas med K. Det hörs ju inte:
O, Carl Gustaf, ljuva Carl Gustaf,
du som kärlek mig lärt,
o, Carl Gustaf, ljuva Carl Gustaf
o, vad ditt namn är mig kärt.

Visserligen kan jag understundom fundera över hur en flåbuse i det andliga som KG, som agerar med sina maktspelsverktyg vrede och tårar men framstår som medkännande och fin eftersom han dragit sidenhandsken över järnnäven, blivit så populär. Men jag tänker inte så mycket på det, för jag kan tycka om KG när han inte maktspelar utan är som vi andra. Ungefär. Fast finare. Förstås.
 
 När det kommer till Anders Wejryd i Uppsala var det enkelt. Anders och Britta skrev Owe Törnqvist och Britta och Kajsa är i det närmaste utbytbara.
Det sägs väl inget upphetsande i sången och den stämmer därmed bra in på en ärkebiskop av Anders slag även om han, vad jag vet, inte spelar handklaver. Annars är handklaveret ett bra instrument för en ärkebiskop. Inte så att ärkebiskopen kan trampa i det utan så, att trycker man på en tangent så ljuder flera. Det är sinnebilden för en ärkebiskops hela kansli. Lätt som en plätt.

Det var problemet med Antje som jag bekymrade mig över. Finns det ingen bra Antje-sång? Hast du mir gesehen! Innan jag ens bad, sändes mig svaret.
Antje mein blondes Kind är sången! Melodin är kanske inte alldeles lättillgänglig, men övning ger färdighet. Och så väl är tillvaron ordnad, att musikalisk hjälp bestås oss. Förresten är det en solist som ska sjunga versarna - om det inte är en kör. Vi andra ska stämma in i refrängen, det borde vi klara:
 
Antje Antje, hörst du nicht von Ferne das Schifferklavier
Antje Antje, dass Lied soll dich grüssen von mir.

Var hittar man den? På Youtube. Var annars?
https://www.youtube.com/watch?v=BHYuWwW_bAc

Det vore inte ur vägen om någon ledamot av kyrkomötet - eller biskopsmötet, biskop Johansson kan om han vill - övade in solistens partier (om det nu inte ska vara hel kör). Jag menar. Innan kyrkomötet ska öppnas kan som sång på väg in till öppnandet sjungas:

Bald werd' ich wieder bei dir sein, Antje, Antje.

Till alla mina vedersakare ett enda ord.
Ingen av er har hittat en Antje-sång för att verkligen muntra henne. Ska inte Växjö domkapitel räkna mig detta till godo? Hör du, biskop Johansson, lär dig sången och led oss.
Sing und wir folgen! som det heter. Laut und klar.

Kom sången till 1940?
Donnerwetter!
Den finns under kategorin nationalsocialism och soldatsånger också!
https://www.youtube.com/watch?v=nMrlGAWz-QE

Har jag gjort bort mig nu igen?

8 kommentarer:

 1. Domkapitlet bjuds av Bloggaren på ständigt nytt anklagelsematerial. Inte för att det håller vid juridisk prövning i mera sträng bemärkelse. Men ändå.

  Kan DS i någon mån liknas vid en provokonstnär? En kyrkans Dan Park? En som testar gränser?

  Dan Park blev dömd. Hans verk beslagtagna och dessa skall enligt domstolens utslag nu destrueras. Från omvärlden kommer undrande och förvånade kommentarer. Ett förebildligt domslut för Domkapitlet i Växjö?

  Kanske bör inte bara Bloggaren förklaras varg i veum (fornisl vargr i véum, "förbrytare i helgedomen"), utan också bloggen destrueras, enom till straff och androm till varnagel?

  Här finns tvingande juridiskt prejudikat: Bokbålet på Opernplatz i Berlin 10/5 1933. Misshaglig litteratur släpades ut ur Humboldtuniversitäts bibliotek och brändes till de Rättänkandes jubel under överinseende av litteraturvetaren Herr Reichsminister Dr Joseph G.

  Om inte annat kanske det gläder unser blondes Kind? Och det vill väl det Rättänkande Domkapitlet i Växjö ändå göra?

  Att bloggen bör stoppas och destrueras, tycker både Bill och Bull. Maja, som röstade FI, fräser att även Bloggaren bör stoppas och destrueras. Nu har han totalt gjort bort sig.


  Elaka Katten Måns

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bör inte provokonstnären DS kräva, att hans alster läggs upp på Svenska Kyrkans Hemsida?
   Kunde Elisabeth Ohlson Wallin få ECCE HOMO inbaxad i ärkedomen, så...
   Bara för att visa hur tröskellöst och högt i tak vi har det i kyrkan, alltså. Inget annat.

   GG

   Radera
 2. ”Har jag gjort bort mig nu igen”, frågar sig DS.

  Ja, den frågan kan nog kanske anses berättigad när man antyder att man skulle både vilja tycka om s.k. vita människor, och hylla ett blont barn för dess blondhet, genom att vilja posta en sång, och t.o.m. en tysk sång på tyska, till just det blonda barnet …..

  Det kan nog anses på gränsen till farligt, eller för att kunna vara oanständigt, vem vet….

  I ett rättvisesystem och lagligt regelverk finns ett uttryck, en regel, eller en lagparagraf, som heter: ”Not guilty until PROVEN guilty”.

  När brottsmisstankar av olika slag och grader så måste människor anses vara oskyldiga till dess att en åklagare kan bevisa deras skuld till brott.
  De skall i den rättsliga praktiken då ges en s.k. fair trial, dvs., en rättvis rättegång, där det måste bevisas att den skyldige verkligen är skyldig.

