måndag 16 mars 2015

Statistiken kommer idag

Förra årets kyrkostatistik publiceras idag. Jag har inte läst den, men det är lätt att veta att Svenska kyrkan tappat 1% av sina medlemmar och är nere på 6.300 000 medlemmar. 60 000 är tappet. Det är mer än hela Växjö stad. Det kanske är mer än hela Torna kontrakt, dvs Lunds kommun. Alla har inte gått frivilligt. 48 000 har gjort så. De andra har dött - och det oftast ofrivilligt, men så är det människan förelagt.

Allt detta överensstämmer med prognoserna. Det intressanta är de kommentarer som kommer att utslungas. Jag kom just att förälska mig i begreppet "utslungas". Gustaf Wingren gillade det. Han utslungade påståenden. Vad kommer man att säga?

Först att det är färre utträden än 2013. Då gick 70 000 för det var valår, och sådant kostar på. Eftervalsår är annorlunda. 2010 lämnade 0.86% Svenska kyrkan. Nu är siffran 0.76%. En framgång? Till det positiva kommer att framhållas att 8000 begärde inträde. Många ungdomar blir medlemmar när de väljer att konfirmeras.

Dopsiffrorna blir intressanta. Doptrenden är över lag negativ. 46,3% av alla födda barn döps. Här blir det viktigt att bryta trenden och det kommer att ske genom en dopteologi, som inte ter sig ekonomiskt riskabel på temat att vi genom dopet blir del av något som är större än vi själva och inlemmas i en gemenskap med alla de andra människor på jorden som är döpta, historien igenom. Att detta argument i princip handklar om vad vi är som människor, av födseln, skulle bara de riktigt illasinnade och ekonomiskt lättsinniga påpeka. Nu är det dock allvar. Nu är det ekonomi - och en teologi född ur ekonomiska överväganden.

Vad kommer de journalister som bryr sig - finns de? - att fråga om? Kanske vad kyrkoherden gör för att bryta trenden. Lyssna då noga på vad kyrkoherden har att säga. Tänk om frågan vad man få för sin kyrkoavgift ställs - dvs frågan "what's in it for me"? Vad svarar kyrkoherden då?

Själv funderar jag över problemet med att jag får så lite för medlemsavgiften.
Jag far till en annan kyrka. Hur vore det om clearingsystemet vidgades så att jag har en kyrkogångsbok som en kyrkvärd signerar när jag är i kyrkan och så kan jag, t ex kvartalsvis, skicka en reseräkning till det pastorat jag bor i. 34 spänn per mil blir det väl. Jag kör 50 km tor så det blir 170:-. Ibland kan jag vara å annan ort men räkna 40-50 sön- och helgdagar. Det blir på årsbasis 8.500:-. Om vi i stället tar den skattefria reseersättningen 18.50 ska jag ha 4625:-. Bråka inte. Detta är de merutgifter utöver kyrkoavgiften jag har för att kunna ta mig till en anständig högmässa inom ett rimligt avstånd. Varför ska inte Svenska kyrkan kunna förse mig med en högmässa av anständigt slag där jag bor? När det uppenbarligen inte går, ska väl kostnaden inte drabba en nådeshungrande broder? Och clearingsystem har vi redan. Saken gäller nu det enkla att utvidga systemet något. Självfallet måste revisorerna i det pastorat jag bor kunna kontrollera att jag fört min kyrkogångsbok korrekt.

Låt mig återvända till den kyrkostatistik som publiceras idag.
Vad skapar den mentalt? Trötta präster. Trötta också på de tomma slagorden. Närmast är utträdena att se som historiska nödvändigheter. En kyrka som så länge förlorat undervisningsprivilegiet, dvs fördelen att få undervisa folket om tron, och förlorat folket som på söndagen går upp till templet, kan inte fortleva. Inte i längden. Den kan inte heller i längden fortleva på den tunna teologi som nu presenteras som vore detta vad Svenska kyrkan egentligen tror. Jag läser böckerna och skulle jag tro det som där sägs, skulle jag inte tro alls. Vi får teologin formulerad från de områden som är de allra svagaste, dvs Mälardalen.

Ska vi inte framåt då? Hjältemodigt.
Den överste som uppstämde den sortens paroller sköt jag. Det är den ende överste 1 jag skjutit. När jag kom tillbaka och bekände gärningen fick jag, förutom berömmelsen, också min egen regementschefs erkännande vid den dagliga genomgången. Varför sköt jag den arme mannen? Han ville driva folk i döden utan den utrustning de kunde förvänta sig att ha tillgång till. Det kan, som det heter i in regementschefs dagliga utvärdering,, inte rekommenderas. Jag skrev boken Inget för någon i maj. Kanske är det som står i den boken fel. Det har hittills ingen påstått. Så blir statistiken därefter.

2015 tappar vi 63 000, 2016 blir 62 370 och 2017 tippar jag 75 000. Detta kan vara alltför optimistiskt. Kanske är vi under 6 miljoner redan nästa valår. Inget sker ju linjärt.

Nu kanske någon alert journalist frågar vad den här utvecklingen beror på. Där ska kyrkoherdesvaren nogsamt och eftersinnande efterlyssnas. Till dem som vill veta vilken framtid jag ville skapa återstår att t ex försöka få tag på boken Den stora berättelsen. För ett står klart. Samtiden är onödig.
Vad ska jag bidra med för att återställa den folkkyrkliga storheten? Fanns den över huvud taget eller var den en illusion redan från förra sekelskiftet?
Jag svarar med Maria och Olov Hartman: Intet, intet, intet.
Ni ville inte ha det bidraget när det fortfarande fanns tid.
Eller som det står i skriften: I haven spottat i kålen, så äten nu soppan.

29 kommentarer:

 1. BloggarDag,

  -En intressant slutsats, som gör kyrkotillhöriga besvikna. ledamoten i KM, KS, stiftsstyrelsen och stiftsfullmäktigemed högsta ansvaret för Svenska kyrkan på nationellt plan och på stiftsnivå avser inte, vill inte ge sitt bidrag till att förbättra statistiken för sin huvudman.

  Visst är ordet "intet", skrivet tre gånger, sensationellt: styrelseledamoten ämnar som en av styrmännen sitta passiv, när fartyget långsamt börjar sjunka. Jag frågade i en tidigare kommentar hur styrelseledamoten recept för att vända kyrkotrenden ser ut. Inget svar. Och så nu detta.

  Därför upprepar jag också en tidigare fråga, som alltmer pockar på sitt auktoritativa svar, dvs ett svar från hästens mun:

  -Varför sitta kvar på ledande poster i Svenska kyrkan, om man slår ut med armarna, ropar "intet" på frågan vad som skall göras?
  Det vore värdefullt om svaret är intellektuellt hederligt, klart och tydligt, gärna begripligt för gemene man och helst inte blandat med attacker mot frågaren, även om sådana accepteras och i tryckfrihetens namn är tillåtna.
  Men syftet med sådana attacker är svårförståeligt, när Svenska kyrkans utsatta situation pockar på åtgärder.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 2. "Jag far till en annan kyrka", skrev Du. Ja, varför inte? Missionsprovinsen firar gudstjänster i Växjö och den är i en mening en annan kyrka och i en annan mening samma kyrka som den där Du blev döpt. Vore det inte värt ett försök?/Bartholomeus

  SvaraRadera
  Svar
  1. De har inte söndaglig nattvardsgång där. Och eftersom Dag har förtvivlat svårt att acceptera oliktänkande inom detta område föredrar han hellre att stanna hemma än att umgås med dessa kättare.

   Radera
 3. Bloggardag: "vi genom dopet blir del av något som är större än vi själva och inlemmas i en gemenskap med alla de andra människor på jorden som är döpta, historien igenom."

  Genom förlåtelse och kärlek inlemmans vi i en gemenskap med ALLA människor på jorden, både de döpta och de icke döpta.

  En anonym en

  SvaraRadera
 4. BOD! Sluta med struntresonemangen! Eller har inte de båda hjärncellerna fått kontakt? Må vår kyrka väckas till nytt liv - på hennes gamla grund, enligt bibelns
  ursprungliga budskap.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Var inte elak mot BOD. Han har TUSEN hjärnceller.

   Annonsbilaga till Tidskrift för Lantmätare och skönmålande sjöjungfrur, avdelningen marknadsanalyser och församlingssammanslagningar.

   Radera
 5. BOD,
  Dina tirader ovan. Ja om vi bortser från dina olika skönmålningar av situationen och till intet verkande lovsång av SVeK , denna "demokratiska folkkyrka" .(Var tog det där viktiga - En kristi Kyrka på Jorden vägen? Eller apostlarnas "En helig allmännelig och apostolisk kyrka vägen? Eller det måhända mindre krävande en "evangelisk Luthersk Kyrka vägen?

  Jag svarar inte för BOD- det klarar han själv gott nog men man läser mellan dina rader hur Du önskar att han skall lämna platserna till Dig så att vi får se hur "demokratin" skall skötas.

  Vet Du, det rör mig inte så mycket men tror Du att Du skulle ha något att tillföra en kyrka i fritt fall? Medicinen för att bota denna har jag och flera påpekat- den handlar förvisso inte så mycket om "högkyrkligt" eller "lågkyrkligt" utan mer om att vara just Kristi Kyrka på Jorden och lyda hans bud- inte att stryka dem ur KO i "demokratiska" beslut.

  Visst vi har vår fria vilja- Gud accepterar det-han har ju givit oss denna men använder vi denna till att gå emot hans vilja med så får vi också ta konsekvensen av detta inte skylla på att vi måste lyda majoriteten.

  Vi har att följa rätten. Har DU f.ö tittat i Ps 11.3?

  "När grundvalarna upprivas-vad kan då den rättfärdige uträtta"

  (Tja, min kommentar är just detta som jag påpekat i många inlägg nu. Vi måste börja med att ändrapå det som gått fel! Eller mera bildligt- ta den medicin , den enda som erbjuds och hjälper. Det är ingen i SVeK nu beredd till det är mera - det håller nog min tid ut med lite ny kosmetika och några namnbyten(?).

  Är det så svårt att inse att det handlar om "omvändelse" och inte "anpassning".

  //HH

  SvaraRadera
 6. Vi ska verkligen inte önska oss en nationell katastrof. Men den obehagliga sanningen är ju att Kyrkan efterfrågas fr a i samband med svåra olyckor.

  LG

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vi ska be att vi slipper katastrofer. Den obehagliga sanningen är att Svenska kyrkan, rent generellt, inte skulle ha något att komma med om en sådan katastrof inträffade. Jag är så glad över min nya kyrkogemenskap i Missionsprovinsen men sörjer Svenska kyrkan djupt.

   Radera
  2. Fråga blir om inte SvK i sig är en nationell katastrof ...

   J

   Radera
  3. Jag och andra kristna jag känner vittnar om detsamma - när en personlig kris kommer orkar vi inte vara kvar i Sv k utan måste söka oss till levande sammanhang med friskt vatten för att överleva. En nationell kris är bara större.

   Radera
 7. Borde inte omvändelse börja i ens eget inre? I så fall är det väl hög tid att tvätta bort översitteriet och besserwisserstilen hos en del här! Det finns ett ord som borde platsa bättre; ödmjukhet!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja ödmjukhet borde nog vi alla ha lite mera av.
   Ledamöterna i KM kanske borde ha mer ödmjukhet inför gudstjänstfirarna, läronämnden inför bekännelseskrifterna och biskoparna inför andra Lutherska kyrkor som försöker varna för den teologiska utveckling de ser hos SvK.
   De högkyrkliga borde ödmjuka sig för kraften i predikan och andeutgjutelsen, de gammalkykliga inför det sistnämnda och eukaristins nåd. De lågkyrkliga för traditionen och vi alla för högmodet.

   Just högmodet är det som jag är mest orolig för inom SvK från biskopar, kyrkomöte, kyrkokansli, läronämnd, och genom alla fromhetsinriktningar och ofromhetsinriktningar.

   Men någonstans finns det också en gräns för när en kyrka inte längre kan kallas för annat än heretisk. Areios anhängare dömde historien som heretisk.
   Jag har hört en eller annan präst eller bskop i SvK uttrycka sig i värre termer än att Fadern är av ett högre väsen än Sonen.
   Jag tror inte att gränsen är nådd ännu, men ser inga tecken på att de ekumeniska kontakterna med växande kyrkor kommer att förbättras.

   Radera
 8. En dogmatisk tro hotar evangeliet: Så proklamerar "nyliberalerna" när man bekämpar kyrkans dogmer. Samtidigt vill man vara vän med tidsandan och dess "dogmer". Därför läggs stor energi på att bekräfta de nutida ideologierna som motiverar sig utifrån kärlek. När man öppnar sig för världen genom att teologisera och göra alla till teologer stänger man sig för den egentliga teologin (logos tou Theou).

  SvaraRadera
 9. HH,

  -Återigen är det så bottenlöst fräckt att ej blott antyda utan fräckt påskina, att Svenska kyrkan har en alltmer hednisk prägel, att dess demokratiska organisation står i motsats till Guds ord, när det i själva verket är tvärtom: att Hans ord om rätt, rättfärdighet, frihet, sanning och - inte minst - vända andra kinden till den som slår direkt korresponderar med demokratin.

  Ditt ideliga tuggande om den kyrkliga demokratin som en fara, en risk, ett hot mot kyrkan och det rena klara Ordet faller alltså redan från början på sin totala orimlighet. Att Du inte begriper det obegripliga i Dina åsikter om demokrati i kyrkan är - just det! - därför obegripligt!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. BOD – jag håller faktiskt med dem här som tycker att du ska sluta skriva inlägg på den här bloggen.

   Alla tongivande här tycks vara antingen rättshaverister eller allmänt förgrämda människor. De är fullständigt låsta i sin uppfattning och helt oförmögna att ens lyssna på argument som inte passar i deras lilla värd. De försöker ständigt överträffa varandra i elakhet och förakt mot dig och andra som vågar röra sig utanför deras snäva ramar. Och att den som vill förändra världen skulle börja med sig själv, det vill man inte höra talas om.
   Det hävdas ibland att den här bloggen är både vetenskaplig och teologisk – jag kan inte finna någondera!

   Man blir inte en bättre människa av att delta i ”debatten” här, tvärtom. Bättre att göra något annat!

   Radera
 10. To whom it....
  Ja, jag ser nu att jag bl.a skrev citat:" Jag svarar inte för BOD- det klarar han själv gott nog .....".

  Det är visserligen sant men som jag antar att de flesta förstod avsåg jag att skriva" Jag svarar inte för DS- det klarar han själv gott nog "

  Detta bara som en förklaring till stycket som annars nog kan förefalla minst sagt obegripligt rent logiskt.

  Nåt helt annat re nya tant lila´s kommentar. Visst har hon rätt och det är möjligt att mitt uttryckssätt kunde vara mildare. Däremot undrar jag om NTL riktigt funderat klart när hon talar om ödmjukhet som ett bättre alternativ i sammanhanget.

  Ödmjuk skall / bör man vara re sina egna gåvor , förmåga och ställning men det har knappast något med hur man sedan framför kritik mot en styrelse som helt tagit över såväl lära som ämbete. Där måste det vara klara sanningsenliga ord som gäller inte insmickrande tomma ord- då kan man hellre tiga..

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att tro att man äger den enda sanningen är ingen ödmjuk hållning! Det är översitteri!

   Radera
 11. Visst är mycket obegripligt! Jag säjer bara DIKE !

  SvaraRadera
 12. Om demokratin i svek vore kyrklig skulle det inte vara dessa problem som vi idag lider under när nutidsoligarkerna inte bryr sig om rösträtten för de heliga som bevarat tron.

  SvaraRadera
 13. De politiska partierna är tömda på medlemmar, finansieras med skatter och består av en politisk, ideologiproducerande apparat av tjänstemän, ev uppiffat med lite kurs-, läger-, ungdoms- och kvinnoverksamheter för att reproducera partiapparaten och ge sken av massrörelse.

  Svenska Kyrkan är tömd på aktiva medlemmar, finansieras med de passivas avgifter och består mest av en religiös, ideologiproducerande apparat av tjänstemän, ev uppiffat med lite kurs-, läger-, ungdoms- och kvinnoverksamheter för att reproducera kyrkoapparaten och ge sken av massrörelse.

  P

  SvaraRadera
 14. De heliga politiska partierna leder svenska kyrkan. Visa vördnad för dem och
  inse att de är Guds 10 fingrar, som endast vill främja Guds vilja, eller hur, DIKE?

  SvaraRadera
 15. Anonym, Thomas Andersson och P,

  -Spydigheterna och ironin över Svenska kyrkan och de politiska partierna talar sitt tydliga och avskräckande språk. Sakfrågorna lyser med sin frånvaro.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 16. NTL
  Citat:" Att tro att man äger den enda sanningen är ingen ödmjuk hållning! Det är översitteri!" Slut citat.

  Meningen ovan är problematisk i det man kan undra vad Du lägger vikt vid.
  Är det "äger" eller "enda"?

  Rent logiskt kan man knappast äga en "sanning". Man kan känna till den, man kan förneka den ,missbruka den , dölja den, förklara den "olämplig" och mycket annat men man kan inte äga den eller vill Du verkligen hävda något annat?
  Kan det finnas flera sanningar som svar på ett och samma påstående? Ja, det är kanske den liberala dagsländan -tanken att vad som är sanning för dig behöver inte vara det för mig -vi kan väl vara goda vänner för det ändå- halleluja?
  (För mig är sådant tal bara ett sätt att slippa göra sina tankar klara -slippa inse och slippa ta konsekvenserna av tankeslapphet och personligen tror jag att det är det Jesus talar om när han allvarligt uppmanar oss med -Sådant skall edert tal vara att Ja är ja och Nej är Nej- allt vad därutöver är är av ondo. Vi människor älskar, jag inte undantagen, att konstruera och påvisa situationer där ett enkelt ja eller nej ställer oss inför ett olösligt dilemma i stil med det klassiska: "Har Du slutat att slå din fru?".
  Självklart finns och uppstår situationer som inte enkelt och framförallt sanningsenligt kan besvaras med "bara" ett Ja eller Nej. I ovannämnda exempel kan man t ex tänka på det enkla fallet att personen inte ens har någon fru.

  SvaraRadera
 17. NTL,

  Att tro att man äger den enda sanningen är ingen ödmjuk hållning! Det är översitteri!

  (Jag påbörjade en kommentar tidigare men den försvann(?) i eterrymden. Skulle den återkomma så blir det möjligen förvirrande med två likartade kommentarer av mig (HH) men det överlever vi nog.)

  Jag citerar som synes Dig i meningen ovan . Vilket av orden "äger" eller "enda" är det som Du betonar i det jag citerade av Dig?

  Antag att Du menar "äger". I såfall skulle jag vilja påpeka att Du säkert lika väl som jag inser att man inte kan äga något sådant som en sanning. Den existerar utan ägare. Däremot kan den missbrukas, förvanskas (fast då kan man alltid undra om en förvanskad sådan kan vara en sanning), den kan vara svår / omöjlig att finna osv,osv men den kan inte ägas och inte patentbeläggas. Antar att vi inte är oeniga i sak där.

  Nåväl- "Enda?" . Där ser jag dagens slappa och från vetenskapshistorien nu så omhuldade sanningsbegrepp som gärna talar om delsanningar, sant map dagens vetenskapliga synpunkt och liknande. Jag ser det som tankelättja och missbruk av begreppet sanning. Normalt är det främst liberaler som älskar att dribbla med begrepp som -"Vad som är sant för Dig behöver inte vara sant för mig-dubbelt nys enligt mig. Liberalteologen uttrycker sig så för att slippa bli ovän med någon och det verkar ju fromt och kristet? Nej bara fegt och innehållslöst enligt mig. Bättre att tiga.

  Att man inte alltid kan säga vad som är sanning betyder inte att det finns "flera" sanningar . Det handlar inte om matematiska lösningar på t ex ekvationer där man ofta kan ange ett antal lösningar eller tom hävda att lösningen(?) är att ingen lösning finns.(Där talar man f.ö ofta om sk triviala lösningar.

  Alltnog är det det Du menar med "enda" så betänk att det inte är futiliteter jag och andra diskuterar när vi talar om att avvika från apostlarnas lära , bekännelsen och annat utan klara fakta där man inte rimligen kan tala om "delsanningar" , tidsberoende "sanningar" utan just fakta som antingen kan förnekas eller bejakas men inte bortförklaras. T ex om jag påstår att KM beslutar mot gällande bekännelse så är det antingen sant eller falskt. Inget tjafs i stil med -"må vara min sanning men alltså inte din".
  Jag ser inget behov av ödmjukhet där- Gör Du? För vem eller mot vem skall i såfall denna ödmjukhet riktas?

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. För mig finns det någon sorts omedelbarhet i tron bortanför alla bekännelseskrifter och all trycksvärta. Jag ser bilden av en person som i ödmjukhet går in i sin kyrka, ber en bön och tänder ett ljus. I förtröstan på att Gud ser henne, att Gud verkar i världen. Utan en massa ord och hårklyverier. Kyrkan finns där. Utan närvarande präster. Och - jag upprepar- Gud/Kristus lever ibland TROTS kyrkan! Jag tror nämligen att man kan tro och vara medveten om en Guds kraft i tillvaron utan att sitta med näsan över texter och utan att ha en massa bråkande präster som inte kan komma överens omkring sig! Sedan undrar jag, HH, om du är medveten om hur du sätter etiketter på folk? Nu var det "liberalerna". Världen och människorna är nog inte så enkla att de alltid kan etiketteras! Det kan kanske kännas tryggt att göra detta, men är det överensstämmande med verkligheten att människor tänker, lever och verkar i fack?

   Radera
 18. Där Gud verkar, där finns kraft - och mod! Kraft ger inte allehanda spyor! Jag brukar inte se texter i färg, men när jag läser kommentarer här idag ser jag en blandning av (jag målar akvarell) Payne´s Grey och Raw Umber, fast det är kanske så "de heliga" som någon skrev, utvecklar Guds rike på jorden!? I kränkningar och dynga!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja vad händer när man friskt blandar alla akvarellfärger i färgkoppen?

   Radera