onsdag 30 december 2015

Alla mot Bengan!

Den gamla regeln lärde oss att vi inte fick slå den som var dummare och hade glasögon. Denna goda regel tycks nu bortglömd. Alla är emot Bengt Wadensjö och vill gärna slå honom. "Alla mot en" är en uppställning jag ogillar.

Å andra sidan kanske han inte behöver min hjälp.
Hans utgångspunkt är enkel. Det kyrkliga sätter spärrar mot det andliga hos folk. Men den kyrkliga teologin hör till en svunnen epok. Nu är det det andliga som gäller. Vi har gått in i en ny tidsålder. Den som anklagar Bengt Wadensjö för att snegla mot New Age är alltså helt rätt ute - men fel. För det är New Age som är inne och det kyrkliga är ute. Andligheten är den verkliga storheten och en utveckling sker. Jag hörde debatten mellan biskopsvikarien i NKK Franciskus Urban Sylvan och Bengt Wadensjö i P1 denna morgon. Vet Bengan detta, kan han visa överseende med okunnighetens människor, de som sitter fast i det tidigare paradigmet. Det kyrkliga.

Att Bengan har framtiden för sig, kan man fatta. Mer än 2/3 av ungdomsgenerationen tror på reinkarnationsläran. I fornkyrkan skrattade fromt och lärt folk åt den.

Hippolytos skrev att Gud fullbordar allas uppståndlese inte genom att föra över deras själar i andra kroppar utan genom att uppväcka kropparna.
Tertullianus berättar om Ennius dröm att Homeros mindes att han en gång varit en påfågel. För sin del kunde Tertullianus inte tro på poeter ens när de var helt vakna!
Den gnostiske läraren Athenian lärde att själen, som syndat i ett tidigare liv, får utstå straff i detta livet. Sådant fann Tertullianus löjeväckande.
Ireneus påpekade att själar inte minns ett endaste dugg av det liv de påstås ha levat tidigare.
För Lactantius är Pythagoras minne av sitt tidigare liv som Euphorbus underbart och märkligt men glömskan hos oss andra om detta tidigare liv förfärlig. Hur kunde vi glömma?
Jag fick för mig att Lactantius roar sig. Pigg, käck och munter, typ.
Origines påpekar att reinkarnationsläran är främmande för Kyrkan, inte överlämnad av apostlarna och inte stöds av Skriften någonstans.

Men vad med gamla kyrkofäder och kyrkolärare in vår nya och andliga tid - om det inte vore så att denna nya och andliga tid är en gammal och väl känd gnosticism?

Uppgiften är alltså den gamla vanliga, att stå för Uppenbarelsen. Jag kan bara åter och åter rekommendera Folke T Olofssons bokverk Credo. Det är tre billiga band i tiden med dyrbart innehåll. Köp!

Elisabeth Sandlund förfäras ifall en tredjedel av svenska folket och mer än två tredjedelar av ungdomarna omfattar en reinkarnationslära för i så fall (? DS) har svensk kristenhet misslyckats med sin grundläggande uppgift, "att sprida evangelium, att göra människor till Jesu efterföljare". Det är ett förhållande som uppenbarligen överraskar red Sandlund. Men än värre är, att biskop Wadensjö tycker att detta fullständigt är i sin ordning, bejakar utvecklingen och stöder sig på bibelord, menar Elisabeth Sandlund. Hon skriver nästan rent ut i Dagen av alla tidningar, att Bengan läser Bibeln som Fan själv. Blir det roligt eller blir det roligt?

Jag ifrågasätter inte undersökningens resultat. Året Runt har jag läst med spåkärringar och berättelsen om allsköns knytt och oknytt. Politiskt förstår jag fuller väl att vi får en reinkarnationslära och det har jag redan skrivit om. Den passar i vår tid och för vår tid. Jag uppfattar också ett kyrkoliv som är till apologetik oförmöget. Det ges sällan eller aldrig i den offentliga förkunnelsen handfasta argument för tron, sådant som bevisar trons sanningar. Det blir som det blir och det är som det är. Om jag skulle utmana, skulle utmaningen vara en intellektuell missionsutmaning och den förutsätter inte bara Helig Ande utan också teologisk kompetens. Finns den hos det religionsvetenskapligt utbildade prästerskapet? För sådan är prästernas utbildning. Det är inte säkert att de känner igen en gnostiker om de möter en sådan på gatan, men inte heller att de gör det när de hör gnostikern tala.

Tror ni de elaka kommer att anmäla Bengan till Ansvarsnämnden för biskopar för att få honom avsatt, han liksom hans prästvigningskamrat Ragnar Block?  Vad händer då? Fälls han, när nu biskoparna sprungit bort från honom så långt de kunnat?

Blir Bengan då den missförstådde profeten som sa sanningen om det som med nödvändighet kommer och som Svenska kyrkan nolens volens måste anamma eftersom folkkyrkor aldrig kan stå emot? I så fall kommer ett minne att resas till Bengans ära. Och invigningen av äreminnet kanske inte ligger så många år i framtiden. 2030? Hur gamla och inflytelserika är 2/3 av de nuvarande ungdomarna då?

Två eller punkter i Socialdemokraternas program för en progressiv kyrkopolitik kunde anföras till stöd för Bengan, så det är inte säkert han blir avkragad om han anmäls.
Lyhördhet och omsorg ska visas vid dop, konfirmation, vigslar och begravningar och nytänkade så att fler känner sig delaktiga är också en punkt och dessutom ska Svenska kyrkan vara drivande i religionsdialogen. Bengan kan säga att just detta är han ute efter. Och kanske påminna om att han och KG Hammar för många år sedan var de första biskoparna att stå upp för välsignande av partnerskap. Det gick hans väg redan då.

Nu då?
Det finns väl en uppsättning högkyrkliga som är för Bengt Wadensjö därför att de helt enkelt gillar när de grundläggande motsättningarna i Svenska kyrkan kommer till ytan. Kyrkans tro mot gnostikernas. Nu som då som alltid - men nu synligt, begripligt!
Hur var det Nygren sa 1958?
Främmande spår - gnostikers och svärmandars! Så biskopar som i övrigt genomför det gnostiska programmet kanske inte ska ropa så högt mot Bengan? I en folkkyrka där drygt 2/3 av ungdomen tänker reinkarnation, kan en folkkyrka i längden inte stå emot.
I Bengans spår för framtids segrar! Han står för utvecklingen. Tänker man som biskopsvikarien, hade vi inte haft kvinnliga präster. Sa Bengan.18 kommentarer:

 1. Artos har utgivit Wingrens Credo från 1974 och Olofssons Credo från 2015. Det skiljer 40 år mellan dessa böcker. Det är också betydande skillnader mellan dessa författares interpretation av Credo. Om vi skall tala om likheter är de båda mycket personliga. Wingren säger: Om Fadern kan man inte tala utan att tala om skapelsen. Olofsson säger: Gud är evig Fader därför att han av evighet har en evig Son, det gudomliga Ordet, genom vilket allt är skapat. Där har vi också skillnaden mellan folkkyrkans kameleontstrategi och Kristi Kyrkas bekännelse.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Din wingrenantipati är lika känd som tjatig. Det Du kallar "Kristi Kyrkas bekännelse" har drag av att lita så till Andens arbete på åkern att Kyrkan inte behöver "gå ut". Den som å andra sidan försöker bygga en bro på vilken människor kan komma till Kristus och Hans Kyrka riskerar att bron blir skev och att kommer att den har ett "bäst före"-datum men har åtminstone försökt vara trogen mot uppdraget att göra lärjungar.
   Kh på landet

   Radera
  2. Du käre anonyme kh på landet. Försök komma med något annat än mänskliga spontana livsyttringar. För övrigt har jag ingen antipati mot Wingren. Hans bok om Irenaeus torde vara det bästa som skrivits i Sverige, men någon dogmatiker är inte Wingren.

   Radera
  3. Käre Thomas, är det i Olofssons ovedersägligt korrekta uttryck eller i Wingrens ansats som det finns potential för den vanliga människan (om något sådant finns) att intresseras av och så upptäcka och växa in i Kyrkans tro? Någon av de sakkunniga såg i Wingren - icke minst då i hans bok Predikan - en större systematisk förmåga än hos idéhistorikern Herbert Olsson. Att läsa Predikan är att göra en virvlande forsfärd genom wingrenskt vatten, men om Du av en dogmatiker begär bygget av ett i allt sammanhängande system så saknas det förvisso både där och senare.
   Kh på landet

   Radera
 2. Wadensjö tror att det är "kyrkans" uppgift att "diskutera " (= tjafsa) om dethär. Jag tror inte folk är så pigga på att diskutera med "kyrkan" -annat än om det lönar sig ordentligt om man ställer upp. Folk tror nog som de vill och s-k-t-r i vad Wadensjö och andra som tror sig vara "kyrkan" vill vara relevanta (=utmärka sig, komma i rampljuset) med. fm

  SvaraRadera
 3. Det verkar som om Wadensjö hör hemma i det antroposofiska Kristet Samfund som bejakar själavandring./Sven-Åke Nilsson

  SvaraRadera
 4. Bengt kommer nog ganska lätt undan genom att inte själv uttryckligen bejaka reinkarnationstron utan istället göra en sociologisk notering och påpeka dess möjliga konsekvenser. Intressant är dock att ärkebiskopen, som väl tigit i debatten, själv i sitt herdabrev förnekat själens odödlighet. / Markus

  SvaraRadera
 5. f Dags folkkyrkopessimism kan också behöva preciseras: det stämmer att en eklundsk-(hultgrensk-)palmqvistsk folkkyrkligheten, som utgår från folket, inte kan stå emot. Den billingska folkkyrkan handlar om att föra den objektiva storheten Syndernas förlåtelse till den objektiva storheten Sveriges folk. Visst kan den som vill dödförklara folkkyrkan, men så långt hon (som en gång Wingren, i alla fall innan han blev alltför mycket "den sene Wingren") försöker gå på Billings program rör hon likväl på sig.
  Kh på landet

  SvaraRadera
 6. Lästips, en ganska lång artikel i The American Conservative (pampigt namn!), som berör religiös utveckling i Tyskland och USA, med några intressanta observationer som kan jämföras med Sverige. Social Gospel Über Alles.
  http://www.theamericanconservative.com/dreher/social-gospel-uber-alles-germany/

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och för den med behov av mindre textmassor, blir kanske följande excerpt nog så tänkvärd:

   "...Anybody who thinks more Christianity could help stem the current tide of mostly Islamic mass migration doesn’t understand what’s going on. At least here in Germany the “refugee” influx is justified explicitly in Christian terms by politicians of all stripes, from the Christian Democrats to the Greens and even the Linke (the successors of the East German communists). Bishops and other church leaders make explicitly pro-Islamic statements of the sort “Islamic culture will be enriching” and even try to downplay reports of Muslim asylum seekers bullying Christian ones. For me the lesson is clear…Christianity is part of the problem, not of the solution. Whatever happens, the part played by Christian elites in the mess we’re in now won’t be forgotten or forgiven."


   Lars Jensen

   Radera
 7. Det viktiga är väl inte huruvida själen hamnar i en ny kropp (i en snoks eller i en påfågels) eller uppstår i den egna hos Gud. Det viktigaste är att vara snäll för då kommer tomten, kanske t o m med paket. Ho, ho ,ho.
  /Sub versus/

  SvaraRadera
 8. I Schweiz hade en uttalat liberal biskop tllträtt. En släkting till släkten (rom, katolik) var djupt förgrymmad och hävdade att det var lekfolkets, alltså hans, privilegium att pröva och tänja gränserna för tron men inte biskopens. Biskopens uppgift är att värna den överlämnade tron.

  SvaraRadera
 9. "Tänker man som biskopsvikarien, hade vi inte haft kvinnliga präster."

  Tänker man som biskop emeritus Wadensjö så hade vi inte haft någon specifikt kristen tro i Svenska Kyrkan.

  (Nu hade jag förtvivlat svårt att hitta rätt tempus i meningen ovanför, men negerad pluskvamperfekt får duga för stunden.)

  SvaraRadera
 10. Det ges sällan eller aldrig i den offentliga förkunnelsen handfasta argument för tron, sådant som bevisar trons sanningar.
  Helt naturligt, inget konstigt alls. Hur skulle det kunna vara annorlunda? Där man lämnat Bibeln som Sanningen och inte heller tror på Traditionen eller Påven har man i realiteten ingen annan norm än de egna tankarna. Så blir tidsandan det styrande. Om dessa förkunnare talar psalmisten: De vet ingenting och förstår ingenting, de vandrar i mörker, jordens alla grundvalar vacklar. Ps. 82:5

  SvaraRadera
 11. Jo förvisso är Predikan Wingrens mest hyllade arbete och det Han själv är mest stolt över. För egen del finner jag mycket i Hjalmar Lindroths Kyrklig Dogmatik. En annan mycket intressant teolog är Kevin J Vanhoozer (amerikan och presbyterian ). Hans "Remythologizing Theology " ger oss mycket hjälp i vår sekulariserade situation. Allt gott, ett gott slut och ett gott Herrens år 2016

  SvaraRadera
 12. Bloggardag: "....handfasta argument för tron, sådant som bevisar trons sanningar. "

  Vad i hela fridens namn kan dessa "handfasta argument för tron" vara som "bevisar" trons sanningar. Alltså sådana här "sanningar" att Jesus tog bort världens synd genom att dö på korset och att Maria var jungfru när hon födde Jesus och liknande. Vad exakt är det för argument som bevisar allt detta? Jag är jättenyfiken. Synden tycks ju härja i världen mer än någonsin istället för att vara borta tack vare Jesu död.
  Jag har läst här att detta inte är någon frågelåda och jag räknar inte heller med att få något svar, iaf inte från Bloggardag, Men det är väl inte förbjudet att skriva sina kommentarer i form av frågor?

  En anonym en

  SvaraRadera
  Svar
  1. En anonym en läser noggrant, vilket är hedervärt. Jag uppfattar det som att Dag talar om det som kallas apologetik, vilket är förnuftsskäl för den kristna tron. Därvid har han uttryckt sig något slarvigt, vilket En anonym en uppmärksammat. Givetvis kan inte trons sanningar bevisas, men man kan ge sannolikhetsskäl för en del av dem. Mången gång kan alternativen till kristen tro visas inte hålla för granskning. Otron är oförnuftig.

   Radera
 13. Hej Dag! Du skriver att framgången för reinkarnationsläran är en borgerlig konspiration för att få folk att vara lugna med krav på bättre liv nu för att de istället ska se fram emot att få det bättre i nästa nästa liv. Hmm, samma sak har ju den traditionella kristna kyrkan beskyllts för, alltså att man fått folk att stå ut med förtryck, genom att hänvisa till ett evigt liv med Gud efter döden. Så jag förstår inte riktigt varför det argumentet ska in här., Är det inte bättre att istället försöka reda ut vad sanningen kan vara angående reinkarnation, den nuvarande kristna kyrkans tro, eller den nyandliga? Själv var jag sökande på 80-talet, ingen av filosoferna eller de traditionella religionerna kunde ge mig något tillfredsställande svar. Det var inte förrän jag 1988 upptäckte Tredje testamentet av dansken Martinus, som alla mina existentiella frågor fick klara och logiska svar. Han menar att han vetenskapliggör kristendomen. Det är till för den moderna människan, som inte nöjer sig med dogmatisk tro, utan vill ha vettiga analytiska resonemang även på det religiösa området. Och däri ingår reinkarnation och karma bl.a. Martinus pekar på samma ställen i Bibeln, som Wadensjö pekar på, som kan tala för reinkarnation. Wadensjö bjöd häromåret in föredragshållare i Martinus kosmologi, och efter det lär han ha sagt att det var den bästa beskrivning av kristendomen han hört. Så kolla gärna in Tredje testamentet, för att se vad som "utmanar" den traditionella kristenhet nu då. OCH för att extra lugna dig angående din oro för en borgerlig konspiration, tror jag sannerligen du ska vara mer orolig för svenska kyrkan, för Martinus menar att Jesus var den första kommunisten, och i Martinus idealsamhälle delar vi allt rättvist och är alla välbärgade, och det är något som ska ske på jorden nu allteftersom, en naturlig utveckling, som Martinus hjälper till att inspirera till HÄR OCH NU. Info sida:
  http://www.tredjetestamentet.se/

  SvaraRadera