tisdag 17 mars 2015

7-6 eller 13 kring bordet

Nu har Västerås chansen och missas den är det ren sexism. Sju kvinnor finns tillgängliga som biskopskandidater mot sex män. Detta kan bli stort i Einar Billings, John Cullbergs och Sven Siléns stift. Lydia Wahlströms också, om ni vill, för hon kom från stiftet. Och de minnesgoda vet att hon, efter att ha övernattat i biskopsgården under Einar Billings tid, noterade att hon var tvungen att byta underkläder och bada mitt i veckan efter den natten.

Det vore inte fel att hylla Lydia med en kvinnlig biskop just i Västerås. Om man nu tycker att hon ska hyllas, alltså.

Sålunda bortser jag från de manliga kandidaterna. Jag kollar antalet nomineringar och motiveringar för de nominerade damerna. Alla har tackat ja till att nomineras.

Helle Klein har fått tre motiveringar. Hon har många samhällskontakter och kan förnya kyrkan och gudstjänstlivet. "Den öppna folkkyrkan passar väl in i Helles kompetens och erfarenhet." Förnya och fördjupa teologi och religiösa uttryck vill hon också. Hon kan göra kyrkan mer angelägen för både medlemmar och andra grupper.

Två motiveringar vardera har Gunilla Hallonsten och Karin Johannesson,
Gunilla Hallonsten motsvarar det krav som ställs när det är dags för en kvinna som biskop i stiftet efter tusen år med män. Hon är en person med pondus och framtidsvisioner och ses som en som är en relevant framtidsaktör. Hon är intresserad av Västerås stifts folkkyrkoprofil.

Karin Johannesson förs fram. "Vi måste visa att fler kvinnor jobbar som biskopar." Det är på många sätt en korrekt beskrivning av mycket. Teologisk glädje och pedagogisk förmåga har Karin. Hon skulle bli den första religionsfilsofen på biskopsstolen efter John Cullberg, kunde man ha nämnt i motiveringen.

Så kommer vi till dem som fått en motivering - men en motivering kan räcka långt. Less is more ibland.

Annica Anderbrant har haft en uppsättning prästtjänster i Västerås stift och är nu domprost i Uppsala. Utbildad musiklärare i botten och har skaffat sig bredd, kunskap och erfarenhet från kyrkans alla nivåer. I motiveringen nämns inte att hon är kompis med fd Wejryd. Riktigt vad motivationen säger att hon ska göra, får jag inte kläm på. Men det kommer nog.

Annika Borg kan som stiftets nästa biskop "bidra till att utveckla stiftet och dess församlingar i positiv riktning och anda", heter det. Hon är inspirerande och kommunikativ. Hennes kyrkliga och akademiska meriter hålls fram liksom hennes författarskap, föreläsande och medverkan i radio. Hon har varit häktespräst. Det kan ha sin betydelse för en biskop, förstår jag, att ha den meriten. En fängslande kvinna på många sätt.

Margareta Carlenius har haft ett övergripande ansvar för stiftets fängelsepräster, där kom det igen, och så hålls hennes erfarenheter som förtroendevald fram. "Hon brinner för de internationella frågorna och har ett stort internationellt kontaktnät." Och så har hon erfarenhet av pastoratsregleringar. Brinner hon för dem också? Fängslande är hon. Övergripande.

Maria Ytterbrink är "en präst som på många sätt vågar leva i kristi förebild", för att nu citera och stava som det står i motiveringen. Hon har en mycket imponerande akademisk bakgrund och är HBTQ-allierad.  Det där med imponerande betyder att hon är teologie doktor och i samma ämne som dr Borg.

Nog är det ett imponerande startfält kvinnor när man läser motiveringarna. Skulle Västerås stift likväl välja en man, kan det knappast uppfattas som något annat än mannamån, kanske enklast som ren sexism.

Några överväganden bör dock göras. Socialdemokraterna kan inte splittra sina röster mellan kamraterna Carlenius och Klein. Här måste partiet bestämma sig för en av kandidaterna. Gunnar Strängs råd var att i valet mellan två, välja den yngre. Vill någon påstå att finansminister Sträng hade fel? Det kunde man inte när han var finansminister!

Dr Borg och dr Ytterbrink har samma akademiska meriter men Borg ett försteg i det mediala. Hon är mer känd i landet än man blir som kyrkoherde i Ramundeboda.

Domprosten Anderbrant kanske inte ska räknas med, när välgöraren gått i pension? Men osvuret är bäst.

Kandidaterna Hallonsten och Johannesson? Kanske för lite kända men varje nominering gör sitt till. Man säger som den berusade sa när han kom hem, öppnade kylskåpsdörren och såg mjölkpaketet: "Din tid kommer!"

Jaså, ni undrar över Lydias pantalongbyte? Hon sov i biskopens nedrökta arbetsrum och Lydia hatade tobaksrök. Vad trodde ni?

Forca Västerås!
Nu kan ni göra det. Gudsgubbarna får stå där med lång näsa. Efter tusen år är det inte mer än rätt. Men samtidens gudsgubbar är inte ens 60 år?! Ska de få betala för gamla tiders illgärningar? Självfallet. På grund av deras kön! På så vis skipas rättvisa.

Forca Västerås! Och är gudsgubbarna fromma och fina, förstår de detta samband och stiger närmast frivilligt åt sidan.
Forca Västerås igen!

21 kommentarer:

 1. Forca Västerås! Det behövs nog inte fler feministiska stiftchefer men väl fler kvinnor. Annars blir det postkristna samfundets hyckleri alldeles för uppenbart!
  Antony

  SvaraRadera
 2. Kunde våra "förtroendevalda" klara att välja in en heretiker till ÄB så är ett val av HK till "vanlig" biskop helt följdriktig. Det som skulle kunna hindra dem är möjligen tankar på hur ett sådant val skulle påverka deras framtida ställning som "förtroendevald".

  Tror dock inte det ses som något större problem eftersom majoriteten hamtar sina röster från andra än kyrkfolk.

  //HH

  SvaraRadera
 3. De "gamla" liberalteologerna försökte i alla fall vara teocentriska. De nuvarande "postmoderna" liberalteologerna strävar bara efter att vara antropocentriska. Igår inhandlade jag Cristina Grenholms bok "Levande Teologi" för 2 kronor på Röda Korsets lilla butik i Åmål. Denna bok är utformad likt ett herdabrev. Under rubriken "Öppnandet av ämbetet" skriver hon: Om vi skulle vara ensidigt inriktade på att bevara vad vi tagit emot skulle vi svika vår uppgift, (s 94). Vad säger Jesus? Den som älskar mig bevarar mina ord. I sändebreven läser vi om vikten att bevara det vi tagit emot annars gäller det att vända om. För nyliberalerna, vilken Grenholm kan sägas vara en representant, är Jesus bara en förebild för att utmana. På detta sätt för nyliberalismen vilse genom sin ensidiga antropocentrism vilken man försöker cementera och certifiera. Inte undra på om svenska kyrkan blir alltmer isolerad.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Dock, Thomas Andersson, säger Jesus också att den skriftlärde som blivit himlaväldets lärjunge kan ta fram såväl NYTT som GAMMALT, så riktigt så enkelt kan Du inte avfärda kyrkosekreteraren. Och dock, f Dag, är Maria Ytterbrink disputerad i NT.

   Radera
  2. Det slår mig, att böcker har i det närmaste noll som andrahandsvärde idag. Böcker kastas omgående efter läsning. Plats för böcker har man inte. En god väns mamma, bl a teol lic, hade avlidit. Som intresserad erbjöds jag att plocka till mig av det teologiska. Efter två kassar gav jag upp. Kanske är Kindle och läsplattor en välsignelse ändå, tänkte jag, där jag kånkade hem mina fynd.

   Argus

   Radera
  3. Argus, bara ett tips: akta dig för att falla för lusten att ta emot en bok, som gåva, eller fynda den på loppis, fast den är läst eller aldrig skall läsas, men Fd ägarens anteckningar, kvarglömda brev, för att inte tala om stundom märkliga dedikationer, och än värre: likadan bok från två Fd ägare till! Då räcker inte två kassar om man inte börjar "stycka böcker" och samlar i pärmar/ lådor. / Magnus Olsson, vars källare rymmer ett par stövlar, tolv kaftaner, en ihoprullad madrass och ett helvete för de som bryter sig in.

   Radera
  4. Cristina Grenholm avfärdas inte av mig. Jag ägnar mig bara åt ideologikritik och finner en hel del postmodernt tänk vilket inte kan jämställas med det som Jesus menar vara nytt (kaine). I hennes bok finns annars ett intressant avsnitt om traditionens förkortningar. Jag hade hoppats att hon hade skrivit om begeppet verbum abbreviatum, men istället tycks hon jämställa apostolicum och nicenum med sv ps 68. Inte tycks hon bry sig om trons regel. De gamla liberalerna talade i alla fall om Jesu enkla lära. De nya liberalerna gör vad de vill med Jesus. Det kallas för dekonstruktion eller möjligen destruktion om vi talar heideggerianska.

   Radera
  5. MO, varför så många kaftaner? En för varje månad i året?

   Radera
  6. Skall ta Den Gode Magnus O:s råd om böcker ad notam.

   Tolv kaftaner? Månne symboliskt tal? Som att vara rustad till bröllopet med olja i lampan?

   Argus

   Radera
  7. Argus, det var en vacker tanke, som föll i god jord, så som jorden är god men ingalunda jag, så som Skriften vittnar att när människan skapats säger Gud inte "det var gott", som om det föregående, närmare det skapade ljuset, liksom Jesus skulle kunna sagt om mina tolv ärvda kaftaner " om redan du som är ond möter en ung präst som ber om en kaftan så ger du ej en skorpinion".

   Lyssna endast till rådet om du möter böcker från de stora profeterna. De små kan vara värda att spara, särskilt om de hör till traditioner som vet hur lampan lyser, det som redan Hesekiel 28 påvisar om hur kungen i Tyrås tappad sin ängel i handel, förtälja om. Inte för inte är ju Jesu ord om sk samvete, ord om ljus, i den ickegoda människan. / Magnus Olsson

   Radera
 4. Forza heter det. Forca betyder galge.

  SvaraRadera
 5. Se citationstecknen av HH, kära läsare,.

  -Notera att nämnda signatur försöker förminska, reducera - name it - de förtroendevalda genom att sätta citationstecken kring ordet.

  Som om alla förtroendevalda - Svenska kyrkans tunga, demokratiskt valda ryggrad - konsekvent skulle sätta sådan tecken kring orden präster eller högkyrkliga!

  Nu är vi ju vana vid HH:s syn på kyrkans demokratiskt utsedda organisation och kan lugnt sitta stilla i den trygga båten vad än HH företar sig.
  Det känns bra.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 6. Maria Ytterbrink18 mars 2015 kl. 19:29

  Dr Borg och Dr Ytterbrink är inte doktor i samma ämne.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vilket också påpekades 17/3 15.00.

   Radera
  2. Ett detta ett försök att belägga kompetensen?

   Radera
 7. Ducka,ducka DIKE.
  Ingen är hans like.
  Världen är så stor, så stor,
  större än du nånsin tror.
  Uti detta rike
  ingen är hans like. /Lyckligtvis!

  SvaraRadera
 8. Anonym,

  -Erkänn aldrig, Du självupphöjde man,
  att även Du komma till korta kan;
  inga träd växer långt upp i skyn,
  men många trampar i åsiktsdyn.
  Ack, vad trött man blir på slik elitism,
  på dem som alltid förorsakar schism.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 9. Vem "förorsakar schism" på denna blogg?
  Är det ngn som alltid tuggar om bättre förr med statskyrkan,
  som jämnt hånar alla andra skribenter såsom "doakör",
  som tror sig vara mest omdömesgill såsom politruk,
  som inte är blyg för att ta största utrymmet i spalterna???

  SvaraRadera
 10. Anonym,

  -Du återingen tar gruvligt miste,
  som om Du det hela ej visste;
  Saken gäller dem på höga hästar,
  som sitter med elitistiska västar,

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 11. På högsta hästarna sitter politrukerna i vårt kyrkomöte. Det tror jag att t o m
  BOD förstår, om han vill och tar av den "elitistiska västen". VILL HAN ???

  SvaraRadera