tisdag 29 december 2015

Fart på speleverket

Jag läste före gårdagens enkla mellandagsmiddag Jan Myrdals Skriftställning 13 sid 12-21. I livets mitt - vilket samhälle hette föreläsningen för Växjö stifts prästerskap. Augusti 1980. En text som är 35 år gammal. Eller som det heter i pålysningarna: en text i en ålder av 35 år, 4 månader och tre dagar. Där ger han sin principiella syn på sin kyrkotillhörighet. Han har tänkt så fram till nu. Så nog är det allvar när han går sin väg.
Jag tog fram volymen men jag var lat och frågade först Jan var hans text fanns. Jag hade kunnat  leta och volymerna och bläddra men ett bläddrande hade interfererat med matlagandet. Spaghetti med köttfärssås. Det börjar bli påvert, jag medger det. Har ni inte volymen så löp till sockenbiblioteket. Finns den inte där, beställ!

Biskop Bengt Wadensjö fick fart på speleverket, må jag säga.
Modéus I fick in en replik, som han knåpat ihop under julhelgen och den kom i den tryckta Svenskan i går.
http://www.svd.se/en-anpassad-kristen-tro-blir-bara-otydlig/om/debatt
Dessförinnan hade biskopsvikarien i Nordisk Katolska kyrkan Franciskus Urban Sylvan karaktäriserat Wadensjös budskap som New Age och på samma tema broderade doktoranden Johan Eddebo med en glasklar slutsats att "reinkarnation är motsatsen till kristen tro".
http://www.svd.se/en-vilseledande-kampanj-for-new-age/om/debatt
http://www.svd.se/reinkarnation-ar-motsatsen-till-kristen-tro/om/debatt

Som om det räckte med detta.
Ärkebiskop Antje Jackelén retweetade Modei alster och biskop Åke Bonnier skrev på fejjan inte bara att det var svårt att förstå vad biskop Bengt Wadensjö vill (vilket  inte behöver vara ett motargument utan kan vara en apostolisk insikt, 2 Petr 3:16) utan också att Modei artikel var "Verkligen läsvärd!"

Bengtstackarn sitter väl i Saltsjö-Duvnäs och funderar över biskoparnas ytliga andliga insikter.
Han kunde kanske trösta sig med att hans uppfattning har framtiden för sig. Kristen tro blir det folk vill ha. Folkkyrkor kan inte stå emot. Det gäller att vänta en halv generation eller så.

Argumenteringen har Bengt Olof Dike försett oss med.
* Vi ska ha kvinnliga präster, för det vill folk ha. Så tänkte inte de kyrkliga remissinstanserna på sin tid.  Så röstade inte biskoparna år 1957.
* Abortfrågan, där Svenska kyrkan avvisade nuvarande abortlagstiftning från år 1973 (om jag minns årtalet rätt). Därefter har Svenska kyrkan ackomoderat sig och folket tycks vilja denna lösning av en social fråga.
* Och så frågan om äktenskapet som blev enkönat. Det kunde inte Bo Giertz tänka sig, för där hade äktenskapet mellan en man och en kvinna folket och naturen på sin sida.
* Varför då inte reinkarnationsläran?
Allra minst när undersökningen säger att ungdomarna är mer benägna att tro detta. Det är de ungdomar som utsatts för den svenska skolans "religionsundervisning" och därför föga kan orientera sig. Ska de vara kvar i Svenska kyrkan tarvas det diffusa och diffus andlighet svarar mot den fallna skapelsens traktan. Med denna traktan är det som med österns vise, de som utsatte sig för strapatserna att resa långt men ändå kom fel tills de fick höra Skriftens ord, dvs just den text som de skriftlärda hade i det som då var Bibeln.

Jag kom att tänka på Roland Allens missionssyn. Om den har Åke Talltorp,Linköping, skrivit en internationellt uppmärksammad lic-avhandling. Det finns kanske andra vägar att pröva? Modéus I kunde be om en privatlektion och sedan ta upp frågan om hur en relevant kyrkomission i Sverige skulle kunna se ut. Bengt Wadensjös siffror om folks syn just på reinkarnation har väl viss relevans? Hur missionerar vi då?
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:602989/FULLTEXT01.pdf

Nu är Modéus I noga med att förklara att han har "den största respekt för människor som bär de trosföreställningar som Wadensjö räknar upp". Vad betyder det och varför måste han deklarera saken? Kanske därför att han menat att denna åskådning är 1. felaktig, 2. en karikatyr av kristen tradition och predikan och 3. ett övergrepp på bibeltexter. Varför ska någon som menar detta egentligen ha den största respekt får sådana som hävdar motsatsen?
Han vill gärna samtala med människor av annan livsåskådning, skriver Modéus I. Som denna? Återigen: varför det?
Menar han egentligen vad han skriver?

Modéus I intervjuades i Corren och förtäljde att "man brukar skilja på ledarskap och chefskap, där chefskapet är en roll och ledarskapet en relation". Modéus I deklarerar att hans ansvar är ledarskapet. "Det är lite grann som att leda ideella. Om de inte gillar det jag säger går de ut genom dörren".
Riktigt så enkelt är det inte i denna avkragningens tid. Präster går inte synligt ut genom dörren. Det gör de mentalt. Och denna inre exil ser biskoparna uppenbarligen föga av. Vill inte se. Kan det vara så illa att biskoparna överlag inte är chefer men alltså inte heller ledare? Vad är de då? Överordnade?
http://www.corren.se/nyheter/linkoping/vi-maste-hjalpa-inte-stanga-ute-manniskor-8975085.aspx

Nu var inte Modéus I rätt svar på julgåtan jag gav er utan Antje Jackelén. Rätt svar kom in i går kl 8.57 men det  kunde inte godkännas eftersom den tyska böjningen fick underkänt. En i tyska språket kunnig nunna konsulterades. Visserligen finns det en genusmedvetenhet i Berlin, som får en kvinnlig professor att kallas sig "Professorx" i stället för "Professorin", men det bortser vi ifrån. Nunnan var misslynt med låg debattnivå dessutom. Icke godkänt fast citatets upphovskvinna var rätt.

Stalltipset i juletid är att biskoparna haft samma konsult att ledarutbilda dem. Konsulten har nog fått bra betalt, men resultatet synes klent. En biskop är sällan chef (mer än kanske för några få på stiftskansliet) men inte heller självklart ledare. Om biskopen verkligen är ledare, vet man efterhand och kanske till och med i efterhand.

Maria Schottenius intervjuade Antje Jackelén i DN och förmedlade bilden av Sverige: "Det finns för mycket chefskap och för lite ledarskap." Vi fick också några inblickar från offentligheten. "Människor i ansvarsställning säger det ofta till mig: kyrkan är viktig. Även om man inte säger det offentligt." Det finns alltså sådant som sägs offentligt och så annat som i den politiska apparaten endast uttrycks privat. Som i DDR, alltså. Vad är det för politiker vi hålls med?

Antje tar upp demokratifrågan och menar att demokratin hela tiden måste matas med värderingar. Det är alltså tid att ta upp Tingstens fråga om ideologierna är döda - eller Jan Myrdals påpekanden om en åter mörknande tid. Kanske skulle vi handfast ta upp frågan om vilka politiker vi får och varifrån de kommer, när nu partierna är apparater för maktutövning och inte folkrörelser. Här är det stora problemet, tror jag. Obehagliga personer tillskansar sig makt.
Detta säger inte Antje, ingen skugga över henne. Det säger jag - allt ljus på mig!
http://www.dn.se/nyheter/sverige/arkebiskop-antje-jackelen-demokrati-ar-en-farskvara/

I Svenska Dagbladet samma dag intervjuades Antje av Erica Treijs. Hon noterade att "det vanliga väderpratet, de tomma artighetsfraserna, får inte fäste hos ledaren för en av världens största lutherska kyrkor". Det blir tal om klimatet. Klimatet är 1/3 av artikeln. 1/3 får flykting/asyl och frågan om religionens roll och kyrkfrågan 1/3.
Antje påpekar att fler muslimer än kristna fallit offer för IS brutalitet. Vad nu detta säger?
Och kyrkans utmaningar går "alltid hand i hand med det övriga samhällets knäckfrågor, där flyktingfrågan har varit den enskilt största under året".
http://www.svd.se/en-riktig-kyrka-har-alltid-en-kansla-av-kris

Samma dag skrev Antje en julhälsning i Aftonbladet. "Mitt emellan det förlorade paradiset och det kommande himmelriket firar vi jul. Gud kommer till oss, i ett litet barn som bär på vår frälsning." Hon hade varit med när julgranen vid dopplatsen vid Jordan tändes. Många var där. "Det blev hopp och ljus i mörkret också för människor av annan tro."
http://www.aftonbladet.se/debatt/article21978394.ab

Vad säger Modéus I om den teologin?
Är den ett övergrepp på bibelord, den också?
Bär barnet på frälsningen eller är barnet frälsningen? Apg 4:11-12
Är hoppet inget annat än tända lampor i en gran oavsett tro?
Modéus I har att göra.
Be snällt att få träffa Åke Talltorp till att börja med.

40 kommentarer:

 1. Skulle gärna vilja ha svar på följande frågor:
  1. Finns det fler antydningar om reinkarnation i Bibeln än att Johannes Döparen av vissa antyds vara en reinkarnation av Elias?
  2. Varifrån kommer reinkarnationsteorin? Vi kristna kan stödja oss på en historisk uppenbarelse som vi kan godta eller avvisa: Vem vänder sig en reinkarnationstroende till?

  LG

  SvaraRadera
  Svar
  1. Reinkarnationsläran har hedniska rötter. Och har av många från hedendomen nyomvända kristna trotts vara ett naturvetenskapligt faktum, som de - därför - inte behövt ta avstånd från som kristna. Således har denna ursprungligen hedniska tro levt vidare parallellt med den bibliska kristendomen genom seklerna. På detta tyder bl.a. det gamla svenska namnskicket, att ge ett nyfött barn en nyligen avliden släktings namn. Samt det nutida halloween-firandet, som går tillbaka på keltisk hednatro. Under de mörka höstkvällarna tände de gamla kelterna eldar för att hjälpa de avlidnas andar att hitta hem för att reinkarneras.

   Radera
  2. Herrens ängel säger: Elias ande och kraft (Lk 1:17). Det är inte tal om någon reinkarnation. Sådana tankar uppstår i vårt nihilistiska klimat där man gjort sig av med den sunda läran

   Radera
  3. De nutida reinkarnationsidéerna inom fr a new age tycks hämtade och förvrängda från buddhistiskt håll. Inom både hinduism och buddhism förkunnas reinkarnationen som ett straff för ett dåligt levt liv i en tro där det eviga utslocknandet i nirvana är målet. Som kristen slipper jag tro på detta - främst för att Jesus har dött för mina synder, men också för att Gud har skapat mig och alla andra unika. MEN, och det är ett viktigt men: Jag kan känna respekt för lärans ursprung med tanke på dess seriösa försök att lösa frågan om världens lidande och ondska. Det betyder alltså inte att jag tror på den. Inom nyandligheten däremot, har reinkarnationstanken blivit en del av konsumtionssamhället - jag lär mig något nytt varje liv och förbrukar dem alltså som vilken vara som helst. Då har man plockat ett russin ur en kaka man i övrigt inte är intresserad av. Och de som förkunnar en sådan tro förtjänar inte den minsta respekt. De svenskar som påstår sig vilja vara buddhister får vara så goda att äta hela kakan om jag ska tro dem på deras ord. Men jag är kristen och tackar Jesus för att jag slipper befatta mig med den grymma reinkarnationsidén annat än som ett studieobjekt. Så jag har svårt att förstå vad som flugit i Wadensjö - det finns inte ett kommatecken i Bibel eller kristen tradition som hävdar en sådan lära.

