lördag 21 mars 2015

Så här fungerar närhet och samverkan

Anders Ekhem är den välbetalde superkyrkoherden i Malmö, som ni kanske minns. Inte så att ni läst hans lärda doktorsavhandling eller under åren följt hans möda med teologi och pastoralteologi i olika kyrkliga fora eller mött honom särskilt ofta, det tror jag inte ni gjort. Men hans meriter har fört honom framåt och uppåt. Det kan man ha överseende med och tänka att den kyrkliga organisationsform som kännetecknas av närhet och samverkan ger administrativa fördelar genom att det lokala livet får levas nära människor och utan den ineffektivitet som kännetecknar en spretig kyrklig organisation. "Närhet och samverkan" är ledord och det kan väl inte vara fel?

Fast kanske ändå när allt kommer till allt. Som nu.

Kyrkoherden, teologie kandidaten och Doctor of Ministry (en amerikansk examen, say no more) Ekhem har nu utfärdat påbud. På grund av "kyrkans historiskt komplicerade och såriga relation till judendom, i respekt för det judiska folket och för den judiska församlingen i Malmö, ska improperierna inte användas i någon form i Svenska kyrkans gudstjänster i Malmö. Detta 'ska' gälla från och med nästa år. I år är det ett 'bör' i vetskap om att planeringen och övandet inför långfredagen kommit igång."

Om detta finns mycket att säga.
1. Skrivbordskyrkoherden bestämmer vad av materialet i kyrkohandboken som inte ska användas. Han tilltror inte prästerna att kunna utlägga improperierna på det sätt som brukat ske: Vi är de. Vi läser inte den hebreiska bibeln, vi läser vårt Gamla testamente för att vi är en del av detta folk. Frågorna om hur folket svarat på Herrens välgärningar blir mig djupt personliga för jag är en del av Guds folk i alla tider.

2. Vad säger biskopen om den läromyndighet den högt betalde kyrkoherden här tar sig? Vad sker om någon vänder sig till biskopen (domkapitlet) för att få beslutet prövat?

3. Vad ska vi säga om närhet och samverkan när vi ser en ukas utfärdas - var finns närheten och var finns samverkan när kyrkoherden så uppenbart är den som bestämmer. Uppifrån. Vad tycker biskopen om detta? Var reformen tänkt att ge detta utfall? Vad säger de som röstade för den? Frimodig kyrka reserverade sig. Ni andra?

4.  Abusus non tollit usum, heter det i vår kyrkas bekännelseskrifter. Missbruket upphäver inte (det rätta) bruket. Jag har funderat men finns det i Sverige över huvud taget några exempel på pogromer mot judar därför att Improperierna lästs eller sjungits på långfredagen. Det sägs ha hänt annorstädes. Men här? Eller är Svenska kyrkan ett lyckat exempel på rätt bruk av improperierna, dvs personligt bruk och inte politiskt?

Kyrkoherden Ekhem har "häromveckan" varit i Jerusalem och lärt sig av professor Jesper Svartvik. Kyrkoherden kan därmed uttala sig med nyvunna insikter. Ingen ska tala om att vara halvbildad här, inte. Begreppet "judar" används, menar Ekhem, av synoptikerna bara när det handlar om skylten INRI på korset, Jesus är judarnas kung. Ett tillfälle, alltså. "Däremot i Johannes, som vi vet är mycket senare nätr splittringen mellan den första kyrkan och den judiska tron har blivit mer tydlig (och kanske infekterad) används ordet ett fyrtiotal gånger (kommer inte exakt ihåg siffran). Som Jesper uttryckte det: Johannes evangelium kan ses som ett 'skilsmässobrev' där ens tidigare hälft anklagas och demoniseras. Vi kan ju ha det i vår åtanke i förkunnelsen under Stilla veckan och Påsk."

Jag ska inte bråka med den ekhemska lärdomen men frågar inte magoierna efter judarnas kung (Matteus) och alla synoptiker använder begreppet ett par gånger. Johannes 65, tror jag mig finna. Bortsett från detta, så misstror jag argumentationen numera. Jag tänker att folket från Galileen mycket väl visste vilka 08-orna dåförtiden var, de som bodde i det snabbt växande Judéen. Judarna. Vi talar inte om en kommande motsättning utan om en närvarande och Johannes, med släktförbindelser i Jerusalem, kan skilja mellan galileer och judar. Han är eller blir inte antisemit för det! Jag, som är född i Stockholm, kan också uttrycka en av kritik anstruken mening mot de stockholmare som uppträder som sådana fast de egentligen är värmlänningar eller skåningar. Det betyder inte att jag är emot svenskar, t ex. Bara mot det pretentiöst skitviktiga. Johannes och jag lika, alltså. Om detta kan man säga något om det nu ska predikas. Annars är det väl till att gå tillbaka till det söndagsskolfröken lärde oss om Abraham, patriarkerna, profeterna, landet, lärjungarna en masse och apostlarna samt om Frälsaren själv. Antisemitismen är en omöjlig hållning. Det kan man hävda utan att göra sig dum från en översåtlig position.

Nu har vi sett hur det blir med den nya kyrkliga organisationen. Den är mer än organisation. Den är förhållningssätt.
Biskopen får nog ta sitt ansvar nu. Annars ryker Palestrina i en partiell kulturupprensning.
Varifrån kommer egentligen de totalitära, förresten?

52 kommentarer:

 1. Improperierna bör undvikas även om storkyrkoherdar inte bör utsända ukaser i frågan.

  Däremot instämmer jag med Dag vad gäller evangelisten och aposteln Johannes. Han var inte "antisemit", däremot var han jude från Galileen där folket ofta var vänligt sinnat. I Judeen blev det annorlunda. "judaios" hos Johhanes bör oftast översättas "judeerna".

  Anders Brogren

  SvaraRadera
  Svar
  1. Av vilken anledning?? Vi är ju de!

   Radera
 2. De totalitära kommer alltid med "goda" föresatser och det är därför deras destruktivitet blir så omfattande. Ekhem är väl urtypen för den postkristna/postmoderna nomenklaturan i Svky!
  Antony

  SvaraRadera
 3. Abrahamiterna drar runt och söker släcka vad som möjligen brinner av den kristna elden. En kulturrevolutionär skara som trosvisst i Livgiverskans namn går till storms mot kulturarvet. Här behövs vare sig församlingshem eller söndaglig högmässa i den abrahamitiska kyrkan. Målet är övertydligt:

  Islam skall smittas med svenskkyrkliga sjukan, och så hoppas man, skall den politiska makten belöna de svenskkyrkliga trostjänstemännens nit. Kommer nu islam, överväldigad av den förebildliga kristliga godheten, att stryka passager i Koranen, som att judar är söner av apor och grisar, eller att man skall döda judarna varhelst man träffar på dem?

  Idén att omvandla storkyrkoherdetjänsten i Malmö till en ekumenisk stormuftibefattning är faktiskt mycket god. Ekhem kan säkert sitta kvar ...

  GG

  SvaraRadera
 4. http://sv.wikipedia.org/wiki/Improperierna

  SvaraRadera
 5. Nästa steg är väl att predikningarna ska skickas in till kyrkoherden i förväg för godkännande innan de får hållas, sa jag till maken. Nej, sa han, predikan kommer att skrivas av en informatör och skickas ut till de tjänstgörande prästerna. På så sätt kan dessa lägga tiden på något "viktigare" än predikoberedelse. Kom ihåg var ni hörde det först...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det vore enklare för domkapitlen än att leta gamla inspelningar och skriva av, leta i predikoturer om en viss person är den som predikat på ett olämpligt ställe.

   Radera
  2. På 80-talet, d.v.s. då Jugoslavien ännu fanns, besökte hustrun och jag en söndag högmässan i den gamla fina katedralen i Porec. När evangeliet var läst, meddelade prästen att det inte skulle bli någon predikan, eftersom någon sådan inte hade sänts ut.

   Radera
 6. +Johan kommer troligen att stillsamt samtala med Ekhem om saken. Om detta räcker för att få saken att gå i stå, är väl tveksamt. Biskop Tyrberg d y är knappast en stridens man.
  Sedan kan väl sägas, att det finns prejudikat. Inför folklig bildstormarlust förfalskade den kristna kyrkan med gott samvete tio Guds bud. Bildförbudet "Du skall icke göra dig en bild eller ett beläte..." ströks bl a för att rädda det antika kulturarvet från dåtidens uppfanatiserade "talibaner".

  Men som sagt, i Malmö kommer hotbilden mot kvarvarande judar sannerligen inte från de ytterst fåtaliga kristna gudstjänstfirarna ...

  SvaraRadera
 7. Ack Värmland säger jag (som humorserien), märk väl icke som Fryxell (som var Dalslänning) Ack Värmeland Du sköna... eftersom Ekhem lär komma från Karlstad. Imamen Abu Bilal Ismail som till vardags "arbetar i Grimhöjmoskeen i Aarhus, lär i Berlin uppmanat slå ihjäl judar som stöttar staten Israel. För detta blev han åtalad och dömd att böta 10 000 euro. Nog finns det större och tydligare antisemitism på närmare håll att arbeta mot i Malmö än medeltida böner i Kyrkans Tradition som skulle kunna missbrukas eller? Predikade inte en tydlig ersättningsteolog nyligen i Rikshelgedomen? Varför reagerade inte Svartvik och Ekhem då? Vad var det Jesus kritiserade fariséerna för? Var det inte att sila mygg och svälja kameler? Den nylberala teologin skulle nog med sina konster kunna dekonstruera fram antisemitism även ur Jesu verop i Mt 23 om det skulle passa den politska kontexten.

  SvaraRadera
 8. Dag är helt klart på rätt spår i fråga om judarna i Johannesevangeliet, eller "judéerna", som kanske vore bättre. Joh 11:7, där Jesus säger"låt oss gå tillbaka till Judeen" anger tankemönstret. Jesus, med en grupp galliléer kom från andra sidan Jordan, Pereen väl, tillbaka in i Judeen. Vad prof. Svartvik sagt vet vi ju inte, men att försöka rädda saken genom att hävda att synoptikerna inte talar om judarna som grupp men att det är Johannes som är boven, håller inte. Däremot, utan att hänvisa till nattstånden exegetik, kunde det väl vara skäl att inte framföra Improperierna i Malmö just nu, i år alltså, och söka en förståelse med den judiska ledningen i staden först, innan de eventuellt återupptas. Det är ju oss de handlar om, de på det äkta olivträdet inympade.

  SvaraRadera
 9. Elisabeth,

  -Eftersom Du - och tydligen också maken - ironiserar över förhållandena i Svenskia kyrkan (vilket i varje fall Du brukar göra) erinras Du härmed om prästernas totala frihet under statskyrkotiden. Jag har vid ett otal tillfällen från dem, som med näbbar och klor stred för att förstöra äktenskapet mellan kyrkan och staten, begärt exempel på om den friheten någonsin träddes för när.
  Ingen har kunnat ge något exempel, vilket är logiskt, då det inte finns några. Det fanns ingen makt, som refuserade eller censurerade prästernas predikningar då. Tänk på detta nästa gång Du kritiserar kyrklgit förtroendevalda.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men så, BOD, är det ju i alla totalitära eller halvtotalitära system.

   Radera
  2. Att det på denna blogg förekommit personliga (1:a person!) exempel på försök till förhandsgranskning eller förhandstyckanden av predikan från kyrkorådsordförande etc tycks ha gått ovanstående helt obemärkt förbi.
   Den där passusen om mygg och kameler känns aktuell.

   Radera
 10. Ett till blogginlägget helt orelaterat tips om intressant läsning:

  http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/granskare-som-inte-tal-en-granskning-14461

  http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/twitterdrev-stoppade-kritiskt-reportage-14479

  http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/daerfoer-publicerar-vi-reportaget-om-researchgruppen-14469

  Dagens Samhälles granskande reportage om Researchgruppen säger en del om tillståndet i dagens mediasverige.

  SvaraRadera
 11. Märkligt att dagen före Ängelns besök hos Maria, läsa nedvärderande ord om Abraham i en kommentar. Maria själv som enligt St Lukas inte kommenterar besöket hon ges, får bråttom till en bergsby i Juda, inte utan anledning. Ett möte skall äga rum i ett möte. Trådar från Jakob ett utvidgat område skall liksom en plats att sitta på i David, träda in i ett hus drabbat av tystnad. Först efter det lämnar Maria sin kommentar och låter meddela att riket som saknar slut men väl har början, hör samman med Abraham. Tre månader krävde det, enligt St Lukas, att foga samman det människan inte får åtskilja. Om riket, med början men utan slut, ber döparen och sedan Jesus utvecklat böneundervisningen kallas den stundom märkligt nog " Herrens bön", som Johannes inte hörde samman med det? Vad sa hans lärjungar? Lär oss be så som Johannes lärde sina. Vad ber de om? Ja vad sjunger Maria om? Det dröjer inte länge innan de tolv tysta åren inleds. Under tiden växer döparen upp i en bergsby i Juda. Jesus väntar ännu i Egypten. Tids nog träder båda fram. / Magnus Olsson

  SvaraRadera
 12. Ibland tvingas man ge BOD rätt! "Kommunaliseringen" av kyrkan blev ingen höjdare. Den heller....

  Lars Jensen

  SvaraRadera
 13. Improperierna är inte antisemitiska. De är Guds förebråelser till sin mänsklighet i alla tider. Dessutom handlar flera av verserna snarare om romarnas behandling av Jesus:

  "…med ett spjut stack du upp din Frälsares sida".

  Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland uttrycker det på ett fint sätt:

  "Redan vid korset präglas församlingen av väntan på budskapet om uppståndelsen. Kristi död är både församlingens skam (Improperierna) och dess hopp (Höga kors)".

  Det är inget annat plakatpolitik som Anders Ekhem ägnar sig åt. Tur att man har lämnat Svenska kyrkan och inte längre finansierar galenskapen.

  //Robert

  SvaraRadera
 14. Kommer ihåg komministern i Eskilstuna som slogs med näbbar och klor när Kyrkoherden bestämde för mycket. Undrar om han inte hette Anders Ekhem.

  SvaraRadera
 15. Kyrkoordningen kap 17,
  8§ Kyrkoherden beslutar efter samråd med församlingens kyrkoråd eller församlingsråd, präster och kyrkomusiker om huvudgudstjänstens uppbyggnad och utformning.
  Den präst som leder gudstjänsten beslutar vilka av kyrkohandbokens alternativa moment som ska användas.

  Bryr herden i Malmö sig om sådant?

  SvaraRadera
 16. Och så kom bekräftelsen på det många svenskar redan anat. Svenska Kyrkan äger enorma tillgångar. Det som de redan döda och nu levande byggt upp under blod, svett och tårar, betalat i kyrkskatt, skall nu förskingras och ges bort till Abrahams barn dvs massinvandringen som samhället inte längre klarar. Det är SVEK och bedrägeri mot alla svenskar nu levande och döda. Det får aldrig komma till stånd. Bara tanken på det är bedrägeri och stöld från svenska folket!

  Fler satsningar även inom nyare områden kan därmed bli aktuella framöver, säger Anders Thorendahl.

  – Det kan komma upp saker som vi behöver arbeta med. Det görs nu satsningar vet jag på flyktingarna som kommer till Sverige. Det kan ju eskalera och det finns förväntingar på att kyrkan ska bidra med hjälp just där.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Främlingen vid vår dörr ska vi ta emot som Herren själv och här behöver vi stå samman för det handlar om konkreta människor. En annan sak är frågan om vilken politik som måste föras för att människor inte ska behöva fly. Skilj de båda åt - annars förfaller vi som människor. 5 miljoner kan nu delas ut till stöd och det är faktiskt inte så mycket pengar. Alltför lite, menar jag. Det sagt är de kyrkliga egendomarna inte så omfattande i verkligheten som i myternas värld.

   Radera
  2. Produktiviteten blir åtminstone intressant. Rätta mig om jag har fel!

   Budgeten i "Koncernen SvK AB" bör omsluta i runda slängar 20 miljarder om året. Om kyrkans produkt är huvudgudstjänster på söndagarna, blir kostnaden per producerat huvudgudstjänstbesök svindlande 4.000 kr! Visst producerar koncernen annat, men var det inte just gudstjänstfirande församling som var basprodukten?

   Finns marknad för så dyra produkter?

   P

   Radera
  3. Jesus har aldrig satt den ena människan före den andra. Den fattige är inte mindre värd för att vi KÄNNER den fattige. Alla har ett människovärde. Men kanske att vi skäms för att det finns fattiga i vårt land. Vi känns ju inte riktigt goda då.

   Människor skall inte behöva fly. Helt rätt. Finns ingen motsättning där. Godtyckligheten i godheten är däremot problematisk.

   Kristendomen tar sin utgångspunkt i 10 Guds bud. Ett lyder Du skall icke stjäla. Om någon vill skänka en fattig människa ALLT den äger och har är det den enskildes beslut. Men det kan ALDRIG bli den enskildes beslut att ta från en annan människa vad den äger och har och försätta den människan i misär och ett meningslöst liv för att ge åt någon annan. Det är stöld och en godtycklig uppfattning om vad som är gott eller ej.

   Det är din blogg och jag kan därmed inte utveckla det mera och framför allt frågan om vems intressen Thorendahl går? Verkligheten eller kartan? Ibland kan man öppna ögonen och se sin nästa stå vid sidan om sig eller titta på kartan och rätta sig efter ESG.

   För problematisering av fattigdom
   http://snaphanen.dk/2015/03/22/1sondagskronika-vi-och-dom/#more-182446

   Radera
  4. Den religion som tar sin utgångspunkt primärt i dekalogen kallas rätteligen Budendom: lagen utgår från skapelsen, medan kyrkan vilar på evangeliet.

   Radera
 17. Den judiska religionen är fientligt inställd till kristendomen. Läs följande artikel, "Jewish hostility to Christians: the prejudice no one ever writes about", i The Telegraph om ni inte tror mig:

  http://blogs.telegraph.co.uk/news/damianthompson/100049072/jewish-hostility-to-christians-the-prejudice-no-one-ever-writes-about/

  Kristna kan därför inte låta judar diktera vad vi läser i våra kyrkor eller inte, det är absurt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Olof

   Den där artikeln är över 5 år gammal! Kanske läste du också de första kommentarerna eller skippade dem för att de inte passade in i ditt mönster. Jag tror inte att den judiska religionen är fientligt inställd till krisendomen. Däremot har kristendomen en 2000 årig historia av förföljelser mot judar som hållit fast vid sin religion och sina principer.
   EL

   Radera
 18. Det är främst Annika Borg (Israelvän, Palestinahatare, debattör, teol dr, präst) som driver frågan om ersättningsteologi, att kristendomen i sig är antisemitisk. Därför vill hon skriva om, censurera, hela Nya testamentet.

  Annika Borg har citerats med gillande på den här bloggen - kanske är det lämpligt att ändra inställning nu? Själv är jag glad över att jag för en gångs skull har samma uppfattning som Dag! Heja Dag!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Är det samma Annika Borg vi talar om för den jag citerat med gillande hatar inte Palestina och vill inte censurera hela Nya testamentet?

   Radera
  2. Annika Borg jagar allt som kan tolkas som ersättningsteologi. Hon kombinerar inte sin argumentation med den politiska frågan. Då ser hon det inte heller som en ursäkt, när palestinska teologer, uppenbart präglade av det politiska läget, framför vad hon finner vara ersättningsteologi.

   Att hon inte är oreserverad vän av judendomen ses tydligast i att hon, tillsammans med en del läkare, är motståndare till omskärelse av pojkar innan de kan ge sitt samtycke.


   Radera
 19. Jag delar Dags hållning: Den som hävdar att vi i Sverige bör avstå från traditionen med Improperierna (från tidig medeltid), åligger det först att visa att deras användning i Långfredagsliturgin har förorsakat förföljelse i en eller annan form av judar – i vårt land och i nutid, inte på andra ställen eller förr i tiden.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om nu Kyrkan har avsagt sig anklagelsen om judarnas skuld i Jesu korsfästelse så skulle det väl vara logiskt att upphöra med en tradition som skapat så mycket elände genom seklerna.

   EL

   Radera
  2. Jag menar 1. att Improperierna inte är sammanställda med avsikten att bidra till förakt och förföljelse av judar, 2. att Improperierna har spelat en förhållandevis underordnad roll som motivering för judeförföljelse.

   Kasta inte ut barnet med badvattnet!

   Radera
  3. Göran

   Vägen till helvetet är kantad av goda föresatser.

   EL

   Radera
 20. EL,
  Fientlig till kristendomen är säkert ett för hårt ord om man med det menar att judar skulle förfölja kristna. Det gör de ju inte det är sådant som vi kristna och islamiter tyvärr ägnar -framförallt ägnat oss åt men det är välan korrekt att påstå att de inte erkänner Jesus som messias och iom det i sin religion är antikristna?
  Martin Luther var ju naiv? Han trodde ju att om de fick höra ett oförfalskat evangelium skulle de vända sig till den kristna tron- där blev han besviken och i sin besvikelse agerade på ett sätt som Hitler älskade att citera och delvis försvarade sin antisemitiska "lära" med.

  Man får då inte då glömma att Martin Luther-hur fel han än hade i sin antisemitism byggde denna på att judarna då berättade historier som hånade Jesus och förhärligade Judas.

  Oavsett, judarna förföljer inte kristna -där kan vi väl vara eniga liksom att det är vi som har en skuld mot det judiska folket -inte de mot oss. Tror vi sedan på bibeln så vet vi att frälsningen kommer från judarna liksom att en gång kommer hela juda rike att bli frälst. Vidare att hur vi behandlar våra judar kommer att påverka hur vi själva kommer att kunna bli frälsta.

  Jag själv är oerhört trött på att höra människor tala om att de minsann inte är judehatare, inte antisemiter "bara" antisionister. För mig är det bara eufemism och ett förnekande av fakta.

  En annan sak är att jag har oerhört svårt att inse hur vi på ett trovärdigt sätt efter alla år av förföljelser kan missionera och tala om Kristi Lära med tanke på just hur vi har betett oss mot dem.

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. HH, tack!

   Visst, judar erkänner inte Jesus som Messias. Den messianska tiden har ännu inte kommit. Men det betyder inte att de är "anti" eftersom de inte är "pro".
   Martin Luther var väl lika "naiv" som Muhammed men han hade ingen armé så han drog sitt antisemitiska strå till stacken som kulminerade i Förintelsen.
   "Antisionister" förnekar Israels existens, vilket anses som antisemtism.
   Judar känner inget behov av den kristna Bibeln. Att missionera bland dem skulla kanske skapa "antikristna" och jag skulle ge dem rätt.

   EL

   Radera
  2. Skall vi vara noga med termerna, så var Luther inte antisemit. Han var antijudaist – hans syn på judarna utgick från tro, inte från ras. I motsats till Hitler hade han inget emot judar, om de var/blev kristna.

   Luther är på intet sätt ansvarig för nazismens antisemitism. När antisemitism (som alltså bygger på ras och inte på tro) först uppträder, i Frankrike på 1600-talet, finns inga kopplingar till Luther. Det är först med nazismen som Luther förs fram, på sitt naturligt eftersom det tilldrar sig i Tyskland.

   På motsvarande sätt bör man hålla i sär antisemitism och antisionism. Det är riktigt att somliga döljer antisemitism under antisionistisk argumentering. Israelerna gör allt vad de kan för att blanda samman begreppen – då kan de avvisa kritik mot staten Israel med att det egentligen är antisemitism. Det är dock värt att notera att det finns judar som är antisionistiska.

   Radera
  3. Göran

   Det där är bara hårklyveri. Hat mot judar räknas som antisemitism idag.
   Du kan också hitta antisemitiska judar eller judar som inte erkänner Israel. Värt att notera? Icke!

   EL

   Radera
  4. EL, naturligtvis behöver du inte vara noga med termerna, om du inte vill! Alla är inte intresserade av att skära tunna skivor, har livet lärt mig.

   Radera
 21. Tala för dig själv, HH!

  Det blir problematiskt när du hävdar att "vi kristna" bär på någon slags kollektiv skuld till det judiska folket.

  Det är som att kollektivt skuldbelägga alla muslimer för IS härjningar.

  //Robert

  SvaraRadera
  Svar
  1. Robert

   Det är naturligtvis helt fel att anklaga alla muslimer för "IS härjningar". Men att hävda att den kristna världen inte har någon skuld till 2000 års förföljelser av det judiska folket är också helt fel.
   Korstågen, inkvisitionen, förintelsen talar för sig själva.

   EL

   Radera
 22. +Biörn och Peter T,

  -Men, snälla nån då, inte konstituerade väl det välfungerade, ekonomiskt trygga, geografiskt spridda och nästan hela folket omfattande äktenskapet mellan kyrkan och staten ett totalitärt eller halvtotalitärt system?

  Jag tror faktiskt att Svenska kyrkans biskop Biörn fann sig väl tillrätta i detta stabila och trygga folkkyrkoäktenskap. Och,handen på hjärtat, mina vänner: är det bättre nu?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu svarade jag ju bara på en viss skribents oförmåga att ta till sig fakta itan att kommentera statskyrkotiden.
   Kollektivanslutningen behöver inte nödvändigtvis vara av ondo även om den är principiellt felaktig.
   Det är innehållet som räknas och det avgörs av ideologin/teologin, inte av intäkterna.
   SvK kan idag inte skylla den av systerkyrkor kritiserade teologin på bristande intäkter.
   Intäkterna är marginellt sämre än 1987, men systerkyrkornas omdöme om teologin är väsentligt sämre.
   Om det sedan beror på hur kyrkomötet väljs eller något annat låter jag vara osagt i just denna kommentar.

   Radera
  2. Nej, det blev inte bättre.Erkänns. Men greppet tappades inte år 2000 utan när kyrkan lät sig erlanderifieras främst från 50-talet och framåt. En mjuk munkalvle lades på. Jag försökte inom Sveriges gränser erövra Finland åter. Men det var mig övermäktigt.

   Radera
  3. När jag var stiftsadjunkt i Karlstads stift i början på 1960-talet sa Biskop Borgenstierna vid ett personalmöte: "Det sitter en djävul däruppe i Stockholm som vill dirigera oss"!
   +Arne

   Radera
 23. Robert,
  Kanske vi inte skall medvetet missförstå? Dock ,om man inte protesterar utan bara tiger och är en del av de som förföljer Judar även om man inte deltar "bokstavligt" eller "handgripligt" så visst har man en kollektiv skuld.

  Tysken i gemen kan ju inte avsvära sig ansvaret för Nazisternas grymheter bara med mtiveringen att de inte deltog personligen
  HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. HH. Naturligtvis har en tysk född, låt oss säga 1967, lika liten skuld till nazismen som en pakistanier född samma år. Allt annat är ju vansinne. Det tror jag även du inser.

   //Robert

   Radera
 24. Ja, Herre Gud. Man suckar när man läser vissa kommentarer. Det Sverige behöver idag är en ny Gustaf II Adolf och en återuppstånden Jesus som slänger ut de skriftlärde, fariséerna och månglarna från templet.

  Lyfter man det allra minsta på varumärket "Svenska kyrkan" eller Abrahams barn så dyker Mammon upp snarare än Jesus. Jesus var en av de mest kända i historien som korsfästs av flocken för att han var en "budbärare". "Skjut budbäraren".

  Nu är frågan återigen vem företräder Thorendahl? ESG eller Svenskarnas protestantiska kyrka? Var det för obekvämt att tala om? Vem företräder Jackelén? Det är konstigt men börjar man dra i trådarna så hamnar man inte hos Jesus utan hos Mammon.

  Not only do environmental
  changes open up new
  opportunities for companies
  to revise their strategies, but
  they could also contribute
  to increased revenues and
  reducing costs.  SvaraRadera
 25. Men BOD har svaret: Det var bättre före 2000! Mina herrar!

  SvaraRadera
 26. Robert

  Ja naturligtvis menar jag inte att människor bara för att de är tyskar /tyskfödda är ansvariga för Hitlertysklands hemskheter. Vad jag hävdar är att den generation som var samtida med Hitler och hans anhang i sitt tigande och sitt agerande i övrigt hade ett stort ansvar för utvecklingen.

  Naturligtvis, ju längre man teg -ju svårare blev det - så fungerar diktatur men även urartad demokrati. Det är dock inte sant att det hade varit omöjligt ens under kriget. T ex stoppades sk barmhärtighetsmord efter en tid när protesterna blev för högljudda.

  Tysken i stor utsträckning valde att inte se, inte höra ,inte låtsas om vad de visste och många -även sådana vi normalt skulle kalla hedervärda under normala fall utnyttjade för egen del judarnas trångmål -bestal dem -löste ut dem för en spottstyver eller bara såg till att de greps av gestapo för att själva kunna överta deras hem,praktiker och annat.
  Alla(?) med ursäkten- gör inte jag det så gör någon annan det samt hävdade att de bara följde lagen och att de inte hade något ansvar för deras vidare öden.
  Nu i dagsläget har vi en generation som med SVeK´s hjälp undergräver Israels existens och just inga protester hörs . Visst har vi ett ansvar där så vår egen generation har onekligen ett ansvar för hur judarna behandlas inte bara i sitt eget land utan t ex i Sverige där vi nu ser en massflykt från Malmö.Det räcker inte att "bara" hävda att jag minsann inte mobbar judar eller klottrar på deras synagogor eller vad det nu kan handla om.

  På liknande sätt anser jag nog att muslimen i gemen har ett ansvar även för ISIS härjningar genom att underlåta att protestera och underlåta att kraftfullt ta avstånd från deras agerande. Just nu går t ex en video på You tube som visar självmordsbombaren i Jemen. (Mosken). Det mest intressanta är där hur de "oskyldiga" muslimerna i sin "bön" förbannar och hotar den store satan USA och det judiska folket.
  //HH

  SvaraRadera
 27. Apropå Hitlertyskland kan jag rekommendera boken "Ensam i Berlin" av Hans Fallada. Boken utspelar sig under 1940-talet och visar på såväl medlöperi som motstånd mot regimen. När jag läste den insåg jag att om dagens övervakningsmöjligheter funnits under Hitlers tid hade världen i dag helt säkert sett mycket annorlunda ut och det hade definitivt inte varit till det bättre. Kunskap kan vara mycket på ont.

  Här finns en kort beskrivning av boken: http://www.bokus.com/bok/9789174611892/ensam-i-berlin/

  Om Wikipedia har rätt för sig har boken en verklighetsbakgrund. Anna och Otto Quangel har funnits i verkligheten och författaren har baserat boken på Gestapos handlingar i ärendet.

  SvaraRadera
 28. Anonym,

  -Ja, åtminstone vad gäller Svenska kyrkans antal tillhöriga, ställning, ekonomi och trygghet.

  Kom ihåg denna verklighet, mitt herrskap!


  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera