söndag 29 mars 2015

Dagens utbud

"Gläd dig i nuet" hette det i fredagsannonsen för Växjö kyrkliga samfällighet, en helsida i Smålandsposten. Skärtorsdagsmässor blir det. Jag gjorde en genusanalys av spalten där dessa 30 mässor redovisas. 24 kvinnor och 12 män, några har hand um'et parvis och några kör dubbla skift. Inget av paren är jämställt. I spalten redovisas inte kantorerna, så vi kan inte veta om det är en manlig övervikt där och vi vet inte heller hur det är med kyrkvärdar och kyrkvaktmästare. Något säger mig att den som besöker gudstjänsterna numera stiger in i en kvinnlig domän. Efter 1000 år när det kanske var annorlunda, är detta inte mer än rätt och riktigt, eller? Men skillnaden är den, att dåförtiden var den kyrkliga personalen, dvs under medeltiden och fram till kanske 1920-talet (eller senare?), en plats där en enda präst skötte församlingen och folk gick dit lite mer allmänt och därmed framstod kanske inte församlingslivet som helt mansdominerat.

Jag läser vidare.
I Ormesberga bygdegård är det påskstuga. Tanken var att det nya församlingshemmet i Ör-Ormesberga (5-6 miljoner kronor och invigt i höstas) skulle fungera för både Ör och Ormesberga, som är de båda gamla församlingar som tillsammans kan ha ungefär 500 kyrkotillhöriga. Nu används bygdegården.
Vad gör man när det är påskstuga, en tisdag i stilla veckan?
"Vi pysslar tillsammans och gör fina påsksaker. Vi äter smörgås och påskbakelser. Brödlotteri till förmån för fastekampanjen."
Jag har inga synpunkter på det hela men en del av kyrkoårets dramatik går väl förlorad. Och varför bygger man ett nytt församlingshem när den gamla bygdegården lika väl tycks kunna användas? Vad händer i Ormesberga kyrka, då? Denna vecka ingenting.

Nu letar jag högmässor.
I Växjö är det glutenfria oblater och det skapar en sakramental osäkerhet hos mig, som tänkt efter ett par varv, men låt oss bortse från detta och bara leta högmässor. Si, de finns.
Komminister Grimheden har högmässa i Furuby och Högstorp och högmässa är det också i Mariakyrkan, Söraby och Dädesjö. Annars är det lokalt utformade mässor och söndagsmässor om det ska vara något med mässa - men alltså inte den vanliga högmässan. Domprosten Pettersson har gospelmässa i Östra Torsås.
Jag har inga synpunkter för gudstjänstlivet firas bortom min radie 25 km hemifrån, men det kunde vara en intressant uppgift att nu dokumentera hur högmässan i praktiken kom att avskaffas på något decennium eller så.

En liten gul färgblaffa annonserar "Mycket mer än mässa". Riktigt vad det betyder, fattar jag inte. Jag tycker att mycket verkar vara mycket mindre än mässa och definitivt mindre än högmässa. Och kan något i Kyrkan vara mycket mer än att Frälsaren själv kommer till oss?
Sjöngs litanian, förresten?

Jag gör ännu en genusanalys bortsett från Skärtorsdagsmässorna, de som återfanns i en egen spalt.
43 begivenheter och 63 medverkande. 29 män och 35 kvinnor. Det händer lite mer, men detta är de namn som redovisas. Gospelmässan med domprosten är en helmanlig tillställning så vitt man kan utläsa. I sin helhet klarar sig manssidan lite bättre genom sex män/killar som sjunger eller spelar. Men förändras bilden av Svenska kyrkan som en kvinnlig domän? Och var det inte detta vi visste redan när vi var små och gick i söndagsskolan? På sitt sätt är det väl rätt logiskt att söndagsskolfröknar professionaliseras, blir lönearbetare, för det skulle ju prästen sist av alla bli i det kapitalistiska systemet, om vi läser rätt innantill i Kommunistiska Manifestet (1848).

Hur ska våra insikter hanteras? "Gläd dig i nuet" löd ju maningen. Gör det då!
Det är det kyrkliga budskapet också till dem som just nu förlorat en anhörig och till dem som står i skiftande livskriser. Med entusiasm räcker det kyrkliga stenar till folket men inte bröd.