   Radera
  4. Det vore nog bäst ned en noggrann redogörelse för begreppet reinkarnation innan det lanseras (än en gång) på den svenska religiösa marknaden. I österländskt religiöst-filosofiskt tänkande har det med ett i tillvaron innbyggt rättvisesystem att göra, karma. En människas goda och onda gärningar blir sammantaget hennes karma. Goda gärningar ger god karma och en återfödelse höre upp i systemet till en lyckligare tillvaro. Onda gärningar motsvarande til en olycklig återfödelse. I bästa fall kan en människa slippa loss ur kretsloppet, befrias. Kristen tro är att "Han fullgjorde vad vi borde". Systemen är inte förenliga.

   Radera
  5. Jo jo. Men vad grundar man sig på? Vem har ursprungligen predikat detta? Är det en trovärdig auktoritet i så fall?
   Eller är det bara något som växt fram av sig själv ur fåkunniga och kanske rent av korkade människors fåfänga funderingar?

   LG

   Radera
 2. -Mycket har ändrats under 59 år, BloggarDag,

  -En kyrka, som ej är förankrad i verkligheten - vill vi ha den, och vilket genomslag får den?
  Svara på den frågan, hr bloggare med anledning av apostroferingen av undertecknad om kvinnopräster. Som om inget har förändrats också i kyrkans värld sedan 1957. Svara också på frågan, varför andra lutherska kyrkor välkomnar kvinnor som präster och alltså har kommit till helt andra slutsatser än dirigenten och hans doande kör.

  Här kommer en tredje fråga, när jag ändå är igång:
  -Skall kyrkan förmena ett helt kön att predika Guds ord, utföra vigningstjänsterna, hänvisa könet - halva vårt lands befolkning - till församlingsköket, städarbetet eller till kyrkogårdssysslorna?

  Låt mig avslutningsvis upprepa vad jag tidigare ofta betonat: en kyrka utan kvinnliga präster, alltså en återgång till vad som gällde på 1950-talet och tidigare, blir snabbt marginaliserad och kommer ej att tas på allvar.

  Här finns alltså ingen återvändo. Jag är övertygad om att bloggaren också innerst inne begriper detta men fortsätter skenfäktas för något som är passerat.

  Jag önskar bloggaren, hans alltid lojala och ytterst följsamma kör samt båda könen - kvinnor och män - Gott Nytt År!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Än en gång tar Bengt Olof upp att Dag har en 'doakör'. Jag börjar mer och mer förstå varför han är så irriterad över den.

   För Bengt Olof är det att det är många ett starkt argument (eftersom majoriteten vill ha kvinnliga präster …).

   Dag synpunkter skulle vara mycket lättare, om inte andra trädde fram och betygade att de tänker likadant. Det blir mer hotande, om det visar sig vara många. Alltså tillgriper Bengt Olof ett gammalt knep att besvärja hotet: Försök övertyga dig själv och andra att de som verkar hotfulla i själva verket är irrelevanta!

   Radera
  2. Hr Dike, jag undrar om Guds vilja överhuvudtaget har någon plats i ditt pragmatiska predikande? Men jag misstänker att jag inte får något svar på den frågan heller.

   +Göran: Jag tror att hr Dike också är lite avundsjuk, eftersom han bra gärna själv ville ha en doakör, ett slags "Nu vi alla skrike, anförda av herr Dike."

   den Lea

   Radera
 3. LG kolla på nätet var reinkarnationshänvisningarna finns i Bibeln.Men saken är ju solklar. OM vi reinkarnerar (vilket jag verkligen inte hoppas!) så gör vi givetvis detta även om detta inte är enligt den kristna läran!
  Men hur var det? Förbjöds inte reinkarnationsläran på ett kyrkomöte någonstans? Alltså måste den ha funnits i den tidiga kristendomen!?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej har man levat ett hyfsat fullödigt liv, behöver man väl knappast köra ett da capo?

   P

   Radera
  2. Nej, ingen av de tidiga kristna kyrkolärarna var så synkretistiska att de försökte förena reinkarnation med kristen tro.
   Skriften har fram tills ansetts vara så entydig att inget koncilium behövt avgöra någon lärostrid i frågan.
   Men det har å andra sidan inte hållits något koncilium i frågan om kvinnor som präster heller.

   Man kan ju undra om +Bengt "provtänkte" på helt eget bevåg?

   Radera
  3. Enligt vad jag har läst fanns det en lokal synod i Konstantinopel 543 där man förbannade Origines läror och hans tro på reinkarnation. Detta tio år före kyrkomötet, konciliet i Konstantinopel 553. Det lär också finnas hänvisningar till reinkarnation i de apokryfiska böckerna.

   Radera
  4. Lokala synoder var ju rätt vanliga och kunde hitta på det mesta. Historien har kallat några av dem "rövarsynoder".
   Att Origenes kättarförklarades för att han tänkt brett och spekulerat "undrar om det kan vara såhär" borde inte lett till kättarförklaring.
   Nu var det inte främst reinkarnationsspekulationer som låg Origenes till last, snarare de mystiska drag som det upplysta sinnes om även kättarförklarade Evagrios av Pontos för gnostiska drag.


   Har vi samma gnostiska drag i några av dagens biskopars uttalanden de senaste åren?

   Origenes starkaste samtida kritiker var hans biskop som drag på en rejäl hårtork för Origenes alltför bokstavliga bibeltolkning när han lät kastrera sig för att inte låta kättjan förleda sig.
   Rufinus & Hieronymos fortsatta käbbla om Origenes hundra år senare, men inte då heller kring reinkarnation.

   Radera
 4. Reinkarnationsteorin hör hemma i hinduismen - och kommer väl därifrån. Jag läste nyligen (för andra gången) boken "En gurus död" av Rabi Maharaj. Det är en "insider-berättelse" om hinduismen. (Rabi Maharaj var själv en guru och dyrkades som en gud innan han blev kristen). Och där skildras också hur reinkarnationsläran är en del av hinduismen - bl a blir de sörjande efter Rabi Maharajs fars död övertygade om att denne har reinkarnerats till en liten fågel.

  SvaraRadera
 5. Jag nämnde nyss att Rabi Maharajs far, p.g.a vissa tecken ansågs ha reinkarnerats till en liten fågel. Detta gjorde de sörjande djupt bedrövade, eftersom mannen ifråga varit en dyrkad guru.

  SvaraRadera
 6. Bengt-Olof, säga vad man vill om ämbetsfrågan, men kan du på allvar hävda att påven och romersk-katolska kyrkan snabbt blivit marginaliserad och inte längre kan tas på allvar?

  SvaraRadera
 7. Högt ärade och omdömesgilla herr Dike, kan Du inte lämna kvinnoprästfrågan, när den ändå är avgjord av det demokratiskt valda, politikerdominerade kyrkomötet? Du har tuggat den på hundratals bloggar. Släpp också frågan om den stat-
  ligt styrda kyrkan, som nu är politrukstyrd!
  GOTT NYTT ÅR! med mindre tjat...

  SvaraRadera
 8. I sverige lider vi uppenbarligen av ett moraliskt övermod. Det drabbar även svenska kyrkan som med hjälp av de liberala blir både "islamiserad" och "hinduiserad". Nu skall det vara ett reducerat innehåll i Tron i kombination med ortopraxi. Utöver detta söker man draghjälp i den sene Nietzsches mystiska tendenser. Vad blir det av reformationsjubileet? Ser vi slutet på svenska kyrkan som evangeliskt lutherskt samfund till förmån för ett new age baserat sammelsurium?

  SvaraRadera
 9. Bloggardag: "..Modei artikel.." Man lär sig verkligen nytt hela tiden när man läser den här bloggen! Nu t ex att genetivformen på Modeus är Modei! Det är väl latin det där?

  En anonym en

  SvaraRadera
 10. +Göran, den Lea, Andreas Holmberg och Sven Andersson,

  -Till de två förstnämnda: jag kan redan sägas ha en doa-kör, nämligen vid pass 95-97 procent av svenska folket, vad gäller i varje fall kvinnoprästfrågan.

  Till Holmberg: I denna fråga går det inte att jämföra den katolska kyrkan med de lutherska. Som jag har betonat tidigare: varför har andra kyrkor av de sistnämnda låtit kvinnor bli präster.

  Sven Andersson till sist:

  Tack detsamma!

  Jag önskar nu alla mina kritiker på denna spalt - och de är i förkrossande majoritet av de synliga (här) Ett Gott Nytt år för kyrkan, för vår tro, för alla kvinnor och män och med förhoppningen om fred och frid på jorden!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 11. Jag önskar likaledes BOD ett gott nytt år
  som folkkyrkans banerförare. Denna blogg skulle vara ganska tråkig utan dina spetsiga kommentarer. /RK

  SvaraRadera
 12. Med 95-97 % bakom sig blir BOD större än både Jesus och Mohammed i Sverige, ja rentav större än Zlatan.

  Vi är rejält impade.


  Argus


  Argus!


  GG


  SvaraRadera
 13. Hr Dike har inte besvarat frågan om huruvida Guds vilja spelar någon som helst roll för honom. Hr Dike är väldigt bra på att avkräva svar av andra, men mindre bra på att ge svar själv.

  den Lea

  SvaraRadera
 14. den Lea,

  -Jag tycks ha glömt att svara, men svaret är enkelt:
  ja. Eftersom jag är troende kan det inte bli ett annat svar.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack, för svar, hr Dike. Då har jag en följdfråga: vad gör du om 'folkviljan' i kyrkan går emot Guds vilja?

   den Lea

   Radera
 15. BOD.

  Ja, en tro bör ju återspeglas i handling eller ?

  Det är alltså Guds Vilja att SVeK skall styras av politiker?

  Att Lvinnor skall agera herdar i Guds församlingar?

  ATT Homosexuellt leverne skall välsignas?

  Att äktenskap gärna må vara enkönat?

  Att apostlarnas lära skall negligeras...?

  MM, mm

  //HH

  ,,,

  SvaraRadera
 16. den Lea och HH,

  -Era frågor förutsätter absolut visshet om vilka som har mandat att tolka Guds vilja. Subjektiv anspråksfullhet i tolkningen kan ju inte vara vägledande.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 17. BOD,

  Besvärliga frågor? Då nyttjar man politrukspråk i stället för att svara på frågan? Är Du oförmögen att svara på frågorna jag ställde.

  Alltså: Menar DU att de av mig uppräknade frågorna är i samklang med Guds vilja?

  Vi kan utöka och samtidigt förenkla dem. Är de i samklang med den apostoliska läran?

  Kan en kyrka kalla sig apostolisk om den medvetet går emot den apostoliska läran?

  Kan Du verkligen tro att en Kyrka som falskeligen kallar sig apostolisk är en Kristi Kyrka i enlighet med trosbekännelsens:

  ....helig, allmännelig och apostolisk kyrka.

  Försök för en gångs skull att vara hederlig i ditt svar utan att agera politruk. Det är svårt -det vet jag men är ingen ursäkt för att inte försöka.

  //HH

  SvaraRadera
 18. HH,

  -Jag beklagar djupt Din tydligen aldrig sviktande aggressivitet i diskussionen med undertecknad.

  Vad gäller frågorna har jag bara enkelt konstaterat det som står i mitt svar. Om exempelvis en hel kyrka med ett antal biskopar har slagit fast något, men Du hävdar att de har kapitalt fel, varför skulle Du då veta mer och bättre än hela kyrkan?

  Det var detta jag avsåg med mitt svar. Varför skulle jag agera politruk, när jag ej är en sådan?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Veta mer och bättre HELA kyrkan?
   Då får man väl åtminstone gå tillbaka till tiden före Chalcedon 451 och den tidens lärosatser.
   Jag undrar hur nuvarande lärosatser i SvK och RKK skulle stå sig i den tidens teologiska genomlysning.

   Om kyrkorna tycker olika i en teologisk fråga, ska man då följa majoriteten eller den ursprungliga tolkningwn?
   Eller ska man förutsätta att "gå före" är enligt Guds vilja.

   Radera
 19. Menar hr Dike att det är omöjligt att veta Guds vilja eller att densamma är identisk med folkviljan?

  Om du var fullt övertygad om att något var Guds vilja, skulle du ändå rätta in dig efter folkviljan som gick emot din övertygelse?

  Raka och tydliga frågor, hr Dike! Inte så svåra att svara på-

  den Lea

  SvaraRadera
 20. BOD,

  ..... och som vanligt inget svar bara en politikers undanflykter.

  Har Du slutat tänka själv? Frågorna är sådana att de kan besvaras och inte av typ, Har hr Dike slutat att underminera SvK?

  Alltså gör ett nytt försök och skyll inte på biskoparna. De har valt Herre och Ni har valt dem. De vet mycket väl på vilken sida av brödet man skall bre smör på.Vet vem, vilka de skall visa lojalitet.

  //HH

  SvaraRadera
 21. den Lea och HH,

  -Mitt svar är det som skrivits tidigare. Er avsikt, som vanligt, är att ställa vår folkkyrka emot er uppfattning med den underförstådda logiken, att ni har rätt och folkkyrkan fel. Med an dra ord är ni de rätta uttolkarna av Guds vilja och folkkyrkans präster och biskopar de falska, de som avviker från Gud. HH:s avslutande ord är belysande för hans inställning: nedvärderingen av våra biskopar.

  Jag, HH, föredrar lyssnandet och ödmjukheten framför en höga-hästen- och besserwisserattityd. Jag stänger inte dörrar bara för att höra min egen röst. Jag lyssnar, försöker förstå andras åsikter, sätta mig in i problemen och avhålla mig från tvärsäkra slutsatser, ty sådana finns sällan.

  Lyssnandet är en konst, tvärsäkerheten en geting i de egna kalsongerna och överlägsenheten en kortvarig fröjd innan näsan blir lång och öronen blir sloka.

  Hört talas om uttrycket, HH, -Högmod går före fall.
  Vår folkkyrka överlever helt säkert högmodets filosofi.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Somliga skulle påstå att det är den kyrka som "går före", som har en "höga hästen och besserwisserattityd". En hållning långt ifrån lyssnande och ödmjukhet gentemot sina kristna syskonkyrkor.

   Radera
  2. Hr Dike!

   Jag är inte intresserad av din analys av mina motiv. jag är intresserad av svar på ytterst enkla frågor.

   den Lea

   Radera
 22. BOD,

  Jaså Du lyssnar och är ödmjuk? Ja, det är väl din eufemism för att slippa tänka och ta ansvar.

  Som jag påpekat åtskilliga gånger, jag är ingen profet men detta till trots törs jag påminna om att vi alla en dag står inför vår herre och till svars för vårt agerande. Då hjälper det inte att urskulda sig med att man följde doakören -enligt Dig på 95-98 % om man med sig själv vet att man bara gjorde som "alla andra".

  I övrigt kan man konstatera att ditt "svar" är som vanligt inget svar, bara politrukprat som skall visa förträffligheten hos BOD. Egenberöm parat med vägran att ta ansvar .

  Ja inte är det den vägen som SVeK kan räddas och sekulariseringen stoppas men det är politrukens väg att slippa ta ansvar. Allt fel ligger hos budbäraren.

  //HH

  SvaraRadera
 23. HH,

  -Jag delar helt Din självbekännelse: att Du ej är någon profet!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu har nog såväl BOD, som skriver sådant trams, som bloggaren, som publicerar det (vilket jag inte förväntade mig), nått någon slags bottennivå.

   Radera
 24. Elisabeth,

  -Jaså minsann, refuseringsandan kommer upp till ytan igen!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera