onsdag 25 mars 2015

Skicka bort biskopen?

För ledamöter i ett domkapitel gäller tystnadsplikt. Biskopen kan inte gå ut och orera i disciplinärenden. Här gäller det skrivna beslutet. Vad som avhandlats i kapitlet kan ingen av ledamöterna berätta. När beslutet i Visby om att ta tillbaka en präst, som avsagt sig ämbetet, nu kommenteras, står domkapitlet i en omöjlig situation. Biskopen behöver förklara, sägs det. Han kan inte det. Han får inte det. Det enda som är möjligt är, antar jag, är att domkapitlet får nya och belastande uppgifter, som inte var kända när beslutet togs, för det återstår väl att låta prästen avlägga sina prästlöften på nytt inför domkapitlet. Först då är han tillbaka. Antar jag. Tillbaka i ämbetet - inte "jobbet".

Vad gäller annars i Visby? Fd biskopskandidaten Helle Klein ger besked i Dagens Seglora. Hon konstaterar att biskop Fast inte verkar ha förstått något av arbetet mot sexuella övergrepp. "I stället tycks gamla patriarkala strukturer i Visby stift härska i en allsköns blandning av kvinnoprästmotstånd, homofobi och överslätande av sexuellt förtryck." Det är jag beredd att tro, förstås, bara Helle Klein kunde exemplifiera lite mer precist. Borde inte till blandningen fogas antisemitism också och kanske oförstående inför klimathotet? Hur kom kvinnoprästmotståndet in - och homofobin? Ge oss besked! De behövs.

På Gotlands Allehanda såg jag i går en text med besked att biskop Fast "lever så långt från verkligheten. Han är så distanserad från sitt eget stift, de vanliga medlemmarna i Svenska kyrkan. Han varken syns eller hörs." Det leder skribenten, Mats Pettersson, till en önskan att biskopen ska stängas av och han redovisar att han skulle bli förvånad om Sven-Bernhard Fast är biskop så länge till.

Tänka sig. Borde han stängas av är detta en fråga för Ansvarsnämnden - men då skulle väl hela domkapitlet stängas av? Och brottet, biskopens, vilket är det egentligen? Men Mats Pettersson vet kanske hur den undersökning gått till, som ligger bakom beslutet? Då kan ju han berätta - för det finns ingen tystnadsplikt för honom.

Konstigt med tidningsfolk för den delen. Svante Fregert avgick i går med omedelbar verkan. Orsaken sägs det inte ett ord om. Jag skulle som läsare verkligen vilja ha en beskrivning av konflikten som föregått och kanske information, inga stora drag, bara detaljer, om uppgörelsen. Vad fick Fregert? Journalister är understundom väldigt tysta. Om det egna, vill säga.

Lennart Koskinen har engagerat sig i Visbyfallet. Det var han som efter en diskussion i Almedalen år 2010 klagade över att han kallats "finnpajsare". Jag upptäckte detta när jag på nätet sökte den text biskop Ragnar Persenius åstadkommit. Jag såg också att två gorillor slet tag i Koskinen då och detta gav en king kong-känsla också nu, snart fem år senare. Texten Persenius skrivit? En angelos bar den till mig. För den gick inte att hitta. Inte i Kyrkans Tidning och inte heller utlagd av någon informatör. Ändå är det exceptionellt at en biskop hyvlar en annan biskop i det offentliga. Koskinen skulle i detta läge närmast längta efter ett par gorillor i stället för Persenius.

Jag är så välorienterad att jag nog kan ge skäl för att detta är en förödande text av en arg biskop - och texter av detta slag brukar inte publiceras. Men nu är han arg. Eftersom det är ett öppet brev måste jag väl kunna återge det här? Då blir det ju läst av fler än de få som håller sig med Gotlands Tidningar och läste den 17 mars redan. Håll i er!

Öppet biskopsbrev till Lennart Koskinen  

Broder Lennart, du är inte biskop i Visby stift. Du bör lika lite som jag veta vad som hänt under de gångna sju åren med den präst som lämnade prästuppdraget. Inte heller vet vi vilka åtgärder som vidtagits och grunderna för domkapitlets beslut. Ändå uttalar du dig.

Dessutom är du jävig och har ett eget ansvar i saken. Du var inte prästens högste chef som du påstår i tidningen. Däremot hade du som biskop ett tillsynsansvar över hur prästen följde sina vigningslöften. Inget åtal väcktes. Om dina uttalanden stämmer ansåg du att prästen skulle fällas vid en prövning av domkapitlet och gav prästen alternativet att endera själv begära att få lämna prästuppdraget eller att domkapitlet fattade beslutet. Du framför att du gjorde det av omsorg om de drabbade. Du redovisar gamla samtal som du fört. Det är i sig anmärkningsvärt. Om fallet då var så klart innebar ditt agerande att en allsidig utredning inte gjordes, domkapitlet med en lagfaren domare som ledamot inte fick ta ställning till underlaget och fatta beslut samt att grunderna för prästens avgång inte finns dokumenterade. Det handlar i grunden om rättssäkerhet och öppenhet. Vi ska inte agera så att intrycket ges att vi gömmer undan övergrepp och döljer att en präst betett sig olämpligt. Det är också nödvändigt för de utsatta att sådant prövas allsidigt och inte bara av en biskop. Det är att skydda den enskilda människan. Ändå uttalar du dig.