Nu har jag tjatat ett för mig angeläget ärende och det återstår bara att läsa en uppsättning kommentarer hur fint och värdefullt allt i det kyrkliga livet egentligen är. Här vandras i tro och inte i åskådning. Fram med lite barn för att förgylla tillställningarna! För de som vill tala om de inre förändringarna i Svenska kyrkan liv äro få och synas dagligt färre. Men kommentera gärna. I veckan passerade denna bloggsida 20 000 kommentarer. Jag tycker det är mycket och tecken på ett samtal som ibland är vitalt och väsentligt och andra gånger i väsentlig utsträckning inte ett samtal.

Varför heter denna söndag Palmsöndagen, förresten? Johannes berättar om palmblad, inte de andra evangelisterna. Grensöndagen? Eller Mantelsöndagen? Eller Klädessöndagen? Blev inte svaret uppenbart? Klockan omställd så jag är i tid när klockorna kallar.

37 kommentarer:

 1. Med kvinnorna kom en ny religion? Högmässofri och mera anpassad till dagens verklighet och behov. Med Livgiverska och vänlig samverkan i religionsbranschen. Och kvinnor är väl ändå mera religiösa än män? Vill någon man ha sin kärva öken- eller vikingareligion, får han väl hädanefter vända sig till närmaste muslimska ummah? I Sverige är vi väl abrahamiter? Och Sverige är väl ändå ett abrahamitiskt land?

  SvaraRadera
 2. Läget är något bättre i Stockholm. Av innerstadens 20 kyrkor (inkl. Slottskyrkan) har 10 högmässa (man kan dock misstänka att man här och var inte helt följer handboken). Sedan anger två Mässa, och i övrigt är det Familjemässa, Palmsöndagsmässa med små och stora, Lovsångsmässa, Stefansmässa, TemaUngdomsMässa, Sjung med-högmässa för stora och små, Estnisk högmässa, Påskspel. I en kyrka är det retreat under dagen med kvällsmässa.

  Eftersom det bara anges initial på predikanten, vet jag inte hur många av dem som är kvinnor.

  Inte i någon kyrka är det (enl. annonsen) palmtåg. I nästa veckas annons kommer förmodligen fotatvagning vid Skärtorsdagsmässan att annonseras i flera kyrkor. Skillnaden i val av återupplivande av traditionell liturgi är enl. min mening avslöjande. Fotatvagning kan man ordna i den lilla fromma gruppen. Palmprocession däremot innebär att man visar upp sig för världen (om man så bara gör en kort vandring på kyrkogården). Men att visa upp att man vill slå följe med Jesus, är inget man vågar eller ens har ambition att göra.

  Nu iväg till högmässan i S:t Stefanus! Där börjar vi naturligtvis utanför kyrkan (om det inte regnar) med palmtåg. Jag var igår ute på landet och skar videkvistar, våra nordiska palmkvistar.

  SvaraRadera
 3. Det skulle nog vara bättre att skriva "Gläd er alltid i Herren" för att undvika den mångtydiga inklusivitetssträvan vilken ändå blir exkluderande. Nuets spegelfäkteri med det dunkelt tänkta och sagda är sannerligen inget att vara glad i men glädjen i Herren håller alltid eftersom då skall vi se ansikte mot ansikte

  SvaraRadera
 4. Här har alla (sex st med pastorsadjunkt) prästerna tagit ut sig på kontorstid och kallar (som vanligt) in en pensionär f a sköta söndagens två gudstjänster, varav en (faktiskt!) kallas högmässa. Samtliga sju är kvinnor. Vinet alkoholfritt och oblaten glutenfri, givetvis!

  Tillbaka på kontorstid

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att hålla kontorstiden är det 11:e budet för "prästerna" i Svky!
   Antony

   Radera
 5. Genusanalyser! Till samtliga läsare av denna blogg!

  -Häpnar ni också, ty det gör jag. Över vad då? Jo, att bloggpappan gör två genusanalyser i sin bloggtext. Har sådana plötsligt för en av högkyrklighetens mest framträdande, i varje fall mest kände, företrädare blivit angelägna. Och jag som trodde att de var ointressanta; min ringa person har i varje fall aldrig tidigare hört att genus funnits på högkyrklighetens agenda utom möjligen som något ointressant, något man ej vill befatta sig med. Men så fel jag tydligen har haft.

  Personligen anser jag dock att allt offentligt munväder, alla s k vetenskapliga inlägg och alla artiklar om och med genusfrågan - där budskapet i nittionio fall av hundra är att det råder ett patriarkalt välde - är våldsamma överdrifter.

