torsdag 5 mars 2015

Blockpolitik

"Den svenska avundsjukan är en starkare drift än sexualdriften", sa Ingemar Mundebo. Denna morgon sitter kyrkoarbetarna och läser i Kyrkans Tidning lönerna för de finaste kristna i Svenska kyrkan. Jag såg i Östra Småland löneläget i Kalmar lön. Kvinnor i LO-yrken 17 503:-, män i LO-yrken 23 655:-, kvinnor i tjänstemannayrken 26 072 och män i tjänstemannayrken 33 917:-. Skillnader mellan kvinnor och män beror på alla deltider, säger LO. Och så kommer de kyrkliga lönerna, somliga i toppklass. Bara medlemmarna inte få nys om statistiken och bara lokaltidningarna inte publicerar kyrkoherdelönerna. Vi får hoppa det bästa. Å andra sidan tjänar väl biskopen och kommunchefen i Nybro rätt lika. Störst är den som tjänar mest, som ni vet. Men låt oss i stället ägna oss åt dagens huvudtema. Det har ju efterlysts.

Det är väl på sitt sätt rätt givet att just Göteborgs domkapitel måste bedriva kättarjakt. Det är ju ett stift där Giertz och Gärtner vigt in präster och någonstans tar tålamodet slut med den sortens präster. Inte minst som de framhärdar. Bo Hanson i domkapitlet har väl goda skäl att göra sitt fadersuppror kyrkopolitiskt. Vi som är på lite distans, noterar. Nu är också Bo Hanson gammal vorden, så särskilt lång tid har han inte på sig. Hur det är med Per Eckerdal är mer oklart. Han är en systemets upprätthållare. Det har han alltid  varit. Lite ordningsman. Jag gillar honom också därför. Men jag är inte alldeles säker på att en man med så god uppfostran genomskådar allt som sker. Det skulle underlätta om biskoparna var födda pöbelledare. Underlätta för det gemena prästerskapet, alltså.

Nu har Ragnar Block predikat. Han har inte predikat fel men för fel folk i fel sammanhang. Det kunde vän av ordning tänka skulle vara otänkbart i en folkkyrka. Det är det nog. Egentligen. Men nu är situationen annorlunda. Visserligen är den kyrka där den gudomliga illgärningen ägde rum invigd av en Svenska kyrkans biskop. Visserligen är gudstjänstgemenskapen öppen och mycket talar för att Block predikade för medlemmar i Svenska kyrkan. Det borde domkapitlet faktiskt kolla. Får folk inte predika för medlemmar - och andra - i Svenska kyrkan, det som de präster som predikar, gör söndagligen?

Nu kunde man, som Erik Petrén uttryckte saken, tänka att hundratusentals medlemmar skulle ut ur Svenska kyrkan före dem som tror vad Svenska kyrkan bekänner. Så måste det vara - om ingenting förändrats. Men kanske en kyrkas tro under bekännelsens täckmantel sakligt sett kan skifta. Ord får en annan betydelse och meningssammanhanget blir ett nytt. Om detta har hänt i Svenska kyrkan, finns det goda skäl till en resolut blockpolitik. De ska blockeras, de som lär det gamla, och fronten mot dem ska hållas. Till sista paragraftecknet.

Jag tänkte inte kommentera Ragnar Blocks svar men några poänger har han. Jag förmodar att jag inte står så högt i kurs hos honom heller att mina kommentarer ter sig oundgängligen nödvändiga. Ove Lundin och jag hör ju till den kategori präster som Ragnar Block och Jan Arvid Hellström inte ville ha i Göteborgs stift. Så uppsökte de Ove Lundin för att försäkra sig om att han inte skulle till det stiftet just. De lugnade sig när han drog österut. Jag finner i detta sammanhang Ragnar och Jan Arvid lika enfaldigt dumma och i den aktuella frågan är Ragnar långtifrån dum. Just nu bedrivs en oanständig jakt på person av Göteborgs domkapitel. Ragnar Block försvarar sig med goda argument. Je suis Ragnar, som det heter. Det här borde han inte utsättas för.

 Fanns det någon alert journalist i nejden skulle en sådan fråga domkapitlet om grunden för tillsynsärendet. Vem har klagat? Eller är det det gamla argumentet "Ordnung muss sein"?

Hur går det för Ragnar Block? Får man slå vad inom ramen för det västkustska fromheten? I så fall får den som satsar pengarna på fällande dom låga odds. Här är ärendet att få ut präster som kan tänkas sympatisera med Missionsprovinsen. Det beror inte på illvilja, saken är inte personlig. Det är i stället den gamla vanliga renlighetsiver, sauberhalten, som leder till kättarbålens tändande. Nu hamnar Block där. Tändblock, kan man säga. Och när brasan brinner, kastas de övriga dit.