Nu har ärendet prövats i Visby domkapitel så som det ska ske. På grund av sekretess för enskilda och respekt för domkapitlets uppdrag som prövningsinstans kan dess ordförande och sekreterare enbart uttala sig i sakfrågor. Enskilda ledamöter är genom domkapitelsförsäkran förhindrade att säga något. Det bör också gälla för ledamöter som inte kunnat delta i beslutet. Det hindrar inte att det är bra med en öppen debatt, också i media, och att kyrkans agerande och rättssystem granskas. 

Jag vet inte om domkapitlets beslut i det enskilda ärendet bygger på ett bra underlag och är rätt i sak. Jag kan inte uttala mig om det. Självklart ska nolltolerans mot sexuella övergrepp gälla. Anledningen till att jag skriver detta öppna brev till dig är att jag finner dina uttalanden i sak märkliga och med tanke på ditt tidigare ansvar som biskop i stiftet direkt oansvariga. Det är nödvändigt med etiska grundprinciper. Lika viktigt är det hur vi handskas med sanningen, värnar rättssäkerheten, agerar moraliskt och försvarar berörda människors integritet.

Ragnar Persenius
Biskop i Uppsala stift 

Kom nu ihåg att ni kunde läsa texten i Gotlands Tidningar för en dryg vecka sedan och här nu. Annars inte.

27 kommentarer:

 1. Heja Ragnar Persenius!

  GAF

  SvaraRadera
 2. Förmodligen har Fregert visats dörren pga sin klantighet när det gällde Israeliska ambassadörens möte med Jackelén och desinformationen som spreds därefter, eftersom det orsakar Wallström mycken besvär.

  drängen Johannes B.

  SvaraRadera
 3. Om vi bortser från den märkliga Helle Klein-retoriken - tar personer med högkyrklig ämbetssyn mindre allvarligt på sexuella övergrepp? - och Lennarts olämpliga inhopp och domprostens domkväljning o.s.v. så tycker nog jag som farsa till en konfirmand in spe (något år kvar) att en präst som raggar upp en konfirmand (och masserar fram sej till pippningsstadiet) är uppenbart olämplig som ungdomsledare och präst och knappast lämplig sju år senare heller. Det handlar inte om att möjligheter till förlåtelse saknas utan om att folks förtroende saknas ännu och troligen allt framgent (inom just detta område).

  Biskop Ragnar hanterade ju själv nyligen ett liknande fall i vårt nordligare stift, omskrivet även av BloggarDag med mycket explicita källhänvisningar, men då var det visst det värsta Ragnar hört talas om i Svenska kyrkan (för att den konfirmanden hade några veckor kvar till 15-årsdagen och prästen därför i vårt stift omtalades som pedofilprästen? eller för att det, fobivarning nu, inte var ett heterosexuellt förhållande?). Och bedömningen från både biskop och allmänhet var att prästen omöjligt skulle kunna fortsätta som präst - trots att hovrätten faktiskt ändrade tingsrättens dom från våldtäkt (som rent paragraf- och åldersrytteri måste rubricera handlingen) till sexuellt utnyttjande och (vilket inte självklart följer av detta) sänkte straffet och skadeståndet. Och som jag uppfattat saken, eller som förälder i varje fall hoppas, är det inte på minsta sätt aktuellt att återbekraga förövaren om så där en sju år eller så. Det finns gott om andra yrken och jag har inget emot att köpa en försäkring av killen eller att han efter avtjänat straff får ett bra liv även i övrigt - däremot vill jag inte att han ska bli konfirmandledare för mina övriga barn eller eventuella barnbarn. Heller.

  Men visst har Fast hamnat i en omöjlig debattsituation. Han vill stå Fast vid fattat beslut men kan/får inte argumentera för det. Fast()! - oavsett bot och bättring et c - är det verkligen rimligt att en konfirmandförförare så snart eller alls får återinträda i ämbetet?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är väl inte nog med att karlen, prästen ifråga,lockade ner konfirmanderna - får man väl kalla dem- och knullade dem i källaren under kyrkan, han var ju GIFT OCH HADE BARN själv! Vill han att någon ska uppträda så mot hans egna barn? Vi får hoppas att INGEN präst inom Svenska kyrkan anser att han någonsin kan vara lämplig för ämbetet!

   Radera
  2. Jag anser nog att Koskinen agerade märkligt, när frågan låg på hans biskopsbord. Det är ju helt uppenbart att han inte ansåg brottet vara alltför allvarligt, eftersom han gav prästen möjligheten att självmant avgå. Som jag ser det borde domkapitlet fått avgöra i fallet.
   Jag anser också, utan att skapa angiverisystem, att alla bör vara medvetna att barn- och ungdomsverksamhet kan locka till sig mindre lämpliga personer. Det är också, som jag ser det, likgiltigt om förövaren är heterosexuell eller homosexuell.

   Radera
  3. Skulle domkapitlet pröva fallet när prästen själv hade lämnat ämbetet? Konstig idé! Det skulle ju vara som att någon som själv hade sagt upp sig från en tjänst, sedan blev föremål för prövning för uppsägning. Så fungerar det väl inte!

   Radera
 4. Ord och inga visor av Ragge!

  SvaraRadera
 5. Inläggen på den här bloggen brukar låta lite annorlunda när det är en homosexuell präst som förgripit sig på någon.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu låter det som det är ofta frågan om homosexuella prästers övergrepp varit uppe. Vad jag kan minnas är det ett fall. Den gången var det en aktuell händelse med en präst som begått lagbrott då han haft sex med en 14-årig kille. Nu rör det sig inte om ett aktuellt fall utan om händelser som ligger sju-åtta år tillbka i tiden och där prästen inte begått lagbrott (enligt polisen) och där de båda flickorna var 16-17 år. Kan det vara så att du med dina uppfattningar om bloggaren automatiskt utgått från att han skulle bedöma övergrepp från en hetrosexuell präst annorlunda än övergrepp från en homosexuell präst? Eller menar du att fallen är helt jämnbördiga trots både tidsaspekten och skillnaden i fråga om det (borgerligt) straffbara i handlingen? / Markus

   Radera
 6. Det är en märklig tid vi lever i. Vad gäller sexualitet är i princip allting tillåtet, och hållningen är: ju mer desto bättre.

  Men sedan finns det vissa områden, där det motsatta gäller. Där är förbudet obönhörligt, och domen för överträdelser skoningslös.

  Jag har viss förståelse för att människor kan ha svårt att navigera rätt i så oklara vatten (utan att för den skull ursäkta dem).

  SvaraRadera
  Svar
  1. På vilket sätt är denna tid märkligare än tidigare tider Göran? Har inte människor ända sedan Adam och Eva ägnat sig åt dekadens och lössläppthet i mer eller mindre omfattning? Mer omfattning har dock alltid accepterats från män med hög status oavsett läggning.

   Radera
  2. Anna, visst är jag på det klara med vad människor, inte minst män i besuttna klasser, har sysselsatt sig med genom tiderna.

   Vad jag noterar som något nytt är det budskap som RFSU och RFSL m.fl. framför, helt utan hämningar, och den roll dessa organisationer tillerkänns i dagens samhälle.

   Radera
  3. Vad har RFSU och RFSL med en prästs olämpliga beteende att göra? Prästerna går väl inte i koppel till de här organisationerna? De bör väl veta vad som är förenligt med ämbetet! Eller?

   Radera
  4. Snart så predikar väl de flesta "prästerna" i det postkristna samfundet RFSL/RFSU-"evangeliet" och inte den kristna läran?!
   Antony

   Radera
  5. Nya tant lila, efter att ha sett präster anklagas och fällas för rattonykterhet, förskingring och en del annat, står det klart för mig att alla präster inte förmår leva upp till vad som är förenligt med ämbetet.

   Det finns inget mystiskt med prästämbetet som skulle göra det lättare för dem att freda sig för tidsandan.

   Radera
  6. Man väljer väl själv vad man tar del av. Personligen har jag knappast något riktigt begrepp om vad RFSL och RFSU pläderar för! Detta lär jag nog dela med många.
   Man hör lite spridda saker, men vad kan sådant åstadkomma? Nog måste väl en präst vara mera knuten till moral och etik än till RFSU och till RFSL. Annars har han/hon väl, precis som tydligen denne präst på Gotland, hamnat på fel ställe!.

   Radera
  7. De flesta "prästerna" i det postkristna samfundet verkar vara på "fel ställe"!
   Antony

   Radera
  8. Jag tror det är svårt att gå emot sin tid.
   Vår tid är svårt sexualiserad.
   Unga människor är som alltid hormonstinna.
   Unga flickor längtar ofta efter lite uppmärksamhet och bekräftelse.
   Prästen kan nog ofta vara ett lockande byte och en trofé att fälla. Även i vår tid. Liksom f ö lärare och terapeuter. Av diverse kön!
   Är prästen sedan lite omogen och instabil, i värsta fall "söt" och hänsynsfull, kan nog en hel del vara på väg att hända. Om det inte skickligt pareras och undviks. Svaga andar bör undvika kontakt med barn och ungdom. Kanske svårt för chefer att förstå innan något "hänt"?
   Rotherham- och Oxfordsshirehärvorna (och de många andra liknande) blir bara förståeliga i ljuset av detta mänskliga behov av uppmärksamhet. Även gärningsmannen är offer för behovet av uppskattning och ömhet:

   https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSpWykG5niyUxSVDdk8bpz2WazUYJPVj7X-ylmL1VTvsCNIidt3

   Och det finns ju kvinnliga förövare, även bland prästerskapet i SvK. I USA är tydligen kvinnliga pedofiler talrika i skolsystemen:

   http://www.wnd.com/2014/08/39783/

   Att förhållandena tycks vara bättre i kyrkliga miljöer blir kanske en klen tröst?

   Lars Jensen


   Radera
  9. Är det RFSU, RFSL som gjort att "vad gäller sexualitet är i princip allting tillåtet" Göran? Jag tycker det är en grund analys. Dessa organisationer påverkar samhället i liten grad, men är en följd av samhällsförändringar som påverkar i stor grad: Längre livslängd. Färre barn. Giftermål i trettioårsåldern i stället för femtonårs, vilket gör föräktenskapligt sex oundvikligt. Familjen är inte lika livsavgörande för ekonomin som tidigare. Skilsmässa betyder inte ekonomisk katastrof. Sedan tror jag Anna har rätt, hög status kan ta sig friheter. Sist-allt är inte tillåtet. Undersök sexualmoralen hos några vanliga familjetyper så kanske du upptäcker starka restriktioner och regler. Se verklighetens folk och inte bara eliten :-)

   Radera
  10. Även vissa bloggkommentatorer verkar ibland hamnat på fel ställe...

   Radera
  11. Om jag ser tillbaka skulle jag säga att 1960/70 talen var betydligt mera sexfixerade medialt än vår tid. Idag ligger ju fokus på våld, misshandel och mord.
   Du ska nog inte skylla på tjejerna här, Lars Jensen! Det är nog knappast de som har lurat ner prästen i källaren! Och oavsett dem så ska han ju veta vad han gör, eller hur? Han är ju klart olämplig till sin karaktär och personlighet! Sådant tror jag inte ändras på några år. Risken för återfall är nog stor!

   Radera
 7. Katastrofal medieinsats av Fast:
  http://tv.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/article71709.ab

  SvaraRadera
 8. Publicerar Domkapitlet domskälen?
  Då borde det framgå till vilken grad DK ansett att prästen missbrukat sin förtroendeställning.
  Att som präst förföra konfirmander har väl rimligt skadat en prästs anseende mer än allegoriskt tal om analt samlag?
  Om DK benådar trots att de är medvetna om att övergrepp skett, så visar det på en så stor skillnad i praxis mellan olika DK att man helt enkelt kan lägga ner dem p.g.a. rättsosäkerhet.

  Vem skulle kunna anmäla till Överklagandenämnden? Konfirmanden?
  Borde inte biskop Ragnar anmäla biskop emeritus Lennart till Ansvarsnämnden så att han efter detta egenmäktiga förfarandet mister sin biskopstitel?
  Tänk om alla biskopar skulle erbjuda dem misshagliga präster att lämna i sina kragar med hot om process i DK.
  Olaga hot är väl straffbart även för biskopar?

  SvaraRadera
 9. Jag vill bara framhålla att domkapitlen inte är några seriösa instanser. Ordet "kvasi" är en riktig beteckning. Varför kyrkan håller sig med dessa kvasidomstolar är obegripligt. Och varför i alla sina dagar behöver man sekretessstämpla handläggningarna i sådan kvasiorgan. Stiftchefen Persenius är ute i helt ogjort väder. Det är helt i sin ordning att utifrån kritisera domkapitlet i Visby. Det handlar verkligen inte om att kvälja dom utan att avslöja kyrkans skumraskaffärer.

  SvaraRadera
 10. Heder åt Uppsalabispen som tvålar till Koskinen, att ingen har anmält den mannen är en gåta! För att citera ett klipp om nyss nämnde emeritibiskop från Youtube:
  "Vad går han på?!"

  SvaraRadera
 11. Anonym bör läsa BloggarDags betyg.

  Anonym, som ovan kläcker ut sig att domkapitlen ej är seriösa utan i stället är "kvasi"kapitel, uppmanas läsa Bloggardags kommentar häromdagen, i vilket det fastslogs att kyrkans rättssystem är bra och fungerar.

  Skall vi tro på honom eller på Anonym?


  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 12. BOD tror på DAG !!!

  SvaraRadera