  När det kommer till s.k. rasism så finns där en slags självklar föreställning i det allmänna medvetandet som handlar om att det i princip endast kan vara s.k. vita människor som över huvud taget kan vara rasister.

  Att kunna anses och antas vara skyldiga till s.k. rasism kan endast s.k. vita människor. Till dess att motsatsen kan bevisas.

  I det allmänna medvetandet alltså.

  Det handlar om att inom den s.k. hat- och rasism anklagelselogiken så ÄR alla s.k. vita människor potentiellt SKYLDIGA för att kunna vara s.k. rasister, TILL DESS att motsatsen kan BEVISAS.

  Det är alltså den omvända ordningen från en rättslig regel och rättslig praktik vid olika brottmål inom rättsväsendet.

  Det är alltså den OMVÄNDA ordningen för just s.k. vita människor.

  Den devis som vill mena att en brottsling, (och kanske då en s.k. moralbrottsling, antas endast en s.k. vit människa kunna vara; dvs., ha en dålig värdegrund eller en s.k. dålig människosyn och automatiskt kunna antas vara en ond och elak människa, en s.k. rasist, en som gör skillnad mellan vi och dem, et cetera), och också anses kunna vara SKYLDIG till dess att motsatsen kan BEVISAS gäller alltså vid rasistiska föreställningar om och kring just s.k. vita människor.


  DÄREMOT anses detta (i det undermedvetna allmänna medvetandet), INTE kunna gälla för alla andra folk och folkgrupperingar som alltså inte direkt och enkelt kan just insorteras under s.k. vita människor.


  ALLA s.k. färgade människor av olika mörkare hudfärger, ögonfärger och hårfärger, både svarta och bruna och de i sin tur i olika variationer och toner av brun och mörkare brun, till svart, samt också olika attribut och kännetecken, kanske annan genomsnittlig hårtjocklek, annan ögonformation, annan genomsnittlig längd, kroppsbyggnad, osv., antas då automatiskt för att vara OSKYLDIGA, till rasism, till dess att motsatsen kan bevisas.

  Vilket är den korrekta ordningen.

  Men denna ordning gäller alltså INTE mot s.k. vita människor, i det allmänna medvetandet, eller det s.k. undermedvetna, och i den allmänna föreställningen.


  Det är denna grundföreställning som finns i det allmänna rummet och allmänna medvetandet, som medför att om någon s.k. vit människa faktiskt öppet uttalar just hyllningar eller kärlek till just s.k. blonda barn för deras blondhet, så är det just fara å färde och kan medföra vissa risker.

  Ett sådant uttalande kan riskera att just kunna tolkas som BEVIS för en dålig värdegrund eller en dålig människosyn och också kunna tolkas som bevis på rasism.


  Men naturligtvis gäller inte den risken för det omdömet, eller den anklagelsen eller det tillmälet mot några s.k. färgade människor skulle vilja hylla, eller älska, just sina egna s.k. färgade barn för just deras s.k. svarthet, eller färg.


  Endast om just s.k. vita människor vill uttalat älska sina s.k. vita, (eller blonda), barn, eller uttalat älska dem för just deras blondhet, så som i den tyska sången.

  Märkligt egentligen.

  JB

  SvaraRadera
 3. Det hela verkar överspelat.
  Börja om från början.

  SvaraRadera
 4. Jag imponerades över den pricksäkra karaktäristiken av KG Hammar:

  "Visserligen kan jag understundom fundera över hur en flåbuse i det andliga som KG, som agerar med sina maktspelsverktyg vrede och tårar men framstår som medkännande och fin eftersom han dragit sidenhandsken över järnnäven, blivit så populär. Men jag tänker inte så mycket på det, för jag kan tycka om KG när han inte maktspelar utan är som vi andra. Ungefär. Fast finare. Förstås."

  Tihi, som prinsessan Madeleine säger.

  SvaraRadera
 5. DS,

  Göra bort sig eller inte. Vet ej. Jag som många beklagar att vi pga politiskt rävspel fått den ÄB vi har. Svårt att hitta en mer olämplig helt frånsett om vi ser på genus och ämbete. Det var politiskt korrekt men en katastrof för SVeK om de vill fortsatt hävda sig vara en apostolisk kyrka. Så långt ser jag det som ett faktum men...

  Det finns ingen orsak att medvetet direkt trakassera henne. Det ger inga pluspoäng och det skapar helt i onödan dålig image och gör att domkapitlet kommer att lägga allt krut på att finna något sätt att komma åt dig.
  Varför riskera avkragning pga olämpligt betende?
  SVeK har förvisso behandlat Dig illa men ge dem nu inte vatten på sin kvarn och möjlighet att hävda att du inte behandlats illa utan att de istället visat kristligt tålamod.
  Påståendet vore inte sant men det skulle säkert bli accepterat som sanning av alla de som nu styr och inte bryr sig om vad den apostoliska läran verkligen innebär. De som bara vill konstruera en kyrka och en lära efter sitt eget skön.
  //HH

  SvaraRadera
 6. Obegripligt.

  I varje fall för den som likt Nalle Puh har en för liten hjärna.

  LG

  SvaraRadera
 7. Håller med HH (som vanligt). Vet tyvärr inte vem HH är, men signaturen tillhör definitivt bloggarens skarpaste - och nyttigaste - kommentatorer.

  SvaraRadera