Folkkyrkan är inte riktigt trostolerant. Med det budskap som numera är den faktiska bekännelsegrunden med bestämda teman högst på agendan, kan den inte vara det. För det är när alternativen förkunnas, som det nya budskapet avslöjas som något annat än den tro som en gång för alla anförtrotts de heliga. Vad skulle hända om vanliga kyrkokristna plötsligt upptäckte det?

Jag vågar inte längre tänka tanken. Det är kanske bäst att de som anar att det är något vajsing på gång i Svenska kyrkan inte fattar vad. Det blir minst bråk så. Minst liv, som man säger.

Vill någon läsa på upprepar jag adressen: http://brogren.nu/Ragnar_Block.pdf

25 kommentarer:

 1. I Hjort-Lides berömda tyska grammatik hette det i första upplagan: "Gott hat die Welt geschaffen." På 30-talet ersattes det med: "Der Führer hat Ordnung geschaffen." Efter kriget blev det naturligtvis nödvändigt att ändra: "Der Künstler hat ein Meisterwerk geschaffen."

  Man kan undra vilken upplaga Göteborgs domkapitel har tillgång till.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Troligen har man numera i Göteborg tillgång till den fjärde upplagan från 1958 med exemplet: "Die Kapitularen müssen unbedingt, stets und überall Gehorsam und Ordnung schaffen!"

   Men man kanske för säkerhets skull smygtittar i trettiotalsupplagan?

   Argus

   Radera
 2. Under Gudshönans vingar, ges mörker, i vilket inget ses. Där i Guds försyns skydd mot Guds närvaro, erfars endast hönans pulsslag. När Gudshönan samlar in, vad Gud kört ut, sker det som ej är ämnat att förstå: hur Job ber Gud om skydd mot Gud. Guds nedbrytande närvaro är inget att leka med under sång "vi lekte men ni ville inte". Varför sitta hela dagen i skuggan på torget om inte svalkan ger mod att gå bland försäljarnas bord utan slantar till mat. Sörjer inte en fallande Gud för alla gråsparvar? Faller inte Gud i Gud? Har inte Guds i evighet slaktade lamm trätt fram på vägen FRÅN Jerusalem och öppnat Skrifterna? Någon sade, att trampas Gud i människan så reser sig Gud. När hästar dundrar in i Betlehem, är Guds vakter, Guds beskyddare i världen redan på färd utan mål. Gives mer än dagligt bröd? Se på himlens höna, hon sår inte, hon skördar inte men när tuppen gol, bekände Gud sin nåd.

  / Magnus Olsson, tacksamt opererad

  SvaraRadera
  Svar
  1. Har narkosen släppt?
   Eller är det jag som av misstag fått i mig lite eterångor
   LG

   Radera
  2. "Er hat ein Vogel gefangen!"
   fm

   Radera
  3. Hänvisar LG till bloggens ord om avundsjukan. / Magnus Olsson, mjuk af motgång.

   Radera
  4. Det är inte första gången det prövats Blockpolitik:


   http://hn.se/nyheter/omkretsen/1.137731-prast-riskerar-kragen-igen


   http://hn.se/nyheter/omkretsen/1.335626-block-behaller-prastkragen


   GG

   Radera
  5. Till fm: Vem av oss har en skruv lös? Det heter förresten EINEN Vogel.
   Till Magnus: Vad är det för mening att skriva AF? Vem är f ö avundsjuk på vem?

   LG

   Radera
  6. Avundsjuka kan inte riktas gentemot någon som i sin rädsla väljer att vara anonym, i allafall om man inte själv företräder den formen av pietism. Fö noterar jag bara personangrepp men har den hållningen till dem som Jesus klargör btrf när man sopar sanden från fötterna. / Magnus Olsson af Almenacka von Skuldbeläggare und narkosdimma zu gäspning

   Radera
  7. Jag tror att det finns en hel del att lära av den värderade Magnus O med almenackan! T ex att inte ta sig själv, detta förfärliga ord, på större allvar.

   Elaka Katten Måns af Rödhswans

   Radera
  8. Är det någon mer än jag som inte fattar ett skvatt?
   Men jag önskar er alla en innehållsrik fasta och en välsignad påsk.
   Men i och med detta lägger vi ner denna förvirrade "diskussion"!

   LG

   Radera
 3. Nu finns det ju prejuducerande fall där obehörighet har förklarats för präst som närvarar vid gudstjänst inom Mpr. (En man som bad för sina söner som prästvigdes inom Mpr vid tillfället).
  Med det i tanke är det otänkbart att Domkapitlet i detta fall skulle döma annorlunda.

  Men sett ur prästens ögon har han säkerligen predikat samma sak i samma kyrka under massor av år och helt plötsligt är det inte OK för att den kyrkan på sin hemsida säger sig vara en del av Mpr.
  Blir Stigens kyrka Ecclesia non-grata för att de enligt hemsidan vill tillhöra ett sammanhang som Mpr?

  Om präster inte får predika i Stigens kyrka, hur ska de då kunna predika hos Pingst, EFK, Equmenia eller Trosrörelsens kyrkor? Detta sker ju regelbundet utan några som helst anmälningar?
  Definitivt inte anmälningar som initierats av DK själva.

  Vilken är nästa kyrka som förklaras Ecclesia non-grata? Det har funnits åsikter om att Berget i Rättvik skulle hamna på den listan.
  Säger KO överhuvudtaget något om hur man förklarar en kyrka eller sammanhang för Ecclesia non-grata?
  Knappast i KO §17 om jag tolkar RB rätt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det finns - enligt uppgift direkt från hästens mun - inget ärende som prövats i Överklagandenämnden.

   Radera
  2. Av de domkapitelsbeslut att förklara präster obehöriga p.g.a. engagemang i Missionsprovinsen, har endast två fastställts av Överklagandenämnden. I båda fallen var anledningen att vederbörande hade accepterat val och vigning till biskop i strid med Kyrkoordningen.

   Vad gäller andra orsaker till förlust av behörighet finns alltså inget prejudikat.

   Ingen har fråntagits behörighet endast p.g.a. närvaro vid gudstjänst inom Missionsprovinsen.

   Radera
  3. Tack +Göran. Då har jag varit dåligt uppdaterad på utfallen i ÖKN.
   Men då hoppas jag även att alla i liknande situationer har överklagat till ÖKN så att det skett likabehandling.

   Radera
  4. Men för att nu reta upp alla politiska partiers entreprenör i branschen kyrkliga hämnare, BOD, konsteras att den som är vigd till biskop i strid med kyrkoordningen, likväl är biskop. På samma sätt som ett barn, avlat utanför äktenskapet, är ett barn och inte en djurunge. Att dessa biskopar inte får tjästgöra som stiftschefer i Svenska kyrkan är en sak. Men att förneka att de är biskopar, är att förneka hela biskops- och prästämbetet i Svenska kyrkan. Och i vart fall bör de präster, som vigts till präster av dessa biskopar erkännas som präster, på samma sätt som präster vigda av utländska biskopar. Så länge Svek inte har reglerat sitt mellanhavande med Mpr är Svek en kyrka i fritt fall. Inte en kyrka utan en politisk korporation. Det kostar så lite att rätta till detta.

   OHP

   Radera
  5. Oavsett numrären, och oavsett argumenten, är Mpr ett reellt hot mot SvK. Mpr är det gömda och, tror man, glömda beviset i byrålådan, i den byrå som ställts in i garderobens dunklaste vrå, att Svenska Kyrkan inte är samma kyrka som följt den svenska nationen och det svenska folket i snart femhundra år. Därför blir den svenskkyrkliga hållningen förståelig, om än inte ursäktlig. SvK vill inte kännas vid sitt ursprung och sina gamla föräldrar, där hon stigit mot skyarna och gläds över sina nya vänner och sin nya roll. Att Ikaros-flykten snart ändar i den heta solens strålar, vill hon inte veta av. Då finns kanske Missionsprovinsen där, liksom Katolska Kyrkan, för att samla ihop resterna.

   Argus

   Radera
 4. Apologeter för sveks rådande system får det allt svårare i att försvara de handlingar som exempelvis Göteborgs domkapitel levererar.

  SvaraRadera
 5. OHP och hans eftersägare,

  Följande besked lämnar härmed av den påstådda kyrkliga hämnaren:

  -Biskopar, som vigts i och av missionsprovinsen är inte biskopar i Svenska kyrkan. Skall detta behöva understrykas gång efter annan efter det som redan är känt och efter de kyrkliga rättsutslagen?

  Sedan noteras med förvåning det groteska påståendet att Svenska kyrkan är en kyrka i fritt fall, så länge mellanhavandet med provinsen ej är reglerat.
  Då är kyrkan i fritt fall och en - läs noga nu - en "politisk korporation". Varpå följande tillägg görs: att det kostar så lite att "rätta till detta"

  Med ett enkelt penndrag förvandlas alltså korporationen till kyrka?
  Ena minuten en politiskt motbjudande koloss. Andra minuten en kyrka.

  Jojo, William Shakespears klassisker dyker per automatik upp:
  "Upp flyga orden, tanken stilla står . . ."

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Se där! Säg "rondellhund" och plötsligt ligger en massa döda människor framför dina fötter. Lika lättretad är den kyrkliga hämnaren. Upp flyga orden ur Dikes mun. Detta var konstverket. Den nya kyrkliga konsten.

   OHP

   Radera
 6. Domkapitlets skrift och Blocks svar är mycket intressanta. Domkapitlets agerande gränsar till det straffbara, i varje fall om man fullföljer det förtäckta hotet. Tilla på Brottsbalken 15 kapitlet, om mened, falsk tillvitelse och annan osann utsaga. Underlåtelse att avvärja rättegångsfel är också ett brott. Här har ju någon på Domkapitlet konstruerat en falsk anklagelse, som Block har ålagts att svara på. Detta medför ju risk för en obefogad disciplinåtgärd. Det är som att anmäla någon till polisen för ett brott som han inte har begått, vilket anmälaren bör ha förstått.

  Block har förstått detta, att man försöker begå ett justitemord mot honom, och har svarat med kravet på en rättvis rättegång enligt Europakonventionen till skydd för de mänskliga rättigheterna. Svenska kyrkan är ju inte vilken privat förening som helst. Inte ett politiskt parti, vilket Dike försöker göra gällande. Det finns ju en särskild lag om Svenska kyrkan, som därmed är att betrakta som ett offentligrättsligt rättssubjekt.

  Vad KO 17 kapitlet 17 § egentligen säger är att Svk-präster, som leder gudstjänster i andra samfund ska följa Svenska kyrkans ordning. Det andra samfundets ordning får emellertid följas om detsamma är medlem i Lutherska Världsförbundet eller om det finns ett beslut av Svk om särskild ekumenisk samverkan med samfundet i fråga.

  Något sådant beslut finns naturligtvis inte, eftersom Missionsprovinsen inte är ett annat samfund. Block påpekar helt riktigt att Domkapitlet bryter mot den lag, varmed konventikelplakatet upphävdes 1858. Men frågan är om inte Domkapitlet dessutom bryter mot konventikelplakatet självt, som var riktat mot lekmän och inte mot präster.

  Som jag tolkar det var det prästens skyldighet - om han inte lyckades få stopp på en lekmannaledd gudsstjänst, att ta över ledningen av densamma. Genom att leda gudstjänster i Missionsprovinsen har Block handlat helt enligt konventikelplakatets anda.

  Det är sådana som Dike som det ska sättas munkavle på. Men det var så sant. Konventikelplakatet är upphävt, så Dike har enligt svensk lag rätt att uppträda som Guds sonson. Det gör han ju, genom att utfärda nya gudomliga ordningar. Snart blir man väl utesluten ur den svenska nationen för ohörsamhet mot någon nationalitetsbestämmare. Dike eller Söder?

  Anonym som alltid

  SvaraRadera
 7. OHP och Anonym,

  Den förstnämnde gör ett nytt omtug av "hämnaren", undviker helt att bemöta min kommentar till hans tidigare groteska legitimitet åt missionsprovinsen samt har i konsekvens med detta inget att framföra i sakfrågan .

  Den andres egenlogik har inget som helst att göra med sann logik; att domkapitlet handlat straffbart är givetvis bara ett önsketänkande från Anonym, vilken tydligt visar sin inställning till det fria ordet och åsikter, som ej överensstämmer med hans. Jag skall alltså förses med munkavle.

  Varför skall jag inte lockså kastas i fängelse, Anonym, som ej vågrar framträda under eget namn?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 8. "Den förstnämnde gör ett nytt omtug av "hämnaren", undviker helt att bemöta min kommentar till hans tidigare groteska legitimitet åt missionsprovinsen samt har i konsekvens med detta inget att framföra i sakfrågan "

  Alltså: "groteska legitimitet åt missionsprovinsen".

  Ännu mer groteskt är väl att tro på en Gud, som står över människors stadgar?

  Annonsbilaga till Tidskrift för lantmän, avdelningen för marknadsanalys.

  SvaraRadera
 9. Anonym,

  -Försök inte med uteslutningsmetoden komma ifrån Din text att undertecknad bör förses med munkavle och att jag påminde om missionsprovinsens anspråk på att dess biskopsvigning på något sätt per automatik likställer dess biskopar med Svenska kyrkans.

  Och - på vilket sätt är jag "hämnare"?
  För övrigt anser jag att ATL är en bra tidning för lantbrukare och företagare.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. En biskop vigd i Luthersk tradition och ordning är väl en lika god biskop som vilken annan biskop som helst som vigts i god Luthersk tradition och ordning?
   Dock är de inte nödvändigtvis vidga biskopar inom samma kyrka.
   Men man kan med fog fråga sig när en ny kyrka lämnar vingarna från den sändande kyrkan och blir fristående.
   Mekane Yesus är idag fristående från SvK trots att deras första biskopar vigdes genom SvK mission (genom EFS).
   Ingen tvivlar väl heller på att Mpr är fristående från Kenyanska lutherska kyrkan?
   Att Mpr är fristående från SvK är också ganska grundläggande, trots att många individer är dubbelanslutna.

   Radera