  Varför skall någon utses till en ledande post tack vare sitt kön. Är det inte längre kunskap, kompetens och kvalitet i utbildningen som skall avgöra? Eller är det verkligen könet och kjolen som skall vara inkörsporten till exempelvis chefsbefattningar eller styrelseposter?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 6. Dag, skulle du inte må bättre av att ha en vinkel / vråmässa i ditt vardagsrum, eller hyra en lokal? Vad kan hända som värst? Fråga Herren!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vill du, Anonym kl 12:32, utveckla vad du menar med din kommentar? Risken finns annars att du kan bli missförstådd.

   Jag i Halland

   Radera
  2. Detta utmärkta förslag kommer sannolikt att bemötas med samma tystnad som varje gång det framförts. Om det helt enkelt är så att Guds rike bättre utbredd genom kverulerande än aktivt arbete eller om alla initiativ som saknar sanktion från statskyrkans högsta ledningen är av djävulen låter jag vara osagt. Att en prästvivd person kan klaga på högmässofrekvensen i närområdet är dock ytterst besynnerligt.

   Radera
  3. Nåja, nu är det trots allt så att vi inte är kallade till någon slags privatkristendom utan till att vara en del i den kristna församlingen.

   Radera
  4. Men alla församlingar behöver inte vara högkyrkliga. Möjligen kan det ha varit så att den anonyme ovan saknade ödmjukhet inför hur andra inriktningars gudstjänstfirande kan gestalta sig.

   Radera
  5. Elisabet, ja till Kristi Kropp, men är det med nödvändighet SvK:s ordning och kyrkomötesbeslut?
   Hur Mässan firas såg vi ett exempel på i går TV mässan,i Biskopsgårdens kyrka. Se den på SvtPlay.
   Det går att underordna sig Missionsprovinsen!
   Konvertikelplakatet upphörde 1855, 1868 med tillägg att samlingen inte skulle vara så nära kyrkan att det störde under gudstjänsttid.
   Vi kanske står inför en ny tid när det enkla evangeliet om synd och nåd, frälsning Jesus behöver förkunnas. Förstår knappast inte längre vad vi har våra församlingar till alla gånger? Varför firar vi Påsk?
   Hur firar vi det? Gemene man har inte koll, vem ska berätta? Vart ska människor gå för att få veta? Vem ska berätta ?12:32

   Radera
  6. "Elisabet, ja till Kristi Kropp, men är det med nödvändighet SvK:s ordning och kyrkomötesbeslut?"

   Självfallet inte. För egen del är jag inte med i Svenska kyrkan utan i S:t Sigfrids trosgemenskap, vilken i sin tur är en del av Missionsprovinsen. Maken och jag får fira högmässa nästan varje söndag. Dock får vi köra betydligt längre än Dags önskade 25 km enkel resa. Vad jag menade ovan är att även om man är präst och alltså kan fira mässa hemma så bör detta vara något man gör i undantagsfall och inte vanemässigt.

   Radera
  7. Elisabet! Det är inte bara präster "utomför lägret" som längtar efter andligt liv. Missionsbefallningen gäller inte enbart de redan " rätt troende" som ska räddas till evigt liv. Vänner till mej firar gudstjänst regelbundet, öppet. Givetvis måste man be över det och få sanktion/ ledning från Herren!!Se www.sanctabarbara.se

   Radera
 7. "Efter 1000 år när det kanske var annorlunda". Före 1920 (som bloggaren vill framhålla som det decennium där det kvinnliga började tränga sig på, var det Lydia som farit fram i bingarna nu igen?) ansågs inte kyrkan som "manligt dominerad" utan som neutral. Vilket den naturligtvis inte var. Det finns en anledning till att man talar om mannen som norm. Om det är en kvinna blir det inte längre neutralt utan könsligt och mensblodigt och gravitt och allt annat äckligt. Inte särskilt trevligt faktiskt!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vad tänkte Gud på när han skapade kvinnan, kan man fråga sig med tanke på ovanstående. Det blev ju inte särskilt lyckat. Därför bör man vara snäll mot dem men inte släppa in dem i det allra heligaste, dvs en prästkrage. Alla religioner är ju dessutom av samma åsikt även om det inte är prästkragar som gäller i deras fall. Men så många religioner kan inte ha fel. Ett plus för kristendomen för att Maria i alla fall inte var lika äcklig som andra kvinnor, tycker i alla fall jag.

   Radera
  2. Lite trist med det pretentiöst fördomsfulla i stället för beredskapen att lyssna in och försöka förstå. Den kristna tron - lika lite som judendomen - är kvinnofientlig. Tror någon det, är det till att illa ha läst de heliga skrifterna och lika illa umgåtts i de heligas gemenskap. Det finns inga han-helgon, som bekant. Och vad gjorde munken när han såg en naken kvinna? Brast ut i lovsång till Skaparen!

   Radera
  3. Ditt svar Dag gör mig så till mig trasorna att jag blev tvungen att göra mig lite kaffe först för att kunna svara men har fortfarande för mycket att säga om detta svar. Men du satte PRECIS fingret på vad det hela är fråga om och varför "vi" inte förstår varandra.

   Munken brast ut i lovsång när han såg den nakna kvinnan - jag tror dig. Men om kvinnan - dvs objektet - inte hade varit nåt vidare som naken - vad hade hon varit då? INGENTING. Hon är ett objekt som ska vara tacksam för att hon blir dyrkad, och när hon vill något mera, dvs vara subjekt, blir männen oförstående. Varför är hon inte nöjd, vi har ju sagt att hon är vacker och fin?

   Samma tankegångar (lite grovt) uttalade advokaten för de män som våldtagit och plågat till döds en kvinna i en buss i Indien för en tid sedan. Advokaten beskrev kvinnan som en blomma och tog man den till templet "blir hon dyrkad" men om hon ger sig ut på gatan så får hon räkna med att bli behandlad som skräp. Denna syn att bara man "dyrkar" en kvinna så är allt frid och fröjd är ett problem, Vi kvinnor vill nog gärna bli dyrkade, men ingen av oss vill vara enbart objekt (mitt värde ligger i att en man ser mig och brister ut i lovsång över mitt utseende) och det är oförmågan att förstå detta som ställer till det i dialogen.

   När det gäller om de olika religioners "kvinnofientlighet"´kan man säga ungefär som Reza Aslan svarade på frågan om islam var en våldsam religion: Religionerna är varken kvinnofientliga eller icke-kvinnofientliga, de är "what you bring to it". Om du är kvinnofientlig kommer din tolkning av religionen att vara kvinnofientlig, om du inte är det så är det inte en kvinnofientlig religion.

   Radera
  4. Nå, nu var ju munkens lovsång en lovsång till Gud! Inte en dyrkan av kvinnan. Flyttar perspektivet en del, kan man säga.

   Radera
  5. P. S Finns det inga hanhelgon??

   Radera
  6. Oavsett. vad gjorde och tänkte kvinnan när hon fick se munken? Om det får vi aldrig veta, för det är inte hennes roll. Hon ska vara glad över att att munken inte sa "fy för den lede!" när han såg henne naken. Eller vad nu munkar säger.

   Radera
  7. Gick du på den? Inga honhelgon, heller. Bara helgon. Gal 3:28

   Radera
  8. För att förtydliga mig ytterligare så vill jag jämföra din inställning (så som jag uppfattar den) med Berlusconi. Han vill inte kännas vid något kvinnoförakt - han har ju massor av söta, unga flickor som dansar i bikini i pauserna i hans TV-kanaler! Han om NÅGON "uppskattar kvinnan"

   Ett liknande exempel: Kocken Leif Mannerström förstod inte kritik mot att halvnakna kvinnor förekom i ett reklamsammanhang som inte handlade om underkläder: "För mig kan en halvnaken kvinna vara väldigt vackert, om hon är vacker, jag tror inte att man skulle sätta upp bilder på fula kvinnor."

   Denna eviga inställning att om bara mannen ger sitt godkännande till hur hon ser ut som naken eller halvnaken så är allt bra. Det är en inställning som alla män, samt kvinnor mellan 18 och 23 kan glädja sig åt.

   Radera
  9. Munkens - och nunnans - lovsång till Gud! Lovsången till Gud helt utan tankar på annat än att var och en har sin anledning att lovprisa. Kantringen - svårigheten, den stora svårigheten - i diskussionerna så länge man trasslar in sig i genus är väl att man missar Gud, där man snubblar omkring i genustrådarna. För visst var det väl så att vi - kvinnor och/eller män - ska undvika att döma och i stället leva våra liv i kärlek till varandra? Kärleken - det handlar om kärleken och det är inte det enklaste man kan ge sig på. Vi får önska varandra lycka till i detta viktiga värv!
   Ingrid B

   Radera
  10. Vi ger oss inte. Vi börjar om. Visst ska vi väl kunna förstå varandra.
   Jag håller med Anna om att mannen har hamnat i - ställt sig i - huvudpersonsposition med godkännandestämpeln i högsta hugg och att detta går att både förvånas över och irritera sig på. För inte vill vi väl ha det på det sättet? Någon av oss? Varken inne i kyrkan eller utanför. Väl?!?
   Ingrid B

   Radera
  11. Ja det vet ju alla, att hos BloggarDag finns ju massor av söta, unga flickor som dansar i bikini lite varstans. Alltså PRECIS som hos Berlusconi!

   Radera
  12. Nu är det väl knappast så att män behöver vara kvinnofientliga bara för att de tycker att en kvinna är vacker! Inte ens om hon är naken! Och jag är övertygad om att Berlusconi har eller har haft en mamma som han har älskat, utan förakt, systrar och säkert också någon hustru. (jag vet inte hur det är med hans hustrur eller mamma) Man behöver inte se kvinnor som objekt för att man också uppskattar deras skönhet! Jag kan räkna upp ett antal tjusiga män, men jag ser inte män som objekt för det!
   Nej, det finns många andra skäl till att män inte vill samarbeta med kvinnor. Det gäller garanterat inte enbart de präster som lutar sig mot Gud för att komma i unik position!

   Radera
  13. Anonym 21;57. Jaså då har du sett mer än jag. Mitt exempel handlade dock inte om att det var "precis som hos Berlusconi" utan vanan en del män har att påpeka hur mycket de uppskattar kvinnors halvnakna uppenbarelser när de värjer sig mot att de skulle hysa eventuell nedsättande inställning till kvinnor.

   Radera
  14. Frågan är nog om det är "nedsättande inställning" eller rädsla för?

   Radera
  15. Och Anna, det allra sorgligaste i denna sorgliga genuscirkus är att även de män som är alldeles seriöst och trohjärtat övertygade om att de dyrkar kvinnan, att de inte inser att det är där det blir knasigt, tokigt, fel, snett - det handlar inte om att dyrka kvinnan/mannen utan om att se varje individ som den individ hen är och att acceptera vars och ens förmågor, kompetenser, drömmar och livsmål. Här är inte kvinna eller man, jude eller grek ... - ett alldeles möjligt perspektiv att anlägga på det mesta. Om man inte vill slippa anstränga sig, förstås. Önskar alla en stilla vecka och en glad påsk.
   Ingrid B

   Radera
  16. Bra och precist formulerat Ingrid B. Nu vet jag inte om bloggägaren "lyssnat in och försökt förstå" som han uppmanade mig till av det jag/vi skrivit ovan? Har bloggägaren det? Kan du förstå att det inte är något som helst tecken på att man respekterar kvinnor att man tycker om att se dem nakna? Det är inte heller ett tecken på att man inte respekterar kvinnor. Det är bara vad det är, män tycker om att titta på vackra nakna kvinnor.

   Själv älskar jag att titta på mina vackra, nästan nakna katter. Det betyder inte att jag ser dem som min jämlike, även om jag värderar deras liv väldigt högt och gör mitt bästa för att ta hand om dem. Förstår du parallellen?

   Radera
  17. Det mest begripliga är att munkfromhet från fornkyrkan tycks obegriplig när den betraktas utifrån det samtida rastret. Så förhindras många insikter. Lite tråkigt. Men om stora sanningar - och Sanningen - gäller ordet: Så nära och så långt ifrån.

   Radera
  18. Den kommentaren förstod jag däremot inte, hur mycket jag än försöker och vill. Kan du uttrycka den begripligare eller är det meningen att "såna som jag" inte ska förstå?" För det kommer ni inte att göra i alla fall, för ni vill ju inte förstå." Eller?

   Det jag har förstått är att vi i kommentarerna inte diskuterat teologiska förklaringar till kvinnoprästmotståndarnas inställning utan att vi diskuterat grundproblematiken när det gäller jämställdhet och kvinnosyn, i eller utanför kyrkan. Och där uppfattar jag munkkommmentaren som att Dag själv inte gjort sin hemläxa när det gäller att sätta sig in i dessa frågor. Och således förstår han inte. Eller? (Upprepar jag igen,)

   Radera
  19. Det mesta är obegripligt från det samtida rastret. Från vilket raster som helst, egentligen. livet är ett oändligt mysterium. Så måste vi vara varsamma, lyhörda och kärleksfulla. Det ska gå, det måste gå!
   Ingrid B

   Radera
 8. Spillen bara icke ord på "dikesresonemangen" - hit och dit men alltid i diket!!!

  SvaraRadera
 9. Anonym,

  Din kommentar är avslöjande för den som inte har något i sakfrågan att komma med. Jag undrar bara hur den skulkle sett ut om ajg hade hetat Andersson, Pettersson, Lundström eller rentav Sandahl.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera